Podmínky pro uživatele aplikace FordPass v Evropě

Version: 0.3

Podmínky

Verze: 0.3

Podmínky pro uživatele aplikace FordPass v Evropě

(dále jen „podmínky“)

Verze:  leden 2019

Vítáme vás na platformě FordPass, chytřejším způsobu mobility! FordPass je nová platforma, která změní váš pohled na cestování. Jedná se o soubor osobních, digitálních i fyzických řešení, s nimiž získáte další možnosti mobility a dostanete se dál, než jste kdy považovali za možné.

Než začneme, rádi bychom vás seznámili s fungováním platformy FordPass a požádali vás o potvrzení souhlasu s našimi podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Podmínky si přečtěte pozorně. Pro snazší orientaci v podmínkách můžete použít obsah:

 

1.    Obecné informace

    1.1.    Smlouva k aplikaci FordPass

    1.2.    Systémové požadavky

2.    Služby

    2.1.    Můj prodejce

    2.2.    Moje vozy

    2.3.    Výhody FordPass

    2.4.    Parkování

    2.5.    Provozní funkce (připravuje se)

3.    Asistenti FordGuides (volat průvodce – pokud je k dispozici)

4.    Asistenční služba

5.    Platnost

6.    Bezpečnost vozu

7.    Ochrana a zabezpečení osobních údajů

8.    Komunikace

9.    Zvláštní podmínky a materiály třetích stran

    9.1.    Zvláštní podmínky

    9.2.    Materiály třetích stran

10. Licenční omezení

11. Upozornění na ochranné známky

12. Odpovědnost

13.Rozhodné právo

14.Napište nám

 

1. Obecné informace

Tyto podmínky upravují používání aplikace FordPass (dále jen „FordPass“) a přístup k ní a platí mezi individuálním uživatelem aplikace FordPass (dále jen „vy“) a společností Ford Motor Company Limited, se sídlem v Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW; č. společnosti 00235446 (dále jen „Ford“, „my“, „nás“ apod.).

Těmito podmínkami se nijak nemění podmínky jiných smluv, které jste případně uzavřeli s námi nebo s některou ze společností skupiny Ford. Tyto podmínky obsahují důležité informace o aplikaci FordPass. FordPass je služba, která využívá vaše údaje, vaše mobilní zařízení a váš vůz, např. informace o místě nebo o způsobu jízdy, k poskytování skvělých funkcí, služeb a komunikace přizpůsobených vašim zájmům. Další informace najdete také v našich zásadách ochrany osobních údajů (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/privacy.html). Pokud si budete chtít uložit kopii těchto podmínek, navštivte náš web https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/terms.html a dokument si uložte nebo vytiskněte. Tyto podmínky jsou k dispozici také v aplikaci FordPass v informacích o vašem účtu. Po uzavření smlouvy dostanete kopii těchto podmínek na trvalém nosiči (např. jako přílohu k e-mailu). Používání aplikace FordPass a přístup k ní podle těchto podmínek se týká pouze Evropy.

 

1.1.     Smlouva k aplikaci FordPass

Společnost Ford nabízí základní funkce a umožňuje přístup k informacím o voze a dalším podpůrným službám v samostatných appletech prostřednictvím aplikace FordPass (dále „služby“). Služby, které jsou vám k dispozici, jsou popsány níže v kapitole 2. Chcete-li používat funkce a služby aplikace FordPass, musíte se zaregistrovat a potvrdit souhlas s těmito podmínkami. Při registraci v aplikaci FordPass si vytvoříte uživatelské jméno, které bude odpovídat vaší e-mailové adrese, a zvolíte si heslo. Použití některých služeb může vyžadovat uzavření samostatné smlouvy a může být předmětem zvláštních smluvních podmínek (dále jen „zvláštní podmínky“). Takové zvláštní podmínky pak platí navíc k těmto podmínkám.

Vyjádřením souhlasu (zaškrtnutím políčka) a kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ se zavážete, že při používání aplikace FordPass budete dodržovat tyto podmínky.

Tyto smluvní podmínky vstoupí v platnost, jakmile obdržíte potvrzení e-mailem, nejpozději ale okamžikem, kdy budete moci začít služby využívat. Jakmile se tak stane, má se za to, že jste s námi uzavřeli smlouvu.

Při registraci v aplikaci FordPass musíte vybrat zemi, uvést své křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Případně můžete uvést také své mobilní telefonní číslo a adresu bydliště. Můžete si také zvolit, zda chcete, abychom vám posílali marketingová sdělení.

Osobní údaje týkající se určité služby se shromažďují v okně příslušného appletu.

Tyto podmínky budeme průběžně aktualizovat, pokud to bude podle našeho uvážení nezbytné (např. z důvodu bezpečnosti, při změně právních předpisů, na základě požadavků kontrolních úřadů, při změně rozsahu dostupných služeb nebo při zavádění nových služeb). Pokud se změní rozsah dostupných služeb, budou zavedeny nové služby nebo budou navrhované změny pro vás výhodné, bude se mít za to, že s takovými změnami souhlasíte, jestliže poté, co o nich budete informováni, budete aplikaci FordPass používat bez námitek i po datu, kdy oznámené změny vstoupí v platnost.

Pokud navrhované nové podmínky omezí rozsah služeb nebo vaše stávající práva podle této smlouvy, budeme vás o nich informovat v přiměřeném předstihu pokud možno minimálně dvou měsíců před datem, kdy navrhované změny vstoupí v platnost. O navrhovaných změnách podmínek vás budeme informovat vždy e-mailem na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu a případně také prostřednictvím push notifikací. V těchto oznámeních bude uvedeno datum, k němuž navrhované podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s navrhovanými podmínkami nebudete souhlasit, budete moci tuto smlouvu kdykoli vypovědět (podle postupu uvedeného níže v kapitole 5).

 

1.2.     Systémové požadavky

K používání aplikace FordPass je nutný kompatibilní mobilní telefon nebo mobilní zařízení, přístup k internetu (může podléhat poplatkům třetích osob) a softwaru (může podléhat poplatkům třetích osob) a může vyžadovat také průběžné aktualizace nebo upgrady. Podrobné informace o cenách a poplatcích za připojení k internetu vám sdělí váš mobilní operátor. Abychom předešli případným pochybnostem, upozorňujeme, že neprovozujeme mobilní telefonní síť ani neposkytujeme takové služby.

Pro přístup k některým službám aplikace FordPass musí být váš vůz Ford vybaven kompatibilním systémem SYNC. Pokud je váš vůz systémem SYNC vybaven, souhlasíte s tím, že můžeme software systému SYNC aktualizovat v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem softwaru ve voze („EULA“), která je součástí příručky majitele vozu, nebo případně i jiným způsobem. Software SYNC můžete případně aktualizovat také prostřednictvím aplikace FordPass. Využívání mobilních dat může být zpoplatněno.

Některé funkce nebo služby budou dostupné pouze na některých trzích a v závislosti na vybavení vozu a na datovém tarifu může být jejich pokrytí omezené. Dostupnost funkcí se může měnit a závisí na mobilním zařízení, vybavení vozu a dostupnosti připojení k internetu. Z různých důvodů, např. kvůli povětrnostním nebo topografickým podmínkám nebo v závislosti na datovém tarifu, může být aplikace FordPass někdy nedostupná nebo se může přerušit.

Odpovídáte za to, že údaje o vašem účtu v aplikaci FordPass a vaše heslo zůstanou důvěrné. Pokud na vašem účtu dojde k nějaké neoprávněné aktivitě v důsledku vaší nedbalosti nebo vašeho záměru, ponesete za takovou aktivitu odpovědnost. Zavazujete se, že nás budete o každém neoprávněném použití vašeho účtu nebo vašeho hesla neprodleně informovat.

Způsoby odinstalování se liší podle vašeho zařízení. Pokud budete chtít aplikaci FordPass odinstalovat, musíte použít nástroj na správu aplikací ve vašem zařízení. Postup najdete v návodu k zařízení.

Pokud je váš vůz vybaven zabudovaným zařízením, vyhledejte postup pro vypnutí datových přenosů v příručce pro majitele vozu. Může být nutné resetovat nastavení systému SYNC.

 

2. Služby

V budoucnu můžeme rozšiřovat rozsah dostupných služeb v aplikaci FordPass nebo přidávat nové služby. V následující části uvádíme podrobný popis služeb, které jsou v současné době součástí aplikace FordPass nebo budou k dispozici v blízké budoucnosti:


2.1.     Můj prodejce

Funkce Můj prodejce slouží ke kontaktování vašeho prodejce Ford, domlouvání návštěv v servisu, vyhledávání prodejců Ford, zobrazování navigace k vašemu prodejci Ford a prohlížení nových vozů a příslušenství u vašeho prodejce Ford. Používáním lokalizačních služeb souhlasíte s podmínkami používání lokalizačních služeb nebo map třetích osob.

Návštěvy servisu a samotný servis vozu si domlouváte přímo s prodejcem Ford. Prodejci Ford jsou samostatné právní subjekty. Za jejich činnost včetně služeb, které vám poskytují, a obsahu jejich webů, neneseme žádnou odpovědnost.

S funkcí Můj prodejce si rovněž můžete prohlížet nové vozy a příslušenství u vašeho preferovaného prodejce Ford. Vozy a příslušenství v aplikaci FordPass nemusejí odpovídat skutečnému stavu zásob vašeho prodejce Ford. Nejsme povinni ověřovat stav zásob, který do aplikace zadávají jednotliví prodejci. Za případné nepřesnosti proto neneseme odpovědnost. Skutečnou cenu a dostupnost vozu včetně případných podmínek vám sdělí váš prodejce Ford.

 

2.2.     Moje vozy

S funkcí Moje vozy máte prostřednictvím aplikace FordPass přístup k určitým informacím o vašem voze. Pokud si budete chtít registrovat svůj vůz ve funkci Moje vozy, musíte zadat číslo VIN. Jestliže budete chtít propojit účet aplikace FordPass s číslem VIN vozu, který nevlastníte nebo nepoužíváte na základě leasingové smlouvy, musíte být oprávněným uživatelem takového vozu. Je možné, že takové propojení bude muset schválit primární vlastník účtu a bude ho nutné ještě potvrdit ve voze. Číslo VIN je možné z aplikace FordPass kdykoli odebrat. Jeho odebrání ale může mít vliv na některé funkce aplikace FordPass.

Funkce Moje vozy slouží také ke sledování videonávodů k vašemu vozu. Pokud se budete chtít na tato videa podívat, připojí se aplikace FordPass na web společnosti Ford (http://www.ford.cz/). Tento web provozuje společnost Ford, ale pro jeho používání mohou platit odlišné podmínky. Před zhlédnutím videonávodů se proto nejprve seznamte s podmínkami používání webu společnosti Ford a se zásadami ochrany osobních údajů. Sledování těchto videí je na vaše vlastní nebezpečí. Používejte tato videa s rozmyslem a nepokoušejte se sami provádět údržbu vozu, jestliže by měla být prováděna odborníkem.

Informace ve funkci Moje vozy jsou uváděny pouze pro usnadnění. Nemusí odrážet skutečný nebo aktuální stav vašeho vozu. Řiďte se přístroji a displeji ve voze, které zobrazují přesný aktuální stav vozu.

Upozorňujeme, že odpovědnost za to, že je vůz v řádném provozuschopném stavu, nese řidič.

 

2.3.     Výhody FordPass (volat průvodce – pokud je k dispozici)

Registrací v aplikaci FordPass jste automaticky zařazeni do programu Výhody FordPass. Program Výhody FordPass zahrnuje speciální nabídky a propagační akce, které mohou záviset na tom, jak a k čemu aplikaci FordPass používáte. Používání programu Výhody FordPass ale není podmínkou pro to, abyste mohli používat další části aplikace FordPass. Typ nabídek a propagačních akcí a jejich četnost budou různé a mohou pro ně platit zvláštní podmínky. Program Výhody FordPass není svázán s žádnými jinými věrnostními programy nabízenými našimi pobočkami. Program Výhody FordPass podléhá změnám a některé funkce a vlastnosti nemusejí být dostupné pro všechny značky a modely vozů.

Souhlasíte s tím, že vám budou společnost Ford, váš autorizovaný prodejce a naši partneři zasílat sdělení, která mohou být přizpůsobená podle osobních údajů, které nám sdělíte prostřednictvím aplikace FordPass, např. podle polohy nebo způsobu řízení.

Ustanovení kapitoly 7 o ochraně a soukromí osobních údajů se proto vztahují zejména na program Výhody FordPass.

 

2.4.     Parkování

Funkce Parkování slouží k vyhledání volného parkovacího místa díky zobrazení parkovacích míst pomocí externích lokalizačních služeb nebo poskytovatelů map, které už ve svém mobilním zařízení používáte. Používáním lokalizačních služeb souhlasíte s podmínkami používání lokalizačních služeb nebo map třetích osob.

Na zobrazených parkovacích místech může být účtován poplatek. Tyto poplatky účtují třetí strany. Naše společnost neposkytuje parkovací služby ani neprovozuje žádná parkoviště.

Neověřujeme kvalitu, vhodnost nebo bezpečnost zobrazených parkovacích míst. Za jejich kvalitu, vhodnost nebo bezpečnost proto neposkytujeme žádnou záruku.

 

 

2.5.     Provozní funkce (připravuje se)

Pokud je váš vůz vybaven zabudovaným modemem (už brzy i v České republice), můžete mít prostřednictvím aplikace FordPass přístup k některým provozním funkcím, např. zamykání a odemykání dveří nebo startování a vypínání motoru na dálku, pokud jsou takové funkce ve vaší zemi povoleny. Tyto funkce nemusejí být dostupné u všech značek a modelů vozů a momentálně nejsou dostupné prostřednictvím našeho webu.

 

Poznámka: K některým funkcím potřebujete volitelnou funkci SYNC Connect dostupnou ve vybraných vozech (zahrnuje službu SYNC Connect po dobu pěti let od data prodeje vozu podle záznamů prodejce Ford). Po uplynutí pěti let může služba SYNC Connect podléhat předplatnému.

 

Poznámka: Při opouštění vozu si nezapomeňte vzít klíč nebo klíčenku. Odemykání na dálku nemusí fungovat v případě poruchy služby, nebo pokud je baterie téměř vybitá.

 

V některých případech může být nutné nejprve nainstalovat nejnovější verzi aplikace FordPass, než ji budete moci začít znovu používat.  Ujistěte se, že máte do vozu přístup vždy i bez možnosti použití aplikace FordPass.

 

Určité funkce FordPass mohou vyžadovat, aby byl vůz vybaven kompatibilním systémem SYNC nebo zabudovaným modemem (dále jen „software“). Pokud je váš vůz tímto softwarem vybaven, souhlasíte s tím, že naše společnost, naše přidružené společnosti nebo poskytovatelé služby mohou software na dálku kontrolovat a aktualizovat ho v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem softwaru ve voze („EULA“), která je součástí příručky majitele vozu, nebo případně i jiným způsobem. Software můžete případně aktualizovat také prostřednictvím aplikace FordPass. Dále souhlasíte s tím, že společnost Ford, její přidružené společnosti, poskytovatelé služeb nebo pověření zástupci mohou pravidelně kontrolovat verzi softwaru a na dálku dodávat softwarové aktualizace, upgrady, doplňky nebo změny softwaru bez předchozího upozornění nebo získání dalšího souhlasu.  Využívání mobilních dat může být zpoplatněno.

 

Některé funkce nebo služby budou dostupné pouze na některých trzích a v závislosti na vybavení vozu a na datovém tarifu může být omezené pokrytí. Dostupnost funkcí se může měnit a závisí také na mobilním zařízení, vybavení vozu a dostupnosti připojení k internetu. Některé funkce mohou být dostupné pouze prostřednictvím webu, nebo pouze prostřednictvím aplikace.  Z různých důvodů, např. kvůli povětrnostním nebo topografickým podmínkám nebo v závislosti na přístupu k internetu nebo datovém tarifu, může být aplikace FordPass někdy nedostupná nebo se může přerušit.

 

Je-li váš vůz vybaven připojením k internetu a připojíte-li se k internetu prostřednictvím aplikace FordPass, bude váš vůz přenášet data do společnosti Ford i po odinstalování aplikace FordPass.  Pokud budete chtít přenos dat z vozu deaktivovat, vyhledejte postup pro vypnutí datových přenosů v příručce pro majitele vozu. Může být nutné resetovat nastavení systému SYNC.

 

Pokud je vůz vybaven funkcí sledování stavu vozu, mohou se v aplikaci FordPass zobrazovat různá upozornění týkající se „zdravotního stavu“ vašeho vozu. Tato upozornění mohou obsahovat například údaje o stavu baterie a stavu paliva v nádrži, počet ujetých kilometrů, číslo VIN nebo další informace pro diagnostiku. Tato upozornění ale nenahrazují běžnou údržbu vozu a neměli byste se na ně spoléhat místo běžné údržby vozu. Pokud budete mít podezření na nějaký problém s vozem, obraťte se na odborníka, který provede diagnostiku a potřebnou údržbu.

Pokud je váš vůz vybaven funkcí hotspotu Wi-Fi sítě a máte povolená mobilní data, můžete v aplikaci FordPass sledovat využití vašeho datového tarifu.  Do bezdrátové sítě se musíte registrovat přímo u provozovatele bezdrátové sítě, který nese výhradní odpovědnost za poskytování služeb bezdrátové sítě. Na tyto služby se vztahují zvláštní podmínky, s nimiž musíte při aktivaci služeb souhlasit. Provozovatel bezdrátové sítě také odpovídá za údaje o využití vašeho datového tarifu, které se zobrazují v aplikaci FordPass.  Vždy pozorně sledujte silniční provoz a při řízení vozu se soustřeďte. Wi-Fi hotspot je určen pouze pro spolucestující.

 

Funkce startování motoru na dálku ve vozech vybavených touto funkcí přepíná alarm do režimu „snížené ostrahy“. V tomto režimu se během startování motoru na dálku deaktivuje senzor pohybu ve voze a detektor naklonění vozu. Obvodový alarm zůstává aktivovaný. Jako bezpečnostní opatření se dvojitě uzamčené dveře při startování motoru na dálku přepnou do režimu centrálního zámku. Funkci startování motoru na dálku používejte uvážlivě. Upozorňujeme, že funkce startování motoru na dálku a její použití může být předmětem zvláštní právní úpravy. Dbejte proto, prosím, na její používání výlučně v souladu s platnými místními předpisy.

 

Na funkci měsíčního výkazu palivové efektivity mají vliv způsob řízení i jiné netechnické faktory, které hrají roli ve výsledné spotřebě vozu a množství emisí CO2. Každý člověk za různých dopravních a klimatických podmínek (léto, zima) řídí jinak. Někdo převážně brázdí dálnice, jiní jezdí spíše po okresních silnicích. Někteří vyznávají rychlou jízdu, jiným vyhovuje pomalejší tempo.

Zpráva o spotřebě paliva, kterou generuje aplikace FordPass, není přímo srovnatelná s oficiálními údaji. Chcete-li posoudit spotřebu paliva a emise CO2 u nového pasažéra, podle harmonizovaného testovacího protokolu EU byste měli použít oficiální hodnoty těchto ukazatelů, které najdete v návodu pro vlastníka vozu.

Zpráva o spotřebě, kterou generuje aplikace, se může lišit od údajů jiných výrobců původního zařízení, a proto není k dispozici přímé srovnání.

 

3. Asistenti FordGuides

Díky funkci Asistenti FordGuides můžete e-mailem kontaktovat asistenta FordGuides a požádat ho o radu, jak využívat různé výhody FordPass a řešení mobility. Poskytovatel aplikace FordPass nenese odpovědnost za připojení k internetu, které vám poskytuje váš provozovatel sítě. Při používání aplikace FordPass v zahraničí mohou být účtovány další poplatky za roaming.

Prostřednictvím aplikace FordPass můžete zadat své kontaktní údaje, aby vás mohl e-mailem kontaktovat asistent. Pokud se zaregistrujete v aplikaci FordPass a potvrdíte svůj souhlas s podmínkami, může vás asistent FordGuides požádat o ověření vaší e-mailové adresy. Uvedením svých osobních kontaktních údajů výslovně souhlasíte s tím, že vás asistent FordGuides smí kontaktovat. S veškerými osobními údaji a informacemi poskytovanými v rámci aplikace FordPass nebo sdělovanými asistentům FordGuides zacházíme jako s důvěrnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Asistenti FordGuides se vás nikdy nebudou ptát na heslo nebo PIN kód.

 

4. Asistenční služba

V případě poruchy vozu můžete prostřednictvím funkce asistenční služby telefonicky kontaktovat havarijní asistenční službu. Poplatky za komunikaci pro tyto účely hradíte vy a mohou se lišit podle země a poskytovatele.

Tato funkce je dostupná, pouze pokud v aplikaci potvrdíte souhlas s odesláním vaší aktuální polohy, jakmile vás k tomu aplikace vyzve. Havarijní asistenční služba podle těchto údajů ověří vaši polohu. Společnost Ford tyto údaje nezíská ani je nezpracovává. Podmínkou k používání aplikace s funkcí odesílání údajů o poloze je připojení k internetu. Případné poplatky za přenos dat hradíte vy.

Údaj o poloze je možné odeslat pouze v případě, že vaše mobilní zařízení dokáže určit platnou polohu. Z odeslané polohy nelze odvodit vaši přesnou polohu v budově (např. byt, podlaží apod.).

Společnost Ford se snaží zajistit, aby cena hovoru při kontaktování havarijní asistenční služby byla co nejnižší. Pokud využijete tuto funkci, je možné, že budete muset uhradit poplatek za poskytnuté havarijní asistenční služby.

Společnost Ford nenese odpovědnost za sdělení vašich údajů v důsledku chyby při přenosu dat nebo neoprávněného přístupu třetích osob k vašim údajům.

 

5. Platnost

Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude vámi nebo námi vypovězena. Smlouvu můžete vypovědět kdykoli z jakéhokoli důvodu písemně (i e-mailem) s uvedením, že chcete zrušit svůj účet v aplikaci FordPass. Vaši žádost zpracujeme a následně zrušíme váš účet a ukončíme veškeré datové přenosy do platformy FordPass.

Tuto smlouvu můžeme kdykoli písemně (i e-mailem na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu) vypovědět nebo můžeme částečně omezit nebo zcela pozastavit váš přístup k funkcím aplikace mj. z následujících důvodů:

 

1.    Dopustíte se závažného nebo trvajícího porušení některé z podmínek této smlouvy a takové porušení neodstraníte do 5 dnů po doručení písemné výzvy k jeho odstranění (lze-li porušení odstranit).

2.    Za daných okolností se takovým opatřením podle našeho uvážení zmírní zjištěné riziko nebo vám tím zabráníme ve zneužívání aplikace FordPass, manipulaci s ní nebo jiném narušování jejího řádného fungování.

3.    Rozhodneme se ukončit nabízení služeb prostřednictvím aplikace FordPass.

Po ukončení platnosti této smlouvy zrušíme váš účet v aplikaci FordPass a vaše uživatelské jméno budeme moci použít pro jiné uživatele.

 

6. Bezpečnost vozu

Varování: Důrazně varujeme před používáním jakýchkoli mobilních zařízení při řízení. Aplikaci FordPass nepoužívejte během řízení. Používání mobilních zařízení při řízení může být zakázáno také podle platných předpisů o silničním provozu. Přístup k aplikaci FordPass nebo její používání v mobilních zařízeních za jízdy může odvádět vaši pozornost od sledování dění na silnici. Hrozí pak ztráta kontroly nad vozem, nehoda a zranění vás a dalších osob. Aplikace FordPass může do vašeho mobilního telefonu posílat zprávy nebo push notifikace. Nečtěte zprávy v mobilním zařízení za jízdy.

 

7. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Společnost Ford jako správce údajů shromažďuje, ukládá, zpracovává a používá vaše osobní údaje, včetně údajů o používání vozu řidičem a údajů o samotném vozu, pokud je to nezbytné k poskytování služeb nabízených prostřednictvím aplikace FordPass v souladu s těmito podmínkami.

 

8. Komunikace

Pokud se rozhodnete s námi komunikovat, výslovně souhlasíte s tím, že naši zástupci vás budou kontaktovat způsobem, který si zvolíte. Zasílání push notifikací můžete povolit nebo zakázat v nastaveních zařízení. Podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/privacy.html).

 

9. Zvláštní podmínky a materiály třetích stran

9.1.     Zvláštní podmínky

Použití některých služeb může vyžadovat uzavření samostatné smlouvy s námi nebo s některým z partnerů společnosti Ford. Na tyto samostatné smlouvy se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Takové smlouvy pak platí mezi vámi a některým z partnerů společnosti Ford, ale nezahrnují nás.

Pokud se na službu vztahují zvláštní podmínky, budou vám příslušné zvláštní podmínky poskytnuty před prvním použitím služby a budete si moci uložit jejich kopii. Pokud budete chtít službu využívat, požádáme vás o souhlas se zvláštními podmínkami. Jestliže souhlas se zvláštními podmínkami odmítnete, nebudete moci službu, na kterou se takové zvláštní podmínky vztahují, využívat. Na používání dané služby se budou vztahovat a budou pro vás závazné pouze ty zvláštní podmínky, s nimiž budete souhlasit.

 

9.2.     Materiály třetích stran

Aplikace FordPass může také obsahovat odkazy na weby nebo služby třetích stran (neupravené zvláštními podmínkami), které nevlastníme nebo nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, např. odkazy na weby partnerů společnosti Ford (dále jen „služby třetích stran“). Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami poskytovatelů takovýchto služeb třetích stran nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně odpovědnost. Obsah služeb třetích osob také nebudeme ani nemůžeme nijak schvalovat nebo upravovat. Použitím služby třetí strany opustíte platformu FordPass. Při opouštění platformy FordPass byste si proto měli vždy nejprve přečíst poznámky a zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služby třetí strany, jehož web navštívíte. Před použitím služby třetí strany vás vždy upozorníme. Budete tak vždy vědět, zda používáte naše služby, nebo služby třetích stran.

Aplikace FordPass může k poskytování služeb využívat externí zdroje dat, např. mapy nebo pokyny k navigaci. Tato data a další informace nemusejí být vždy přesné. Používáním aplikace FordPass potvrzujete, že budete dodržovat podmínky těchto lokalizačních služeb, např.:
https://legal.here.com/cz-cs/terms

https://legal.here.com/cz-cs/privacy/policy

https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/


Používáním aplikace FordPass potvrzujete, že budete dodržovat podmínky služeb aktuálního dopravního zpravodajství, např.:
https://legal.here.com/cz-cs/terms

https://legal.here.com/cz-cs/privacy/policy

 

V případě rozporů mají tyto podmínky přednost před podmínkami lokalizačních služeb.

Aplikace FordPass může obsahovat nebo se částečně spoléhat na určitý bezplatný nebo sdílený software nebo software využívající veřejné knihovny (dále jen „otevřený software“). Podrobnější informace o případných závazcích nebo omezeních platných pro používání takového otevřeného softwaru najdete ve zveřejněných prohlášeních k používání otevřeného softwaru na webu http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

 

10.              Licenční omezení

Aplikace FordPass (včetně veškerého softwaru, obsahu a dat) je naším vlastnictvím nebo ji používáme na základě licence. Aplikace FordPass je chráněna celosvětově platnými autorskými právy, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím nebo jinými vlastnickými právy bez ohledu uvedení upozornění na autorská práva nebo jiné ochranné známky. Zavazujete se, že při používání aplikace FordPass budete dodržovat veškeré právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví včetně předpisů, které zakazují pořizování neoprávněných kopií. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno něco jiného, neposkytujeme žádná výslovná ani mlčky předpokládaná vlastnická práva k aplikaci FordPass.

V souladu s těmito podmínkami vám poskytujeme nevýhradní, nepřevoditelné, omezené právo na přístup k aplikaci FordPass a na její prohlížení, používání, zobrazování a poslouchání, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby.

Veškerá práva nebo oprávnění, která od nás získáváte, navíc podléhají těmto omezením:

 

1.    Nejste oprávněni sami ani prostřednictvím třetích osob vytvářet odvozená díla, využívat nástroje pro získávání dat, roboty nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrahování dat z aplikace FordPass, vytvářet databáze, systematicky stahovat nebo ukládat jakékoli materiály z aplikace nebo webu FordPass, odkazovat na aplikaci FordPass nebo ji vkládat do rámů na webových stránkách, extrahovat, odvozovat nebo se pokoušet extrahovat nebo odvozovat zdrojový kód nebo strukturu jakékoli části aplikace FordPass s využitím zpětné analýzy, zpětného překladu, dekompilace ani žádných jiných prostředků.

2.    Aplikaci FordPass nesmíte používat způsobem, který je nezákonný, urážlivý, hanlivý, podvodný nebo narušující soukromí někoho jiného, a nesmíte nikoho zneužívat na základě jeho náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení.

3.    Aplikaci FordPass nesmíte používat s jiným obsahem a při jejím používání nesmíte předstírat, že jste někdo jiný (jiná právnická či fyzická osoba), včetně naší společnosti.

4.    Nesmíte zasahovat do našich serverů nebo sítí a narušovat jejich provoz, ani se o to pokoušet, a nesmíte ignorovat požadavky na přístup do našich sítí nebo na jejich zabezpečení.

11.              Upozornění na ochranné známky

Název Ford a všechny ochranné známky a loga zobrazující se v aplikaci FordPass, jsou našim vlastnictvím nebo je používáme na základě licence. Neoprávněné používání jakékoliv ochranné známky, která se zobrazuje v aplikaci FordPass, je zakázáno.

 

12.              Odpovědnost

Společnost Ford bude s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče dbát na to, aby bylo používání aplikace FordPass bezpečné a aby při jejím používání nehrozilo poškození vašeho zařízení nebo jiného digitálního obsahu uloženého ve vašem zařízení. Společnost Ford však nemůže zaručit, že aplikace FordPass bude bezpečná a že nebude obsahovat chyby, viry nebo jiné škodlivé programy.

Při poskytování služeb, které jsou poskytovány přímo vám, bude společnost Ford postupovat s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče.

Společnost Ford nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku porušení těchto podmínek.

Společnost Ford neodpovídá za služby poskytované třetími stranami na základě zvláštní smlouvy.

Není-li v těchto podmínkách nebo v podmínkách upravující služby poskytované přímo námi (dále jen „podmínky společnosti Ford“) uvedeno jinak, odpovídá společnost Ford za ztrátu nebo škodu, která vám vznikne, pouze v případě, že k ní dojde v důsledku našeho nedodržení závazků podle podmínek společnosti Ford v souvislosti s aplikací nebo poskytovanými službami. Zároveň výslovně vylučujeme veškeré podmínky, záruky, ujištění a další výslovné nebo mlčky předpokládaná podmínky, které se mohou vztahovat na používání aplikace FordPass nebo služeb.

Společnost Ford nemůže zaručit, že aplikace FordPass nebo služby budou dostupné nepřetržitě a že budou vždy plně funkční. Za případné nesplnění jejích závazků z těchto podmínek nebo za prodlení v jejich plnění nenese odpovědnost, jestliže nesplnění závazků nebo prodlení v jejich plnění bude způsobeno událostmi, okolnostmi nebo příčinami, které nemůžeme přiměřeně nijak ovlivnit. V takových případech budeme mít právo na přiměřené prodloužení lhůty ke splnění našich závazků. Společnost Ford si také vyhrazuje právo upravovat aplikaci podle vlastního uvážení. Pokud v těchto podmínkách není na jiném místě uvedeno něco jiného, neneseme vůči vám odpovědnost za nedostupnost jakékoli části aplikace nebo jakékoli z poskytovaných služeb ani za jejich úpravy.

Zavazujete se, že tuto aplikaci a služby budete využívat pro osobní potřeby a že je nebudete využívat pro komerční účely, pro účely podnikání ani pro účely dalšího prodeje. Neodpovídáme za případné ztráty, které vám vzniknou, jestliže budete aplikaci FordPass nebo služby využívat jinak než jako spotřebitel.

Abychom předešli pochybnostem, platí, že neseme odpovědnost pouze za ztráty, které lze přiměřeně předvídat jako důsledek takového porušení.

Ustanovení této smlouvy neomezují odpovědnost společnosti Ford za:

1.    úmrtí nebo úraz způsobený její nedbalostí,

2.    podvod nebo záměrné uvedení v omyl nebo

3.    případnou jinou odpovědnost, kterou podle platných zákonů nelze vyloučit nebo omezit.

13.              Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí místním právem země vašeho bydliště v době uzavření smlouvy.

 

14.              Napište nám

Pokud se na nás budete chtít obrátit s dotazy, připomínky nebo nároky ohledně aplikace FordPass, můžete si potřebné místní kontaktní údaje vyhledat na webu http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Pro dotazy, připomínky nebo nároky ohledně aplikace FordPass můžete použít také níže uvedené kontaktní údaje.

e-mail

FPCZE@ford.com

Kontaktní adresa

FORD MOTOR COMPANY,

s. r. o. (Česká republika),
Karolinská 654/2, PSČ 18600,

Praha 8, FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., 

P. O. BOX 14, 

PRAHA - KARLÍN