Vyberte jinou zemi/jazyk

Zásady ochrany osobních údajů a zásady použití souborů cookie pro aplikaci FordPass

Version: 0.6

Zásady ochrany osobních údajů a zásady použití souborů cookie pro aplikaci FordPass

Červen 2024

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie v aplikaci FordPass („zásady“)

Tyto zásady se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím aplikace FordPass, z vozů propojených s aplikací a z vašeho účtu Ford, ke kterému máte přístup se stejnými přihlašovacími údaji jako k aplikaci.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se ostatních výrobků a služeb společnosti Ford naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford a na stránce Fordconnected.com.

To, která přidružená společnost společnosti Ford Motor, jako správce údajů, odpovídá za vaše osobní údaje, závisí na zemi, ve které si aplikaci FordPass stáhnete. Podrobnosti o příslušné přidružené společnosti Ford Motor, která jedná jako správce vašich údajů (dále jen „my“), a její kontaktní údaje naleznete <zde>.

Informace, které shromažďujeme: 

V závislosti na tom, jak je vozidlo vybaveno, jaké máte předplatné a jaké si ve vozidle zvolíte nastavení ochrany osobních údajů, shromažďujeme během vašeho používání aplikace FordPass následující typy údajů:

·                Údaje, které poskytnete pro vytvoření účtu, jako jsou kontaktní údaje (včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla), fotografie (nepovinné) a identifikační číslo vozidla (VIN).

·                Připojené informace o vozidle včetně následujících:

Poloha vozidla: Aktuální poloha vozidla, která může být použita k určení směru a rychlosti jízdy vašeho vozidla, použitých míst nabíjení (pokud existují) a oblasti, kde si předplácíte Ford Secure, pokud si myslíme, že došlo k odcizení vašeho vozu.

Poloha vozidla: Vaše aktuální poloha, která může být použita k určení směru a rychlosti jízdy vašeho vozidla a použitých míst nabíjení (pokud existují).

Údaje o jízdě: Způsob provozu a používání vozidla (např. rychlost, používání plynového pedálu, brzd, bezpečnostních pásů atd.).

Údaje o vozidle: Stav vozidla, výkon a diagnostika (včetně tachometru, tlaku v pneumatikách, hladiny paliva a kapalin, baterie, zámku dveří, varovných indikátorů, upozornění atd.).

Údaje o nabíjení: Jak a kdy se baterie nabíjí, včetně rychlosti a doby trvání (pokud jsou známy)

Připojená hlasová data: Hlasové příkazy/projevy při aktivaci systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.

Údaje o prostředí: Povětrnostní podmínky, údaje o úseku silnice, povrchové podmínky silnice, dopravní značky a další okolí, shromážděné při jízdě vozidla.

·             Poloha mobilního zařízení: K určení směru a rychlosti jízdy lze použít vaši současnou polohu v kombinaci se senzory zařízení. Pokud jste ve svém zařízení povolili služby určování polohy, budou tyto údaje shromažďovány, když aplikace poběží v popředí nebo na pozadí.

·                Informace o trase a cíli: Včetně požadavků na vyhledávání adres nebo bodů zájmu při použití navigačních funkcí.

·                Informace o počítači nebo mobilním zařízení: Jedinečné identifikátory zařízení a IP adresa.

·                Využívání aplikace FordPass: Prostřednictvím souborů cookie, jako jsou Adobe Analytics, Aptelligent a DynaTrace, shromažďujeme údaje o tom, jak používáte aplikaci FordPass a jak funguje, například kdy používáte určité služby nebo funkce a jak dlouho je používáte. V případě potřeby shromažďujeme tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Souhlas (je-li poskytnut) můžete v aplikaci FordPass v části „Účet“ na dlaždici „Soukromí“ kdykoli odvolat. Další informace o souborech cookie naleznete v části „Technologie podobné souborům cookie aktivní v aplikaci FordPass“.

·                Ford Credit. Prostřednictvím aplikace můžete rovněž získat přístup ke svému správci účtu Ford Credit. Společnost Ford Credit tyto osobní údaje použije tak, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Ford Credit.

· Pouze uživatelé Ford Secure. 

o Když nahlásíte policii krádež vozu, obdržíte referenční číslo trestného činu. Poté vás požádáme, abyste nám referenční číslo sdělili, abychom mohli spolupracovat s policií ve věci navrácení vašeho vozu. Během procesu hledání vozu se může stát, že budeme shromažďovat dodatečné informace, které nám i policii s opětovným získáním vozu pomohou.

Jak vaše údaje používáme:

Údaje, které o vás shromažďujeme prostřednictvím aplikace FordPass a z vozu (vozů), používáme a můžeme je kombinovat s dalšími údaji, které shromažďujeme pro:

Účel

Právní základ

Poskytování funkcí a služeb: Abyste mohli ovládat určité funkce vozu, využívat všechny předplacené služby (např. Ford Secure) a aby mohly být splněny vaše požadavky

Plnění smlouvy

Zákaznickou podporu: Abychom vám poskytovali podporu a odpovídali na dotazy

 

Plnění smlouvy

Kvalitu a vývoj produktu: K ověření toho, zda funkce nebo služba splňuje zamýšlený účel, včetně prognóz. Pro výzkum a vývoj nových produktů a služeb.

Oprávněný zájem

Vyhodnocování a zlepšování kvality služeb, které vám poskytujeme my, naši prodejci a naši dodavatelé. Tyto údaje používáme k pochopení a zlepšení zkušeností zákazníků.

Oprávněný zájem

Rozvíjení marketingových strategií

 

Oprávněný zájem

 

Rozesílání marketingových sdělení v souladu s vašimi předvolbami pro komunikaci.

Souhlas

Poskytování doporučení a přizpůsobení vašich zkušeností. S vaším souhlasem můžeme provádět analýzy, získávat poznatky a využívat informace o vašem vozidle a o tom, jak je používáno, včetně údajů o jízdě (jako je rychlost a brzdění) a o poloze vozidla, abychom vám mohli poskytovat doporučení a přizpůsobit uživatelskou zkušenost vašim potřebám.

Souhlas

Plnění našich zákonných a regulačních povinností, reagování na soudní řízení nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami a předcházení trestným činům a podvodům a jejich odhalování nebo pro ochranu vašich práv, našich práv nebo práv jiných osob.

Právní povinnost nebo oprávněný zájem

 

Jak vaše údaje sdílíme:

Osobní údaje získávané z aplikace FordPass a z vozu propojeného (vozů propojených) s aplikací FordPass můžeme sdílet:

·            s našimi autorizovanými prodejci do lokalizátoru prodejců a našimi přidruženými společnostmi.

·            Údaje o vozidle můžeme sdílet s našimi autorizovanými prodejci, aby mohli snadněji pomáhat při diagnostice a opravách vozu. S vaším souhlasem můžeme tyto údaje sdílet také pro účely marketingu prodejců.

·            se společnostmi a dalšími organizacemi, které jsme pověřili, aby za nás poskytovaly služby, např. poskytovateli hostingu a informačních technologií.

·            s odbornými konzultanty.

·            S policií, pokud máte aktivní předplatné Ford Secure a upozorníte nás na krádež vašeho vozu.

·            s orgánem činným v trestním řízení, soudem, regulačním úřadem, státním úřadem nebo jinou třetí stranou, pokud se domníváme, že je to nezbytné, abychom dostáli právní či regulační povinnosti nebo abychom jinak chránili naše práva, práva jakékoli třetí strany či osobní bezpečnost jednotlivců nebo abychom odhalovali podvody, předcházeli jim nebo abychom se jinak zabývali otázkami podvodného jednání, zabezpečení a bezpečnosti.

·            s případným novým vlastníkem, pokud se rozhodneme naši společnost nebo její část prodat.

Některé služby vyžadují, abychom vaše osobní údaje sdíleli s následujícími organizacemi:

·            Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo předplatné od společnosti Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) prostřednictvím účtu Ford, budeme s ní sdílet informace o vašem účtu (například váš VIN, jméno, zemi, e-mailovou a poštovní adresu, pokud jsou k dispozici). Společnost FSM bude tyto údaje používat spolu s dalšími informacemi, které jim poskytnete, aby s vámi komunikovala o vaší objednávce, splnila váš požadavek na objednávku a pomohla vám s případnými dotazy. Dále může společnost FSM používat agregovaná data například k pochopení počtu a typu zakoupených předplatných. Vaše údaje společnost FSM používá k plnění smlouvy s vámi poskytnutím požadovaného předplatného a má oprávněný zájem na pochopení nákupů předplatného, aby pomohla informovat vývoj a marketing produktů. Společnost FSM nás může informovat, že jste si předplatné zakoupili, abychom vám mohli poskytnout funkce ve vozidle a abyste měli přístup k této funkci a mohli ji ovládat prostřednictvím aplikace. Tam, kde je to nezbytné pro poskytování služby, může společnost FSM také sdílet některé údaje s poskytovatelem.

Produkt

Poskytovatel

Sdílené údaje

Nabíjecí síť FordPass

Ionity GmbH

Číslo nabíjecí karty FordPass, částečné VIN

 

The New Motion B.V.

Číslo nabíjecí karty FordPass

 

BP Chargemaster Limited

(jen ve Spojeném království)

Číslo nabíjecí karty FordPass, jedinečné referenční číslo, jméno, e-mail, poštovní adresa

Neutrální server

Caruso

V závislosti na zvolené službě může být zahrnuta poloha vozidla, informace o vozidle a údaje o jízdách

 

High Mobility

V závislosti na zvolené službě může být zahrnuta poloha vozidla, informace o vozidle a údaje o jízdách

Aktuální doprava

Informace o nebezpečí v okolí (LHI)

HERE Global B.V.

Poloha, směr a rychlost vozidla, u něhož byla zrušena identifikace

Každý poskytovatel bude tyto údaje používat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů

Pokud platíte prostřednictvím služby FordPay (kterou provozuje společnost FCE Bank Plc), sdělí jí společnost FSM vaše ID uživatele, podrobnosti o požadovaném produktu a výši platby. Služba FordPay bude vaše údaje používat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/terms.html#fifteen . Další informace o tom, jak bude společnost FSM používat vaše údaje, o mezinárodních přenosech a o výkonu vašich práv, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Kontaktujte společnost FSM na adrese https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

·            Pokud využíváte bezplatnou zkušební verzi pro informace o dopravním provozu v reálném čase a místních nebezpečích, sdílíme polohu vašeho vozidla, směr a rychlost s naším poskytovatelem, společností HERE Global B.V.. Tyto údaje sdílíme pouze takovým způsobem, který neidentifikuje vás ani váš vůz.

·            Pokud se rozhodnete ve voze aktivovat hotspot sítě WiFi u našeho poskytovatele sítě, společnosti Vodafone Global Enterprise Limited (dále jen „Vodafone“), zašleme mu vaše číslo VIN a identifikační údaje karty SIM ve voze, abychom službu povolili. Používání vašich údajů společností Vodafone je popsáno v jejích zásadách ochrany osobních údajů. Při dosažení určitého limitu dat nás bude společnost Vodafone informovat, abychom mohli tyto informace zobrazit v aplikaci, nebo pokud se obrátíte na naše centrum služeb zákazníkům.

·  Pokud používáte služby SYNC4 Connected Navigation nebo Connected Built-In Navigation, sdělíme společnosti Garmin jedinečný identifikátor vozidla, aktuální GPS polohu vozidla, trasu, informace o cíli, adresu a požadavky na vyhledávání zajímavých míst. Společnost Garmin bude s těmito údaji nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

· Pokud budete chtít ve vozidle používat služby Alexa a Ford Streaming, musíte své vozidlo připojit k účtu Amazon. Po připojení se budou společnosti Amazon poskytovat údaje o vozidle (například identifikátor vozidla, model a verze softwaru) při každém startu vozidla.  Společnost Amazon je správcem osobních údajů, které poskytujete při používání služby Alexa. Další informace najdete v [zásadách ochrany osobních údajů] společnosti Amazon.

·  FordPass využívá služby Google Maps a Aplikační programovací rozhraní (API) Google pro zajištění fungování funkcí FordPass, co se týče map, informací o adresách a vyhledávání míst či zajímavostí, včetně funkcí, jako je FordPass Location (pomáhá lokalizovat vozidlo v garáži FordPass) a Public Charging (pokud je pro vaše vozidlo k dispozici).

Je-li tato možnost povolena, bude Google používat soubory cookie a následující data budou sdílena se společností Google pro účely popsané v jejich zásadách ochrany soukromí (níže).

·Přesná poloha – v závislosti konkrétní funkci FordPass nebo funkčnosti, kterou využíváte, se může jednat o přesnou polohu vaše vozidla, mobilního zařízení, nabíjecí stanice nebo jiného místa nebo zajímavosti, kterou hledáte. Informace o vaší poloze budou se společností Google sdíleny pouze, když funkci používáte na popředí.

·Identifikátory (jako je IP adresa zařízení, jedinečný identifikátor sady Maps Software Development Kit (SDK), obecný identifikátor aplikace FordPass)​

·Technické informace o zařízení (jako je typ zařízení, číslo verze operačního systému, číslo verze SDK, velikost obrazovky, barevný motiv atd.);​

·Výkon map a údaje o událostech interakce (jako je posouvání, přibližování a metriky o abnormálním ukončení/pádu aplikace); a​

·Vaše vyhledávací dotazy.​

Společnost Google používá soubory cookie a osobní údaje, které shromažďuje prostřednictvím služeb Google Maps a Google API, k následujícím účelům: poskytování služeb Google Maps a dalších služeb podporovaných rozhraními Google API; řešení problémů a poskytování technické podpory; udržování bezpečnosti a kapacity služby Google Maps; zkvalitňování služby Google Maps a dalších rozhraní Google API, produktů a služeb; a jejich  dalším účelům popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google[A1]

Před použitím funkce FordPass, která zahrnuje služby Google Maps nebo rozhraní Google API, máte možnost udělit souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení ochrany soukromí na kartě Účet. Pokud odmítnete, nebudete moci používat službu Google Maps v rámci funkcí FordPass, jejichž funkčnost se na tuto službu spoléhá.

·            Pokud ve voze připojeném k aplikaci využijete funkci digitální asistenční služby, sdělíme (pokud to nezakážete) místnímu poskytovateli asistenčních služeb vaše jméno, polohu a telefonní číslo. Váš místní poskytovatel asistenčních služeb bude s těmito údaji nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Pro účely stanovené v těchto zásadách (například zdokonalování výrobků, výzkum a vývoj) s námi mohou být sdíleny údaje jako VIN vašeho vozu, informace o jeho stavu a důvod přivolání asistenční služby.

·            Pokud nás požádáte o elektronické sdílení informací o vozidle s vaším vybraným poskytovatelem služeb, například pokud jste uzavřeli smlouvu s poskytovatelem třetí strany na pojistný produkt založený na používání nebo produkt podporovaný neutrální serverovou platformou

·            Při spojení s jinými autorizovanými držiteli účtu FordPass bude sdílen váš profilový obrázek a křestní jméno.

·            Se třetími stranami můžeme sdílet anonymizované údaje, například údaje o životním prostředí.

Kam jsou vaše údaje ukládány

Vaše osobní údaje jsou ukládány lokálně ve vašem mobilním zařízení a na serverech, které provozujeme my nebo naši poskytovatelé služeb. S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů země, ve které jste si aplikaci stáhli, a můžeme je přenášet uvnitř Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) i do zemí mimo něj (včetně Velké Británie, USA, Indie a do našich přidružených společností uvedených na seznamu Ford Motor Company Group).

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje v podobně, z níž lze zjistit vaši totožnost, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto zásadách. To obecně znamená, že jsou údaje uchovávány tak dlouho, dokud platí některá z těchto možností:

-       vaše údaje jsou v přiměřeném rozsahu nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby,

-       vaše údaje jsou v přiměřeném rozsahu nezbytné ke splnění účelu, k němuž jste nám je poskytli nebo k němuž je shromažďujeme,

-       vaše údaje jsou v přiměřeném rozsahu nezbytné k ochraně a obhajobě vašich práv nebo vašeho majetku (v takovém případě jsou obvykle uchovávány po dobu stanovenou místními právními předpisy),

-       jsme povinni vaše údaje uchovávat z jiných důvodů podle platných právních předpisů nebo nařízení.

Technologie podobné souborům cookie aktivní v aplikaci FordPass

Co jsou technologie podobné souborům cookie?

Technologie podobné souborům cookie se běžně používají, aby aplikace fungovaly efektivněji. Tyto technologie se v aplikaci používají pro následující účely:

·       Naprosto nezbytné: Tyto technologie jsou nezbytné pro základní funkce webu a k poskytování služeb.

·       Výkon: Tyto technologie nám umožňují sledovat používání aplikace a zlepšovat tak funkce aplikace nebo provádět průzkum trhu. Pseudonymizované profily o používání aplikace sestavujeme pomocí nástroje Adobe Analytics. Proti sestavování takových pseudonymizovaných profilů můžete vznést námitku. Ke shromažďování technických informací z vašeho zařízení po pádu aplikace používáme také nástroj Aptelligent, abychom získali přesnější představu o příčině problému.

·       Reklama: Pokud jste s tím souhlasili, můžeme tyto technologie používat k vyhodnocování úspěšnosti našich reklamních kampaní a personalizaci marketingových sdělení, která od nás dostáváte. Souhlas s reklamními soubory cookie můžete v aplikaci v části „Účet“ na dlaždici „Soukromí“ kdykoli odvolat.

·       Účely komunikace s asistenty: Pokud kontaktujete asistenta společnosti Ford, můžeme tyto technologie používat s vaším svolením k tomu, aby si asistent Ford mohl zobrazit údaje o vašem používání aplikace v nedávné době. Bude vám pak moci lépe poradit.

Vaše volby, práva a kontaktní údaje

 

·       Vaše volby

Můžete:

– kdykoli aktualizovat a spravovat své marketingové, reklamní soubory cookie a předvolby polohy prostřednictvím dlaždice „Soukromí“ ve svém „Účtu“.

– rozhodnout se, že nám některé osobní údaje nesdělíte, což však může omezit nebo zabránit používání některých služeb (například pokud přestanete sdílet údaje z GPS, aplikace Aktuální doprava nebude schopna poskytovat aktuální dopravní údaje, a pokud přestanete sdílet údaje z vozidle, nebudete moci používat zamykání a odemykání na dálku).

– přestat sdílet údaje mezi vozem a aplikací FordPass nebo vůz z aplikace FordPass trvale odpojit (například při prodeji vozu). Další informace najdete v části Nastavení konektivity ve voze a v často kladených otázkách aplikace FordPass. Jestliže pomocí ovládacích prvků ve voze vůz z aplikace FordPass odeberete nebo vypnete sdílení údajů mezi vozem a aplikací FordPass, může se stát, že některé služby nebudete moci používat. Pokud máte aktivní předplatné služby Ford Secure, upozorňujeme, že je třeba toto předplatné služby Ford Secure zrušit před tím, než budete moci sdílení některých údajů o této službě mezi vozem a FordPass ukončit, nebo před tím, než vůz z aplikace FordPass trvale odeberete. Před prodejem vozu nezapomeňte předplatné FordPass zrušit a odebrat vůz z FordPass.

Pokud umožníte někomu dalšímu řídit vůz propojený (vozy propojené) s aplikací FordPass, vysvětlete mu, jak se aplikace FordPass používá, jak může vypnout sdílení údajů mezi aplikací FordPass a propojeným vozem (propojenými vozy), a vysvětlete mu, že tyto zásady jsou dostupné na internetových stránkách místní společnosti Ford nebo na adrese Fordconnected.com.

·       Vaše práva

Jako fyzická osoba máte právo vědět, jaké údaje o vás shromažďujeme a pro jaké účely, a žádat o případnou opravu údajů. V určitých případech máte také právo vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů nebo nás můžete požádat, abychom vaše údaje vymazali nebo omezili jejich zpracování. V některých případech nás také můžete požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli předat dalším správcům údajů (tzv. právo na přenositelnost údajů).

Pokud se vaše osobní údaje změní nebo pokud budou vaše osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nepřesné, dejte nám to vědět, abychom je mohli aktualizovat nebo opravit.

·       Kontaktujte nás

 

Nebudete-li spokojeni s tím, jak vaše údaje používáme, prosíme vás, abyste to nejprve dali vědět nám. Pokusíme se vaše obavy vyřešit. Máte ale samozřejmě také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání vašich údajů nebo budete-li chtít uplatnit svá práva, můžete zavolat asistentovi FordPass nebo napsat na adresu:

Privacy Enquiry, PO Box 616, Hull HU9 9PR

Můžete také kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

dpeurope@ford.com

Zabezpečení vašich údajů

 

Na ochranu a k zajištění bezpečnosti a přesnosti vašich údajů používáme vhodné systémy, zásady, postupy a technologie.

 

Další weby

Aplikace FordPass může obsahovat odkazy na další aplikace nebo weby, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu a na které se tyto zásady nevztahují. Pokud kliknutím na uvedený odkaz navštívíte některý z takových webů, může od vás provozovatel webu shromažďovat údaje a používat je v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těch našich.

 

Datum platnosti zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a následné revize

 

Tyto zásady mohou být aktualizovány, aby zohledňovaly případné změny v aplikaci FordPass, v postupech, které uplatňujeme při ochraně osobních údajů a při jejich používání, nebo v platných právních předpisech.

Na případné změny těchto zásad vás upozorníme. Pokud bude mít změna zásadní vliv na povahu zpracování nebo se vás bude jiným způsobem zásadně dotýkat, upozorníme vás na ni v dostatečném předstihu, abyste měli možnost uplatnit svá práva (např. vznést námitku proti zpracování údajů).