Select another country/language

Uvjeti

Version: 0.1

Uvjeti

Inačica: 0.1

Uvjeti za korisnike aplikacije FordPass u Europi – Hrvatska

(„Uvjeti”)

Inačica: 27. kolovoza 2019

Dobrodošli u FordPass, pametniji način kretanja! FordPass je nova platforma koja će vam omogućiti da izmijenite koncept načina svojeg putovanja. Koristeći se skupom osobnih, digitalnih i fizičkih rješenja, aplikacija FordPass će vam pružiti veće mogućnosti mobilnosti kako biste mogli ići dalje nego što ste mislili da je moguće.

Prije negoli počnemo, želimo vas informirati o tome kako FordPass funkcionira, te trebate kliknuti na „Slažem se" kako biste prihvatili naše Uvjete. Molimo vas da ovo pažljivo pregledate. Poslužite se Sadržajem u nastavku kako biste se lakše snalazili u tekstu ovih Uvjeta:

1.    Opće informacije

1.    FordPass Ugovor

2.    Zahtjevi sustava

2.    Usluge

1.    Moj trgovac

2.    Moja vozila

3.    Prednosti FordPassa

4.    Parkiranje

5.    Upravljanje

3.    Fordovi vodiči

4.    Pomoć na cesti

5.    Trajanje ugovora

6.    Sigurnost vozila

7.    Zaštita i sigurnost podataka

8.    Komunikacija

9.    Posebni Uvjeti i materijali trećih strana

1.    Posebni Uvjeti

2.    Materijali trećih strana

10.    Ograničene licence

11.    Obavijest o zaštiti prava

12.    Odgovornost

13.    Mjerodavno pravo

14.    Kontakt

 

1. Opće informacije

Ovim Uvjetima određuje se način pristupa i uporabe aplikacije FordPass i uređuju se odnosi između vas, kao pojedinačnog korisnika aplikacije FordPass (u nastavku „vi“) i društva Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS, Tvrtka broj 11099683 (u nastavku „Ford”, „mi”, „nas”).

Ovi Uvjeti ni na koji način ne utječu na bilo koji drugi ugovor ili sporazum koji imate sklopljen s nama ili nekom drugom tvrtkom Ford. U ovim Uvjetima nalaze se važne informacije o aplikaciji FordPass. FordPass je usluga koja se oslanja na podatke koje prima od vas, vašeg mobilnog uređaja i vašeg vozila, kao što su lokacija i značajke vožnje, kako bismo vam mogli pružiti sjajne funkcionalnosti i usluge, te priopćenja koja su prilagođena vašim sklonostima. Pogledajte također naša Pravila o zaštiti osobnih podataka (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/hr_hr/privacy.html) kako biste se bolje informirali. Ako želite zadržati kopiju ovih Uvjeta, posjetite https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/hr_hr/terms.html i tada ih možete pohraniti ili ispisati na pisaču. Ovi Uvjeti dostupni su i u aplikaciji FordPass pod Account Information (u vašim informacijama o računu). Nakon sklapanja ugovora, jedan primjerak ovih Uvjeta dobit ćete i na trajnom mediju (odnosno, kao sastavni dio poruke e-pošte). Pristup i uporaba aplikacije FordPass pod ovim Uvjetima ograničeni su na Europu.

1.     FordPass Ugovor

Ford pruža osnovne programske značajke i omogućuje pristup informacijama koje se odnose na vozilo, kao i dodatne usluge, u zasebnim appletima putem aplikacije FordPass („Usluge“). Usluge koje su vam raspoložive opisane su u 2. poglavlju koje se nalazi u nastavku. Kako biste mogli koristiti značajke aplikacije FordPass i Usluge, nužno je registrirati se i prihvatiti ove Uvjete. Registracijom za uporabu aplikacije FordPass stvorit ćete korisničko ime unosom svoje adrese e-pošte i zadavanjem lozinke. Uporaba određenih Usluga možda će zahtijevati sklapanje zasebnih ugovora i može podlijegati posebnim ugovornim Uvjetima i odredbama koje se na te usluge odnose („Posebni Uvjeti“) Posebni Uvjeti primjenjuju se kao dodatak ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem sudjelovanja (označavanjem okvira) i klikom na „Prihvaćam“ , izražavate svoju suglasnost da ćete tijekom uporabe aplikacije FordPass biti obvezani ovim Uvjetima.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu u trenutku primitka potvrde putem e-pošte ili najkasnije u trenutku kada možete početi koristiti Usluge. U onom trenutku kada Uvjeti stupe na snagu, smatrat će se da ste sklopili ugovor s nama.

Preduvjet za registraciju za FordPass je odabir vaše države, navođenje vašeg imena i prezimena te vaše adrese e-pošte i zadavanje lozinke. Imate mogućnost dodati svoj broj mobilnog telefona i adresu stanovanja. Također možete odlučiti primati marketinške informacije od nas.

Osobni podaci koji su usko povezani s uslugom prikupljaju se na zaslonu koji je specifičan za applet.

Povremeno ćemo mijenjati i dopunjavati ove Uvjete ako opravdano smatramo da je to nužno (primjerice, iz sigurnosnih, zakonskih ili regulatornih razloga), ako promijenimo opseg naših dostupnih Usluga ili ako uvedemo nove. Budemo li proširili opseg naših dostupnih usluga, uveli nove usluge ili ako su predložene izmjene povoljne za vas, smatrat će se da ste izmjene prihvatili pod uvjetom da smo vam predložene izmjene i dopune najavili i da ste nastavili upotrebljavati FordPass bez ulaganja prigovora nakon najavljenog datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu.

U slučaju da bilo koji novi predloženi uvjeti smanjuju opseg Usluga, umanjuju ili ograničavaju vaša postojeća prava određena ovim ugovorom, unaprijed ćemo vas obavijestiti u razumnom roku koji će, kad god je to razumno izvedivo, biti najmanje dva mjeseca prije datuma stupanja izmijenjenih i dopunjenih uvjeta na snagu. Uvijek ćemo vas obavještavati o predloženim promjenama uvjeta putem e-pošte na adresu e-pošte koju ste naveli, a moguće je da ćemo vas obavijestiti i automatskim (push) porukama. U toj ćemo obavijesti navesti datum stupanja predloženih izmjena i dopuna na snagu.

Ako ne želite prihvatiti promjene ovih Uvjeta, imate pravo raskinuti ovaj Ugovor bilo kada (kao što je navedeno u 5. poglavlju u nastavku).

2.     Zahtjevi sustava

Za uporabu aplikacije FordPass nužan je kompatibilan mobilni telefon ili prijenosni – ručni uređaj na kojem je instalirana najnovija inačica operativnog sustava Apple ili Android, koji ima pristup internetu (moguće je da ćete taj pristup morati platiti trećim stranama), kao i softver za integraciju s drugim uslugama koje odaberete (može podlijegati naknadama koje naplaćuju treće strane), i može zahtijevati povremeno pribavljanje ažuriranja ili nadogradnji. Ako želite više informacija o naknadama i tarifama, obratite se svojem mobilnom operateru. U slučaju nedoumice, naglašavamo da mi ne pružamo usluge mobilne telefonije i ne koristimo vlastitu komunikacijsku mrežu.

Za pristup određenim uslugama aplikacije FordPass vaše vozilo Ford možda će morati imati kompatibilan sustav SYNC ugrađen u vozilo. Ako je vaše vozilo opremljeno sustavom SYNC, prihvaćate da mi možemo vaš softver SYNC ažurirati u skladu s licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika („EULA“) koji se nalazi u priručniku vašeg vozila, ili smo vam ga dostavili na neki drugi način. Ako tako odaberete, možda ćete vaš softver SYNC moći ažurirati putem aplikacije FordPass. Podatkovni promet koji je potreban za tu radnju će možda biti potrebno zasebno platiti.

Moguće je da će na pojedinim tržištima biti dostupna uporaba samo dijela usluga i moguće je da će pokrivenost biti ograničena, a što može biti i posljedica karakteristika vašeg vozila i vaše pretplate na podatkovno povezivanje. Dostupnost neke značajke ovisit će o karakteristikama mobilnog uređaja i vozila te pristupa internetu koji vam je raspoloživ. Na povremenu nedostupnost usluge FordPass mogu utjecati brojni razlozi, među kojima su i utjecaj okoliša ili topografske značajke, kao i pokrivenost uslugom mobilnog prijenosa podataka.

Vi ste odgovorni za očuvanje povjerljivosti vaših podataka o računu FordPass i vaše lozinke. Za svaku neovlaštenu radnju na vašem računu bit ćete sami odgovorni ako ste nemarom ili namjerno prouzročili neovlaštene radnje. Suglasni ste odmah nam dojaviti svaku neovlaštenu uporabu vašeg računa ili lozinke.

Načini deinstalacije razlikuju se ovisno o vašem uređaju. Za deinstalaciju aplikacije FordPass morate upotrijebiti alat za upravljanje uređajem koji je uz njega isporučen. Pomoć možete potražiti u priručniku svojeg uređaja.

Ako vaše vozilo ima ugrađen uređaj, pogledajte priručnik za vozilo kako biste isključili prijenos podataka, a što može zahtijevati vraćanje sustava SYNC na početne postavke.

2. Usluge

Moguće je da ćemo u budućnosti proširiti opseg raspoloživih usluga i/ili dodati nove. U nastavku možete pročitati detaljni opis usluga koje su u ovom trenutku uključene u aplikaciju FordPass ili će vam u bliskoj budućnosti biti stavljene na raspolaganje:


1.     Moj trgovac

Značajka Moj trgovac omogućuje povezivanje s vašim prodavateljem Ford vozila, zakazivanje servisa, pronalaženje Fordovih trgovaca, dobivanje uputa za dolazak vašem Ford trgovcu i pregled prodajnog asortimana. Uporabom usluga lociranja podliježete uvjetima koje određuje treća strana koja je pružatelj usluga lociranja i mapiranja kojom se služite.

Svi zakazani servisi vozila odgovornost su vas i vašeg trgovca Ford. Ford trgovci su zasebne pravne osobe i mi nismo obavezni niti odgovorni za njihove postupke, što uključuje bilo koje usluge koje vam Ford trgovac pruža te sadržaj mrežnih mjesta Ford trgovaca.

Značajka Moj trgovac može vam omogućiti pregled novog asortimana vašeg omiljenog Ford trgovca. Asortiman koji je prikazan u aplikaciji FordPass možda neće biti ažuriran i potpuno usklađen s asortimanom koji je dostupan kod vašeg Ford trgovca. Ni u kom slučaju nismo obavezni provjeravati stanje asortimana koji navodi pojedini Ford trgovac. Posljedično, nismo odgovorni ni za koji netočan podatak. Obratite se vašem trgovcu Ford kako biste doznali stvarnu cijenu i dostupnost bilo kojeg vozila te svih mjerodavnih uvjeta i odredbi.

2.     Moja vozila

Značajka Moja vozila omogućuje vam pristup određenim informacijama o vašem vozilu putem aplikacije FordPass. Kako biste registrirati svoj automobil za uporabu značajke Moja vozila, potrebno je unijeti identifikacijski broj vozila. Morate biti ovlašteni korisnik vozila kako biste povezali svoj račun FordPass s identifikacijskim brojem vozila koje ne posjedujete ili unajmljujete, te je moguće da će to trebati odobriti izvorni vlasnik računa i da će to trebati biti potvrđeno u samom vozilu. Identifikacijski broj vozila možete bilo kada ukloniti iz aplikacije FordPass, no uklanjanje toga broja može ograničiti određene značajke aplikacije FordPass.

Putem značajke Moja vozila moći ćete gledati videozapise o onome što možete sami učiniti za svoje vozilo. Kako biste pogledali te videozapise, FordPass će se povezati na mrežno mjesto Ford (http://ford.hr/). Tim mrežnim mjestom upravlja Ford, ali ono može imati svoje zasebne uvjete i odredbe. Molimo vas da te uvjete i odredbe, kao i pravila zaštite osobnih podataka na mrežnom mjestu Ford pregledate prije negoli pogledate bilo koji videozapis s uputama. Videozapise upotrebljavate na vlastitu odgovornost. Pozivamo vas da te videozapise s uputama upotrebljavate oprezno i da nikad ne pokušavate samostalno na vozilu izvoditi poslove održavanja za koje je potrebna stručna osoba.

Imajte na umu da su informacije u odjeljku Moja vozila stavljene na raspolaganje samo kao pogodnost. Informacije koje su predstavljene u značajki Moja vozila možda neće predstavljati stvarno i/ili trenutačno stanje vašeg vozila. Kako biste utvrdili točno trenutačno stanje vašeg vozila, pregledajte instrumente i zaslone u vozilu.

Imajte na umu da je za dobro stanje i sigurnost vozila odgovoran vozač.

3.     Prednosti FordPassa

Kad se registrirate u FordPass, automatski se predbilježavate i za značajku Prednosti FordPassa. Značajka Prednosti FordPassa uključuje posebne ponude i druge promocije koje se mogu zasnivati na onome što činite kroz aplikaciju FordPass. Druge dijelove aplikacije FordPass možete upotrebljavati i bez uporabe značajke Prednosti FordPassa. Vrsta i učestalost ponuda i promocija će se vremenom mijenjati i svaka od njih imat će zasebna pravila i uvjete. Značajka Prednosti FordPassa neovisna je o bilo kojem drugom programu vjernosti koji nudimo mi ili naša povezana poduzeća. Značajka Prednosti FordPassa može se vremenom mijenjati, a neke značajke neće biti dostupne za svaki tip i model vozila.

Pristajete primati priopćenja o značajki Prednosti FordPassa od Forda, vašeg ovlaštenog trgovca i povezanih partnera, a ta priopćenje mogu biti prilagođena u skladu s osobnim informacijama koje nam date kroz aplikaciju FordPass, kao što su informacije o lokaciji i načinu vožnje.

Odredbe 7. poglavlja o zaštiti podataka i privatnosti posebno se primjenjuju na značajku Prednosti FordPassa.

4.     Parkiranje

Značajka Parkiranje omogućava vam pronaći raspoloživo parkirno mjesto prikazivanjem parkirališta uz pomoć usluge lociranja i mapiranja treće strane koju već upotrebljavate na svojem mobilnom uređaju. Uporabom usluga lociranja podliježete uvjetima koje određuje treća strana koja je pružatelj usluga lociranja i mapiranja kojom se služite.

Prikazana parkirališta mogu naplaćivati naknade. Naknade naplaćuju treće strane. Mi ne pružamo usluge parkiranja i ne upravljamo nijednim parkiralištem.

Ne provjeravamo kvalitetu, prikladnost, sigurnost ili zaštitu bilo koje mogućnosti za parkiranje koja je prikazana. Stoga ne jamčimo kvalitetu, prikladnost, sigurnost ili zaštićenost bilo koje mogućnosti za parkiranje koja je prikazana.

5.     Upravljanje

(1) Kad je vaše vozilo opremljeno ugrađenim modemom, ono može imati sposobnost pristupa određenim radnim značajkama pomoću aplikacije FordPass, uključujući zaključavanje i otključavanje vrata, daljinsko pokretanje i zaustavljanje, ako su u vašoj državi takve usluge dopuštene. Moguće je da te značajke neće biti raspoložive na svim modelima i tipovima vozila. 

Za modele na kojima je to moguće, daljinsko pokretanje će sustav alarma postaviti u način rada smanjene zaštite i isključiti senzore pokreta tijekom daljinskog pokretanja kako bi se izbjegli lažni alarmi. Alarm kretanja u okolini će ostati aktivan. Kao sigurnosna mjera opreza, dvostruko zaključana vrata će se vratiti u stanje centralnog zaključavanja.

(2) Za određene značajke obavezna je opcija FordPass Connect, izborna značajka na odabranim vozilima (uključuje uslugu SYNC Connect tijekom dvije godine nakon izvornog dana prodaje vozila u skladu s podacima koje zabilježi Ford trgovac). Nakon dvije godine moguće je da će Ford Connect pretplata biti naplaćena. U tom će slučaju svaka takva naknada podlijegati obavezi sklapanja dodatnog ugovora i Ford će vas o tome obavijestiti.

(3) Kad god napuštate vozilo, uvijek uzmite svoj ključ za pokretanje vozila sa sobom. Tijekom prekida podatkovne usluge ili ako je baterija preslaba, moguće je da daljinsko otključavanje neće raditi.

(4) U određenim slučajevima može se dogoditi da morate instalirati najnoviju inačicu aplikacije prije negoli ponovno koristite aplikaciju FordPass. Provjerite možete li uvijek pristupiti svojem vozilu, čak i ako ne možete pristupiti aplikaciji FordPass (odnosno u slučaju da otključavanje u aplikaciji ne radi).

(5) Moguće je da će za određene značajke aplikacije FordPass biti nužno imati kompatibilan sustav SYNC u vozilu ili ugrađeni modem („Softver“). U slučaju da je vaše vozilo opremljeno Softverom, pristajete da mi, naša povezana i partnerska poduzeća ili pružatelji usluga možemo daljinski provjeriti i automatski ažurirati vaš Softver u skladu s licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika („EULA“) koji se odnosi na softver vozila, a koji se nalazi u priručniku vašeg vozila ili smo vam ga dostavili na neki drugi način. Ako tako odaberete, možda ćete svoj Softver moći ažurirati uporabom aplikacije FordPass. Nadalje pristajete da Ford, njegova povezana i partnerska poduzeća, pružatelji usluga i/ili imenovani predstavnici mogu periodično provjeravati inačicu Softvera i da mogu daljinski dostavljati ažuriranja, nadogradnje, dopune ili promjene Softvera, bez dodatne obavijesti i/ili dodatnog pristanka. Moguće je da će se naplaćivati naknade za korištenje podatkovne veze vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

(6) Moguće je da će na pojedinim tržištima biti dostupno korištenje samo dijela usluga i moguće je da će pokrivenost biti ograničena, a što može biti i posljedica karakteristika vašeg vozila i vaše pretplate na mobilno podatkovno povezivanje. Dostupnost značajki može se promijeniti i ovisit će o karakteristikama vašeg mobilnog uređaja i vozila te pristupa internetu koji vam je raspoloživ.  Na povremenu nedostupnost usluge FordPass mogu utjecati brojni razlozi, među kojima su i utjecaj okoliša ili topografske značajke (npr. tunel, garaža, planirano održavanje Fordovih poslužitelja itd.), te pokrivenost uslugom mobilnog prijenosa podataka.

(7) Ako vaše vozilo ima ugrađenu značajku povezivanja na internet i vi svoje vozilo priključite uporabom aplikacije FordPass, vaše vozilo će nastaviti dostavljati podatke Fordu čak i ako deinstalirate aplikaciju FordPass.  Ako želite isključiti prijenos podataka iz vašeg vozila, pogledajte u svojem priručniku za vozilo kako se to može učiniti. To može zahtijevati vraćanje sustava SYNC na početne postavke.

(8) Ako je vozilo time opremljeno, značajka statusa vozila može vam omogućiti pregled određenih obavijesti o ispravnosti vozila putem aplikacije FordPass. Ta upozorenja mogu biti stanje akumulatora, razina goriva, potrošnja goriva, kilometraža, tlak u gumama, identifikacijski broj vozila i druge dijagnostičke informacije. Te obavijesti se ne bi trebale koristiti i na njih se ne bi trebalo osloniti kao na zamjenu za redovno održavanje vozila. Ako u bilo kojem trenutku smatrate da postoji problem s vašim vozilom, obratite se stručnjaku radi dijagnostike i potrebnog održavanja.

(9) U slučaju da vaše vozilo ima mogućnost pristupne točke bežične mreže i ugovorili ste pretplatu na podatkovni prijenos, informacije o svom podatkovnom prijenosu možete vidjeti upotrebom aplikacije FordPass.  Morate se prijaviti za bežičnu uslugu izravno kod vašeg pružatelja usluga za vaše vozilo te je isključivo vaš pružatelj odgovoran za uslugu podatkovnog povezivanja, što podliježe posebnim odredbama i uvjetima koje prihvaćate kada aktivirate svoju uslugu, te za podatke o vašoj pretplati dostupnoj putem aplikacije FordPass.  Uvijek pažljivo pratite cestu i nemojte voziti kad vam nešto odvlači pažnju. Pristupna točka bežične mreže namijenjena je isključivo uporabi putnika.

(10) Na izvješće o mjesečnoj ekonomičnosti vožnje utječe ponašanje vozača kao i drugi faktori koji nisu tehničke prirode, a koji imaju utjecaj na potrošnju goriva automobila i na emisiju CO2. Svi voze različito u različitim prometnim i vremenskim uvjetima (ljeti, zimi). Možda ćete većinu svog vremena provesti vozeći autocestama, a možda ćete voziti uglavnom na seoskim cestama. Neki voze brže, neki sporije. 

Fordovo izvješće o gorivu putem aplikacije FordPass nije izravno usporedivo sa službenim podacima o potrošnji goriva. Kako bi se usporedila potrošnja goriva ili vrijednosti emisije CO2 novog automobila, na temelju ispitnog postupka koji je usklađen na razini EU, treba koristiti službene vrijednosti potrošnje goriva ili emisije CO2 navedene u priručniku vašeg vozila. 

Fordovo izvješće o gorivu putem aplikacije razlikuje se od onoga što bi drugi proizvođači opreme mogli objaviti i stoga se ne daje izravna usporedba.

3. Fordovi vodiči

Značajka Fordovi Vodiči omogućuje vam da se povežete s Vodičem putem telefona, čavrljanja uživo ili e-poštom ako vam je potrebna podrška pri korištenju raznih pogodnosti i mobilnih rješenja aplikacije FordPass. Imajte na umu da FordPass ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu poziva ili internetsku vezu koju vam osigurava vaš mrežni operater. Imajte na umu da kontakt s Fordovim Vodičima može uzrokovati naknade trećih strana koje naplaćuje vaš pružatelj mrežnih usluga u skladu s vašim ugovorom. Uporaba usluge FordPass ili Fordovi Vodiči iz inozemstva može rezultirati dodatnim naknadama za roaming.

FordPass će vam omogućiti da pružite kontaktne informacije Vodiču kako bi vam se javio telefonom ili e-poštom. Ako ste se prijavili i prihvatili Uvjete i odredbe koji se odnose na FordPass, značajka Fordovi Vodiči može od vas zatražiti da potvrdite svoj telefonski broj ili adresu e-pošte. Ako navedete svoje osobne podatke za kontakt, izričito pristajete da vas značajka Fordovi Vodiči kontaktira. Svi vaši osobni podaci i informacije dostavljeni unutar aplikacije FordPass ili značajke Fordovi Vodiči tretirat će se kao povjerljivi prema važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka. Značajka Fordovi Vodiči ni u jednom trenutku neće tražiti od vas da otkrijete svoju lozinku ili PIN.

 

4. Pomoć na cesti

U slučaju kvara vozila, možete uputiti glasovni poziv u centar za pomoć u nuždi putem funkcije Pomoć na cesti. Sve troškove komunikacije, koji mogu varirati ovisno o zemlji i dobavljaču, snosit ćete vi u tu svrhu.

Ova funkcija je moguća samo ako ste unutar aplikacije dali svoj pristanak na zahtjev za prijenos njihove trenutne lokacije. Centar za pomoć u nuždi upotrijebit će te informacije kako bi potvrdio vašu lokaciju. Ford ne prima niti obrađuje te podatke. Za upotrebu aplikacije s funkcijom prijenosa lokacije potrebna je internetska veza, a vi ćete snositi sve nastale troškove.

Lokacija se može prenijeti samo ako vaš mobilni uređaj može identificirati valjanu lokaciju. Lokacija koju ste poslali ne može se koristiti za određivanje vaše točne lokacije unutar neke zgrade (npr. stan, kat, itd.).

Ford uvijek nastoji pružiti uslugu poziva službi za pomoć u nuždi po što nižoj cijeni koja je realno moguća. Od vas se može tražiti da platite svaku pomoć koja bude pružena kao rezultat upotrebe ove funkcije.

Ford ne prihvaća nikakvu obvezu ili odgovornost za otkrivanje vaših podataka do kojeg dođe zbog pogreške u prijenosu i/ili neovlaštenog pristupa trećih strana.

5. Trajanje Ugovora

Ovaj ugovor će se vrijediti sve dok ga vi ili mi ne raskinemo. Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga dajući nam pisanu obavijest (uključujući obavijest e-poštom) da želite zatvoriti svoj račun FordPass. Tada ćemo obraditi vaš zahtjev i osigurati da je vaš račun zatvoren i da su raskinute sve podatkovne veze s platformom FordPass.

Možemo raskinuti ovaj ugovor ili privremeno obustaviti dio vašeg pristupa značajkama aplikacije u bilo kojem trenutku (u opravdanoj mjeri) pisanom obavijesti (uključujući obavijest e-poštom na vašu trenutnu registriranu adresu e-pošte) iz razloga koji, među ostalima, mogu biti:

1.    ako bitno prekršite ili trajno kršite neki uvjet ugovora i ne ispravite to (ako se može ispraviti) u roku od 5 dana od dostave pisane obavijesti kojom se to od vas zahtijeva;

2.    ako nastanu okolnosti u kojima će (prema našem opravdanom mišljenju) takvo djelovanje ublažiti uočeni rizik ili spriječiti da zloupotrijebite aplikaciju FordPass, da njome manipulirate ili je na drugi način oštetite; ili

3.    u slučaju da odlučimo povući ponudu Usluga putem aplikacije FordPass.

Po raskidu ovog ugovora, zatvorit ćemo vaš račun FordPass i imati pravo povući svaki korisnički ID koji ste stvorili za upotrebu od strane drugih korisnika.

6. Sigurnost vozila

Upozorenje: Izričito preporučujemo da tijekom upravljanja vozilom ne koristite bilo koji ručni uređaj. Aplikaciju FordPass nemojte koristiti tijekom vožnje. Imajte na umu da je uporaba ručnih uređaja tijekom vožnje vjerojatno zabranjena prema važećim zakonima i propisima o cestovnom prometu. Pristupanje aplikaciji FordPass ili njezina uporaba na ručnim uređajima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost od ceste i prouzročiti gubitak kontrole nad vozilom, sudar i ozljede vama i drugima. Aplikacija FordPass može slati poruke ili automatske obavijesti na vaš mobilni telefon. Ne čitajte poruke na ručnim uređajima tijekom vožnje.

7. Zaštita i sigurnost podataka

Ford, u svojstvu voditelja obrade, prikuplja, pohranjuje, obrađuje i upotrebljava vaše osobne podatke, uključujući podatke o uporabi koji se odnose na vozača i podatke o vozilu, uz uvjet da je to potrebno za pružanje Usluga koje se nude putem aplikacije FordPass i u skladu s ovim Uvjetima.

8. Komunikacija

Ako odlučite komunicirati s nama, dajete privolu da vas naši zastupnici kontaktiraju na način na koji ste zatražili. U postavkama vašeg uređaja možete odabrati želite li ili ne primati automatske obavijesti. Za više informacija pogledajte naša Pravila o zaštiti osobnih podataka https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/hr_hr/privacy.html).

9. Posebni Uvjeti i Materijali trećih strana

1.     Posebni uvjeti

Uporaba nekih Usluga može zahtijevati da sklopite poseban ugovor s nama ili s nekim od naših Ford partnera. Za takve ugovore mogu vrijediti Posebni uvjeti. Takvi ugovori će biti ugovori između vas i jednog od naših Ford partnera i mi nećemo biti stranka tih ugovora.

Ako se na neku Uslugu primjenjuju Posebni uvjeti, oni će vam biti predstavljeni prije prve uporabe Usluge i imat ćete priliku dobiti jedan primjerak. Ako želite koristiti tu Uslugu, od vas će biti zatraženo da prihvatite Posebne uvjete. Ako odbijete prihvatiti Posebne uvjete, ne možete koristiti Uslugu na koju se primjenjuju određeni Posebni uvjeti. Obvezuju vas isključivo oni Posebni uvjeti koje ste prihvatili.

2.     Materijali trećih strana

Aplikacija FordPass može sadržavati i poveznice na mrežna mjesta ili usluge trećih strana (koje ne podliježu Posebnim uvjetima) koje nisu u našem vlasništvu ni pod našom kontrolom, uključujući, među ostalim, poveznice na mrežne stranice naših Ford partnera („Usluga treće strane”). Mi nemamo utjecaja i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, pravila zaštite osobnih podataka ili načine rada Usluge treće strane. Osim toga, nećemo i ne možemo cenzurirati niti uređivati sadržaj bilo koje Usluge treće strane. Kada koristite Uslugu treće strane, napuštate platformu FordPass. Uvijek trebate pročitati Odredbe i uvjete te Pravila o zaštiti osobnih podataka svake Usluge treće strane koju posjetite kada napustite aplikaciju FordPass. Mi ćemo napomenuti kad god koristite Uslugu treće strane. Uvijek ćete znati koristite li naše Usluge ili Usluge treće strane.

Aplikacija FordPass za pružanje usluga može koristiti podatke iz izvora trećih strana, kao što su karte i upute. Ti podaci i ostale informacije ne moraju uvijek biti točne. Uvjeti koji se primjenjuju na usluge temeljene na lokaciji na koje ćete se obvezati uporabom aplikacije FordPass uključuju:
https://legal.here.com/hr-hr/terms
https://legal.here.com/hr-hr/privacy/policy
https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/

Uvjeti koji se primjenjuju na usluge stanja u prometu uživo na koje ćete biti obvezani uporabom aplikacije FordPass uključuju:
https://legal.here.com/hr-hr/terms
https://legal.here.com/hr-hr/privacy/policy

U slučaju razlika, Uvjeti imaju prednost nad uvjetima koji se primjenjuju na usluge temeljene na lokaciji.

Aplikacija FordPass može sadržavati ili se djelomično oslanjati na određeni besplatan, zajednički ili javni softver („Softver otvorenog koda”). Molimo da pročitate prava na Softver otvorenog koda na adresi http://corporate.ford.com/ford-open-source.html kako biste se bolje upoznali sa svim obvezama ili ograničenjima povezanima s uporabom softvera otvorenog koda.

10.              Ograničene licence

Aplikacija FordPass (uključujući sav softver, sadržaj i podatke) u našem je vlasništvu ili se koristi pod licencom. Aplikacija FordPass zaštićena je autorskim pravima za cijeli svijet, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim vlasničkim pravima, bez obzira na to je li obavijest o autorskom pravu ili druga vlasnička oznaka prisutna ili nije. Slažete se da ćete se pri uporabi aplikacije FordPass pridržavati svih zakona o autorskim pravima, uključujući i sprječavanje neovlaštenog kopiranja. Osim u opsegu koji je ovdje izrijekom opisan, ne odobravamo nikakva izričita ili podrazumijevana vlasnička prava na aplikaciju FordPass.

U slučaju da postupate sukladno ovim Uvjetima, odobravamo vam neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, pregledavanja, uporabe, prikazivanja i slušanja aplikacije FordPass samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu.

Svako pravo ili ovlaštenje koje vam odobrimo podliježe i sljedećim ograničenjima:

1.    ne smijete, niti to smijete dopustiti trećim stranama, izrađivati izvedena djela, upotrebljavati bilo koje sredstvo za automatsko masovno prikupljanje podataka (data mining), robote ili slične alate za prikupljanje i izdvajanje podataka, stvarati baze podataka, sustavno preuzimati, pohranjivati bilo koji ili sve materijale iz aplikacije FordPass ili s mrežnih mjesta, povezivati ili stavljati u okvire bilo koji dio aplikacije FordPass, izdvajati, izvoditi ili pokušati izdvojiti ili izvesti bilo koji izvorni kôd ili strukturu cijelog ili bilo kojeg dijela aplikacije FordPass pomoću obrnutog inženjeringa, rastavljanja, dekompiliranja ili na bilo koji drugi način;

2.    ne smijete rabiti aplikaciju FordPass na bilo koji način koji je nezakonit, uvredljiv, klevetnički, prijevaran ili invazivan po nečiju privatnost, niti smijete zlostavljati bilo koga na temelju vjere, spola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, dobi ili invalidnosti;

3.    ne smijete rabiti aplikaciju FordPass s drugim sadržajima ili na način koji odaje dojam identiteta bilo koje osobe, tvrtke ili subjekta, uključujući nas;

4.    ne smijete ometati, pokušati ometati, narušavati rad ili pokušati narušavati rad naših poslužitelja ili mreže ili se oglušiti na bilo koje od naših pravila pristupa mreži ili sigurnosni zahtjev;

11.              Obavijest o zaštiti prava

Naziv Ford i svi zaštitni znakovi i logotipi prikazani na aplikaciji FordPass u našem su vlasništvu ili se koriste pod licencom. Zabranjena je neovlaštena uporaba bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na aplikaciji FordPass.

12.              Odgovornost

Ford će koristiti opravdanu vještinu i brigu kako bi osigurao da aplikacija FordPass bude zaštićena i sigurna za uporabu, te da spriječi oštećenje uređaja i svakog drugog digitalnog sadržaja pohranjenog na vašem uređaju. Međutim, Ford ne može jamčiti da će aplikacija FordPass biti sigurna, zaštićena ili da neće imati programskih grešaka (tzv. bugova) ili virusa i drugih zlonamjernih programa.

Ford će koristiti opravdanu vještinu i pažnju u pružanju svih Usluga koje vam pruža izravno.

Ford ne prihvaća odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu koji proizlaze iz vašeg kršenja ovih uvjeta.

Ford nije odgovoran za bilo koje Usluge koje vam pruža treća strana prema posebnom ugovoru.

Osim kada je u ovim Uvjetima ili uvjetima koji reguliraju bilo koju Uslugu koju pružamo izravno izričito uređeno drukčije („Fordovi uvjeti“), Ford će biti odgovoran prema vama samo u onoj mjeri u kojoj su neki gubitak ili šteta nastali uslijed neusklađenosti Usluge ili našeg nepoštivanja obveze u skladu s Fordovim Uvjetima koji se odnose na uporabu aplikacije ili bilo koje Usluge, te u protivnom isključujemo postojanje bilo kojeg uvjeta, jamstva, izjave ili drugih uvjeta, izričitih ili podrazumijevanih, koji mogu vrijediti za uporabu aplikacije FordPass i/ili Usluga.

Ford ne može jamčiti da će aplikacija FordPass i/ili Usluge uvijek biti dostupni bez prekida i u potpuno upotrebljivom stanju, te neće biti odgovoran za bilo koje neizvršavanje ili kašnjenje izvršavanja naših obveza prema Uvjetima, ako takvo neizvršavanje ili kašnjenje proizlaze iz bilo kojeg događaja, okolnosti ili uzroka izvan naše opravdane kontrole. U takvim okolnostima imamo pravo na opravdano produljenje roka za izvršenje naših obveza. Ford također zadržava pravo izmjene aplikacije zbog razloga koje Ford smatra valjanima. Osim kada je navedeno drugdje u ovim Uvjetima, nećemo imati odgovornosti prema vama u slučaju da bilo koji dio aplikacije ili bilo koje Usluge koje pružamo nisu dostupne ili budu na bilo koji način izmijenjene.

Slažete se da ćete koristiti ovu Aplikaciju i Usluge za osobnu upotrebu i ne smijete koristiti ni Aplikaciju ni Usluge za komercijalne ili poslovne svrhe te preprodaju. Mi nismo odgovorni ni za koji gubitak koji biste mogli pretrpjeti kada koristite aplikaciju FordPass ili Usluge, osim u svojstvu potrošača.

U slučaju nedoumice, bit ćemo odgovorni samo za one gubitke koji su opravdano predvidljiva posljedica kršenja ovih uvjeta.

Ništa u ovom ugovoru neće ograničiti Fordovu odgovornost za:

1.    smrt ili ozljedu koja je posljedica Fordovog čina ili propusta;

2.    prijevaru ili lažno prikazivanje; i

3.    svaku drugu odgovornost koja se prema mjerodavnom pravu ne može isključiti/ili ograničiti.

13.              Mjerodavno pravo

Na ovaj se ugovor primjenjuje zakon vaše zemlje prebivališta u vrijeme sklapanja ovog ugovora.

14.              Kontakt

Imate li bilo koje pitanje, pritužbu ili reklamaciju na aplikaciju FordPass, možete nam se javiti putem lokalnih kontakt informacija ili posjetom sljedećoj mrežnoj stranici http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, a možete se koristiti i podacima za kontakt u nastavku kako biste nam poslali sve vaše primjedbe, pitanja ili reklamacije koje se odnose na aplikaciju FordPass.

e-pošta

FPHRV@ford.com

Adresa za kontakt

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 

Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, 

Stratford, London, England, E20 3BS, 

Tvrtka broj 11099683