Integritets- och Cookiepolicy

Version: 0.1

FordPass integritets- och cookiepolicy

April 2018

I FordPass-appen (nedan "appen") samlas dina personuppgifter. Här hittar du fler detaljer om företaget Ford och kontaktuppgifter till företaget (nedan benämnt "vi", "vår") som ansvarar för dina uppgifter (beroende på ditt hemvistland).

Denna FordPass integritets- och cookiepolicy (nedan "policyn") förklarar vilka personuppgifter som vi samlar in via appen och från det/de fordon som du ansluter den till, varför vi samlar in uppgifterna och vad vi gör med dem. Den förklarar även dina rättigheter och hur du kan kontakta oss med frågor eller önskemål.

Appen erbjuder olika funktioner beroende på om du använder den:

·         antingen tillsammans med Fords mobilappar med Sync eller utan att ansluta den till ett fordon; eller

·         med ett fordon som har FordPass Connect. Ta reda på mer om FordPass Connect och ditt fordons anslutningsfunktioner på ditt lands Ford-webbplats, på Fordconnected.com och i ditt fordons förarhandbok.

1. Att använda med Fords mobilappar med Sync eller utan att ansluta den till ett fordon eller 

2. Att använda FordPass med FordPass Connect

 

1. Att använda med Fords mobilappar med Sync eller utan att ansluta den till ett fordon

I korthet:

Vi samlar in information om dig och det/de fordon som du väljer att ansluta till appen och använda den för att leverera de tjänster som erbjuds i appen (här i "tjänsterna"). Det inbegriper bonusprogrammet "MyPerks" som är en viktig del av tjänsterna.

Vi kombinerar även den information som vi har samlat in med annan information som vi har om dig och använder den för andra syften, som att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig. Du kan när som helst uppdatera dina önskade inställningar för annonseringsmeddelanden via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen.

Du har rätt att invända emot vår användning av dina personuppgifter under vissa förhållanden.

Om du samtycker till det kommer vi att samla in och använda geografisk lokalisering från gps-funktionen i din mobilenhet eller fordon för att tillhandahålla dig tjänsterna och för andra syften. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen eller från "Inställningar" på instrumentbrädans skärm i din bil.

Appen använder teknik som påminner om cookies för att tillhandahålla tjänsterna, för att skapa pseudoanonyma profiler om hur appen används och, med ditt samtycke, för annonseringssyften. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av denna teknik för annonseringssyften via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen.

Vi kan välja att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES-området. Vi kan också under vissa situationer komma att dela dem med våra dotterbolag, affärspartner och tjänsteleverantörer.

Mer ingående information:

Information som vi samlar in och använder via appen:

Servicerelaterade uppgifter: Beroende på de tjänster du använder kan det hända att vi samlar in och använder följande uppgifter:  

·         På väg: Vi samlar in den information som du lämnar i appen tillsammans med uppgifter om den/de fordon som du ansluter till appen (se fordonsdata nedan) för att kunna tillhandahålla tjänsterna, eller använda dem på annat sätt som beskrivs i denna policy. Vi använder t.ex. ditt fordonsidentifikationsnummer (chassinummer) och uppgifter om antal körda kilometer för att du ska kunna ansluta till din Ford-partner och schemalägga service, din geografiska lokalisering från gps-funktionen i den mobilenhet som du använder för att få åtkomst till appen (med ditt samtycke) så att du ska kunna hitta och boka olika transportalternativ och din fordonsdata så att du ska kunna kontrollera ditt fordons skick.

 

·         Hitta: Vi samlar in din adress och all annan information som du anger i appen. Om du samtycker till det samlar vi även in och använder din geografiska lokalisering från gps-funktionen i den mobilenhet som du använder för att få åtkomst till appen. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Det inbegriper att visa dig närliggande bränslestationer, transportalternativ, intressepunkter, parkeringar eller Ford-partners och att ge dig relevanta väganvisningar dit.

 

·         Guider: Om du ringer upp eller kommunicerar med en FordPass Guide via livechatt kommer vi att samla in uppgifter om din kontakt med FordPass Guide, däribland samtal, e-postmeddelanden, meddelanden och livechatt. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för kvalitetskontroll och utbildningssyfte, för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Om du samtycker kommer FordPass Guider att kunna se din senaste användning av appen så att de kan hjälpa dig på ett mer effektivt sätt.

 

·         Konto: Du kan välja att ge oss mer information om dig själv genom att fylla i formulären i appen, t.ex. när du först laddar ner appen, öppnar ett konto eller börjar abonnera på någon tjänst. Den information som du lämnar kan innefatta din e-postadress, ditt användar-id och lösenord, titel, för- och efternamn, telefonnummer, hemtelefon, hemadress och betalningsuppgifter ("Kontouppgifter"). Vi kan välja att samla in mobilenhetsdata som exempelvis version på programvara eller operativsystem, unika enhetsidentifierare, ip-adress och information om mobila nätverk. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att skapa och hantera ditt konto, tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Du kan kombinera dessa uppgifter med annan information som du har angivit tidigare (inte bara genom appen), eller som vi har samlat in från offentliga källor eller tredjepartsleverantörer av tjänster för att säkerställa att dina uppgifter hålls uppdaterade.

Fordonsuppgifter: Du kan välja att ge oss mer information om din bil genom att fylla i formulären i appen.  Det kan inkludera chassinummer, registreringsnummer och antal körda kilometer. Med ditt samtycke samlar vi in och använder geografisk lokalisering från gps-funktionen i din mobilenhet eller fordon. Vi kan också välja att samla in information om det/de fordon som du ansluter till appen, som hårdvarans modell- och delnummer, fordonssystemets status (t.ex. bränslenivå), fordonsdiagnostik, vägmätare och annan information om fordonets prestanda, och även köregenskaper, som hastighet (dock aldrig hastighet som överstiger hastighetsbegränsning), användning av gas, bromsar, ratt, och andra liknande uppgifter om hur fordonet används.  Mer information hittar du på skärmarna på ditt fordons instrumentbräda. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy.

Data i MyPerks: Om du skapar ett Ford Pass-konto kommer vi att använda data om hur du använder tjänsterna (t.ex. om du reserverar en parkeringsplats) tillsammans med din kontoinformation för att tillhandahålla olika förmåner ("Bonus"). Det här är en viktig del av tjänsterna.

Användning av profiler: Vi samlar in pseudoanonyma profiler av din användning av appen, inklusive information som när och hur länge du använt olika tjänster och funktioner, i marknadsföringssyfte, marknadsundersökningar och för att förbättra våra tjänster. Insamlingen av dina personuppgifter och skapandet av profil baseras på Fords berättigade intresse av att marknadsföra och förbättra sina tjänster. Du kan hitta mer information om dina rättigheter i samband med sådan behandling i avsnittet "Dina rättigheter och hur du kontaktar oss”.

Tekniska data om dig och din enhet: Varje gång du använder appen kan den automatiskt få åtkomst till tekniska data i din enhet från vår butik, däribland mobilenhetsdata, som version på programvara eller operativsystem, unika enhetsidentifierare, ip-adress, information om mobila nätverk inställningar och detaljinformation om din användning av appen och de tjänster som du har åtkomst till. Vi kan också samla in information om hur appen används och hur väl den fungerar, inklusive eventuella krascher.

Platsdata: Om du samtycker till det använder vissa av tjänsterna gps-teknik i realtid för att räkna ut din position med hjälp av din enhet, t.ex. för att hitta din närmaste Ford-partner, visa vägen till vald Ford-partner eller för att hitta parkeringsplatser i närheten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen, men tänk på att det kan begränsa din möjlighet att använda vissa av tjänsterna.

 

Om du använder funktionen HERE trafikinformation i en bil som är ansluten till appen så kan du hämta bilens chassinummer för verifieringssyften och sedan dela bilens position, riktning och hastighet i pseudoanonym form med vår tredje parts tjänsteleverantör HERE Global B.V. ("HERE "). HERE kommer att använda informationen i enlighet med sin integritetspolicy som finns att läsa på: [https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy].  

 

 

Du kan välja att inte ange viss personlig information (som att inte ange ett chassinummer för att ansluta din bil till appen), men kom ihåg att det kan begränsa eller förhindra användningen av vissa tjänster (om du inte anger ett chassinummer kan vi till exempel inte skicka meddelanden om återkallanden via appen.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från dig via appen och från det/de fordon som du väljer att ansluta till den för att leverera tjänsterna, inklusive de som beskrivs ovan.

 

Vi använder dem även för andra berättigade syften, som att:

 

·         erbjuda dig utmärkt funktionalitet och service,

·         möjliggöra för dig att styra vissa fordonsfunktioner,

·         uppfylla dina önskemål, svara på dina frågor och lösa dina problem,

·         hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation till dig,

·         utvärdera kvaliteten på de tjänster som vi och våra Ford-partner tillhandahåller och de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss på vårt uppdrag och skicka dig annonseringsmaterial som överensstämmer med dina kommunikationsinställningar,

·         personanpassa din kundupplevelse och de annonser som du får,

·         felsöka problem,

·         genomföra forskning och utveckla nya och förbättrade produkter, tjänster samt affärs- och marknadsföringsstrategier,

·         uppfylla lagkrav och krav från offentliga myndigheter,

·         skydda eller försvara vår eller annans rättighet eller egendom,

·         skydda enskilda individers personliga säkerhet och,

·         spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor.

 

Vi, Ford Motor Company och andra företag inom Ford Motor Company Group världen över kan, där lagen tillåter det, välja att lägga samman och, med användning av automatiserade beslutfattningsprocesser, analysera dina kontouppgifter eller de uppgifter som vi samlar till följd av din användning av appen och tjänsterna med annan information som vi har om dig och andra kunder, för att hjälpa oss uppfylla de syften som listas ovan.  Det kan t.ex. inbegripa att analysera data om fordonsdiagnostik, göra återkallanden, värdera hur effektiv vår marknadsföring och kundservice är, genomföra marknadsanalyser och identifiera produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, och att kontakta dig för att berätta om dessa produkter och tjänster.  För mer information om de andra informationskategorier som vi kan ha samlat in om dig, se de andra sekretesspolicyerna som du har fått i anslutning till andra Ford-produkter och -tjänster som vi har levererat till dig, till exempel på den lokala Ford-webbplatsen eller Fordconnected.com.

Vi vill även säkerställa att de meddelanden som vi skickar till dig och vår kontakt med dig är så relevant för dig som möjlig. Vi kan därför ibland, när du samtyckt till det, komma att använda information om dig som samlats in från offentliga källor (t.ex. källor på nätet) och från tredje part (t.ex. våra tjänsteleverantörer – som webbvärdsleverantörer, analysleverantörer eller annonseringstjänster) för att hjälpa oss ta reda på vilka Ford-produkter och -tjänster som du kan vara intresserad av. Analysleverantörerna och annonseringstjänsterna kan exempelvis analysera den information som de samlar in på nätet och via andra källor för att tillhandahålla demografiska uppgifter och information om dina intressen till oss, t.ex. slutsatser om din ålderskategori och de typer av produkter och tjänster som skulle kunna intressera dig. Vi kan sedan välja att skicka information till dig om dessa produkter och tjänster enligt dina valda kommunikationsinställningar. Vårt centrum för kundrelationer får också använda den information som vi har om dig om du kontaktar dem med frågor eller när du behöver hjälp.  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna behandling. Om du inte vill att vi ska hämta uppgifter om dig från tredje parter för de syften som beskrivs i denna paragraf bör du kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss").

Du kan när som helst uppdatera dina önskade inställningar för annonseringsmeddelanden via avsnittet "Annonseringsalternativ" i appen.

Gällande lag kräver i vissa fall att vi samlar in viss personlig information. Lagen kan även kräva att vi samlar in dina personuppgifter som en följd av vår avtalsrelation med dig. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan det förhindra eller fördröja uppfyllandet av dessa skyldigheter.

Under vissa begränsade omständigheter kan de automatiserade beslut som vi fattar ha en rättslig följd eller liknande verkan för dig. Vi kommer enbart att fatta automatiserade beslut om dig när:

·         sådana beslut är nödvändiga för att upprätta eller ingå ett avtal med dig

·         besluten är godkända enligt gällande lag, eller

·         du ger ditt samtycke till att vi fattar automatiserade beslut.

Du kan kontakta oss för att begära ytterligare information om automatiserade beslut och under vissa omständigheter invända emot användningen av automatiserade beslut eller begära att det automatiserade beslutet granskas av en person.

Vi får använda och dela icke-personlig (d.v.s. anonymiserad) information för alla syften.

På vilka lagliga grunder använder vi dina uppgifter?

Följande är några av de lagliga grunder på vilka vi kan använda dina uppgifter:

·         som beskrevs ovan behöver vi ibland viss information om dig för att kunna uppfylla vår del av avtalet med dig genom att tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. för att möjliggöra din användning av funktionerna På väg och Hitta i Guider, för att du ska kunna styra vissa fordonsfunktioner, uppfylla de begäranden som du gjort via appen, felsöka problem, tillhandahålla funktionen MyPerks samt skicka transaktionsmeddelanden till dig;

·         då vi ofta har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter för vissa syften, till exempel för att tillhandahålla förstklassig funktionalitet och service, för att personanpassa din upplevelse och de annonser du får, för att utvärdera vilka Ford-produkter och -tjänster som du kan vara intresserad av, för att hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation till dig, för att utvärdera kvaliteten på de tjänster som vi och Ford-partners erbjuder och de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss eller på vårt uppdrag, för att utveckla nya och förbättrade produkter, tjänster och affärs- och marknadsföringsstrategier, för att genomföra forskning, för att skydda våra och andras rättigheter eller egendom eller för att spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor. När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra berättigade intressen upprättar vi alltid robusta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din integritet är skyddad och för att garantera att våra berättigade intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter;

·         I vissa situationer kommer vi att fråga dig om ditt samtycke att använda uppgifter för särskilda syften, till exempel använda din geografiska position. I de fall vi behöver ditt samtycke för att använda dina personuppgifter har du alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Se avsnittet "Dina rättigheter" i denna policy för mer information,

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter där vi tror att de är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter där vi tror att de är nödvändiga för att skydda någons säkerhet eller grundläggande intressen; och

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter för vissa syften som är av offentligt intresse.

Var lagras dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras lokalt på din mobilenhet och på servrar som drivs av oss och våra tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med svensk lag och kan komma att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("{EES"), liksom till länder utanför EES (bl.a. till USA). De länder som vi överför dina personuppgifter till kanske inte anses kunna garantera en tillräcklig skyddsnivå gällande personuppgifter enligt EU-kommissionens krav. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES-området kommer vi därför att införa lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med våra rättsliga förpliktelser för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till. Dessa säkerhetsåtgärder kan inbegripa att tredje parter måste teckna ett avtal innan de ges åtkomst till dina personuppgifter, som säkerställer att dina personuppgifter skyddas av standarder som är jämställbara med de som skyddar dina personuppgifter inom EES-området. Om du vill veta mer om hur du skyddar dina personuppgifter när de överförs till ett land utanför EES, eller för att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter när de överförs kan du kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss").

Så delar vi information:

Vi kan dela personuppgifter som vi samlar in via appen och från den/de fordon som du ansluter till den:

·         Med godkända partners och våra dotterbolag. "Våra dotterbolag" syftar på den företagsgrupp som är kopplad till oss genom gemensam kontroll eller ägande. En lista på de företag som ingår i koncernen hittar du här: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html

 

·         Med våra partners. Exempel:

o    Vi delar din geografiska position, färdriktning och hastighet i pseudoanonym form med HERE, som är vår leverantör av trafikinformation i realtid. HERE kommer att använda informationen i enlighet med sin integritetspolicy som finns att läsa på:https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy.

 

·           Med företag och andra organisationer som vi har engagerat för att tillhandahålla tjänster på vårt uppdrag, t.ex. leverantörer av abonnemangshantering, webbvärdsföretag, e-postleverantörer, analysföretag, eventvärdstjänster och IT-leverantörer,

 

·           Med professionella rådgivare,

 

·           Där vi upplever det vara nödvändigt för att följa ett visst lagkrav eller en begäran från en offentlig myndighet, för att skydda eller försvara vår eller annans rättighet eller egendom, för att skydda enskilda individers personliga säkerhet, eller för att spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor, eller

 

·         Med alla nya ägare, om vi skulle sälja hela eller en del av vår verksamhet.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Vi kommer endast att spara dina uppgifter i identifierbar form så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Det innebär normalt att spara uppgifterna så länge som något av följande fortfarande gäller:

 

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att tillhandahålla tjänsterna till dig,

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att uppfylla det syfte för vilka du lämnade ut eller vi samlade in uppgifterna till att börja med,

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom (den preskriptionstid som gäller i ditt myndighetsområde är sannolikt tillämplig här), eller

-       då det i annat fall krävs att vi förvarar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar.

 

Cookieliknande tekniker i appen

 

Vad är cookieliknande tekniker?

 

Cookieliknande tekniker används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt men också för att leverera information till webbplatsens ägare. Apparna använder ofta tekniker som påminner om cookies för att komma ihåg dig, tillhandahålla dig det innehåll du begärt eller för att leverera produktförbättringar genom att hålla uppsikt över hur appen används.

 

Fördelarna med cookieliknande tekniker

 

Teknikerna är oerhört användbara eftersom de kan göra appupplevelsen mycket mer användarvänlig när du återvänder till appen efter att ha besökt den flera gånger tidigare. Förutsatt att du använder samma enhet och webbläsare som tidigare kan den till exempel komma ihåg dina favoriter, hjälpa oss ta reda på hur du använder appen och se till att det innehåll som visas är mer relevant för dina intressen och behov.

 

Teknikerna används i appen för följande syften:

 

·         Strikt nödvändiga syften: Teknikerna krävs för att upprätthålla webbplatsens grundfunktioner och för att tillhandahålla tjänsterna.

 

·         Prestandasyften: Tack vare dessa tekniker kan vi förbättra vår apps funktioner och genomföra marknadsundersökningar genom att spåra appanvändningen. Vi använder Adobe Analytics för att skapa pseudoanonyma profiler om hur appen används. Du har rätt att invända mot skapandet av sådana pseudoanonyma profiler. Vi använder även Aptelligent för att samla in tekniska data från dig när appen kraschar för att ta reda på vad som gick fel.

 

·         Annonseringssyften: Dessa tekniker gör det möjligt att utvärdera hur väl våra annonseringskampanjer fungerar. Vi använder dem även för att personanpassa de annonser som skickas till dig. Du kan när som helst välja bort vår användning av denna teknik för annonseringssyften via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen.

o   På iOS-enheter kan du dessutom begränsa användningen av denna teknik för annonseringssyften genom att klicka på "Sekretess" – "Annonsering" i dina iOS-inställningar och dra reglaget för "Begränsa annonsspårning" till läge "På"

o   På Android-baserade mobilenheter kan du avaktivera personanpassad annonsering via "Inställningar/Konto/Google/Annonser" genom att kryssa i rutan "Välj bort".

 

·         Guider: Om du kontaktar en FordPass Guide, och om du samtycker till det, kommer vi att använda denna teknik för att möjliggöra för FordPass Guider att se din senaste användning av appen. Det gör det lättare för dem att hjälpa dig.

 

·         Tredjepartssyften: Om du använder funktionen HERE trafikinformation i din bil via appen, kan vår tredjepartsleverantör av tjänster, HERE Global B.V., också distribuera cookies till din enhet. För mer information, läs HERE:s policy gällande cookies på: https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy.

 

Push-meddelanden

 

Appen kan använda dina favoritinställningar från din enhet för att skicka push-aviseringar till dig, t.ex. meddelanden om tjänsterna. Appen kan exempelvis skicka push-aviseringar om i vilket skick det eller de fordon som du har anslutit till appen är. Om du inaktiverar push-aviseringar i din enhets inställningar kan du fortfarande få åtkomst till tjänsterna via appen.

 

Barns integritet

 

Appen samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 år.

 

Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

 

Du har rätt att få reda på vilken information vi har samlat om dig som individ och för vilka syften vi har den och dessutom rätta dessa uppgifter om nödvändigt. Du har även rätt att under vissa omständigheter invända mot vår fortsätta behandling av dina personuppgifter och be oss radera eller begränsa vår användning av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du även begära att dina personuppgifter skickas till dig i ett elektroniskt format som är allmänt förekommande så att du kan dela dem med andra organisationer (detta brukar ofta kallas för "rätt till dataportabilitet").

 

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller rätta dina personuppgifter om de ändras eller om de personuppgifter som vi har om dig är inkorrekta.

 

Om du skulle vara missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter hoppas vi att du först vänder dig till oss så att vi får möjlighet att åtgärda problemet. Du har dock även rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

 

Om du har frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill utöva någon annan av dina rättigheter, kan du ringa en FordPass Guide eller skriva till din lokala registeransvarig härhttps://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html


Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress:

dpeurope@ford.com

 

 

Så skyddas dina uppgifter

 

Vi använder tillbörliga system, policyer, processer och teknik för att skydda och säkerställa att dina uppgifter är säkra och korrekta.

 

Andra webbplatser

 

Appen kan innehålla länkar till andra appar eller webbplatser som ligger utanför vår kontroll och som inte täcks av denna policy. Om du går in på andra webbplatser med användning av de angivna länkarna kan operatörerna av dessa webbplatser komma att samla in uppgifter om dig som sedan används av dem i enlighet med deras integritetspolicyer, vilka kan skilja sig från vår.

 

Datum för ikraftträdande för integritets- och cookiepolicyn och ändringar

 

Denna policy kan komma att uppdateras för att återspegla ändringar i appen, våra sekretessrutiner och användning av dina uppgifter eller tillämplig lag.

 

Om vi ändrar denna policy kommer vi att underrätta dig om det. I de fall ändringarna har en genomgripande påverkan på behandlingen av uppgifterna eller på annat sätt påverkar dig på ett väsentligt sätt kommer vi att ge dig tillräcklig förvarning så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter (exempelvis invända mot att uppgifterna behandlas).

 

Samtycke till spårning av enheten och användning av cookieliknande tekniker

 

Det här är ett exempel på hur ditt samtycke kan se ut för spårning av en enhet och användning av cookieliknande tekniker för personanpassad annonsering:

 

Vi vill samla in, använda och dela information om var din mobilenhet befinner sig för att du ska kunna använda vissa av appens funktioner.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda enhetslokaliseringen via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i dina kontoinställningar. Om du återkallar ditt samtycke kan det begränsa eller förhindra vissa av appens egenskaper.

Med ditt tillstånd kan vi även använda dem för att personanpassa de annonser som skickas till dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för oss att använda cookieliknande teknik för annonsanpassning för din enhet. Om du återkallar ditt samtycke kan det begränsa eller förhindra vissa av appens egenskaper.

 

 

2. Att använda FordPass med FordPass Connect

I korthet:

Vi samlar in information om dig och den/de fordon som du väljer att ansluta till appen och använda den för att leverera de tjänster som erbjuds i appen (häri "tjänsterna"). Det inbegriper bonusprogrammet "MyPerks" som är en viktig del av tjänsterna. Om du ansluter din/dina fordon till appen kommer vissa av tjänsterna i den att kräva att vi använder fordonets internetanslutning för att samla in uppgifter från ditt fordon.

Om du ansluter fler än ett konto till ett fordon bör du tänka på följande:

·         fordonets geografiska position kommer att visas för användarna av alla konton som är kopplade till fordonet och,

·         alla användare av dessa konton kommer att ha åtkomst till tjänsterna, inklusive tjänster som möjliggör fjärrstart av fordonet (där det är relevant), låsning och upplåsning och visning av data om fordonets status (t.ex. bränslenivå).

På samma sätt kommer användare av appen att ha åtkomst till fordonets position och till dess tjänster, som fjärrstart av fordonet (där det är relevant), låsning och upplåsning och visning av data om fordonets status (t.ex. bränslenivå) om du kör ett fordon till vilket appen är anslutet.

Du kan stoppa delningen av data mellan fordonet och appen eller permanent koppla bort ett fordon från appen genom att gå in i fordonets anslutningsinställningar eller läsa artiklarna i avdelningen Frågor och svar i appens kontoavsnitt. Om du avbryter anslutningen eller helt stoppar delningen av data mellan fordonet och appen genom att gå in i fordonets kontroller är det möjligt att vissa tjänster inte längre kommer att kunna användas.  Om du exempelvis stoppar delningen av din geografiska position via gps kommer funktionen Trafikinformation inte längre kunna leverera uppdaterade trafikdata och om du slutar dela fordons- och fjärrstyrningsdata kommer du inte längre kunna använda fjärrlåsnings- och fjärrupplåsningsfunktionerna.

Vi kombinerar den information som vi samlar in med annan information som vi har om dig och använder den för andra syften, som att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig. Du kan när som helst uppdatera dina önskade inställningar för annonseringsmeddelanden via avsnittet "Annonseringsalternativ" i appen.

Du har rätt att invända emot vår användning av dina personuppgifter under vissa förhållanden.

Om du samtycker till det kommer vi att samla in och använda geografisk lokalisering från gps-funktionen i din mobilenhet eller ditt/dina fordon för att ansluta till appen för att tillhandahålla tjänsterna och för andra syften. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen eller från "Inställningar" på instrumentbrädans skärm i din bil.

Appen använder teknik som påminner om cookies för att tillhandahålla tjänsterna, för att skapa pseudoanonyma profiler om hur appen används och, med ditt samtycke, för annonseringssyften. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av denna teknik för annonseringssyften via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen.

Vi kan välja att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES-området. Vi kan också under vissa situationer komma att dela dem med våra dotterbolag, affärspartner och tjänsteleverantörer.

Om du låter andra personer köra fordonet eller fordonen som du har anslutit till appen ska du förklara hur appen används och hur de förhindrar delning av data mellan appen och den/de fordon som är kopplade till den och även förklara att en kopia av denna policy finns på din lokala Ford-webbplats eller på Fordconnected.com

 

Mer ingående information:

Information som vi samlar in och använder via appen:

Servicerelaterade uppgifter: Beroende på de tjänster du använder kan det hända att vi samlar in och använder följande uppgifter:  

 

·         På väg: Vi samlar in den information som du lämnar i appen tillsammans med uppgifter om den/de fordon som du ansluter till appen (se fordonsdata nedan) för att kunna tillhandahålla tjänsterna, eller använda dem på annat sätt som beskrivs i denna policy. Vi använder t.ex. ditt fordonsidentifikationsnummer (chassinummer) och uppgifter om antal körda kilometer för att du ska kunna ansluta till din Ford-partner och schemalägga service, din geografiska lokalisering från gps-funktionen i den mobilenhet som du använder för att få åtkomst till appen och det/de fordon som är anslutna till appen (med ditt samtycke), så att du ska kunna hitta och boka olika transportalternativ, och din fordonsdata så att du ska kunna fjärrstyra vissa fordonsfunktioner eller kontrollera ditt fordons skick.

 

·         Hitta: Vi samlar in din adress och all annan information som du anger i appen. Om du samtycker till det samlar vi även in och använder din geografiska lokalisering från gps-funktionen i den mobilenhet som du använder för att få åtkomst till appen och den/de fordon som är kopplade till den. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Tjänsterna innefattar att hitta ditt fordon och visa platsen i din app, visa närliggande bränslestationer, transportalternativ, intressepunkter, parkeringar, Ford-partners och att ge dig relevanta väganvisningar dit.

 

·         Guider: Om du ringer upp eller kommunicerar med en FordPass Guide via livechatt kommer vi att samla in uppgifter om din kontakt med FordPass Guide, däribland samtal, e-postmeddelanden, meddelanden och livechatt. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för kvalitetskontroll och utbildningssyfte, för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Om du samtycker kommer FordPass Guider att kunna se din senaste användning av appen så att de kan hjälpa dig på ett mer effektivt sätt.

 

·         Konto: Du kan välja att ge oss mer information om dig själv genom att fylla i formulären i appen, t.ex. när du först laddar ner appen, öppnar ett konto eller börjar abonnera på någon tjänst. Den information som du lämnar kan innefatta din e-postadress, ditt användar-id och lösenord, titel, för- och efternamn, telefonnummer, hemtelefon, hemadress och betalningsuppgifter ("Kontouppgifter"). Vi kan välja att samla in mobilenhetsdata som exempelvis version på programvara eller operativsystem, unika enhetsidentifierare, ip-adress och information om mobila nätverk. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att skapa och hantera ditt konto, tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Du kan kombinera dessa uppgifter med annan information som du har angivit tidigare (inte bara genom appen), eller som vi har samlat in från offentliga källor eller tredjepartsleverantörer av tjänster för att säkerställa att dina uppgifter hålls uppdaterade.

 

 

Fordonsuppgifter: Du kan välja att ge oss mer information om din bil genom att fylla i formulären i appen.  Det kan inkludera chassinummer, registreringsnummer och antal körda kilometer. Med ditt samtycke samlar vi in och använder geografisk lokalisering från gps-funktionen i din mobilenhet eller fordon. Vi kan också välja att samla in information om det/de fordon som du ansluter till appen, som hårdvarans modell- och delnummer, fordonssystemets status (t.ex. vätskenivåer, däcktryck, motor, wifi och lås) fordonsdiagnostik, vägmätare och annan information om fordonets prestanda, och även köregenskaper, som hastighet (dock aldrig hastighet som överstiger hastighetsbegränsning), användning av gas, bromsar, ratt och andra liknande uppgifter om hur fordonet används. Vi behandlar och använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna och på de andra sätt som beskrivs i denna policy. Du kan välja vilka data som ska skickas från den/de fordon som är anslutna till appen via fordonets inställningar. Du kan begränsa dataflödet till ditt fordon men tänk på att det kan leda till att vissa tjänster då inte längre går att använda.

 

Data i MyPerks: Om du skapar ett Ford Pass-konto kommer vi att använda data om hur du använder tjänsterna (t.ex. om du reserverar en parkeringsplats) tillsammans med din kontoinformation för att tillhandahålla olika förmåner ("Bonus"). Det här är en viktig del av tjänsterna.

Användning av profiler: Vi samlar in pseudoanonyma profiler av din användning av appen, inklusive information som när och hur länge du använt olika tjänster och funktioner, i marknadsföringssyfte, marknadsundersökningar och för att förbättra våra tjänster. Insamlingen av dina personuppgifter och skapandet av profil baseras på Fors berättigade intresse av att marknadsföra och förbättra sina tjänster. Du kan hitta mer information om dina rättigheter i samband med sådan behandling i avsnittet "Dina rättigheter och hur du kontaktar oss”.

Tekniska data om dig och din enhet: Varje gång du använder appen kan den automatiskt få åtkomst till tekniska data i din enhet från vår butik, däribland mobilenhetsdata, som version på programvara eller operativsystem, unika enhetsidentifierare, ip-adress, information om mobila nätverk inställningar och detaljinformation om din användning av appen och de tjänster som du har åtkomst till. Vi kan också samla in information om hur appen används och hur väl den fungerar, inklusive eventuella krascher.

Platsdata: Om du samtycker till det använder vissa av tjänsterna gps-teknik i realtid för att räkna ut din position med hjälp av din enhet, t.ex. för att hitta din närmaste Ford-partner, visa vägen till vald Ford-partner eller för att hitta parkeringsplatser i närheten. Vissa av tjänsterna inbegriper även att samla in platsdata direkt från din bil, t.ex. för att du ska kunna hitta ditt fordon med hjälp av enheten och visa platsen i appen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen eller i fordonets inställningar, men tänk på att det kan begränsa din möjlighet att använda vissa av tjänsterna.

 

Om du använder funktionen HERE trafikinformation i en bil som är ansluten till appen så kan du hämta bilens chassinummer för verifieringssyften och sedan dela bilens position, riktning och hastighet i pseudoanonym form med vår tredje parts tjänsteleverantör HERE Global B.V. ("HERE "). HERE kommer att använda informationen i enlighet med sin integritetspolicy som finns att läsa på: https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy .

 

 

Du kan välja att inte ange viss personlig information, men kom ihåg att det kan begränsa eller förhindra användningen av vissa tjänster (t.ex. om du ansluter ett fordon kommer du inte att kunna använda upplåsnings- och låsfunktionerna).

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från dig via appen och från det/de fordon som du väljer att ansluta till den för att leverera tjänsterna, inklusive de som beskrivs ovan. Vi använder dem även för andra berättigade syften, som att:

 

·         erbjuda dig utmärkt funktionalitet och service,

·         möjliggöra för dig att styra vissa fordonsfunktioner,

·         uppfylla dina önskemål, svara på dina frågor och lösa dina problem,

·         hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation till dig,

·         utvärdera kvaliteten på de tjänster som vi och våra Ford-partner tillhandahåller och de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss på vårt uppdrag,

·         skicka marknadsföringsmaterial i linje med dina kommunikationspreferenser,

·         personanpassa din kundupplevelse och de annonser som du får,

·         felsöka problem,

·         genomföra forskning och utveckla nya och förbättrade produkter, tjänster samt affärs- och marknadsföringsstrategier,

·         uppfylla lagkrav och krav från offentliga myndigheter,

·         skydda eller försvara vår eller annans rättighet eller egendom,

·         skydda enskilda individers personliga säkerhet och,

·         spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor.

 

Vi, Ford Motor Company och andra företag inom Ford Motor Company Group världen över kan, där lagen tillåter det, välja att lägga samman och, med användning av automatiserade beslutsfattningsprocesser, analysera dina kontouppgifter eller de uppgifter som vi samlar till följd av din användning av appen och tjänsterna med annan information som vi har om dig och andra kunder, för att hjälpa oss uppfylla de syften som listas ovan.  Det kan t.ex. inbegripa att analysera data om fordonsdiagnostik, göra återkallanden, värdera hur effektiv vår marknadsföring och kundservice är, genomföra marknadsanalyser och identifiera produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, och att kontakta dig för att berätta om dessa produkter och tjänster.  För mer information om de andra informationskategorier som vi kan ha samlat in om dig, se de andra sekretesspolicyerna som du har fått i anslutning till andra Ford-produkter och -tjänster som vi har levererat till dig, till exempel på den lokala Ford-webbplatsen eller Fordconnected.com.

Vi vill även säkerställa att de meddelanden som vi skickar till dig och vår kontakt med dig är så relevant för dig som möjlig. Vi kan därför ibland, när du samtyckt till det, komma att använda information om dig som samlats in från offentliga källor (t.ex. källor på nätet) och från tredje part (t.ex. våra tjänsteleverantörer – som webbvärdsleverantörer, analysleverantörer eller annonseringstjänster) för att hjälpa oss ta reda på vilka Ford-produkter och -tjänster som du kan vara intresserad av. Analysleverantörerna och annonseringstjänsterna kan exempelvis analysera den information som de samlar in på nätet och via andra källor för att tillhandahålla demografiska uppgifter och information om dina intressen till oss, t.ex. slutsatser om din ålderskategori och de typer av produkter och tjänster som skulle kunna intressera dig. Vi kan sedan välja att skicka information till dig om dessa produkter och tjänster enligt dina valda kommunikationsinställningar. Våra FordPass Guider  får också använda den information som vi har om dig om du kontaktar dem med frågor eller när du behöver hjälp. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna behandling. Om du inte vill att vi ska hämta uppgifter om dig från tredje parter för de syften som beskrivs i denna paragraf bör du kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss").

Du kan när som helst uppdatera dina önskade inställningar för annonseringsmeddelanden via avsnittet "Annonseringsalternativ" i appen.

Gällande lag kräver i vissa fall att vi samlar in viss personlig information. Lagen kan även kräva att vi samlar in dina personuppgifter som en följd av vår avtalsrelation med dig. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan det förhindra eller fördröja uppfyllandet av dessa skyldigheter.

Under vissa begränsade omständigheter kan de automatiserade beslut som vi fattar ha en rättslig följd eller liknande verkan för dig. Vi kommer enbart att fatta automatiserade beslut om dig när:

·         sådana beslut är nödvändiga för att upprätta eller ingå ett avtal med dig

·         besluten är godkända enligt gällande lag, eller

·         du ger ditt samtycke till att vi fattar automatiserade beslut.

Du kan kontakta oss för att begära ytterligare information om automatiserade beslut och under vissa omständigheter invända emot användningen av automatiserade beslut eller begära att det automatiserade beslutet granskas av en person.

Vi får använda och dela icke-personlig (d.v.s. anonymiserad) information för alla syften.

På vilka lagliga grunder använder vi dina uppgifter?

Följande är några av de lagliga grunder på vilka vi kan använda dina uppgifter:

·         som beskrevs ovan behöver vi ibland viss information om dig för att kunna uppfylla vår del av avtalet med dig genom att tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. för att möjliggöra din användning av funktionerna På väg och Hitta i Guider, för att du ska kunna styra vissa fordonsfunktioner, uppfylla de begäranden som du gjort via appen, felsöka problem, tillhandahålla funktionen MyPerks samt skicka transaktionsmeddelanden till dig,

·         då vi ofta har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter för vissa syften, till exempel för att tillhandahålla förstklassig funktionalitet och service, för att personanpassa din upplevelse och de annonser du får, för att utvärdera vilka Ford-produkter och -tjänster som du kan vara intresserad av, för att hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation till dig, för att utvärdera kvaliteten på de tjänster som vi och Ford-partners erbjuder och de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss eller på vårt uppdrag, för att utveckla nya och förbättrade produkter, tjänster och affärs- och marknadsföringsstrategier, för att genomföra forskning, för att skydda vår och andras rättigheter eller egendom eller för att spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor. När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra berättigade intressen upprättar vi alltid robusta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din integritet är skyddad och för att garantera att våra berättigade intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

·         I vissa situationer kommer vi att fråga dig om ditt samtycke att använda uppgifter för särskilda syften, till exempel använda din geografiska position. I de fall vi behöver ditt samtycke för att använda dina personuppgifter har du alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Se avsnittet "Dina rättigheter" i denna policy för mer information

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter där vi tror att de är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter där vi tror att de är nödvändiga för att skydda någons säkerhet eller grundläggande intressen och

·         Under vissa förhållanden kan vi behöva använda dina uppgifter för vissa syften som är av offentligt intresse.

Var lagras dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras lokalt på din mobilenhet och på servrar som drivs av oss och våra tjänsteleverantörer.  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med svensk lag och kan komma att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("{EES"), liksom till länder utanför EES (bl.a. till USA). De länder som vi överför dina personuppgifter till kanske inte anses kunna garantera en tillräcklig skyddsnivå gällande personuppgifter enligt EU-kommissionens krav. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES-området kommer vi därför att införa lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med våra rättsliga förpliktelser för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till. Dessa säkerhetsåtgärder kan inbegripa att tredje parter måste teckna ett avtal innan de ges åtkomst till dina personuppgifter, som säkerställer att dina personuppgifter skyddas av standarder som är jämställbara med de som skyddar dina personuppgifter inom EES-området. Om du vill veta mer om hur du skyddar dina personuppgifter när de överförs till ett land utanför EES, eller för att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter när de överförs kan du kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss").

Så delar vi information:

 

Om du ansluter fler än ett konto till ett fordon bör du tänka på följande:

·         fordonets geografiska position kommer att visas för användarna av alla konton som är kopplade till fordonet och,

·         alla användare av dessa konton kommer att ha åtkomst till tjänsterna, inklusive tjänster som möjliggör fjärrstart av fordonet (där det är relevant), låsning och upplåsning och visning av data om fordonets status (t.ex. bränslenivå).

På samma sätt kommer användare av appen att ha åtkomst till fordonets position och till dess tjänster, som fjärrstart av fordonet (där det är relevant), låsning och upplåsning och visning av data om fordonets status (t.ex. bränslenivå) om du kör ett fordon till vilket appen är anslutet.

Du kan stoppa delningen av data mellan fordonet och appen eller permanent koppla bort ett fordon från appen genom att gå in i fordonets anslutningsinställningar eller läsa artiklarna i avdelningen Frågor och svar i appens kontoavsnitt. Om du avbryter anslutningen eller helt stoppar delningen av data mellan fordonet och appen genom att gå in i fordonets kontroller är det möjligt att vissa tjänster inte längre kommer att kunna användas.  Om du exempelvis stoppar delningen av din geografiska position via gps kommer funktionen Trafikinformation inte längre kunna leverera uppdaterade trafikdata, och om du slutar dela fordons- och fjärrstyrningsdata kommer du inte längre kunna använda fjärrlåsnings- och fjärrupplåsningsfunktionerna.

Om du väljer att ansluta appen till ett fordon som en annan app-användare redan har anslutit till, kommer ditt namn och det faktum att du har begärt den här anslutningen att delas, via appen, med den app-användare som först gjorde en anslutning till fordonet. Den här användaren kommer att få möjlighet att antingen tillåta eller neka din begäran att ansluta till fordonet.

Vissa av tjänsterna kräver att vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Exempel:

·         Vi delar din geografiska position, färdriktning och hastighet i pseudoanonym form med HERE, som är vår leverantör av trafikinformation i realtid. HERE kommer att använda informationen i enlighet med sin integritetspolicy som finns att läsa på: [https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy]   

 

·         Du kan även välja att aktivera ditt fordons wifi-hotspot genom att skapa ett konto med vår nätverksleverantör Telenor ("Telenor"). För att aktivera ditt wifi-hotspotkonto kommer vi att skicka vissa uppgifter, inklusive ditt fordons chassinummer och SIM-id till Telenor. Du kan läsa hur Telenor använder dina personuppgifter i deras integritetspolicy. Även om Telenor kommer att tillhandahålla wifi-hotspoten och hantera ditt konto kommer Telenor att informera oss när vissa dataanvändningströsklar har nåtts, så att vi kan visa dig din dataplansanvändning i appen eller om du ringer en av våra FordPass Guider.

 

 

Vi kan dela personuppgifter som vi samlar in via appen och från det/de fordon som du ansluter till den:

·         Med godkända partners och våra dotterbolag. "Våra dotterbolag" syftar på den företagsgrupp som är kopplad till oss genom gemensam kontroll eller ägande. En lista på de företag som ingår i koncernen hittar du här: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html

 

·         Med företag och andra organisationer som vi har engagerat för att tillhandahålla tjänster på vårt uppdrag, t.ex. leverantörer av abonnemangshantering, webbvärdsföretag, e-postleverantörer, analysföretag, eventvärdstjänster och IT-leverantörer,

 

·           Med professionella rådgivare,

 

·           Där vi upplever det vara nödvändigt för att följa ett visst lagkrav eller en begäran från en offentlig myndighet, för att skydda eller försvara vår eller annans rättighet eller egendom, för att skydda enskilda individers personliga säkerhet, eller för att spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor, eller

 

·         Med alla nya ägare, om vi skulle sälja hela eller en del av vår verksamhet.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Vi kommer endast att spara dina uppgifter i identifierbar form så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Det innebär normalt att spara uppgifterna så länge som något av följande fortfarande gäller:

 

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att tillhandahålla tjänsterna till dig,

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att uppfylla det syfte för vilka du lämnade ut eller vi samlade in uppgifterna till att börja med,

-       det är rimligt att tro att dina uppgifter behövs för att skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom (den preskriptionstid som gäller i ditt myndighetsområde är sannolikt tillämplig här), eller

-       då det i annat fall krävs att vi förvarar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar.

 

Cookieliknande tekniker i appen

 

Vad är cookieliknande tekniker?

 

Cookieliknande tekniker används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt men också för att leverera information till webbplatsens ägare. Apparna använder ofta tekniker som påminner om cookies för att komma ihåg dig, tillhandahålla dig det innehåll du begärt eller för att leverera produktförbättringar genom att hålla uppsikt över hur appen används.

 

Fördelarna med cookieliknande tekniker

 

Teknikerna är oerhört användbara eftersom de kan göra appupplevelsen mycket mer användarvänlig när du återvänder till appen efter att ha besökt den flera gånger tidigare. Förutsatt att du använder samma enhet och webbläsare som tidigare kan den till exempel komma ihåg dina favoriter, hjälpa oss ta reda på hur du använder appen och se till att det innehåll som visas är mer relevant för dina intressen och behov.

 

Teknikerna används i appen för följande syften:

 

·         Strikt nödvändiga syften: Teknikerna krävs för att upprätthålla webbplatsens grundfunktioner och för att tillhandahålla tjänsterna.

 

·         Prestandasyften: Tack vare dessa tekniker kan vi förbättra vår apps funktioner och genomföra marknadsundersökningar genom att spåra appanvändningen. Vi använder Adobe Analytics för att skapa pseudoanonyma profiler om hur appen används. Du har rätt att invända mot skapandet av sådana pseudoanonyma profiler. Vi använder även Aptelligent för att samla in tekniska data från dig när appen kraschar för att ta reda på vad som gick fel.

 

·         Annonseringssyften: Dessa tekniker gör det möjligt att utvärdera hur väl våra annonseringskampanjer fungerar. Vi använder dem även för att personanpassa de annonser som skickas till dig. Du kan när som helst välja bort vår användning av denna teknik för annonseringssyften via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i appen.

o   På iOS-enheter kan du dessutom begränsa användningen av denna teknik för annonseringssyften genom att klicka på "Sekretess" – "Annonsering" i dina iOS-inställningar och dra reglaget för "Begränsa annonsspårning" till läge "På"

o   På Android-baserade mobilenheter kan du avaktivera personanpassad annonsering via "Inställningar/Konto/Google/Annonser" genom att kryssa i rutan "Välj bort".

 

·         Guider: Om du kontaktar en FordPass Guide, och om du samtycker till det, kommer vi att använda denna teknik för att möjliggöra för FordPass Guider att se din senaste användning av appen. Det gör det lättare för dem att hjälpa dig.

 

·         Tredjepartssyften: Om du använder funktionen HERE trafikinformation i din bil via appen, kan vår tredjepartsleverantör av tjänster, HERE Global B.V., också distribuera cookies till din enhet. För mer information, läs HERE:s policy gällande cookies på: https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy.

 

Push-meddelanden

 

Appen kan använda dina favoritinställningar från din enhet för att skicka push-aviseringar till dig, t.ex. meddelanden om tjänsterna. Appen kan exempelvis skicka push-aviseringar om i vilket skick den eller de fordon som du har anslutit till appen är. Om du inaktiverar push-aviseringar i din enhets inställningar kommer du fortfarande få åtkomst till tjänsterna via appen.

 

Barns integritet

 

Appen samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 år.

 

Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

 

Du har rätt att få reda på vilken information vi har samlat om dig som individ och för vilka syften vi har den och dessutom rätta dessa uppgifter om nödvändigt. Du har även rätt att under vissa omständigheter invända mot vår fortsätta behandling av dina personuppgifter och be oss radera eller begränsa vår användning av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du även begära att dina personuppgifter skickas till dig i ett elektroniskt format som är allmänt förekommande så att du kan dela dem med andra organisationer (detta brukar ofta kallas för "rätt till dataportabilitet").

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller rätta dina personuppgifter om de ändras eller om de personuppgifter som vi har om dig är inkorrekta.

 

Om du skulle vara missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter hoppas vi att du först vänder dig till oss så att vi får möjlighet att åtgärda problemet. Du har dock även rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

 

Om du har frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill utöva någon annan av dina rättigheter, kan du ringa en FordPass Guide eller skriva till din lokala registeransvarig här: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html


Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress:

dpeurope@ford.com

 

Så skyddas dina uppgifter

 

Vi använder tillbörliga system, policyer, processer och teknik för att skydda och säkerställa att dina uppgifter är säkra och korrekta.

 

Andra webbplatser

 

Appen kan innehålla länkar till andra appar eller webbplatser som ligger utanför vår kontroll och som inte täcks av denna policy. Om du går in på andra webbplatser med användning av de angivna länkarna kan operatörerna av dessa webbplatser komma att samla in uppgifter om dig som sedan används av dem i enlighet med deras integritetspolicyer, vilka kan skilja sig från vår.

 

Datum för ikraftträdande för integritets- och cookiepolicyn och ändringar

 

Denna policy kan komma att uppdateras för att återspegla ändringar i appen, våra sekretessrutiner och användning av dina uppgifter eller tillämplig lag.

 

Om vi ändrar denna policy kommer vi att underrätta dig om det. I de fall ändringarna har en genomgripande påverkan på behandlingen av uppgifterna eller på annat sätt påverkar dig på ett väsentligt sätt kommer vi att ge dig tillräcklig förvarning så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter (exempelvis invända mot att uppgifterna behandlas).

 

Samtycke till spårning av enheten och användning av cookieliknande tekniker

 

Det här är ett exempel på hur ditt samtycke kan se ut för spårning av en enhet och användning av cookieliknande tekniker för personanpassad annonsering:

Vi vill samla in, använda och dela information om var din mobilenhet befinner sig för att du ska kunna använda vissa av appens funktioner.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda enhetslokaliseringen via avsnittet "Hantera mina uppgifter" i dina kontoinställningar. Om du återkallar ditt samtycke kan det begränsa eller förhindra vissa av appens egenskaper.

Med ditt tillstånd kan vi även använda dem för att personanpassa de annonser som skickas till dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för oss att använda cookieliknande teknik för annonsanpassning för din enhet. Om du återkallar ditt samtycke kan det begränsa eller förhindra vissa av appens egenskaper.