Select another country/language

Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti FordPass

Version: 0.1

Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti FordPass

Verzia: 0.1

Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti FordPass

27. augusta 2019

Aplikácia FordPass (ďalej len „aplikácia“) zhromažďuje vaše osobné údaje. 

Spoločnosť Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; IČO 11099683 (ďalej len „my“, „nás/nám/nami“) je zodpovedná za spracovanie vašich údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti FordPass (ďalej len „zásady“) vám pomôžu pochopiť, aké osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom aplikácie a z vozidla/vozidiel, z ktorých sa k nej pripájate, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Vysvetľuje tiež vaše práva a spôsob, akým nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek požiadaviek alebo obáv.

Aplikácia bude ponúkať rôzne funkcie v závislosti od toho, či ju používate:

 • Buď v spojení s mobilnými aplikáciami spoločnosti Ford so synchronizáciou alebo bez pripojenia k vozidlu; alebo
 • S vozidlom vybaveným FordPass Connect. Viac informácií o FordPass Connect a funkciách pripojenia vášho vozidla môžete nájsť na miestnej webovej stránke Ford, na Fordconnected.com a v príručke majiteľa vozidla.

 1.Používanie FordPass s mobilnými aplikáciami Ford so synchronizáciou alebo bez pripojenia k vozidlu, alebo  

2.Používanie FordPass s FordPass Connect 

 

1.  Používanie FordPass s mobilnými aplikáciami Ford so synchronizáciou alebo bez pripojenia k vozidlu

V krátkosti:

Zhromažďujeme informácie o vás a vozidle/vozidlách, ktoré sa rozhodnete pripojiť k aplikácii, a používame ich na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie (ďalej len „služby“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme, tiež kombinujeme s inými informáciami, ktoré o vás máme, a používame ich na iné účely, napríklad na ponúkanie produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať. Svoje preferencie týkajúce sa marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom sekcie aplikácie „Spravovať moje údaje“.

Za určitých okolností máte právo vzniesť námietku proti nášmu používaniu vašich osobných údajov.

Ak s tým súhlasíte, zhromažďujeme a používame geografickú polohu GPS vášho zariadenia, aby sme vám mohli poskytovať služby a na iné účely. Súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Spravovať moje údaje“ a pomocou sekcie „Nastavenia“ na obrazovkách vo vozidle.

Aplikácia používa technológie podobné súborom cookie na poskytovanie služieb, vytváranie pseudonymných profilov o spôsobe používania aplikácie a, s vaším súhlasom, na reklamné účely. Súhlas s naším používaním týchto technológií na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Spravovať moje údaje“.

Vaše údaje môžeme prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžeme ich zdieľať aj s pridruženými spoločnosťami, predajcami, poskytovateľmi služieb a v niektorých ďalších situáciách.

 

Podrobnejšie:

Informácie, ktoré zhromažďujeme a používame prostredníctvom aplikácie:

Údaje týkajúce sa služiebV závislosti od služieb, ktoré používate, môžeme zhromažďovať a používať nasledovné informácie:   

 • Pohyb: Zhromažďujeme informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom aplikácie, spolu s informáciami o vozidle/vozidlách, ktoré pripojíte k aplikácii (pozri údaje o vozidle nižšie), aby sme vám mohli poskytnúť služby a ako je ďalej opísané v týchto zásadách. Používame napríklad identifikačné číslo vozidla (ďalej len „VIN“) a informácie o najazdených kilometroch, aby ste sa mohli spojiť s vaším predajcom Ford a naplánovať si služby; geografickú polohu GPS vášho mobilného zariadenia, ktoré používate na prístup do aplikácie (s vaším súhlasom), aby ste si mohli nájsť a rezervovať rôzne spôsoby dopravy, a údaje o vašom vozidle, aby ste mohli skontrolovať stav svojho vozidla.
 • Nájsť: Zhromažďujeme adresu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete v aplikácii. Ak s tým súhlasíte, získavame a používame aj vašu geografickú polohu GPS z mobilného zariadenia, ktoré používate na prístup do aplikácie. Tieto údaje spracúvame a používame na poskytovanie služieb a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. To zahŕňa zobrazenie čerpacích staníc vo vašej blízkosti, možností dopravy, zaujímavých miest, parkovacích miest a predajcov spoločnosti Ford a poskytnutie príslušných pokynov.
 • Sprievodcovia: Ak zavoláte Ford sprievodcu alebo s ním budete komunikovať prostredníctvom živého chatu, zhromažďujeme informácie o vašom kontakte s Ford sprievodcom vrátane telefonátov, e-mailov, správ a živého chatu. Tieto údaje spracúvame a používame na účely kvality a školení, aby sme vám poskytovali služby a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Ak s tým budete súhlasiť, Ford sprievodcovia si budú môcť prezrieť vaše nedávne používanie aplikácie, aby vám mohli lepšie pomôcť.
 • Správa účtu: Informácie o sebe nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov v aplikácii, napríklad pri stiahnutí aplikácie, žiadosti o účet alebo prihlásení na odber ktorejkoľvek zo služieb. Informácie, ktoré poskytnete, môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu, ID používateľa, heslo, titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, domácu adresu a platobné informácie (ďalej len „informácie o účte“). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o mobilnom zariadení, ako je verzia softvéru alebo operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresa a informácie o mobilnej sieti. Tieto údaje spracúvame a používame na vytvorenie a spravovanie vášho účtu, aby sme vám poskytovali služby, a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Tieto údaje môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré ste nám predtým poskytli (nielen prostredníctvom aplikácie) alebo ktoré sme získali z verejných zdrojov alebo od treťostranných poskytovateľov služieb, aby sme zabezpečili aktuálnosť vašich informácií.

Aplikácia vám tiež umožňuje pripojiť sa k správcovi účtu Ford Credit a spravovať svoj účet Ford Credit. Ak tak urobíte, FCE Bank plc (ďalej len „Ford Credit“) požiada o dodatočné osobné údaje s cieľom overiť vašu totožnosť a umožniť prístup k vášmu účtu Ford Credit. Ford Credit bude používať tieto osobné údaje, ako je to opísané vo vašej zmluve Ford Credit.

 • Aplikácia vám navyše môže umožniť nákup produktov a služieb. Niektoré z týchto produktov a/alebo služieb poskytujú naši partneri, ktorí od vás budú zhromažďovať ďalšie osobné údaje s cieľom splniť vaše požiadavky. Naši partneri budú používať osobné údaje, ktoré zhromažďujú, tak, ako ich opisujú vo svojich vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo ako vysvetľujú, keď poskytujete svoje osobné údaje.

Údaje o vozidle: Informácie o svojom vozidle nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov v aplikácii.  To zahŕňa VIN, registračné číslo a informácie o najazdených kilometroch. S vaším súhlasom zhromažďujeme a používame geografickú polohu GPS vášho mobilného zariadenia a vozidla. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vozidle/vozidlách, ktoré pripojíte k aplikácii, ako je hardvérový model a čísla dielov, stav systémov vozidla (napr. stav paliva), diagnostika vozidla, počítadlo kilometrov a ďalšie informácie o tom, ako vozidlo funguje, a jazdné vlastnosti ako rýchlosť, používanie akcelerátora, brzdy, riadenia, bezpečnostných pásov a iné podobné informácie o tom, ako sa vozidlo používa.  Viac informácií nájdete na obrazovkách vo vozidle. Tieto údaje spracúvame a používame na poskytovanie služieb a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách.

Profily používania: Zhromažďujeme pseudonymné profily vášho používania aplikácie vrátane informácií, ako napríklad kedy a ako dlho používate konkrétne služby a funkcie, na účely marketingu, prieskumu trhu a na zlepšenie našich služieb.  Ak zhromažďujeme tieto profily na základe súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Marketingové možnosti“.

Technické informácie o vás a vašom zariadeníZakaždým, keď používate aplikáciu, táto môže mať automatický prístup k technickým informáciám vášho zariadenia alebo ich ukladať vrátane informácií o mobilnom zariadení, ako je verzia softvéru alebo operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresa a informácie o mobilnej sieti, nastavenia predvolieb a podrobnosti o vašom používaní aplikácie a služieb, ku ktorým máte prístup. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa aplikácia používa a ako funguje vrátane informácií o jej zlyhaní.

Údaje o poloheAk s tým súhlasíte, niektoré zo služieb používajú technológiu globálneho polohovacieho systému (GPS) v reálnom čase na určenie vašej aktuálnej polohy z vášho zariadenia, napríklad s cieľom nájsť najbližšieho predajcu, nasmerovať vás k vášmu vybranému predajcovi alebo identifikovať príležitosti na parkovanie v blízkosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Spravovať moje údaje“, ale môže to obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých služieb.

Ak používate funkciu HERE Live Traffic na vozidle pripojenom k aplikácii, zhromažďujeme VIN vozidla na účely autentifikácie a následne zdieľame polohu, smer a rýchlosť vozidla s naším treťostranným poskytovateľom služieb HERE Global B.V. (ďalej len „HERE“).Staráme sa o to, aby sme odstránili informácie, ktoré by umožnili spoločnosti HERE vás na základe týchto údajov identifikovať

Môžete sa rozhodnúť neposkytovať určité osobné údaje (napríklad nezadávať VIN na pripojenie vášho vozidla k aplikácii), môže to však obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých služieb (napríklad, ak nezadáte VIN, nebudeme vám môcť prostredníctvom aplikácie posielať oznámenia o stiahnutí z trhu.

 Ako používame vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom aplikácie a z vozidla/vozidiel, ktoré k nej pripojíte, používame na poskytovanie služieb, vrátane tých, ktoré sú opísané vyššie.

Používame ich aj na iné legitímne účely, napríklad aby sme:

 • Vám mohli poskytovať skvelú funkčnosť a služby;
 • Umožnili ovládať isté funkcie vozidla;
 • Splnili vaše požiadavky a vyriešili vaše otázky;
 • Spravovali a zlepšili naše podnikanie a naše vzťahy s vami;
 • Posúdili kvalitu služieb, ktoré poskytujeme my a predajcovia, a služieb, ktoré naši dodávatelia poskytujú nám alebo v našom mene; posielali vám marketingové materiály v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami;
 • Prispôsobili vaše skúsenosti a marketing, ktorý dostávate;
 • Riešili problémy;
 • Vykonávali výskum a vyvíjali nové a vylepšené produkty, služby a obchodné a marketingové stratégie;
 • Dodržiavali zákonné požiadavky alebo požiadavky verejných orgánov;
 • Chránili alebo bránili naše práva alebo majetok alebo práva či majetok iných osôb;
 • Chránili osobnú bezpečnosť jednotlivcov; a
 • Zisťovali, predchádzali alebo inak riešili problémy súvisiace s podvodmi, bezpečnosťou alebo ochranou osobných údajov.

My, Ford Motor Company a iné spoločnosti Ford Motor Company Group na celom svete, môžeme, ak to povoľuje zákon, kombinovať a pomocou automatizovaných rozhodovacích procesov analyzovať informácie o vašom účte/informácie, ktoré zhromažďujeme v dôsledku vášho používania aplikácie a služieb, s inými informáciami, ktoré máme o vás a iných zákazníkoch, aby sme pomohli s vyššie uvedenými účelmi.  Mohlo by to zahŕňať napríklad analýzu diagnostických informácií o vozidle, vykonávanie stiahnutí z trhu, vyhodnocovanie účinnosti nášho marketingu a zákazníckeho servisu, vykonávanie analýzy trhu a identifikácia produktov alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, a kontakt s vami s cieľom informovať vás o takýchto produktoch a službách.  Ďalšie informácie o iných kategóriách informácií, ktoré o vás môžeme uchovávať, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sme vám poskytli v súvislosti s inými produktmi a službami spoločnosti Ford, ktoré ste od nás dostali, napríklad na miestnej webovej stránke spoločnosti Ford a Fordconnected.com.

Chceli by sme sa tiež uistiť, že komunikácia, ktorú vám posielame, a naše interakcie s vami sú pre vás čo najrelevantnejšie. V dôsledku toho môžeme z času na čas použiť informácie o vás získané z verejných zdrojov (napr. z online zdrojov) a od tretích strán (napríklad od našich poskytovateľov služieb, ako sú poskytovatelia webového hostingu, poskytovatelia analýzy alebo reklamné služby), aby sme nám pomohli určiť, ktoré produkty a služby spoločnosti Ford by vás mohli zaujímať. Poskytovatelia analýzy a reklamné služby môžu napríklad analyzovať informácie, ktoré zhromažďujú z online a iných zdrojov, aby nám poskytli informácie o vašich demografických údajoch a záujmoch – napríklad závery o vašom vekovom rozpätí a typy produktov alebo služieb, ktoré vás môžu zaujímať. Potom vám môžeme poslať informácie o uvedených produktoch a službách v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami. Naše centrum pre vzťahy so zákazníkmi môže tiež použiť informácie, ktoré o vás máme, ak ich kontaktujete s otázkou alebo dopytom.  Ak si neželáte, aby sme o vás zhromažďovali informácie od tretích strán na účely opísané v tomto odseku, kontaktujte nás (pozri sekciu Ako nás kontaktovať).

Svoje preferencie týkajúce sa marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom sekcie aplikácie „Marketingové možnosti“.

Zhromažďovanie určitých osobných údajov od nás môže vyžadovať zákon. Vaše osobné údaje môžeme byť tiež povinní zhromažďovať v dôsledku zmluvného vzťahu s vami. Neposkytnutie týchto informácií môže zabrániť alebo oddialiť splnenie týchto povinností.

Za určitých obmedzených okolností môžu mať automatizované rozhodnutia, ktoré prijímame, na vás právny alebo podobný účinok. Tieto druhy automatizovaných rozhodnutí o vás urobíme len vtedy, ak:

 • Sú tieto rozhodnutia potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy s vami; 
 • Rozhodnutia sú povolené zákonom; alebo 
 • Nám dáte svoj súhlas s tým, aby sme vykonávali automatizované rozhodnutia.

Môžete nás kontaktovať a požiadať nás o ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní a za určitých okolností vzniesť námietku voči nášmu použitiu automatizovaného rozhodovania alebo požiadať o preskúmanie automatizovaného rozhodnutia človekom.

Neosobné (t. j. anonymné) informácie môžeme používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

 

Na základe akých zákonných dôvodov používame vaše informácie?

Existuje niekoľko zákonných dôvodov, na základe ktorých môžeme používať vaše informácie:

 • Ako je opísané vyššie, na plnenie našej zmluvy s vami musíme použiť určité informácie o vás tým, že vám poskytneme požadované služby, napríklad aby sme vám umožnili používať funkcie Ford Sprievodca, Pohyb a Nájsť; aby ste mohli ovládať určité funkcie vozidla; aby sme splnili požiadavky, ktoré ste predložili v aplikácii; aby sme riešili problémy; a aby sme vám mohli posielať transakčnú komunikáciu;
 • Často máme oprávnený záujem spracúvať vaše informácie na určité účely, napríklad, aby sme vám mohli poskytovať skvelé funkcie a služby; personalizovať vaše skúsenosti a marketing, ktorý dostávate; predvídať, ktoré produkty alebo služby Ford by vás mohli zaujímať; spravovať a zlepšovať naše podnikanie a naše vzťahy s vami; posudzovať kvalitu služieb, ktoré my a naši predajcovia poskytujeme, a služieb, ktoré naši dodávatelia poskytujú nám alebo v našom mene; vyvíjať nové a vylepšené produkty, služby, a obchodné a marketingové stratégie; vykonávať výskum; chrániť alebo brániť práva alebo majetok nás alebo iných osôb; alebo odhaľovať, predchádzať, alebo inak riešiť problémy týkajúce sa podvodov, bezpečnosti alebo ochrany súkromia. Keď spracúvame osobné údaje na splnenie našich legitímnych záujmov, zavádzame dôkladné ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vášho súkromia a aby naše legitímne záujmy neboli nadradené vašim záujmom alebo základným právam a slobodám;
 • V určitých situáciách vás požiadame o súhlas s použitím vašich informácií na konkrétne účely, napríklad na použitie vašej polohy. Ak sa spoliehame na váš súhlas s použitím vašich osobných údajov, svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii týchto zásad „Vaše práva…“;
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti;
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie tam, kde to považujeme za potrebné na ochranu bezpečnosti alebo životne dôležitých záujmov osôb; a
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie na určité účely, ktoré sú vo verejnom záujme.

 

Kde sa ukladajú vaše informácie

Vaše osobné údaje sú uložené lokálne vo vašom mobilnom zariadení a na serveroch, ktoré prevádzkujeme my a naši poskytovatelia služieb. S vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov a môžu sa prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ako aj do krajín mimo EHP (vrátane USA). Európska komisia nemusí považovať krajiny, do ktorých prenášame vaše osobné údaje, za krajiny, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V dôsledku toho pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP zavedieme primerané ochranné opatrenia v súlade s našimi právnymi povinnosťami, aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na krajinu, do ktorej sa prenášajú. Tieto záruky môžu zahŕňať zmluvné záruky od akejkoľvek tretej strany, ktorá má prístup k vašim osobným údajom, že vaše osobné údaje budú chránené podľa noriem, ktoré sú rovnocenné s normami, ktoré chránia vaše osobné údaje, keď sa nachádzajú v EHP. Ak by ste chceli vedieť viac o tom, ako chránime vaše osobné údaje pri ich prenose mimo EHP, alebo získať kópiu záruk, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose, kontaktujte nás (pozri sekciu Ako nás kontaktovať).

 Ako zdieľame informácie:

Osobné údaje získané prostredníctvom aplikácie a z vozidla/vozidiel, ktoré k nej pripojíte, môžeme zdieľať:

·      Vašu polohu, smer a rýchlosť zdieľame s HERE, naším poskytovateľom dopravných informácií v reálnom čase. Staráme sa o to, aby sme odstránili informácie, ktoré by umožnili spoločnosti HERE vás na základe týchto údajov identifikovať

 • So spoločnosťami alebo inými organizáciami, ktoré sme poverili poskytovaním služieb v našom mene, ako sú poskytovatelia správy predplatného, webové hostingové spoločnosti, predajcovia poštových zásielok, poskytovatelia analýz, služby hostingu podujatí a poskytovatelia informačných technológií;
 • S profesionálnymi poradcami;
 • Ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonnej požiadavky alebo požiadaviek verejných orgánov; na ochranu alebo obranu našich alebo práv alebo majetku alebo práv a majetku iných osôb; na ochranu osobnej bezpečnosti jednotlivcov; alebo na odhaľovanie, predchádzanie alebo iné riešenie problémov týkajúcich sa podvodov, bezpečnosti alebo ochrany súkromia; alebo
 • S každým novým vlastníkom, ak predáme časť nášho podniku alebo celý.
   

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame v identifikovateľnej forme len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách. Vo všeobecnosti to znamená uchovávať informácie tak dlho, kým platí jedna z nasledujúcich situácií:

 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby;
 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na splnenie účelu, na ktorý ste ich predložili alebo na ktorý sme tieto informácie zhromaždili;
 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na ochranu a obranu našich práv alebo majetku (vo všeobecnosti to bude dĺžka príslušnej premlčacej lehoty vo vašej jurisdikcii); alebo
 • Sme iným spôsobom povinní uchovávať vaše informácie podľa platných zákonov alebo predpisov.
   

Technológie podobné súborom cookie aktívne v aplikácii

Čo sú to technológie podobné súborom cookie?

Technológie podobné súborom cookie sa vo veľkej miere používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom stránok. Aplikácie často používajú technológie podobné súborom cookie s cieľom zapamätať si vás, poskytnúť vám požadovaný obsah alebo vylepšiť produkt sledovaním toho, ako sa aplikácia používa.

Výhody technológií podobných súborom cookie

Tieto technológie sú mimoriadne užitočné, pretože vďaka nim môže byť po vašom návrate do aplikácie, ktorú ste už niekoľkokrát navštívili, vaša skúsenosť používateľsky príjemnejšia. Ak používate rovnaké zariadenie a prehliadač ako predtým, môžu si napríklad zapamätať vaše preferencie, pomôcť nám zistiť, ako používate našu aplikáciu, a zvýšiť relevantnosť zobrazeného obsahu v súlade s vašimi záujmami a potrebami.

Tieto technológie sa v aplikácii používajú na tieto účely:

 • Prísne nevyhnutné účely: Tieto technológie sú potrebné pre základnú funkčnosť stránky a na poskytovanie služieb.
 • Účely týkajúce sa funkčnosti: Tieto technológie nám umožňujú zlepšiť funkčnosť našej aplikácie a vykonávať prieskum trhu sledovaním používania. Službu Adobe Analytics používame na vytváranie pseudonymných profilov o používaní aplikácie. Proti vytvoreniu takýchto pseudonymných profilov môžete vzniesť námietky. Aptelligent používame aj na zhromažďovanie technických informácií z vášho zariadenia pri zlyhaní aplikácie, aby sme zistili, aký problém sa vyskytol.
 • Reklamné účely: Tieto technológie nám umožňujú posúdiť úspech našich reklamných kampaní. Používame ich aj na prispôsobenie marketingu, ktorý dostávate. Používanie reklamných technológií môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom stránky „Správa mojich údajov“ v aplikácii.
  • Na zariadeniach iOS môžete tiež obmedziť používanie týchto technológií na reklamné účely kliknutím na „Ochrana osobných údajov“- „Reklama“ v nastaveniach iOS a posunutím prepínača „Obmedziť sledovanie reklamy“ na „zapnuté“;
  • Aj v mobilných zariadeniach so systémom Android môžete personalizovanú reklamu deaktivovať prostredníctvom „Nastavenia/Účet/Google/Reklamy“ začiarknutím políčka „Odhlásiť sa“.
 • Účely týkajúce sa sprievodcov: Ak kontaktujete Ford sprievodcu a súhlasíte s tým, používame tieto technológie na to, aby Ford sprievodcovia videli vaše nedávne používanie aplikácie. Vďaka tomu vám budú môcť jednoduchšie pomôcť.
 • Účely tretích stránAk používate funkciu HERE Live Traffic vo svojom vozidle prostredníctvom aplikácie, náš poskytovateľ služieb tretej strany, HERE Global B.V., môže tiež zaviesť súbory cookie do vášho zariadenia. Viac informácií nájdete v zásadách používania súborov cookie HERE na adrese https://legal.here.com/privacy/policy/gb/.

 

Push notifikácie

Aplikácia môže použiť vaše nastavenia preferencií z vášho zariadenia na poskytovanie push notifikácií vrátane notifikácií súvisiacich so službami. Aplikácia môže napríklad odosielať push notifikácie o stave vozidla/vozidiel, ktoré ste k nej pripojili. Ak v nastaveniach zariadenia zakážete push notifikácie, stále budete mať prístup k službám prostredníctvom aplikácie.

 Ochrana osobných údajov detí

Aplikácia vedome nezískava osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov.

 

 

Vaše práva a ako nás kontaktovať

Ako jednotlivec máte právo zistiť, aké informácie o vás uchovávame a na aké účely, a v prípade potreby vykonať opravy. Za určitých okolností máte tiež právo vzniesť námietky voči nášmu ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadať o vymazanie a obmedzenie používania vašich údajov. Za určitých okolností môžete tiež požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli zdieľať s inými organizáciami (často sa to označuje ako právo na „prenosnosť údajov“).

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali s cieľom aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje, ak sa zmenia alebo ak sú osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné.

Ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše údaje, dúfame, že v prvom rade dáte vedieť nám, aby sme mohli vaše obavy vyriešiť. Ste však tiež oprávnení podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa nášho používania vašich údajov alebo chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, môžete zavolať do sprievodcu FordPass alebo napísať miestnemu prevádzkovateľovi údajov:

Ochrana osobných údajov, P.O. Box 16, Hull, Anglicko, HU9 9PR

Môžete sa tiež obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov priamo tu:

dpeurope@ford.com

 Bezpečnosť vašich údajov

Používame vhodné systémy, zásady, postupy a technológie na ochranu a udržiavanie bezpečnosti a presnosti vašich údajov. 

 

Iné webové stránky

Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné aplikácie alebo webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly a na ktoré sa tieto zásady nevzťahujú. Ak uvedené odkazy využívate na prístup na iné webové stránky, prevádzkovatelia týchto webových stránok od vás môžu získať informácie, ktoré budú používať v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich.

 

Dátum účinnosti a revízie Zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie

Tieto zásady sa môžu aktualizovať s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny aplikácie, našich postupov ochrany osobných údajov a používania vašich údajov alebo platných zákonov.

Ak tieto zásady zmeníme, budeme vás o týchto zmenách informovať. Ak budú mať zmeny zásadný vplyv na povahu spracúvania alebo na vás budú mať inak podstatný vplyv, budeme vás v dostatočnom predstihu informovať, aby ste mali možnosť uplatniť svoje práva (napr. vzniesť námietky voči spracúvaniu).

 

Súhlas s lokalizáciou zariadenia a technológiami podobnými súborom cookie

Toto je znenie súhlasu, ktorý ste mohli udeliť na lokalizáciu zariadenia a technológie podobné súborom cookie používané na marketingovú personalizáciu:

Technológia podobná súborom cookie

S vaším súhlasom môžeme tieto údaje použiť aj na prispôsobenie reklamy, ktorú dostávate. Súhlas s používaním technológií podobných súborom cookie na personalizáciu reklamy na vašom zariadení môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môže obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých funkcií aplikácie.

Zdieľanie polohy zariadenia

Aby ste mohli používať určité funkcie aplikácie, radi by sme zhromažďovali, používali a zdieľali informácie o polohe vášho mobilného zariadenia.

 

2. Používanie FordPass s FordPass Connect

V krátkosti:

Zhromažďujeme informácie o vás a vozidle/vozidlách, ktoré sa rozhodnete pripojiť k aplikácii, a používame ich na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie (ďalej len „služby“).  Ak pripojíte vozidlo/vozidlá k aplikácii, niektoré služby od nás vyžadujú, aby sme na zhromažďovanie informácií z vášho vozidla použili internetové pripojenie vášho vozidla.

Ak k vozidlu pripojíte viac ako jeden účet, nezabudnite, že:

 • Poloha vozidla sa zobrazí používateľom každého účtu pripojeného k vozidlu a
 • Všetci používatelia týchto účtov budú mať prístup k službám vrátane služieb, ktoré umožňujú diaľkové naštartovanie (ak je k dispozícii), uzamknutie a odomknutie vozidla a ktoré zobrazujú informácie o stave vozidla (napríklad o jeho hladine paliva).

Podobne, ak riadite vozidlo s pripojenou aplikáciou, používateľ/používatelia aplikácie bude/budú mať prístup k polohe vozidla a k službám, ktoré umožňujú diaľkové naštartovanie (ak je k dispozícii), uzamknutie a odomknutie vozidla a ktoré zobrazujú informácie o stave vozidla (napríklad o jeho hladine paliva).

Zdieľanie údajov medzi vozidlom a aplikáciou môžete zastaviť alebo vozidlo natrvalo odpojiť od aplikácie pomocou Nastavení pripojenia vo vozidle a článkov s informáciami v časti Často kladené otázky v sekcii aplikácie Účty. Ak vozidlo odpojíte od aplikácie alebo zastavíte zdieľanie údajov medzi vozidlom a aplikáciou pomocou ovládacích prvkov vo vozidle, nebudete môcť používať niektoré služby.  Ak napríklad prestanete zdieľať údaje o geografickej polohe GPS, Live Traffic nebude môcť poskytovať aktuálne údaje o premávke a ak prestanete zdieľať údaje o vozidle a diaľkové ovládanie, nebudete môcť používať diaľkové uzamykanie a odomykanie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, kombinujeme s inými informáciami, ktoré o vás uchovávame, a používame ich na iné účely, napríklad na ponúkanie produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať. Svoje preferencie týkajúce sa marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom sekcie aplikácie „Marketingové možnosti“.

Za určitých okolností máte právo vzniesť námietku proti nášmu používaniu vašich osobných údajov.

Ak súhlasíte, zhromažďujeme a používame geografickú polohu GPS vášho zariadenia a vozidla/vozidiel, ktoré pripojíte k aplikácii, aby sme vám mohli poskytovať služby a na iné účely. Súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie „Správa mojich údajov“ v aplikácii a nastavení vo vozidle.

Aplikácia používa technológie podobné súborom cookie na poskytovanie služieb, vytváranie pseudonymných profilov o spôsobe používania aplikácie a, s vaším súhlasom, na reklamné účely. Súhlas s naším používaním týchto technológií na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Spravovať moje údaje“.

Vaše údaje môžeme prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžeme ich zdieľať aj s pridruženými spoločnosťami, predajcami, poskytovateľmi služieb a v niektorých ďalších situáciách.

Ak necháte iné osoby riadiť vozidlo/vozidlá, ktoré ste pripojili k aplikácii, povedzte im, ako používate aplikáciu a ako zabrániť zdieľaniu údajov medzi aplikáciou a vozidlom/vozidlami, ktoré je/sú k nej pripojené, a vysvetlite, že kópia týchto zásad je dostupná na vašej miestnej webovej lokalite Ford alebo na Fordconnected.com

 Podrobnejšie:

Informácie, ktoré zhromažďujeme a používame prostredníctvom aplikácie:

Údaje týkajúce sa služiebV závislosti od služieb, ktoré používate, môžeme zhromažďovať a používať nasledovné informácie:  

 • Pohyb: Zhromažďujeme informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom aplikácie, spolu s informáciami o vozidle/vozidlách, ktoré pripojíte k aplikácii (pozri údaje o vozidle nižšie), aby sme vám mohli poskytovať služby a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Používame napríklad identifikačné číslo vozidla (ďalej len „VIN“) a informácie o najazdených kilometroch, aby ste sa mohli spojiť s predajcom Fordu a naplánovať si služby; geografickú polohu GPS zariadenia, ktoré používate na prístup do aplikácie, a vozidlo/vozidlá pripojené k aplikácii (s vaším súhlasom), aby ste mohli nájsť a rezervovať rôzne spôsoby dopravy, a údaje z vozidla, ktoré vám umožnia ovládať určité funkcie vozidla na diaľku a skontrolovať stav vozidla.
 • Nájsť: Zhromažďujeme adresu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete v aplikácii. Ak s tým súhlasíte, zhromažďujeme a používame aj vašu geografickú polohu GPS z mobilného zariadenia, ktoré používate na prístup k aplikácii, a z vozidla/vozidiel, ktoré k aplikácii pripojíte. Tieto údaje spracúvame a používame na poskytovanie služieb a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Zahŕňa to lokalizáciu vášho vozidla a zobrazenie jeho umiestnenia v aplikácii, zobrazenie neďalekých čerpacích staníc, dopravných možností, zaujímavých miest, parkovacích miest a predajcov Fordu a poskytnutie príslušných pokynov.
 • Sprievodcovia: Ak zavoláte Ford sprievodcu alebo s ním budete komunikovať prostredníctvom živého chatu, zhromažďujeme informácie o vašom kontakte s Ford sprievodcom vrátane telefonátov, e-mailov, správ a živého chatu. Tieto údaje spracúvame a používame na účely kvality a školení, aby sme vám poskytovali služby a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Ak s tým budete súhlasiť, Ford sprievodcovia si budú môcť prezrieť vaše nedávne používanie aplikácie, aby vám mohli lepšie pomôcť.
 • Správa účtu: Informácie o sebe nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov v aplikácii, napríklad pri stiahnutí aplikácie, žiadosti o účet alebo prihlásení na odber ktorejkoľvek zo služieb. Informácie, ktoré poskytnete, môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu, ID používateľa, heslo, titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, domácu adresu a platobné informácie (ďalej len „informácie o účte“). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o mobilnom zariadení, ako je verzia softvéru alebo operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresa a informácie o mobilnej sieti. Tieto údaje spracúvame a používame na vytvorenie a spravovanie vášho účtu, aby sme vám poskytovali služby, a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Tieto údaje môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré ste nám predtým poskytli (nielen prostredníctvom aplikácie) alebo ktoré sme získali z verejných zdrojov alebo od treťostranných poskytovateľov služieb, aby sme zabezpečili aktuálnosť vašich informácií.

Aplikácia vám tiež umožňuje pripojiť sa k správcovi účtu Ford Credit a spravovať svoj účet Ford Credit. Ak tak urobíte, FCE Bank plc (ďalej len „Ford Credit“) požiada o dodatočné osobné údaje s cieľom overiť vašu totožnosť a umožniť prístup k vášmu účtu Ford Credit. Ford Credit bude používať tieto osobné údaje, ako je to opísané vo vašej zmluve Ford Credit.

Aplikácia vám navyše môže umožniť nákup produktov a služieb. Niektoré z týchto produktov a/alebo služieb poskytujú naši partneri, ktorí od vás budú zhromažďovať ďalšie osobné údaje s cieľom splniť vaše požiadavky. Naši partneri budú používať osobné údaje, ktoré zhromažďujú, tak, ako ich opisujú vo svojich vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo ako vysvetľujú, keď poskytujete svoje osobné údaje.

Údaje o vozidle: Informácie o svojom vozidle nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov v aplikácii.  To zahŕňa VIN, registračné číslo a informácie o najazdených kilometroch. S vaším súhlasom zhromažďujeme a používame geografickú polohu GPS vášho mobilného zariadenia a vozidla. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vozidle/vozidlách, ktoré pripojíte k aplikácii, ako sú hardvérový model a čísla dielov, stav systémov vozidla (napr. hladina kvapaliny, tlak v pneumatikách, motor, Wi-Fi a zámky vo vozidle), diagnostika vozidla, počítadlo kilometrov a ďalšie informácie o tom, ako vozidlo funguje, a jazdné vlastnosti, ako je rýchlosť, používanie akcelerátora, brzdy, riadenie, bezpečnostné pásy a iné podobné informácie o tom, ako sa vozidlo používa. Tieto údaje spracúvame a používame na poskytovanie služieb a ako je ďalej uvedené v týchto zásadách. Pomocou nastavení vo vozidle si môžete vybrať, ktoré údaje sa odošlú z vozidla/vozidiel pripojeného/pripojených k aplikácii. Ak obmedzíte údaje, ktoré sa odosielajú z vášho vozidla, môže to obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých služieb.

Profily používania: Zhromažďujeme pseudonymné profily vášho používania aplikácie vrátane informácií, ako napríklad kedy a ako dlho používate konkrétne služby a funkcie, na účely marketingu, prieskumu trhu a na zlepšenie našich služieb.  Ak zhromažďujeme tieto profily na základe súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Marketingové možnosti“.

Technické informácie o vás a vašom zariadeníZakaždým, keď používate aplikáciu, táto môže mať automatický prístup k technickým informáciám vášho zariadenia alebo ich ukladať vrátane informácií o mobilnom zariadení, ako je verzia softvéru alebo operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresa a informácie o mobilnej sieti, nastavenia predvolieb a podrobnosti o vašom používaní aplikácie a služieb, ku ktorým máte prístup. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa aplikácia používa a ako funguje vrátane informácií o jej zlyhaní.

Údaje o poloheAk s tým súhlasíte, niektoré zo služieb používajú technológiu globálneho polohovacieho systému (GPS) v reálnom čase na určenie vašej aktuálnej polohy z vášho zariadenia, napríklad s cieľom nájsť najbližšieho predajcu, nasmerovať vás k vášmu vybranému predajcovi alebo identifikovať príležitosti na parkovanie v blízkosti. Niektoré služby zahŕňajú aj získavanie polohy priamo z vášho vozidla, napríklad s cieľom umožniť vám lokalizovať vaše vozidlo pomocou zariadenia a zobraziť túto polohu v aplikácii. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie aplikácie „Správa mojich údajov“ alebo nastavení vo vozidle, čo však môže obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých služieb.

Ak používate funkciu HERE Live Traffic na vozidle pripojenom k aplikácii, zhromažďujeme VIN vozidla na účely autentifikácie a následne zdieľame polohu, smer a rýchlosť vozidla s naším treťostranným poskytovateľom služieb HERE Global B.V. (ďalej len „HERE“).Staráme sa o to, aby sme odstránili informácie, ktoré by umožnili spoločnosti HERE vás na základe týchto údajov identifikovať

Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť určité osobné údaje, môže to však obmedziť alebo zabrániť využívaniu určitých služieb (napríklad, ak nepripojíte vozidlo, nebudete môcť používať funkciu uzamykania a odomykania).

 Ako používame vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom aplikácie a z vozidla/vozidiel, ktoré k nej pripojíte, používame na poskytovanie služieb, vrátane tých, ktoré sú opísané vyššie. Používame ich aj na iné legitímne účely, napríklad aby sme:

 • Vám mohli poskytovať skvelú funkčnosť a služby;
 • Umožnili ovládať isté funkcie vozidla;
 • Splnili vaše požiadavky a vyriešili vaše otázky;
 • Spravovali a zlepšili naše podnikanie a naše vzťahy s vami;
 • Posúdili kvalitu služieb, ktoré poskytujeme my a predajcovia, a služieb, ktoré nám alebo v našom mene poskytujú naši dodávatelia;
 • Posielali marketingové materiály v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami;
 • Prispôsobili vaše skúsenosti a marketing, ktorý dostávate;
 • Riešili problémy;
 • Vykonávali výskum a vyvíjali nové a vylepšené produkty, služby a obchodné a marketingové stratégie;
 • Dodržiavali zákonné požiadavky alebo požiadavky verejných orgánov;
 • Chránili alebo bránili naše práva alebo majetok alebo práva či majetok iných osôb;
 • Chránili osobnú bezpečnosť jednotlivcov; a
 • Zisťovali, predchádzali alebo inak riešili problémy súvisiace s podvodmi, bezpečnosťou alebo ochranou osobných údajov.

My, Ford Motor Company a iné spoločnosti Ford Motor Company Group na celom svete, môžeme, ak to povoľuje zákon, kombinovať a pomocou automatizovaných rozhodovacích procesov analyzovať informácie o vašom účte/informácie, ktoré zhromažďujeme v dôsledku vášho používania aplikácie a služieb, s inými informáciami, ktoré máme o vás a iných zákazníkoch, aby sme pomohli pri plnení vyššie uvedených účelov.  Mohlo by to zahŕňať napríklad analýzu diagnostických informácií o vozidle, vykonávanie stiahnutí z trhu, vyhodnocovanie účinnosti nášho marketingu a zákazníckeho servisu, vykonávanie analýzy trhu a identifikácia produktov alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, a kontakt s vami s cieľom informovať vás o takýchto produktoch a službách.  Ďalšie informácie o iných kategóriách informácií, ktoré o vás môžeme uchovávať, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sme vám poskytli v súvislosti s inými produktmi a službami spoločnosti Ford, ktoré ste od nás dostali, napríklad na miestnej webovej stránke spoločnosti Ford a Fordconnected.com.

Chceli by sme sa tiež uistiť, že komunikácia, ktorú vám posielame, a naše interakcie s vami sú pre vás čo najrelevantnejšie. V dôsledku toho môžeme z času na čas použiť informácie o vás získané z verejných zdrojov (napr. z online zdrojov) a od tretích strán (napríklad od našich poskytovateľov služieb, ako sú poskytovatelia webového hostingu, poskytovatelia analýz alebo reklamných služieb), aby nám tak pomohli určiť, ktoré produkty a služby spoločnosti Ford by vás mohli zaujímať. Poskytovatelia analýzy a reklamné služby môžu napríklad analyzovať informácie, ktoré zhromažďujú z online a iných zdrojov, aby nám poskytli informácie o vašich demografických údajoch a záujmoch – napríklad závery o vašom vekovom rozpätí a typy produktov alebo služieb, ktoré vás môžu zaujímať. Potom vám môžeme poslať informácie o uvedených produktoch a službách v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami. Naši sprievodcovia FordPass môžu tiež použiť informácie, ktoré o vás máme, ak ich kontaktujete s otázkou alebo dopytom.  Ak si neželáte, aby sme o vás zhromažďovali informácie od tretích strán na účely opísané v tomto odseku, kontaktujte nás (pozri sekciu Ako nás kontaktovať).

Svoje preferencie týkajúce sa marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom sekcie aplikácie „Marketingové možnosti“.

Zhromažďovanie určitých osobných údajov od nás môže vyžadovať zákon. Vaše osobné údaje môžeme byť tiež povinní zhromažďovať v dôsledku zmluvného vzťahu s vami. Neposkytnutie týchto informácií môže zabrániť alebo oddialiť splnenie týchto povinností.

Za určitých obmedzených okolností môžu mať automatizované rozhodnutia, ktoré prijímame, na vás právny alebo podobný účinok. Tieto druhy automatizovaných rozhodnutí o vás urobíme len vtedy, ak:

 • Sú tieto rozhodnutia potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy s vami; 
 • Rozhodnutia sú povolené zákonom; alebo 
 • Nám dáte svoj súhlas s tým, aby sme vykonávali automatizované rozhodnutia.

Môžete nás kontaktovať a požiadať nás o ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní a za určitých okolností vzniesť námietku voči nášmu použitiu automatizovaného rozhodovania alebo požiadať o preskúmanie automatizovaného rozhodnutia človekom.

Neosobné (t. j. anonymné) informácie môžeme používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

 

Na základe akých zákonných dôvodov používame vaše informácie?

Existuje niekoľko zákonných dôvodov, na základe ktorých môžeme používať vaše informácie:

 • Ako je opísané vyššie, na plnenie našej zmluvy s vami musíme použiť určité informácie o vás tým, že vám poskytneme požadované služby, napríklad aby sme vám umožnili používať funkcie Ford Sprievodca, Pohyb a Nájsť; aby ste mohli ovládať určité funkcie vozidla; aby sme splnili požiadavky, ktoré ste predložili v aplikácii; aby sme riešili problémy; a aby sme vám mohli posielať transakčnú komunikáciu;
 • Často máme oprávnený záujem spracúvať vaše informácie na určité účely, napríklad, aby sme vám mohli poskytovať skvelé funkcie a služby; personalizovať vaše skúsenosti a marketing, ktorý dostávate; predvídať, ktoré produkty alebo služby Ford by vás mohli zaujímať; spravovať a zlepšovať naše podnikanie a naše vzťahy s vami; posudzovať kvalitu služieb, ktoré my a naši predajcovia poskytujeme, a služieb, ktoré naši dodávatelia poskytujú nám alebo v našom mene; vyvíjať nové a vylepšené produkty, služby, a obchodné a marketingové stratégie; vykonávať výskum; chrániť alebo brániť práva alebo majetok nás alebo iných osôb; alebo odhaľovať, predchádzať, alebo inak riešiť problémy týkajúce sa podvodov, bezpečnosti alebo ochrany súkromia. Keď spracúvame osobné údaje na splnenie našich legitímnych záujmov, zavádzame dôkladné ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vášho súkromia a aby naše legitímne záujmy neboli nadradené vašim záujmom alebo základným právam a slobodám;
 • V určitých situáciách vás požiadame o súhlas s použitím vašich informácií na konkrétne účely, napríklad na použitie vašej polohy. Ak sa spoliehame na váš súhlas s použitím vašich osobných údajov, svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii týchto zásad „Vaše práva…“;
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti;
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie tam, kde to považujeme za potrebné na ochranu bezpečnosti alebo životne dôležitých záujmov osôb; a
 • Za určitých okolností možno budeme musieť použiť vaše informácie na určité účely, ktoré sú vo verejnom záujme.

 

Kde sa ukladajú vaše informácie

Vaše osobné údaje sú uložené lokálne vo vašom mobilnom zariadení a na serveroch, ktoré prevádzkujeme my a naši poskytovatelia služieb.  S vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so slovenskými právnymi predpismi o ochrane údajov a môžu sa prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ako aj do krajín mimo EHP (vrátane USA). Európska komisia nemusí považovať krajiny, do ktorých prenášame vaše osobné údaje, za krajiny, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V dôsledku toho pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP zavedieme primerané ochranné opatrenia v súlade s našimi právnymi povinnosťami, aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na krajinu, do ktorej sa prenášajú. Tieto záruky môžu zahŕňať zmluvné záruky od akejkoľvek tretej strany, ktorá má prístup k vašim osobným údajom, že vaše osobné údaje budú chránené podľa noriem, ktoré sú rovnocenné s normami, ktoré chránia vaše osobné údaje, keď sa nachádzajú v EHP. Ak by ste chceli vedieť viac o tom, ako chránime vaše osobné údaje pri ich prenose mimo EHP, alebo získať kópiu záruk, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose, kontaktujte nás (pozri sekciu Ako nás kontaktovať).

 

Ako zdieľame informácie:

Ak k vozidlu pripojíte viac ako jeden účet, nezabudnite, že:

 • Poloha vozidla sa zobrazí používateľom každého účtu pripojeného k vozidlu a
 • Všetci používatelia týchto účtov budú mať prístup k službám vrátane služieb, ktoré umožňujú diaľkové naštartovanie (ak je k dispozícii), uzamknutie a odomknutie vozidla a ktoré zobrazujú informácie o stave vozidla (napríklad o jeho hladine paliva).

Podobne, ak riadite vozidlo s pripojenou aplikáciou, používateľ/používatelia aplikácie bude/budú mať prístup k polohe vozidla a k službám, ktoré umožňujú diaľkové naštartovanie (ak je k dispozícii), uzamknutie a odomknutie vozidla a ktoré zobrazujú informácie o stave vozidla (napríklad o jeho hladine paliva).

Zdieľanie údajov medzi vozidlom a aplikáciou môžete zastaviť alebo vozidlo natrvalo odpojiť od aplikácie pomocou Nastavení pripojenia vo vozidle a článkov s informáciami v časti Často kladené otázky v sekcii aplikácie Účty. Ak vozidlo odpojíte od aplikácie alebo zastavíte zdieľanie údajov medzi vozidlom a aplikáciou pomocou ovládacích prvkov vo vozidle, nebudete môcť používať niektoré služby.  Ak napríklad prestanete zdieľať údaje o geografickej polohe GPS, Live Traffic nebude môcť poskytovať aktuálne údaje o premávke a ak prestanete zdieľať údaje o vozidle a diaľkové ovládanie, nebudete môcť používať diaľkové uzamykanie a odomykanie.

Ak ste sa rozhodli pripojiť aplikáciu k vozidlu, ku ktorému sa už pripojil iný používateľ aplikácie, vaše meno a skutočnosť, že ste o toto pripojenie požiadali, budú prostredníctvom aplikácie zdieľané s používateľom aplikácie, ktorý sa k vozidlu pripojil ako prvý. Tento používateľ bude mať možnosť povoliť alebo odmietnuť vašu žiadosť o pripojenie k vozidlu.

Niektoré služby od nás vyžadujú, aby sme vaše osobné údaje zdieľali s našimi partnermi. Napríklad:

 • Vašu polohu, smer a rýchlosť zdieľame s HERE, naším poskytovateľom dopravných informácií v reálnom čase. Staráme sa o to, aby sme odstránili informácie, ktoré by umožnili spoločnosti HERE vás na základe týchto údajov identifikovať   
 • Môžete sa tiež rozhodnúť aktivovať Wi-Fi hotspot svojho vozidla vytvorením účtu u nášho poskytovateľa siete Vodafone Global Enterprise Limited (ďalej len „Vodafone“). Na aktiváciu vášho účtu Wi-Fi Hotspot pošleme spoločnosti Vodafone určité informácie vrátane VIN vozidla a identifikátora SIM karty vozidla. Informácie o tom, ako spoločnosť Vodafone používa vaše osobné údaje, nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov. Hoci Wi-Fi hotspot bude poskytovať Vodafone, ako aj spravovať vaše predplatné, bude nás informovať, keď budú splnené určité prahové hodnoty používania údajov, aby sme vám mohli ukázať používanie vášho dátového plánu v aplikácii, alebo ak zavoláte našim sprievodcom FordPass.

Môžeme tiež zdieľať osobné údaje získané prostredníctvom aplikácie a z vozidla/vozidiel, ktoré k nej pripojíte:

 • S autorizovanými predajcami a našimi pridruženými spoločnosťami. „Naše pridružené spoločnosti“ znamenajú skupinu spoločností, ktoré sú s nami prepojené spoločnou kontrolou alebo vlastníctvom. Zoznam spoločností v rámci skupiny spoločností nájdete tu.
 • So spoločnosťami alebo inými organizáciami, ktoré sme poverili poskytovaním služieb v našom mene, ako sú poskytovatelia správy predplatného, webové hostingové spoločnosti, predajcovia poštových zásielok, poskytovatelia analýz, služby hostingu podujatí a poskytovatelia informačných technológií;
 • S profesionálnymi poradcami;
 • Ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonnej požiadavky alebo požiadaviek verejných orgánov; na ochranu alebo obranu našich alebo práv alebo majetku alebo práv a majetku iných osôb; na ochranu osobnej bezpečnosti jednotlivcov; alebo na odhaľovanie, predchádzanie alebo iné riešenie problémov týkajúcich sa podvodov, bezpečnosti alebo ochrany súkromia; alebo
 • S každým novým vlastníkom, ak predáme časť nášho podniku alebo celý.
   

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame v identifikovateľnej forme len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách. Vo všeobecnosti to znamená uchovávať informácie tak dlho, kým platí jedna z nasledujúcich situácií:

 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby;
 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na splnenie účelu, na ktorý ste ich predložili alebo na ktorý sme tieto informácie zhromaždili;
 • Vaše informácie sú opodstatnene potrebné na ochranu a obranu našich práv alebo majetku (vo všeobecnosti to bude dĺžka príslušnej premlčacej lehoty vo vašej jurisdikcii); alebo
 • Sme iným spôsobom povinní uchovávať vaše informácie podľa platných zákonov alebo predpisov.
   

Technológie podobné súborom cookie aktívne v aplikácii

Čo sú to technológie podobné súborom cookie?

Technológie podobné súborom cookie sa vo veľkej miere používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom stránok. Aplikácie často používajú technológie podobné súborom cookie s cieľom zapamätať si vás, poskytnúť vám požadovaný obsah alebo vylepšiť produkt sledovaním toho, ako sa aplikácia používa.

Výhody technológií podobných súborom cookie

Tieto technológie sú mimoriadne užitočné, pretože vďaka nim môže byť po vašom návrate do aplikácie, ktorú ste už niekoľkokrát navštívili, vaša skúsenosť používateľsky príjemnejšia. Ak používate rovnaké zariadenie a prehliadač ako predtým, môžu si napríklad zapamätať vaše preferencie, pomôcť nám zistiť, ako používate našu aplikáciu, a zvýšiť relevantnosť zobrazeného obsahu v súlade s vašimi záujmami a potrebami.

Tieto technológie sa v aplikácii používajú na tieto účely:

 • Prísne nevyhnutné účely: Tieto technológie sú potrebné pre základnú funkčnosť stránky a na poskytovanie služieb.
 • Účely týkajúce sa funkčnosti: Tieto technológie nám umožňujú zlepšiť funkčnosť našej aplikácie a vykonávať prieskum trhu sledovaním používania. Službu Adobe Analytics používame na vytváranie pseudonymných profilov o používaní aplikácie. Proti vytvoreniu takýchto pseudonymných profilov môžete vzniesť námietky. Aptelligent používame aj na zhromažďovanie technických informácií z vášho zariadenia pri zlyhaní aplikácie, aby sme zistili, aký problém sa vyskytol.
 • Reklamné účely: Tieto technológie nám umožňujú posúdiť úspech našich reklamných kampaní. Používame ich aj na prispôsobenie marketingu, ktorý dostávate. Používanie reklamných technológií môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom stránky „Správa mojich údajov“ v aplikácii.
  • Na zariadeniach iOS môžete tiež obmedziť používanie týchto technológií na reklamné účely kliknutím na „Ochrana osobných údajov“- „Reklama“ v nastaveniach iOS a posunutím prepínača „Obmedziť sledovanie reklamy“ na „zapnuté“;
  • Aj v mobilných zariadeniach so systémom Android môžete personalizovanú reklamu deaktivovať prostredníctvom „Nastavenia/Účet/Google/Reklamy“ začiarknutím políčka „Odhlásiť sa“.
 • Účely týkajúce sa sprievodcov: Ak kontaktujete Ford sprievodcu a súhlasíte s tým, používame tieto technológie na to, aby Ford sprievodcovia videli vaše nedávne používanie aplikácie. Vďaka tomu vám budú môcť jednoduchšie pomôcť.
 • Účely tretích stránAk používate funkciu HERE Live Traffic vo svojom vozidle prostredníctvom aplikácie, náš poskytovateľ služieb tretej strany, HERE Global B.V., môže tiež zaviesť súbory cookie do vášho zariadenia. Viac informácií nájdete v zásadách používania súborov cookie HERE na adrese https://legal.here.com/privacy/policy/gb/.

 

Push notifikácie

Aplikácia môže použiť vaše nastavenia preferencií z vášho zariadenia na poskytovanie push notifikácií vrátane notifikácií súvisiacich so službami. Aplikácia môže napríklad odosielať push notifikácie o stave vozidla/vozidiel, ktoré ste k nej pripojili. Ak v nastaveniach zariadenia zakážete push notifikácie, stále budete mať prístup k službám prostredníctvom aplikácie.

 

Ochrana osobných údajov detí

Aplikácia vedome nezískava osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov.

 

Vaše práva a ako nás kontaktovať

Ako jednotlivec máte právo zistiť, aké informácie o vás uchovávame a na aké účely, a v prípade potreby vykonať opravy. Za určitých okolností máte tiež právo vzniesť námietky voči nášmu ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadať o vymazanie a obmedzenie používania vašich údajov. Za určitých okolností môžete tiež požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli zdieľať s inými organizáciami (často sa to označuje ako právo na „prenosnosť údajov“).

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali s cieľom aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje, ak sa zmenia alebo ak sú osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné.

Ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše údaje, dúfame, že v prvom rade dáte vedieť nám, aby sme mohli vaše obavy vyriešiť. Ste však tiež oprávnení podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa nášho používania vašich údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, môžete zavolať do sprievodcu FordPass alebo napísať miestnemu prevádzkovateľovi údajov:

Ochrana osobných údajov, P.O. Box 16, Hull, Anglicko, HU9 9PR

 

Môžete sa tiež obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov priamo tu:

dpeurope@ford.com

 

Bezpečnosť vašich údajov

Používame vhodné systémy, zásady, postupy a technológie na ochranu a udržiavanie bezpečnosti a presnosti vašich údajov. 

 

Iné webové stránky

Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné aplikácie alebo webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly a na ktoré sa tieto zásady nevzťahujú. Ak uvedené odkazy využívate na prístup na iné webové stránky, prevádzkovatelia týchto webových stránok od vás môžu získať informácie, ktoré budú používať v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich.

 

Dátum účinnosti a revízie Zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie

Tieto zásady sa môžu aktualizovať s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny aplikácie, našich postupov ochrany osobných údajov a používania vašich údajov alebo platných zákonov.

Ak tieto zásady zmeníme, budeme vás o týchto zmenách informovať. Ak budú mať zmeny zásadný vplyv na povahu spracúvania alebo na vás budú mať inak podstatný vplyv, budeme vás v dostatočnom predstihu informovať, aby ste mali možnosť uplatniť svoje práva (napr. vzniesť námietky voči spracúvaniu).

 

Súhlas s lokalizáciou zariadenia a technológiami podobnými súborom cookie

Toto je znenie súhlasu, ktorý ste mohli udeliť na lokalizáciu zariadenia a technológie podobné súborom cookie používané na marketingovú personalizáciu:

Technológia podobná súborom cookie

S vaším súhlasom môžeme tieto údaje použiť aj na prispôsobenie reklamy, ktorú dostávate. Súhlas s používaním technológií podobných súborom cookie na personalizáciu reklamy na vašom zariadení môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môže obmedziť alebo zabrániť používaniu určitých funkcií aplikácie.

Zdieľanie polohy zariadenia

Aby ste mohli používať určité funkcie aplikácie, radi by sme zhromažďovali, používali a zdieľali informácie o polohe vášho mobilného zariadenia.