Välj ett annat land/språk

Integritets- och Cookiepolicy

Version: 0.4

FordPass Integritets- och Cookiepolicy

Maj 2023

Denna policy gäller för de personuppgifter som vi samlar in via FordPass från det/de fordon som du ansluter till appen.

För integritetspolicyer som omfattar andra Ford-produkter och -tjänster, se den lokala Ford-webbplatsen och Fordconnected.com.

Vilket av Ford Motors dotterbolag som (i egenskap av personuppgiftsansvarigt) är ansvarigt för dina personuppgifter beror på vilket land du laddar ner FordPass i. Gå <hit> för information om vilket av Ford Motors dotterbolag som är personuppgiftsansvarig för dig (“vi”) och dess kontaktuppgifter.

Information vi samlar in: 

Beroende på hur fordonet är utrustat, vilka abonnemang du har och vilka integritetsinställningar du väljer för fordonet, samlar vi in följande typer av information genom din användning av FordPass:

· Information som du anger för att skapa ett konto, t.ex. kontaktuppgifter (inklusive namn, e-postadress, telefonnummer), foto (valfritt) och fordonets chassinummer.

·  Information om uppkopplade fordon, inklusive:

Fordonets plats: Fordonets nuvarande plats som kan användas för att fastställa fordonets färdriktning och hastighet, de laddningsplatser som används (om förekommande), samt, om du valt att teckna Ford Secure, om vi tror att ditt fordon är på väg att stjälas.

kördata: Fordonets drift och användning (som hastighet, användning av gaspedal, bromsar, bilbälten osv.).

fordonsdata: Fordonets status, prestanda och diagnostik (inklusive vägmätare, däcktryck, bränsle- och vätskenivåer, batteri, dörrlås, varningsindikatorer, varningar osv.).

laddningsdata: Hur och när batteriet laddas, inklusive hastighet och varaktighet (om tillämpligt).

uppkopplade röstdata: Röstkommandon/yttranden när du aktiverar det fordonsinterna röstigenkänningssystemet.

miljödata: Väderförhållanden, vägsegmentdata, vägyteförhållanden, trafikskyltar och annan omgivningsinformation som samlas in när fordonet körs.

· den mobila enhetens plats: Din nuvarande position kombinerat med dina enhetssensorer kan användas för att fastställa din färdriktning och hastighet. Om du har aktiverat platstjänster på din enhet samlas dessa data in när appen körs i förgrunden eller bakgrunden.

· information om rutt och destination: Inklusive sökförfrågningar för adress eller intressepunkter när du använder navigeringsfunktioner.

· information om dator eller mobil enhet: Unika enhetsidentifierare och IP-adress.

· FordPass-användning: Vi samlar in information om din användning av FordPass och hur det fungerar, inklusive information som när och hur länge du använt olika tjänster och funktioner via kakor som Adobe Analytics, Aptelligent och DynaTrace. Vid behov samlar vi in denna information på grundval av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via avsnittet ”Integritet” i avsnittet ”Konto” i FordPass-appen. För mer information om kakor, se avsnittet ”Kakliknande tekniker som är aktiva i FordPass-appen”

· Ford Finans Du kan eventuellt också ha tillgång till din kontoansvarige hos Ford Finans via appen. Ford Finans kommer att använda dessa personuppgifter i enlighet med beskrivningen i Ford Finans integritetspolicy.

· Endast Ford Secure-användare.

o När du anmäler ett stulet fordon till polisen får du ett referensnummer för din polisanmälan. Vi ber dig därefter uppge referensnumret till oss så att vi kan samarbeta med polisen för att hjälpa till med att få tillbaka ditt fordon. Om och när vi lyckas få tillbaka ditt fordon kan vi komma att samla in ytterligare information från dig som är till hjälp för oss och polisen i ärendet.

Så här använder vi dina uppgifter:

Vi använder informationen som vi samlar in om dig via FordPass och från fordonet/fordonen och kan kombinera den med annan information som vi samlar in för:

Syfte

Rättslig grund

Tillhandahålla funktioner och tjänster: För att göra det möjligt för dig att kontrollera vissa fordonsfunktioner, dra nytta av abonnemangstjänster (t.ex. Ford Secure) och uppfylla dina önskemål

Genomförande av ett avtal

kundsupport: För att ge stöd och svara på frågor

 

Genomförande av ett avtal

produktkvalitet och -utveckling: För att verifiera att en funktion eller tjänst uppfyller sitt avsedda syfte, inklusive prognostisering. För att efterforska och utveckla nya produkter och tjänster

Berättigat intresse

att utvärdera och förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls dig av oss, våra återförsäljare och våra leverantörer. Vi använder denna information för att förstå och förbättra kundupplevelsen

Berättigat intresse

att utveckla marknadsföringsstrategier

 

Berättigat intresse

 

att skicka marknadsföringsmaterial till dig i enlighet med dina kommunikationspreferenser.

Samtycke

att ge rekommendationer och personanpassa din upplevelse. Med ditt samtycke har vi rätt att analysera, lära oss av och använda information om ditt fordon och hur det används, inklusive kördata (t.ex. hastighet och inbromsning) och fordonets plats, för att ge rekommendationer och tillhandahålla personanpassade upplevelser för dig

Samtycke

att uppfylla vårt lagstadgade ansvar och tillsynsansvar, för att svara på en rättslig process eller begäranden om information som utfärdats av myndigheter eller andra tredje parter och för att förebygga och upptäcka brott och bedrägerier eller för att skydda dina, våra eller andras rättigheter.

Juridisk skyldighet eller berättigat intresse

 

Så här delar vi information:

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som vi samlar in via FordPass och från det/de fordon som du ansluter till det:

· med våra auktoriserade återförsäljare till "hitta en återförsäljare" och med våra dotterbolag

· Vi kan komma att lämna ut fordonsdata med våra auktoriserade återförsäljare så att de lättare kan hjälpa till att diagnostisera och reparera fordonet. Med ditt samtycke kan vi även komma att lämna ut den här informationen i syfte att marknadsföra återförsäljare

· med företag och andra organisationer som vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, t.ex. värdtjänst- och IT-leverantörer

· med professionella rådgivare

· Till polisen, om du har ett aktivt Ford Secure-abonnemang, och meddela oss att ditt fordon blivit stulet.

· med brottsbekämpande organ, domstolar, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter eller andra tredje parter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla gällande lag eller annan regulatorisk skyldighet, eller för att skydda våra rättigheter, tredje parts eller enskilda individers personliga säkerhet, eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt behandla bedrägeri-, trygghets- eller säkerhetsfrågor

· med alla nya ägare, om vi säljer hela eller en del av vår verksamhet.

Vissa av tjänsterna kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter med följande:

 

Produkt

Leverantör

Information som lämnas ut:

FordPass-laddningsnätverk

Ionity GmbH

FordPass laddningskortsnummer, partiellt chassinummer

 

The New Motion B.V.

FordPass laddningskortnummer

 

BP Chargemaster Limited

(endast Storbritannien)

FordPass laddningskortnummer, unikt referensnummer, namn, e-postadress, postadress

Neutral server

Caruso

Med förbehåll för din valda tjänst kan detta innefatta fordonets plats, fordonsinformation och kördata

 

Hög rörlighet

Med förbehåll för din valda tjänst kan detta innefatta fordonets plats, fordonsinformation och kördata

Trafik i realtid

Lokal riskinformation (LHI, Local Hazard Information)

HERE Global B.V

Fordonets plats, färdriktning och hastighet som har avidentifierats

Alla leverantörer kommer att använda informationen i enlighet med sina integritetspolicyer

· Om du använder en kostnadsfri testversion för trafikinformation i realtid och lokal riskinformation, lämnar vi ut ditt fordons plats, färdriktning och hastighet till vår leverantör, HERE Global B.V. Vi lämnar endast ut dessa uppgifter på ett sätt som inte identifierar dig eller din bil.

· Om du väljer att aktivera ditt fordons wifi-hotspot med vår nätverksleverantör Telenor skickar vi ditt chassinummer och SIM-id till dem för att aktivera tjänsten. Du kan läsa hur Telenor använder dina personuppgifter i deras integritetspolicy.

Telenor meddelar oss när vissa dataanvändningströsklar har nåtts, så att vi kan visa denna information i appen eller ge dig information om detta om du ringer vår kundtjänst.

· Om du använder SYNC4-ansluten navigering eller anslutna inbyggda navigeringstjänster, lämnar vi ut en unik fordonsidentifierare, fordonets aktuella GPS-plats, rutt, destinationsinformation, adress och sökförfrågningar om intressepunkter till Garmin. Garmin använder uppgifterna i enlighet med sin integritetspolicy.

· När du använder funktionen digital vägassistans för ett fordon som är anslutet till appen lämnar vi ut (såvida du inte motsätter dig det) ditt namn, din plats och ditt telefonnummer till din lokala vägassistansleverantör så att de kan tillhandahålla dig tjänsten Din vägassistansleverantör använder uppgifterna i enlighet med sin integritetspolicy. Uppgifter, såsom ditt chassinummer, uppgifter om fordonets skick och skälet till ditt samtal till vägassistans kan komma att lämnas ut till oss för de syften som beskrivs i denna policy (som produktförbättringar eller forskning och utveckling).

· När du ber oss att elektroniskt lämna ut fordonsinformation med din valda tjänsteleverantör, till exempel om du har ingått ett avtal med en tredjepartsleverantör om en användningsbaserad försäkringsprodukt eller en produkt som stöds av en neutral serverplattform

· När du ansluter till dina andra auktoriserade FordPass-kontoinnehavare lämnas din profilbild och ditt förnamn ut.

· Vi kan komma att lämna ut avidentifierad information, till exempel miljödata, med tredje parter.

Här lagras dina uppgifter:

Dina personuppgifter lagras lokalt på din mobilenhet och på servrar som drivs av oss och våra tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagen i det land där du laddade ner appen och kan komma att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), liksom till länder utanför EES (inklusive Storbritannien, USA, Indien och våra dotterbolag som listas på Ford Motor Company Group)

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller endast dina uppgifter i identifierbar form så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Det innebär normalt att vi behåller uppgifterna så länge som något av följande fortfarande gäller:

- Det är rimligt att anta att dina uppgifter behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna.

-  Det är rimligt att anta att dina uppgifter behövs för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahöll eller vi samlade in uppgifterna för till att börja med.

- Det är rimligt att anta att dina uppgifter behövs för att skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom (preskriptionstiden som gäller i din jurisdiktion är sannolikt tillämplig här).

- Då vi på annat sätt är skyldiga att behålla dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar.

Cookieliknande tekniker i FordPass-appen

Vad är cookieliknande tekniker?

Cookieliknande tekniker används för att apparna ska fungera mer effektivt. Teknikerna används i appen för följande ändamål:

· Absolut nödvändigt: Dessa tekniker krävs för att upprätthålla webbplatsens grundfunktioner och för att tillhandahålla tjänsterna.

· Prestanda: Dessa tekniker ger oss möjlighet att förbättra vår apps funktionalitet och utföra marknadsundersökningar genom att spåra appanvändningen. Vi använder Adobe Analytics för att skapa pseudoanonyma profiler om hur appen används. Du har rätt att invända mot skapandet av sådana pseudoanonyma profiler. Vi använder även Aptelligent för att samla in tekniska data från dig när appen kraschar för att ta reda på vad som gick fel.

· Reklam: Där du har gett ditt samtycke kan vi komma att använda dessa tekniker för att utvärdera hur framgångsrika våra reklamkampanjer är och personanpassa marknadsföringsmaterialet vi skickar till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke under ”Integritet” i ”Konto”-avsnitte i appen.

  •  Ford-assistenter: Om du kontaktar en Ford-assistent kan vi med ditt tillstånd komma att använda dessa tekniker för att göra det möjligt för dem att se din senaste användning av appen. Detta gör det lättare för dem att hjälpa dig.

Dina val, dina rättigheter och hur du kontaktar oss

·       Dina val

Du kan:

– när som helst uppdatera och hantera dina marknadsförings-,cookiesoch platsinställningar i avsnittet ”Integritet” under ditt ”Konto”

– välja att inte tillhandahålla viss personlig information, men det kan begränsa eller förhindra användningen av vissa tjänster (om du exempelvis slutar att lämna ut GPS-data kommer funktionen Trafikinformation inte längre att kunna leverera uppdaterade trafikdata, och om du slutar lämna ut fordonsdata kommer du inte längre att kunna använda fjärrlåsnings- och fjärrupplåsningsfunktionerna)

– stoppa delningen av data mellan fordonet och FordPass, eller permanent koppla bort ett fordon från FordPass (t.ex. när du säljer fordonet). För mer information, se de fordonsinterna uppkopplingsinställningarna och vanliga frågor om FordPass. Om du kopplar bort ett fordon från FordPass eller stoppar delningen av data mellan fordonet och FordPass med hjälp av fordonsinterna kontroller kan det hända att vissa tjänster inte längre kommer att kunna användas. Om du har ett aktivt Ford Secure-abonnemang måste du avregistrera dig från Ford Secure innan du kan stoppa delningen av vissa uppgifter i anknytning till tjänsten som delas mellan fordonet och FordPass eller för att permanent koppla bort ett fordon från FordPass. Kom ihåg att avregistrera dig från FordPass och koppla bort ditt fordon från FordPass innan du säljer ditt fordon.

Om du låter andra personer köra fordonet eller fordonen som du har anslutit till FordPass-appen måste du berätta för dem hur FordPass används och hur de förhindrar delning av data mellan FordPass och det/de fordon som är kopplade till det, och även berätta att en kopia av denna policy finns på ford.se eller på Fordconnected.com.

·       Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilken information vi innehar om dig som individ och för vilka syften vi innehar dem, samt att korrigera dessa uppgifter om nödvändigt. Du har även rätt att under vissa omständigheter invända mot vår fortsätta behandling av dina personuppgifter och be oss radera eller begränsa vår användning av dem. Under vissa omständigheter kan du även begära att dina personuppgifter skickas till dig i ett allmänt förekommande elektroniskt format så att du kan dela dem med andra organisationer (detta kallas ofta för ”rätt till dataportabilitet”).

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller korrigera dina personuppgifter om de ändras eller om personuppgifterna som vi innehar om dig är inkorrekta.

·       Kontakta oss

Om du skulle vara missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter hoppas vi att du först vänder dig till oss så att vi har möjlighet att åtgärda problemet. Du har dock även rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Om du har frågor om eller klagomål angående vår användning av dina personuppgifter, eller vill utöva någon annan av dina rättigheter, kan du ringa en FordPass-assistent eller skriva till:

Privacy Enquiry, PO Box 616, Hull HU9 9PR, Storbritannien

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress:

dpeurope@ford.com

Så skyddas dina uppgifter

Vi använder tillbörlig(a) system, policyer, processer och teknik för att skydda dina uppgifter och säkerställa att de är säkra och korrekta.

Andra webbplatser

FordPass kan innehålla länkar till andra appar eller webbplatser som står utanför vår kontroll och inte omfattas av denna policy. Om du bereder dig åtkomst till andra webbplatser med hjälp av dessa länkar kan de som driver dessa webbplatser samla in uppgifter från dig som används av dem i enlighet med deras integritetspolicyer, vilka kan skilja sig från våra.

Ikraftträdandedatum och ändringar för integritets- och cookiepolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras för att spegla ändringar i FordPass, våra integritetsrutiner och vår användning av dina uppgifter, eller gällande lag.

Om vi ändrar denna policy kommer vi att informera dig om det. I de fall ändringarna har en genomgripande inverkan på behandlingen av uppgifterna eller på annat sätt har en väsentlig inverkan på dig ger vi dig tillräcklig förvarning så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter (exempelvis invända mot att uppgifterna behandlas).