Vietnam

FordPass Terms and Privacy Policy Ford Vietnam Limited.

Version: 3.0

Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư của FordPass

(For English version, please click here)

Công ty TNHH Ford Việt Nam.

 

Ngày của phiên bản: Tháng 1 năm 2023

 

Một vài lưu ý quan trọng:

·      Trong tài liệu này, các Điều khoản của FordPass được trình bày trong Phần 1 và Chính sách về quyền riêng tư của FordPass được trình bày trong Phần 2.

·      Chỉ sử dụng Ứng dụng FordPass khi đảm bảo an toàn. Chỉ sử dụng FordPass khi bạn đồng ý cho Ford thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư và các Điều khoản của FordPass.

·      Để sử dụng FordPass cần sử dụng thiết bị di động tương thích, đảm bảo truy cập Internet và phần mềm, đồng thời bạn có thể được yêu cầu cập nhật Ứng dụng FordPass theo từng thời điểm. Có thể bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất của Ứng dụng FordPass trước khi có thể sử dụng lại FordPass. Vì lý do này và vì những trường hợp như lỗi kết nối mạng, hết pin hay mất thiết bị, hãy đảm bảo là bạn luôn có thể tiếp cận xe của mình sử dụng chìa khóa, ngay cả khi bạn không thể truy cập FordPass.

·      Bạn chịu trách nhiệm duy trì khả năng kết nối Internet, dữ liệu mạng di động và dịch vụ cuộc gọi cần thiết để sử dụng Ứng dụng FordPass trên thiết bị di động của mình, bao gồm cả trả phí.

·      FordPass truyền dữ liệu từ thiết bị di động của bạn và nếu bạn chọn kết nối FordPass với xe của bạn, từ xe của bạn. Bạn có thể quản lý loại dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu vị trí, được truyền từ thiết bị của mình (và từ xe của bạn, nếu được áp dụng). Tuy nhiên, nếu chọn tắt truyền dữ liệu, có khả năng bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng nhất định của FordPass.

·      Nếu bạn sử dụng Ứng dụng FordPass được liên kết với một Chiếc xe Kết nối (được mô tả dưới đây), vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư đối với Chiếc xe Kết nối của Ford, được cung cấp trên trang web https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/ và được tích hợp rõ ràng trong các Điều khoản này thông qua dẫn chiếu.

·      Nếu bạn chia sẻ thiết bị di động hoặc Chiếc xe Kết nối của mình với bất kỳ người dùng nào khác, điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng có thể truy cập hoặc lấy được dữ liệu cá nhân của họ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo những người đó đã đọc và hiểu các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư đối với Chiếc xe Kết nối của Ford và đồng ý với Điều kiện và Chính sách đó (nếu phải đồng ý) khi họ sử dụng thiết bị di động hoặc Chiếc xe Kết nối của bạn.

·      Hình ảnh minh họa phương tiện trên màn hình Ứng dụng FordPass có thể khác với phiên bản mà bạn đã mua.

MỤC LỤC:

1. ĐIỀU KHOẢN CỦA FORDPASS

 

1.1. Lời nói đầu:

1.1.1. Thỏa thuận FordPass;

1.1.2. Yêu cầu, thay đổi và hủy bỏ hệ thống.

1.2. Dịch vụ:

1.2.1. Dịch vụ Kết nối;

1.2.2. Dịch vụ Đại lý;

1.2.3. Chi tiết xe;

1.2.4. Ford Guides;

1.3. Thời hạn.

1.4. An toàn trong khi lái xe.

1.5. Tích hợp với các dịch vụ khác của Ford/các dịch vụ của bên thứ ba.

1.6. Giấy phép giới hạn.

1.7. Thông báo về nhãn hiệu.

1.8. Trách nhiệm.

1.9. Apple iOS App Store.

1.10. Hiệu lực từng phần.

1.11. Luật điều chỉnh.

1.12. Liên hệ với chúng tôi.

2. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA FORDPASS

 

2.1. Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi đối với bạn.

2.2. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập.

2.3. Cách chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập.

2.4. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi thì sao?

2.5. Biện pháp bảo mật

2.6. Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho ai.

2.7. Dữ liệu cá nhân của bạn có được truyền ra khỏi Việt Nam không?

2.8. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

2.9. Lưu trữ

2.10. Dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu trữ có chính xác không?

2.11. Liên kết, cookie và sử dụng FordPass.

2.12. Các quyền của bạn với tư cách là chủ thể của dữ liệu.

2.13. Thắc mắc, cập nhật, góp ý hoặc khiếu nại

 

 

 

 

 

1. ĐIỀU KHOẢN CỦA FORDPASS

1.1. Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với FordPass.

Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn bạn biết cách hoạt động của Ứng dụng FordPass, bao gồm cách ứng dụng hoạt động với Chiếc xe Kết nối (được trình bày bên dưới) và chúng tôi cần bạn đánh dấu vào (các) ô để chấp nhận các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư của FordPass này (Điều khoản) sau khi bạn xem xét.

 

FordPass là một ứng dụng mà bạn có thể tải xuống thiết bị di động của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này cùng Chiếc xe Kết nối hoặc không.

 

FordPass Connect là một modem di động chứa thẻ SIM cho phép xe Ford kết nối với mạng Internet, rất giống như thiết bị di động có thẻ SIM. Modem di động được tích hợp trong xe và được lắp tại xưởng như các bộ phận khác của xe.

Nếu có modem FordPass Connect trong xe, bạn sẽ có Chiếc xe Kết nối. Để tận dụng modem này, bạn cần tải Ứng dụng FordPass xuống thiết bị di động tương thích, tạo tài khoản FordPass, thêm Số khung (VIN) vào ứng dụng FordPass và liên kết xe với tài khoản FordPass của bạn bằng cách chấp nhận màn hình “Bật dịch vụ được kết nối của FordPass” (“Enable FordPass Connected Services”) trong xe. Sau khi xe được liên kết với tài khoản FordPass, bạn sẽ có quyền truy cập một loạt Dịch vụ kết nối dành cho bạn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Ứng dụng FordPass như một ứng dụng độc lập, qua đó bạn có thể xem một số thông tin về một xe nhất định.

Các Điều khoản này áp dụng cho Ứng dụng FordPass. Khi bạn liên kết Ứng dụng FordPass với Chiếc xe Kết nối, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư đối với Chiếc xe Kết nối của Ford, được cung cấp trên trang web https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/.  

 

1.1.1. Thỏa thuận FordPass

Các Điều khoản này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Ứng dụng FordPass giữa cá nhân người dùng FordPass (bạn) và Công ty TNHH Ford Việt Nam, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. (Ford, chúng tôi).

Các Điều khoản này không thay thế các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với chúng tôi, một công ty Ford khác hay bất kỳ bên thứ ba nào khác theo bất kỳ cách thức nào. Các Điều khoản này chứa thông tin quan trọng về FordPass. FordPass dựa vào dữ liệu cá nhân từ bạn, thiết bị di động của bạn và cả xe của bạn, nếu bạn chọn, để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Vui lòng xem thêm Chính sách về quyền riêng tư của FordPass trong Phần 2 dưới đây để biết thêm thông tin. Các Điều khoản này có trong FordPass ở phần cài đặt tài khoản của bạn. Việc truy cập và sử dụng FordPass theo các Điều khoản này chỉ giới hạn ở Việt Nam.

Ford cho phép truy cập thông tin và dịch vụ liên quan đến xe thông qua FordPass (Dịch vụ). Dịch vụ có thể được cung cấp cho bạn được trình bày bên dưới. Để sử dụng Dịch vụ FordPass, bạn phải đăng ký và chấp nhận các Điều khoản này. Để đăng ký FordPass, bạn cần chọn quốc gia, cho biết họ và tên cùng địa chỉ email/số điện thoại di động, địa chỉ và tạo mật khẩu. Bạn có tùy chọn thêm địa chỉ. Bạn cũng có thể chọn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực và sẽ hình thành thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và chúng tôi, ngay khi bạn nhận được xác nhận qua email hoặc khi bạn sử dụng FordPass lần đầu. Chúng tôi sẽ sửa đổi các Điều khoản này tùy từng thời điểm nếu theo ý kiến hợp lý của mình, chúng tôi tin rằng cần thiết phải làm như vậy (ví dụ: vì lý do bảo mật, pháp lý hoặc quản lý, nếu chúng tôi thay đổi phạm vi Dịch vụ sẵn có theo cách yêu cầu thay đổi các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi bắt đầu cung cấp các Dịch vụ mới và cần thay đổi các Điều khoản). Nếu sửa đổi các Điều khoản để gia tăng phạm vi Dịch vụ sẵn có hoặc để bắt đầu cung cấp Dịch vụ mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết các Điều khoản này thông qua FordPass và để bạn có cơ hội chấp nhận các Điều khoản đã điều chỉnh. Nếu bất kỳ điều khoản mới nào giảm Dịch vụ hoặc hạn chế hay giới hạn các quyền hiện tại của bạn theo thỏa thuận này, chúng tôi sẽ có thông báo trước hợp lý cho bạn trước khi các điều khoản được sửa đổi có hiệu lực và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các điều khoản được sửa đổi bằng cách gửi thông báo trong ứng dụng tới thiết bị di động của bạn thông qua Ứng dụng FordPass. Nếu không muốn chấp nhận các Điều khoản được sửa đổi, bạn có thể gỡ cài đặt Ứng dụng FordPass và dừng sử dụng ứng dụng này.

1.1.2. Yêu cầu, cập nhật và hủy bỏ hệ thống

Để sử dụng FordPass cần một thiết bị di động tương thích, đường truyền Internet và phần mềm, đồng thời bạn có thể được yêu cầu cập nhật Ứng dụng FordPass theo từng thời điểm (có thể thêm, xóa hoặc điều chỉnh dịch vụ). Sau khi cập nhật, bạn xác nhận rằng Ứng dụng FordPass không thể trở lại các phiên bản trước đó. Bạn chịu trách nhiệm duy trì đường truyền Internet, dữ liệu mạng di động và dịch vụ cuộc gọi cần thiết để sử dụng Ứng dụng FordPass trên thiết bị di động của mình, bao gồm cả trả phí. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cung cấp bất kỳ cập nhật nào cho FordPass và theo quyền quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hoặc cập nhật tùy chọn có trả phí trong tương lai.

Ứng dụng FordPass chỉ có thể hoạt động khi được kết nối với mạng viễn thông. Ứng dụng này có thể không khả dụng hoặc các dịch vụ cụ thể có thể bị gián đoạn tại từng thời điểm vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như do cường độ tín hiệu kém hoặc cơ sở hạ tầng của Ứng dụng FordPass có thay đổi.

Một số tính năng nhất định của FordPass có thể yêu cầu xe của bạn phải có hệ thống SYNC    tương thích trong xe hoặc modem FordPass Connect (Phần mềm). Nếu xe của bạn được trang bị Phần mềm, bạn đồng ý rằng Ford, các công ty chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các nhân viên được chỉ định của Ford có thể kiểm tra và cung cấp từ xa các bản cập nhật Phần mềm, các bản nâng cấp, bổ sung hoặc thay đổi đối với Phần mềm mà không cần bất kỳ thông báo nào khác hoặc đồng ý bổ sung từ bạn. Các tính năng FordPass có thể thay đổi theo thông số kỹ thuật của mỗi xe.

Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin và mật khẩu tài khoản FordPass của mình. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào diễn ra trong tài khoản của mình, bao gồm cả hoạt động trái phép. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu tài khoản của bạn.

Nếu không muốn sử dụng FordPass nữa, bạn có thể gỡ cài đặt Ứng dụng FordPass khỏi thiết bị di động của mình. Nếu bạn gỡ cài đặt Ứng dụng FordPass, thông tin tài khoản của bạn sẽ không bị xóa. Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình, vui lòng liên hệ Guides của chúng tôi qua email fordvn@ford.com hoặc đường dây nóng 1800588888 và cho họ biết địa chỉ email bạn đã dùng để thiết lập tài khoản.

Nếu có modem FordPass Connect, xe của bạn sẽ tiếp tục truyền dữ liệu tới Ford ngay cả khi bạn gỡ cài đặt Ứng dụng FordPass. Bạn có thể tắt "Kết nối Chiếc xe" qua menu cài đặt trên xe và do đó, sẽ dừng việc gửi dữ liệu từ modem trên xe của bạn. Trong menu cài đặt:

• Chọn Các tính năng của Chiếc xe Kết nối (Connected Vehicle Features).

• Chọn Kết nối Chiếc xe (Vehicle Connectivity)và trượt sang vị trí "tắt" (off).

Nếu chia sẻ thiết bị di động hoặc Chiếc xe Kết nối của mình với bất kỳ người nào khác, bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng "Kết nối Chiếc xe".

1.2. Dịch vụ

Chúng tôi có thể mở rộng phạm vi Dịch vụ được cung cấp và/hoặc thêm Dịch vụ mới cho FordPass trong tương lai. Dưới đây bạn có thể tìm nội dung mô tả dịch vụ hiện được cung cấp trong FordPass ở hai hạng mục sử dụng sau đây và các điều khoản bạn cần nắm rõ khi sử dụng những dịch vụ này:

• Đã kết nối với xe được trang bị modem nhúng (Dịch vụ kết nối);

• Không kết nối trực tiếp với xe.

1.2.1. Dịch vụ kết nối

Ngoài Dịch vụ FordPass, nếu bạn liên kết Ứng dụng FordPass với Chiếc xe Kết nối, Dịch vụ kết nối mà bạn có khả năng truy cập có thể bao gồm:

• Dừng và khởi động từ xa;

• Gia hạn thời gian khởi động từ xa;

• Khởi động từ xa theo lịch trình;

• Khóa và mở khóa từ xa;

• Điều khiển đèn và còi xe từ xa;

• Định vị Chiếc xe;

• Tình trạng Chiếc xe và cảnh báo về tình trạng Chiếc xe (chỉ có cảnh báo Ngủ sâu và Báo động chống trộm);

Modem FordPass Connect được trang bị cho xe của bạn sẽ chỉ hoạt động với mạng viễn thông 3G/4G. Nếu không có những mạng này, modem FordPass Connect sẽ dừng hoạt động và Dịch vụ được kết nối cùng tất cả hoạt động truyền dữ liệu qua modem FordPass Connect sẽ dừng lại. Dịch vụ viễn thông cho Chiếc xe Kết nối do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cung cấp. Do vấn đề bảo mật và tuân thủ, có thể bạn sẽ bị yêu cầu phải tuân thủ các yêu cầu của họ tùy từng thời điểm, bao gồm cả nghĩa vụ liên quan đến đăng ký và xác minh thẻ SIM.

Bạn có thể chọn chia sẻ quyền truy cập Chiếc xe Kết nối với người dùng khác khi cho phép họ kết nối với xe của bạn trong tài khoản Ứng dụng FordPass của họ. Nếu bạn đang sử dụng Chiếc xe được kết nối với nhiều tài khoản Ứng dụng FordPass thì tùy vào cài đặt kết nối được chọn trong xe, (những) người dùng của mỗi tài khoản sẽ có quyền truy cập thông tin và dịch vụ được nêu trên đây.

Nội dung mô tả chi tiết Dịch vụ được kết nối và việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân có liên quan được trình bày trong Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư đối với Chiếc xe Kết nối của Ford có tại https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/, các điều khoản này được tích hợp rõ ràng thông qua dẫn chiếu trong Điều khoản này.

1.2.2. Chi tiết Xe

Tính năng Chi tiết Xe có thể cho phép bạn truy cập một số thông tin nhất định liên quan đến xe của bạn qua FordPass. Để đăng ký xe của bạn với tính năng Chi tiết xe, bạn sẽ cần nhập Số khung (VIN) của bạn. Bạn phải là chủ sở hữu, người lái hoặc nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền của xe để liên kết tài khoản FordPass của bạn với Số khung. Bạn có thể xóa Số khung của mình khỏi FordPass tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên, việc xóa VIN có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập một số Dịch vụ nhất định của FordPass.

Tính năng Chi tiết Xe có thể cho phép bạn xem một số thông báo nhất định trên FordPass về Tình trạng Chiếc xe và Cảnh báo Tình trạng Chiếc xe khi tài khoản FordPass được kết nối với xe thông qua SYNC qua AppLink hoặc thông qua modem FordPass Connect trong xe của bạn. Những cảnh báo này có thể bao gồm mức nhiên liệu, thông tin đồng hồ công tơ mét và thông tin chẩn đoán. Xin lưu ý là thông tin được cung cấp trong Chi tiết Xe chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Không nên sử dụng hoặc dựa vào những thông báo này thay cho việc bảo dưỡng xe thông thường. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn tin rằng xe của mình có thể có vấn đề hoặc sự cố, hãy hỏi ý kiến chuyên gia để được chẩn đoán và bảo dưỡng theo yêu cầu.

1.2.3. Ford Guides

Tính năng Ford Guides cho phép bạn kết nối với Chuyên viên hướng dẫn qua đường dây nóng 1800588888 hoặc email fordvn@ford.com nếu bạn cần hỗ trợ về việc sử dụng các Dịch vụ khác nhau của FordPass. Chuyên viên hướng dẫn của Ford có thể yêu cầu bạn xác minh tài khoản FordPass bằng cách yêu cầu bạn cho biết số điện thoại hoặc địa chỉ email. Nếu cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của mình, bạn đồng ý rằng Ford Guide có thể sử dụng thông tin liên hệ cá nhân đó để liên hệ với bạn nhằm hỗ trợ nếu bạn có thắc mắc.

1.3. Thời hạn

Thỏa thuận này sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng FordPass.

Chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận này hoặc tạm dừng một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập các tính năng Ứng dụng FordPass của bạn tại bất kỳ thời điểm nào (hành động hợp lý) thông qua email đã đăng ký hiện tại của bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) các lý do sau:

• bạn gây ra vi phạm nghiêm trọng hoặc dai dẳng đối với một điều khoản mà bạn không khắc phục (nếu vi phạm đó có thể khắc phục được) trong vòng 5 ngày sau khi có văn bản thông báo yêu cầu bạn khắc phục;

•  chúng tôi phải làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc lệnh của tòa án;

•  tài khoản của bạn không hoạt động trong thời gian hơn 2 năm;

• các tình huống phát sinh, mà (theo ý kiến hợp lý của chúng tôi) hành động đó sẽ giảm thiểu rủi ro đã xác định hoặc tránh để FordPass bị sử dụng cho các mục đích phi pháp hoặc bị lạm dụng, thao túng hoặc hủy hoại bởi bạn hoặc thông qua tài khoản FordPass của bạn; hoặc

• nếu chúng tôi quyết định không còn cung cấp một số hoặc tất cả Dịch vụ thông qua FordPass nữa.

Không giới hạn quy định trên đây, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập FordPass hoặc tài khoản FordPass của bạn trong trường hợp khẩn cấp mà không cần thông báo cho bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng có rủi ro lừa đảo hoặc vi phạm bảo mật và nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tạm dừng quyền truy cập của bạn là cần thiết một cách hợp lý để kiểm tra và giải quyết rủi ro này.

1.4. An toàn trong khi lái xe

 

CẢNH BÁO: Lái xe trong khi bị phân tâm có thể dẫn đến mất kiểm soát xe, va chạm và thương tích. Không truy cập hoặc sử dụng FordPass trên thiết bị cầm tay khi đang lái xe. Xin lưu ý Luật Giao thông Đường bộ cấm sử dụng thiết bị cầm tay khi đang lái xe.

FordPass có thể gửi tin nhắn hoặc thông báo đẩy đến thiết bị cầm tay của bạn. Không đọc tin nhắn trên thiết bị cầm tay khi đang lái xe. Đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử khi đang lái xe.

1.5. Tích hợp với các dịch vụ khác của Ford/các dịch vụ của bên thứ ba

FordPass có thể tích hợp với hoặc chứa các liên kết tới các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ khác (mỗi ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ đó được gọi là Dịch vụ Bổ sung). Dịch vụ Bổ sung có thể phải tuân thủ các điều khoản bổ sung được trình bày liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ đó và khi sử dụng Dịch vụ Bổ sung, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện hành. Một số Dịch vụ Bổ sung có thể do Ford hoặc các bên liên quan của Ford vận hành; các dịch vụ khác không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn liên kết tới các trang web cho đại lý của chúng tôi (Dịch vụ Bên thứ ba). Chúng tôi không có quyền kiểm soát và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, các chính sách về quyền riêng tư hay thực tế của bất kỳ Dịch vụ Bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Dịch vụ Bên thứ ba nào. Khi sử dụng Dịch vụ Bên thứ ba, bạn có thể rời khỏi nền tảng FordPass. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn rời khỏi nền tảng FordPass. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện cùng chính sách về quyền riêng tư của mỗi Dịch vụ Bên thứ ba mà bạn sử dụng.

FordPass có thể sử dụng dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, ví dụ như bản đồ và chỉ đường để cung cấp dịch vụ cho bạn. Dữ liệu này và thông tin khác không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào do các bên thứ ba cung cấp hoặc về việc bạn dựa vào dữ liệu đó.

Các điều khoản được áp dụng cho dịch vụ theo địa điểm mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng FordPass bao gồm:

http://here.com/services/terms; http://here.com/privacy/privacy-policy/; http://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/ .

FordPass có thể chứa hoặc phụ thuộc một phần vào phần mềm nhất định mà miễn phí, được chia sẻ hoặc trong thư viện công cộng (“Phần mềm nguồn mở”). Vui lòng tham khảo các xác nhận về Phần mềm nguồn mở đã đăng tải tại http://corporate.ford.com/ford-open-source.html để biết thêm thông tin về bất kỳ nghĩa vụ hoặc hạn chế nào có thể được áp dụng cho việc sử dụng Phần mềm nguồn mở.

1.6. Giấy phép giới hạn

 

FordPass (bao gồm tất cả phần mềm, nội dung và dữ liệu) thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được sử dụng theo giấy phép. FordPass được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác trên toàn thế giới, cho dù có thông báo bản quyền hay nhãn mác khác hay không. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật (bao gồm cả luật sở hữu trí tuệ) khi sử dụng FordPass, bao gồm tất cả các luật ngăn chặn sao chép trái phép. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hay giấy phép nào đối với FordPass, cho dù rõ ràng hay ngụ ý.

Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền không độc quyền, không được chuyển nhượng và có giới hạn để truy cập, xem, sử dụng, hiển thị và nghe FordPass chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Bất kỳ quyền hay cho phép nào do chúng tôi cấp cho bạn đều phải tuân thủ những hạn chế sau đây, được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép:

• bạn không được và không được cho phép các bên thứ ba tạo sản phẩm phái sinh, sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên FordPass, tạo cơ sở dữ liệu, tải xuống, lưu trữ có hệ thống bất kỳ hoặc tất cả tài liệu từ FordPass hoặc các trang web, liên kết hoặc dàn khung một phần bất kỳ của FordPass, trích xuất, suy luận hoặc cố trích xuất hay suy luận từ bất kỳ mã nguồn hoặc kết cấu của tất cả hoặc một phần bất kỳ của FordPass thông qua thiết kế ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc bất kỳ cách thức nào khác;

• bạn không được sử dụng FordPass theo bất kỳ cách thức phi pháp nào, mang tính lăng mạ, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đồng thời bạn không được lăng mạ bất kỳ người nào vì tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tính dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;

• bạn không được sử dụng FordPass với nội dung khác hoặc theo cách thức giả mạo bất kỳ người, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào khác, bao gồm cả chúng tôi;

• bạn không được can thiệp, cố gắng can thiệp, làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn các máy chủ hoặc mạng của chúng tôi hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về truy cập hoặc bảo mật mạng của chúng tôi; và

• bạn không được nhập bất kỳ dữ liệu máy tính nào vào FordPass hoặc App Store/Play Store khi đã tải xuống FordPass, nếu dữ liệu đó không trung thực, lừa đảo, xuyên tạc, giả mạo hoặc giả dối, có thể gây tổn thương cho mọi người, gây thiệt hại đối với việc duy trì an ninh và an toàn quốc gia, an toàn công cộng, an ninh kinh tế quốc gia hoặc cơ sở hạ tầng công ích quốc gia hoặc theo cách thức khích động người dân hoặc dữ liệu máy tính vi phạm các luật hiện hành hoặc nội dung tục tĩu có thể truy cập công khai.

 

1.7. Thông báo về nhãn hiệu

Tên Ford và tất cả nhãn hiệu, logo xuất hiện trên FordPass đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được chúng tôi sử dụng theo giấy phép. Cấm sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên FordPass.

 

1.8. Trách nhiệm

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ toàn bộ trách nhiệm về bất kỳ trường hợp tử vong hay thương tích nào của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay hư hỏng nào đối với bất kỳ tài sản nào, cho dù tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng đó là tổn thất trực tiếp, gián tiếp hay kéo theo, mà theo bất kỳ cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ được cung cấp thông qua FordPass, trừ trường hợp do Ford trực tiếp gây ra hoặc góp phần gây ra.

Không có quy định nào trong các Điều khoản này loại trừ, hạn chế hay điều chỉnh hoặc ngụ ý loại trừ, hạn chế hay điều chỉnh bất kỳ quyền pháp định nào của người tiêu dùng theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm cả Luật Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng, mà không thể loại trừ, hạn chế hay điều chỉnh.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, trách nhiệm của chúng tôi về việc vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hay bảo hành nào được ngụ ý theo quy định của pháp luật và không thể loại trừ một cách hợp pháp bởi chúng tôi cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định tương tự hoặc tương đương, được giới hạn ở (theo ý kiến của chúng tôi):

• Việc sửa chữa, thay thế hoặc cung ứng hàng hóa tương đương hoặc thanh toán chi phí của bất kỳ biện pháp khắc phục nào như vậy cho bạn, trong trường hợp là hàng hóa, bao gồm cả ứng dụng FordPass (nếu FordPass được coi là hàng hóa theo luật hiện hành);

• Việc cung cấp lại dịch vụ đó hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ đó, trong trường hợp là dịch vụ, bao gồm cả Dịch vụ.

Ford sẽ sử dụng kỹ năng và cẩn thận một cách hợp lý để đảm bảo bạn có thể sử dụng FordPass một cách an toàn và bảo mật, đồng thời tránh để FordPass gây thiệt hại cho xe của bạn hoặc bất kỳ nội dung kỹ thuật số nào khác được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, Ford không thể bảo đảm FordPass sẽ an toàn, bảo mật hoặc không có lỗi, vi-rút hay các chương trình độc hại khác.

Bạn phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thiết bị di động và xe của bạn, đồng thời để đảm bảo việc sử dụng FordPass không khiến bạn, thiết bị di động của bạn hoặc xe của bạn gặp phải rủi ro nhiễm vi-rút, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức gây nhiễu khác có thể làm hỏng thiết bị di động của bạn (và cả xe của bạn, nếu có liên quan). Nếu nghi ngờ có ai đó truy cập trái phép tài khoản FordPass của bạn hoặc có bất kỳ vi phạm hay sự cố bảo mật nào khác liên quan đến FordPass, bạn phải thông báo ngay cho Ford và đổi mật khẩu tài khoản của mình.

Ford không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ hành vi vi phạm các điều khoản này của bạn. Ford không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận riêng.

Ford không thể bảo đảm rằng FordPass và/hoặc Dịch vụ sẽ luôn được cung cấp không gián đoạn và ở tình trạng hoạt động đầy đủ, đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản nếu việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện đó là do bất kỳ sự kiện, tình huống hoặc nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ có quyền kéo dài thời gian một cách hợp lý để thực hiện các nghĩa vụ của mình. Ford cũng có quyền chỉnh sửa Ứng dụng theo ý muốn của Ford. Trừ khi được trình bày trong phần khác của các Điều khoản này và chỉ trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong trường hợp một phần bất kỳ của Ứng dụng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp không khả dụng hoặc được điều chỉnh theo bất kỳ cách nào.

Trong trường hợp phương tiện và/hoặc phần mềm của bạn đã bị can thiệp sửa đổi hoặc trang bị thêm bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện, Ford sẽ không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chức năng và tính chính xác của Ứng dụng.

Bạn đồng ý sẽ sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và sẽ không sử dụng Ứng dụng hay Dịch vụ cho mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào bạn phải gánh chịu khi sử dụng FordPass hoặc Dịch vụ không phải cho mục đích sử dụng cá nhân.

1.9. Apple iOS App Store

Nếu bạn tải ứng dụng FordPass từ Apple iOS App Store, bạn và Ford xác nhận và đồng ý rằng (trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép):

a) thỏa thuận này chỉ được ký kết giữa bạn và Ford chứ không phải với Apple;

b) Ford chứ không phải Apple sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về ứng dụng FordPass và nội dung của ứng dụng này;

c) không giới hạn Mục 1.6, giấy phép sử dụng FordPass của bạn chỉ giới hạn ở việc sử dụng trên bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu Apple do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và như được cho phép theo Quy tắc sử dụng nêu trong Điều khoản dịch vụ của App Store, trừ việc FordPass có thể được truy cập và sử dụng bởi các tài khoản khác liên quan đến người mua qua tính năng Chia sẻ trong gia đình và chương trình mua theo khối lượng;

d) Apple không có bất kỳ nghĩa vụ thuộc bất kỳ thể loại nào phải cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng hoặc hỗ trợ nào liên quan đến FordPass, cho dù theo thỏa thuận này hay luật hiện hành;

e) trong trường hợp FordPass không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào được áp dụng:

(1) bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại cho bạn giá mua FordPass (nếu áp dụng); và

(2) trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào khác thuộc bất kỳ thể loại nào liên quan đến FordPass và bất kỳ yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí hay phí tổn nào khác có thể quy cho bất kỳ lỗi không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ do Ford hoàn toàn chịu trách nhiệm (tùy theo các giới hạn trách nhiệm trong Mục 1.8).

f) Ford chứ không phải Apple sẽ chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến FordPass hoặc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng FordPass của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) yêu cầu bồi thường về trách nhiệm sản phẩm;

(2) bất kỳ yêu cầu bồi thường nào về việc phần mềm FordPass không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hay quản lý hiện hành nào; hoặc

(3) yêu cầu bồi thường phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng, luật về quyền riêng tư hoặc luật tương tự. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có hiệu lực giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn ngoài trách nhiệm được luật hiện hành cho phép;

g) trong trường hợp có yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào vì FordPass hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng FordPass xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó thì Ford chứ không phải Apple sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, dàn xếp và xử lý bất kỳ yêu cầu bồi thường nào như vậy (tùy theo các giới hạn trách nhiệm trong Mục 1.8);

h) bạn cam đoan và bảo đảm rằng:

(1) bạn không ở tại quốc gia bị Chính phủ Hoa Kỳ hay Chính phủ Việt Nam cấm vận hoặc được Chính phủ Hoa Kỳ hay Chính phủ Việt Nam chỉ định là quốc gia “ủng hộ khủng bố”; và

(2) bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ hay Chính phủ Việt Nam;

i) bạn sẽ tuân thủ bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào của bên thứ ba có liên quan khi sử dụng FordPass;

j) Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của thỏa thuận này; và

k) khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền đó) để thực thi tài liệu này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của tài liệu này.

 

1.10. Hiệu lực từng phần

Nếu một quy định trong thỏa thuận này bị vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được toàn bộ hoặc một phần tại bất kỳ khu vực tài phán nào có liên quan, thì trong phạm vi đó, quy định hoặc phần đó sẽ được coi là được xóa khỏi thỏa thuận này cho mục đích áp dụng tại khu vực tài phán đó. Điều này không ảnh hưởng đến giá trị hoặc khả năng thực hiện của phần còn lại của quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác của thỏa thuận này.

1.11. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và thỏa hiệp giữa các Bên. Nếu các Bên không thể đạt được thỏa thuận trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên kia về tranh chấp đó, bất kỳ một trong hai Bên có thể đưa tranh chấp đó ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

1.12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi, góp ý, khiếu nại hay yêu cầu bồi thường nào về FordPass, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Email

Ford Guides/ Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: fordvn@ford.com

Điện thoại

Ford Guides/Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: 1800588888

 

Thư

Công ty TNHH Ford Việt Nam

Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

2. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA FORDPASS

2.1 Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi đối với bạn

Chúng tôi cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thỏa đáng và theo các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và các quy định có trong Luật An ninh mạng, Luật An toàn Thông tin mạng và Nghị định hướng dẫn (Luật về quyền riêng tư). Bạn có thể tìm hiểu khái quát hơn về các biện pháp thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/.

Trong Chính sách về quyền riêng tư của FordPass này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa như quy định trong Luật về quyền riêng tư. Về cơ bản, dữ liệu cá nhân là thông tin về cá nhân có thể nhận diện một cách hợp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chính sách về quyền riêng tư này của FordPass sẽ giúp bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân nào từ Ứng dụng FordPass, vì sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó và chúng tôi xử lý dữ liệu đó như thế nào.

 

Thêm vào đó, khi bạn kết nối Ứng dụng FordPass với Chiếc xe Kết nối và nếu dữ liệu của Chiếc xe Kết nối liên quan đến Số khung và bạn, Ford sẽ quản lý dữ liệu này như dữ liệu cá nhân. Nếu bạn có Chiếc xe Kết nối, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư đối với Chiếc xe Kết nối của Ford, được cung cấp tại đây  https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/.

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư của FordPass tại từng thời điểm theo quyền quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (hoặc có được sự đồng ý của bạn nếu được yêu cầu) về bất kỳ thay đổi đáng kể nào hoặc bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của pháp luật mà quan trọng đối với Chính sách về quyền riêng tư này. Chính sách về quyền riêng tư này cũng có trong FordPass ở phần thông tin cài đặt tài khoản của bạn. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc FordPass sẽ được coi là đã đồng ý chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Chính sách về quyền riêng tư được điều chỉnh.

 

2.2 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau đây thông qua việc bạn sử dụng FordPass hoặc các dịch vụ bên thứ ba tích hợp với FordPass, mà chúng tôi cũng có thể kết hợp với thông tin khác chúng tôi có về bạn:

• Bạn cung cấp thông tin về bản thân khi tải xuống Ứng dụng FordPass, tạo tài khoản hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua Ứng dụng. Thông tin do bạn cung cấp bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn và có thể bao gồm địa chỉ đường, và Số khung (VIN) của bạn.

• Mỗi lần bạn sử dụng Ứng dụng FordPass, ứng dụng này có thể tự động truy cập từ hoặc lưu trữ vào thông tin kỹ thuật thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về thiết bị di động, ví dụ như phiên bản phần mềm hoặc hệ điều hành, mã định danh thiết bị duy nhất, địa chỉ IP, thông tin về mạng di động và số điện thoại di động, cài đặt tùy chọn và thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ mà bạn truy cập. Ứng dụng cũng có thể truy cập thông tin liên quan đến chuyển động từ cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và la bàn trong thiết bị di động của bạn mà Ứng dụng sử dụng để xác định bạn có đang lái xe hay không.

• Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin vị trí chính xác từ thiết bị di động của bạn. Nếu bạn kết nối Ứng dụng FordPass với Chiếc xe Kết nối, thông tin vị trí cũng có thể được thu thập từ xe đó. Thông tin vị trí được thu thập từ thiết bị di động và/hoặc xe của bạn bao gồm dữ liệu và vị trí của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) lấy từ địa chỉ IP. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định vị trí, hướng di chuyển và tốc độ hiện tại của thiết bị hoặc xe. Nếu bạn đã bật các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của mình, dữ liệu này có thể được thu thập khi Ứng dụng đang chạy trên màn hình hoặc trong nền. Chúng tôi cũng có thể lấy vị trí gần đúng của bạn từ dữ liệu thiết bị khác, ví dụ như điểm truy cập Wi-Fi, tháp di động và địa chỉ IP của bạn, cho dù các dịch vụ vị trí được bật hay tắt, thông qua hệ thống cấp phép mà hệ điều hành di động của bạn sử dụng.

• Nếu bạn kết nối Ứng dụng FordPass với Chiếc xe Kết nối, chúng tôi có thể thu thập thông tin về xe, ví dụ như Số khung, Số sê-ri điện tử của modem FordPass Connect (ESN), số sê-ri thẻ SIM (ICCID), dữ liệu bảo dưỡng cho biết tình trạng các hệ thống của xe (ví dụ: mức nhiên liệu, mức chất lỏng và nhiệt độ động cơ), dữ liệu chẩn đoán (ví dụ: Mã chẩn đoán hư hỏng Diagnostic Trouble Codes  -DTC)) và dữ liệu khác về cách vận hành và sử dụng xe.

• Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng FordPass hoặc các dịch vụ bên thứ ba tích hợp với FordPass, ví dụ như thời điểm và thời lượng bạn sử dụng các tính năng và khi bạn liên hệ với chúng tôi, bản ghi thông tin trao đổi của bạn.

• Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi thu thập thông tin về cách sử dụng FordPass và hiệu quả hoạt động của ứng dụng, bao gồm liệu ứng dụng có sự cố không và các công nghệ này có thể được kết nối giữa các thiết bị và theo thời gian. Những công nghệ này có thể bao gồm cookie (các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn), pixel hoặc web beacon (các đoạn mã nhỏ đặt trên trang web và nội dung sẽ truyền tin khi trang hoặc nội dung được xem), dữ liệu nhật ký (các nhật ký được tạo bao gồm địa chỉ IP, ngày và thời gian của hoạt động và trang web hay địa điểm đã giới thiệu bạn đến FordPass) hoặc các công cụ phân tích của bên thứ ba. Bạn có thể giới hạn hoặc hủy kích hoạt một vài trong số những công nghệ này thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình nhưng không thể làm vậy với một số công nghệ khác. FordPass không phản hồi yêu cầu “Không theo dõi”. Nhưng điều này không giới hạn khả năng sử dụng chức năng hiện có trong trình duyệt, thiết bị di động hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn để chọn không nhận Quảng cáo dựa theo sở thích (xem Mục 2.11 dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết).

Ngoài các loại dữ liệu cá nhân được xác định trên đây, Ford có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân khác như được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi bảo lưu quyền chặn, gỡ bỏ và/hoặc xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm vi phạm các Điều khoản này, các chính sách khác của chúng tôi hoặc bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào.

2.3 Cách chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

• cho các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu đó (và các mục đích có liên quan mà bạn có thể dự kiến một cách hợp lý);

• cho các mục đích khác mà bạn đã đồng ý;

• như được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu; và

• các cơ sở pháp lý khác mà chúng tôi có thể dựa vào theo các luật có liên quan.

Nói chung, chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi có thể giao dịch với bạn và cho các mục đích liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn thông qua Ứng dụng FordPass và từ (các) xe mà bạn kết nối với ứng dụng để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm những Dịch vụ đã trình bày trên đây.

Một số mục đích cụ thể để chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân là:

• để cung cấp chức năng và dịch vụ của Ứng dụng cho bạn;

• để cho phép bạn điều khiển một số tính năng nhất định của xe và cung cấp Dịch vụ được kết nối cho bạn;

•  liên hệ với bạn về các dịch vụ mà chúng tôi, các nhà cung ứng của chúng tôi hoặc các đối tác của FordPass cung cấp thông qua Ứng dụng FordPass, Pick Up and Delivery và bất kỳ nền tảng/kênh nào trên Ứng dụng FordPass;

• để đáp ứng các yêu cầu của bạn và xử lý các thắc mắc của bạn;

• để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và thông báo bạn nhận được theo sở thích của bạn;

• để quản lý và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi với bạn;

• để đánh giá chất lượng dịch vụ do chúng tôi và các đại lý của chúng tôi cung cấp, cũng như các dịch vụ do các nhà cung ứng cung cấp cho chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi;

• để cung cấp cập nhật không dây cho modem FordPass Connect (nếu có).

• cho các mục đích giải quyết sự cố;

• để tiến hành các hoạt động chẩn đoán từ xa;

•   để dự đoán sản phẩm hay dịch vụ Ford nào bạn có thể quan tâm;

• để tiến hành nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, chiến lược kinh doanh và tiếp thị mới và tốt hơn;

• để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc các yêu cầu từ cơ quan công quyền; và

• để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề lừa đảo, bảo mật, an toàn hoặc quyền riêng tư.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp đến bạn nếu bạn đã chọn nhận bất kỳ tài liệu tiếp thị nào từ Ford hoặc việc này được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm trao đổi trực tiếp với bạn cho mục đích quảng cáo với bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ. Tiếp thị trực tiếp có thể được thực hiện qua một loạt các phương thức như thư, điện thoại, email, SMS hoặc thông báo đẩy trong Ứng dụng. Bạn có thể cập nhật tùy chọn liên hệ tiếp thị FordPass tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc liên hệ Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford qua đường dây nóng 1800588888 hoặc email fordvn@ford.com.

Chúng tôi cũng muốn đảm bảo thông báo chúng tôi gửi đến bạn và các tương tác của chúng tôi với bạn sẽ phù hợp với bạn nhất có thể. Do đó, tại từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn được thu thập từ các nguồn công khai (ví dụ: các nguồn trực tuyến) và từ các bên thứ ba (ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp thông tin phân tích hoặc dịch vụ quảng cáo) để giúp chúng tôi xác định bạn có thể quan tâm đến những sản phẩm và dịch vụ nào của Ford. Ví dụ: các nhà cung cấp thông tin phân tích và dịch vụ quảng cáo có thể phân tích thông tin họ thu thập từ các nguồn trực tuyến và các nguồn khác để cung cấp cho chúng tôi thông tin về dữ liệu nhân khẩu học và mối quan tâm của bạn, ví dụ như suy luận về khoảng tuổi của bạn và các loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Khi đó, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ này theo các tùy chọn liên hệ của bạn. Trung tâm quan hệ khách hàng của chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin do chúng tôi lưu trữ về bạn nếu bạn liên hệ với họ khi có câu hỏi hoặc thắc mắc.

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân, ẩn danh, đã hủy dữ liệu nhận diện và/hoặc tổng hợp cho bất kỳ mục đích nào.

2.4 Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi thì sao?

Nói chung, bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân được yêu cầu thì chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu cá nhân đó.

Để tạo tài khoản FordPass, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email, số điện thoại di động, họ và tên của bạn. Nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân này, bạn sẽ không thể tạo tài khoản FordPass và sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng FordPass.

Một số tính năng nhất định của FordPass yêu cầu chúng tôi phải biết vị trí của bạn hoặc thu thập các loại dữ liệu bổ sung (trong đó có dữ liệu cá nhân), như được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu không thu thập dữ liệu bổ sung này thì chúng tôi không thể cung cấp những Dịch vụ này cho bạn. Nếu chọn sử dụng những Dịch vụ này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân này như được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này và các thông báo được gửi tới bạn trong Ứng dụng FordPass và nếu được yêu cầu theo Luật về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đề nghị bạn đồng ý.

2.5 Biện pháp bảo mật

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật hợp lý liên quan đến dữ liệu cá nhân, bao gồm các biện pháp bảo vệ về khía cạnh tổ chức, kỹ thuật và vật lý liên quan đến kiểm soát quyền truy cập, để bảo vệ tính bảo mật, nguyên vẹn và sẵn có của dữ liệu cá nhân tránh bất kỳ trường hợp mất mát, truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân một cách trái phép hoặc phi pháp, tuân thủ các luật hiện hành.

Ford đã triển khai các biện pháp kiểm soát quyền truy cập và việc sử dụng các thiết bị lưu trữ và xử lý dữ liệu được bảo vệ và phù hợp để thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân và các thiết bị lưu trữ, xử lý bằng cách áp đặt các quyền hoặc cấp phép truy cập, chỉ cho phép những cá nhân được ủy quyền có quyền truy cập dữ liệu cá nhân, đồng thời triển khai trách nhiệm người dùng để tránh hành vi truy cập, tiết lộ, nhận biết trái phép, sao chép phi pháp dữ liệu cá nhân hoặc đánh cắp thiết bị lưu trữ hay xử lý. Chúng tôi cũng có các biện pháp thích hợp để cho phép kiểm tra lại quyền truy cập, thay đổi, xóa hoặc truyền dữ liệu cá nhân.

2.6 Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho ai

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập thông qua Ứng dụng và từ (các) xe mà bạn kết nối với ứng dụng liên quan đến các mục đích được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Trong đó có thể bao gồm tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:

• tất cả các chủ tài khoản Ứng dụng FordPass được liên kết với cùng một Chiếc xe Kết nối giống bạn. Tên chủ tài khoản Ứng dụng FordPass của bạn và thực tế là bạn đã yêu cầu kết nối này sẽ được chia sẻ qua Ứng dụng FordPass với (những) người dùng đã liên kết với Chiếc xe Kết nối trước bạn nhằm mục đích cho phép người dùng hiện tại chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn;

• các công ty có liên quan của chúng tôi;

• các công ty hoặc tổ chức khác mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ cho hoặc liên quan đến chúng tôi (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ gửi thư, đại lý tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên đường, nhà cung cấp thông tin phân tích, dịch vụ tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và trang web và nhà cung cấp công nghệ thông tin khác, để phân tích xu hướng, nghiên cứu thị trường, quảng cáo và cung cấp thông tin bán hàng thống kê cho các hiệp hội ngành);

• các công ty hoặc tổ chức khác mà bạn đã yêu cầu chúng tôi hoặc đồng ý để chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ;

• các đại lý của Ford và các đối tác của chúng tôi, nếu cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, ví dụ bao gồm các nhà cung cấp mạng viễn thông của chúng tôi;

• các đối tác của FordPass và các dịch vụ bên thứ ba khác tích hợp với FordPass.

• các công ty có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tùy chỉnh quảng cáo điện tử cho bạn (ví dụ: trên trang web) liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

• các cố vấn chuyên môn của chúng tôi;

• bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba khác nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ dữ liệu của Chiếc xe Kết nối là cần thiết để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quản lý của mình hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi, các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sự an toàn cá nhân của bất kỳ cá nhân nào hoặc để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề lừa đảo, bảo mật hoặc an toàn; và

• bất kỳ bên thứ ba nào mua hoặc được chúng tôi chuyển nhượng toàn bộ hoặc về cơ bản là toàn bộ tài sản và/hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi cũng sẽ chỉ chia sẻ trong những tình huống đã nêu trên đây hoặc theo cách thức phù hợp với các quy định theo Luật về quyền riêng tư. Ford sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức nào khác cho mục đích sử dụng độc lập không liên quan của tổ chức đó. Nếu bạn đã chọn nhận tài liệu tiếp thị từ Ford, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu “dạng băm” với các đối tác quảng cáo trên mạng xã hội, ví dụ như Facebook, để họ có thể tạo Đối tượng tùy chỉnh và thay mặt chúng tôi cung cấp các quảng cáo tới thành viên của họ. Các thành viên có thể được nhận diện khi đối tác mạng xã hội khớp dữ liệu dạng băm của chúng tôi với dữ liệu đã ẩn danh từ người dùng của họ.

2.7 Dữ liệu cá nhân của bạn có được truyền ra khỏi Việt Nam không?

Các bên được chúng tôi tiết lộ và/hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm cả các bên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ: chúng tôi truyền dữ liệu cá nhân tới các công ty có liên quan của chúng tôi ở nước ngoài và tới các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài của chúng tôi. Các quốc gia nơi đặt các bên thứ ba này sẽ tùy thuộc vào tình huống. Dữ liệu cá nhân có thể được truyền tới Ford Motor Company (công ty mẹ của chúng tôi) ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ tại các địa điểm xử lý và lưu trữ dữ liệu của Ford, bao gồm cả các máy chủ của Ford và cơ sở hạ tầng đám mây của bên thứ ba, tất cả đều được đặt tại Hoa Kỳ. Trong quá trình hoạt động bình thường, chúng tôi thường truyền dữ liệu cá nhân tới các công ty trong Tập đoàn Ford Motor Company đặt tại Hoa Kỳ và tại Ấn Độ, nơi đặt các trung tâm kinh doanh và dữ liệu tập đoàn của Ford, cũng như tới các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài của chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ.

Trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ theo Luật về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo chúng tôi được phép truyền dữ liệu cá nhân theo Luật về quyền riêng tư. Ví dụ: chúng tôi có thể có được sự bảo đảm theo hợp đồng từ bất kỳ bên nào nhận dữ liệu cá nhân để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương với các tiêu chuẩn được yêu cầu theo Luật về quyền riêng tư, đồng thời để đảm bảo họ sẽ không vi phạm các quy định trong Luật về quyền riêng tư.

2.8 Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

 

Một số loại dữ liệu cá nhân nhất định được thu thập và tạo ra thông qua việc bạn sử dụng Ứng dụng được lưu trữ cục bộ trên thiết bị di động của bạn, trong khi các loại dữ liệu cá nhân khác được lưu trữ bên ngoài trong cơ sở hạ tầng xử lý dữ liệu của Ford (được Ford sử dụng để cung cấp một số tính năng nhất định của Ứng dụng).

Ví dụ về dữ liệu cá nhân được lưu trữ cục bộ trên thiết bị di động của bạn bao gồm: lựa chọn quốc gia, mã số cá nhân ("PIN") của bạn và bất kỳ ảnh nào do bạn tải lên. Ví dụ về dữ liệu cá nhân được lưu trữ bên ngoài trên cơ sở hạ tầng xử lý dữ liệu của Ford bao gồm: tên, địa chỉ email, địa chỉ đường, số điện thoại, Số khung và các tùy chọn tiếp thị của bạn.

Ford sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Tuy nhiên, trừ khi không thể loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ loại trừ tất cả trách nhiệm (bao gồm cả do sơ suất) đối với các hậu quả của bất kỳ hành vi truy cập, tiết lộ, lạm dụng trái phép hoặc làm mất hay làm hỏng dữ liệu cá nhân của bạn. Không có quy định nào trong Chính sách về quyền riêng tư này hạn chế, loại trừ hay điều chỉnh hoặc ngụ ý hạn chế, loại trừ hay điều chỉnh bất kỳ quyền pháp định nào của người tiêu dùng theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm cả Luật Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng.  Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn biết về bất kỳ vi phạm bảo mật nào.

2.9 Lưu trữ

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để đáp ứng các mục đích nêu trên đây. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian lâu hơn nếu chúng tôi cần tuân thủ các luật và quy định hiện hành, các chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của chúng tôi hoặc nếu cần thiết khi xảy ra tranh chấp.

2.10 Dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu trữ có chính xác không?

Chúng tôi nỗ lực lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn chính xác nhất có thể một cách hợp lý. Chúng tôi tin tưởng vào độ chính xác của dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trực tiếp (từ bạn) và gián tiếp (ví dụ: từ đại lý Ford).

Ứng dụng FordPass cho phép bạn cập nhật thông tin hồ sơ của mình và thông tin chi tiết khác (ví dụ như các xe đã đăng ký của bạn). Chúng tôi tin tưởng vào tất cả người dùng Ứng dụng để lưu trữ thông tin chi tiết cập nhật của họ thông qua chức năng này của Ứng dụng.

Nếu bạn gặp vấn đề với việc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn không chính xác hoặc thông báo cho chúng tôi biết nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi. Thông tin liên hệ chi tiết của chúng tôi được nêu trong Mục 2.13 của các Điều khoản này.

2.11 Liên kết, cookie và sử dụng FordPass

FordPass có thể tích hợp với hoặc chứa các liên kết tới những ứng dụng hoặc trang web khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và không phải là đối tượng của Chính sách về quyền riêng tư này. Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho FordPass nhưng không áp dụng cho bất kỳ trang web nào được liên kết. Nếu bạn truy cập các trang web khác thông qua các liên kết được cung cấp trong FordPass, nhà điều hành của các trang web khác đó có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Ford và các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác quảng cáo bên thứ ba của Ford sử dụng các công cụ công nghệ theo dõi và lưu trữ như web beacon, cookie, thẻ pixel và mã java trên các trang web của Ford và trong các email bạn đã đồng ý nhận từ chúng tôi để thu thập hoặc nhận thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, (các) trang đã truy cập, thời gian trong ngày). Việc sử dụng công nghệ đó là tiêu chuẩn trong ngành và giúp theo dõi hiệu quả quảng cáo và cách thức sử dụng trang web của khách truy cập. Nếu được bạn chọn, các trang web của Ford sẽ lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn trong cookie để cho phép bạn tự động đăng nhập khi quay lại.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng công nghệ này để tạo số liệu thống kê và đo lường hoạt động trên trang web để các lần truy cập của người tiêu dùng hữu ích hơn.

Mỗi lần bạn truy cập các trang web của Ford, Ford và các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin được tùy chỉnh, bao gồm cả quảng cáo, dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong cookie của bạn. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang web trên Internet và bật những quảng cáo này dựa trên thông tin họ đã thu thập về những lần truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi và hoạt động khác trên Internet của người dùng. Ford cũng có thể sử dụng dữ liệu phân tích do các nhà cung cấp bên thứ ba để thông báo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Thông lệ này thường được gọi là "quảng cáo trên Internet".

Chọn không nhận Quảng cáo trên Internet: Bạn có thể tìm hiểu về cách chọn không đồng ý với kiểu thu thập và sử dụng thông tin này đối với trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bằng cách quản lý cài đặt của bạn và đối với các tài khoản mạng xã hội của bạn bằng cách quản lý tùy chọn của bạn trong cài đặt tài khoản.

Chọn không nhận từ các nhà quảng cáo cụ thể: Facebook: Để tìm hiểu thêm về cách chọn không nhận Quảng cáo trên Internet từ Facebook, hãy đến tab Quyền riêng tư ở chân trang web Facebook và sau đó chọn Kiểm soát quảng cáo trên Facebook.

Thông qua Ứng dụng FordPass, chúng tôi sử dụng mã nhận dạng duy nhất của thiết bị di động và các công cụ công nghệ theo dõi và lưu trữ như cookie để giúp cung cấp chức năng của Ứng dụng, hiểu cách sử dụng Ứng dụng và tùy chỉnh trải nghiệm cho phù hợp với bạn.

2.12 Các quyền của bạn với tư cách là chủ thể của dữ liệu

 

Tùy theo các điều kiện quy định trong các luật hiện hành và quy trình quản lý quyền cho chủ thể của dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể có các quyền sau đây.

·   Truy cập. Bạn có thể có quyền truy cập hoặc yêu cầu một bản dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ. Chúng tôi có thể yêu cầu người yêu cầu quyền truy cập cung cấp thông tin nhận diện phù hợp và nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể áp dụng một khoản phí hành chính để cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

·   Chỉnh sửa. Bạn có thể có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ về bạn được chỉnh sửa, cập nhật, hoàn thiện và không gây nhầm lẫn. Nếu biết bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn không chính xác hoặc nếu muốn cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết của mình thông qua Ứng dụng hoặc liên hệ với Ford để yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn.

·   Khả năng di chuyển dữ liệu. Bạn có thể có quyền lấy dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn ở định dạng điện tử có kết cấu và có thể đọc được và truyền dữ liệu đó với bên kiểm soát dữ liệu khác.

·   Phản đối. Bạn có thể có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ nhất định đối với dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được cho phép theo các luật hiện hành.

·   Hạn chế. Bạn có thể có quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp.

·   Rút lại sự đồng ý. Cho các mục đích mà bạn đã đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý của mình trong một số trường hợp.

·   Xóa. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa, hủy hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ.

·   Khiếu nại. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền nếu bạn tin rằng Ford không tuân thủ các luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bạn có thể thực hiện các quyền với tư cách là chủ thể của dữ liệu bằng cách liên hệ với chúng tôi như được quy định trong Mục 2.13 của các Điều khoản này.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền với tư cách chủ thể của dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân do đại lý Ford hoặc bất kỳ đối tác nào của FordPass lưu trữ hoặc muốn hủy đăng ký nhận bất kỳ thông báo nào từ đại lý Ford hoặc đối tác của FordPass, vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý Ford hoặc đối tác của FordPass đó.

2.13 Thắc mắc, cập nhật, góp ý hoặc khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, cập nhật, quan ngại hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc nếu bạn tin rằng chúng tôi chưa tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư này hoặc Luật về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ chi tiết bên dưới. Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cho biết càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt liên quan đến câu hỏi, quan ngại hoặc khiếu nại của bạn.

Ford sẽ nghiêm túc xem xét mọi khiếu nại về quyền riêng tư và mọi khiếu nại sẽ được một người thích hợp đánh giá với mục tiêu giải quyết mọi vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi yêu cầu bạn hợp tác với chúng tôi trong suốt quy trình này và cung cấp cho chúng tôi mọi thông tin có liên quan mà chúng tôi có thể cần. Nếu không hài lòng với kết quả chúng tôi đánh giá khiếu nại của bạn, bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền.

Nếu muốn có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa hay cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi lưu trữ về bạn hoặc để hủy đăng ký nhận thông báo hoặc thay đổi tùy chọn liên hệ của bạn liên quan đến tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi như nêu bên dưới.

·         Công ty TNHH Ford Việt Nam.

Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Email Ford Guides/ Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: fordvn@ford.com

Điện thoại Ford Guides/Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: 1800588888 (Miễn phí)

FordPass Terms and Privacy Policy

Ford Vietnam Limited.

Date: January 2023

 

A few important points:

·   In this document, the FordPass Terms are set out in Section 1 and the FordPass Privacy Policy is set out in Section 2.

·   Only use the FordPass App when it is safe to do so. Only use the Fordpass when you consent that Ford will collect your personal data based on this Fordpass Terms and Privacy Policy.

·   Use of FordPass requires a compatible mobile device, internet access and software, and may require obtaining FordPass App updates from time to time. You may need to install the newest version of the FordPass App before you can use FordPass again. Because of this, and because of things like network failures, flat batteries, or lost devices, make sure you can always access your vehicle, via your key, even when you can’t access FordPass.

·   You are responsible for internet access, mobile network data and voice call services required for your use of the FordPass App on your mobile device, including fees.

·   FordPass transmits data from your mobile device and, if you choose to connect FordPass with your vehicle, from your vehicle. You can manage the types of data, including location data, that are transmitted from your device (and, if applicable, your vehicle). However, if you choose to disable data transmission, this may result in you being unable to use certain features of FordPass.

·   If you use your FordPass App linked to a Connected Vehicle (described below), please carefully read the Ford Connected Vehicle Terms and Privacy Policy available here https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/, which are expressly incorporated by reference into these Terms.

·   If you share your mobile device or Connected Vehicle with any other persons, it means that we may also have access to or obtain their personal data. You are responsible for ensuring that those persons have read and understood Ford Connected Vehicle Terms and Privacy Policy and provided their consent (if consent is required) when they are using your mobile device or your Connected Vehicle.

·   Vehicle images shown on FordPass screen might be different from the model you purchased.

TABLE OF CONTENTS:

1. FORDPASS TERMS

 

1.1. Introduction

1.1.1. FordPass Agreement

1.1.2. System Requirements, Changes and Cancellations

1.2. Services

1.2.1. Connected Services

1.2.2. Dealer Services

1.2.3. Vehicle Details

1.2.4. Ford Guides

1.3. Term

1.4. Vehicle Safety

1.5. Integration with other Ford services / third party services

1.6. Limited Licences

1.7. Trademark Notice

1.8. Liability

1.9. Apple iOS App Store

1.10. Severance

1.11. Governing Law

1.12. Contact Us

2. FORDPASS PRIVACY POLICY

 

2.1. Our privacy commitment to you

2.2. Personal data we collect

2.3. How we use and/or disclose personal data we collect?

2.4. What happens if you don’t provide us your personal data?

2.5. Security Measures

2.6. To whom we disclose your personal data

2.7. Does your personal data leave Vietnam?

2.8. How we store and protect your personal data?

2.9. Retention

2.10. Is the personal data we hold accurate?

2.11. Links, cookies and use of FordPass

2.12. Your data subject rights

2.13. Queries, updates, comments or complaints

1. FORDPASS TERMS

1.1. Introduction

Welcome to FordPass.

Before we get started, we want you to know how the FordPass App works, including how it works with Connected Vehicles (described below) and we need you to tick the box(es) to accept these FordPass Terms and Privacy Policy (Terms) once you’ve reviewed them.

 

FordPass is an app that you can download onto your mobile device. It can be used in conjunction with a Connected Vehicle or not.

 

FordPass Connect is a cellular modem containing a SIM card which enables a Ford vehicle to connect to the internet, much like a mobile device with a SIM card. The cellular modem is embedded in the vehicle and just like other parts of a vehicle, is fitted at the factory.

If you have a FordPass Connect modem in your vehicle, you have a Connected Vehicle. To make use of it, you need to download the FordPass App to your compatible mobile device, create a FordPass  account, add the VIN to your garage in the FordPass app and associate the vehicle with your FordPass account, by accepting the in-vehicle “Enable FordPass Connected Services” screen.   Once the vehicle is associate with your FordPass account,  you’ll have access to a range of Connected Services. available to you.

Lastly, the FordPass App can be used as a standalone app, where you may see some information about a given vehicle.

These Terms cover the FordPass App. Where you link your FordPass App to a Connected Vehicle, please read carefully the Ford Connected Vehicle Terms and Privacy Policy available here https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/.  

 

1.1.1. FordPass Agreement

These Terms govern access to and use of the FordPass App between the individual user of FordPass (you) and Ford Vietnam Limited., Tu Minh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province. (Ford, we, us).

These Terms do not alter in any way the terms of any other agreement you may have with us, another Ford company or any other third party. These Terms contain important information about FordPass. FordPass relies on personal data from you, your mobile device, and if you choose, your vehicle, so we can deliver services to you. Please also see our FordPass Privacy Policy in Section 2 below for more information. These Terms are available in FordPass in your account settings. Access to and use of FordPass under these Terms is limited to Vietnam.

Ford enables access to vehicle related information and services through FordPass (Services). The Services that may be available to you are described below. To use FordPass Services you are required to register and accept these Terms. Registering for FordPass requires you to select your country, to provide your first and last name as well as your e-mail / mobile phone number address and to create a password. You have the option to add your address. You can also choose to receive marketing communications from us.

These Terms will take effect and will form a binding agreement between you and us, as soon as you receive a confirmation by email or when you use FordPass for the first time. We will amend these Terms from time to time if we believe in our reasonable opinion that it is necessary to do so (for example, for security, legal or regulatory reasons, if we change the scope of our available Services in a way that requires a change to these Terms or if we introduce new Services and a change to the Terms is required). If we amend the Terms to increase the scope of our available Services or introduce new Services, we will alert you through FordPass to these Terms, and allow you an opportunity to accept the modified Terms. Where any new terms reduce Services or restrict or limit your existing rights under this agreement, we will provide you with reasonable advanced notice before the amended terms take effect and we will notify you of the amended terms by sending in-app notification to your mobile through FordPass Application. If you do not wish to accept the amended Terms, you may uninstall the FordPass App and stop using it.

1.1.2. System Requirements, Updates and Cancellation

Use of FordPass requires a compatible mobile device, internet access, and software, and may require obtaining FordPass App updates from time to time (which may add, remove or modify services). Once updated, you acknowledge that FordPass App is unable to be reverted to previous versions. You are responsible for internet access, mobile network data and voice call services required for your use of the FordPass App on your mobile device, including fees. You agree that we are under no obligation to provide any updates to FordPass and can, at our discretion, offer optional paid services or updates in the future.

The FordPass App can only work when connected to the telecommunications network. It may be unavailable or particular services interrupted from time to time for a variety of reasons, for example due to poor signal strength or FordPass App infrastructure changes.

Certain FordPass features may require your vehicle to have a compatible SYNC in-vehicle

system or FordPass Connect modem (Software). If your vehicle is equipped with Software, you agree that Ford, our affiliates, service providers and/or designated agents of Ford may remotely check and deliver Software updates, upgrades, supplements, or changes to the Software without any further notice or additional consent from you. FordPass features may vary for each vehicle specifications.

You are responsible for keeping your FordPass account information and password a secret. You are responsible for any activity that occurs in your account, including unauthorised activity. You agree to notify us immediately of any unauthorised use of your account or password.

If you no longer choose to use FordPass, you can uninstall the FordPass App from your mobile device. If you uninstall the FordPass App, this will not delete your account information. If you wish to delete your account please contact our Guides through email fordvn@ford.com or hotline 1800588888 and provide them with the email address you used to set up your account.

If your vehicle has a FordPass Connect modem your vehicle will continue transmitting data to Ford even if you uninstall the FordPass App. You can turn off ‘Vehicle Connectivity’ via the vehicle settings menu and therefore, the sending of data from your vehicle’s modem will cease. In the settings menu:

• Select Connected Vehicle Features.

• Select Vehicle Connectivity and slide to the ‘off’ position.

If you share your mobile device or Connected Vehicle with any other persons, you are responsible for their usage of “Vehicle Connectivity”.

1.2. Services

We may expand the scope of the available Services and/or add new Services to FordPass in the future. Below you can find a description of the services which are currently available in FordPass across the following two categories of use and the terms you should be familiar with when using those services:

• Connected to a vehicle fitted with an embedded modem (Connected Services);

• Not connected directly to a vehicle.

1.2.1. Connected Services

In addition to FordPass Services, if you link your FordPass App to a Connected Vehicle, Connected Services you can access may include:

• Remote Start Stop;

• Extend Remote Start;

• Schedule Remote Start;

• Remote Door Lock and Unlock;

• Remote Control Light & Horn;

• Vehicle Locator;

• Vehicle Status and Health Alerts (Deep sleep alerts and Perimeter alarm alerts only);

The FordPass Connect modem fitted to your vehicle, will only work with the 3G/4G telecommunications networks. When these networks are no longer available, the FordPass Connect modem will stop functioning and the Connected Services and all data transmission via the FordPass Connect modem will cease. The telecommunications services for the Connected Vehicle are provided by our third-party service providers. Due to security and compliance issues, you may be requested to comply with their requests from time to time, including the obligation relating to SIM card registration and verification.

You can choose to share access to your Connected Vehicle to other users by authorising them to connect to your vehicle in their own FordPass App account. If you are driving a vehicle with more than one FordPass App account connected to it, depending on the connectivity settings selected in the vehicle, the user(s) of each account will have access to the information and services outlined above.

A detailed description of the Connected Services and related personal data collection, use and/or disclosure is provided in the Ford Connected Vehicle Terms and Privacy Policy available here https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/, the terms of which are expressly incorporated by reference into these Terms.

1.2.2. Vehicle Details

The Vehicle Details feature may allow you to access certain information related to your vehicle via FordPass. In order to register your car with the Vehicle Details feature, you will need to enter your Vehicle Identification Number (VIN). You must be an authorised owner, driver or servicer of the vehicle in order to link your FordPass account to the VIN. You may remove your VIN from FordPass at any time; however, any removal of the VIN may affect your ability to access certain FordPass Services.

The Vehicle Details feature may allow you to view certain notifications on FordPass regarding Vehicle Status and Health Alerts when your FordPass account is connected to a vehicle through SYNC via Applink or through the FordPass Connect modem in your vehicle. These alerts may include fuel level, odometer and diagnostic information. Please note that the information provided in Vehicle Details is for convenience purposes only. These notifications should not be used or relied upon in place of normal vehicle maintenance. If at any time you believe there may be an issue or problem with your vehicle, consult with a professional for diagnosis and required maintenance.

1.2.3. Ford Guides

The Ford Guides feature allows you to connect with a Guide via hotline 1800588888 or email fordvn@ford.com if you need any support on using the various FordPass Services. A Ford Guide may ask you to verify your FordPass account by requesting your phone number or email address. If you provide your personal contact information, you agree that Ford Guide may use such personal contact information to contact you in order to assist you with your query.

1.3. Term

This agreement will continue until it is terminated by you or us. You may terminate this agreement at any time for any reason by uninstalling the FordPass App.

We may terminate this agreement, or suspend temporarily part or all of your access to the FordPass App features at any time (acting reasonably) by your current registered e-mail for reasons including (but not limited to) the following:

• you commit a serious or persistent breach of a term which you fail to remedy (if remediable) within 5 days after the service of written notice requiring you to do so;

•  we’re required to do so to comply with a legal requirement or court order;

•  your account has been inactive for more than 2 years;

• circumstances arise where (in our reasonable opinion) such action will mitigate an identified risk or prevent FordPass from being used for unlawful purposes or otherwise abused, manipulated or otherwise undermined by you or through your FordPass account; or

• where we decide to no longer offer some or all of the Services through FordPass.

Without limiting the above, we may suspend your access to FordPass or your FordPass account on an emergency basis without notice to you if we reasonably believe that there is a risk of fraud or security breach, and if we reasonably believe that suspension of your access is reasonably necessary to investigate and address this risk.

1.4. Vehicle Safety

 

WARNING: Driving while distracted can result in loss of vehicle control, crash and injury. Do not access or use FordPass on a hand-held device while driving. Please note that the use of a hand-held device while driving is prohibited under Road Traffic Law, .

FordPass may send messages or push notifications to your hand-held device. Do not read messages on hand-held devices while driving. Make sure you comply with all applicable laws and regulations that relate to the use of electronic devices while driving.

1.5. Integration with other Ford services / third party services

FordPass may integrate with, or contain links to other apps, websites or services (each, an Additional Service). Additional Services may be subject to additional terms that may be presented in connection with their use, and by using an Additional Service, you agree to the applicable terms and conditions. Some Additional Services may be operated by Ford or its related entities; others are not owned or controlled by us, including but not limited to links to websites for our dealers (Third Party Service). We have no control over and, to the fullest extent permitted by applicable law, assume no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any Third Party Service. In addition, we will not and cannot censor or edit the content of any Third Party Service. When using a Third Party Service, you may leave the FordPass platform. We will indicate when you are leaving the FordPass platform. We encourage you to read the terms and conditions and privacy policy of each Third Party Service that you use.

FordPass may use data from third party sources, such as maps and directions, to provide you with services. This data and other information may not always be accurate. We are not responsible for any data provided by third parties or your reliance upon the same.

Terms applicable to location based services to which you will be bound by using FordPass include:

http://here.com/services/terms; http://here.com/privacy/privacy-policy/; http://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/ .

FordPass may contain, or rely in part on, certain free, shared, or public library software (“Open Source Software”). Please refer to the posted Open Source Software acknowledgements located at http://corporate.ford.com/ford-open-source.html for more information on any obligations or restrictions that may apply to the use of Open Source Software.

1.6. Limited Licences

 

FordPass (including all software, content and data) is owned by us or used under licence. FordPass is protected by worldwide copyright, trademark, patent, trade secret, and other proprietary rights, whether or not a copyright notice or other proprietary mark is present. You agree to comply with all laws (including intellectual property laws) in your use of FordPass, including all laws that prevent unauthorised copying. Except as expressly provided herein, we do not grant you any express or implied proprietary rights or licence to FordPass.

Subject to your compliance with these Terms, we grant you a non-exclusive, non-transferable, limited right to access, view, use, display and listen to FordPass for your personal, non-commercial use only.

Any right or authorisation granted to you by us is also subject to the following restrictions, which apply to the fullest extent permitted by law:

• you must not, nor allow third parties to, create derivative works, use any data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools on FordPass, create a database, systematically download, store any or all of the materials from FordPass or websites, link or frame any portion of FordPass, extract, derive or attempt to extract or derive any source code or structure of all or any portion of FordPass by reverse engineering, disassembly, decompilation or any other means;

• you must not use FordPass in any manner that is unlawful, abusive, defamatory, deceptive, or invasive of another’s privacy, nor may you abuse anyone on the basis of religion, gender, sexual orientation, race, ethnicity, age, or disability;

• you must not use FordPass with other content or in a manner that impersonates any person, business or entity, including us;

• you must not interfere, try to interfere, disrupt, or try to disrupt our servers or networks, or disobey any of our network access or security requirements; and

• you must not import any computer data into FordPass or App Store/Play Store where you have downloaded FordPAss, which is dishonest, fraudulent, distort, fake or false which may cause damage to the people, to the maintenance of national security and safety, public safety, national economic security or an infrastructure which is national public interest, or in a manner which stirs up public agitation, or computer data which is in violation of applicable laws or publicly accessible obscene content.

 

1.7. Trademark Notice

The Ford name, and all trademarks and logos displayed on FordPass are owned or used under licence by us. The unauthorised use of any trademark displayed on FordPass is prohibited.

 

1.8. Liability

To the extent permitted by law, we exclude all liability for any death or injury of any person or any loss, damage or destruction of any property, whether the loss, damage or destruction is direct, indirect or consequential loss arising from, or in connection with, in any way, directly or indirectly, the services provided through FordPass, other than to the extent directly caused or contributed to by Ford.

Nothing in these Terms excludes, restricts or modifies or purports to exclude, restrict or modify any statutory consumer rights under any applicable law, including the Consumer Right Protection Law, which cannot be excluded, restricted or modified.

To the full extent permitted by law, our liability for breach of any term, condition, guarantee or warranty that is implied by law and cannot lawfully be excluded by us and all similar or equivalent legislation, rules and regulations, is limited to (at our option):

• in the case of goods, including the FordPass application (to the extent FordPass is considered a good under applicable law) – repairing, replacing or supplying equivalent goods, or paying the cost of any of those remedies to you; or

• in the case of services, including the Services – supplying the services again or paying the cost of having the services supplied again.

Ford will use reasonable skill and care to ensure that FordPass is safe and secure to use and to prevent it from causing damage to your device or any other digital content stored on your device. However Ford cannot guarantee that FordPass will be safe, secure or free from bugs or viruses or other malicious programs.

You must take all reasonable steps to protect the security of your mobile device and vehicle and to ensure that your use of FordPass does not expose you, your mobile device or your vehicle to the risk of viruses, malicious computer code or other forms of interference which may damage your mobile device (and, if applicable, your vehicle). If you suspect that there has been unauthorised access to your FordPass account or there is any other security breach or issue relating to FordPass, you must notify Ford immediately and change your account password.

Ford does not accept liability for any loss or damage which arises from your breach of these terms. Ford is not liable for any Services provided to you by a third party under a separate agreement.

Ford cannot guarantee that FordPass and/or the Services will be available uninterrupted and in a fully operating condition at all times and will not be responsible for any failure or delay in performing our obligations under the Terms if such failure or delay results from any events, circumstances or causes beyond our reasonable control. In these circumstances we will be entitled to a reasonable extension of time for performing our obligations. Ford also maintains the right to modify the App as it wishes. Except as set out elsewhere in these Terms and only to the extent permitted by applicable law, we will not be liable to you in the event that any part of the App or any Services provided by us are unavailable or modified in any way.

In the event that your vehicles and/or software has been modified or equipped with any parts or accessories, Ford will not guarantee or be liable to the App functionalities and precise performances.

You agree to use the App and the Services for your personal use and shall not use either the App or the Services for commercial, business or resale purposes. We are not liable to you for any losses you suffer when using FordPass or the Services other than for personal use.

1.9. Apple iOS App Store

If you obtained the FordPass application from the Apple iOS App Store, you and Ford acknowledge and agree that (to the full extent permitted by applicable law):

a) this agreement is concluded between you and Ford only, and not with Apple;

b) Ford, not Apple, is solely responsible for the FordPass application and the content thereof;

c) without limiting Section 1.6, your license to use FordPass is limited to use on any Apple-branded products that you own or control and as permitted by the Usage Rules set forth in the App Store Terms of Service, except that FordPass may be accessed and used by other accounts associated with the purchaser via Family Sharing or volume purchasing;

d) Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to FordPass, either under this agreement or applicable law;

e) in the event of any failure of FordPass to conform to any applicable warranty:

(1) you may notify Apple, and Apple will refund you the purchase price for FordPass (if applicable); and

(2) to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to FordPass, and any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any warranty will be Ford's sole responsibility (subject to limitations of liability in Section 1.8).

f) Ford, not Apple, is responsible for addressing any claims of you or any third party relating to FordPass or your possession and/or use of FordPass, including but not limited to:

(1) product liability claims;

(2) any claim that the FordPass software fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; or

(3) claims arising under consumer protection, privacy or similar legislation. Nothing in this agreement has the effect of limiting our liability to you beyond what is permitted by applicable law;

g) in the event of any third party claim that FordPass or your possession and/or use of FordPass infringes that third party's intellectual property rights, Ford, not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such claim (subject to limitations of liability in Section 1.8);

h) you represent and warrant that:

(1) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government or Vietnam Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government or Vietnam Government as a “terrorist supporting” country; and

(2) you are not listed on any U.S. Government or Vietnam Government list of prohibited or restricted parties;

i) you will comply with any applicable third party terms of agreement when using FordPass;

j) Apple, and Apple's subsidiaries, are third party beneficiaries of this agreement; and

k) upon your acceptance of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this document against you as a third party beneficiary thereof.

 

1.10. Severance

If a provision in this agreement is wholly or partly void, illegal or unenforceable in any relevant jurisdiction, that provision or part must, to that extent, be treated as deleted from this agreement for the purposes of that jurisdiction. This does not affect the validity or enforceability of the remainder of the provision or any other provision of this agreement.

1.11. Governing law

These Terms shall be governed by, and interpreted in accordance with the laws of Vietnam. All disputes arising from these Terms shall be first settled by negotiation and compromise between the Parties. If the Parties fail to reach an agreement within fifteen (15) days since the date that a Party notified the other Party of such the dispute, either Party may refer such dispute to a competent court of Vietnam for settlement.

1.12. Contact Us

If you have any questions, comments, complaints or claims regarding FordPass you may contact us via the following:

Email Ford Guides/ Ford Customer Relationship Centre: fordvn@ford.com

Phone

Ford Guides/ Ford Customer Relationship Centre: 1800588888

 

Mail

Ford Vietnam Limited

Tu Minh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

2. FORDPASS PRIVACY POLICY

2.1 Our Privacy Commitment to You

We commit to managing your personal data fairly and in accordance with our privacy policies and the povisions as contained in the Law on Cybersecurity and the Law on Cyberinformation Security and guiding Decree (Privacy Law). You can find out about our privacy practices more generally at https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/.

In this FordPass Privacy Policy, “personal data” has the meaning set out in the Privacy Law. Essentially, personal data is information about an individual which is reasonably identifiable whether directly or indirectly. This FordPass Privacy Policy will help you understand what personal data we collect, use and/or disclose from the FordPass App, why we collect it, and what we do with it.

 

Further, where you connect your FordPass App to a Connected Vehicle, and where connected vehicle data is associated with your VIN and linked to you, Ford will manage this as personal data. If you have a Connected Vehicle, please carefully read the Ford Connected Vehicle Terms and Privacy Policy available here https://www.ford.com.vn/owner/ford-family-guarantee/fordpass/

We may change our FordPass Terms and Privacy Policy from time to time at our discretion. We will notify you (or obtain your consent if consent is required) of any substantial changes or any legally required changes which are substantial to this Privacy Policy. This Privacy Policy is also available in FordPass in your account settings information. To the extent permitted by laws , your continued use of the Services or FordPass shall be deemed to have agreed to accept and abide by the modified Terms and Privacy Policy.

 

2.2 Personal data we collect

We collect the following types of personal data through your use of FordPass or third-party services that integrate with FordPass, which we also may combine with other information we hold about you:

• You provide information about yourself when you download the FordPass App, create an account or use any of the Services offered through the App. The information you provide includes your name, phone number and email address and may include your street address, and Vehicle Identification Number (VIN).

• Each time you use the FordPass App, it may automatically access from or store to your device technical information including mobile device information, such as software or operating system version, unique device identifiers, IP address, mobile network information and mobile phone number, preference settings and details of your use of the App and the Services that you access. The App may also access motion related information from your mobile device’s accelerometer, gyroscope and compass which is used by the App to determine whether you are driving.

• Depending on the Services you use, we may collect and use precise location information from your mobile device. Where you connect your FordPass App to a Connected Vehicle, location information may also be collected from that vehicle. Location information collected from your mobile device and/or vehicle includes Global Positioning System (GPS) data and location derived from IP address. This information can be used to determine your device or vehicle’s current location, travel direction, and speed. If you have enabled location services on your mobile device, this data may be collected when the App is running in the foreground or background. We may also derive your approximate location from other device data such as Wi-Fi access points, mobile towers, and your IP address, whether location services are on or turned off, through the permission system used by your mobile operating system.

• Where you connect your FordPass App to a Connected Vehicle, we may collect vehicle information, such as VIN, Electronic Serial Number of your FordPass Connect modem (ESN), SIM serial number (ICCID), maintenance data showing status of vehicle systems (e.g. fuel and fluid levels and engine temperature), diagnostic data (e.g. Diagnostic Trouble Codes (DTCs) when detected), and other data on how the vehicle is operated and used.

• We collect information about how you use FordPass or third-party services that integrate with FordPass, such as when and for how long you use features and when you contact us, a record of your communication.

• We use tracking technologies that collect information about how FordPass is used and how it is performing including if it crashes, and which may be able to be connected across devices and over time. These may include cookies (small files that are stored on your device), pixels or web beacons (small pieces of code placed on web pages and content that communicate when the page or content has been viewed), log data (logs created that include IP address, date and time of activity, and the website or location that referred you to FordPass), or third-party analytics tools. Some of these technologies can be limited or deactivated through your browser or device settings, but some cannot. FordPass does not respond to “Do-Not-Track” requests. This does not otherwise limit your ability to use existing functionality of your browser, mobile device or social media accounts to opt-out of Interest-Based Advertising (see Section 2.11 below for further details).

In addition to the types of personal data identified above, Ford may collect other types of personal data as otherwise permitted or required by law. We reserve the right to block, remove, and/or permanently delete your data for any reason, including breach of these Terms, our other policies, or any applicable law or regulation.

2.3 How we use and/or disclose personal data we collect

We may use and/or disclose your personal data:

• for the purposes for which we collected it (and related purposes which would be reasonably expected by you);

• for other purposes to which you have consented;

• as otherwise permitted or required by law; and

• other legal bases that we can rely on under the relevant laws.

In general, we collect, use and/or disclose your personal data so that we can do business with you and for purposes connected with our business operations. We use the personal data we collect about you through the FordPass App and from the vehicle(s) that you connect to it to provide you with the Services, including those described above.

Some of the specific purposes for which we collect, use and/or disclose personal data are:

• to provide you with App functionality and services;

• to allow you to control certain vehicle features and to provide you with Connected Services;

•  contact you about the services we, our suppliers or FordPass partners provide thru FordPass App, Pick Up and Delivery, and any platform/channel on FordPass App;

• to fulfil your requests and deal with your enquiries;

• to personalise your experience and the communications you receive;

• to manage and improve our business and our relationship with you;

• to assess the quality of the services we and our dealers provide, and the services our suppliers provide to us or on our behalf;

to provide over-the-air updates to the FordPass Connect modem (If available).

for troubleshooting purposes;

• to carry out remote diagnostics activities;

•   to predict which Ford products or services could be of interest to you;

• to conduct research and develop new and improved products, services, and business and marketing strategies;

• to comply with legal requirements or requests from public authorities; and

• to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, safety, or privacy issues.

We may also use and disclose your personal data for the purpose of direct marketing to you where you have opted in to receive any marketing materials from Ford, or it is otherwise permitted by law. Direct marketing involves communicating directly with you  for the purpose of promoting goods or services to you. Direct marketing can be delivered by a range of methods including mail, telephone, email, SMS or in-App push notifications. You can update your FordPass marketing contact preferences at any time by contacting Ford Customer Relationship Centre  via Hotline 1800588888 or email fordvn@ford.com.

We also like to make sure the communications we send you and our interactions with you are as relevant to you as possible. As a result, from time to time, we may use information about you collected from public sources (eg online resources) and from third parties (such as our service providers, like web hosting providers, analytics providers, or advertising services) to help us determine what Ford products and services you might be interested in. For example, analytics providers and advertising services may analyse the information they collect from online and other sources to provide us with information about your demographics and interests – such as inferences about your age range and the types of products or services that may interest you. We may then send you information about those products and services in accordance with your contact preferences. Our customer relationship centre may also use the information we hold about you if you contact them with a question or query.

We may use and share non-personal, anonymous, de-identified and/or aggregated information for any purpose.

2.4 What happens if you don’t provide us your personal data?

Generally, you have no obligation to provide any personal data requested by us. However, if you choose to withhold requested personal data, we may not be able to provide you with the products and services that depend on the collection of that personal data.

To create a FordPass account, you will need to provide your email address, mobile phone number, first name and last name. If you do not provide this personal data, you will not be able to create a FordPass account and will not be able to access or use FordPass.

Certain features of FordPass require us to know your location or collect additional types of data (including personal data), as described in this Privacy Policy. If we do not collect this additional data, we are unable to provide these Services to you. If you choose to use these Services, you agree that we may collect and use this personal data as described in this Privacy Policy and the notices provided to you within the FordPass App, and where required by the Privacy Law, we will seek your consent.

2.5 Security Measures

We have reasonable security measures regarding personal data, including organizational, technical, and physical safeguards in relation to access control, to protect the confidentiality, integrity, and availability of personal data against any unauthorized or unlawful loss, access, alteration, correction or disclosure of personal data, in compliance with applicable laws.

Ford has implemented access control measures and the use of data storage and processing devices which are secured and suitable for the collection, use, and/or disclosure of personal data. We restrict access to personal data as well as storage and processing devices by imposing access rights or permission, allowing only authorized individuals to access personal data, and implement user responsibilities to prevent unauthorized access, disclosure, perception, unlawful duplication of personal data or theft of storage or processing devices. We also have appropriate measures to enable the re-examination of access, alteration, deletion, or transfer of personal data.

2.6 To whom do we disclose your personal data

We may disclose your personal data obtained through the App and from the vehicle(s) you connect to it in connection with the purposes described in this Privacy Policy.

This may include disclosing your personal data to:

• all FordPass App account holders who are linked to the same Connected Vehicle as you. Your FordPass App account name and the fact that you have requested this connection will be shared, via the FordPass App, with user(s) who linked to the Connected Vehicle before you for the purpose of allowing an existing user to accept or refuse your request;

• our related companies;

• companies or other organisations that we have engaged to provide services for, or in connection with, us (including mailing vendors, marketing agencies, roadside assistance providers, analytics providers, event hosting services, website and data hosting providers and other information technology providers, for trend analysis, for market research, for promotions and for the provision of statistical sales information to industry bodies);

• companies or other organisations where you have asked us to or agreed that we may share your personal data with them;

• Ford dealers and our partners where this is necessary to provide you with a product or service, including, for example, our telecommunications network providers;

• our FordPass partners and other third-party services that integrate with FordPass.

• companies who may use your personal data in order to tailor electronic advertising to you (e.g. on a webpage) in relation to our products and services;

• our professional advisers;

• any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third party where we believe sharing the connected vehicle data is necessary for us to comply with our legal or regulatory obligations, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or any individuals' personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues; and

• any third party that purchases, or to which we transfer, all or substantially all of our assets and/or business.

When we share your personal data with third parties, we will do so only in the circumstances outlined above, or in a manner otherwise consistent with the provisions under the Privacy Law. Your personal data will not be sold by Ford to any other organisation for that organisation's unrelated independent use. If you have opted in to receive marketing materials from Ford, we may share “hashed” data with social media advertising partners, such as Facebook, so that they can create Custom Audiences and deliver advertisements on our behalf to their members. Members are identifiable when the social media partner matches our hashed data to its anonymised data of its users.

2.7 Does your personal data leave Vietnam?

The parties to whom we disclose and/or transfer your personal data include parties located outside Vietnam. For example, we transfer personal data to our related companies overseas and to our overseas service providers. The countries in which these third parties are located will depend on the circumstances. Personal data may be transferred to Ford Motor Company (our parent company) in the United States of America. When this occurs, the personal data is stored in Ford’s data processing and storage locations including Ford servers and third-party cloud infrastructure, all located in the USA. In the ordinary course of business, we commonly transfer personal data to companies in the Ford Motor Company Group located in the USA and in India where our Ford group data and business centres are located, and to our overseas service providers located in the USA.

Except where an exception applies under the Privacy Law, we will take reasonable steps to ensure that we are permitted to transfer personal data in accordance with the Privacy Law. We may for example, obtain contractual assurance from any recipients of personal data to ensure that your personal data will be protected by personal data protection standards which are equivalent to those required under the  Privacy Lawas well as to ensure that they will not violate the provisions in the Privacy Law.

2.8 How we store and protect your personal data

 

Certain types of personal data that are collected and generated through your use of the App are stored internally on your mobile device, while other types of personal data are stored externally on Ford's data processing infrastructure (which is used by Ford to provide certain features of the App).

Examples of personal data stored internally on your mobile device include: your country selection, your personal identification number (“PIN”) and any photograph uploaded by you. Examples of personal data stored externally on Ford's data processing infrastructure include: your name, email address, street address, telephone number, VIN and your marketing preferences.

Ford will take reasonable steps to keep any personal data we hold about you secure. However, except to the extent liability cannot be excluded due to the operation of statute, we exclude all liability (including in negligence) for the consequences of any unauthorised access to, disclosure of, misuse of or loss or corruption of your personal data. Nothing in this Privacy Policy restricts, excludes or modifies or purports to restrict, exclude or modify any statutory consumer rights under any applicable law including the Consumer Rights Protection Law.  Please notify us immediately if you become aware of any breach of security.

2.9 Retention

We keep your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes set out above. However, we may retain your personal data for a longer duration if we need to comply with applicable laws and regulations, our internal policies, operational rules or, when necessary, when a dispute occurs.

2.10 Is the personal data we hold accurate?

We endeavour to maintain your personal data as accurately as reasonably possible. We rely on the accuracy of personal data as provided to us both directly (from you) and indirectly (e.g. from a Ford dealer).

The FordPass App allows you to update your profile information and other details (such as your registered vehicles). We rely on all users of the App to keep their details up to date using this function of the App.

If you are having problems with updating your personal data, we encourage you to contact us if the personal data we hold about you is incorrect or to notify us of a change in your personal data. Our contact details are set out in Section 2.13 of these Terms.

2.11 Links, cookies and use of FordPass

FordPass may integrate with, or contain links to other apps or websites which are outside of our control and are not covered by this Privacy Policy. This Privacy Policy applies to FordPass and not any linked sites. If you access other sites using the links provided in FordPass, the operators of those other sites may collect personal data from you. We encourage you to read the privacy policies of each site that collects your personal data.

Ford and its third party service providers and / or advertising partners use web tracking and storage technology tools such as web beacons, cookies, pixel tags and java code on Ford websites and in emails you have agreed to receive from us to collect or receive information regarding your activities on the site (eg. your IP address, page(s) visited, time of day). The use of such technology is an industry standard, and helps monitor the effectiveness of advertising and how visitors use websites. If selected by you, the Ford websites will store your username and password in a cookie to enable you to be automatically logged in when you return.

We, our third party service providers and / or advertising partners use this technology to generate statistics and measure site activity to improve the usefulness of customer visits.

Each time you access Ford websites, Ford and its third party service providers and / or advertising partners may deliver certain customised information, including ads, to you based on the data stored in your cookie. Third party advertising partners may show our ads on sites on the Internet and serve these ads based on information they collected about a user’s prior visits to our website and other internet activity. Ford may also use analytics data supplied by third party vendors to inform and optimise our advertising campaigns. This practice is commonly referred to as "interest-based advertising".

Opting out of Interest-Based Advertising: You may learn about how to opt-out of this kind of collection and use of information for your browser or device by managing your settings, and for your social media accounts by managing your preferences in your account settings.

Opting out from specific advertisers: Facebook: To learn more about how to opt out of Facebook Interest-Based Advertising, go to the Privacy tab on the Facebook website footer, and then select Facebook Ads Controls.

Through the FordPass App, we use your mobile device’s unique identifier and tracking and storage technology tools such as cookies, to help provide App functionality, understand how the App is used and personalise your experience.

2.12 Your data subject rights

 

Subject to the conditions prescribed by applicable laws and our data subject rights management procedures, you may have the following rights.

·   Access. You may have the right to access or request a copy of your personal data that we collect, use and/or disclose. We may require that the person requesting access provide suitable identification and where permitted by law we may charge an administration fee for granting access to your personal data.

·   Rectification. You may have the right to request the personal data that we collect, use and/or disclose about you is corrected, updated, completed, and not misleading. If you become aware that any personal data we hold about you is incorrect or if you wish to update your personal data, you can either update your details using the App or contact Ford to request the correction or update to your personal data.

·   Data Portability. You may have the right to obtain personal data we hold about you in a structured, and readable electronic format, and to transmit such data to another data controller.

·   Objection. You may have the right to object to certain collection, use and/or disclosure of your personal data to the extent permitted under applicable laws.

·   Restriction. You may have the right to restrict our use of your personal data in some cases.

·   Withdrawal of consent. For the purposes where you have provided your consent for our collection, use and/or disclosure of your personal data, you may have the right to withdraw your consent in some cases.

·   Deletion. You may have the right to request us to delete, destroy, or anonymize your personal data that we collected, used and/or disclosed.

·   Complaints. You have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe that Ford fails to comply with personal data protection laws.

You may exercise your data subject rights by contacting us as described in Section 2.13 of these Terms.

If you wish to exercise the data subject rights in relation to the personal data held by a Ford dealer or any of our FordPass partners, or unsubscribe from any communications from a Ford dealer or FordPass partner, please contact that Ford dealer or FordPass partner directly.

2.13 Queries, updates, comments or complaints

If you have any questions, updates, concerns or complaints about our collection, use and/or disclosure of personal data, or if you believe that we have not complied with this Privacy Policy or the Privacy Law, please contact us per our contact details below. When contacting us please provide as much detail as possible in relation to your question, concern or complaint.

Ford will take any privacy complaint seriously and any complaint will be assessed by an appropriate person with the aim of resolving any issue in a timely and efficient manner. We request that you cooperate with us during this process and provide us with any relevant information that we may need. If you are not satisfied with the outcome of our assessment of your complaint, you may wish to contact the competent authorities.

If you wish to seek access to or correct or update any personal data we hold about you, or to unsubscribe from or change your contact preferences in relation to our direct marketing, you can also contact us as set out below.

·         Ford Vietnam Limited.

Tu Minh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

·         Email Ford Guides/ Ford Customer Relationship Centre: fordvn@ford.com

·         Phone Ford Guides/ Ford Customer Relationship Centre: 1800588888 (Toll Free)