Select another country/language

Условия

Version: 0.1

Условия

Версия: 0.1

Условия за потребители на FordPass в Европа – България

(„Условия“)

Версия: 18 септември 2019

Добре дошли във FordPass, по-интелигентен начин за придвижване! FordPass е нова платформа, която ще Ви даде възможност да преосмислите начина, по който пътувате. Чрез колекция от лични, цифрови и физически решения FordPass ще ви предостави повече възможности за мобилност, така че да можете да отидете по-далеч, отколкото сте смятали за възможно.

Преди да започнем, искаме да знаете как работи FordPass и трябва да кликнете върху „Приемам“, за да приемете нашите Условия. Моля, прегледайте ги внимателно. Можете да използвате съдържанието по-долу, за да преминете лесно през тези Условия:

1.    Обща информация

1.    Споразумение FordPass

2.    Системни изисквания

2.    Услуги

1.    Моят дилър

2.    Моите превозни средства

3.    FordPass Perks (Предимства)

4.    Паркиране

5.    Работа

3.    FordGuides

4.    Пътна помощ

5.    Срок

6.    Безопасност на превозните средства

7.    Защита и сигурност на данните

8.    Комуникации

9.    Специални условия и материали на трети страни

1.    Специални условия

2.    Материали на трети страни

10.    Ограничени лицензи

11.    Известие за запазена марка

12.    Отговорност

13.    Приложимо право

14.    Свържете се с нас

 

 

1. Обща информация

Настоящите условия уреждат достъпа и използването на приложението FordPass („FordPass“) между индивидуалния потребител на FordPass (наричан по-долу „вие“) и Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; дружество № 11099683 (наричано по- долу „Ford“, „ние“, „нас“).

Тези Условия не променят по никакъв начин условията на друго споразумение, което може да имате с нас или с друга компания на Ford. Тези условия съдържат важна информация за FordPass. FordPass е услуга, която разчита на данни от вас, мобилното Ви устройство и автомобила Ви, като местоположение и характеристики на шофиране, така че да можем да Ви предоставим страхотна функционалност и услуги, както и комуникации, съобразени с Вашите интереси. Моля, вижте и Декларацията ни за поверителност (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/bg_bg/privacy.html) за повече информация. Ако искате да запазите копие от тези Условия, моля, посетете https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/bg_bg/terms.htmlи ги запазете или отпечатайте. Тези условия са налице и във FordPass в информацията за профила Ви. Ще получите копие от тези Условия и на траен носител (напр. като част от имейл) след сключване на споразумението. Достъпът и използването на FordPass при тези условия са ограничени до Европа.

1.     Споразумение FordPass

Ford предлага основни функции и позволява достъп до свързана с превозното средство информация и спомагателни услуги в отделни аплети чрез FordPass („Услуги“). Услугите, с които разполагате, са описани в глава 2 по-долу. За да използвате функциите и услугите на FordPass, трябва да се регистрирате и да приемете тези Условия. Като се регистрирате за FordPass, ще създадете име за вход, като въведете своя имейл адрес и парола. Използването на някои услуги може да изисква сключването на отделен договор и може да бъде предмет на съответните специални договорни условия („Специални условия“). В допълнение към настоящите Условия се прилагат и Специални Условия.

Чрез включване (отбелязване на квадратчето) и кликване върху „Приемам“, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия, когато използвате FordPass.

Тези Условия ще влязат в сила в момента, в който получите потвърждение по имейл или най-късно в момента, в който можете да използвате Услугите. Веднага след влизането в сила на Условията се счита, че сте сключили споразумение с нас.

Регистрирането за FordPass изисква от Вас да изберете Вашата държава, да предоставите Вашето собствено и фамилно име, както и Вашия имейл адрес, и да създадете парола. Имате възможност да добавите своя мобилен телефонен номер и домашен адрес. Можете също да изберете да получавате маркетингови съобщения от нас.

Личните данни, които са тясно свързани с дадена Услуга, се събират на специфичен за аплета екран.

Ще променяме тези Условия от време на време, ако смятаме (по наша разумна преценка), че е необходимо да го правим (например, от съображения за сигурност, правни или регулаторни съображения, ако променяме обхвата на наличните си Услуги или ако въвеждаме нови Услуги) и ще Ви уведомяваме писмено не по-късно от 7 дни от извършването на тези изменения по електронна поща на настоящия Ви регистриран имейл адрес, като може също да Ви уведомяваме и чрез насочени известия. Предложените изменения ще се считат за приети от Вас, ако сме Ви уведомили и не сте упражнили правото си на възражение и прекратяване на споразумението в срок от два месеца.

Ако не искате да приемете промяната в тези Условия, можете да прекратите настоящото Споразумение по всяко време (както е посочено в глава 5 по-долу).

2.     Системни изисквания

Използването на FordPass изисква съвместим мобилен телефон или преносимо устройство, достъп до интернет (могат да се прилагат такси от трети страни) и софтуер (могат да се прилагат такси от трети страни), и може да изисква получаване на актуализации или надграждания от време на време. Свържете се с мобилния си оператор за повече информация относно потребителски планове и такси. За да се избегнат съмнения, имайте предвид, че не оперираме мобилна телефонна мрежа и не предоставяме такива услуги.

За да получите достъп до определени услуги FordPass, може да се наложи вашето превозно средство Ford да има съвместима бордова система SYNC. Ако Вашето превозно средство е оборудвано със SYNC, Вие се съгласявате, че можем да актуализираме софтуера Ви в съответствие с лицензионното софтуерно споразумение за краен потребител (EULA), предоставено от нас в Упътването за собственика на Вашето превозно средство или по друг начин. Можете да актуализирате своя SYNC софтуер чрез FordPass, ако желаете. Могат да се начисляват ставки и такси за използване на данните.

Не всички функции или услуги ще бъдат достъпни на всички пазари и покритието може да е ограничено, включително поради възможностите на автомобила Ви и покритието на плана за данни. Наличието на функции подлежи на промяна и зависи от възможностите на мобилното устройство и превозното средство, както и от достъпа до интернет, с който разполагате. FordPass може да не е достъпен или да бъде прекъсван периодично по различни причини, като екологични или топографски условия и обхват на плана за данни.

Вие сте отговорни за запазването на информацията за Вашия профил във FordPass и паролата в тайна. Вие сте отговорни за всяка неупълномощена дейност, която се случва в профила Ви, ако сте причинили неупълномощената дейност по небрежност или умишлено. Приемате да ни уведомите незабавно за всяко неупълномощено използване на профила или паролата Ви.

Методите за деинсталиране варират в зависимост от Вашето устройство. За да деинсталирате FordPass, трябва да използвате инструментите за управление на приложения, предоставени с Вашето устройство. Консултирайте се с ръководството на устройството си за помощ.

Ако превозното Ви средство има вградено устройство, моля, консултирайте се с Упътването за собственика на превозното средство за изключване на предаването на данни, което може да изисква основно нулиране в настройките на SYNC.

2. Услуги

Може да разширим обхвата на наличните услуги и/или да добавим нови услуги към FordPass в бъдеще. По-долу можете да намерите подробно описание на услугите, които понастоящем са включени във FordPass или ще Ви бъдат предоставени в близко бъдеще:


1.     Моят дилър

Функцията „Моят дилър“ Ви позволява да се свържете с Вашия дилър на Ford, да планирате услуги, да намирате дилъри на Ford, да получавате упътвания до Вашия дилър на Ford и да преглеждате нови складови наличности при дилъри на Ford. Чрез използването на услугите за локализиране ще бъдете обект на условията, предоставени от трета страна с услугата за локализиране, която използвате.

Всички насрочени обслужвания и услуги за превозни средства са отговорност на Вас и Вашия дилър на Ford. Дилърите на Ford са отделни юридически лица и ние не носим отговорност за дейностите им, включително всички услуги, които получавате от Вашия дилър на Ford или съдържанието на уебсайтовете на дилърите на Ford.

Функцията „Моят дилър“ може също така да Ви позволи да видите нови складови наличности при предпочитания от Вас дилър на Ford. Складовите наличности, посочени във FordPass, може да не съвпадат с точната наличност при Вашия дилър на Ford. Не сме длъжни да проверяваме складовите наличности, описани от отделния дилър на Ford. Следователно не носим отговорност за неточности. Моля, свържете се с Вашия дилър на Ford за действителната цена и наличност на всяко превозно средство и всички приложими условия, които може да важат.

2.     Моите превозни средства

Функцията „Моите превозни средства“ може да Ви позволи достъп до определена информация, свързана с Вашето превозно средство чрез FordPass. За да регистрирате колата си за функцията „Моите превозни средства“, ще трябва да въведете Вашия VIN номер. Трябва да сте упълномощен потребител на превозно средство, за да свържете профила си във FordPass с VIN номера на превозно средство, което не притежавате или лизинговате и което може да се наложи да бъде одобрено от титуляр на основната сметка и удостоверено в превозното средство. Можете да премахнете своя VIN от FordPass по всяко време; обаче всяко премахване на VIN може да засегне определени функции на FordPass.

Функцията „Моите превозни средства“ може също да Ви позволи да гледате видеоклипове с указания за автомобила Ви. За да видите тези видеоклипове, FordPass ще се свърже с уебсайта на Ford (http://www.ford.bg/). Този уебсайт се управлява от Ford, но може да има уникални общи условия. Моля, прегледайте Общите условия и Декларацията за поверителност за уебсайта на Ford, преди да гледате видеоклипове с указания. Използването от Ваша страна на видеоклиповете с указания е на Ваш риск. Моля, използвайте тези видеоклипове с повишено внимание и никога не се опитвайте да извършвате техническо обслужване на превозното средство, което може да изисква професионалист.

Моля, имайте предвид, че информацията, предоставена в „Моите превозни средства“, е само за удобство. Информацията, показана в „Моите превозни средства“, може да не отразява действителното и/или текущото състояние на Вашето превозно средство. Моля, направете справка с инструментите и дисплеите във Вашето превозно средство за точното текущо състояние на Вашето превозно средство.

Моля, имайте предвид, че е отговорност на водача да се увери, че превозното средство е в добро работно състояние.

3.     FordPass Perks (Предимства)

Когато се регистрирате във FordPass, автоматично се записвате във FordPass Perks (Предимства). FordPass Perks (Предимства) включват специални оферти и други промоции, които могат да се основават на неща, които правите чрез FordPass. Не е необходимо да използвате FordPass Perks (Предимства), за да използвате други части на FordPass. Видът и честотата на офертите и промоциите ще варират и всяка от тях подлежи на свои собствени условия или правила. FordPass Perks (Предимства) е отделена от всички други програми за лоялност, предлагани чрез нас или нашите партньори. FordPass Perks (Предимства) подлежи на промяна по всяко време и някои функции може да не са налични за всички марки и модели превозни средства.

Можете да получавате комуникации, свързани с FordPass Perks (Предимства), от Ford, Вашия оторизиран дилър и партньори, които могат да бъдат персонализирани въз основа на личната информация, която ни предоставяте чрез FordPass, като местоположение и характеристики на шофиране.

Глава 7 относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот се прилага по-специално за FordPass Perks (Предимства).

4.     Паркиране

Функцията за паркиране Ви позволява да намерите наличните паркинги с помощта на локализиращата услуга на трета страна, която вече използвате на мобилното си устройство. Чрез използването на услугите за локализиране ще бъдете обект на условията, предоставени от трета страна с услугата за локализиране, която използвате.

Показаните паркинги могат да бъдат платени. Тези такси се начисляват от трети страни. Ние не предоставяме услуги за паркиране и не експлоатираме паркинги.

Ние не проверяваме качеството, пригодността, безопасността или сигурността на никоя показана възможност за паркиране. Затова не даваме никакви гаранции за качеството, пригодността, безопасността или сигурността на всяка показана възможност за паркиране.

5.     Работа

(1) Вашето превозно средство, когато е оборудвано с вграден модем, може да има възможност за достъп до определени оперативни функции чрез приложението FordPass, включително заключване и отключване на вратите, дистанционно стартиране и дистанционно спиране, ако е разрешено във Вашата страна. Тези характеристики може да не са налични за всички марки и модели превозни средства. 

При съвместимите модели дистанционното стартиране предизвиква минаване на алармата в режим „намалена защита“, изключвайки сензорите за вътрешно движение и накланяне по време на дистанционно стартиране, за да се избегнат фалшиви алармени сигнали. Алармата по периметъра на колата ще остане активна. Двойно заключените врати ще се върнат към централно заключване по време на дистанционното стартиране, като предпазна мярка.

(2) FordPass Connectи опционална функции за избрани превозни средства (включително услуга SYNC Connect за две години от първоначалната дата на продажба на превозното средство, както е записано от дилъра на Ford),  се изисква за достъп до определени функции. След 2 години може да станат приложими абонаментни такси за FordPass Connect. В този случай тези такси ще бъдат обект на отделно споразумение и Ford ще се свърже с Вас по този въпрос.

(3) Винаги вземайте Вашия ключ или FOB ключ със себе си, когато напускате превозното средство. Дистанционното отключване може да не функционира при прекъсване на обслужването или ако акумулаторът е твърде изтощен.

(4) В някои случаи може да се наложи да инсталирате най-новата версия на приложението, преди да можете да използвате FordPass отново. Уверете се, че винаги имате достъп до автомобила си дори ако нямате достъп до FordPass (напр. в случай че функцията за отключване в приложението не работи).

(5) Някои функции на FordPass може да изискват превозното средство да има съвместима бордова система SYNC или вграден модем („Софтуер“). Ако превозното Ви средство е оборудвано със софтуер, Вие се съгласявате, че ние или нашите филиали или доставчици на услуги можем дистанционно да проверяваме и автоматично да актуализираме софтуера Ви съгласно Лицензионното софтуерно споразумение за краен потребител на превозното средство (EULA), предоставено в Упътването за собственика на Вашето превозно средство или по друг начин от нас. Можете да актуализирате софтуера си чрез FordPass, ако желаете. Освен това Вие се съгласявате, че Ford, неговите филиали, доставчици на услуги и/или определени агенти могат периодично да проверяват версията на софтуера и могат дистанционно да доставят актуализации, надграждане, допълнения или промени на софтуера без допълнително известие или допълнително съгласие. За ползваните данни може да се начислят такси от Вашия доставчик на телекомуникационни услуги.

(6) Не всички функции или услуги ще бъдат на разположение на всички пазари и покритието може да е ограничено, включително поради състоянието на превозното Ви средство и обхвата на плана за данни. Наличието на функции подлежи на промяна и зависи също от възможностите на мобилното устройство и превозното средство, както и от достъпа до интернет, с който разполагате.  FordPass може да не е достъпен или да се прекъсва от време на време по различни причини, като например екологични или топографски условия (напр. тунел, гараж, планова поддръжка на бекенд сървъра на Ford и т.н.), интернет покритие или план за ползване на данни.

(7) Ако превозното средство вече има вградена свързаност и го свържете чрез FordPass, то ще продължи да предава данни на Ford дори ако деинсталирате FordPass.  Ако искате да изключите предаването на данни от превозното средство, моля, консултирайте се с Упътването на собственика на превозното средство за изключване на предаването на данни, което може да изисква основно нулиране в настройките на SYNC.

(8) Ако е оборудвано така, функцията за състояние на превозното средство може да Ви позволи да преглеждате определени уведомления във FordPass по отношение на сигналите за техническото състояние на превозното средство. Тези сигнали могат да включват нивото на акумулатора, нивото на горивото, разхода на гориво, километража, налягането в гумите, VIN номера и друга диагностична информация. Тези уведомления не следва да се използват или да се разчита на тях вместо нормалното техническо обслужване на превозните средства. Ако по което и да е време смятате, че може да има проблем с Вашето превозно средство, консултирайте се с професионалист за диагностика и необходима поддръжка.

(9) Ако превозното Ви средство има функция за Wi-Fi хотспот и сте активирали план за данни, можете да видите информация за плана си за данни чрез FordPass.  Трябва да се регистрирате за безжична услуга директно при доставчика на тази услуга за Вашето превозно средство и единствено той ще бъде отговорен за нея, при спазване на отделни условия, с които сте съгласни, когато активирате Вашата услуга, и за данните за Вашия план, достъпни чрез FordPass.  Винаги обръщайте внимание на пътя и не шофирайте разсеяно. Wi-Fi хотспот, предназначен само за пътници.

(10) Месечният отчет за ефективното изразходване на гориво се влияе от поведението на водача, както и от други нетехнически фактори, които играят роля при определянето на разхода на гориво на автомобила и емисиите на CO2. Всеки кара различно при различно движение и метеорологични условия (лято, зима). Може да прекарвате по-голямата част от времето си в шофиране по магистрали или да шофирате предимно по селски пътища. Някои хора карат по-бързо, а други – по-бавно. 

Отчетът за горивото на Ford чрез приложението Ford Pass не е пряко сравним с официалните данни за разхода на гориво. За да се сравни разходът на гориво на новия лек автомобил или стойностите на емисиите на CO2 въз основа на хармонизиран протокол на ЕС за изпитване, трябва да се използват официалните стойности на разхода на гориво или емисиите на CO2, посочени в Упътването за собственика. 

Отчитането на разхода на гориво на Ford чрез приложение е различен от този, който другите производители на оригинално оборудване биха публикували; поради това не е дадено пряко сравнение.

3. FordGuides (Упътвания)

Функцията FordGuides Ви позволява да се свържете за упътване чрез телефон, чат на живо или имейл, ако се нуждаете от помощ при използването на различните предимства на FordPass и решения за мобилност. Моля, имайте предвид, че FordPass не носи отговорност за качеството на повикванията или интернет връзката, осигурени от Вашия мрежови доставчик. Моля, имайте предвид, че контактът с FordGuides може да изисква такси от трети страни, начислявани от Вашия оператор в съответствие с Вашето споразумение. Използването на услугата FordPass или FordGuides от чужбина може да доведе до допълнителни такси за роуминг.

FordPass ще Ви позволи да предоставите информация за контакт с Упътващия, с когото да се свържете по телефон или имейл. Като се регистрирате и приемете Общите условия за FordPass, FordGuides може да Ви помоли да потвърдите телефонния си номер или имейл адреса си. Тази информация за контакт ще се използва, за да се гарантира правилната работа на функцията и услугата FordGuides. Всички Ваши лични данни и информация, предоставени във FordPass или във FordGuides, ще бъдат третирани поверително в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. FordGuides няма да иска да разкриете паролата или ПИН кода си по което и да е време.

4. Пътна помощ

В случай на повреда на автомобила можете да се обадите на център за спешна помощ чрез функцията „Пътна помощ“. Всички произтичащи разходи за комуникация, които могат да варират в зависимост от държавата и доставчика, се поемат от Вас за тази цел.

Тази функция е възможна само ако сте дали съгласието си при поискване в рамките на приложението, за да бъде предадено текущото Ви местоположение. Центърът за спешна помощ ще използва тази информация, за да провери Вашето местоположение. Ford не получава и не обработва тези данни. За да използвате приложението с функцията за предаване на местоположение, е необходима интернет връзка. Всички направени разходи се поемат от Вас.

Местоположението може да бъде предадено само ако мобилното Ви устройство може да идентифицира валидно местоположение. Позицията, предадена от Вас, не може да се използва за определяне на точното Ви местоположение в дадена сграда (т.е. апартамент, етаж и т.н.).

Ford има за цел да предоставя услугата за повикване на центъра за спешна помощ на възможно най-ниска цена. Може да се наложи да платите за всяка услуга за помощ при повреда, предоставена в резултат на използването на тази функция.

Ford не поема никаква отговорност за разкриването на Вашите данни поради грешки в предаването на данни и/или неразрешен достъп от трети страни.

5. Срок

Това споразумение ще продължи, докато не бъде прекратено от Вас или от нас. Можете да прекратите това споразумение по всяко време по каквато и да е причина, като ни уведомите писмено (включително с имейл), че желаете да закриете профила си във FordPass. След това ще обработим заявката Ви и ще се уверим, че профилът Ви е закрит и всички връзки за данни с платформата FordPass са прекъснати.

Може да прекратим настоящото споразумение или временно да прекратим част от целия Ви достъп до функциите на приложението по всяко време (действайки разумно) с писмено уведомление (включително по електронна поща на текущия Ви регистриран имейл адрес) по причини, включващи (но не само) следното:

1. Извършвате сериозно или системно нарушаване на условие, което пропускате да изпълните (ако е възможно) в срок от 5 дни след връчването на писменото предизвестие, изискващо това;

2. Възникват обстоятелства, когато (по наша разумна преценка) такива действия ще намалят идентифициран риск или ще попречат FordPass да бъде обект на злоупотреба, манипулация или друго негативно действие от Ваша страна; или

3. Когато решим да не предлагаме повече услуги през FordPass.

При прекратяване на настоящото споразумение ще закрием профила Ви във FordPass и имаме право да извлечем всяка потребителска идентичност (ID), която сте създали, за използването й от други потребители.

6. Безопасност на превозните средства

Предупреждение: Силно препоръчваме да не се използва преносимо устройство по време на шофиране. Не използвайте FordPass, докато шофирате. Моля, имайте предвид, че използването на преносимо устройство по време на управление може да бъде забранено съгласно приложимите закони и разпоредби за движение по пътищата. Достъпът до или използването на FordPass на преносими устройства по време на шофиране може да отвлече вниманието Ви от пътя и да доведе до загуба на контрол върху превозното средство, катастрофа и нараняване на Вас и други хора. FordPass може да изпраща съобщения или насочени известия до мобилния Ви телефон. Не четете съобщения на преносими устройства по време на шофиране.

7. Защита и сигурност на данните

Ford, като администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и използва Вашите лични данни, включително тези, свързани с водача, както и данни за превозното средство, при условие че това е необходимо за предоставяне на Услугите, предлагани чрез FordPass в съответствие с настоящите Условия.

8. Комуникации

Ако решите да комуникирате с нас, нашите представители ще се свържат с Вас по начина, по който поискате. Можете да изберете дали да получавате нотификации в настройките на устройството си. За подробности вижте Декларацията ни за поверителност (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/bg_bg/privacy.html).

9. Специални Условия и материали на трети страни

1.     Специални Условия

Използването на някои услуги може да изисква сключване на отделно споразумение с нас или с някой от нашите партньори във Ford. Специалните условия могат да се прилагат за отделни споразумения. Такива споразумения ще има между Вас и един от нашите партньори, като Ford няма да е включен.

Ако специалните условия важат за дадена Услуга, приложимите Специални Условия ще Ви бъдат представени преди първото използване на Услугата и ще можете да си запазите копие. Ще бъдете помолени да приемете специалните условия, ако искате да използвате Услугата. Ако откажете да приемете специалните условия, не можете да използвате Услугата, за която те съответно се прилагат. Само специалните условия, които сте приели, са задължителни и важат за Вашата употреба.

2.     Материали на трети страни

FordPass може също така да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни (които не се уреждат от специални условия), които не се притежават или контролират от нас, включително, но не само, връзки към уебсайтове за нашите партньори на Ford („Услуга на трети страни“). Не можем да контролираме и не носим отговорност за съдържанието, декларациите за поверителност или практиките на която и да е Услуга на трета страна. Освен това няма и не можем да цензурираме или редактираме съдържанието на услуга на трета страна. Когато използвате услуга от трета страна, ще напуснете платформата FordPass. Винаги трябва да четете общите условия и политиката за поверителност на всяка Услуга на трета страна, която посещавате, когато напускате FordPass. Ще Ви посочим кога използвате услуга от трета страна. Винаги ще знаете дали използвате нашите Услуги или Услуги на трети страни.

FordPass може да използва данни от източници на трети страни, като карти и упътвания, за да предоставя услуги. Тези данни и друга информация може невинаги да са точни. Условията, приложими за услуги, базирани на местоположение, с които ще бъдете обвързани чрез използването на FordPass, включват:
https://legal.here.com/bg-bg/terms
https://legal.here.com/bg-bg/privacy/policy
https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers 

Условията, приложими за услугите при трафик в реално време, с които ще бъдете обвързани чрез използването на FordPass, включват:
https://legal.here.com/bg-bg/terms
https://legal.here.com/bg-bg/privacy/policy

В случай на разминавания, Общите Условия имат предимство пред условията, приложими за услуги, базирани на местоположение.

FordPass може да съдържа или частично да разчита на определен безплатен, споделен или публично достъпен софтуер („софтуер с отворен код“). Моля, направете справка с публикуваните потвърждения за софтуер с отворен код, намиращи се на http://corporate.ford.com/ford-open-source.html, за повече информация относно всякакви задължения или ограничения, които могат да се прилагат за използването на софтуер с отворен код.

10.              Ограничени лицензи

FordPass (включително целият софтуер, съдържание и данни) е наша собственост или се използва под лиценз. FordPass е защитен със световни авторски права, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на собственост, независимо дали е изписано запазеното авторско право или друга патентована марка. Съгласявате се да спазвате всички закони за авторските права при използването на FordPass, включително да предотвратявате всяко неупълномощено копиране. С изключение на изрично предвиденото тук, ние не предоставяме никакви изрични или косвени права на собственост върху FordPass.

При условие че спазвате тези Условия, ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо, ограничено право на достъп, преглед, използване, показване и слушане на FordPass само за Ваша лична, нетърговска употреба.

Всяко право или разрешение, предоставено Ви от нас, подлежи още на следните ограничения:

1.    Не можете да давате, нито да позволявате на трети страни да създават производни произведения, да използват извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни от FordPass, да създават база данни, систематично да изтеглят, съхраняват някои или всички материали от FordPass или уебсайтове, да свързват или поставят в рамка части от FordPass, да извличат, клонират или да се опитват да извличат или клонират какъвто и да е изходен код или структура на цялата платформа FordPass или част от нея чрез реверсивно програмиране, разглобяване, декомпилация или какъвто и да е друг начин;

2.    Не можете да използвате FordPass по какъвто и да е начин, който е незаконен, обиден, клеветнически, измамен или нарушава личната неприкосновеност на друго лице, нито да злоупотребявате с някого въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане;

3.    Не можете да използвате FordPass с друго съдържание или по начин, който се представя за лице, фирма или бизнес, включително за нас;

4.    Не можете да се намесвате, да се опитвате да се намесвате, да нарушавате или да се опитвате да нарушавате работата на нашите сървъри или мрежи или да нарушавате някое от нашите изисквания за достъп до мрежата или за сигурност;

11.              Известие за запазена марка

Името на Ford и всички търговски марки и лога, показани на FordPass, са собственост или се използват под лиценз от нас. Неразрешеното използване на която и да е търговска марка, показана във FordPass, е забранено.

12.              Отговорност

Ford ще използва разумни умения и грижи, за да гарантира, че FordPass е безопасен и сигурен за употреба продукт и за да предотврати повреда на Вашето устройство или друго цифрово съдържание, съхранявано на Вашето устройство. Ford обаче не може да гарантира, че FordPass ще бъде безопасен, сигурен или без бъгове, вируси или други злонамерени програми.

Ford ще използва разумни умения и грижи при предоставянето на каквито и да било услуги, които предоставя директно на Вас.

Ford не носи отговорност за евентуални загуби или щети, произтичащи от нарушаването на тези условия от Ваша страна.

Ford не носи отговорност за услуги, предоставени Ви от трета страна съгласно отделно споразумение.

Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия или в условията, уреждащи която и да е Услуга, предоставена пряко от нас („Условия на Ford“), Ford ще носи отговорност пред Вас само дотолкова, доколкото всяка загуба или щета, която понесете, е резултат на неспазването от наша страна на задълженията ни съгласно Условията на Ford във връзка с използването на Приложението или каквито и да било Услуги; и по друг начин изключваме всички условия, гаранции, изложения или други условия, изрични или подразбиращи се, които могат да се прилагат за използването на FordPass и/или Услугите.

Ford не може да гарантира, че FordPass и/или Услугите ще бъдат на разположение непрекъснато и в напълно работно състояние по всяко време, и няма да носи отговорност за неуспех или забавяне при изпълнението на задълженията ни съгласно Условията, ако този неуспех или забавяне е резултат от събития, обстоятелства или причини извън нашия разумен контрол. При тези обстоятелства ще имаме право на разумно удължаване на времето за изпълнение на задълженията си. Ford също така си запазва правото да променя приложението, както желае. Освен както е посочено другаде в настоящите Условия, ние не носим отговорност пред Вас, в случай че някоя част от приложението или Услугите, предоставени от нас, не са налични или променени по никакъв начин.

Приемате да използвате това приложение и Услугите за лично ползване и няма да използвате нито Приложението, нито Услугите за търговски или бизнес цели или препродажба. Не носим отговорност пред Вас за каквито и да било загуби, които сте претърпели при използването на FordPass или Услугите, различни от тези като потребител.

За да се избегнат съмнения, ние ще носим отговорност само за загубите, които са разумно предвидими като последица от нарушението.

Нищо в настоящото споразумение не ограничава отговорността на Ford за:

1.    смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от страна на Ford;

2.    измама или невярно представяне; и

3.    всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимите закони.

13.              Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда от местното право на Вашата държава на пребиваване към момента на сключване на настоящото споразумение.

14.              Свържете се с нас

Ако имате въпроси, коментари или претенции, свързани с FordPass, можете да се свържете с нас, като намерите локалната информация за връзка в този уебсайт http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, или можете да използвате координатите за връзка по-долу за въпроси, коментари или претенции, касаещи FordPass.

електронна поща

FPBGR@ford.com

Адрес за контакт

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 
Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS, 
Фирма №  11099683

 

Digital Sign

Sarah-Jayne Williams
Ford Smart Mobility U.K. Limited