Selecteer een ander land/taal

Privacy- en cookiebeleid FordPass

Version: 0.6

Mei 2023

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij via FordPass verzamelen, van het/de voertuig(en) die u met de app verbindt en uw Ford-account die u met dezelfde inloggegevens als de app kunt openen.

Raadpleeg de lokale Ford-website en Fordconnected.com voor privacybeleid dat relevant is voor andere Ford-producten en -diensten.

De partner van het bedrijf Ford Motor die als gegevensbeheerder voor uw persoonsgegevens verantwoordelijk is, zal afhangen van het land waar u FordPass downloadt. Lees <hier> meer over de desbetreffende partner van Ford Motor die optreedt als beheerder van uw persoonsgegevens (“wij”) en diens contactgegevens.

Gegevens die we verzamelen: 

Afhankelijk van de uitrusting van het voertuig, uw abonnementen en de door u gekozen privacyinstellingen in het voertuig, verzamelen we de volgende soorten gegevens door middel van uw gebruik van FordPass:

· Gegevens die u verstrekt om een account aan te maken, zoals contactgegevens (inclusief naam, e-mailadres, telefoonnummer), foto (optioneel) en voertuigidentificatienummer (VIN).

· Verbonden voertuiggegevens, inclusief:

·       Voertuiglocatie: De huidige locatie van het voertuig die gebruikt kan worden om de volgende zaken vast te stellen: rijrichting en snelheid van uw voertuig, uw gebruikte laadlocaties (indien van toepassing) en de landen waar uw Ford Secure-abonnement geldig is, als we denken dat uw voertuig wordt gestolen.

·       Rijgegevens: Hoe het voertuig wordt bestuurd en gebruikt (zoals snelheid, gebruik van het gaspedaal, remmen, veiligheidsgordels enz.).

·       Voertuiggegevens: Voertuigstatus, prestaties en diagnostiek (inclusief kilometerteller, bandendruk, brandstof- en vloeistofniveau, batterij, deurslot, waarschuwingsindicatoren, waarschuwingen enz.).

·       Oplaadgegevens: Hoe en wanneer de batterij wordt opgeladen, inclusief de snelheid en duur (waar van toepassing)

·       Verbonden spraakgegevens: Spraakopdrachten/uitspraken wanneer u het spraakherkenningssysteem in het voertuig activeert.

·       Omgevingsgegevens: De weersomstandigheden, wegsegmentgegevens, wegdekcondities, verkeersborden en andere omgevingen die tijdens het rijden worden verzameld.

· Locatie mobiel apparaat: Uw huidige locatie in combinatie met uw apparaatsensoren kan worden gebruikt om uw rijrichting en snelheid te bepalen. Als u locatiediensten op uw apparaat hebt ingeschakeld, worden deze gegevens verzameld wanneer de app op de voorgrond of op de achtergrond actief is.

· Route en bestemmingsgegevens: Met inbegrip van zoekopdrachten naar adressen of bezienswaardigheden wanneer u navigatiefuncties gebruikt.

· Computer- of mobiele apparaatgegevens: Unieke apparaat-id's en IP-adres.

· Gebruik van FordPass: We verzamelen gegevens over uw gebruik van FordPass en hoe deze werkt, inclusief gegevens over wanneer en hoelang u bepaalde diensten en functies gebruikt via cookies zoals Adobe Analytics, Aptelligent en DynaTrace. Waar nodig verzamelen we deze gegevens met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken (indien voorzien) via 'Privacy' in het 'Account'-gedeelte van de FordPass-app. Voor aanvullende informatie over cookies, zie de paragraaf 'Cookie-achtige technologieën actief op FordPass-app'.

· Alleen voor Ford Secure-gebruikers. 

o Wanneer u een gestolen voertuig bij de politie meldt, krijgt u een misdaadreferentienummer. We vragen u dan om ons het misdaadreferentienummer te bezorgen zodat we kunnen samenwerken met de politie om te helpen bij het terugvinden van uw voertuig. Tijdens de zoektocht naar uw voertuig kunnen we aanvullende informatie van u vragen om ons en de politie te helpen bij het terugvinden.

Hoe we uw gegevens gebruiken:

We gebruiken de gegevens die we via FordPass en van het/de voertuig (en)dat u koppelt aan de FordPass applicatie over u verzamelen en kunnen deze combineren met andere gegevens die we verzamelen (vb. omtrent uw Ford Protect contract, indien van toepassing) om:

Doel

Rechtsgrond

Aanbieden van functies en diensten: Om u in staat te stellen bepaalde voertuigfuncties te beheren, te profiteren van alle diensten waarop u bent geabonneerd (bijv. Ford Secure) en uw verzoeken in te willigen

Uitvoering van een Overeenkomst

Klantenondersteuning: Om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden

 

Uitvoering van een overeenkomst

Productkwaliteit en -ontwikkeling: Om te controleren of een functie of dienst voldoet aan het beoogde doel, inclusief prognostiek. Om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen.

Rechtmatig belang

Om de kwaliteit van de diensten die door ons, onze dealers en onze leveranciers aan u worden aangeboden te beoordelen en te verbeteren. We gebruiken deze informatie om de klantervaring te begrijpen en te verbeteren

Rechtmatig belang

Om marketingstrategieën te ontwikkelen

 

Rechtmatig belang

 

Om u marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren.

Rechtmatig belang of toestemming

Om aanbevelingen te doen en uw ervaring te personaliseren. Met uw toestemming kunnen we gegevens over uw voertuig en hoe het wordt gebruikt, inclusief rijgegevens (zoals snelheid en remmen) en voertuiglocatie, analyseren, ervan leren en gebruiken om aanbevelingen te doen en gepersonaliseerde ervaringen te leveren die op u zijn gericht.

Toestemming

Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden, om te reageren op juridische procedures of verzoeken om informatie van overheidsinstanties of andere derden, en om misdaad en fraude te voorkomen en op te sporen, of om uw, onze of andermans rechten te beschermen.

Wettelijke verplichting of rechtmatig belang

 

Hoe we informatie delen:

We kunnen de persoonsgegevens die we via FordPass en van het/de verbonden voertuig(en) verkrijgen delen:

· Met onze Ford Erkende Herstellers [https://www.nl.ford.be/verdelers] . We kunnen Verbonden voertuiggegevens (zoals hierboven beschreven) delen met onze Ford Erkende Herstellers, zodat ze u gemakkelijker kunnen helpen bij de diagnose en reparatie van het voertuig. Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen we deze informatie ook delen met dealermarketing als doel.

· Met bedrijven of andere organisaties die we hebben ingehuurd om diensten namens ons te verlenen, zoals hosting en IT-providers;

·  Met professionele adviseurs;

·  Met de politie, als u een actief Ford Secure-abonnement heeft en ons op de hoogte brengt van de diefstal van uw voertuig.

· Met een wetshandhavingsinstantie, rechtbank, toezichthouder, overheidsinstantie of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om een juridische of wettelijke verplichting na te komen of anderszins om onze rechten, de rechten van een derde partij of de persoonlijke veiligheid van mensen te beschermen of om problemen met fraude, beveiliging of veiligheid op te sporen, te voorkomen of deze op een andere manier aan te pakken

· Met een nieuwe eigenaar, als we (een deel van) ons bedrijf verkopen (in dat geval zullen we dit u ter kennis brengen).

Sommige van de Diensten vereisen dat wij uw persoonsgegevens delen met de volgende:

·  Als u ervoor kiest om een product of abonnement aan te schaffen bij Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) via uw Ford-account, delen we uw accountgegevens (zoals uw VIN, naam, land, e-mailadres en postadres, indien beschikbaar) met hen. FSM zal deze gegevens gebruiken samen met alle aanvullende gegevens die u hen verstrekt om met u te communiceren over uw bestelling, uw bestelverzoek in te willigen en u te helpen met eventuele vragen. FSM kan ook samengevoegde gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om het aantal en type gekochte abonnementen te begrijpen. FSM gebruikt uw gegevens om een overeenkomst met u uit te voeren, door het abonnement te verstrekken dat u hebt aangevraagd, en ze hebben een rechtmatig belang in het begrijpen van abonnementsaankopen om productontwikkeling en marketing te helpen informeren. FSM kan ons informeren dat u het abonnement hebt gekocht, zodat we u kunnen voorzien van functies in het voertuig en u de functie via de FordPass applicatie kunt openen en beheren. Waar nodig om de dienst te verlenen, kan FSM ook enkele gegevens delen met de providers:

Product

Provider

Gedeelde gegevens

FordPass-oplaadnetwerk

Ionity GmbH

Nummer FordPass-oplaadkaart, gedeeltelijke VIN

FordPass-oplaadnetwerk

The New Motion B.V.

Nummer FordPass-oplaadkaart

 

 

 

Neutrale server

Caruso

Afhankelijk van de door u gekozen dienst, kan het gaan om de locatie van het voertuig, voertuiggegevens en rijgegevens.

 

High Mobility GMBH

Afhankelijk van de door u gekozen dienst, kan het gaan om de locatie van het voertuig, voertuiggegevens en rijgegevens.

Live Traffic

Local Hazard Information (LHI)

HERE Global B.V

Locatie, richting en snelheid van het voertuig dat is gedeïdentificeerd

Elke provider gebruikt de informatie volgens zijn privacybeleid.

Wanneer u betaalt via FordPay (dat wordt beheerd door FCE Bank Plc), deelt FSM uw gebruikers-ID, details van uw aangevraagde product en uw betalingsbedrag met hen. FordPay gebruikt uw gegevens in overeenstemming met haarprivacybeleid https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/terms.html. Raadpleeg dit privacybeleid voor meer informatie over hoe FSM uw gegevens gebruikt, internationale overdrachten en het uitoefenen van uw rechten. Om contact op te nemen met FSM, zie https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

· Als u gebruik wilt maken van de gratis proefperiode voor realtime verkeersinformatie en Local Hazard Information, delen we de locatie, richting en snelheid van uw voertuig met onze aanbieder, HERE Global B.V. We delen deze gegevens alleen op een manier die u of uw auto niet identificeert.

·  Als u ervoor kiest om de wifihotspot in uw voertuig te activeren bij onze netwerkprovider, Proximus, dan sturen we hen uw VIN en SIM-nummer van uw voertuig om de dienst mogelijk te maken. Lees het privacybeleid van Proximus om meer te weten te komen over hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken. Proximus informeert ons wanneer bepaalde datalimieten worden bereikt, zodat we deze informatie in de app kunnen laten zien of als u onze klantendienst belt.

·  Als u de SYNC4 Connected Navigation of Connected Built-in Navigation-diensten gebruikt, delen we met Garmin Deutschland Gmbh een unieke voertuigidentificatie, de huidige GPS-locatie van het voertuig, route, bestemmingsinformatie, adres en zoekopdrachten voor bezienswaardigheden. Garmin Deutschland Gmbh gebruikt deze gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid.

· Als u de functie   Ford Assistance gebruikt in een voertuig dat verbonden is met de app, delen we, tenzij u zich afmeldt, uw naam, locatie en telefoonnummer met uw lokale Ford Assistance-provider (vzw Koninklijke Belgische Touring Club), zodat deze laatste de dienst kan verlenen. Ford Assistance zal deze gegevens gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid. Gegevens, zoals uw VIN, gegevens over de gezondheid van het voertuig en de reden van uw oproep voor Ford Assistance, kan met ons worden gedeeld voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet (zoals productverbetering, onderzoek en ontwikkeling).

·   Wanneer u ons vraagt om voertuiggegevens elektronisch te delen met uw geselecteerde dienstverlener, bijvoorbeeld als u een overeenkomst hebt gesloten met een externe dienstverlener voor een op gebruik gebaseerd verzekeringsproduct of een product dat wordt ondersteund door een neutraal serverplatform.

· Wanneer u contact maakt met uw andere geautoriseerde FordPass-accounthouders, zullen uw profielfoto en voornaam worden gedeeld met hen.

· We kunnen niet-geïdentificeerde gegevens, bijvoorbeeld Omgevingsgegevens, delen met derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen:

Uw persoonsgegevens worden lokaal op uw mobiele apparaat opgeslagen en op servers die door ons en onze dienstverleners worden beheerd. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming van het land waar u de app hebt gedownload en kunnen worden overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), evenals naar landen buiten de EER (waaronder naar het Verenigd Koninkrijk, de VS, India en onze Partners die worden vermeld bij Ford Motor Company Group). In geval van een overdracht van persoonsgegevens buiten de EER, zullen beschermingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de bescherming meegaat met de gegevens (vb. via een adequaatheidsbesluit, contractuele bepalingen, Binding Corporate Rules, Gedragscode, Certificatie mechanisme, uitzonderingen).

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens in identificeerbare vorm zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Beleid uiteengezet zijn. Over het algemeen betekent dit dat we de gegevens bewaren zolang het volgende geldt:

- uw gegevens zijn strikt noodzakelijk om de diensten aan u te kunnen leveren;

- uw gegevens zijn strikt noodzakelijk om te voldoen aan het doel waarvoor u de informatie heeft ingediend of wij deze hebben verzameld;

- uw gegevens zijn strikt noodzakelijk om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen (dit is over het algemeen de duur van de relevante verjaringstermijn in uw rechtsgebied); of

-  we zijn anders verplicht om uw gegevens te bewaren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookie-achtige technologieën in de FordPass-app

Wat zijn cookie-achtige technologieën?

Cookie-achtige technologieën worden veelal gebruikt om apps efficiënter te laten werken. Deze technologieën worden in de FordPass applicatie voor de volgende doeleinden gebruikt:

· Strikt noodzakelijk: Deze technologieën zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de applicatie en om de diensten te leveren.

· Prestaties: Met deze technologieën kunnen we de functies van onze app verbeteren en marktonderzoek uitvoeren door het gebruik te volgen. We gebruiken Adobe Analytics om pseudonieme profielen aan te maken over hoe de app gebruikt wordt. U kunt bezwaar indienen tegen het aanmaken van dergelijke pseudonieme profielen. We gebruiken Aptelligent ook om technische gegevens van uw apparaat te verzamelen wanneer de app crasht, om te begrijpen wat er mis is gegaan.

· Reclame: Waar u toestemming heeft gegeven, kunnen we deze technologieën gebruiken om het succes van onze reclamecampagnes te beoordelen en de marketing die u ontvangt te personaliseren. U kunt de toestemming voor reclamecookies te allen tijde intrekken via 'Privacy' in het 'Account'-gedeelte van de app.

· FordPass adviseurs: Als u contact opneemt met een FordPass adviseur, kunnen wij deze technologieën met uw toestemming gebruiken om de FordPass adviseurs in staat te stellen uw recente gebruik van de app te zien. Dit maakt het makkelijker voor hen om u te helpen.

Hoe kan ik cookies beheren?

U kunt de cookies op elk moment aanvaarden, controleren of weigeren (of een toestemming intrekken) op de website of applicatie, door uw browser in te stellen.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen echter niet worden uitgeschakeld. Als u niet toestaat dat bepaalde cookies worden geïnstalleerd, is het mogelijk dat de website of applicatie niet toegankelijk is voor u en/of kunnen de prestaties, functies of diensten van de website of applicatie in het gedrang komen.

Verwijderen van cookies: U kunt eenvoudig cookies verwijderen die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld, als u "Microsoft Windows Verkenner" gebruikt:

- Open 'Windows Verkenner'

- Klik op de knop 'Zoeken' op de werkbalk

- Typ "cookie" in het zoekvak voor 'Mappen en bestanden’

- Selecteer 'Mijn computer' in het vak 'Zoeken in’

- Klik op 'Nu zoeken’

- Dubbelklik op de gevonden mappen

- Selecteer een cookie-bestand

- Druk op de toets 'Delete' op uw toetsenbord

Als u geen Microsoft Windows Verkenner gebruikt, moet u "cookies" selecteren in de "Help"-functie voor informatie over waar u uw cookie-map kunt vinden.

Meer informatie vindt u op de webpagina van uw browser:

 

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Microsoft Edge

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/storage/cookies

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

 

Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Opera:

 

https://www.opera.com/case-studies/clean-browser-and-remove-trackers#:~:text=and%20site%20data-,Press%20Ctrl%2BShift%2BDel%20to%20open%20your%20Clear%20browsing%20data,Security%20and%20click%20Site%20settings.

 

Mobile phone:

Please consult your manual or handbook.

Uw Keuzes, Rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

·       Uw Keuzes

U kunt:

- uw marketing, advertentiecookies en locatievoorkeuren te allen tijde bijwerken en beheren via 'Privacy' in uw 'Account'.

- ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, maar dit kan het gebruik van bepaalde diensten beperken of voorkomen (als u bijvoorbeeld stopt met het delen van GPS-gegevens, kan Live Traffic geen actuele verkeersgegevens verstrekken en als u stopt met het delen van voertuiggegevens, kunt u geen gebruik maken van vergrendeling en ontgrendeling op afstand).

- het delen van gegevens tussen het voertuig en FordPass stopzetten of een voertuig permanent loskoppelen van FordPass (bijvoorbeeld wanneer u het voertuig verkoopt). Raadpleeg voor meer informatie de connectiviteitsinstellingen in het voertuig en de FordPass FAQ's. Als u een voertuig loskoppelt van FordPass of de gegevensdeling tussen het voertuig en FordPass stopzet met de knoppen in het voertuig, kan het zijn dat u bepaalde diensten niet meer kunt gebruiken. Als u een actief Ford Secure-abonnement heeft, moet u zich afmelden bij Ford Secure voordat u kunt voorkomen dat bepaalde gegevens met betrekking tot die service tussen het voertuig en FordPass worden gedeeld of om een voertuig permanent los te koppelen van FordPass. Vergeet u niet af te melden van FordPass en uw voertuig los te koppelen van FordPass voordat u uw voertuig verkoopt.

Als u anderen in het/de met de FordPass-app verbonden voertuig(en) laat rijden, vertel hen dan hoe u FordPass gebruikt en hoe ze kunnen voorkomen dat gegevens tussen FordPass en het/de verbonden voertuig(en) worden gedeeld en leg uit dat een kopie van dit Beleid beschikbaar is op uw lokale website van Ford of op Fordconnected.com.

·  Uw Rechten

Als betrokkene heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bevestiging of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, alsmede op informatie over ten minste de doeleinden van de verwerking, de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, en op mededeling in begrijpelijke vorm van de gegevens die verwerking ondergaan, alsmede op alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens.

U heeft ook het recht om indien nodig correcties aan te brengen. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door ons of om ons te vragen uw gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. In sommige gevallen kunt u ook vragen dat uw persoonsgegevens in een veelgebruikt elektronisch formaat aan u worden verstrekt, zodat u deze met andere organisaties kunt delen (dit wordt algemeen het recht op 'gegevensdraagbaarheid' genoemd).

We raden u aan contact met ons op te nemen om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren als deze veranderen of als de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn.

Wanneer de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

·  Contact

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, hopen wij dat u ons dat in eerste instantie laat weten, zodat wij uw bezorgdheid kunnen wegnemen. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Als u vragen of twijfels hebt over het gebruik van uw gegevens door ons, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

1.       Een FordPass Adviseur via telefoon (+32 2 482 27 95) of e-mail (fpbel@ford.com)

2.       Onze klantendienst: custfobe@ford.com 

Ford Motor (Belgium) - Klantendienst, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel

3.       Onze Data Protection Officer: :

dpeurope@ford.com

Wij behouden ons het recht voor u te vragen ons een scan/papieren kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Beveiliging van uw gegevens

We gebruiken gepaste systemen, beleidslijnen, procedures en technologie om de veiligheid en nauwkeurigheid van uw gegevens te beschermen en te behouden en om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw gegevens te voorkomen. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wanneer u een account bij ons moet aanmaken, krijgt u een wachtwoord om toegang te krijgen tot die account. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoord met niemand. Vergeet niet uit te loggen uit uw account wanneer u klaar bent met een sessie.

Andere websites

FordPass kan links bevatten naar andere apps of websites die buiten onze controle en niet onder dit Beleid vallen. Als u andere websites bezoekt via de verstrekte links, kunnen de beheerders van die websites gegevens over u verzamelen die door hen worden gebruikt in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze.

Ingangsdatum en herzieningen van het Privacy- en Cookiebeleid

Dit Beleid kan worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in FordPass, ons privacybeleid en het gebruik van uw gegevens of de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen.

Als we dit Beleid wijzigen, brengen we u op de hoogte van de wijzigingen. Wanneer de wijzigingen een fundamentele invloed hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële invloed op u hebben, stellen wij u voldoende van tevoren op de hoogte, zodat u de mogelijkheid heeft om uw rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld om bezwaar te maken tegen de verwerking).