Vælg et andet land/sprog

Politik om persondatabeskyttelse og cookies

Version: 0.5

FordPass Politik om persondatabeskyttelse og cookies

Maj 2023

FordPass' politik om beskyttelse af personlige data og cookies (“Politik”)

Denne politik gælder for de personoplysninger, vi indsamler gennem FordPass fra de(t) køretøj(er), du forbinder til appen, og din Ford-konto, som du kan få adgang til med de samme loginoplysninger som til appen.

For databeskyttelsespolitikker, der er relevante for andre Ford-produkter og -serviceydelser, kan du læse mere på det lokale Ford-website og Fordconnected.com.

Den tilknyttede Ford Motor-virksomhed, der som dataansvarlig er ansvarlig for dine personoplysninger, afhænger af det land, hvor du downloader FordPass. Læs <her> for oplysninger om den relevante Ford Motor-virksomhed, der fungerer som den dataansvarlige (“vi”) for dine personoplysninger og dennes kontaktoplysninger.

Oplysninger vi indsamler: 

Afhængigt af hvordan bilen er udstyret, hvilke abonnementer du har, og hvilke indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger du har valgt i bilen, indsamler vi følgende typer oplysninger via din brug af FordPass-appen:

·  Oplysninger, du angiver for at oprette en konto, såsom kontaktoplysninger (herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer), foto (valgfrit) og stelnummer.

· Oplysninger om forbundet køretøj, herunder:

Bilens placering: Bilens nuværende placering, som kan anvendes til at bestemme din bils kørselsretning og hastighed, ladestationer du anvender (hvis relevant) og, hvis du abonnerer på Ford Secure, hvis vi mener, at din bil er ved at blive stjålet.

Kørselsdata: Hvordan køretøjet betjenes og anvendes (såsom hastighed, brug af accelerator, bremser, sikkerhedsseler osv.).

Køretøjsdata: Køretøjetsstatus, ydeevne og diagnostik (herunder kilometertæller, dæktryk, brændstof- og væskeniveauer, batteri, dørlås, advarselsindikatorer, advarsler osv.)

Opladningsdata: Hvordan og hvornår batteriet oplades, herunder hastighed og varighed (hvis relevant)

Tilsluttede stemmedata: Stemmekommandoer, når du aktiverer stemmegenkendelsessystemet i bilen.

Omgivelsesdata: Vejrforhold, trafikforhold, vejoverfladeforhold, trafikskilte og andre omgivelser indsamlet, når køretøjet køres.

· Mobilenhedsplacering: Din nuværende placering kombineret med enhedens sensorer kan anvendes til at bestemme din rejseretning og hastighed. Hvis du har aktiveret placeringstjenester på din enhed, indsamles disse data, når appen kører i forgrunden eller baggrunden.

· Rute- og destinationsoplysninger: Herunder anmodninger om søgning efter adresse eller interessepunkt, når du bruger navigationsfunktioner.

· Oplysninger om computer- eller mobilenhed: Unikke enhedsidentifikatorer og IP-adresse.

· Anvendelse af FordPass: Vi indsamler oplysninger om din anvendelse af FordPass-appen, og hvordan den fungerer, via cookies som Adobe Analytics, Aptelligent og DynaTrace. Vi indsamler blandt andet oplysninger om hvornår og hvor lang tid du bruger på særlige tjenester og funktioner. Når det er påkrævet, indsamler vi disse oplysninger på grundlag af dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage under ’Håndter mine data’ i ’Min konto’-sektionen i FordPass-appen. For yderligere information om cookies henvises til afsnittet nedenfor med overskriften ’Cookie-lignende teknologier der anvendes i FordPass-appen’.

· Kun Ford Secure-brugere. 

o Når du anmelder en stjålet bil til politiet, får du et sagsnummer. Vi beder dig om at informere os om dette nummer, så vi, i samarbejde med politiet, kan spore din bil. Hvis vi finder din bil, kan vi bede om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe os og politiet med bjærgningen.

Sådan bruger vi dine oplysninger: Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig gennem FordPass og fra køretøjet/-erne - og kan også bruge dem i kombination med andre oplysninger vi indsamler - til følgende formål:

Formål

Retsgrundlag

Levere funktioner og services: For at give dig mulighed for at benytte visse funktioner, udnytte eventuelle abonnementservices (f.eks. Ford Secure) og opfylde dine anmodninger.

 

Opfyldelse af en kontrakt

Kundesupport: For at yde support og besvare forespørgsler

 

Opfyldelse af en kontrakt

Produktkvalitet og udvikling: For at verificere, at en funktion eller tjeneste opfylder sit tilsigtede formål, herunder prognoser, samt at forske i og udvikle nye produkter og tjenester.

 

Legitime interesser

Vurdere og forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres til dig af os, vores forhandlere og vores leverandører. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og forbedre kundeoplevelsen.

 

Legitime interesser

Udvikle markedsføringsstrategier

 

Legitime interesser

Sende dig markedsføringsmateriale i tråd med dine kommunikationspræferencer

 

Samtykke

Komme med anbefalinger og personalisere din oplevelse: Med dit samtykke kan vi analysere, lære af og bruge oplysninger om dit køretøj, og hvordan det bruges, herunder kørselsdata (såsom hastighed og bremsning) og køretøjets placering, til at komme med anbefalinger og levere personlige oplevelser, der er centreret omkring dig.

 

Samtykke

Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, reagere på juridiske processer eller anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller andre tredjeparter og forhindre og afsløre kriminelle handlinger og bedrageri eller beskytte dine, vores eller andres rettigheder.

 

Juridisk forpligtelse eller legitime interesser

Sådan deler vi oplysninger:

Vi kan dele de personoplysninger, vi modtager gennem FordPass og fra de(t) køretøj(er), du opretter i appen:

· Med vores autoriserede forhandlere til Dealer Locator og vores tilknyttede selskaber

· Vi kan dele køretøjsdata med vores autoriserede forhandlere, så de nemmere kan hjælpe med diagnosticering og reparation af køretøjet. Hvis du giver dit samtykke, må vi også dele disse oplysninger med henblik på forhandlermarkedsføring.

· Med virksomheder eller andre organisationer, som vi har ansat til at stille tjenester til rådighed på vores vegne, så som hosting og informationsteknologi

·  Med professionelle rådgivere

·  Med politiet, hvis du har et aktivt Ford Secure-abonnement og giver os besked om tyveri af dit køretøj.

· Med en retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed eller tredjepart, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder, en tredjeparts eller individers personlige sikkerhed, eller for at registrere, forhindre eller på anden måde adressere bedrageri, sikkerhed eller sikkerhedsmæssige anliggender

· Med enhver ny ejer, hvis vi sælger noget af eller hele vores forretning.

Nogle af tjenesterne kræver, at vi deler dine personoplysninger med følgende:

· Hvis du vælger at købe et produkt eller abonnement fra Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) via Ford-kontoen, deler vi dine kontooplysninger med dem (så som dit stelnummer, navn, land, e-mail og postadresse, hvis de er tilgængelige). FSM vil bruge disse data sammen med eventuelle yderligere oplysninger, som du stiller til rådighed til dem, til at kommunikere med dig om din bestilling, opfylde din bestillingsanmodning og hjælpe dig med eventuelle forespørgsler. FSM kan også anvende aggregerede data, for eksempel for at forstå antallet og typen af købte abonnementer. FSM bruger dine oplysninger til at opfylde en kontrakt med dig ved at give dig det abonnement, du har anmodet om, og de har en legitim interesse i at forstå abonnementskøb i forhold til produktudvikling og markedsføring. FSM kan informere os[BMD(1]  om, at du har købt abonnementet, så vi kan give dig adgang til den anmodede funktionalitet i bilen, og så du kan få adgang til og styre funktionen via appen. Hvor det er nødvendigt for at levere tjenesten, kan FSM også dele data med udbyderen.

Produkt

Udbyder

Delte oplysninger

FordPass Charging Network lade-abonnement

Ionity GmbH

FordPass-opladningskortnummer, delvist stelnummer

 

New Motion B.V.

FordPass-opladningskortnummer

 

 

FordPass-opladningskortnummer, unikt referencenummer, navn, e-mail, postadresse

Neutral server[BMD(2]

Caruso

Afhængigt af den valgte service kan dette omfatte køretøjets placering, køretøjsoplysninger og kørselsdata

 

 

High Mobility

Afhængigt af den valgte service kan dette omfatte køretøjets placering, køretøjsoplysninger og kørselsdata

 

Live Traffic (trafik-opdateringer i real-tid) + Local Hazard Information

(Information om farer på vejen)

HERE Global B.V

 

Køretøjets placering, retning og hastighed, som er blevet anonymiseret.

Hver udbyder vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger.

Når du betaler via FordPay (som drives af FCE Bank Plc), vil FSM dele dit bruger-id, oplysninger om dit ønskede produkt og betalingsbeløbet med dem. FordPay vil anvende dine data i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/da_dk/terms.html. For yderligere oplysninger om, FSM’s brug af dine data, internationale overførsler og udøvelsen af dine rettigheder, henvises du til denne politik.

Klik her hvis du ønsker at kontakte FSM: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

·  Hvis du benytter det gratis prøveabonnement på funktionerne ’Live traffic’ og ’Local Hazard Information’, deler vi din køretøjsplacering, retning og hastighed med vores udbyder, HERE Global B.V. Vi deler kun disse data på en måde, der ikke identificerer dig eller din bil.

· Hvis du vælger at aktivere dit køretøjs WiFi Hotspot hos vores netværksudbyder YouSee ’Internet in the car’, sender vi dem dit stelnummer og køretøjets SIM-identifikator med henblik på levering af tjenesten. Du kan læse om, hvordan YouSee anvender dine personoplysninger i deres politik om beskyttelse af personoplysninger. YouSee vil informere os, når et vist dataforbrug nås, så vi kan vise disse oplysninger i appen, eller såfremt du ringer til vores kundeservicecenter.

· Hvis du benytter SYNC4 Premium Connected Navigation- eller Connected Basis Navigation-tjenesterne, deler vi en unik køretøjsidentifikator, køretøjets aktuelle GPS-position, rute, destinationsoplysninger, adresse og anmodninger om søgning på interessepunkter med Garmin. Garmin vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger.

· Når du bruger Vejhjælps-funktionen (Digital Roadside Assistance) i et køretøj, der er forbundet med appen, deler vi dit navn, placering og telefonnummer med din lokale vejhjælpsudbyder, med mindre du fravælger det, så de kan levere tjenesten til dig. Din vejhjælpsudbyder vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af person-oplysninger. Oplysninger så som dit stelnummer, oplysninger om bilens tilstand og årsagen til dit opkald til vejhjælp kan deles med os til de formål, der er fastsat i denne politik (så som produktforbedring, forskning og udvikling).

· Når du beder os om elektronisk at dele køretøjsoplysninger med din valgte tjenesteudbyder, for eksempel hvis du har indgået en aftale med en tredjepartsleverandør om et brugsbaseret forsikringsprodukt eller et produkt, der understøttes af en neutral server-platform.

Når du opretter forbindelse til dine andre autoriserede FordPass-kontoindehavere, vil dit profilbillede og fornavn blive delt.

· Vi kan dele anonymiserede oplysninger, f.eks. omgivelsesdata, med tredjeparter.

Her opbevares dine oplysninger:

Dine personoplysninger opbevares lokalt på din mobilenhed og på servere, der drives af os og vores serviceudbydere. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i det land, hvor du har downloadet appen, og kan overføres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") såvel som til andre lande uden for EØS (herunder til Storbritannien, USA, Indien, og vores tilknyttede selskaber der står opført på listen Ford Motor Company Group). [MNY3] 

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger i identificerbar form så længe, som det er nødvendigt for de i denne politik fremsatte formål. Generelt betyder det, at vi opbevarer dataene i så lang tid, som et af følgende er gældende:

-  Dine oplysninger er påkrævet for at stille tjenesterne til rådighed for dig;

-  Dine oplysninger er på rimelig vis påkrævet for at tilfredsstille formålet, hvortil du indsendte eller vi indsamlede oplysningerne;

-  Dine oplysninger er på rimelig vis påkrævet for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom (dette vil generelt være længden af den relevante begrænsningsperiode i din jurisdiktion); eller

-  Vi er på anden måde påkrævet at opbevare dine oplysninger efter gældende lovgivning.

Cookie-lignende teknologier der anvendes i FordPass-appen

Hvad er cookie-lignende teknologier?

Cookie-lignende teknologier bruges mange steder til at få apps til at fungere mere effektivt. Disse teknologier anvendes i FordPass-appen til følgende formål:

· Strengt nødvendige: Disse teknologier er påkrævet for den basale funktionalitet af sitet og for at stille tjenesterne til rådighed.

· Ydeevne: Disse teknologier giver os mulighed for at forbedre vores apps funktionalitet og udføre markedsresearch ved at spore, hvordan den anvendes. Vi anvender Adobe Analytics til at oprette pseudonymprofiler om, hvordan appen bruges. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af sådanne pseudonymprofiler. Vi anvender også Aptelligent til at indsamle tekniske oplysninger fra din enhed, når appen bryder sammen for at forstå, hvad der gik galt.

· Reklame: Hvor du har givet dit samtykke, kan vi bruge disse teknologier til at vurdere successen af vores reklamekampagner og personalisere den markedsføring, du modtager. Du kan til enhver tid tilbagetrække samtykke for reklamecookies via 'Håndter mine data' under 'Min konto' i appen.

· FordPass-guide service: Hvis du kontakter en FordPass-guide, anvender vi muligvis disse teknologier med din tilladelse til at give FordPass-guiden adgang til at se din seneste brug af appen. Dette gør det lettere for FordPass-guiden at hjælpe dig.

Dine præferencer, rettigheder, og hvordan du kontakter os

·  Dine præferencer

Du kan:

- opdatere og administrere dine markedsførings-, reklame- og placeringspræferencer til enhver tid via 'Håndter mine data' og ’Markedsføringsmuligheder’ under 'Min konto' i FordPass-appen.

- vælge ikke at afgive visse personoplysninger. Dette kan dog begrænse eller forhindre brug af visse tjenester (hvis du for eksempel stopper med at dele GPS-oplysninger, vil Live Traffic ikke være i stand til at opdatere trafikinformation, og hvis du stopper med at dele køretøjsoplysninger, vil du ikke være i stand til at bruge fjernbetjent låsning (op og i)).

- stoppe datadeling mellem køretøjet og FordPass eller permanent afbryde forbindelsen mellem køretøjet og FordPass (som du f.eks. bør gøre når du sælger køretøjet). Få flere oplysninger i forbindelsesindstillingerne i køretøjet eller på Ford.dk under ’FordPass – Ofte stillede spørgsmål’. Hvis kobler køretøjet fra FordPass eller stopper datadeling mellem køretøjet og FordPass i køretøjets indstillinger, kan du ikke bruge nogle af tjenesterne. Hvis du har et aktivt Ford Secure-abonnement, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde Ford Secure, før du kan stoppe visse datadelinger mellem bilen og FordPass. Dette kan også ske ved permanent at afbryde forbindelsen mellem bilen og FordPass. I tilfælde af, at du skal sælge din bil, skal du huske at slette din bil i FordPass samt at afmelde FordPass.

Hvis du lader andre køre køretøjet/-erne, som du forbinder til FordPass-appen, bedes du fortælle dem om, hvordan du bruger FordPass og hvordan køretøjet deler data med FordPass samt henvise til denne politik, som er tilgængelig på det lokale Ford-website (Ford.dk) eller på Fordconnected.com.

·  Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

-  Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

-  Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Vi opfordrer dig til at kontakte os for at opdatere eller rette dine personoplysninger, hvis de ændrer sig, eller hvis de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige.

·       Sådan kontakter du os

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi anvender dine oplysninger, håber vi, at du i første omgang vil fortælle os det, så vi er i stand til at imødekomme din bekymring. Du er dog også berettiget til at indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du har spørgmål eller bekymringer vedrørende vores anvendelse af dine oplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder, kan du ringe til en FordPass Guide eller skrive til:

Privacy Enquiry, PO Box 616, Hull HU9 9PR

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte her:

dpeurope@ford.com

Dine oplysningers sikkerhed

 

Vi anvender hensigtsmæssige systemer, politikker, procedurer og teknologier til at beskytte og vedligeholde sikkerheden og nøjagtigheden af dine oplysninger.

Andre websites

FordPass kan indeholde links til andre apps eller websites, der er uden for vores kontrol og ikke er dækket af denne politik. Hvis du tilgår andre websites via de tilvejebragte links, må de driftsansvarlige for disse websites indsamle oplysninger om dig, som vil blive anvendt af dem i overensstemmelse med deres politikker om beskyttelse af personoplysninger, der kan adskille sig fra vores.

Ikrafttrædelsesdato og revidering af politik for beskyttelse af personoplysninger og cookies

Denne politik kan blive opdateret for at afspejle enhver ændring i FordPass, vores praksis for databeskyttelse og anvendelse af dine oplysninger eller gældende lovgivning.

Hvis vi reviderer denne politik, giver vi dig besked om ændringerne. Hvor ændringerne vil have en afgørende indvirkning på behandlingen eller på anden måde have en omfattende indvirkning på dig, varsler vi dette i tilstrækkelig tid på forhånd, så du har mulighed for at udøve dine rettigheder (fx at gøre indsigelse mod behandlingen).