Select another country/language

Kasutustingimused

Version: 0.1

Kasutustingimused

Versioon: 0.1

FordPassi kasutustingimused Euroopas – Eesti, Leedu, Läti

(edaspidi: tingimused)

Versioon: 27. august 2019

Tere tulemast kasutama FordPassi, nutikamat liikumisviisi! FordPass on uus platvorm, mis võimaldab teil uudsel moel oma reise korraldada. FordPassi isikupärastatud, digitaalsed ja füüsilised lahendused pakuvad teile rohkem liikumisvõimalusi, et jõuaksite palju kaugemale, kui võimalikuks pidasite.

Kõigepealt soovime tutvustada, kuidas FordPass töötab. Selleks tuleb teil nõustuda meie kasutustingimustega, mille tegemiseks klõpsake nuppu "Nõustun". Palun tutvuge tähelepanelikult järgneva teabega. Allolev sisukord aitab teil kasutustingimustes navigeerida.

1.    Üldine teave

1.    FordPassi leping

2.    Süsteeminõuded

2.    Teenused

1.    Minu edasimüüja

2.    Minu sõidukid

3.    FordPassi soodustused

4.    Parkimine

5.    Sõiduki kasutamine

3.    FordGuides

4.    Maanteeabi

5.    Tähtaeg

6.    Sõiduki ohutus

7.    Andmekaitse ja -turve

8.    Teabevahetus

9.    Eritingimused ja kolmandate isikute materjalid

1.    Eritingimused

2.    Kolmandate isikute materjalid

10.    Piiratud litsentsid

11.    Kaubamärgiteatis

12.    Vastutus

13.    Kohaldatav õigus

14.    Meie kontaktandmed

 

1. Üldine teave

Need tingimused sätestavad juurdepääsu FordPassi rakendusele (edaspidi: FordPass) ja selle kasutamist FordPassi üksikkasutaja (edaspidi "teie") ja Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; ettevõtte nr 11099683 (edaspidi: Ford",meieme) vahel.

Need tingimused ei muuda mitte kuidagi ühegi teise lepingu tingimusi, mis teil võib olla meiega või mõne teise Fordi ettevõttega. Need tingimused sisaldavad olulist teavet FordPassi kohta. FordPassi teenus kasutab teie, teie mobiilseadme ja sõiduki andmeid, nagu nt asukoht ja sõiduomadused, tänu millele saame pakkuda teile suurepäraseid funktsioone ja teenuseid ning teie eelistuste järgi kohandatud teabevahetust. Lisateavet vaadake ka meie privaatsuspoliitikast (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/ee_ee/privacy.html). Kui soovite saada nende tingimuste eksemplari, külastage aadressi https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/ee_ee/terms.htmlja salvestage või printige see. Need tingimused on saadaval ka teie FordPassi kontoteabes. Saate ka pärast lepingu sõlmimist nende tingimuste eksemplari püsival andmekandjal (nt meili teel). Nende tingimuste alusel saab FordPassi kasutada ainult Euroopas.

1.     FordPassi leping

Ford pakub põhifunktsioone ning võimaldab juurdepääsu sõidukiga seotud teabele ja abiteenustele Fordpassi iseseisvate pisirakenduste (edasipidi: teenused) kaudu. Teile pakutavaid teenuseid kirjeldatakse 2. jaotises. FordPassi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks peate end kasutajaks registreerima ja nende tingimustega nõustuma. FordPassi kasutajaks registreerudes loote oma meiliaadressi ja salasõna sisestades endale kasutajatunnuse. Mõne teenuse kasutamiseks võidakse nõuda teilt eraldi lepingu sõlmimist ja asjaomaste tingimuste (edaspidi: eritingimused) järgimist. Eritingimused kehtivad lisaks siinsetele tingimustele.

Valides (märkides ruudu) ja klõpsates “Nõustun", nõustute FordPassi kasutamisel käesolevate tingimustega.

Need tingimused jõustuvad meili teel asjaomase kinnituse saamisel või hiljemalt siis, kui saate teenuseid kasutada. Niipea kui tingimused jõustuvad, eeldame, et olete meiega lepingu sõlminud.

FordPassi kasutajaks registreerumisel peate valima oma riigi, sisestama ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi ning looma salasõna. Saate lisada ka oma mobiilinumbri ja koduse aadressi. Võite ka valida meilt reklaamide saamise.

Konkreetse teenusega seotud isikuandmed koondatakse pisirakenduse ekraanile.

Muudame neid tingimusi aeg-ajalt (kui arvame (põhjendatult), et see on vajalik (näiteks turvalisuse, õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel, kui muudame pakutavate teenuste ulatust või toome turule uusi teenuseid). Kui laiendame pakutavate teenuste ulatust, toome turule uusi teenuseid või kui muudatused on teie jaoks soodsad, eeldame, et olete nendega nõustunud, kui oleme teile kavandatud muudatustest teatanud ja te olete jätkanud FordPassi kasutamist vastuväideteta pärast muudetud tingimustes viidatud jõustumiskuupäeva.

Kui mõni kavandatud uus tingimus vähendab teenuseid või piirab teie käesolevast lepingust tulenevaid õigusi, teatame sellest mõistliku aja jooksul ette, mis on võimaluse korral vähemalt kaks kuud enne kavandatud muudatuse jõustumist. Teavitame teid kavandatud tingimuste muudatustest alati, saates vastava meili teie registreeritud aadressile; võime saata ka tõukesõnumeid. Selles teates märgime kuupäeva, millal kavandatud tingimused jõustuvad.

Kui te ei soovi siinsete tingimuste muudatusega nõustuda, saate käesoleva lepingu igal ajal lõpetada (nagu kirjeldatud 5. jaotises).

2.     Süsteeminõuded

FordPassi kasutamiseks on vaja ühilduvat mobiiltelefoni või pihuseadet, võrguühendust (võivad kohalduda kolmanda isiku tasud) ja tarkvara (võivad kohalduda kolmanda isiku tasud) ning aeg-ajalt võib olla vajalik värskenduste või uuenduste installimine. Lisateabe saamiseks andmemahu ja -tasu kohta võtke ühendust oma mobiilioperaatoriga. NB! Selguse huvides täpsustame, et me ei halda mobiilsidevõrku ega paku mobiilsidevõrgu teenuseid.

Teatud FordPassi teenustele juurdepääs võib eeldada teie Fordi sõidukilt ühilduva sõidukisisese SYNC-süsteemi olemasolu. Kui teie sõiduk on SYNC-iga varustatud, nõustute, et võime teie SYNC-i tarkvara uuendada vastavalt sõiduki kasutusjuhendis toodud või muul viisil meie poolt väljastatud sõiduki tarkvara lõppkasutaja litsentsilepingule (EULA). Soovi korral saate SYNC-i tarkvara FordPassi kaudu värskendada. Võidakse kohaldada andmemahtudel põhinevaid muid tasusid.

Kõik funktsioonid või teenused ei ole kõikidel turgudel saadaval ja andmeside võib olla piiratud, sh teie sõiduki funktsionaalsuse ja andmepaketi tõttu. Funktsioonide kättesaadavus võib muutuda ja sõltuda mobiiliseadme ja sõiduki funktsionaalsusest ning teie võrguühendusest. FordPass ei pruugi olla saadaval või selle töö võib aeg-ajalt katkeda mitmel põhjusel, näiteks keskkonna- või topograafilistel tingimustel ja teie poolt kasutatava andmesidepaketi tõttu.

Vastutate oma FordPassi konto teabe ja salasõna salastatuse eest. Vastutate volitamata tegevuse eest oma kontol, kui see on põhjustatud teie hooletusest või kavatsusest. Nõustute meid viivitamatult teavitama oma konto või salasõna volitamata kasutusest.

Desinstallimisviisid võivad nutiseadmete lõikes erineda. FordPassi desinstallimiseks peate kasutama oma seadmega kaasasolevaid rakendushalduse tööriistu. Abi saamiseks tutvuge oma seadme kasutusjuhendiga.

Kui teie sõidukil on sisseehitatud seade, tutvuge andmeedastuse väljalülitamise juhendiga, mis võib SYNC-i seadetes nõuda tehaselähtestust.

2. Teenused

Võime tulevikus laiendada pakutavate teenuste ulatust ja/või lisada FordPassi uusi teenuseid. Allpool leiate üksikasjaliku kirjelduse teenustest, mida FordPass praegu sisaldab või mis tehakse teile lähitulevikus kättesaadavaks.


1.     Minu edasimüüja

Funktsioon "Minu edasimüüja" võimaldab teil võtta ühendust oma Fordi edasimüüjaga, tellida hooldustöid, leida Fordi edasimüüjaid, saada Fordi edasimüüja asukohajuhiseid ja vaadata Fordi edasimüüja uut tootekataloogi. Asukohateenuste puhul kehtivad teie kasutatud kolmanda isiku asukoha- või kaarditeenuse tingimused.

Hoolduse korraldamise ja sõiduki hooldamise eest vastutate teie ja teie Fordi edasimüüja. Fordi edasimüüjad on eraldiseisvad juriidilised isikud ja me ei vastuta Fordi edasimüüjate tegevuse, sh Fordi edasimüüjalt saadavate teenuste ega Fordi edasimüüja veebisaitide sisu eest.

Funktsioon "Minu edasimüüja" võib võimaldada teil vaadata ka eelistatud Fordi edasimüüja uut tootekataloogi. FordPassis esitatud kataloog ei pruugi kajastada Fordi edasimüüja kataloogi viimaseid täpseid andmeid. Me ei ole kohustatud kontrollima Fordi edasimüüja seadistatud kataloogi. Seetõttu ei vastuta me ebatäpsuste eest. Võtke ühendust oma Fordi edasimüüjaga, et saada teavet sõiduki tegeliku hinna ja saadavuse ning võimalike kohaldatavate nõuete ja tingimuste kohta.

2.     Minu sõidukid

Funktsiooniga "Minu sõidukid" võite näha FordPassi kaudu oma sõiduki kohta teatud andmeid. Oma auto registreerimiseks funktsioonis "Minu sõidukid" peate sisestama selle VIN-koodi. Peate olema märgitud sõiduki volitatud kasutajaks, kui soovite ühendada oma FordPassi kontoga VIN-koodi, mis ei kuulu teile ega teie liisutud autole; teil peab olema selleks ka sõiduki põhikonto omaniku nõusolek ja ühendus peab olema kinnitatud sõidukist. Saate VIN-koodi FordPassist igal ajal eemaldada, kuid see võib mõjutada teatud FordPassi funktsioone.

Funktsioon "Minu sõidukid" võimaldab teil vaadata ka videojuhiseid oma sõiduki kohta. Nende videote kuvamiseks loob FordPass ühenduse Fordi veebisaidiga (http://www.ford.ee). Seda veebisaiti haldab Ford, kellel võivad olla oma kasutustingimused. Enne videojuhiste vaatamist tutvuge Fordi veebisaidi kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega. Videojuhiste järgimine toimub teie omal vastutusel. Järgige neid juhiseid ettevaatusega ja ärge püüdke kunagi teha sõidukile hooldust, mille puhul võib olla vajalik asjatundja abi.

Pidage meeles, et "Minu sõidukitega" pakutav teave on mõeldud ainult mugavuse huvides. "Minu sõidukites" kuvatav teave ei pruugi kajastada teie sõiduki tegelikku ja/või jooksvat olekut. Sõiduki täpset jooksvat olekut jälgige sõiduki mõõteinstrumentide ja näidikute kaudu.

Pange tähele, et sõiduki töökorra tagamine on juhi kohustus.

3.     FordPassi soodustused

Kui registreerute FordPassi kasutajaks, kehtivad teile automaatselt FordPassi soodustused, kui te teisiti ei vali. FordPassi soodustused hõlmavad ka eripakkumisi ja teisi sooduskampaaniaid, mis võivad olla seotud FordPassi kaudu tehtavate toimingutega. Te ei pea neid soodustusi vastu võtma, et FordPassi muid osi kasutada. Pakkumiste ja kampaaniate liik ja sagedus varieeruvad ning igaühe puhul kehtivad oma tingimused või reeglid. FordPassi soodustused ei ole seotud ühegi meie või meie sidusettevõtete pakutava püsikliendiprogrammiga. FordPassi soodustused võivad igal ajal muutuda ning mõned funktsioonid ei pruugi kõigil sõidukimarkidel ja mudelitel saadaval olla.

FordPassi soodustusi pakuvad Ford, teie volitatud edasimüüja ja sidusettevõtted ning neid võidakse kohandada FordPassi kaudu edastatud isiklike andmete, näiteks asukoha ja sõiduomaduste põhjal.

7. jaotise andmekaitse ja -turbe sätted kehtivad eelkõige FordPassi soodustuste kohta.

4.     Parkimine

Parkimisfunktsioon võimaldab teil leida vabad parkimiskohad, mida kuvatakse teie mobiiliseadmes kasutusel oleva kolmanda isiku asukoha- või kaarditeenuse abil. Asukohateenuste puhul kehtivad teie kasutatud kolmanda isiku asukoha- või kaarditeenuse tingimused.

Kuvatavate parkimiskohtade eest võidakse nõuda tasu. Tasu nõuavad sisse kolmandad isikud. Meie ei paku parkimisteenust ega halda ühtki parklat.

Me ei kontrolli kuvatud parkimisvõimaluste kvaliteeti, sobivust, ohutust ega turvalisust. Seetõttu ei anna me mingit kinnitust ühegi kuvatud parkimisvõimaluse kvaliteedi, sobivuse, ohutuse ega turvalisuse kohta.

5.     Sõiduki kasutamine

(1) Kui teie sõidukil on sisseehitatud modem, saab FordPassi rakenduse kaudu kasutada mõningaid sõiduki funktsioone, sh uste lukustamine ja avamine, kaugkäivitus ja kaugseiskamine, kui see on teie riigis lubatud. Need funktsioonid ei pruugi kõigil sõidukimarkidel ja mudelitel saadaval olla. 

Teatud mudelitel põhjustab kaugkäivitus häiresignalisatsiooni ülemineku vähendatud kaitse režiimile, kus valehäirete vältimiseks lülitatakse välja sisemised liikumis- ja kaldeandurid. Perimeetriandur jääb aktiivseks. Turvalisuse tagamiseks lülituvad topeltlukuga uksed kaugkäivituse ajal tagasi kesklukustusse.

(2) Teatud funktsioonide kasutamise eelduseks on FordPass Connectija mõnedel sõidukitel olev valikuline funktsioon (sh SYNC Connecti teenus kahe aasta jooksul alates Fordi edasimüüja registreeritud sõiduki algsest müügikuupäevast). FordPass Connecti tellimustasu võib hakata kehtima kahe aasta pärast. Sellisel juhul hakkab nimetatud tasule kehtima eraldi leping, mille sõlmimiseks võtab Ford teiega ühendust.

(3) Sõidukist väljudes võtke võti või võtmepult alati endaga kaasa. Lukustuse kaugavamine ei pruugi töötada teenusekatkestuste ajal või liiga tühja aku korral.

(4) Mõningatel juhtudel võidakse teilt FordPassi taaskasutamiseks nõuda rakenduse uusima versiooni installimist. Veenduge, et pääsete sõidukile ligi ka siis, kui te ei saa FordPassi kasutada (nt juhul, kui rakenduse avamisfunktsioon ei tööta).

(5) FordPassi teatud funktsioonid võivad eeldada teie sõidukil ühilduva sõidukisisese SYNC-süsteemi või sisseehitatud modemi (edaspidi: tarkvara) olemasolu. Kui teie sõiduk on tarkvaraga varustatud, nõustute, et meie või meie sidusettevõtted või teenusepakkujad võivad teie tarkvara kaugjuhtimise teel kontrollida ja automaatselt uuendada vastavalt sõiduki kasutusjuhendis või muul viisil meie poolt edastatud sõiduki tarkvara lõppkasutaja litsentsilepingule (EULA). Soovi korral saate tarkvara FordPassi kaudu värskendada. Lisaks nõustute, et Ford, selle sidusettevõtted, teenusepakkujad ja/või määratud esindajad võivad tarkvara versiooni korraliselt kontrollida ja edastada tarkvara uuendusi, täiendusi või muudatusi kaugühenduse kaudu ilma eraldi etteteatamise või teie täiendava nõusolekuta. Rakenduda võivad teie mobiilioperaatori andmemahtudel põhinevad ja muud tasud.

(6) Kõik funktsioonid või teenused ei ole kõikidel turgudel saadaval ja andmeside võib olla piiratud, sealhulgas sõiduki funktsionaalsuse ja teie andmepaketi tõttu. Funktsioonide kättesaadavus võib muutuda ja sõltuda mobiiliseadme ja sõiduki funktsionaalsusest ning teie võrguühendusest.  FordPass ei pruugi olla saadaval või selle töö võib aeg-ajalt katkeda mitmel põhjusel, näiteks keskkonna- või topograafilistel tingimustel (nt tunnelis, garaažis, Fordi tagaserveri kavandatud hoolduse ajal) ja teie andmesidepaketi tingimuste tõttu.

(7) Kui teie sõidukil on sisseehitatud ühenduvus ja te ühendate sõiduki FordPassi kaudu, jätkab teie sõiduk Fordile andmete edastamist isegi siis, kui desinstallite FordPassi.  Kui soovite andmeedastuse sõidukis välja lülitada, tutvuge andmeedastuse väljalülitamise juhendiga; SYNC-i seadetes võib see eeldada tehaselähtestust.

(8) Asjaomase varustusega sõidukil on võimalik FordPassiga diagnostilisi teavitusi saada. Teavitused võivad hõlmata elektriaku seisukorda, kütusetaset, kütusekulu, odomeetrit, rehvirõhku, VIN-koodi ja muud diagnostilist teavet. Neid teavitusi ei tohiks kasutada tavapärase hoolduse asemel. Kui arvate, et teie sõidukil võib olla mõni probleem, pidage diagnostika ja vajaliku hoolduse suhtes nõu asjatundjaga.

(9) Kui teie sõidukil on wifi-kuumkoht ja teil on kehtiv andmepakett, saate vaadata oma andmepaketi teavet ka FordPassi kaudu.  Juhtmevaba teenuse kasutajaks peate registreeruma otse sõidukile vastava teenuse pakkujaga, kes kannab juhtmevaba teenuse eest ainuvastutust vastavalt teenuse tellimisel sõlmitud tingimustele millega nõustusite teenust aktiveerides ja samuti FordPassi edastatavate paketiandmete eest.  Pöörake alati tähelepanu teele ja ärge juhtige sõidukit, kui teie tähelepanu on mujal. Wifi-kuumkoht on mõeldud ainult reisijatele.

(10) Igakuist kütusesäästu aruannet mõjutavad sõiduharjumused ja muud mittetehnilised tegurid, mis mõjutavad sõiduki kütusekulu ja CO2-heidet. Igaühel on eri liiklus- ja ilmastikutingimustes (suvi, talv) eri sõidustiil. Võite sõita enamik ajast kiirteedel või hoopiski külavaheteedel. Mõned sõidavad kiiremini, teised aeglasemalt. 

FordPassi kaudu saadavat Fordi kütusearuannet ei saa otseselt ametlike kütusekulu näitajatega võrrelda. Uue sõiduauto kütusekulu või CO2-heite väärtuste võrdlemiseks vastavalt ühtlustatud ELi katseprotokollile tuleb kasutada kasutusjuhendis esitatud ametlikke kütusekulu või CO2-heite väärtusi. 

Rakenduse kaudu saadav Fordi kütusearuanne erineb sellest, mida teised algseadmete valmistajad võivad avaldada, mistõttu otsest võrdlust ei tehta.

3. FordGuides

Funktsioon FordGuides võimaldab teil klienditeenindajaga telefoni, reaalajas vestluse või meili teel ühendust võtta, kui vajate abi FordPassi eeliste ja liikumislahenduste kasutamisel. NB! FordPass ei vastuta teie võrguoperaatori pakutava kõnekvaliteedi ega võrguühenduse eest. NB! FordGuides funktsiooniga ühendumisel võib teie võrguoperaator teie lepingu alusel tasu kohaldada. FordPass või FordGuides funktsioonide kasutamine välismaal võib kaasa tuua rändlustasu.

FordPassiga saate esitada kontaktandmed, mille abil klienditeenindaja saab teiega telefoni või meili teel ühendust võtta. Registreerudes FordPassi kasutajaks ja selle kasutustingimustega nõustudes võidakse teilt FordGuides teenuses paluda oma telefoninumbri või meiliaadressi kinnitamist. Kui esitate oma isikliku kontaktteabe, olete selgesõnaliselt nõus, et FordGuides teenindaja teiega ühendust võtab. Kõiki FordPass või FordGuides keskkonnas esitatud isikuandmeid ja kogu teavet käsitletakse konfidentsiaalselt vastavalt kehtivatele andmekaitset käsitlevatele õigusaktidele. FordGuides ei palu teil kunagi avaldada oma salasõna või PIN-koodi.

4. Maanteeabi

Sõiduki rikke korral saate maanteeabi funktsiooni kaudu helistada hädaabikeskusesse. Sellest tulenevad sidekulud, mis võivad riigiti ja operaatorist olenevalt erineda, kannate teie.

See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui olete andnud rakendusele loa edastada oma jooksvat asukohta. Hädaabikeskus kasutab seda teavet teie asukoha kinnitamiseks. Ford ei kogu ega töötle neid andmeid. Rakenduse kasutamiseks koos asukoha edastamisega on vajalik võrguühendus; kõik kulud kannate teie.

Asukohta saab edastada ainult siis, kui teie mobiilseade suudab teie reaalset asukohta tuvastada. Teie edastatud asukohta ei saa kasutada teie täpse asukoha leidmiseks hoones (st korteris, korrusel jne).

Fordi eesmärk on pakkuda hädaabikeskuse kõneteenust võimalikult madala hinnaga. Teilt võidakse nõuda selle funktsiooni kasutamise kaudu pakutava rikkeabiteenuse eest tasu.

Ford ei vastuta teie andmete avaldamise eest andmeedastusvigade ja/või kolmandate isikute volitamata juurdepääsu tõttu.

5. Tähtaeg

See leping kehtib, kuni teie või meie selle lõpetame. Võite selle lepingu igal ajal mistahes põhjusel lõpetada, teatades meile kirjalikult (sh meili teel) soovist sulgeda oma FordPassi konto. Seejärel vaatame teie taotluse läbi ja veendume, et teie konto on suletud ja kõik andmeühendused FordPassi platvormiga on katkestatud.

Võime igal ajal selle lepingu lõpetada või ajutiselt peatada osaliselt teie juurdepääsu rakenduse funktsioonidele (põhjendatult toimides), saates kirjaliku teate (sh sõnumi teie registreeritud meiliaadressile) muu hulgas järgmistel põhjustel:

1.    rikute olulist tingimust või teete seda pidevalt, heastamata rikkumist (kui see on heastatav) viie päeva jooksul pärast vastava nõudega kirjaliku teate kättetoimetamist;

2.  tekib olukord, kus (meie põhjendatud arvamusel) selline tegevus leevandab tuvastatud riski või takistab FordPassi kuritarvitamist, manipuleerimist või muul viisil kahjustamist või

3.    otsustame Ford Passi kaudu enam mitte ühtki teenust pakkuda.

Lepingu lõpetamisel sulgeme teie FordPassi konto ja meil on õigus jätta teie loodud kasutajatunnus kasutamiseks teistele kasutajatele.

6. Sõiduki ohutus

Hoiatus: soovitame tungivalt pihuseadet sõiduki juhtimise ajal mitte kasutada. Ärge kasutage FordPassi sõiduki juhtimise ajal. NB! Pihuseadme kasutamine sõiduki juhtimise ajal võib olla kehtivate liiklusseaduste ja -eeskirjadega keelatud. Juurdepääs FordPassile või FordPassi kasutamine sõiduki juhtimise ajal pihuseadmes võib teie tähelepanu teelt kõrvale juhtida ja põhjustada sõiduki juhitamatust, kokkupõrget ja vigastusi teile ja teistele. FordPass võib saata teie mobiiltelefonile sõnumeid või tõuketeateid. Ärge lugege sõiduki juhtimise ajal pihuseadmest sõnumeid.

7. Andmekaitse ja -turve

Vastutava andmetöötlejana kogub, salvestab, töötleb ja kasutab Ford teie isikuandmeid, sealhulgas sõiduki juhtimisega seotud kasutus- ja sõidukiteavet eeldusel, et see on vajalik FordPassi kaudu teenuste osutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele ning FordPassi privaatsus- ja küpsise põhimõtetele (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/ee_ee/privacy.html).

8. Teabevahetus

Kui otsustate meiega teavet vahetada, annate selgesõnalise nõusoleku, et meie esindajad võivad teiega soovitud viisil ühendust võtta. Saate oma seadme sätetes valida, kas tõuketeateid lubada või mitte. Lisateavet leiate meie privaatsuspõhimõtetest (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/ee_ee/privacy.html).

9. Eritingimused ja kolmandate isikute materjalid

1.     Eritingimused

Mõne teenuse kasutamiseks peate sõlmima eraldi lepingu meie või mõne Fordi partneriga. Eri lepingute puhul võivad kehtida eri tingimused. Sellised lepingud sõlmitakse teie ja ühe meie Fordi partneri vahel, kaasamata meid.

Kui teenusele kehtivad eritingimused, esitatakse teile enne teenuse esmakordset kasutamist tutvumiseks kohaldatavad eritingimused, mille eksemplari võite endale salvestada. Kui soovite teenust kasutada, palutakse teil eritingimustega nõustuda. Kui te ei nõustu eritingimustega, ei saa te kasutada teenust, mille suhtes need eritingimused kehtivad. Ainult need eritingimused, millega olete nõustunud, on teile siduvad ja kehtivad teie kasutuse suhtes.

2.     Kolmandate isikute materjalid

FordPass võib sisaldada ka linke kolmandate isikute veebisaitidele või teenustele (mida eritingimused ei reguleeri), mida me ei oma ega mõjuta, sh lingid meie Fordi partnerite veebisaitidele (edaspidi: kolmanda isku teenus). Meil puudub igasugune mõju kolmanda isiku teenuse sisu, privaatsuspõhimõtete või tavade üle ja me ei vastuta nende eest. Lisaks ei saa me tsenseerida ega muuta ühegi kolmanda isiku teenuse sisu. Kolmanda isiku teenuse kasutamisel lahkute FordPassi platvormilt. FordPassist lahkumisel peaksite alati lugema iga külastatava kolmanda isiku teenuse tingimusi ja privaatsuspõhimõtteid. Teavitame teid, kui kasutate kolmanda isiku teenust. Saate alati teada, kas kasutate meie või kolmanda isiku teenuseid.

FordPass võib teenuste osutamisel kasutada kolmandate isikute allikatest pärinevaid andmeid, näiteks kaarte ja juhiseid. Need andmed ja muu teave ei pruugi alati täpsed olla. FordPassi kaudu kasutatavatele asukohateenustele kehtivad järgnevad tingimused.
http://here.com/services/terms
http://here.com/privacy/privacy-policy/
https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/

FordPassi kaudu kasutatavate reaalaja liiklusteenustele kehtivad järgnevad tingimused:
https://legal.here.com/terms/serviceterms/
https://legal.here.com/privacy/policy/

Lahknevuste korral on need tingimused ülimuslikud asukohateenustele kehtivate tingimuste suhtes.

FordPass võib sisaldada teatud tasuta, jagatud või avaliku teegi tarkvara (edaspidi: avatud lähtekoodiga tarkvara) või osaliselt sellele toetuda. Lisateavet avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisele rakenduvate kohustuste või piirangute kohta leiate avatud lähtekoodiga tarkvara teatistest aadressil http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

10.              Piiratud litsentsid

FordPass (sh kogu tarkvara, sisu ja andmed) kuulub meile või on kasutusel litsentsi alusel. FordPass on kaitstud ülemaailmse autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse või muu omandiõigusega olenemata sellest, kas autoriõiguse teatis või muu omandiõiguse märk on lisatud või mitte. Nõustute järgima FordPassi kasutamisel kõiki autoriõiguse seadusi, sealhulgas takistama volitamata kopeerimist. Me ei anna FordPassi kasutajale otseseid ega kaudseid omandiõigusi, välja arvatud siin selgesõnaliselt sätestatud juhtudel.

Tingimustele vastavuse korral anname teile mitteainuõigusliku, mitteülekantava ja piiratud õiguse FordPassile juurde pääseda, seda vaadata, kasutada, kuvada ja kuulata ainult isiklikuks tarbeks ja mitte äriliseks kasutamiseks.

Igale õigusele või volitusele, mis me teile andnud oleme, kehtivad järgnevad piirangud:

1. Te ei tohi ise, ega tohi lubada kolmandatel isikutel luua tuletatud töid, kasutada FordPassis andmekaevandamist, roboteid või samalaadseid andmekogumise ja ekstraktimise vahendeid, luua andmebaasi, süstemaatiliselt alla laadida, salvestada FordPassist või veebisaitidelt mistahes materjale, linkida või freimida FordPassi mistahes osa, ekstraktida, tuletada või püüda ekstraktida või tuletada FordPassi tervikuna või osaliselt lähtekoodi või struktuuri pöördprojekteerimise teel (välja arvatud seadusega lubatud ulatuses), lahtivõtmise, dekompileerimise või mistahes muul viisil.

2. Te ei tohi kasutada FordPassi viisil, mis on ebaseaduslik, solvav, laimav, petlik või rikub teise isiku privaatsust, samuti ei tohi te solvata kedagi usutunnistuse, soo, seksuaalse sättumuse, rassi, etnilise kuuluvuse, vanuse või puude tõttu.

3. Te ei tohi FordPassi kasutada muu sisuga või esitledes end mõne isiku, ettevõtte või üksusena, sh meiena.

4. Te ei tohi häirida ega püüda häirida meie servereid või võrke või eirata meie võrgu juurdepääsu- või turbenõudeid.

11.              Kaubamärgiteatis

Fordi nime ning kõiki FordPassis kuvatavaid kaubamärke ja logosid me omame või kasutame neid litsentsi alusel. FordPassis kuvatavate kaubamärkide volitamata kasutamine on keelatud.

12.              Vastutus

Ford rakendab piisavat vilumust ja ettevaatust, et tagada FordPassi ohutu ja turvaline kasutus ning vältida teie seadme või teie seadmesse salvestatud muu digitaalse sisu kahjustamist. Ford ei garanteeri siiski, et FordPass on ohutu, turvaline ega sisalda vigu, viirusi ega muid pahatahtlikke programme.

Ford rakendab teile otseselt teenuseid osutades piisavat vilumust ja ettevaatust.

Ford ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest.

Ford ei vastuta ühegi teenuse eest, mida osutab kolmas isik teile eraldi lepingu alusel.

Kui käesolevates tingimustes või mistahes meie poolt otse osutavat teenust piiritlevates tingimustes (edaspidi: Fordi tingimused) ei ole teisiti märgitud, vastutab Ford teie ees ainult juhul, kui teie kantud kahju tuleneb Fordi suhtes rakenduvatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmisest seoses rakenduse või teenuste kasutamisega, muul juhul välistame vastutuse kõigi FordPassi ja/või teenuste kasutamisele otseselt või kaudselt kehtivate tingimuste, garantiide, kinnituste või muude sätete puhul.

Ford ei saa garanteerida, et FordPass ja/või teenused on alati saadaval katkematult ja täielikult töökorras, ning ei vastuta tingimuste järgsete kohustuste täitmata jätmise või hilinenud täitmise eest, kui need  tulenevad sündmustest, asjaoludest või põhjustest, mille üle meil puudub mõistlik kontroll. Sellistel juhtudel on meil õigus saada oma kohustuste täitmiseks piisavat ajapikendust. Fordil on ka õigus rakendust oma soovi järgi muuta. Kui mujal käesolevates tingimustes ei ole teisiti sätestatud, ei vastuta me teie ees juhul, kui mõni rakenduse osa või mõni meie pakutav teenus pole saadaval või seda on mingil moel muudetud.

Nõustute kasutama seda rakendust ja teenuseid isiklikuks otstarbeks ja mitte kasutama neid kaubanduslikul, ärilisel või edasimüügi eesmärgil. Me ei kanna teie ees vastutust kahjude eest, mis tekivad FordPassi või teenuste kasutamisel teisiti kui tarbijana.

Selguse huvides olgu öeldud, et me vastutame ainult selliste kahjude eest, mida saab põhjendatult lugeda tekkinuks lepingu rikkumise tagajärjel.

Mitte miski selles lepingus ei piira Fordi vastutust järgnevate olukordade eest:

1. Fordi hooletusest tingitud surm või kehavigastus;

2.    pettus või petturlik tõlgendamine ja

3. mistahes muu kohustus, mida ei saa kohaldatavate seaduste alusel vastutuse ulatusest välistada ega piirata.

13.              Kohaldatav õigus

Leping allub selle sõlmimise ajal teie elukohariigis kehtivatele seadustele.

Võite kasutada kohtuväliseid kaebuste esitamise ja kahju hüvitamise mehhanisme; lisateavet leiate aadressilt https://ec.europa.eu/consumers/odr.

14.              Meie kontaktandmed

Kui teil on FordPassiga seoses küsimusi, kommentaare või nõudeid, võite meiega ühendust võtta, leides kohaliku kontaktteabe sellelt veebisaidilt http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, või kasutades FordPassiga seotud küsimuste, kommentaaride või nõuete puhul alltoodud kontaktandmeid.

e-post

FPEST@ford.com

 

Kontaktaadress

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 
Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, 
Stratford, London, England, E20 3BS, 
Äriühing nr 11099683

Kantud äriregistrisse (Inglismaa ja Wales)