Vyberte jinou zemi/jazyk

Podmínky pro uživatele aplikace FordPass v Evropě

Version: 1.1

Podmínky pro uživatele aplikace FordPass v Evropě

(dále jen „podmínky“)

Verze: červen 2024

Vítáme vás na platformě FordPass, chytřejším způsobu mobility! FordPass je nová platforma, která změní váš pohled na cestování. Jedná se o soubor osobních, digitálních i fyzických řešení, s nimiž získáte další možnosti mobility a dostanete se dál, než jste kdy považovali za možné.

Než začneme, rádi bychom vás seznámili s fungováním platformy FordPass a požádali vás o potvrzení souhlasu s našimi podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Podmínky si přečtěte pozorně. Pro snazší orientaci v podmínkách můžete použít obsah:

 

1.    Obecné informace

    1.1.    Smlouva k aplikaci FordPass

    1.2.    Systémové požadavky

2.    Služby

    2.1.    Můj prodejce

    2.2.    Moje vozy

    2.3.    Výhody FordPass

    2.4.    Parkování

    2.5.    Provozní funkce (připravuje se)

    2.6.    Ford Secure    

    2.7.    Ford Konektivita Premium

    2.8.    BlueCruise

3.    Asistenti FordGuides (volat průvodce – pokud je k dispozici)

4.    Asistenční služba

5.    Platnost

6.    Bezpečnost vozu

7.    Ochrana a zabezpečení osobních údajů

8.    Komunikace

9.    Zvláštní podmínky a materiály třetích stran

    9.1.    Zvláštní podmínky

    9.2.    Materiály třetích stran

10. Licenční omezení

11. Upozornění na ochranné známky

12. Odpovědnost

13.Rozhodné právo

14. Předplatné

15. BlueOval™ Charge Network

16. FordPay

17. Napište nám

 

1. Obecné informace

Tyto podmínky upravují používání aplikace FordPass (dále jen „FordPass“) a přístup k ní a platí mezi individuálním uživatelem aplikace FordPass (dále jen „vy“) a společností Ford Motor Company Limited, se sídlem v Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW; č. společnosti 00235446 (dále jen „Ford“, „my“, „nás“ apod.).

Těmito podmínkami se nijak nemění podmínky jiných smluv, které jste případně uzavřeli s námi nebo s některou ze společností skupiny Ford. Tyto podmínky obsahují důležité informace o aplikaci FordPass. FordPass je služba, která využívá vaše údaje, vaše mobilní zařízení a váš vůz, např. informace o místě nebo o způsobu jízdy, k poskytování skvělých funkcí, služeb a komunikace přizpůsobených vašim zájmům. Další informace najdete také v našich zásadách ochrany osobních údajů (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/privacy.html). Pokud si budete chtít uložit kopii těchto podmínek, navštivte náš web https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/terms.html a dokument si uložte nebo vytiskněte. Tyto podmínky jsou k dispozici také v aplikaci FordPass v informacích o vašem účtu. Po uzavření smlouvy dostanete kopii těchto podmínek na trvalém nosiči (např. jako přílohu k e-mailu). Používání aplikace FordPass a přístup k ní podle těchto podmínek se týká pouze Evropy.

 

1.1.     Smlouva k aplikaci FordPass

Společnost Ford nabízí základní funkce a umožňuje přístup k informacím o voze a dalším podpůrným službám v samostatných appletech prostřednictvím aplikace FordPass (dále „služby“). Služby, které jsou vám k dispozici, jsou popsány níže v kapitole 2. Chcete-li používat funkce a služby aplikace FordPass, musíte se zaregistrovat a potvrdit souhlas s těmito podmínkami. Při registraci v aplikaci FordPass si vytvoříte uživatelské jméno, které bude odpovídat vaší e-mailové adrese, a zvolíte si heslo. Použití některých služeb může vyžadovat uzavření samostatné smlouvy a může být předmětem zvláštních smluvních podmínek (dále jen „zvláštní podmínky“). Takové zvláštní podmínky pak platí navíc k těmto podmínkám.

Vyjádřením souhlasu (zaškrtnutím políčka) a kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ se zavážete, že při používání aplikace FordPass budete dodržovat tyto podmínky.

Tyto smluvní podmínky vstoupí v platnost, jakmile obdržíte potvrzení e-mailem, nejpozději ale okamžikem, kdy budete moci začít služby využívat. Jakmile se tak stane, má se za to, že jste s námi uzavřeli smlouvu.

Při registraci v aplikaci FordPass musíte vybrat zemi, uvést své křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Případně můžete uvést také své mobilní telefonní číslo a adresu bydliště. Můžete si také zvolit, zda chcete, abychom vám posílali marketingová sdělení.

Osobní údaje týkající se určité služby se shromažďují v okně příslušného appletu.

Tyto podmínky budeme průběžně aktualizovat, pokud to bude podle našeho uvážení nezbytné (např. z důvodu bezpečnosti, při změně právních předpisů, na základě požadavků kontrolních úřadů, při změně rozsahu dostupných služeb nebo při zavádění nových služeb). Pokud se změní rozsah dostupných služeb, budou zavedeny nové služby nebo budou navrhované změny pro vás výhodné, bude se mít za to, že s takovými změnami souhlasíte, jestliže poté, co o nich budete informováni, budete aplikaci FordPass používat bez námitek i po datu, kdy oznámené změny vstoupí v platnost.

Pokud navrhované nové podmínky omezí rozsah služeb nebo vaše stávající práva podle této smlouvy, budeme vás o nich informovat v přiměřeném předstihu pokud možno minimálně dvou měsíců před datem, kdy navrhované změny vstoupí v platnost. O navrhovaných změnách podmínek vás budeme informovat vždy e-mailem na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu a případně také prostřednictvím push notifikací. V těchto oznámeních bude uvedeno datum, k němuž navrhované podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s navrhovanými podmínkami nebudete souhlasit, budete moci tuto smlouvu kdykoli vypovědět (podle postupu uvedeného níže v kapitole 5).

 

1.2.     Systémové požadavky

K používání aplikace FordPass je nutný kompatibilní mobilní telefon nebo mobilní zařízení, přístup k internetu (může podléhat poplatkům třetích osob) a softwaru (může podléhat poplatkům třetích osob) a může vyžadovat také průběžné aktualizace nebo upgrady. Podrobné informace o cenách a poplatcích za připojení k internetu vám sdělí váš mobilní operátor. Abychom předešli případným pochybnostem, upozorňujeme, že neprovozujeme mobilní telefonní síť ani neposkytujeme takové služby.

Pro přístup k některým službám aplikace FordPass musí být váš vůz Ford vybaven kompatibilním systémem SYNC. Pokud je váš vůz systémem SYNC vybaven, souhlasíte s tím, že můžeme software systému SYNC aktualizovat v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem softwaru ve voze („EULA“), která je součástí příručky majitele vozu, nebo případně i jiným způsobem. Software SYNC můžete případně aktualizovat také prostřednictvím aplikace FordPass. Využívání mobilních dat může být zpoplatněno.

Některé funkce nebo služby budou dostupné pouze na některých trzích a v závislosti na vybavení vozu a na datovém tarifu může být jejich pokrytí omezené. Dostupnost funkcí se může měnit a závisí na mobilním zařízení, vybavení vozu a dostupnosti připojení k internetu. Z různých důvodů, např. kvůli povětrnostním nebo topografickým podmínkám nebo v závislosti na datovém tarifu, může být aplikace FordPass někdy nedostupná nebo se může přerušit.

Odpovídáte za to, že údaje o vašem účtu v aplikaci FordPass a vaše heslo zůstanou důvěrné. Pokud na vašem účtu dojde k nějaké neoprávněné aktivitě v důsledku vaší nedbalosti nebo vašeho záměru, ponesete za takovou aktivitu odpovědnost. Zavazujete se, že nás budete o každém neoprávněném použití vašeho účtu nebo vašeho hesla neprodleně informovat.

Způsoby odinstalování se liší podle vašeho zařízení. Pokud budete chtít aplikaci FordPass odinstalovat, musíte použít nástroj na správu aplikací ve vašem zařízení. Postup najdete v návodu k zařízení.

Pokud je váš vůz vybaven zabudovaným zařízením, vyhledejte postup pro vypnutí datových přenosů v příručce pro majitele vozu. Může být nutné resetovat nastavení systému SYNC.

 

2. Služby

V budoucnu můžeme rozšiřovat rozsah dostupných služeb v aplikaci FordPass nebo přidávat nové služby. V následující části uvádíme podrobný popis služeb, které jsou v současné době součástí aplikace FordPass nebo budou k dispozici v blízké budoucnosti:


2.1.     Můj prodejce

Funkce Můj prodejce slouží ke kontaktování vašeho prodejce Ford, domlouvání návštěv v servisu, vyhledávání prodejců Ford, zobrazování navigace k vašemu prodejci Ford a prohlížení nových vozů a příslušenství u vašeho prodejce Ford. Používáním lokalizačních služeb souhlasíte s podmínkami používání lokalizačních služeb nebo map třetích osob.

Návštěvy servisu a samotný servis vozu si domlouváte přímo s prodejcem Ford. Prodejci Ford jsou samostatné právní subjekty. Za jejich činnost včetně služeb, které vám poskytují, a obsahu jejich webů, neneseme žádnou odpovědnost.

S funkcí Můj prodejce si rovněž můžete prohlížet nové vozy a příslušenství u vašeho preferovaného prodejce Ford. Vozy a příslušenství v aplikaci FordPass nemusejí odpovídat skutečnému stavu zásob vašeho prodejce Ford. Nejsme povinni ověřovat stav zásob, který do aplikace zadávají jednotliví prodejci. Za případné nepřesnosti proto neneseme odpovědnost. Skutečnou cenu a dostupnost vozu včetně případných podmínek vám sdělí váš prodejce Ford.

 

2.2.     Moje vozy

S funkcí Moje vozy máte prostřednictvím aplikace FordPass přístup k určitým informacím o vašem voze. Pokud si budete chtít registrovat svůj vůz ve funkci Moje vozy, musíte zadat číslo VIN. Jestliže budete chtít propojit účet aplikace FordPass s číslem VIN vozu, který nevlastníte nebo nepoužíváte na základě leasingové smlouvy, musíte být oprávněným uživatelem takového vozu. Je možné, že takové propojení bude muset schválit primární vlastník účtu a bude ho nutné ještě potvrdit ve voze. Číslo VIN je možné z aplikace FordPass kdykoli odebrat. Jeho odebrání ale může mít vliv na některé funkce aplikace FordPass.

Funkce Moje vozy slouží také ke sledování videonávodů k vašemu vozu. Pokud se budete chtít na tato videa podívat, připojí se aplikace FordPass na web společnosti Ford (http://www.ford.cz/). Tento web provozuje společnost Ford, ale pro jeho používání mohou platit odlišné podmínky. Před zhlédnutím videonávodů se proto nejprve seznamte s podmínkami používání webu společnosti Ford a se zásadami ochrany osobních údajů. Sledování těchto videí je na vaše vlastní nebezpečí. Používejte tato videa s rozmyslem a nepokoušejte se sami provádět údržbu vozu, jestliže by měla být prováděna odborníkem.

Informace ve funkci Moje vozy jsou uváděny pouze pro usnadnění. Nemusí odrážet skutečný nebo aktuální stav vašeho vozu. Řiďte se přístroji a displeji ve voze, které zobrazují přesný aktuální stav vozu.

Upozorňujeme, že odpovědnost za to, že je vůz v řádném provozuschopném stavu, nese řidič.

 

2.3.     Výhody FordPass (volat průvodce – pokud je k dispozici)

Registrací v aplikaci FordPass jste automaticky zařazeni do programu Výhody FordPass. Program Výhody FordPass zahrnuje speciální nabídky a propagační akce, které mohou záviset na tom, jak a k čemu aplikaci FordPass používáte. Používání programu Výhody FordPass ale není podmínkou pro to, abyste mohli používat další části aplikace FordPass. Typ nabídek a propagačních akcí a jejich četnost budou různé a mohou pro ně platit zvláštní podmínky. Program Výhody FordPass není svázán s žádnými jinými věrnostními programy nabízenými našimi pobočkami. Program Výhody FordPass podléhá změnám a některé funkce a vlastnosti nemusejí být dostupné pro všechny značky a modely vozů.

Souhlasíte s tím, že vám budou společnost Ford, váš autorizovaný prodejce a naši partneři zasílat sdělení, která mohou být přizpůsobená podle osobních údajů, které nám sdělíte prostřednictvím aplikace FordPass, např. podle polohy nebo způsobu řízení.

Ustanovení kapitoly 7 o ochraně a soukromí osobních údajů se proto vztahují zejména na program Výhody FordPass.

 

2.4.     Parkování

Funkce Parkování slouží k vyhledání volného parkovacího místa díky zobrazení parkovacích míst pomocí externích lokalizačních služeb nebo poskytovatelů map, které už ve svém mobilním zařízení používáte. Používáním lokalizačních služeb souhlasíte s podmínkami používání lokalizačních služeb nebo map třetích osob.

Na zobrazených parkovacích místech může být účtován poplatek. Tyto poplatky účtují třetí strany. Naše společnost neposkytuje parkovací služby ani neprovozuje žádná parkoviště.

Neověřujeme kvalitu, vhodnost nebo bezpečnost zobrazených parkovacích míst. Za jejich kvalitu, vhodnost nebo bezpečnost proto neposkytujeme žádnou záruku.

 

 

2.5.     Provozní funkce (připravuje se)

Pokud je váš vůz vybaven zabudovaným modemem (už brzy i v České republice), můžete mít prostřednictvím aplikace FordPass přístup k některým provozním funkcím, např. zamykání a odemykání dveří nebo startování a vypínání motoru na dálku, pokud jsou takové funkce ve vaší zemi povoleny. Tyto funkce nemusejí být dostupné u všech značek a modelů vozů a momentálně nejsou dostupné prostřednictvím našeho webu.

 

Poznámka: K některým funkcím potřebujete volitelnou funkci SYNC Connect dostupnou ve vybraných vozech (zahrnuje službu SYNC Connect po dobu pěti let od data prodeje vozu podle záznamů prodejce Ford). Po uplynutí pěti let může služba SYNC Connect podléhat předplatnému.

 

Poznámka: Při opouštění vozu si nezapomeňte vzít klíč nebo klíčenku. Odemykání na dálku nemusí fungovat v případě poruchy služby, nebo pokud je baterie téměř vybitá.

 

V některých případech může být nutné nejprve nainstalovat nejnovější verzi aplikace FordPass, než ji budete moci začít znovu používat.  Ujistěte se, že máte do vozu přístup vždy i bez možnosti použití aplikace FordPass.

 

Určité funkce FordPass mohou vyžadovat, aby byl vůz vybaven kompatibilním systémem SYNC nebo zabudovaným modemem (dále jen „software“). Pokud je váš vůz tímto softwarem vybaven, souhlasíte s tím, že naše společnost, naše přidružené společnosti nebo poskytovatelé služby mohou software na dálku kontrolovat a aktualizovat ho v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem softwaru ve voze („EULA“), která je součástí příručky majitele vozu, nebo případně i jiným způsobem. Software můžete případně aktualizovat také prostřednictvím aplikace FordPass. Dále souhlasíte s tím, že společnost Ford, její přidružené společnosti, poskytovatelé služeb nebo pověření zástupci mohou pravidelně kontrolovat verzi softwaru a na dálku dodávat softwarové aktualizace, upgrady, doplňky nebo změny softwaru bez předchozího upozornění nebo získání dalšího souhlasu.  Využívání mobilních dat může být zpoplatněno.

 

Některé funkce nebo služby budou dostupné pouze na některých trzích a v závislosti na vybavení vozu a na datovém tarifu může být omezené pokrytí. Dostupnost funkcí se může měnit a závisí také na mobilním zařízení, vybavení vozu a dostupnosti připojení k internetu. Některé funkce mohou být dostupné pouze prostřednictvím webu, nebo pouze prostřednictvím aplikace.  Z různých důvodů, např. kvůli povětrnostním nebo topografickým podmínkám nebo v závislosti na přístupu k internetu nebo datovém tarifu, může být aplikace FordPass někdy nedostupná nebo se může přerušit.

 

Je-li váš vůz vybaven připojením k internetu a připojíte-li se k internetu prostřednictvím aplikace FordPass, bude váš vůz přenášet data do společnosti Ford i po odinstalování aplikace FordPass.  Pokud budete chtít přenos dat z vozu deaktivovat, vyhledejte postup pro vypnutí datových přenosů v příručce pro majitele vozu. Může být nutné resetovat nastavení systému SYNC.

 

Pokud je vůz vybaven funkcí sledování stavu vozu, mohou se v aplikaci FordPass zobrazovat různá upozornění týkající se „zdravotního stavu“ vašeho vozu. Tato upozornění mohou obsahovat například údaje o stavu baterie a stavu paliva v nádrži, počet ujetých kilometrů, číslo VIN nebo další informace pro diagnostiku. Tato upozornění ale nenahrazují běžnou údržbu vozu a neměli byste se na ně spoléhat místo běžné údržby vozu. Pokud budete mít podezření na nějaký problém s vozem, obraťte se na odborníka, který provede diagnostiku a potřebnou údržbu.

Pokud je váš vůz vybaven funkcí hotspotu Wi-Fi sítě a máte povolená mobilní data, můžete v aplikaci FordPass sledovat využití vašeho datového tarifu.  Do bezdrátové sítě se musíte registrovat přímo u provozovatele bezdrátové sítě, který nese výhradní odpovědnost za poskytování služeb bezdrátové sítě. Na tyto služby se vztahují zvláštní podmínky, s nimiž musíte při aktivaci služeb souhlasit. Provozovatel bezdrátové sítě také odpovídá za údaje o využití vašeho datového tarifu, které se zobrazují v aplikaci FordPass.  Vždy pozorně sledujte silniční provoz a při řízení vozu se soustřeďte. Wi-Fi hotspot je určen pouze pro spolucestující.

 

Funkce startování motoru na dálku ve vozech vybavených touto funkcí přepíná alarm do režimu „snížené ostrahy“. V tomto režimu se během startování motoru na dálku deaktivuje senzor pohybu ve voze a detektor naklonění vozu. Obvodový alarm zůstává aktivovaný. Jako bezpečnostní opatření se dvojitě uzamčené dveře při startování motoru na dálku přepnou do režimu centrálního zámku. Funkci startování motoru na dálku používejte uvážlivě. Upozorňujeme, že funkce startování motoru na dálku a její použití může být předmětem zvláštní právní úpravy. Dbejte proto, prosím, na její používání výlučně v souladu s platnými místními předpisy.

 

Na funkci měsíčního výkazu palivové efektivity mají vliv způsob řízení i jiné netechnické faktory, které hrají roli ve výsledné spotřebě vozu a množství emisí CO2. Každý člověk za různých dopravních a klimatických podmínek (léto, zima) řídí jinak. Někdo převážně brázdí dálnice, jiní jezdí spíše po okresních silnicích. Někteří vyznávají rychlou jízdu, jiným vyhovuje pomalejší tempo.

Zpráva o spotřebě paliva, kterou generuje aplikace FordPass, není přímo srovnatelná s oficiálními údaji. Chcete-li posoudit spotřebu paliva a emise CO2 u nového pasažéra, podle harmonizovaného testovacího protokolu EU byste měli použít oficiální hodnoty těchto ukazatelů, které najdete v návodu pro vlastníka vozu.

Zpráva o spotřebě, kterou generuje aplikace, se může lišit od údajů jiných výrobců původního zařízení, a proto není k dispozici přímé srovnání.

2.6 Ford Secure

(1)         Tato nabídka služeb zahrnuje Služby pro odcizená vozidla („SVS“).

(2)         Ford Secure je k dispozici, pouze pokud máte platné předplatné těchto služeb (dále jen „předplatné Ford Secure“) a pokud máte kompatibilní palubní systém SYNC nebo zabudovaný modem (dále jen „software“).  

(3)         Pro své vozidlo můžete získat bezplatné zkušební předplatné, více informací naleznete ve svém účtu Ford. Po uplynutí zkušebního předplatného budete muset platit poplatky za předplatné, abyste k předplatnému Ford Secure měli i nadále přístup. Další informace o dostupných balíčcích předplatného obdržíte před vypršením zkušebního předplatného. 

(4)         Při prodeji vozu souhlasíte s „hlavním resetem“ vozu a se zrušením svého předplatného Ford Secure.

(5)         Ford Secure pokrývá následující evropská území:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Vyhrazujeme si však právo čas od času na tento seznam země přidávat a odebírat je z něj a tyto podmínky v souladu s tím aktualizujeme.  

(6)         Před použitím služeb Ford Secure v jakékoli funkci musíte mít aktivní předplatné Ford Secure. 

(7)         Za účelem zmírnění rizika falešných poplachů se zavazujete:

a.            oznámit ostatním řidičům vozidla, že vozidlo je sledováno;

b.            předem nás informovat, že má být vozidlo přepravováno trajektem nebo jiným dopravním prostředkem, jako jsou přívěsy nebo nákladní vozy; a

c.            v souvislosti s incidentem SVS nás upozornit, že incident je výsledkem skutečné krádeže.

Pokud tyto podmínky nedodržíte, ponesete zodpovědnost za veškeré náklady, které nám v důsledku souvisejících falešných poplachů vzniknou.  

(8)         Další informace o tom, jak používáme vaše údaje v souvislosti se službou Ford Secure, naleznete v příslušných částech Zásad ochrany osobních údajů společnosti Ford (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/privacy.html). 

(9)         Tyto služby pomáhají policii vyhledat a získat vaše vozidlo zpět tak, že umožňují společnosti Ford spolupracovat s policií a poskytovat jí informace o poloze vozu.

(10)      Při poskytování SVS nám pomáhá společnost Teletrac Navman (UK) Ltd, se sídlem na adrese KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ („TN“).

(11)      Může se stát, že vás v souvislosti s incidentem SVS budeme muset kontaktovat my, TN a policie. Za tímto účelem použijeme vaše kontaktní údaje uvedené v naší zákaznické databázi. Je vaší povinností zajistit, aby tyto informace byly aktuální a přesné.  

(12)      Aby SVS fungovala, jak má, budeme od vás my nebo TN požadovat bezpečnostní údaje. Pokud na vyzvání neuvedete požadované bezpečnostní údaje, nejsme povinni tuto službu poskytovat.

(13)      Jakmile bude předplatné Ford Secure aktivní, software bude sledovat vaše vozidlo a bude vás prostřednictvím aplikace FordPass informovat, pokud nastane některá z následujících situací:

a.            Nestálá poloha;

b.            Neoprávněný přístup;

c.            Změna stavu zapalování;

d.            Záložní baterie aktivní;

e.            Akcelerometr;

f.            Selhání systému;

g.            Systém není funkční (hluboký spánek); a

h.            Hlavní reset,

(v každém případě „incident SVS“).

(14)      Pokud obdržíte prostřednictvím FordPass upozornění na incident SVS, jste povinni ohlásit incident SVS policii nebo jinému orgánu činnému v trestním řízení (dále jen „policie“), jakmile to bude možné, vyplnit hlášení o odcizeném vozidle a získat číslo případu. Toto referenční číslo trestného činu pak budete muset neprodleně sdělit společnosti TN prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve FordPass.

(15)      Po oznámení incidentu SVS v souladu s kapitolou 2.5(12) vyvineme přiměřené úsilí k co nejrychlejšímu nalezení vašeho vozidla. Pokud se nám podaří určit polohu vozu, budeme o tom informovat policii. 

(16)      V případě incidentu SVS jsme oprávněni vypnout aplikaci FordPass a všechny připojené funkce související s odcizeným vozidlem a vy byste pak měli používat aplikaci FordPass pouze za účelem správy vozů, které nejsou předmětem incidentu SVS, kontaktovat telefonní centrum SVS a poradit se s asistenty. V případě, že aplikaci FordPass používáte mimo výše uvedená konkrétní použití, neneseme žádnou odpovědnost za vaše jednání nebo opomenutí.  

(17)      Vyhrazujeme si právo účtovat vám (kromě předplatného Ford Secure) veškeré náklady, které nám vzniknou při určování polohy nebo pokusu o určení polohy vozidla v návaznosti na falešný poplach vyvolaný podle kapitoly 2.5(15) vámi nebo kterýmkoli uživatelem vozidla.

(18)      Nic v této smlouvě neukládá policii zákonnou povinnost péče nebo nároku, který bude větší nebo odlišný od péče poskytované veřejnosti, a za jednání nebo opomenutí policie neneseme odpovědnost.  

2.7 Podmínky předplatného služby Ford Konektivita Premium

1.      PODROBNÉ INFORMACE O TÉTO SLUŽBĚ

Nad rámec obecných podmínek upravuje Příloha 2.7 využívání předplatného Ford Konektivita Premium. Předplatné služby Ford Konektivita Premium vám umožní přístup k vybraným kanálům pro streamování videí prostřednictvím systému SYNC®4. 

Pro předplatné Ford Konektivita Premium budete potřebovat vozidlo Ford vybavené systémem SYNC®4 a modemem FordPass Connect (který může být u vybraných vozidel Ford dostupný jako výbava na přání). 

Předplatné služby Ford Konektivita Premium je specifické pro vozidlo propojené s vaším účtem Ford a aktivované jeho prostřednictvím a je nepřenosné, včetně případného prodeje vašeho vozidla. Vozidlo s aktivovaným předplatným Ford Konektivita Premium vyžaduje, aby byl modem FordPass Connect propojen s vaším účtem Ford. Jakákoli další vozidla propojená s vaším účtem Ford budou vyžadovat vlastní předplatné Ford Konektivita Premium.

Předplatné Ford Konektivita Premium závisí na dostupnosti kompatibilní mobilní sítě. Funkčnost online funkcí může být omezena nebo znemožněna v důsledku postupného vývoje technologií, mobilních sítí i automobilů.

Možnost přístupu k obsahu služeb třetích stran (včetně streamovacích služeb třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím předplatného Ford Konektivita Premium) může vyžadovat samostatné účty nebo předplatné. Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít také další podmínky, které se vztahují na využívání jejich služeb. Souhlasíte s tím, že při přístupu ke službám prostřednictvím předplatného Ford Konektivita Premium budete dodržovat veškeré platné podmínky poskytovatelů služeb třetích stran, a berete na vědomí, že v případě porušení těchto podmínek může být váš přístup k těmto službám upraven, omezen nebo odebrán. 

Berete na vědomí, že společnost Ford nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo dostupností služeb třetích stran a není odpovědná za žádný obsah služeb třetích stran nebo jejich dostupnost, protože tyto služby jsou poskytovány odděleně příslušnými třetími stranami.

Služby třetích stran dostupné prostřednictvím předplatného Ford Konektivita Premium mohou být v průběhu času změněny, omezeny nebo odstraněny. V případě, že bude z předplatného Ford Konektivita Premium odebrána třetí strana, budeme vás o tom v předstihu informovat. 

2.         DOBA PŘEDPLATNÉHO

Můžete získat bezplatný zkušební přístup k předplatnému služby Ford Konektivita Premium po dobu až 90 dnů od data aktivace předplatného. Abyste mohli využít plný 90denní zkušební přístup, musíte si předplatné služby Ford Konektivita Premium aktivovat nejpozději 11 měsíců od data registrace vašeho vozidla.  Po uplynutí zkušebního období budete muset za další přístup k předplatnému Ford Konektivita Premium platit měsíční poplatek. V důsledku toho se vaše předplatné bude automaticky měsíčně obnovovat spolu s poplatky za předplatné a oprávněním k fakturaci, dokud nebude vaše předplatné zrušeno (jak je uvedeno v části 14(3) výše zmíněných Podmínek).

3.         PŘEDPLATNÉ SLUŽBY FORD KONEKTIVITA PREMIUM

V rámci procesu objednání vysvětleného v části 14(2) výše zmíněných podmínek se zobrazí měsíční poplatek za předplatné služby Ford Konektivita Premium a měsíční rozpis vyúčtování. Souhlasíte s tím, že poplatky za předplatné zaplatíte společnosti FSM v souladu s fakturačním kalendářem pomocí Peněženky Ford. V důsledku toho společnost FSM pověřujete, aby z vybrané platební karty v souladu s fakturačním kalendářem strhávala platby za předplatné. Viz také Platební podmínky Ford a Zásady ochrany osobních údajů uvedené v bodě 16 (dostupné na: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/terms.html).

2.8   Specifické podmínky předplatného BlueCruise

1. Podrobnosti o předplatném

(1) Plán 6 upravuje vaše používání funkce asistenta BlueCruise prostřednictvím předplatného systému („Předplatné BlueCruise“).

(2) Pro předplatné BlueCruise budete potřebovat:

 i. Aktivní účet FordPass a aplikaci FordPass;

 ii. Mustang Mach E s aktivní funkcí BlueCruise;

 iii. Aktivovaný vestavěný modem ve voze.

(3) Abyste mohli používat funkci BlueCruise a užívat si jízdu v BlueZones bez nutnosti používat ruce, musíte dodržovat povinnosti uvedené v části 4 níže. Jedná se o specifické úseky silnic na určitých územích (jak je uvedeno v části 5 níže), které spadají do kategorie UN_ECE 79.03, tedy o silnice, kam nesmí chodci ani cyklisté, které jsou vybaveny fyzickým oddělením provozu v opačných směrech a které mají alespoň dva jízdní pruhy ve směru jízdy vozidel. Další informace o umístění BlueZones, kde můžete aktivovat a používat funkci BlueCruise, najdete na webových stránkách společnosti Ford.

2. Období předplatného

(1) Obdržíte 90denní zkušební předplatné BlueCruise („Zkušební předplatné“).

(2) Po vypršení Zkušebního předplatného se vaše předplatné BlueCruise automaticky obnoví na placené předplatné a budete za něj muset zaplatit poplatky, abyste měli i nadále přístup k předplatnému BlueCruise. Další informace o dostupných balíčcích předplatného obdržíte před vypršením Zkušebního předplatného.

(3) Vaše předplatné BlueCruise se obnoví podle vámi zvoleného balíčku, dokud nebude předplatné BlueCruise zrušeno (jak je uvedeno v části 3 těchto podmínek).

(4) Jakmile platnost vašeho předplatného BlueCruise vyprší nebo bude zrušeno, nebudete moci používat asistenční funkce BlueCruise (dokud si předplatné znovu neaktivujete).

3. Platba za předplatné

V rámci procesu plateb, jak je vysvětleno v části 2 výše uvedených podmínek, se zobrazí měsíční poplatky za předplatné BlueCruise a rozvrh fakturace. Souhlasíte s tím, že poplatky za předplatné zaplatíte FSM v souladu s rozpisem fakturace pomocí Peněženky Ford Pay. V důsledku toho opravňujete FSM, aby z vaší vybrané platební karty strhlo poplatky za předplatné v souladu s rozvrhem fakturace. Přečtěte si také platební podmínky a zásady ochrany osobních údajů Ford Pay uvedené v části 16 podmínek používání Ford Pass (k dispozici na adrese https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/terms.htmlhttps://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/terms.html).

4.       Vaše povinnosti

(1)    Asistenční systémy, které v rámci předplacené služby BlueCruise využíváte, jsou pouze podpůrné a nezbavují řidiče povinnosti věnovat se řízení, vyhodnocovat situaci ani ovládat vůz.

(2)     Systém BlueCruise nenahrazuje bezpečný způsob jízdy. V zájmu bezpečného používání BlueCruise se zavazujete:

                                      i.     sundávat ruce z volantu pouze v úsecích označených jako hands-free Blue Zone

                                    ii.     neustále sledovat provoz a být připraven převzít kontrolu nad vozem; a

                                  iii.     dodržovat veškerá další bezpečnostní opatření uvedená v návodu k obsluze nebo dodaná jinou cestou, stejně jako dopravní předpisy.

(3)     Návod k obsluze vašeho vozidla obsahuje veškeré podrobnosti o vašich povinnostech a omezeních při používání systému BlueCruise. Vozidlo musíte používat v souladu s těmito pokyny.

(4)     UPOZORNĚNÍ: Odpovídáte za neustálé sledování provozu. Systém je navržen jen jako systém pomocný. Nezbavuje vás odpovědnosti věnovat náležitou pozornost řízení. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(5)     UPOZORNĚNÍ: Za všech okolností nesete odpovědnost za to, že máte vůz pod kontrolou. Systém je navržen jen jako systém pomocný. Nezbavuje vás odpovědnosti věnovat náležitou pozornost řízení. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(6)     UPOZORNĚNÍ: Překážky na kameře sledující řidiče nebo na infračerveném osvětlení mohou zabránit správnému fungování systému. Udržujte kameru i osvětlení bez překážek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(7)     UPOZORNĚNÍ: Systém nepoužívejte, pokud byly provedeny jakékoli změny nebo úpravy volantu a řízení. Jakékoli změny nebo úpravy volantu by mohly ovlivnit funkčnost nebo výkon systému. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(8)     UPOZORNĚNÍ: Systém nemusí fungovat, pokud je senzor zablokován.

(9)     UPOZORNĚNÍ: Věnujte pozornost proměnným podmínkám provozu, jako jsou dálniční nájezdy a sjezdy, silnice s křižovatkami a kruhovými objezdy, silnice bez vyznačených jízdních pruhů a silnice klikaté, kluzké, nezpevněné nebo strmé.

(10)  UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o systém varování před nehodou ani o vyhýbací systém.

(11)  UPOZORNĚNÍ: Silné kontrasty v okolním prostředí mohou omezit výkon senzorů.

(12)  UPOZORNĚNÍ: Systém se snaží vést vozidlo uprostřed jízdního pruhu a udržovat rychlost a odstup. Systém nemusí být schopen provádět tyto úkoly ve všech situacích. Nepoužívejte systém ve složitých nebo nepředvídatelných provozních podmínkách. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(13)  UPOZORNĚNÍ: Vozidlo by mohlo vybočit z jízdního pruhu. Musíte být neustále připraveni zasáhnout do řízení ručně. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění nebo smrt.

(14)  UPOZORNĚNÍ: Systém nebude fungovat, pokud senzor nemůže sledovat značení jízdního pruhu.

5.       Území

(1)     Vaše předplatné BlueCruise pokrývá následující území: Německo, Španělsko, Velká Británie.

(2)    Vyhrazujeme si právo čas od času přidávat a odebírat země z tohoto seznamu a tyto podmínky odpovídajícím způsobem aktualizovat.

3. Asistenti FordGuides

Díky funkci Asistenti FordGuides můžete e-mailem kontaktovat asistenta FordGuides a požádat ho o radu, jak využívat různé výhody FordPass a řešení mobility. Poskytovatel aplikace FordPass nenese odpovědnost za připojení k internetu, které vám poskytuje váš provozovatel sítě. Při používání aplikace FordPass v zahraničí mohou být účtovány další poplatky za roaming.

Prostřednictvím aplikace FordPass můžete zadat své kontaktní údaje, aby vás mohl e-mailem kontaktovat asistent. Pokud se zaregistrujete v aplikaci FordPass a potvrdíte svůj souhlas s podmínkami, může vás asistent FordGuides požádat o ověření vaší e-mailové adresy. Uvedením svých osobních kontaktních údajů výslovně souhlasíte s tím, že vás asistent FordGuides smí kontaktovat. S veškerými osobními údaji a informacemi poskytovanými v rámci aplikace FordPass nebo sdělovanými asistentům FordGuides zacházíme jako s důvěrnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Asistenti FordGuides se vás nikdy nebudou ptát na heslo nebo PIN kód.

 

4. Asistenční služba

V případě poruchy vozu můžete prostřednictvím funkce asistenční služby telefonicky kontaktovat havarijní asistenční službu. Poplatky za komunikaci pro tyto účely hradíte vy a mohou se lišit podle země a poskytovatele.

Tato funkce je dostupná, pouze pokud v aplikaci potvrdíte souhlas s odesláním vaší aktuální polohy, jakmile vás k tomu aplikace vyzve. Havarijní asistenční služba podle těchto údajů ověří vaši polohu. Společnost Ford tyto údaje nezíská ani je nezpracovává. Podmínkou k používání aplikace s funkcí odesílání údajů o poloze je připojení k internetu. Případné poplatky za přenos dat hradíte vy.

Údaj o poloze je možné odeslat pouze v případě, že vaše mobilní zařízení dokáže určit platnou polohu. Z odeslané polohy nelze odvodit vaši přesnou polohu v budově (např. byt, podlaží apod.).

Společnost Ford se snaží zajistit, aby cena hovoru při kontaktování havarijní asistenční služby byla co nejnižší. Pokud využijete tuto funkci, je možné, že budete muset uhradit poplatek za poskytnuté havarijní asistenční služby.

Společnost Ford nenese odpovědnost za sdělení vašich údajů v důsledku chyby při přenosu dat nebo neoprávněného přístupu třetích osob k vašim údajům.

 

5. Platnost

Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude vámi nebo námi vypovězena. Smlouvu můžete vypovědět kdykoli z jakéhokoli důvodu písemně (i e-mailem) s uvedením, že chcete zrušit svůj účet v aplikaci FordPass. Vaši žádost zpracujeme a následně zrušíme váš účet a ukončíme veškeré datové přenosy do platformy FordPass.

Tuto smlouvu můžeme kdykoli písemně (i e-mailem na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu) vypovědět nebo můžeme částečně omezit nebo zcela pozastavit váš přístup k funkcím aplikace mj. z následujících důvodů:

 

1.    Dopustíte se závažného nebo trvajícího porušení některé z podmínek této smlouvy a takové porušení neodstraníte do 5 dnů po doručení písemné výzvy k jeho odstranění (lze-li porušení odstranit).

2.    Za daných okolností se takovým opatřením podle našeho uvážení zmírní zjištěné riziko nebo vám tím zabráníme ve zneužívání aplikace FordPass, manipulaci s ní nebo jiném narušování jejího řádného fungování.

3.    Rozhodneme se ukončit nabízení služeb prostřednictvím aplikace FordPass.

Po ukončení platnosti této smlouvy zrušíme váš účet v aplikaci FordPass a vaše uživatelské jméno budeme moci použít pro jiné uživatele.

 

6. Bezpečnost vozu

Varování: Důrazně varujeme před používáním jakýchkoli mobilních zařízení při řízení. Aplikaci FordPass nepoužívejte během řízení. Používání mobilních zařízení při řízení může být zakázáno také podle platných předpisů o silničním provozu. Přístup k aplikaci FordPass nebo její používání v mobilních zařízeních za jízdy může odvádět vaši pozornost od sledování dění na silnici. Hrozí pak ztráta kontroly nad vozem, nehoda a zranění vás a dalších osob. Aplikace FordPass může do vašeho mobilního telefonu posílat zprávy nebo push notifikace. Nečtěte zprávy v mobilním zařízení za jízdy.

 

7. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Společnost Ford jako správce údajů shromažďuje, ukládá, zpracovává a používá vaše osobní údaje, včetně údajů o používání vozu řidičem a údajů o samotném vozu, pokud je to nezbytné k poskytování služeb nabízených prostřednictvím aplikace FordPass v souladu s těmito podmínkami.

 

8. Komunikace

Pokud se rozhodnete s námi komunikovat, výslovně souhlasíte s tím, že naši zástupci vás budou kontaktovat způsobem, který si zvolíte. Zasílání push notifikací můžete povolit nebo zakázat v nastaveních zařízení. Podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/privacy.html).

 

9. Zvláštní podmínky a materiály třetích stran

9.1.     Zvláštní podmínky

Použití některých služeb může vyžadovat uzavření samostatné smlouvy s námi nebo s některým z partnerů společnosti Ford. Na tyto samostatné smlouvy se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Takové smlouvy pak platí mezi vámi a některým z partnerů společnosti Ford, ale nezahrnují nás.

Pokud se na službu vztahují zvláštní podmínky, budou vám příslušné zvláštní podmínky poskytnuty před prvním použitím služby a budete si moci uložit jejich kopii. Pokud budete chtít službu využívat, požádáme vás o souhlas se zvláštními podmínkami. Jestliže souhlas se zvláštními podmínkami odmítnete, nebudete moci službu, na kterou se takové zvláštní podmínky vztahují, využívat. Na používání dané služby se budou vztahovat a budou pro vás závazné pouze ty zvláštní podmínky, s nimiž budete souhlasit.

 

9.2.     Materiály třetích stran

Aplikace FordPass může také obsahovat odkazy na weby nebo služby třetích stran (neupravené zvláštními podmínkami), které nevlastníme nebo nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, např. odkazy na weby partnerů společnosti Ford (dále jen „služby třetích stran“). Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami poskytovatelů takovýchto služeb třetích stran nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně odpovědnost. Obsah služeb třetích osob také nebudeme ani nemůžeme nijak schvalovat nebo upravovat. Použitím služby třetí strany opustíte platformu FordPass. Při opouštění platformy FordPass byste si proto měli vždy nejprve přečíst poznámky a zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služby třetí strany, jehož web navštívíte. Před použitím služby třetí strany vás vždy upozorníme. Budete tak vždy vědět, zda používáte naše služby, nebo služby třetích stran.

Aplikace FordPass může k poskytování služeb využívat externí zdroje dat, např. mapy nebo pokyny k navigaci. Tato data a další informace nemusejí být vždy přesné. Používáním aplikace FordPass potvrzujete, že budete dodržovat podmínky těchto lokalizačních služeb, např.:
https://legal.here.com/cz-cs/terms

https://legal.here.com/cz-cs/privacy/policy

https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/

https://policies.google.com/terms?hl=cs

https://policies.google.com/privacy?hl=cs


Používáním aplikace FordPass potvrzujete, že budete dodržovat podmínky služeb aktuálního dopravního zpravodajství, např.:
https://legal.here.com/cz-cs/terms

https://legal.here.com/cz-cs/privacy/policy

https://policies.google.com/terms?hl=cs

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Při poskytování SVS nám pomáhá společnost Teletrac Navman (UK) Ltd. Teletrac Navman (UK) Ltd provozuje telefonní centrum, které poskytuje podporu při opětovném získání vašeho vozu. 

V případě rozporů mají tyto podmínky přednost před podmínkami lokalizačních služeb.

Aplikace FordPass může obsahovat nebo se částečně spoléhat na určitý bezplatný nebo sdílený software nebo software využívající veřejné knihovny (dále jen „otevřený software“). Podrobnější informace o případných závazcích nebo omezeních platných pro používání takového otevřeného softwaru najdete ve zveřejněných prohlášeních k používání otevřeného softwaru na webu http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

 

10.              Licenční omezení

Aplikace FordPass (včetně veškerého softwaru, obsahu a dat) je naším vlastnictvím nebo ji používáme na základě licence. Aplikace FordPass je chráněna celosvětově platnými autorskými právy, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím nebo jinými vlastnickými právy bez ohledu uvedení upozornění na autorská práva nebo jiné ochranné známky. Zavazujete se, že při používání aplikace FordPass budete dodržovat veškeré právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví včetně předpisů, které zakazují pořizování neoprávněných kopií. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno něco jiného, neposkytujeme žádná výslovná ani mlčky předpokládaná vlastnická práva k aplikaci FordPass.

V souladu s těmito podmínkami vám poskytujeme nevýhradní, nepřevoditelné, omezené právo na přístup k aplikaci FordPass a na její prohlížení, používání, zobrazování a poslouchání, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby.

Veškerá práva nebo oprávnění, která od nás získáváte, navíc podléhají těmto omezením:

 

1.    Nejste oprávněni sami ani prostřednictvím třetích osob vytvářet odvozená díla, využívat nástroje pro získávání dat, roboty nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrahování dat z aplikace FordPass, vytvářet databáze, systematicky stahovat nebo ukládat jakékoli materiály z aplikace nebo webu FordPass, odkazovat na aplikaci FordPass nebo ji vkládat do rámů na webových stránkách, extrahovat, odvozovat nebo se pokoušet extrahovat nebo odvozovat zdrojový kód nebo strukturu jakékoli části aplikace FordPass s využitím zpětné analýzy, zpětného překladu, dekompilace ani žádných jiných prostředků.

2.    Aplikaci FordPass nesmíte používat způsobem, který je nezákonný, urážlivý, hanlivý, podvodný nebo narušující soukromí někoho jiného, a nesmíte nikoho zneužívat na základě jeho náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení.

3.    Aplikaci FordPass nesmíte používat s jiným obsahem a při jejím používání nesmíte předstírat, že jste někdo jiný (jiná právnická či fyzická osoba), včetně naší společnosti.

4.    Nesmíte zasahovat do našich serverů nebo sítí a narušovat jejich provoz, ani se o to pokoušet, a nesmíte ignorovat požadavky na přístup do našich sítí nebo na jejich zabezpečení.

11.              Upozornění na ochranné známky

Název Ford a všechny ochranné známky a loga zobrazující se v aplikaci FordPass, jsou našim vlastnictvím nebo je používáme na základě licence. Neoprávněné používání jakékoliv ochranné známky, která se zobrazuje v aplikaci FordPass, je zakázáno.

 

12.              Odpovědnost

Společnost Ford bude s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče dbát na to, aby bylo používání aplikace FordPass bezpečné a aby při jejím používání nehrozilo poškození vašeho zařízení nebo jiného digitálního obsahu uloženého ve vašem zařízení. Společnost Ford však nemůže zaručit, že aplikace FordPass bude bezpečná a že nebude obsahovat chyby, viry nebo jiné škodlivé programy.

Při poskytování služeb, které jsou poskytovány přímo vám, bude společnost Ford postupovat s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče.

Společnost Ford nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku porušení těchto podmínek.

Společnost Ford neodpovídá za služby poskytované třetími stranami na základě zvláštní smlouvy.

Není-li v těchto podmínkách nebo v podmínkách upravující služby poskytované přímo námi (dále jen „podmínky společnosti Ford“) uvedeno jinak, odpovídá společnost Ford za ztrátu nebo škodu, která vám vznikne, pouze v případě, že k ní dojde v důsledku našeho nedodržení závazků podle podmínek společnosti Ford v souvislosti s aplikací nebo poskytovanými službami. Zároveň výslovně vylučujeme veškeré podmínky, záruky, ujištění a další výslovné nebo mlčky předpokládaná podmínky, které se mohou vztahovat na používání aplikace FordPass nebo služeb.

Společnost Ford nemůže zaručit, že aplikace FordPass nebo služby budou dostupné nepřetržitě a že budou vždy plně funkční. Za případné nesplnění jejích závazků z těchto podmínek nebo za prodlení v jejich plnění nenese odpovědnost, jestliže nesplnění závazků nebo prodlení v jejich plnění bude způsobeno událostmi, okolnostmi nebo příčinami, které nemůžeme přiměřeně nijak ovlivnit. V takových případech budeme mít právo na přiměřené prodloužení lhůty ke splnění našich závazků. Společnost Ford si také vyhrazuje právo upravovat aplikaci podle vlastního uvážení. Pokud v těchto podmínkách není na jiném místě uvedeno něco jiného, neneseme vůči vám odpovědnost za nedostupnost jakékoli části aplikace nebo jakékoli z poskytovaných služeb ani za jejich úpravy.

Zavazujete se, že tuto aplikaci a služby budete využívat pro osobní potřeby a že je nebudete využívat pro komerční účely, pro účely podnikání ani pro účely dalšího prodeje. Neodpovídáme za případné ztráty, které vám vzniknou, jestliže budete aplikaci FordPass nebo služby využívat jinak než jako spotřebitel.

Abychom předešli pochybnostem, platí, že neseme odpovědnost pouze za ztráty, které lze přiměřeně předvídat jako důsledek takového porušení.

Ustanovení této smlouvy neomezují odpovědnost společnosti Ford za:

1.    úmrtí nebo úraz způsobený její nedbalostí,

2.    podvod nebo záměrné uvedení v omyl nebo

3.    případnou jinou odpovědnost, kterou podle platných zákonů nelze vyloučit nebo omezit.

13.              Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí místním právem země vašeho bydliště v době uzavření smlouvy.

14. Předplatné

 

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1 Prostřednictvím platformy předplatného Ford Mobility si můžete od společnosti Ford Smart Mobility UK Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS (dále jen „FSM“) zakoupit předplatné služby Aktuální doprava (dále jen „předplatné“). Vaše předplatné zůstává v platnosti, dokud nebude vámi nebo námi zrušeno (viz část 3 níže).

1.2 Vezměte prosím na vědomí, že službu Aktuální doprava provozuje jménem FSM společnost HERE GLOBAL B.V., jejíž hlavní sídlo je na Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko (dále jen „HERE“).

1.3 Kromě těchto podmínek předplatného se na vaše používání služby Aktuální doprava vztahují následující podmínky. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mají přednost podmínky předplatného:

https://legal.here.com/cz-cs/terms
https://legal.here.com/cz-cs/privacy/policy

Tyto podmínky předplatného můžeme kdykoli upravit. Stejně tak jsme oprávněni navýšit i cenu předplatného. K úpravě podmínek předplatného může dojít zejména při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek FSM, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. Na změny těchto podmínek či změnu ceny předplatného vás upozorníme prostřednictvím aplikace Ford Pass nebo e-mailem zaslaným na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl(a), a to nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Změny vstoupí v platnost po uplynutí třiceti (30) dní od jejich uveřejnění nebo v pozdějším termínu, který určíme. Pokud nesouhlasíte se změnou podmínek poskytování služby Aktuální doprava, můžete ukončit využívání této služby k datu účinnosti předmětné změny, a to postupem uvedeným v článku 3.2 níže. Pokud budete službu i nadále využívat, potvrzujete tím, že se změněnými podmínkami souhlasíte.

1.4 Předplatné je možné využívat pouze na jednom mobilním zařízení. FSM může zákazníkům za stanovených podmínek umožnit změnu mobilního zařízení, na němž je předplatné využíváno.

2. PROCES OBJEDNÁVKY A PLATBY

2.1 Chcete-li si zakoupit předplatné, musíte být starší 18 let.

2.2 Vaše objednávka je nabídkou k zakoupení předplatného od naší společnosti. Při zadávání objednávky musíte před uzavřením smlouvy o prodeji předplatného (dále jen „smlouva“) mezi námi v souvislosti s vaší objednávkou provést následující kroky:

(i) Objednání: Objednávku zadáte stisknutím tlačítka „Zakoupit nyní’ “ na konci objednacího procesu a zadáním platebních údajů.

(ii) Kontrola objednávky: Před zadáním objednávky vám objednací proces umožní provést kontrolu a v případě potřeby v údajích objednávky změnit výběr a/nebo opravit chyby. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole objednávky na každé stránce objednacího procesu.

(iii) Přijetí našich podmínek: Požádáme vás, abyste kliknutím potvrdili, že souhlasíte s podmínkami předplatného. Pokud si nepřejete být vázáni tím, co jste si přečetli, objednávku byste neměli zadávat.

(iv) Potvrzení vaší objednávky: Jakmile odešlete podrobnosti objednávky, zobrazí se vám na obrazovce potvrzení, že objednávka byla odeslána. Mějte však na paměti, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka bude přijata, jak je popsáno v části 2.2 (v) níže.

(v) Přijetí vaší objednávky z naší strany: Přijetí vaší objednávky potvrdíme e-mailem (dále jen „Vaše objednávka služby“). Mějte na paměti, že smlouva mezi námi bude uzavřena až po odeslání potvrzení objednávky. Pokud vaši objednávku nebudeme moci přijmout, budeme vás o tom co nejdříve informovat.

(vi) Smlouva o používání služby Aktuální doprava (která představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky) je klientovi přístupná prostřednictvím klientského účtu na adrese https://www.ford.cz/ford-account.

2.3 V rámci objednacího procesu se zobrazí měsíční poplatky za předplatné (dále jen „poplatky za předplatné“) a měsíční fakturační kalendář (dále jen „fakturační kalendář“). Souhlasíte s tím, že poplatky za předplatné zaplatíte společnosti FSM v souladu s fakturačním kalendářem pomocí peněženky Ford Pay Wallet. V důsledku toho společnost FSM pověřujete, aby z vybrané platební karty v souladu s fakturačním kalendářem strhávala platby za předplatné. Poplatky za předplatné a autorizace vyúčtování budou platit až do vašeho zrušení předplatného (jak je uvedeno níže v části 3). Další informace naleznete také v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů služby Ford Pay Wallet, které tvoří součást těchto podmínek.  

3. ZRUŠENÍ

3.1 Zrušení z vaší strany – 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy

3.1 Podle příslušných právních předpisů máte právood smlouvy o předplatném odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta, v níž můžete toto právo uplatnit trvá 14 kalendářních dnů, a to počínaje dnem následujícím po dni, kdy obdržíte potvrzení objednávky (dále jen „lhůta pro odstoupení“).

3.2 Chcete-li uplatnit právo od smlouvy odstoupit, musíte nás (společnost FSM) o svém rozhodnutí zrušit předplatné informovat jasným způsobem (například e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou, telefonicky atd.), a uvést své jméno, doručovací adresu, údaje o objednávce, kterou chcete zrušit, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Můžete použít vzorový formulář pro zrušení uvedený v příloze 1 níže, není to však povinnost.

3.3 Chcete-li nás informovat o svém rozhodnutí zrušit předplatné, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: FPCZE@ford.com, telefonicky na čísle 800 3673 29 nebo poštou na adrese: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility UK Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS.

3.4 Žádost o zrušení můžete také odeslat elektronicky prostřednictvím svého účtu Ford:

    i.       Přihlaste se ke svému účtu na adrese https://www.ford.cz/ford-account.

       ii.    Z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu vyberte své vozidlo a vyberte možnost Předplatné. Na základě vašeho čísla VIN (identifikační číslo vozu) byste měli vidět seznam aktivních předplatných.

     iii.   Vyhledejte předplatné, které chcete zrušit, a klikněte na tlačítko „Správa“.

     iv.    Na stránce podrobností o předplatném vyberte možnost Zrušit předplatné. Obratem vám zašleme e-mail s potvrzením vaší žádosti o zrušení.

3.5 Ke splnění výpovědní lhůty postačuje, abyste oznámení o výkonu práva na zrušení zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3.6 Pokud zrušíte předplatné v souladu s touto částí 3, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi. Vrácení prostředků provedeme bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí zrušit předplatné.

3.7 Pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným způsobem platby, vrácení prostředků provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili při prvotní transakci. V souvislosti s vrácením prostředků vám v žádném případě nevznikne povinnost hradit jakékoli poplatky.

3.2 Zrušení z vaší strany – po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení

3.8 Po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy můžete žádost o zrušení odeslat také elektronickou cestou prostřednictvím účtu Ford:

         i.            Přihlaste se ke svému účtu na adrese https://www.ford.cz/ford-account.

       ii.            Z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu vyberte své vozidlo a vyberte možnost Předplatné. Na základě vašeho čísla VIN (identifikační číslo vozu) byste měli vidět seznam aktivních předplatných.

     iii.            Vyhledejte předplatné, které chcete zrušit, a klikněte na tlačítko „‘Správa’“.

     iv.            Na stránce podrobností o předplatném vyberte možnost Zrušit předplatné. Obratem vám zašleme e-mail s potvrzením vaší žádosti o zrušení.

V případě, že bude předplatné zrušeno v průběhu kalendářního měsíce, vrátíme vám poměrnou část již uhrazeného poplatku za předplatné (na základě vašeho čerpání předplatného až do data zrušení). Pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným způsobem platby, vrácení prostředků provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili při prvotní transakci. Vrácení prostředků zpracujeme co nejdříve a bez zbytečného odkladu.

3.3 Zrušení z naší strany

Předplatné můžeme kdykoli písemně (i e-mailem na vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu) vypovědět nebo můžeme dočasně pozastavit váš přístup k předplatnému (a to v plném rozsahu nebo částečně) mimo jiné z následujících důvodů:

a)       Nezaplatíte poplatek za předplatné ve lhůtě splatnosti v souladu s fakturačním kalendářem;

b)      Dopustíte se závažného nebo trvajícího porušení některé z podmínek této smlouvy a takové porušení neodstraníte do 5 dnů po doručení naší výzvy (výzvu Vám můžeme doručit rovněž prostřednictvím zprávy zaslané klientovi prostřednictvím aplikace Ford Pass) k jeho odstranění (lze-li porušení odstranit);

c)       Nastanou okolnosti, kdy (podle našeho odůvodněného mínění) se takovým opatřením zmírní zjištěné riziko zneužití či poškození práv FSM nebo vám tím zabráníme ve zneužívání předplatného nebo platformy předplatného, manipulaci s ním nebo jiném narušování jejího řádného fungování; nebo

d)      Rozhodneme se ukončit nabízení služeb prostřednictvím aplikace FordPass.

V případě, že bude předplatné zrušeno v průběhu kalendářního měsíce, vrátíme vám poměrnou část již uhrazeného  poplatku za předplatné (na základě vašeho čerpání předplatného až do data zrušení). Pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným způsobem platby, vrácení prostředků provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili při prvotní transakci. Vrácení prostředků zpracujeme co nejdříve a bez zbytečného odkladu.

4 OZNÁMENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Název Ford a všechny ochranné známky a loga zobrazující se v platformě předplatného a v souvislosti s předplatným, jsou naším vlastnictvím nebo je používáme na základě licence. Neoprávněné používání jakékoliv ochranné známky je zakázáno.

5 ODPOVĚDNOST

Společnost FSM bude s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče dbát na to, aby bylo používání předplatného bezpečné a zabezpečené, a aby při jeho používání nehrozilo poškození vašeho zařízení nebo jiného digitálního obsahu uloženého ve vašem zařízení. Společnost FSM však nemůže zaručit, že bude předplatné bezpečné, zabezpečené a že nebude obsahovat chyby, viry nebo jiné škodlivé programy.

Při poskytování předplatného bude společnost FSM postupovat s vynaložením přiměřených dovedností a přiměřené péče. Společnost FSM nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v důsledku porušení těchto podmínek.

Není-li v těchto podmínkách předplatného nebo v jiných podmínkách upravujících předplatné (dále jen „podmínky společnosti Ford“) uvedeno jinak, odpovídá společnost FSM za jakoukoliv újmu, která vám vznikne, pouze v případě, že k ní dojde v důsledku nedodržení jejích závazků podle podmínek společnosti Ford v souvislosti s používáním platformy předplatného nebo předplatného. Zároveň výslovně vylučujeme převzetí jakýchkoliv záruk, ujištění či jiných prohlášení (ať již jsou výslovná nebo mlčky učiněná), pokud jde o obsah a dostupnost služby či podmínky  používání předplatného.

Společnost FSM nemůže zaručit, že bude předplatné dostupné nepřetržitě a že bude vždy plně funkční. Za případné nesplnění jejích závazků z těchto podmínek nebo za prodlení v jejich plnění nenese odpovědnost, pokud nesplnění závazků nebo prodlení v jejich plnění bude způsobeno událostmi, okolnostmi nebo příčinami, které nemůžeme přiměřeně nijak ovlivnit. V takových případech budeme mít právo na přiměřené prodloužení lhůty ke splnění našich závazků. Společnost FSM si také vyhrazuje právo upravovat platformu předplatného podle vlastního uvážení. Pokud v těchto podmínkách není na jiném místě uvedeno jinak, neneseme vůči vám odpovědnost za nedostupnost jakékoli části platformy předplatného nebo předplatného, které poskytujeme, ani za jeho úpravy.

Zavazujete se, že platformu předplatného a předplatné budete využívat pro osobní potřeby a že je nebudete využívat pro komerční účely, pro účely podnikání ani pro účely dalšího prodeje. Neneseme vůči vám odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou, pokud budete platformu předplatného nebo předplatné využívat jinak než jako spotřebitel.

Abychom předešli pochybnostem, platí, že neseme odpovědnost pouze za ztráty, které lze přiměřeně předvídat jako důsledek takového porušení.

Ustanovení této smlouvy neomezují odpovědnost společnosti FSM za:

a) úmrtí nebo zranění osoby v důsledku zanedbání ze strany společnosti FSM;

b) podvod nebo záměrné uvedení v omyl; a

c) případnou jinou odpovědnost, kterou podle platných zákonů nelze vyloučit nebo omezit.

6.KONTAKTUJTE NÁS

Pokud byste nás chtěli na nějakou záležitost upozornit, kontaktujte nás co nejdříve:

E-mail: FPCZE@ford.com

Telefon: 800 3673 29

Kontaktní adresa: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS

7. ROZHODNÉ PRÁVO A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto podmínky předplatného se řídí místním právem země vašeho bydliště v době uzavření podmínek předplatného.

Pokud jste spotřebitelem, mohu Vám příslušet některá práva na ochranu spotřebitele stanovená právními předpisy České republiky. V případě sporu ohledně poskytnuté služby jste oprávněni (a) obrátit se na FSM na adrese Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS a (b) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz, jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou.

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Ford Mobility naleznete na adrese https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/cs_cz/privacy.html

 

PŘÍLOHA 1

Vzor formuláře zrušení předplatného

(Tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete zrušit své předplatné. Další informace o tom, zda se vás toto právo na zrušení týká, naleznete v části 3 výše.)

Komu: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility UK Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS

Tímto oznamuji, že ruším svou smlouvu na následující předplatné.

Číslo objednávky: [uveďte číslo objednávky]

Objednáno dne: [uveďte datum, kdy jste zakoupili předplatné]

Jméno zákazníka: [uveďte jméno]

Adresa zákazníka: [uveďte adresu]

Telefonní číslo zákazníka: [uveďte telefonní číslo]

E-mailová adresa zákazníka: [uveďte e-mailovou adresu]

Podpis zákazníka (pouze pokud je tento formulář zasílán pro informaci v tištěné podobě):

______________________

Datum:

______________________

 15. BlueOval™ Charge Network

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO SLUŽEB NABÍJENÍ FORD MOBILITY

1. OBECNÉ INFORMACE

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují používání předplatného a služeb souvisejících s nabíjením elektromobilů (dále jen „služby“), které jsou k dispozici prostřednictvím sítě nabíjecích stanic BlueOval™   (dále jen „nabíjecí síť“) pro Váš elektromobil Ford Mustang Mach E (dále jen „vozidlo“). Nabíjecí síť BlueOval™ a naše služby Vám umožňují přístup knabíjecím stanicím pro elektromobily (dále jen „nabíjecí stanice”), určeným k nabíjení Vašeho vozidla.

Podle těchto podmínek jsou služby poskytovány společností Ford Smart Mobility U.K. Limited; registrované sídlo společnosti: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS; britské DIČ: Gb 246 4257 57; zapsané v obchodním rejstříku Companies House pod číslem 11099683 (dále jen „FSM”, „my”, „naše”).

Těmito podmínkami se nijak nemění podmínky jiných smluv, které jste případně uzavřeli s námi nebo s některými ze společností skupiny Ford. Tyto podmínky obsahují důležité informace o nabíjecí síti  nabíjecí síti FordPass  a našich službách.  Používáním nabíjecí sítě, na kterou se vztahují tyto podmínky, potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetl/a porozuměl/a jim a souhlasíte s tím, že pro Vás budou závazné.

Tyto podmínky můžeme průběžně aktualizovat, pokud to bude podle našeho uvážení nezbytné (např. z bezpečnostních či technických důvodů, při změně právních či regulačních předpisů, při změně rozsahu dostupných služeb nebo při zavádění nových služeb). Stejně tak jsme oprávněni navýšit i cenu předplatného. O navrhovaných změnách podmínek Vás budeme informovat v přiměřeném předstihu před vstupem změny v platnost (nejméně 30 dní) e-mailem nebo zprávou. Pokud změny nebudete chtít přijmout, můžete nabíjecí síť FordPass a služby přestat používat. V opačném případě se bude mít za to, že s těmito změnami souhlasíte, budete-li naše služby bez námitek používat i po uplynutí stanovené výpovědní lhůty.

Smlouva o používání služby předplatného služeb nabíjení je uzavírána elektronicky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Vám její uzavření prostřednictvím emailu zaslaného na Vaši emailovou adresu.

2. PŘEDPLATNÉ

Pro přístup k nabíjecí síti BlueOval™   a používání našich služeb musíte mít platné předplatné („předplatné služeb nabíjení”).

Na následující časově omezené období budete mít k dispozici zkušební předplatné pro přístup k nabíjecím stanicím v nabíjecí síti BlueOval™ :

(i)   v případě nabíjecích stanic Ionity roční zkušební předplatné od data první registrace Vašeho vozidla, a

(ii)                v případě nabíjecích stanic v rámci sítě New Motion pětileté zkušební předplatné od data první registrace Vašeho vozidla

(společně dále jen „zkušební předplatné”). Během zkušebního předplatného budete v plné míře zodpovědní za platbu všech částek splatných za používání nabíjecích stanic za účelem nabíjení Vašeho vozidla (viz část 4 níže). Nemusíte však hradit poplatky za předplatné.

Po uplynutí zkušebního předplatného budete muset zaplatit poplatky za předplatné, abyste k nabíjecí síti BlueOval™  měli i nadále přístup. Další informace o dostupných balíčcích předplatného obdržíte předtím, než vyprší Vaše zkušební předplatné.

Váš přístup k nabíjecí síti vyprší, pokud: (i) si nezakoupíte balíček předplatného poté, co vyprší Vaše zkušební předplatné; nebo (ii) změna vlastnictví vozidla povede k odstranění identifikačního čísla vašeho vozidla (VIN) z Vašeho účtu FordPass.

3. NÁKUP PŘEDPLATNÉHO NABÍJENÍ STANIC IONITY

1. Po skončení zkušebního předplatného Ionity si pro přístup k nabíjecím stanicím Ionity můžete zakoupit 12měsíční předplatné nabíjení (dále jen „předplatné nabíjení Ionity“).

2. Předplatné nabíjení Ionity si mohou zakoupit pouze osoby starší 18 let.

3. Vaše objednávka je nabídkou k zakoupení předplatného nabíjení Ionity od naší společnosti. Při zadávání objednávky musíte před uzavřením smlouvy o prodeji předplatného nabíjení Ionity (dále jen „smlouva“) mezi námi v souvislosti s vaší objednávkou provést následující kroky:

a. Objednávka: Objednávku zadáte stisknutím tlačítka „Potvrdit platbu“ na konci objednacího procesu a zadáním platebních údajů.

b. Kontrola objednávky: Před zadáním objednávky vám objednací proces umožní provést kontrolu, a v případě potřeby v údajích objednávky změnit výběr a/nebo opravit chyby. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole objednávky na každé stránce objednacího procesu.

c. Přijetí našich obchodních podmínek: Budete požádáni, abyste kliknutím potvrdili, že souhlasíte s obchodními podmínkami. Pokud si nepřejete být vázáni tím, co jste si přečetli, objednávku byste neměli zadávat.

d. Potvrzení vaší objednávky: Jakmile odešlete podrobnosti objednávky, zobrazí se vám na obrazovce potvrzení, že objednávka byla zadána. Obdržíte e-mail s potvrzením o obdržení vaší objednávky. Upozorňujeme však, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka bude přijata, jak je popsáno v části 3.3 odst.(e) níže.

e. Přijetí vaší objednávky z naší strany: Přijetí vaší objednávky potvrdíme e-mailem s potvrzením (dále jen „potvrzení objednávky“). Upozorňujeme, že k uzavření smlouvy mezi námi dojde, až když vám pošleme potvrzení objednávky. Pokud vaši objednávku nebudeme moci přijmout, budeme vás o tom co nejdříve informovat.

f. Platba: Cena, která musí být zaplacena za vaše předplatné nabíjení Ionity, bude stanovena v průběhu objednávání. Cena zahrnuje cenu vašeho předplatného a případnou DPH.

g. Doba platnosti a obnovení předplatného: Jakmile vám bude zasláno potvrzení objednávky, vaše předplatné nabíjení Ionity bude trvat po dobu 12 měsíců. Pokud si budete chtít předplatné nabíjení Ionity na konci 12měsíčního období obnovit, budete muset provést následující kroky:

i. Přejděte na ovládací panel na webových stránkách vlastníků Ford.

ii. Na dlaždici na ovládacím panelu webových stránek vyberte možnost Předplatné.

iii. Na základě vašeho čísla VIN byste měli vidět seznam aktivních předplatných.

iv. V seznamu klepněte nebo klikněte na předplatné, které chcete obnovit; v tomto případě na předplatné nabíjení Ionity.

v. Chcete-li obnovit předplatné nabíjení Ionity, postupujte podle pokynů v bodech (a) až (f) výše."

4. Zrušení

a. Podle předpisů o spotřebitelských smlouvách z roku 2013 máte právo své předplatné nabíjení Ionity zrušit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta trvá 14 kalendářních dnů, a to počínaje dnem následujícím po dni, kdy s vámi byla uzavřena naše smlouva (dále jen „výpovědní lhůta“)."

b. Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás (společnost Ford Smart Mobility UK Limited) o svém rozhodnutí zrušit předplatné nabíjení Ionity informovat jasným způsobem (například e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou, telefonicky atd.), a uvést své jméno, doručovací adresu, údaje o objednávce, kterou chcete zrušit, telefonní číslo a e-mailovou adresu.  Můžete použít vzorový formulář pro zrušení uvedený v příloze 1 níže, ale není povinný.  

c. Chcete-li nás informovat o svém rozhodnutí zrušit předplatné, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: (TRHY VLOŽÍ MÍSTNÍ ADRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE)

d. Žádost o zrušení můžete také odeslat elektronickou cestou prostřednictvím aplikace FordPass AppLink:

i.            Přejděte na ovládací panel na webových stránkách vlastníků Ford.

ii.           Na dlaždici na ovládacím panelu webových stránek vyberte možnost Předplatné.

iii.          Na základě vašeho čísla VIN byste měli vidět seznam aktivních předplatných.

iv.          V seznamu klepněte nebo klikněte na předplatné, které chcete zrušit; v tomto případě na předplatné nabíjení Ionity.

v.           Na stránce podrobností o předplatném vyberte možnost Zrušit předplatné. Obratem vám zašleme e-mail s potvrzením vaší žádosti o zrušení."

e.           Ke splnění lhůty pro zrušení postačuje, abyste oznámení o uplatnění práva na zrušení zaslali před uplynutím výpovědní lhůty."

f.            Pokud zrušíte předplatné nabíjení Ionity v souladu s tímto oddílem 3.4, vrátíme vám poměrnou částku vaší nákupní ceny (na základě vašeho čerpání předplatného nabíjení Ionity až do data zrušení). Vrácení prostředků provedeme bez zbytečného prodlení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí zrušit předplatné nabíjení Ionity. "

g.           Pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným způsobem platby, vrácení prostředků provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili při prvotní transakci. V souvislosti s vrácením prostředků vám v žádném případě nevznikne povinnost uhradit jakékoli poplatky. "

h.  Pokud si přejete zrušit předplatné nabíjení Ionity po skončení výpovědní lhůty, můžete tak učinit v souladu s oddílem 10.3. NEZBYTNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Abyste našich služeb mohli využívat, musíte mít: (i) platný účet FordPass, (ii) aktivní předplatné služeb nabíjení a (iii) způsobilé vozidlo Ford, schopné nabíjení elektromobilu prostřednictvím nabíjecí sítě BlueOval (v současné době je omezeno na elektromobil na baterii Ford Mach E).

Nezbytné technické požadavky k nabíjení vozidla prostřednictvím nabíjecí sítě BlueOval™  najdete v oddíle „Systémové požadavky” ve smluvních podmínkách aplikace FordPass.  

4. NABÍJECÍ RELACE

Všechny částky splatné za nabíjecí relace hradíte společnosti FSM, včetně poplatků za nabíjení, poplatků za relaci a poplatků za nečinnost v případě překročení plánovaného času nabíjení u nabíjecí stanice (dále jen „poplatky za nabíjení”).

Sazby použité pro výpočet poplatků za nabíjení budou k dispozici v aplikaci FordPass a v rámci systému SYNC ve Vašem vozidle; v případě rozdílu se uplatní poplatky dle údajů uvedených v aplikaci Fordpass. Sazby budou uvedeny buď jako: i) cena za minutu nabíjení, nebo ii) cena za kilowatthodinu nabíjení. Jednotlivé sazby se mezi nabíjecími stanicemi liší. Jsou-li účtovány poplatky za parkování bez nabíjení a poplatky za relaci, společnost FSM může uplatnit dodatečné navýšení o 10 %.

Souhlasíte s tím, že všechny poplatky za nabíjení a případné další poplatky společnosti FSM zaplatíte pomocí výchozí platební karty v peněžence Ford Pay Wallet. V důsledku toho společnost FSM pověřujete, aby po každé dokončené nabíjecí relaci splatné poplatky za nabíjení automaticky strhla z Vaší výchozí platební karty. Tato autorizace vyúčtování bude platit do té doby, než Vaše předplatné vyprší nebo dokud nebude zrušeno (jak je uvedeno v oddíle 2 a 9).

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se účtované částky nás kontaktujte co nejdříve pomocí kontaktních údajů níže.

Například pokud je sazba za nabíjení vozidla 30 Kč [GCO1] [BK(2] za kilowatthodinu a při nabíjení Vašeho vozu spotřebujete 75 kilowatthodin, odhadujeme, že Vám bude naúčtováno 2 250 Kč. Tento výpočet uvádíme jako příklad, který Vám pomůže pochopit, jakým způsobem jsou poplatky účtovány. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů níže.

5. SELHÁNÍ PLATBY A OBNOVENÍ SLUŽBY

Poté, co ukončíte nabíjecí relaci a opustíte nabíjecí stanici, může dojít k tomu, že platba iniciovaná prostřednictvím Vaší platební karty nebude z nějakého důvodu provedena.  Může např. dojít ke zpoždění platební transakce a odmítnutí platby kartou, nebo nemusí být na Vašem platebním účtu, k němuž byla platební karta vydána dostatek peněžních prostředků k provedení platby. V případě takovéhoto odmítnutí platby výchozí platební kartou v peněžence Ford Pay Wallet, bude Vaše možnost dalšího nákupu a nabíjecích relací okamžitě automaticky přepnuta do stavu Pozastaveno. K pozastavení účtu dojde okamžitě, není k dispozici žádná odkladná lhůta. Odpovídáte za to, že vyrovnáte jakoukoli dlužnou částku, kterou v důsledku selhání a odmítnutí platby vůči FMS máte..

Budete-li chtít přístup ke službám znovu obnovit, musíte zaplatit celou dlužnou částku zůstatek v podobě všech neuhrazených poplatků. Platbu neuhrazených poplatků a žádost o obnovení služeb musíte iniciovat Vy sami. Obraťte se prosím na Vašeho poskytovatele platebních služeb a vyřešte případné problémy související s kartou. Poté se platbu pokuste znovu provést.

6. VAŠE POVINNOSTI

a) Musíte postupovat podle pokynů zobrazených na nabíjecí stanici nebo v její blízkosti.  Tyto pokyny se mohou v budoucnu změnit a Vy se proto musíte se řídit pokyny, které jsou zobrazeny v době, kdy nabíjecí stanici používáte.

b) Pokyny, jak vozidlo nabíjet, najdete v návodu k obsluze vozidla. Vozidlo musíte nabíjet v souladu s pokyny obsaženými v návodu k obsluze.

c)   Nabíjecí stanice nesmíte používat způsobem, který by ohrozil nebo představoval riziko pro nabíjecí stanici, pro Vás, pro jakoukoliv jinou osobu nebo pro Vaše vozidlo.

d) Jako držitel účtu FordPass musíte své vozidlo k nabíjecí stanici připojit vy (a nikoliv jiný uživatel vozidla) a vy také musíte provést všechny nabíjecí relace.

e) Berete na vědomí, že nabíjecí stanice nemusí být pod dohledem a při jejich používání budete nabíjení věnovat náležitou pozornost (včetně dodržování jakýchkoliv pokynů na obrazovce).

f)  Pokud používáte některou z nabíjecích stanic v rámci sítě FordPass, souhlasíte s tím, že okolí nabíjecí stanice budete udržovat čisté a uklizené a při používání nabíjecí stanice vyhovíte všem přiměřeným požadavkům majitele/provozovatele dané nabíjecí stanice, včetně možného požadavku okamžitě nabíjecí stanici přestat používat, upravit nebo omezit k ní přístup.

g) Při používání nabíjecích stanic v síti FordPass musíte vyhovět jakémukoli přiměřenému požadavku, který vzneseme my nebo majitel/provozovatel dané nabíjecí stanice.

h)  Jste povinni společnosti FSM poskytnout kompletní a přesné kontaktní údaje, včetně Vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Pokud dojde ke změně těchto údajů, musíte je co nejdříve aktualizovat. Pokud jsou Vámi poskytnuté kontaktní údaje nepravdivé nebo podvodné, FSM si, kromě jakýchkoliv dalších opravných prostředků, vyhrazuje právo ukončit Váš přístup k naší službě.

7. NABÍJECÍ SÍŤ

Nabíjecí stanice v nabíjecí síti FordPass vlastní a provozují externí provozovatelé. FMS není sama vlastníkem ani provozovatelem nabíjecích stanic a pouze zajišťuje, že můžete nabíjecí stanice v síti FordPass využívat. Tito provozovatelé jsou odpovědní za údržbu svých nabíjecích stanic. V případě jakýchkoliv závad nebo problémů s nabíjecí stanicí nás kontaktujte co nejdříve prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Můžete rovněž kontaktovat přímo provozovatele nabíjecí stanice.

Od společnosti FSM může být požadováno, aby čas od času změnila rozsah a pokrytí nabíjecí sítě FordPass, což může zahrnovat pozastavení nebo ukončení přístupu k jednotlivým nabíjecím stanicím v rámci nabíjecí sítě.

Pokrytí v rámci Evropy: je možné, že prostřednictvím svého účtu FordPass budete mít přístup k nabíjecím stanicím v dalších evropských zemích mimo Českou republiku. Další informace o pokrytí v rámci sítě naleznete v aplikaci FordPass.

Služby třetích stran: nabíjecí síť a/nebo naše služby se mohou spojit se službami nebo zahrnovat služby, které nevlastníme, neposkytujeme ani neovládáme (dále jen „služba třetí strany”).  Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami poskytovatelů takovýchto služeb třetích stran nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně odpovědnost. Obsah služeb třetích stran také nebudeme ani nemůžeme nijak schvalovat nebo upravovat. Před použitím služby třetí strany byste si měli vždy přečíst smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů dané třetí strany. Berete na vědomí, že někteří externí poskytovatelé doplňkového softwaru, hardwaru nebo služeb třetích stran mohou před použitím nebo přístupem k takovému softwaru, hardwaru nebo službám vyžadovat Váš souhlas s dodatečnou nebo jinou licencí nebo jinými smluvními podmínkami.

8. ODPOVĚDNOST

Při poskytování služeb určených přímo Vám bude společnost FSM vynakládat přiměřené dovednosti a přiměřenou péči. Společnost FSM nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v důsledku porušení těchto podmínek. Společnost FSM neodpovídá za služby třetích stran poskytované na základě zvláštní smlouvy.

Není-li v těchto podmínkách nebo v jiných podmínkách upravujících jakékoliv služby, které přímo poskytujeme (dále jen „podmínky FMS“) uvedeno jinak, odpovídá společnost FSM za jakoukoliv újmu, která Vám vznikne, pouze v případě, že k ní dojde v důsledku našeho nedodržení závazků podle podmínek FMS v souvislosti s používáním jakýchkoliv našich služeb. Zároveň výslovně vylučujeme  převzetí jakýchkoli záruk, ujištění či jiných prohlášení (již jsou výslovná nebo mlčky učiněná), pokud jde o obsah a dostupnost služeb.

Společnost FSM nemůže zaručit, že služby budou dostupné nepřetržitě a že budou vždy plně funkční. Za nesplnění jejích závazků z těchto podmínek nebo za prodlení v jejich plnění nenese odpovědnost, jestliže nesplnění závazků nebo prodlení v jejich plnění bude způsobeno událostmi, okolnostmi nebo příčinami, které nemůžeme přiměřeně nijak ovlivnit. V takových případech budeme mít právo na přiměřené prodloužení lhůty ke splnění našich závazků. Společnost FSM si také vyhrazuje právo upravovat služby za účelem jejich vylepšení (v takovém případě vás upozorníme s předstihem 14 dnů). Pokud v těchto podmínkách není na jiném místě uvedeno jinak, neneseme vůči Vám odpovědnost za nedostupnost jakékoliv z poskytovaných služeb ani za jejich úpravy.

Zavazujete se, že naše služby budete využívat pro osobní potřeby. Neodpovídáme za případnou újmu, která Vám vznikne, jestliže budete naše služby využívat jinak než jako spotřebitel.

Abychom předešli pochybnostem, platí, že neseme odpovědnost pouze za ztráty, které lze přiměřeně předvídat jako důsledek takového porušení.

Ustanovení této smlouvy neomezují odpovědnost společnosti FSM za:

1. úmrtí nebo úraz v důsledku nedbalosti ze strany společnosti FSM;

2. podvod nebo záměrné uvedení v omyl; a

3. případnou jinou odpovědnost, kterou podle platných zákonů nelze vyloučit nebo omezit.

9. PLATNOST

Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude Vámi nebo námi vypovězena.

Smlouvu můžete vypovědět kdykoli z jakéhokoliv důvodu prostřednictvím písemného oznámení (i e-mailem), že smlouvu chcete vypovědět. Podmínkou ukončení však je, že nám nejprve zaplatíte všechny dlužné částky (například za dokončené nabíjecí relace, které dosud nebyly zaplaceny).

Tuto smlouvu můžeme kdykoli vypovědět nebo můžeme částečně či zcela pozastavit Váš přístup k našim službám, a to i s okamžitou účinností, z následujících důvodů:

1. nesplníte platební povinnost spojenou s naší službou (včetně úhrady poplatku za nabíjecí relace);

2. dopustíte se závažného nebo trvajícího porušení některé z podmínek této smlouvy a takové porušení nenapravíte do 5 dnů po doručení písemné (za písemnou výzvu se považuje i výzva doručená prostřednictvím aplikace Fordpass) výzvy k jeho nápravě (lze-li porušení napravit);

3. vyvstanou okolnosti, kdy se takovým opatřením podle našeho uvážení zmírní zjištěné riziko o zneužití či poškození práv FMS nebo Vám tím zabráníme ve zneužívání služeb, manipulaci s nimi nebo jiném narušování jejich řádného fungování; nebo

4. přestaneme některou z našich služeb nabízet.

V takovém případě Vás, bude-li to možné, upozorníme s rozumným předstihem nejméně 14 dnů (pokud možno), včetně e-mailu zaslaného na Vaši aktuální registrovanou e-mailovou adresu.

Pokud jste spotřebitelem, můžete dle příslušných právních předpisů od smlouvy o předplatném služby nabíjení odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení se však nedotýká povinnosti uhradit FMS poplatky za nabíjení či jiné poplatky, na které jí vzniklo před odstoupením od smlouvy právo.  Lhůta, v níž můžete toto právo uplatnit trvá 14 kalendářních dnů, a to počínaje dnem následujícím po dni, kdy Vám bylo uzavření smlouvy potvrzeno na Vaši emailovou adresu  (dále jen „lhůta pro odstoupení“). Chcete-li uplatnit právo od smlouvy odstoupit, musíte nás (společnost FSM) o svém rozhodnutí informovat jasným způsobem (například e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou, telefonicky atd. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže), a uvést své jméno, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Můžete použít vzorový formulář pro zrušení uvedený v příloze 1 níže, není to však povinnost. Chcete-li nás informovat o svém rozhodnutí zrušit předplatné. Žádost o zrušení můžete také odeslat elektronicky prostřednictvím svého účtu v aplikaci Fordpass.

10. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud byste nás potřebovali kontaktovat v souvislosti se smlouvou o předplatném služby nabíjení či nás chtěli na nějakou záležitost upozornit, kontaktujte nás co nejdříve:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

E-mail: fpcze@ford.com

Telefon: 800 3673 29[CK(3]

]Kontaktní adresa: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS

Pokud chcete podat stížnost nebo naše služby reklamovat, neváhejte se na nás obrátit. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom na Vaši stížnost/reklamaci odpověděli do 21 dnů.

11. ROZHODNÉ PRÁVO A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto podmínky se řídí místním právem země Vašeho bydliště v době uzavření podmínek.

Pokud jste spotřebitelem, mohu Vám příslušet některá práva na ochranu spotřebitele stanovená právními předpisy České republiky. V případě sporu ohledně poskytnuté služby jste oprávněni (a) se na nás obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů a (b) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz, jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou.

PŘÍLOHA 1

Vzor formuláře zrušení předplatného služby nabíjení

(Tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete zrušit své předplatné. Další informace o tom, zda se vás toto právo na zrušení týká, naleznete v části 9 výše.)

Komu: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility UK Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londýn, Anglie, E20 3BS

Tímto oznamuji, že ruším svou smlouvu na následující předplatné služby nabíjení.

Jméno zákazníka: [uveďte jméno]

Adresa zákazníka: [uveďte adresu]

Telefonní číslo zákazníka: [uveďte telefonní číslo]

E-mailová adresa zákazníka: [uveďte e-mailovou adresu]

Podpis zákazníka (pouze pokud je tento formulář zasílán pro informaci v tištěné podobě):

______________________

Datum:

______________________

 

16. FordPay 

Pro účely těchto „platebních podmínek“ představuje výraz „my“ nebo „FCE Bank“ společnost FCE Bank Plc, se sídlem SS156EE Laindon, Essex, Arterial Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 00772784.

 

Tyto platební podmínky se vztahují na platební funkce mobilních aplikací (dále jen „aplikace“) a webových stránek Ford, včetně funkce FordPay v aplikaci FordPass (dále jen „FordPay“), které vám umožňují provádět nákupy a platit za zboží nebo služby prostřednictvím vašich uložených platebních karet (jak je definováno níže). Tyto funkce obecně označujeme jako „platební“ funkce.  Platební funkce uvedené výše jsou poskytovány společností FCE Bank nebo spolupracujícími externími poskytovateli platebních služeb.

Poskytování platebních funkcí ze strany FCE Bank není platební službou dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Používáním služeb FordPay potvrzujete, že:

·       souhlasíte, že budete dodržovat tyto platební podmínky;

·       prohlašujete, že je vám nejméně 18 let a že jste způsobilý uzavřít právně závaznou smlouvu;

·       pověřujete společnost FCE Bank ověřením platnosti vaší platební karty a zpracováním a předáváním informací o vaší kartě a bezpečnostních údajů (jak jsou definovány níže) za účelem usnadnění transakcí, jak je popsáno níže; a

·       odškodníte společnost FCE Bank za jakoukoli újmu, která jí může vzniknout v případě, že v důsledku vašeho zavinění (ať již úmyslného či nedbalostního) byly platební služby využity osobou, která k tomu nebyla oprávněna.

Tyto platební podmínky můžeme kdykoli upravit. K úpravě platebních podmínek může dojít zejména při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek FCE Bank, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. Na veškeré podstatné změny platebních podmínek vás upozorníme prostřednictvím aplikací nebo e-mailem zaslaným na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl(a), a to nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Změny vstoupí v platnost po uplynutí třiceti (30) dní od jejich uveřejnění nebo v pozdějším termínu, který určíme. Pokud nesouhlasíte s platebními podmínkami nebo s jakýmikoli změnami platebních podmínek nebo funkcí, můžete ukončit využívání platebních služeb k datu účinnosti předmětné změny. Pokud budete platební služby i nadále využívat, potvrzujete tím, že se změněnými platebními podmínkami souhlasíte.

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat, upravit nebo zrušit libovolnou část platebních funkcí bez předchozího upozornění nebo povinnosti vůči vám. Platební funkce nemusejí být během přestávek na údržbu a v jiných dobách k dispozici. FCE Bank z tohoto důvodu nevzniká vůči klientovi žádná odpovědnost.

Registrace účtu

Chcete-li používat platební funkce, musíte si zaregistrovat platnou kreditní nebo debetní kartu, kterou přijímáme (dále jen „karta“). V rámci našeho registračního procesu je vyžadováno zadání vašeho jména, adresy, čísla/čísel kreditní nebo debetní karty (karet) a související informace nezbytné pro ověření a zpracování plateb touto kartou (a které mohou zahrnovat bezpečnostní údaje – viz níže). Veškeré informace poskytnuté během registrace musejí být aktuální, přesné a úplné.

Společnost FCE Bank pověřujete, aby potvrdila platnost vaší karty, a to i prostřednictvím žádosti o autorizaci platby nebo prostřednictvím tzv. pre-autorizační platby, kdy autorizačním kreditem (připsáním) a/nebo debetem (odečtením) nízké částky v českých korunách, v souladu s příslušnými pravidly této karty, jako jsou pravidla vaší sítě debetních/kreditních karet (např. Visa, MasterCard nebo American Express). Pokud provedeme pre-autorizační platbu za účelem ověření platnosti vaší karty s nízkou částkou v librách, tato částka nebude ve skutečnosti na vaší kartě účtována a jakýkoli dočasný poplatek uvedený na vašem účtu zmizí během několika dnů.

Bezpečnostní údaje a ověření totožnosti

Pro dokončení transakcí můžete být požádáni o ověření, že jste osobou oprávněnou kartu používat. Za tímto účelem můžeme požadovat, abyste pro využívání platebních funkcí nastavili a při zadávání platebních příkazů používali bezpečnostní kódy, hesla, bezpečnostní otázky a podobné informace (včetně otisků prstů, rozpoznávání obličeje nebo jiných biometrických údajů). V těchto platebních podmínkách je nazýváme „bezpečnostní údaje“. Pokud došlo k ověření vaši totožnost prostřednictvím bezpečnostních údajů, budeme předpokládat, že jednáme s vámi a že jste souhlasili s tím, že vám poskytneme informace a budeme jednat podle všech pokynů, aniž byste od nás obdrželi další potvrzení.

Souhlasíte, že:

·       své bezpečnostní údaje nikomu neposkytnete;

·       své bezpečnostní údaje si nebudete zapisovat způsobem, který by byl srozumitelný komukoli jinému;

·       se ujistíte, že při používání platební funkce nikdo jiný neuvidí, že zadáváte bezpečnostní údaje.

Musíte nám co nejdříve oznámit, pokud:

·       někdo další zná vaše bezpečnostní údaje (nebo si myslíte, že je zná);

·       uvidíte jakékoli nesrovnalosti nebo neautorizované platby ve vztahu k platebním funkcím; nebo

·       se domníváte, že platební funkce použil nebo se pokusil použít někdo jiný.

Z provozních nebo bezpečnostních důvodů vás můžeme požádat, abyste si změnili své bezpečnostní údaje.

 

Jak fungují platby / naše role

Platební funkce vám umožňují provádět platby pomocí uložené karty za zboží a služby nabízené vybranými společnostmi/přidruženými společnostmi skupiny Ford nebo obchodníky třetích stran, včetně prodejců Ford (dále jen „obchodníci“). Platební funkce využívají služeb a technologií poskytovaných třetími stranami (poskytovateli platebních služeb), které se mohou kdykoliv změnit.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při nákupu pomocí platebních funkcí (dále jen „transakce“) probíhá transakce výhradně mezi vámi a obchodníkem, což může, ale nemusí být společnost Ford, jak je uvedeno pro každou transakci. Naše spolupracující poskytovatele platebních služeb pověřujete, aby shromažďovali, analyzovali a předávali informace generované v souvislosti s transakcemi. Transakce podléhají smluvním podmínkám upravujícím používání vaší karty a veškerým smluvním podmínkám dohodnutým mezi vámi a vydavatelem vaší karty (bankou či jinou finanční institucí).

Opakující se platby

Pokud vám obchodník nabízí možnost používat platební funkce k provádění opakujících se plateb měsíčně nebo s jinou pravidelností (dále jen „opakované platby“), můžete tak učinit podle jeho pokynů a poskytnutím požadovaných informací. Obchodníka v takovém případě pověřujete, aby prostřednictvím vybrané karty zadával platební příkazy pro opakované platby dle stanoveného harmonogramu. Pokud není uvedeno jinak, budou vaše opakované platby a příslušné autorizace vyúčtování platit, dokud příkaz nezrušíte.

Potvrzení převodu

Když provedete platbu pomocí platebních funkcí, aktualizujeme informace o vaší aktivitě v aplikaci FordPass a prostřednictvím e-mailu vám poskytneme potvrzení transakce.

Vrácení peněz

V některých případech můžete mít nárok na vrácení peněz nebo zrušení platby v souvislosti s transakcí. Jakákoli žádost o vrácení peněz a/nebo zrušení transakce bude podléhat příslušným zásadám obchodníka, smluvním podmínkám dohodnutým s vaší finanční institucí a/nebo vašim právům podle platných právních předpisů. Při nákupu vám obchodník obvykle poskytneme radu, zda po provedení transakce od ní můžete odstoupit, a informace o postupu, jakým tak můžete učinit.  Pokud se domníváte, že máte v souvislosti s transakcí nárok na vrácení peněz, obraťte se na obchodníka.

Zákaznický servis

Zákaznický servis poskytujeme v případě problémů týkajících se fungování platebních funkcí. V případě problémů kontaktujte naší asistenční službu. Můžete tak učinit následujícími způsoby:

Email: fpcze@ford.com

Telefon: 800 3673 29

V případě dalších záležitostí – jako jsou ceny zboží a služeb, splnění a zrušení objednávky, vrácení zboží a vrácení peněz, funkčnost produktu nebo technická podpora, kontaktujte příslušného obchodníka. V případě problémů souvisejících s vaší kartou kontaktujte finanční instituci.

Období nečinnosti

Pokud z našich záznamů vyplývá, že jste platební funkce nepoužívali alespoň šest (6) měsíců (nebo po jiné období, které můžeme určit), můžeme váš přístup k platebním funkcím deaktivovat (platební funkce nebudete moci dále využívat).

Pozastavení nebo ukončení

Váš přístup k platebním funkcím můžeme kdykoli poté, co vám zašleme oznámení, pozastavit nebo ukončit. Aniž by to mělo vliv na výše uvedené, můžeme také pozastavit váš přístup k jakýmkoli platebním funkcím, pokud (a) jste porušili tyto platební podmínky, (b) představujete pro nás nepřijatelné riziko podvodu (zejména v případech, kdy existuje podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu či podezření, že byla použita odcizená platební karta), (c) poskytnete jakékoli nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící informace nebo se jinak dopustíte podvodného či nezákonného jednání, nebo (d) v souvislosti s využíváním platebních funkcí vaší osobou zaznamenáme podezřelou činnost.

Platební služby můžete rovněž kdykoli přestat využívat tím, že odeberete data týkající se vaší platební karty z aplikace.

Účinek ukončení

Pokud bude váš platební účet z jakéhokoli důvodu zrušen, souhlasíte s tím, že (a) budete i nadále vázáni platebními podmínkami a zůstanete odpovědní za veškeré transakce, které jste provedli prostřednictvím platebních funkcí, (b) platební funkce okamžitě přestanete používat a (c) si vyhrazujeme právo v souladu s platnými právními předpisy vymazat všechny vaše informace a údaje o vašem uživatelském účtu uložené na našich serverech.

 

Cenové podmínky

Funkce FordPay je poskytována uživatelům zdarma.

Výše poplatků, které jste povinni hradit v souvislosti s transakci vaší finanční instituci (včetně poplatků za konverzi měn) závisí na smluvních podmínkách dohodnutých s vaší finanční institucí.

Dostupnost a odpovědnost

Platební funkce můžete obvykle používat kdykoli, ale z důvodu oprav, aktualizací a údržby našich systémů a systémů našich dodavatelů mohou být v některých případech některé funkce pomalejší než obvykle nebo mohou být dočasně nedostupné. Nebudeme vás vždy moci informovat o tom, že platební funkce nebude k dispozici. V takovém případě nebudeme odpovědní za případné ztráty, které vám vzniknou v důsledku nedostupnosti platebních funkcí nebo pokud platební funkce nefungují správně z jiných důvodů, které jsou mimo naši kontrolu. To zahrnuje i případy, kdy nedojde k dokončení transakcí v souladu s vašimi pokyny. Žádné ustanovení těchto platebních podmínek (a) nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti FCE Bank za hrubou nedbalost, úmyslné jednání nebo jiné případy, ve kterých odpovědnost podle platných právních předpisů nemůže být vyloučena ani omezena, nebo (b) neomezuje práva spotřebitele udělená platnými právními předpisy.

Rozhodné právo, jazyk komunikace a mimosoudní řešení sporů

 

Tato smlouva se řídí místním právem země vašeho bydliště v době uzavření smlouvy.

FCE Bank bude se s klienty komunikovat v českém jazyce.

Pokud jste spotřebitelem, mohu Vám příslušet některá práva na ochranu spotřebitele stanovená právními předpisy České republiky. V případě sporu ohledně platební funkce jste oprávněni (a) obrátit se na nás písemně na následující kontaktní adrese: FCE Bank Plc - FordPay: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, Spojené království nebo emailové adrese: fpcze@ford.com a (b) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz, jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou.

Praní špinavých peněz a financování terorismu

Před poskytnutím služeb můžeme shromažďovat a ověřovat informace týkající se vaší totožnosti. Můžeme vás kdykoli požádat o poskytnutí dalších informací, které považujeme pro tyto účely za nezbytné. Tyto informace byste měli poskytnout neprodleně. Budeme dodržovat všechny naše oznamovací povinnosti a povinnosti podat hlášení podle platných pravidel proti praní špinavých peněz a finanční trestné činnosti a kdykoli a bez upozornění/vysvětlení můžeme pozastavit nebo ukončit služby, které vám poskytujeme, pokud máme podezření ohledně praní špinavých peněz a/nebo finanční trestné činnosti.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo reklamací ohledně platebních funkcí nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Email: fpcze@ford.com

Telefon: 800 3673 29

Kdo jsme

Když říkáme „my“ nebo „naše“, máme na mysli FCE Bank plc („Ford Credit“ a „FordPay“), která je „správcem údajů“, kterých se tato informace o zpracování osobních údajů týká, jak jsou vymezeny níže. To znamená, že rozhodnutí, jakým způsobem můžeme vaše osobní údaje použít, je naší odpovědností.
Chcete-li nás kontaktovat, napište nám na adresu FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, Spojené království nebo nám zavolejte na číslo 800 3673 29. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpeurope@ford.com

 

Údaje, které shromažďujeme

Údaje shromažďujeme přímo od vás při registraci, abyste mohli používat služby aplikace Ford Pay. Jedná se o vaše jméno, kontaktní údaje, adresu, údaje o platební kartě. Na základě našeho oprávněného zájmu pak shromažďujeme údaje o vašich marketingových a nákupních preferencích, např. oblíbené položky z nákupních seznamů, informace o způsobu doručení a informace o prohlížeči. Vůči zpracování vašich údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku; v takovém případě bude zpracování pro tyto účely ukončeno.

 

 

Jak vaše osobní údaje využíváme

Informace, které nám poskytnete v rámci registrace, využíváme k následujícím účelům:

  • Správa účtu a možnost zpracovat objednávky;
  • Zpracování plateb za objednávky;
  • Poskytování aktuálních informací o stavu vašich objednávek;
  • Asistence prostřednictvím našeho kontaktního centra v případě jakýchkoliv dotazů z vaší strany;
  • Sledování podvodných nebo podezřelých aktivit na vašem účtu za účelem jeho ochrany před zneužitím.

Proč máme povoleno využívat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních ustanovení:

  • „za účelem plnění smlouvy“ ve vztahu ke správě účtů, zpracování a poskytování příkazů a zpracování plateb;
  • za účelem „splnění zákonné povinnosti“ předcházet podvodům a
  • za účelem „oprávněných zájmů“ vztahujících se ke službám, které poskytujeme zákazníkům

S kým vaše osobní údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet napříč jinými oblastmi našeho podnikání (např. Ford Motor Company), našim dodavatelům nebo soudu, pokud to vyžaduje zákon, nebo jakékoli ústřední či místní vládě a statutárnímu či veřejnému orgánu.

Vaše údaje můžeme také sdílet se třetími stranami, které se podílejí na zpracování plateb za vaše objednávky – například externími poskytovateli platebních služeb, kteří tyto informace předávají vaší bance či jinému poskytovateli platebních služeb.

Přenos vašich údajů do zahraničí

Vaše údaje budou zpracovávány bezpečně uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru (EHP). Společnost Ford Credit může vaše osobní údaje a informace shromažďované o jiných osobách v rámci vaší žádosti předávat společnostem ve skupině a poskytovatelům služeb nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud budeme muset osobní údaje přenášet mimo Spojené království nebo EHP, budou se na ně vztahovat závazná firemní pravidla nebo smluvní ujednání, aby bylo zajištěno jejich náležité zpracování.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nesmějí být uchovávány déle, než je nezbytné. Společnost Ford Credit zakládá uchovávání záznamů na veškerých právních, regulačních nebo smluvních závazcích.

Vaše práva

Ve vztahu ke svým osobním údajům vám náležejí různá práva. Máte například právo být informován, jaké údaje o vás uchováváme, požádat nás o jejich sdílení s jinou stranou, požádat nás o aktualizaci nesprávných nebo neúplných údajů a odmítnout nebo omezit jejich zpracovávání.

Pokud si přejete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů nebo podat stížnost ohledně toho, jak jsme s vašimi osobními údaji nakládali, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Máte také právo podat stížnost pověřenci pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na zpracovávání osobních údajů na území EHP.

17. Napište nám

Pokud se na nás budete chtít obrátit s dotazy, připomínky nebo nároky ohledně aplikace FordPass, můžete si potřebné místní kontaktní údaje vyhledat na webu http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Pro dotazy, připomínky nebo nároky ohledně aplikace FordPass můžete použít také níže uvedené kontaktní údaje.

e-mail

FPCZE@ford.com

Kontaktní adresa

FORD MOTOR COMPANY,

s. r. o. (Česká republika),
Karolinská 654/2, PSČ 18600,

Praha 8, FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., 

P. O. BOX 14, 

PRAHA - KARLÍN