Επιλέξτε άλλη χώρα/γλώσσα

Όροι

Version: 0.1

Όροι

Έκδοση: 0.1

Όροι για το FordPass για χρήστες στην Ευρώπη - Κύπρο

("Όροι")

Έκδοση: 27 Αυγούστου 2019

Καλώς ορίσατε στο FordPass, έναν εξυπνότερο τρόπο να κινείστε! Το FordPass είναι μια νέα πλατφόρμα που θα σας επιτρέψει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που ταξιδεύετε. Μέσω μιας συλλογής προσωπικών, ψηφιακών και φυσικών λύσεων, το FordPass θα σας προσφέρει περισσότερες επιλογές κινητικότητας, ώστε να μπορείτε να ταξιδέψετε πιο μακριά από όσο πιστεύατε ότι είναι δυνατό.

Προτού ξεκινήσουμε, θέλουμε να μάθετε πώς λειτουργεί το FordPass. Χρειάζεται να κάνετε κλικ στην επιλογή "Συμφωνώ" για να αποδεχθείτε τους Όρους μας. Εξετάστε προσεκτικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω Πίνακα Περιεχομένων για να μελετήσετε εύκολα αυτούς τους Όρους:

1.    Γενικές πληροφορίες

1.    Σύμβαση FordPass

2.    Απαιτήσεις συστήματος

2.    Υπηρεσίες

1.    Ο δικός μου Έμπορος Ford

2.    Τα Αυτοκίνητά μου

3.    Προνόμια FordPass

4.    Στάθμευση

5.    Λειτουργία

3.    Εκπρόσωποι Ford

4.    Οδική Βοήθεια

5.    Διάρκεια

6.    Ασφάλεια Αυτοκινήτου

7.    Προστασία και ασφάλεια δεδομένων

8.    Επικοινωνίες

9.    Ειδικοί Όροι και Υλικά Τρίτων

1.    Ειδικοί Όροι

2.    Υλικά Τρίτων

10.    Περιορισμένες Άδειες Χρήσης

11.    Ειδοποίηση Εμπορικού Σήματος

12.    Ευθύνη

13.    Εφαρμοστέο Δίκαιο

14.    Επικοινωνία

 

1. Γενικές πληροφορίες

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβαση σε και τη χρήση της εφαρμογής FordPass ("FordPass") μεταξύ του ανεξάρτητου χρήστη του FordPass (στο εξής "εσείς") και της Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS, Company No. 11099683 (στο εξής "Ford", ”εμείς", "μας").

Οι παρόντες Όροι δεν αλλοιώνουν με κανέναν τρόπο τους όρους οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που ενδεχομένως να έχετε μαζί μας ή με άλλη εταιρεία της Ford. Οι παρόντες Όροι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το FordPass. Το FordPass είναι μια υπηρεσία που βασίζεται σε δεδομένα που λαμβάνει από εσάς, την κινητή συσκευή σας και το όχημά σας, όπως την τοποθεσία και τα οδηγικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε εξαιρετικές λειτουργίες και υπηρεσίες, αλλά και επικοινωνίες ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική Απορρήτου μας στη διεύθυνση (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/el_cy/privacy.html) για περισσότερες πληροφορίες. Εάν επιθυμείτε να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/el_cy/terms.html και αποθηκεύστε ή εκτυπώστε τους. Οι παρόντες Όροι είναι, επίσης, διαθέσιμοι στο FordPass, στις πληροφορίες του Λογαριασμού σας. Θα λάβετε, επίσης, ένα αντίγραφο αυτών των Όρων σε ένα ανθεκτικό μέσο (π.χ. ως μέρος ενός email) μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η πρόσβαση σε και η χρήση του FordPass σύμφωνα με τους παρόντες Όρους περιορίζεται στην Ευρώπη.

1.     Σύμβαση FordPass

Η Ford προσφέρει βασικές λειτουργίες και επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο αυτοκίνητο και βοηθητικές υπηρεσίες σε ξεχωριστές εφαρμογές μέσω της ενότητας FordPass ("Υπηρεσίες"). Οι Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 παρακάτω. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του FordPass και τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους. Με την εγγραφή σας στο FordPass θα δημιουργήσετε ένα όνομα σύνδεσης καταχωρώντας τη διεύθυνση email σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί τη σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης και ενδέχεται να υπόκειται στους αντίστοιχους ειδικούς συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις ("Ειδικοί Όροι"). Οι Ειδικοί Όροι ισχύουν επιπλέον των παρόντων Όρων.

Επιλέγοντας να συμμετάσχετε (κάνοντας κλικ στο πλαίσιο) και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή", συμφωνείτε όπως δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους όταν χρησιμοποιείτε το FordPass.

Οι παρόντες Όροι θα ισχύσουν από τη στιγμή που θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω email ή το αργότερο όταν θα είναι δυνατή η χρήση των Υπηρεσιών. Αμέσως μόλις οι Όροι τεθούν σε ισχύ, θα θεωρηθεί ότι έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας.

Η εγγραφή στο FordPass απαιτεί να επιλέξετε τη χώρα σας, να δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας, καθώς και τη διεύθυνση email σας και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Έχετε τη δυνατότητα προσθήκης του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας και της διεύθυνσης οικίας σας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς.

Τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με μια Υπηρεσία, συγκεντρώνονται σε μια οθόνη συγκεκριμένης εφαρμογής.

Θα τροποποιούμε κατά διαστήματα τους παρόντες Όρους εάν πιστεύουμε ότι (σύμφωνα με την εύλογη γνώμη μας) είναι απαραίτητο να το κάνουμε, για παράδειγμα, για λόγους ασφαλείας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους, εάν αλλάξουμε το πεδίο εφαρμογής των διαθέσιμων Υπηρεσιών μας ή εάν εισάγουμε νέες Υπηρεσίες. Εάν διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των διαθέσιμων Υπηρεσιών μας, εισάγουμε νέες Υπηρεσίες ή εάν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ευνοϊκές για εσάς, οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ότι έχουν γίνει δεκτές από εσάς εάν σας ενημερώσουμε για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνεχίσετε τη χρήση του FordPass χωρίς ένσταση, μετά την ημερομηνία που οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ.

Όπου οι προτεινόμενοι νέοι όροι μειώνουν τις Υπηρεσίες ή περιορίζουν τα υπάρχοντα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας σύμβασης, θα σας παρέχουμε εύλογη προηγούμενη προειδοποίηση, η οποία, όπου αυτό είναι εύλογα εφικτό, θα είναι τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων τροποποιημένων όρων. Θα σας ενημερώνουμε πάντα για τις προτεινόμενες αλλαγές σε όρους μέσω email στην τρέχουσα καταχωρημένη διεύθυνση email σας και ενδέχεται, επίσης, να σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποιήσεων ώθησης. Στην εν λόγω ειδοποίηση θα δηλώνουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων όρων.

Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε την αλλαγή των παρόντων Όρων, μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή (όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 παρακάτω).

2.     Απαιτήσεις συστήματος

Η χρήση του FordPass απαιτεί ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή συσκευή χειρός, πρόσβαση στο διαδίκτυο (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις τρίτων) και λογισμικό (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις τρίτων), και ενδέχεται να απαιτεί τη λήψη ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων κατά διαστήματα. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χρεώσεις και τα τέλη χρήσης. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, να σημειωθεί ότι δεν διαθέτουμε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ούτε παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες FordPass, το Ford όχημά σας ενδέχεται να χρειάζεται ένα συμβατό ενσωματωμένο σύστημα SYNC εντός του αυτοκινήτου. Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με το σύστημα SYNC, συμφωνείτε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε το SYNC λογισμικό σας σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") του λογισμικού του αυτοκινήτου που παρατίθεται στον Οδηγό Κατόχου του αυτοκινήτου σας ή άλλως από εμάς. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό SYNC μέσω του FordPass, εάν το επιλέξετε. Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις και τέλη χρήσης δεδομένων.

Δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες ή υπηρεσίες σε όλες τις αγορές και η κάλυψη ενδέχεται να είναι περιορισμένη για διάφορους λόγους, όπως των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου σας και της κάλυψης του προγράμματος δεδομένων. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών υπόκειται σε αλλαγές και εξαρτάται από την κινητή συσκευή σας και από τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, καθώς και τη διαθέσιμη σε εσάς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το FordPass μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ή να διακόπτεται η λειτουργία του ανά διαστήματα για διάφορους λόγους, όπως λόγω περιβαλλοντικών ή τοπογραφικών συνθηκών και της κάλυψης του προγράμματος δεδομένων σας.

Η διατήρηση της μυστικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας στο FordPass είναι δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό σας, εάν την έχετε προκαλέσει λόγω αμέλειας ή σκοπίμως. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή κωδικού πρόσβασής σας.

Οι μέθοδοι απεγκατάστασης ποικίλλουν ανάλογα με τη συσκευή σας. Για να απεγκαταστήσετε το FordPass, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία διαχείρισης εφαρμογής που παρέχονται με τη συσκευή σας. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας για βοήθεια.

Εάν το όχημά σας διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή, συμβουλευθείτε τον οδηγό κατόχου του οχήματός σας για να απενεργοποιήσετε τις μεταδόσεις δεδομένων, το οποίο μπορεί να απαιτεί μια Κύρια Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του SYNC.

2. Υπηρεσίες

Στο μέλλον ενδέχεται να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής των διαθέσιμων Υπηρεσιών ή/και να προσθέσουμε νέες Υπηρεσίες στο FordPass. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο FordPass ή εκείνων που θα είναι διαθέσιμες σε εσάς στο άμεσο μέλλον:


1.     Ο δικός μου Έμπορος Ford

Η λειτουργία Ο δικός μου Έμπορος Ford σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με τον έμπορό σας Ford, να προγραμματίσετε σέρβις, να εντοπίσετε εμπόρους Ford, να λάβετε οδηγίες για το πώς να πάτε στον έμπορο Ford σας και να προβάλλετε τον νέο κατάλογο εμπόρων Ford. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τοποθεσίας υπόκειστε στους όρους που παρέχονται από την υπηρεσία τοποθεσίας ή χαρτογράφησης τρίτου που χρησιμοποιείτε.

Όλα τα ραντεβού σέρβις και υπηρεσίες αυτοκινήτου αποτελούν ευθύνη δική σας και του εμπόρου Ford σας. Οι έμποροι Ford αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών λαμβάνετε από τον έμπορο Ford σας ή του περιεχομένου των ιστότοπων των εμπόρων Ford.

Η λειτουργία Ο δικός μου Έμπορος Ford μπορεί, επίσης, να σας επιτρέψει να προβάλλετε τον νέο κατάλογο του εμπόρου Ford της προτίμησής σας. Ο κατάλογος που αναφέρεται στο FordPass μπορεί να μην είναι ενημερωμένος με τον ακριβή κατάλογο που είναι διαθέσιμος από τον έμπορο Ford σας. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να επαληθεύουμε τον κατάλογο που ορίζεται από τον ανεξάρτητο έμπορο Ford. Κατά συνέπεια, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες. Επικοινωνήστε με τον έμπορο Ford σας για την πραγματική τιμή και διαθεσιμότητα οποιουδήποτε αυτοκινήτου και τυχόν όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν.

2.     Τα Αυτοκίνητά μου

Η λειτουργία Τα Αυτοκίνητά μου σάς επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στο αυτοκίνητό σας μέσω του FordPass. Προκειμένου να καταχωρίσετε το αυτοκίνητό σας στη λειτουργία Τα Αυτοκίνητά μου, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον αριθμό πλαισίου σας. Πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης ενός αυτοκινήτου προκειμένου να συνδέσετε τον λογαριασμό σας FordPass με τον αριθμό πλαισίου ενός οχήματος που δεν σας ανήκει ή δεν έχετε μισθώσει, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να εγκριθεί από τον κύριο κάτοχο λογαριασμού και να εξουσιοδοτηθεί στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να αφαιρέσετε τον αριθμό πλαισίου σας από το FordPass οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο, οποιαδήποτε αφαίρεση αριθμού πλαισίου μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του FordPass.

Η λειτουργία Τα Αυτοκίνητά μου μπορεί, επίσης, να σας επιτρέψει να προβάλλετε εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με το αυτοκίνητό σας. Προκειμένου να δείτε αυτά τα βίντεο, το FordPass θα συνδεθεί στον ιστότοπο της Ford (https://www.fordcyprus.com/). Αυτός ο ιστότοπος τυγχάνει διαχείρισης από τη Ford, μπορεί όμως να διαθέτει δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Εξετάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου Ford προτού προβάλλετε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Η από μέρους σας χρήση των εκπαιδευτικών βίντεο γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τα βίντεο αυτά με σύνεση και μην επιχειρήσετε ποτέ να εκτελέσετε συντήρηση του οχήματος που ενδέχεται να απαιτεί την παρουσία ενός επαγγελματία.

Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη λειτουργία Τα Αυτοκίνητά μου προορίζονται αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στη λειτουργία Τα Αυτοκίνητά μου μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική ή/και τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινήτου σας. Ανατρέξτε στα όργανα και στις ενδείξεις του αυτοκινήτου σας για την ακριβή, τρέχουσα κατάστασή του.

Να γνωρίζετε ότι αποτελεί ευθύνη του οδηγού να εξασφαλίσει ότι το αυτοκίνητό σας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

3.     Προνόμια FordPass

Με την εγγραφή σας στο FordPass πραγματοποιείται αυτόματα εγγραφή σας και στα Προνόμια FordPass. Τα Προνόμια FordPass περιλαμβάνουν ειδικές προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του FordPass. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τα Προνόμια FordPass προκειμένου να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία του FordPass. Ο τύπος και η συχνότητα των προσφορών και προωθητικών ενεργειών θα ποικίλλει και κάθε μια από αυτές υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους ή κανόνες. Τα Προνόμια FordPass είναι ανεξάρτητα τυχόν άλλων προγραμμάτων αφοσίωσης που προσφέρουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας. Τα Προνόμια FordPass υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα αυτοκινήτων.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες για τα Προνόμια FordPass από τη Ford, τον εξουσιοδοτημένο έμπορό σας και συνεργάτες μας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του FordPass, όπως την τοποθεσία και τα οδηγικά χαρακτηριστικά σας.

Το Κεφάλαιο 7, αναφορικά με την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων, ισχύει συγκεκριμένα για τα Προνόμια FordPass.

4.     Στάθμευση

Η λειτουργία Στάθμευσης σάς επιτρέπει να εντοπίζετε διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, εμφανίζοντας χώρους στάθμευσης με τη βοήθεια της υπηρεσίας τοποθεσίας ή χαρτογράφησης τρίτων που χρησιμοποιείτε ήδη στην κινητή συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τοποθεσίας υπόκειστε στους όρους που παρέχονται από την υπηρεσία τοποθεσίας ή χαρτογράφησης τρίτου που χρησιμοποιείτε.

Οι χώροι στάθμευσης που εμφανίζονται μπορεί είναι με χρέωση. Τα τέλη αυτά χρεώνονται από τρίτους. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες στάθμευσης και δεν διαχειριζόμαστε κανένα χώρο στάθμευσης.

Δεν επιβεβαιώνουμε την ποιότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή την προστασία οποιουδήποτε χώρου στάθμευσης που εμφανίζεται. Επομένως, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση αναφορικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή την προστασία οποιουδήποτε χώρου στάθμευσης που εμφανίζεται.

5.     Λειτουργία

(1) Όταν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο μόντεμ, μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής FordPass, συμπεριλαμβανομένου του κλειδώματος και ξεκλειδώματος των θυρών και της απομακρυσμένης εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας, εάν επιτρέπεται στη χώρα σας. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις μάρκες και τα μοντέλα αυτοκινήτων. 

Για τα μοντέλα στα οποία ισχύει, η απομακρυσμένη εκκίνηση οδηγεί τον συναγερμό να τεθεί σε "μειωμένη λειτουργία προφύλαξης", απενεργοποιώντας την ανίχνευση κίνησης στο εσωτερικό και την ανίχνευση κλίσης κατά τη διάρκεια απομακρυσμένης εκκίνησης, προκειμένου να αποφευχθούν εσφαλμένοι συναγερμοί. Ο Συναγερμός Περιμέτρου θα παραμείνει ενεργός. Το διπλό κλείδωμα θυρών θα επιστρέψει σε κεντρικό κλείδωμα κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εκκίνησης, ως ένα προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

(2) ΤοFordPass Connectκαι η προαιρετική λειτουργία σε επίλεκτα αυτοκίνητα απαιτείται για συγκεκριμένες λειτουργίες (περιλαμβάνει την υπηρεσία SYNC Connect για δύο έτη από την αρχική ημερομηνία πώλησης του αυτοκινήτου όπως καταγράφεται από τον Έμπορο Ford). Ενδέχεται να ισχύουν τέλη συνδρομής στο FordPass Connect ύστερα από το πέρας των δύο ετών. Σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι χρεώσεις θα υπόκεινται σε ξεχωριστή συμφωνία και η Ford θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με αυτό.

(3) Να παίρνετε πάντα μαζί σας το κλειδί ή το κλειδί fob σας όταν απομακρύνεστε από το όχημά σας. Το απομακρυσμένο ξεκλείδωμα μπορεί να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας ή εάν η μπαταρία είναι πολύ αδύναμη.

(4) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής προτού να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το FordPass. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να έχετε πάντα πρόσβαση στο όχημά σας, ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση στο FordPass (π.χ. σε περίπτωση που η λειτουργία ξεκλειδώματος στην εφαρμογή δεν λειτουργεί).

(5) Ορισμένες λειτουργίες FordPass μπορεί να απαιτούν το όχημά σας να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συμβατό με SYNC ή ένα ενσωματωμένο μόντεμ ("Λογισμικό"). Εάν το όχημά σας διαθέτει Λογισμικό, συμφωνείτε ότι εμείς ή οι συνεργάτες μας ή οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούμε να εκτελούμε απομακρυσμένο έλεγχο και να ενημερώνουμε αυτόματα το Λογισμικό σας σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") του λογισμικού αυτοκινήτου που παρέχεται στον Οδηγό Κατόχου του οχήματός σας ή άλλως από εμάς. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε το Λογισμικό σας μέσω του FordPass, εάν το επιλέξετε. Συμφωνείτε επίσης ότι η Ford, οι συνεργάτες της, οι πάροχοι υπηρεσιών ή/και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της μπορούν να ελέγχουν περιοδικά την έκδοση του Λογισμικού και μπορούν να παραδίδουν εξ αποστάσεως ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις, συμπληρώματα ή αλλαγές στο Λογισμικό, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή πρόσθετη συγκατάθεση. Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις και τέλη χρήσης δεδομένων από τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας.

(6) Δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες ή υπηρεσίες σε όλες τις αγορές και η κάλυψη ενδέχεται να είναι περιορισμένη για διάφορους λόγους, όπως λόγω των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου σας και της κάλυψης του προγράμματος δεδομένων. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών υπόκειται σε αλλαγές και εξαρτάται επίσης από την κινητή συσκευή σας και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, καθώς και τη διαθέσιμη σε εσάς πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Το FordPass μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ή να διακόπτεται η λειτουργία του κατά διαστήματα για διάφορους λόγους, όπως περιβαλλοντικές ή τοπογραφικές συνθήκες (π.χ. σήραγγα, γκαράζ, προγραμματισμένη συντήρηση του εξυπηρετητή Ford κ.λπ.) και λόγω της κάλυψης διαδικτύου ή του προγράμματος δεδομένων.

(7) Εάν το όχημά σας διαθέτει ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και το συνδέσετε με το FordPass, το όχημά σας θα συνεχίσει να μεταδίδει δεδομένα στη Ford ακόμη και αν απεγκαταστήσετε το FordPass.  Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση δεδομένων από το αυτοκίνητο, συμβουλευθείτε τον οδηγό κατόχου του αυτοκινήτου σας για την απενεργοποίηση της μετάδοσης δεδομένων, για την οποία μπορεί να απαιτείται Κύρια Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του SYNC.

(8) Εάν υπάρχει, η λειτουργία κατάστασης αυτοκινήτου μπορεί να σας επιτρέπει να προβάλλετε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις στο FordPass, αναφορικά με τις Ειδοποιήσεις Διάγνωσης Αυτοκινήτου. Αυτές οι ειδοποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη διάγνωση κατάστασης της ηλεκτρικής μπαταρίας, τη στάθμη καυσίμου, την κατανάλωση καυσίμου, τον χιλιομετρητή, την πίεση ελαστικών, τον αριθμό πλαισίου και άλλες διαγνωστικές πληροφορίες. Αυτές οι ειδοποιήσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντί ή να βασίζεστε σε αυτές προκειμένου να υποκαταστήσετε τη φυσιολογική συντήρηση του αυτοκινήτου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κρίνετε ότι ενδέχεται να υπάρχει ένα ζήτημα ή πρόβλημα με το όχημά σας, συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία για μια διάγνωση και τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

(9) Εάν το όχημά σας διαθέτει λειτουργία Wi-Fi hotspot και έχετε ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα δεδομένων, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δεδομένων σας μέσω του FordPass.  Πρέπει να εγγραφείτε για ασύρματες υπηρεσίες απευθείας με τον πάροχο του ασύρματου δικτύου του οχήματός σας, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασύρματη υπηρεσία, με την επιφύλαξη ξεχωριστών όρων και προϋποθέσεων που αποδέχεστε όταν ενεργοποιείτε την υπηρεσία σας και για τα δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμά σας που διατίθενται μέσω του FordPass .  Να προσέχετε πάντα στον δρόμο και να μην αφήνετε την προσοχή σας να αποσπάται. Το Wi-Fi hotspot προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους επιβάτες.

(10) Η μηνιαία έκθεση απόδοσης καυσίμων επηρεάζεται από την οδηγική συμπεριφορά, καθώς και από άλλους μη τεχνικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών CO2 ενός αυτοκινήτου. Κάθε οδηγός έχει διαφορετική οδηγική συμπεριφορά υπό διαφορετικές κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες (καλοκαίρι, χειμώνας). Μπορεί να περνάτε τον περισσότερο χρόνο οδηγώντας σε αυτοκινητοδρόμους ή μπορεί να οδηγείτε κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους. Ορισμένοι οδηγούν πιο γρήγορα και άλλοι οδηγούν πιο αργά. 

Η έκθεση καυσίμων της Ford μέσω της εφαρμογής Ford pass δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τα επίσημα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων. Προκειμένου να συγκριθούν οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO2 ενός καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, βάσει ενός εναρμονισμένου πρωτοκόλλου δοκιμών της ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO2 που αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Κατόχου που έχετε. 

Η έκθεση καυσίμων της Ford μέσω εφαρμογής διαφέρει από άλλες πιθανές δημοσιεύσεις OEM [Κατασκευαστής Πρωτότυπου Εξοπλισμού]· επομένως δεν παρέχεται άμεση σύγκριση.

3. Εκπρόσωποι Ford

Η λειτουργία Εκπρόσωποι Ford σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με έναν Εκπρόσωπο μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας ή email, εάν χρειάζεστε υποστήριξη κατά τη χρήση των διαφόρων προνομίων και λύσεων κινητικότητας του FordPass. Να σημειωθεί ότι το FordPass δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα κλήσης ή τη σύνδεση διαδικτύου που παρέχεται από τον προμηθευτή δικτύου σας. Να σημειωθεί ότι η επαφή με το FordGuides ενδέχεται να επιβαρύνεται με τέλη τρίτων μερών που χρεώνει ο παροχέας δικτύου σας σύμφωνα με τη συμφωνία σας. Η χρήση του FordPass ή του FordGuides στο εξωτερικό μπορεί να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις περιαγωγής.

Το FordPass θα σας επιτρέπει να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή email ένας Εκπρόσωπος. Με την εγγραφή και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων του FordPass, ο Εκπρόσωπος της Ford ενδέχεται να σας ζητήσει να επαληθεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας. Εάν δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας, τότε συμφωνείτε ρητά όπως επικοινωνήσει ένας Εκπρόσωπος Ford μαζί σας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας που παρέχονται στο πλαίσιο του FordPass ή με τη λειτουργία Εκπρόσωποι Ford θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η λειτουργία Εκπρόσωποι Ford δεν θα σας ζητήσει ποτέ να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης ή το PIN σας.

4. Οδική Βοήθεια

Στην περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση σε ένα κέντρο σέρβις επείγουσας ανάγκης μέσω της λειτουργίας Οδική Βοήθεια. Οποιαδήποτε σχετικά έξοδα επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και τον προμηθευτή, θα βαρύνουν εσάς.

Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή ζητηθεί εντός της Εφαρμογής για τη μετάδοση της τρέχουσας τοποθεσίας σας. Το κέντρο σέρβις επείγουσας ανάγκης θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την επαλήθευση της τοποθεσίας σας. Η Ford δεν λαμβάνει ή επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα. Απαιτείται σύνδεση διαδικτύου για τη χρήση της Εφαρμογής με τη λειτουργία μετάδοσης τοποθεσίας, ενώ τυχόν έξοδα που προκύπτουν θα βαρύνουν εσάς.

Η τοποθεσία μπορεί να μεταδοθεί μόνο εφόσον η κινητή συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει μια έγκυρη τοποθεσία. Η θέση που μεταδίδεται από εσάς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί η ακριβής τοποθεσία σας σε ένα κτίριο (δηλ. διαμέρισμα, όροφος κ.λπ.).

Η Ford επιδιώκει να παρέχει την υπηρεσία κλήσεων προς το κέντρο σέρβις επείγουσας ανάγκης σε μια όσο το δυνατόν πιο χαμηλή τιμή. Μπορεί να επιβαρυνθείτε με το κόστος οποιασδήποτε παροχής σέρβις που θα λάβετε για βλάβη κατόπιν χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Η Ford δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την αποκάλυψη των δεδομένων σας λόγω σφαλμάτων στη μετάδοση δεδομένων ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων.

5. Διάρκεια

Η παρούσα σύμβαση θα συνεχίσει μέχρι την καταγγελία της από εμάς ή εσάς. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου email) ότι επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας FordPass. Κατόπιν τούτου, θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας και θα διασφαλίσουμε το κλείσιμο του λογαριασμού σας και τη διακοπή όλων των συνδέσεων δεδομένων στην πλατφόρμα FordPass.

Ενδέχεται να καταγγείλουμε την παρούσα σύμβαση ή να αναστείλουμε προσωρινά μέρος ή την πλήρη πρόσβασή σας στις λειτουργίες της εφαρμογής ανά πάσα στιγμή (ενεργώντας εύλογα) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης (συμπεριλαμβανομένου email στην τρέχουσα καταχωρημένη διεύθυνση email σας), για λόγους που συμπεριλαμβάνουν (ενδεικτικά) τα παρακάτω:

1. διαπράττετε μια σοβαρή ή διαρκή παραβίαση ενός όρου για τον οποίο δεν μπορείτε να επανορθώσετε (εάν επιδέχεται επανόρθωσης) εντός 5 ημερών από την επίδοση γραπτής ειδοποίησης περί της σχετικής επανόρθωσης,

2. προκύπτουν συνθήκες όπου (κατά την εύλογη γνώμη μας) μια τέτοια ενέργεια θα μετριάσει έναν αναγνωρισμένο κίνδυνο ή θα αποτρέψει την κατάχρηση, χειραγώγηση ή την με άλλο τρόπο υπονόμευση του FordPass από εσάς, ή

3. στην περίπτωση που αποφασίσουμε να μην προσφέρουμε πλέον οποιεσδήποτε Υπηρεσίες μέσω του FordPass.

Κατά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας FordPass και θα δικαιούμαστε να ανακτήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργήσατε για χρήση από άλλους χρήστες.

6. Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Προειδοποιηση: Συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής χειρός ενώ οδηγείτε. Μην χρησιμοποιείτε το FordPass ενώ οδηγείτε. Να σημειωθεί ότι η χρήση συσκευής χειρός ενώ οδηγείτε μπορεί να απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε ή χρήση του FordPass μέσω συσκευών χειρός κατά την διάρκεια της οδήγησης μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από τον δρόμο και να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου, σύγκρουση και τραυματισμό δικό σας και άλλων. Το FordPass μπορεί να στείλει μηνύματα ή ειδοποιήσεις ώθησης στο κινητό τηλέφωνό σας. Μην διαβάζετε μηνύματα σε συσκευές χειρός ενώ οδηγείτε.

7. Προστασία και ασφάλεια δεδομένων

Η Ford, ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, συλλέγει, φυλάσσει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που σχετίζεται με τον οδηγό και δεδομένων του αυτοκινήτου, νοουμένου ότι αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του FordPass σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

8. Επικοινωνίες

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκφράζετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στην επικοινωνία των εκπροσώπων μας μαζί σας με τον τρόπο που θα το ζητήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι ειδοποιήσεις ώθησης (push notifications) στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/el_cy/privacy.html).

9. Ειδικοί Όροι και Υλικά Τρίτων

1.     Ειδικοί Όροι

Η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί να συνάψετε ξεχωριστή σύμβαση μαζί μας ή με έναν από τους Συνεργάτες της Ford. Ειδικοί Όροι μπορεί να ισχύουν για ξεχωριστές συμβάσεις. Τέτοιες συμβάσεις, εκτός και εάν συνάπτονται με εμάς, θα συνάπτονται ανάμεσα σε εσάς και έναν εκ των Συνεργατών της Ford και δεν θα εμπλεκόμαστε σε αυτές.

Εάν ισχύουν Ειδικοί Όροι για μια Υπηρεσία, οι ισχύοντες Ειδικοί Όροι θα σας παρουσιαστούν πριν από την πρώτη χρήση της Υπηρεσίας και θα μπορείτε να κρατήσετε ένα αντίγραφο. Θα σας ζητηθεί να δεχθείτε τους Ειδικούς Όρους, εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας. Εάν δεν αποδεχθείτε τους Ειδικούς Όρους, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για την οποία ισχύουν οι αντίστοιχοι Ειδικοί Όροι. Μόνο οι Ειδικοί Όροι που έχετε αποδεχθεί είναι δεσμευτικοί και ισχύουν για τη χρήση σας.

2.     Υλικά Τρίτων

Το FordPass μπορεί, επίσης, να περιέχει συνδέσεις σε ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων (που δεν διέπονται από Ειδικούς Όρους), οι οποίοι δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συνδέσεων σε ιστότοπους των Συνεργατών της Ford ("Υπηρεσία Τρίτου"). Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου. Επιπλέον, δεν πρόκειται και δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε ή να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου. Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία Τρίτου θα αποχωρείτε από την πλατφόρμα FordPass. Θα πρέπει να διαβάζετε πάντα τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική απορρήτου κάθε Υπηρεσίας Τρίτου που επισκέπτεστε όταν αποχωρείτε από το FordPass. Θα σας ενημερώνουμε όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία Τρίτου. Θα γνωρίζετε πάντα εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή Υπηρεσίες Τρίτων.

Το FordPass μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από τρίτες πηγές, όπως χάρτες και κατευθύνσεις, για την παροχή Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά και άλλες πληροφορίες μπορεί να μην είναι πάντα ακριβή. Όροι που ισχύουν για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία, στους οποίους θα δεσμεύεστε με τη χρήση του FordPass, περιλαμβάνουν τους εξής:
http://here.com/services/terms
http://here.com/privacy/privacy-policy/
https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/

Όροι που ισχύουν για την υπηρεσία "Η κίνηση τώρα", στους οποίους θα δεσμεύεστε με τη χρήση του FordPass, περιλαμβάνουν τους εξής:
https://legal.here.com/terms/serviceterms/
https://legal.here.com/privacy/policy/

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι Όροι θα υπερισχύουν των όρων που ισχύουν για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία.

Το FordPass μπορεί να περιέχει ή να βασίζεται εν μέρει σε συγκεκριμένο δωρεάν ή κοινόχρηστο λογισμικό ή λογισμικό δημόσιας βιβλιοθήκης ("Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα"). Ανατρέξτε στις δημοσιευμένες αποδοχές Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που βρίσκονται στη διεύθυνση http://corporate.ford.com/ford-open-source.htmlγια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

10.              Περιορισμένες Άδειες Χρήσης

Το FordPass (συμπεριλαμβανομένου κάθε λογισμικού, περιεχομένου και δεδομένων) ανήκει σε εμάς ή χρησιμοποιείται βάσει άδειας χρήσης. Το FordPass προστατεύεται μέσω παγκόσμιων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προειδοποίησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη σήμανση ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την από μέρους σας χρήση του FordPass, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής. Με την εξαίρεση όσων δηλώνονται ρητά στο παρόν, δεν χορηγούμε κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ιδιοκτησίας στο FordPass.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παρέχουμε ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, προβολής, χρήσης, εμφάνισης και ακρόασης του FordPass αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσιοδότηση σάς παρέχεται από εμάς υπόκειται επίσης στους παρακάτω περιορισμούς:

1. δεν επιτρέπεται ούτε εσείς προσωπικά, ούτε μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτους, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων στο FordPass, να δημιουργήσετε βάση δεδομένων, να κάνετε συστηματική καταφόρτωση, να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ή όλα τα υλικά από το FordPass ή ιστότοπους, να συνδέσετε ή να πλαισιώσετε οποιοδήποτε τμήμα του FordPass, να εξαγάγετε ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε ή να αντλήσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ή δομή όλου ή μέρους του FordPass με αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο·

2. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το FordPass με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, καταχρηστικός, δυσφημιστικός, παραπλανητικός ή παρεμβατικός ως προς το ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου, ούτε επιτρέπεται να προσβάλλετε οποιονδήποτε λόγω της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της εθνότητας, της ηλικίας ή της αναπηρίας του·

3. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το FordPass με άλλο περιεχόμενο ή με τρόπο που υποκαθιστά άλλο πρόσωπο, επιχείρηση ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων εμάς·

4. δεν επιτρέπεται να επεμβαίνετε, επιχειρήσετε να επέμβετε, διακόψετε ή επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία των διακομιστών ή δικτύων μας, ούτε να παρακούσετε στις απαιτήσεις ασφαλείας ή πρόσβασης του δικτύου μας·

11.              Ειδοποίηση Εμπορικού Σήματος

Η επωνυμία Ford και όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στο FordPass ανήκουν ή χρησιμοποιούνται βάσει άδειας χρήσης που παρέχουμε εμείς. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στο FordPass.

12.              Ευθύνη

Η Ford θα χρησιμοποιεί εύλογες δεξιότητες και θα φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το FordPass είναι ασφαλές, και για να το αποτρέψει από την πρόκληση βλάβης στη συσκευή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό περιεχόμενο φυλάσσεται στη συσκευή σας. Ωστόσο, η Ford δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το FordPass θα είναι ασφαλές ή χωρίς ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα λογισμικού.

Η Ford θα χρησιμοποιεί εύλογες δεξιότητες και προσοχή στην παροχή Υπηρεσιών που παρέχει απευθείας σε εσάς.

Η Ford δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκύπτει από την παραβίαση των παρόντων όρων.

Η Ford δεν φέρει ευθύνη για Υπηρεσίες που σάς παρέχονται από τρίτο μέρος βάσει ξεχωριστής σύμβασης.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους ή στους όρους που διέπουν οποιαδήποτε Υπηρεσία η οποία παρέχεται απευθείας από εμάς ("Όροι της Ford"), η Ford θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας μόνο στον βαθμό στον οποίο οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που θα υποστείτε προκύπτουν από την αδυναμία μας να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας δυνάμει των Όρων της Ford σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, και άλλως εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις, εκπροσώπους ή άλλους όρους, ρητούς ή σιωπηρούς, που μπορεί να ισχύουν για τη χρήση του FordPass ή/και των Υπηρεσιών.

Η Ford δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το FordPass ή/και οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα αδιάκοπα και ότι θα είναι σε πλήρως λειτουργική κατάσταση κάθε στιγμή, και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους Όρους, εάν μια τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση προκύπτει από τυχόν γεγονότα, συνθήκες ή αιτίες που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Σε αυτές τις συνθήκες θα δικαιούμαστε εύλογη παράταση χρόνου για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας. Η Ford διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιήσει την εφαρμογή όπως η ίδια επιθυμεί. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της εφαρμογής ή οποιαδήποτε Υπηρεσία που παρέχουμε δεν είναι διαθέσιμα ή έχουν τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή αυτή και τις Υπηρεσίες για προσωπική χρήση και δεν θα κάνετε χρήση της Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς μεταπώλησης. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι σας για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε κατά την χρήση του FordPass ή των Υπηρεσιών αποκλειστικά ως καταναλωτής.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις απώλειες που μπορούν εύλογα να προβλεφθούν ως συνέπεια της παραβίασης.

Κανένας όρος της παρούσας σύμβασης δεν θα περιορίζει την ευθύνη της Ford για τα εξής:

1. θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια της Ford·

2. απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση· και

3. οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

13.              Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την τοπική νομοθεσία της χώρας διαμονής σας τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

14.              Επικοινωνία

Σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων, σχολίων ή αξιώσεων αναφορικά με το FordPass, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των τοπικών στοιχείων επικοινωνίας σας που θα βρείτε στον ιστότοπο http://corporate.ford.com/our-company/country-websitesή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή αξιώσεις αναφορικά με το FordPass.

Email

FPCYP@ford.com

Διεύθυνση επικοινωνίας

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 

Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, 

Stratford, London, England, E20 3BS, 

Company No. 11099683