Επιλέξτε άλλη χώρα/γλώσσα

Πολιτική απορρήτου και cookies του FordPass

Version: 0.6

Ενδέχεται 2023

AΠολιτική απορρήτου και cookie του FordPass («Πολιτική»)

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του FordPass, από το(α) όχημα(τα) που συνδέετε στην εφαρμογή και τον Λογαριασμό σας Ford,

Η Ford Motor Hellas, οδός Τατοΐου, αριθμός 121, Μεταμόρφωση, ΤΚ 144 52, Ελλάδα, με τηλ. +30 210 5709900 («εμείς») έχει την ευθύνη, ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε: 

Ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει το όχημα, τις συνδρομές που διαθέτετε και τις ρυθμίσεις απορρήτου εντός του οχήματος που επιλέγετε, μέσω της χρήσης του FordPass συλλέγουμε τους παρακάτω τύπους πληροφοριών:

● Πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία λογαριασμού, όπως στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), φωτογραφία (προαιρετικό) και Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN).

●  Στοιχεία συνδεδεμένου οχήματος, όπως:

Τοποθεσία οχήματος: Η τρέχουσα τοποθεσία του οχήματος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του οχήματός σας, των τοποθεσιών φόρτισης που χρησιμοποιούνται (εφόσον ισχύουν) και, εάν πιστεύουμε ότι το όχημά σας έχει κλαπεί, των τοποθεσιών στις οποίες εγγράφεστε στο Ford Secure.

Δεδομένα οδήγησης: Τρόπος λειτουργίας και χρήσης του οχήματος (όπως ταχύτητα, χρήση γκαζιού, φρένων, ζωνών καθισμάτων κ.λπ.).

Δεδομένα οχήματος: Κατάσταση, επιδόσεις και διαγνωστικές πληροφορίες του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων του οδόμετρου, της πίεσης των ελαστικών, της στάθμης των καυσίμων και των υγρών, της μπαταρίας, της κλειδαριάς της πόρτας, των προειδοποιητικών ενδείξεων, των ειδοποιήσεων κ.λπ.).

Δεδομένα φόρτισης: Πώς και πότε φορτίζεται η μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων του ρυθμού και της διάρκειας (όπου ισχύει)

Συνδεδεμένα δεδομένα φωνής: Φωνητικές εντολές/δηλώσεις, όταν ενεργοποιείτε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης εντός του οχήματος.

Περιβαλλοντικά δεδομένα: Οι καιρικές συνθήκες, τα δεδομένα για το οδικό τμήμα, οι συνθήκες της επιφάνειας του δρόμου, τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου που συλλέγονται κατά την οδήγηση του οχήματος.

●  Τοποθεσία κινητής συσκευής: Η τρέχουσα τοποθεσία σας, σε συνδυασμό με τους αισθητήρες της συσκευής σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και της ταχύτητάς σας. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται όταν η εφαρμογή εκτελείται στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο.

●  Πληροφορίες διαδρομής και προορισμού: Συμπεριλαμβάνονται αιτήματα αναζήτησης διεύθυνσης ή σημείου ενδιαφέροντος, όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες πλοήγησης.

●    Πληροφορίες υπολογιστή ή κινητής συσκευής: Μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και διεύθυνση IP.

●   Χρήση FordPass: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του FordPass από εσάς και την απόδοσή του, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, όπως πότε και για πόσο χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και λειτουργίες. Μεταξύ άλλων, ενδέχεται να περιλαμβάνονται και cookies, όπως το Adobe Analytics, το Aptelligent και το DynaTrace. Όταν απαιτείται, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες λαμβάνοντας τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου παρέχεται) ανά πάσα στιγμή μέσω του πλακιδίου «Απόρρητο» στην ενότητα «Λογαριασμός» της εφαρμογής FordPass. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Τεχνολογίες τύπου cookies που είναι ενεργές στην εφαρμογή FordPass".[np1]

●  Ford Credit. Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Διαχειριστή Λογαριασμού Ford Credit μέσω της εφαρμογής. Η Ford Credit θα χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά στοιχεία όπως περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου της Ford Credit

Μόνο χρήστες Ford Secure. 

o Όταν δηλώνετε την κλοπή οχήματος στην αστυνομία, παίρνετε έναν αριθμό δήλωσης κλοπής. Στη συνέχεια, σας ζητάμε να μας δώσετε τον αριθμό δήλωσης κλοπής, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την αστυνομία για να βοηθήσουμε στην ανεύρεση του οχήματός σας. Κατά την ανεύρεση του οχήματός σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να βοηθήσουμε τόσο εμάς όσο και την αστυνομία στην ανεύρεση.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσω του FordPass και από το(α) όχημα(τα) και ενδέχεται να τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε:

Σκοπός

Νομική βάση

Παροχή Λειτουργιών και Υπηρεσιών:  Για να σας επιτρέπουμε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες του οχήματος, επωφεληθείτε από τυχόν συνδρομητικές υπηρεσίες (π.χ. Ford Secure), και για να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας

Εκτέλεση Σύμβασης

Υποστήριξη Πελατών: Για να παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε σε ερωτήματα

 

Έννομο συμφέρον

Ποιότητα και ανάπτυξη προϊόντος: Για να επαληθεύσουμε ότι μια λειτουργία ή υπηρεσία πληροί τον επιδιωκόμενο σκοπό της, συμπεριλαμβανομένων των προγνωστικών. Για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Έννομο συμφέρον

Για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από εμάς, τους εμπόρους μας και τους προμηθευτές μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών

Έννομο συμφέρον

Ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ

 

Έννομο συμφέρον

 

Για να σας αποστέλλουμε υλικό μάρκετινγκ που σχετίζεται με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Συγκατάθεση

Για να κάνουμε συστάσεις και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να αναλύουμε, να μαθαίνουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας και τον τρόπο χρήσης του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων οδήγησης (όπως η ταχύτητα και το φρενάρισμα) και της τοποθεσίας του οχήματος, για να κάνουμε συστάσεις και να προσφέρουμε εξατομικευμένες εμπειρίες με επίκεντρο εσάς.

Συγκατάθεση

Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και ρυθμιστικές μας ευθύνες, να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες ή αιτήματα για πληροφορίες που εκδίδονται από κυβερνητικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη και να προλαμβάνουμε και να εντοπίζουμε εγκλήματα και απάτες ή να προστατεύουμε τα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα άλλων.

Νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον

 

Τρόπος κοινοποίησης πληροφοριών:

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία που έχουν ληφθεί μέσω του FordPass και από το(α) όχημα(τα) που συνδέετε σε αυτό:

Στους εξουσιοδοτημένους διανομείς μας στο εργαλείο εντοπισμού εμπόρων και τους συνεργάτες μας

● Μπορούμε να κοινοποιήσουμε Δεδομένα Οχήματος στους εξουσιοδοτημένους διανομείς μας, ώστε να μπορούν ευκολότερα να βοηθήσουν στον διαγνωστικό έλεγχο και την επισκευή του οχήματος. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς μάρκετινγκ των εμπόρων.

● Σε εταιρείες ή άλλους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνολογίας των πληροφοριών,

● Σε επαγγελματίες συμβούλους, όπως σε ελεγκτές και εξωτερικούς συμβούλους, όταν αυτό είναι αναγκαίο και για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις, ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας.

● Με την αστυνομία, εάν έχετε ενεργή συνδρομή στο Ford Secure και μας ενημερώσετε για κλοπή του οχήματός σας.

● Σε αρχή επιβολής του νόμου, δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή, κυβερνητική αρχή ή άλλο τρίτο μέρος όπου κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή της προσωπικής ασφάλειας ατόμων ή για να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο ζητήματα απάτης, απορρήτου ή ασφάλειας,

●  Σε οποιονδήποτε νέο ιδιοκτήτη, εάν πωλήσουμε μέρος ή το σύνολο της επιχείρησής μας.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες απαιτούν από εμάς να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στους παρακάτω:

●  Εάν επιλέξετε να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια συνδρομή από τη Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) μέσω του λογαριασμού Ford, θα της κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (όπως τον VIN, το όνομα, τη χώρα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική σας διεύθυνση, εάν είναι διαθέσιμα). Η FSM θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, μαζί με τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που της παρέχετε, για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας, να εκπληρώσει το αίτημα παραγγελίας σας και να σας βοηθήσει με τυχόν ερωτήματα. Η FSM μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα, για παράδειγμα, προκειμένου να κατανοήσει τον αριθμό και τον τύπο των συνδρομών που αγοράζονται. Η FSM χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για την εκτέλεση της σύμβασης με εσάς παρέχοντας τη συνδρομή που έχετε ζητήσει και έχει έννομο συμφέρον να κατανοήσει τις αγορές συνδρομών, ώστε να μπορέσει να ενημερώσει τα τμήματα ανάπτυξης προϊόντων και μάρκετινγκ. Η FSM μπορεί να μας ενημερώσει ότι έχετε αγοράσει τη συνδρομή, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε λειτουργίες εντός του οχήματος και να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία και να την ελέγχετε μέσω της εφαρμογής. Όταν είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας, η FSM μπορεί επίσης να κοινοποιεί κάποια δεδομένα στον πάροχο

Προϊόν

Πάροχος

Πληροφορίες που κοινοποιούνται

Δίκτυο φόρτισης FordPass

Ionity GmbH

Αριθμός κάρτας φόρτισης FordPass, τμήμα του Αριθμού Πλαισίου Οχήματος

 

The New Motion B.V.

Αριθμός κάρτας φόρτισης FordPass

 

BP Chargemaster Limited

(μόνο για το Η.Β.)

Αριθμός κάρτας φόρτισης FordPass, μοναδικός αριθμός αναφοράς, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση

Ουδέτερος διακομιστής

Caruso

Ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε επιλέξει, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθεσία του οχήματος, τις πληροφορίες του οχήματος και τα δεδομένα οδήγησης

 

High Mobility

Ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε επιλέξει, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθεσία του οχήματος, τις πληροφορίες του οχήματος και τα δεδομένα οδήγησης

Live Traffic

Local Hazard Information (LHI)

HERE Global B.V.

Τοποθεσία, κατεύθυνση και ταχύτητα του οχήματος που έχει ανωνυμοποιηθεί[np2]

Κάθε πάροχος θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σύμφωνα με τη δική του πολιτική απορρήτου

Όταν πληρώνετε μέσω του FordPay (το οποίο χειρίζεται η FCE Bank Plc), [np3] η FSM θα της κοινοποιεί το αναγνωριστικό χρήστη σας, τα στοιχεία του προϊόντος που ζητήσατε και το ποσό πληρωμής σας. Το FordPay θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη δική του πολιτική απορρήτου https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/terms.html. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από την FSM, τις διεθνείς διαβιβάσεις και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Για να επικοινωνήσετε με την FSM, ανατρέξτε στον ιστότοπο https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

●  Κοινοποιούμε την τοποθεσία, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του οχήματός σας στον πάροχο  μας για την κυκλοφορία και τοπικούς κινδύνους σε πραγματικό χρόνο, τη HERE Global B.V.. Κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο με τρόπο που δεν ταυτοποιεί εσάς ή το αυτοκίνητό σας.

●  Εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το WiFi Hotspot του οχήματός σας με τον πάροχο δικτύου μας, τη Vodafone Global Enterprise Limited («Vodafone»), θα της αποστείλουμε τον αριθμό VIN και το αναγνωριστικό SIM του οχήματός σας, για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία. Μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Vodafone τα προσωπικά στοιχεία σας στην πολιτική απορρήτου της. Η Vodafone θα μας ενημερώσει πότε θα καλυφθούν ορισμένα όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να μπορούμε να εμφανίσουμε αυτές τις πληροφορίες στην εφαρμογή ή εάν καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

●  Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SYNC4 Connected Navigation ή Connected Built-in Navigation, θα κοινοποιήσουμε στην Garmin ένα μοναδικό αναγνωριστικό οχήματος, την τρέχουσα τοποθεσία GPS, τη διαδρομή και τις πληροφορίες προορισμού του οχήματος, καθώς και τα αιτήματα αναζήτησης διεύθυνσης και σημείου ενδιαφέροντος. Η Garmin θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη δική της πολιτική απορρήτου.

●  Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ψηφιακής Οδικής Βοήθειας σε ένα όχημα συνδεδεμένο με την εφαρμογή, κοινοποιούμε, εκτός εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, το όνομα, την τοποθεσία και τον αριθμό τηλεφώνου σας στον τοπικό πάροχο Οδικής Βοήθειας (RSA), ώστε να μπορεί να σας παρέχει την υπηρεσία. Ο RSA θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη δική του πολιτική απορρήτου. Πληροφορίες, όπως ο αριθμός VIN, στοιχεία για την κατάσταση του οχήματος, καθώς και ο λόγος που καλέσατε την Οδική Βοήθεια, μπορούν να κοινοποιούνται σε εμάς για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική (όπως η βελτίωση, έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος).

●  Όταν μας ζητάτε να κοινοποιήσουμε ηλεκτρονικά πληροφορίες για το όχημα στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών σας, για παράδειγμα, εάν έχετε συνάψει συμφωνία με έναν τρίτο πάροχο για ένα ασφαλιστικό προϊόν με βάση τη χρήση ή ένα προϊόν που υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα ουδέτερου διακομιστή

● Όταν συνδέεστε με τους άλλους εξουσιοδοτημένους κατόχους λογαριασμού FordPass, θα κοινοποιούνται η εικόνα του προφίλ σας και το όνομά σας.

● Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτους ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, για παράδειγμα, Περιβαλλοντικά Δεδομένα

Πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες σας:

Τα προσωπικά στοιχεία σας αποθηκεύονται τοπικά στην κινητή συσκευή σας και σε διακομιστές που χειριζόμαστε εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά στοιχεία σας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και ενδέχεται να διαβιβαστούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), καθώς και σε χώρες εκτός του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου[np4] , των Η.Π.Α., της Ινδίας και των Συνεργατών μας που αναφέρονται στον Όμιλο Ford Motor Company) Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώdpeurope@ford.com

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή αποκλειστικά για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Αυτό γενικά σημαίνει ότι διατηρούμε τις πληροφορίες για την περίοδο που ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- οι πληροφορίες σας απαιτούνται εύλογα προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες,

-  οι πληροφορίες σας απαιτούνται εύλογα προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβάλατε ή συλλέξαμε τις πληροφορίες,

- όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, και μέχρι την άρση της από εσάς

-   οι πληροφορίες σας απαιτούνται εύλογα προκειμένου να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (αυτή η περίοδος θα αντιστοιχεί γενικά στη διάρκεια της σχετικής περιόδου παραγραφής στη δικαιοδοσία σας) ή

-       είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Τεχνολογίες τύπου cookies που είναι ενεργές στην εφαρμογή FordPass

Τι είναι οι τεχνολογίες τύπου cookies;

Οι τεχνολογίες τύπου cookies χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου οι εφαρμογές να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή για τους παρακάτω σκοπούς:

●  Απολύτως απαραίτητες: Οι τεχνολογίες αυτές είναι απαραίτητες για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου και για την παροχή των Υπηρεσιών.

●  Απόδοση: Αυτές οι τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής μας και να διεξάγουμε έρευνα αγοράς μέσω παρακολούθησης της χρήσης. Χρησιμοποιούμε το Adobe Analytics για να δημιουργήσουμε ψευδώνυμα προφίλ σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίθεσή σας στη δημιουργία τέτοιων ψευδώνυμων προφίλ και να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από την χρήση συγκεκριμένων cookies απόδοσης σε οποιαδήποτε στιγμή. Χρησιμοποιούμε επίσης το Aptelligent για να συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες από τη συσκευή σας σε περίπτωση αστοχίας της εφαρμογής, προκειμένου να κατανοήσουμε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

●       Διαφήμιση: Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να αξιολογήσουμε την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών μας και να εξατομικεύσουμε το υλικό προώθησης που λαμβάνετε. Χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies διαφήμισης ανά πάσα στιγμή μέσω του πλακιδίου «Απόρρητο» στην ενότητα της εφαρμογής «Λογαριασμός».

●  Σκοποί εκπροσώπων: Εάν επικοινωνήσετε με έναν Εκπρόσωπο Ford, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες με την άδειά σας, για να επιτρέψουμε στους Εκπροσώπους Ford να δουν την πρόσφατη χρήση της εφαρμογής από εσάς. Αυτό διευκολύνει τις ενέργειές τους για να σας βοηθήσουν.

Οι Επιλογές σας, τα Δικαιώματά σας και Τρόπος επικοινωνίας

 

●       Οι Επιλογές σας

Μπορείτε:

- να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε τα cookies μάρκετινγκ, διαφήμισης και τις προτιμήσεις τοποθεσίας σας ανά πάσα στιγμή μέσω του πλακιδίου «Απόρρητο» στον «Λογαριασμό» σας.

- να επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει ή να αποτρέψει τη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών (για παράδειγμα, εάν διακόψετε την κοινή χρήση των δεδομένων GPS, η λειτουργία «Live Traffic» δεν θα μπορεί να παρέχει ενημερωμένα στοιχεία κυκλοφορίας και, εάν διακόψετε την κοινή χρήση δεδομένων οχήματος, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα).

- να διακόψετε την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ του οχήματος και του FordPass ή να αποσυνδέσετε μόνιμα ένα όχημα από το FordPass (όπως όταν πωλείτε το όχημα)[np5] . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας εντός του οχήματος και στις Συχνές ερωτήσεις FordPass. Εάν αποσυνδέσετε ένα όχημα από το FordPass ή διακόψετε την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ του οχήματος και του FordPass μέσω των χειριστηρίων του οχήματος, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες. Εφόσον διαθέτετε ενεργή συνδρομή Ford Secure, σημειώστε ότι θα πρέπει να καταργήσετε τη συνδρομή σας στο Ford Secure προκειμένου να μπορέσετε να διακόψετε την κοινή χρήση ορισμένων δεδομένων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μεταξύ του οχήματος και του FordPass, ή να αποσυνδέσετε μόνιμα ένα όχημα από το FordPass. Μην ξεχάσετε να καταργήσετε τη συνδρομή σας στο FordPass και να αποσυνδέσετε το όχημά σας από το FordPass πριν πουλήσετε το όχημά σας.

Εάν επιτρέψετε σε άλλους να οδηγήσουν το(α) όχημα(τα) που συνδέσατε στην εφαρμογή FordPass, ενημερώστε τους σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το FordPass, τον τρόπο αποφυγής της κοινής χρήσης δεδομένων μεταξύ του FordPass και του(ων) οχήματος(ων) που συνδέσατε σε αυτό και εξηγήστε ότι ένα αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής διατίθεται στον ιστότοπο της Ford της περιοχής σας ή στο Fordconnected.com

●       Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα ως άτομο να βρείτε ποιες πληροφορίες διατηρούμε για εσάς και για ποιο σκοπό, καθώς και να πραγματοποιήσετε διορθώσεις εφόσον είναι απαραίτητο. Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθείτε στη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση των στοιχείων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας παρασχεθούν τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια συνήθη ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορέσετε να τα κοινοποιήσετε σε άλλους οργανισμούς (αυτό αναφέρεται συχνά ως το δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»).

Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν αυτά αλλάξουν ή εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τον οποίον σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε.

●       Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, ελπίζουμε να μας ενημερώσετε με την πρώτη ευκαιρία, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες σας. Ωστόσο, δικαιούστε επίσης να προβείτε σε καταγγελία στην ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς ή εάν θα θέλατε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να καλέσετε έναν Εκπρόσωπο FordPass ή να επικοινωνήσετε γραπτώς στη διεύθυνση:

Ερώτημα σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα,

Ford Motor Hellas,

Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση,

ΤΚ 144 52, Ελλάδα

+30 210 5709900Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση:

dpeurope@ford.com

 

Ασφάλεια των πληροφοριών σας

 

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα συστήματα, πολιτικές, διαδικασίες και τεχνολογίες για την προστασία και διατήρηση της ασφάλειας και ακρίβειας των πληροφοριών σας.

 

Άλλοι ιστότοποι

Το FordPass μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους που είναι εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Αν προσπελάσετε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστότοπων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από εκείνους σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και Αναθεωρήσεις της Πολιτικής απορρήτου και Cookie

 

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να επικαιροποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν αλλαγές στο FordPass, στις πρακτικές απορρήτου μας και στη χρήση των πληροφοριών σας ή στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές. Όπου οι αλλαγές θα έχουν σημαντική επίπτωση στη φύση της επεξεργασίας ή θα σας επηρεάσουν σημαντικά με άλλον τρόπο, θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως, ώστε να έχετε την ευκαιρία να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. να αρνηθείτε τ