Selecteer een ander land/taal

Privacy en Cookie Verklaring

Version: 0.6

Privacy- en cookieverklaring FordPass ('Verklaring')

Versie: Juni 2024

Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via FordPass, alsmede op de persoonsgegevens die wij verkrijgen van de voertuigen die je koppelt aan de app en jouw Ford-account (die met dezelfde aanmeldgegevens als die voor de app te gebruiken is).

Raadpleeg de Ford-website en Fordconnected.com voor de privacyverklaring die van toepassing is op andere Ford-producten en -diensten.

De Ford Motor-groepsmaatschappij die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor jouw persoonsgegevens hangt af van het land waar je FordPass downloadt. Zie <hier>voor informatie en contactgegevens over de betreffende Ford Motor-groepsmaatschappij die fungeert als jouw verwerkingsverantwoordelijke (“wij”).

Informatie die we verzamelen: 

Afhankelijk van hoe het voertuig is uitgerust, de abonnementen die je hebt en de privacy-instellingen die je in het voertuig selecteert, verzamelen we de volgende categorieën persoonsgegevens bij het gebruik van FordPass:

·                     Informatie die je verstrekt om een account aan te maken, zoals contactgegevens (waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer), foto (optioneel) en voertuigidentificatienummer (VIN).

·                     Verbonden voertuiginformatie waaronder:

Voertuiglocatie: De huidige locatie van het voertuig die gebruikt kan worden om de rijrichting en snelheid van je voertuig en je gebruikte laadlocaties (indien van toepassing) vast te stellen en, indien je je abonneert op Ford Secure, als we denken dat je voertuig wordt gestolen.

Rijgegevens: Hoe het voertuig wordt bestuurd en gebruikt (zoals snelheid, gebruik van het gaspedaal, remmen, veiligheidsgordels enz.).

Voertuiggegevens: Voertuigstatus, -prestaties en -diagnostiek (waaronder kilometerteller, bandendruk, brandstof- en vloeistofniveaus, deurvergrendeling, waarschuwingsindicatoren, meldingen enz.).

Laadgegevens: Hoe en wanneer de accu wordt geladen, waaronder de snelheid en duur (waar van toepassing)

Verbonden spraakgegevens: Spraakinstructies/-uitingen, wanneer je het spraakherkenningssysteem in het voertuig activeert.

Omgevingsgegevens: De weersomstandigheden, wegsegmentgegevens, wegdekomstandigheden, verkeerstekens en andere zaken uit de omgeving die tijdens het rijden worden verzameld.

·                 Locatie mobiel apparaat: Je huidige locatie die in combinatie met jouw apparaatsensoren gebruikt kan worden om je rijrichting en -snelheid vast te stellen. Als je locatiediensten hebt ingeschakeld op jouw apparaat, worden deze gegevens verzameld wanneer de app op de voor- of achtergrond draait.

·                     Route- en bestemmingsinformatie: Waaronder zoekopdrachten voor adressen of bezienswaardigheden wanneer je navigatiefuncties gebruikt.

·                     Informatie computer of mobiel apparaat: Unieke apparaat-id’s en IP-adres.

·                     Gebruik van FordPass: We verzamelen informatie over jouw gebruik van FordPass en de prestaties, waaronder informatie over wanneer en voor hoe lang je bepaalde diensten en functies gebruikt. Dit gebeurt middels cookies zoals Adobe Analytics, Aptelligent en DynaTrace. Indien nodig verzamelen we deze informatie met jouw toestemming. Je kunt op elk moment je toestemming (waar van toepassing) intrekken via de knop 'Privacy' in het onderdeel 'Account' van de FordPass-app. Voor meer informatie over cookies kun je het onderdeel "Cookie-achtige technologieën actief op de FordPass-app" bekijken.

·                     Ford Credit. Je kunt ook via de app toegang verkrijgen tot je Ford Credit-accountmanager. Ford Credit gebruikt jouw persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van Ford Credit.

· Alleen voor Ford Secure-gebruikers.

o Wanneer je aangifte doet van een gestolen voertuig bij de politie meldt, krijg je een referentienummer  van je aangifte. We vragen je dan om ons het referentienummer te geven, zodat we de politie kunnen helpen bij het terugvinden van je voertuig. Bij het terugvinden van je voertuig kunnen we aanvullende informatie van je verzamelen om ons en de politie te helpen bij het terugvinden.

Zo gebruiken we je informatie:

We combineren de over jou via FordPass en voertuigen verzamelde informatie met andere verzamelde gegevens in verband met de volgende doeleinden:

Doel

Rechtsgrondslag

Bieden van functies en services: Om je de mogelijkheid te bieden om bepaalde voertuigfuncties te bedienen, om van alle services waar je een abonnement op hebt te genieten (bijv. Ford Secure) en om aan je verzoeken te voldoen

Uitvoering van de overeenkomst

Klantenondersteuning: Om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden

 

Uitvoering van de overeenkomst

Productkwaliteit en -ontwikkeling: Om te controleren of een functie of dienst voldoet aan het beoogde doel, waaronder prognoses. Om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en ontwikkelen.

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van de door ons geleverde diensten aan jou, onze dealers en leveranciers te toetsen en beoordelen. We gebruiken deze informatie om de klantenervaring te begrijpen en verbeteren.

Gerechtvaardigd belang

Ontwikkelen van marketingstrategieën

 

Gerechtvaardigd belang

 

Om je marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met jouw communicatievoorkeuren.

Toestemming

Om aanbevelingen te maken en jouw ervaring te personaliseren. Met jouw toestemming kunnen we informatie over je voertuig en hoe deze wordt gebruikt, waaronder rijgegevens (zoals snelheid en remgedrag) en de voertuiglocatie, analyseren en gebruiken om jou aanbevelingen te kunnen doen en gepersonaliseerde ervaringen te kunnen leveren.

Toestemming

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om te reageren op verzoeken tot informatie van overheidsinstanties of andere derden, om criminaliteit en fraude te voorkomen en detecteren, of om jouw rechten of die van anderen te beschermen.

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

 

Zo delen we informatie:

We kunnen de peroonsgegevens die we via FordPass en van de aangesloten voertuigen verkrijgen, delen:

·                Met onze geautoriseerde dealers onder de dealerzoeker en met onze groepsmaatschappijen.

·                We kunnen voertuiggegevens delen met onze geautoriseerde dealers, zodat ze jou gemakkelijker kunnen helpen bij de diagnose en reparatie van het voertuig. Onder voorbehoud van jouw toestemming kunnen we deze informatie ook delen met dealermarketing als doel.

·                Met bedrijven of andere organisaties die we hebben ingehuurd om diensten namens ons te verlenen, zoals hosting en informatietechnologieleveranciers;

·                Met professionele adviseurs;

·                Met de politie, als je een actief Ford Secure-abonnement hebt en ons op de hoogte brengt van een diefstal van jouw voertuig.

·                Met een wetshandhavingsinstantie, rechtbank, toezichthouder, overheidsinstantie of andere derde partij wanneer wij denken dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten, die van mogelijke derden en de persoonlijke veiligeid van individuen te beschermen, of om fraude, veiligheids- of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of dit op enigerlei andere wijze aan te kaarten.

·                Met een nieuwe eigenaar als we (een deel van) ons bedrijf verkopen.

Voor een aantal van de diensten is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens delen met:

·                Als je ervoor kiest om een product of abonnement aan te schaffen bij Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) via je Ford-account, delen we je accountgegevens met FSM (zoals je VIN, naam, land, e-mail- en postadres, indien van toepassing). FSM zal deze gegevens,samen met alle andere informatie die je aan hen levert, gebruiken om met je te communiceren over je bestelling, aan je aanvraagverzoek te voldoen en om je te helpen bij mogelijke vragen. FSM kan ook geaggregeerde gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het aantal en type gekochte abonnementen. FSM gebruikt je persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die je met haar hebt gesloten (c.q. voor het leveren van de opgevraagde diensten/producten). Bovendien heeft FSM een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van inzicht in de abonnementsaankopen om de productontwikkeling en marketing verder te ontwikkelen. FSM kan ons informeren dat je het abonnement hebt aangeschaft zodat we je functies voor in het voertuig kunnen leveren en je deze functies kunt bedienen via de app. Indien het noodzakelijk is voor het leveren van de dienst kan FSM ook sommige gegevens delen met de provider

Product

Provider

Gedeelde informatie

FordPass-oplaadnetwerk

Ionity GmbH

Nummer FordPass-oplaadkaart, gedeeltelijke VIN

 

The New Motion B.V.

Nummer FordPass-oplaadkaart

 

BP Chargemaster Limited

(alleen in het VK)

Nummer FordPass-oplaadkaart, uniek referentienummer, naam, e-mailadres, postadres

Neutrale server

Caruso

Afhankelijk van de door jou gekozen dienst, kan dit voertuiglocatie, -informatie, en rijgegevens omvatten

 

Hoge beweeglijkheid

Afhankelijk van de door jou gekozen dienst, kan dit voertuiglocatie, -informatie, en rijgegevens omvatten

Live Traffic

Plaatselijke gevareninformatie

HERE Global B.V

Voertuiglocatie, rijrichting en -snelheid welke anoniem is gemaakt

Elke provider gebruikt de informatie in overeenstemming met zijn privacyverklaring.

Wanneer je betaalt via FordPay (dat wordt beheerd door FCE Bank Plc), zal FSM jouw gebruikers-ID, gegevens van de door jou aangevraagde product en jouw betalingsbedrag met FordPay. FordPay gebruikt jouw gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/terms.html. Raadpleeg laatstgenoemde privacyverklaring voor meer informatie over hoe FSM je gegevens gebruikt, internationale doorgiften van jouw persoonsgegevens en het uitoefenen van jouw rechten. Om contact op te nemen met FSM, zie https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

·                Als je een gratis proefversie voor real-time verkeer en plaatselijke gevareninformatie gebruikt, delen we jouw voertuiglocatie, rijrichting en snelheid met onze leverancier HERE Global B.V.. We delen deze gegevens op een zodanige wijze dat jij of jouw auto niet kunnen worden geïdentificeerd.

·                Als je ervoor kiest om de wifihotspot in je voertuig te activeren bij onze netwerkprovider Vodafone Global Enterprise Limited ("Vodafone"), sturen we Vodafone jouw VIN en SIM-identificator van jouw voertuig om de dienst in te schakelen. Lees de privacyverklaring van Vodafone om meer te weten te komen over hoe zij jouw persoonsgegevens gebruikt. Vodafone informeert ons wanneer bepaalde datalimieten worden bereikt, zodat we deze informatie in de app kunnen tonen of aan jou kunnen melden als je onze klantenservice belt.

·                Als je de SYNC4 Connected Navigation- of Connected Built-In Navigation-diensten gebruikt, delen we een unieke voertuigidentificator, de huidige gps-locatie van het voertuig, route- en bestemmingsgegevens en zoekopdrachten voor adressen en bezienswaardigheden met Garmin. Garmin zal deze informatie in overeenstemming met haar privacyverklaring gebruiken.

·                 Als je wilt profiteren van Alexa in het voertuig en Ford Streaming, moet je je voertuig koppelen aan je Amazon-account. Zodra je verbinding hebt gemaakt, lever je voertuiggegevens (zoals voertuigidentificatie, model en softwareversie) door aan Amazon bij elk voertuigcontact.  Amazon is de beheerder van de persoonsgegevens die je verstrekt bij het gebruik van Alexa. Raadpleeg het [privacybeleid] van Amazon voor meer informatie.

·               FordPass gebruikt services van Google Maps en Google Application Programming Interfaces (API's) om essentiële functies te bieden voor FordPass-kenmerken met kaarten, adresgegevens en zoekopdrachten naar plekken of nuttige plaatsen, inclusief kenmerken zoals FordPass-locatie (om een voertuig in uw FordPass-garage te helpen vinden) en Openbaar opladen (indien beschikbaar voor uw voertuig).

Indien ingeschakeld, gebruikt Google cookies en worden de volgende gegevens met Google gedeeld voor de doeleinden die worden beschreven in hun privacybeleid (hieronder).

·Nauwkeurige locatie - afhankelijk van het FordPass-kenmerk of de functie die wordt gebruikt, kan dit de precieze locatie van een voertuig, uw mobiele apparaat, een laadstation of een andere plek of nuttige plaats zijn die u zoekt. Uw locatiegegevens worden alleen op de voorgrond met Google gedeeld.

·Identificatiegegevens (zoals het IP-adres van het apparaat, een unieke identificatiecode van Maps Software Development Kit (SDK), een algemene identificatiecode van de FordPass-app)​

·Technische apparaatinformatie (zoals apparaattype, versienummer van het besturingssysteem, SDK-versienummer, schermgrootte, kleurthema, enzovoort);​

·Brengt gegevens over prestatie- en interactiegebeurtenissen in kaart (zoals pannen, zoomen en abnormale beëindigings-/crashstatistieken); en​

·Uw zoekopdrachten.​

Google gebruikt cookies en de persoonlijke informatie die het verzamelt door gebruik te maken van de Google Maps-services en Google API's: om de Google Maps-services en andere services te leveren die worden ondersteund door de Google API's; om problemen op te lossen en technische ondersteuning te bieden; om de veiligheid en capaciteit van het Google Maps-platform te behouden; om Google Maps en andere API's, producten en services van Google te verbeteren; en voor hun andere doeleinden beschreven in het Privacybeleid[A1] van Google

U heeft de mogelijkheid om toestemming te geven voordat u een FordPass-functie gebruikt die de Google Maps-services of Google API's omvat. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via uw Privacyinstellingen, onder het tabblad 'Account'. Als u dit weigert, kunt u Google Maps niet gebruiken in de FordPass-functies die ervan afhankelijk zijn voor essentiële functionaliteit.

·                Wanneer je de functie Digital Roadside Assistance op een voertuig dat is gekoppeld aan de app gebruikt, delen we (tenzij je je afmeldt) jouw naam, locatie en telefoonnummer met de plaatselijke wegenwacht zodat zij je de dienst kunnen leveren. De wegenwacht gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacyverklaring. Informatie zoals jouw VIN, gegevens over de conditie van jouw voertuig en de reden voor het bellen naar de wegenwacht kunnen met ons worden gedeeld voor de doelen zoals uiteengezet in deze Verklaring (zoals productverbetering, -onderzoek en -ontwikkeling).

·                Wanneer je ons vraagt om voertuiginformatie elektronisch te delen met de door jou gekozen dienstverlener, bijvoorbeeld als je een overeenkomst hebt gesloten met een externe dienstverlener voor een op gebruik gebaseerd verzekeringsproduct, of een product dat wordt ondersteund door een neutraal serverplatform

·                Wanneer je verbinding maakt met andere bevoegde FordPass-accounthouders, worden je profielfoto en voornaam gedeeld.

·                We kunnen geanonimiseerde informatie (bijv. omgevingsgegevens) delen met derde partijen.

Waar je informatie wordt opgeslagen:

Jouw persoonsgegevens worden lokaal op je mobiele apparaat opgeslagen en op servers die door ons en onze dienstverleners worden beheerd. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming van het land waar je de app hebt gedownload, en kunnen worden doorgegeven naar landen binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), evenals naar landen buiten de EER (waaronder naar het Verenigd Koninkrijk, de VS, India en onze groepsmaatschappijen die worden vermeld op de webpagina van Ford Motor Company Group)

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens in identificeerbare vorm zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn uiteengezet. Over het algemeen betekent dit dat we persoonsgegevens bewaren zolang een van de volgende redenen van toepassing zijn:

-       jouw persoonsgegevens zijn redelijkerwijs vereist om de diensten aan jou te leveren;

-       jouw persoonsgegevens zijn redelijkerwijs vereist om het doel waarvoor je persoonsgegevens hebt aangeleverd of waarvoor wij deze verzameld hebben, te behalen;

-       jouw persoonsgegevens zijn redelijkerwijs vereist om onze rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen (in dit kader worden persoonsgegevens over het algemeen bewaart voor de duur van de relevante verjaringstermijn in jouw jurisdictie); of

-       we zijn anderszins door geldende wet- of regelgeving gehouden om jouw persoonsgegevens te bewaren.

Cookie-achtige technologieën actief op de FordPass-app

Wat zijn cookie-achtige technologieën?

Cookie-achtige technologieën worden veel gebruikt om apps efficiënter te laten werken. Deze technologieën worden in de app voor de volgende doeleinden gebruikt:

·         Strikt noodzakelijk: Deze technologieën zijn vereist voor de basisfunctionaliteiten van de website en het leveren van de diensten.

·         Prestaties: Met deze technologieën kunnen wij onze app-functionaliteiten verbeteren en marktonderzoek uitvoeren door het gebruik van de app te volgen. We gebruiken Adobe Analytics om gepseudonimiseerde profielen aan te maken over hoe de app gebruikt wordt. Je kunt bezwaar indienen tegen het aanmaken van dergelijke profielen. Daarnaast gebruiken we Aptelligent om technische informatie van jouw apparaat te verzamelen op het moment dat de app crasht, zodat we kunnen begrijpen wat er misging.

·         Advertenties: indien je daarvoor jouw toestemming hebt gegegeven, kunnen we deze technologieën gebruiken om het succes van onze advertentiecampagnes te beoordelen en de marketing die je ontvangt te personaliseren. Je kunt je toestemming voor tracking cookies op elk moment intrekken via de knop ‘Privacy’ in het onderdeel ‘Account’ van de app.

·         Voor Assistent-doeleinden: Als je contact opneemt met een Ford Assistent, kunnen we deze technologieën met jouw toestemming gebruiken om Ford Assistenten jouw recente gebruik van de app te laten zien. Zo kunnen ze je makkelijker helpen.

Jouw keuzes, rechten en hoe contact met ons op te nemen

 

·         Jouw keuzes

Je kunt:

- jouw marketing-, cookie- en locatievoorkeuren op elk moment bijwerken en beheren via de knop ‘Privacy’ in je ‘Account’.

- ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken. Dit kan het gebruik van bepaalde diensten beperken of onmogelijk maken (als je bijvoorbeeld je gps-gegevens niet meer deelt, kan Live Traffic je geen actuele verkeersinformatie meer geven. Als je geen voertuiggegevens meer deelt, kun je de auto ook niet meer op afstand ver- en ontgrendelen).

- voorkomen dat gegevens tussen het voertuig en FordPass worden uitgewisseld of een voertuig permanent loskoppelen van FordPass (bijvoorbeeld wanneer je het voertuig verkoopt). Zie voor meer informatie de verbindingsinstellingen in het voertuig en de veelgestelde vragen over FordPass. Als je een voertuig loskoppelt van FordPass of de gegevensdeling tussen het voertuig en FordPass stopzet, kan het zijn dat je bepaalde diensten niet meer kunt gebruiken. Als je een actief Ford Secure-abonnement hebt, moet je je uitschrijven bij Ford Secure om het delen van bepaalde gegevens met betrekking tot die dienst tussen het voertuig en FordPass te stoppen of om een voertuig permanent los te koppelen van FordPass. Vergeet niet om je uit te schrijven voor FordPass en je voertuig los te koppelen van FordPass voordat je je voertuig verkoopt.

Als je anderen in de met de FordPass-app verbonden voertuigen laat rijden, vertel hen dan hoe FordPass werkt en hoe ze kunnen voorkomen dat gegevens tussen FordPass en verbonden voertuigen worden gedeeld. Vertel ze dat ze een kopie van deze Verklaring kunnen verkrijgen via de Ford-website of via Fordconnected.com.

·         Jouw rechten

Je hebt het recht om te weten welke gegevens we over jou bewaren en voor welke doeleinden, evenals het recht om deze gegevens indien nodig te wijzigingen. Je hebt in bepaalde situaties ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens, en ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik ervan te beperken. In bepaalde situaties kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens aan jou te verstrekken in een machineleesbare vorm, zodat je deze kunt delen met andere organisaties (dit wordt ook wel het recht op 'dataportabiliteit' genoemd).

We moedigen je aan om met ons contact op te nemen om jouw persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren als deze veranderen of als de informatie die we over je hebben onnauwkeurig is.

·         Contact

 

Als je niet tevreden bent met hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, hopen we dat je dat in eerste instantie aan ons laat weten zodat we op jouw zorgen kunnen ingaan. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen of zorgen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, of een van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je een FordPass Assistent bellen of schrijven naar:

Privacy Enquiry, PO Box 616, Hull HU9 9PR

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

dpeurope@ford.com

Beveiliging van je informatie

 

We gebruiken passende systemen, beleid, procedures en technologiëen om de beveiliging en juistheid van jouw persoonsgegevens te beschermen en te behouden.

 

Andere websites

FordPass kan links bevatten naar andere apps of websites die buiten onze controle en niet onder deze Verklaring vallen. Als je via de verstrekte links andere websites bezoekt, kunnen de exploitanten van die websites informatie over jou verzamelen die door hen wordt gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaring, die anders kan zijn dan dat van ons.

 

Ingangsdatum en herzieningen van het Privacy- en cookiebeleid

 

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt in verband met wijzigingen in FordPass, onze privacyprocedures, het gebruik van jouw informatie en/of in toepasselijke wet- en regelgeving.

Als we deze Verklaring wijzigen, stellen we je op de hoogte van de wijzigingen. Als de wijzigingen een wezenlijke impact hebben op de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, of als ze op een andere manier een substantiële impact op jou hebben, dan laten we je dit tijdig weten zodat je de kans hebt om jouw rechten uit te oefenen (bijv. bezwaar aantekenen tegen de verwerking).