Selecteer een ander land/taal

Algemene Voorwaarden

Version: 0.9

Algemene voorwaarden voor gebruikers van FordPass in Europa

(“algemene voorwaarden”)

Versie: Mei 2023

Welkom bij FordPass, een slimmere manier om onderweg te zijn! FordPass is een nieuw platform dat je uitdaagt anders te reizen. Aan de hand van een reeks gepersonaliseerde, digitale en fysieke oplossingen biedt FordPass je meer mobiliteitsopties, zodat je verder kan gaan dan je ooit had verwacht.

Voordat we beginnen, willen we je graag uitleggen hoe FordPass werkt en dien je op "Ik ga akkoord" te klikken om onze algemene voorwaarden te aanvaarden. Lees alles goed door. Je kunt de inhoudsopgave hieronder gebruiken om snel van het ene naar het andere onderwerp te gaan:

1.   Algemene informatie

1.   FordPass-overeenkomst

2.   Systeemvereisten

2.   Diensten

1.   Mijn Dealer

2.   Mijn Voertuigen

3.   FordPass-voordelen

4.   Parkeren

5.   Operationeel

6.   Ford Secure

3.   Ford-adviseurs

4.   Ford Assistance

5.   Termijn

6.   Voertuigveiligheid

7.   Gegevensbescherming en -beveiliging

8.   Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.   Bijzondere voorwaarden

2.   Materialen van derden

9.   Beperkte licenties

10. Kennisgeving inzake handelsmerken

11. Aansprakelijkheid

12. Toepasselijk recht

13. Abonnementen

14. BlueOval™ Charge Network

15. Ford Pay

16. Contact met ons opnemen

 

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de FordPass-applicatie (“FordPass”) en gelden tussen de gebruiker van FordPass (hierna "jij/je") en [Ford, in de betekenis van jouw plaatselijke Ford-entiteit overeenkomstig de lijst met Ford-entiteiten die hieronder is opgenomen] (hierna "Ford", “we/wij”, “ons”).

Deze voorwaarden wijzigen geenszins de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die je mogelijk hebt met ons of met een andere Ford-onderneming. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over FordPass. FordPass is een dienst waarvoor we gegevens over jou, over je mobiele apparaat en over je voertuig, zoals locatie en rijeigenschappen, gebruiken om je geweldige functies en diensten te kunnen leveren en berichten te sturen die op jouw interesses zijn afgestemd. Lees ook onze privacyverklaring (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/privacy.html) voor meer informatie. Bezoek https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/terms.html om een exemplaar van deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken. Deze algemene voorwaarden kun je ook terugvinden in je accountinformatie in FordPass. Je zult ook een exemplaar van deze voorwaarden ontvangen op een duurzaam medium (bijv. als onderdeel van een e-mail) zodra de overeenkomst is gesloten. De toegang tot en het gebruik van FordPass op grond van deze algemene voorwaarden is beperkt tot Europa.

 

1.    FordPass-overeenkomst

Ford biedt via FordPass basisfuncties aan en faciliteert in afzonderlijke applets toegang tot voertuiginformatie en ondersteunende diensten ("diensten"). De diensten die tot je beschikking staan, worden hieronder in hoofdstuk 2 beschreven. Om gebruik te kunnen maken van de functies en diensten van FordPass, moet je je registreren en deze algemene voorwaarden accepteren. Bij je registratie voor FordPass maak je inloggegevens aan door je e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Je kunt gebruikers-ID's aanmaken voor verschillende berijders. Iedere berijder zal bij het gebruik van FordPass gebonden zijn aan deze algemene voorwaarden. Voor het gebruik van sommige diensten zal mogelijk een afzonderlijk contract moeten worden gesloten en op deze diensten kunnen andere, bijzondere contractuele bepalingen van toepassing zijn ("bijzondere voorwaarden"). Naast deze algemene voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden van toepassing.

Door de voorwaarden te aanvaarden (het vakje aanvinken) en op "Ik ga akkoord" te klikken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden wanneer je FordPass gebruikt.

Deze voorwaarden zullen gelden vanaf het moment dat je een bevestiging per e-mail ontvangt of uiterlijk wanneer je de diensten kunt gebruiken. Zodra de voorwaarden van kracht zijn, word je geacht een overeenkomst met ons te zijn aangegaan.

Bij registratie voor FordPass moet je een land kiezen, je voor-, achternaam en e-mailadres verstrekken en een wachtwoord aanmaken. Je kunt ook je mobiele telefoonnummer en huisadres toevoegen. Bovendien kun je ervoor kiezen marketingberichten van ons te ontvangen door daarvoor toestemming te geven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken via de aangegeven wijze.

Persoonsgegevens die nauw verband houden met een dienst, worden verzameld op een applet-specifiek scherm.

Wij zullen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (wanneer wij dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk achten, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of op grond van de wet- en regelgeving, als we de reikwijdte van onze bestaande diensten wijzigen of indien we nieuwe diensten invoeren). Als wij de reikwijdte van onze bestaande diensten uitbreiden, nieuwe diensten invoeren of als de voorgestelde wijzigingen gunstig voor jou zijn, word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als we je op de hoogte hebben gebracht van de voorgestelde wijzigingen en je zonder bezwaar te maken bent doorgegaan met het gebruiken van FordPass na de datum dat de wijzigingen zoals aangekondigd in werking zijn getreden.

Indien voorgestelde nieuwe bepalingen je diensten of je bestaande rechten uit hoofde van deze overeenkomst beperken, zullen we je hierover, wanneer dit redelijkerwijs haalbaar is, op een redelijke termijn op de hoogte brengen, in geen geval minder dan twee maanden voordat de voorgestelde wijziging in werking treedt. We zullen je altijd op de hoogte brengen van voorgestelde wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat momenteel bij ons staat geregistreerd en door middel van push-berichten. In deze kennisgevingen zullen we aangeven op welke datum de voorgestelde bepaling in werking treedt.

Als je een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kun je deze overeenkomst op elk willekeurig moment opzeggen (zoals hieronder uiteengezet in hoofdstuk 5).

 

2.    Systeemvereisten

Om FordPass te gebruiken heb je een compatibele mobiele telefoon of ander mobiel apparaat nodig, evenals een internetverbinding (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht) en software (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht). Mogelijk zullen er van tijd tot tijd ook updates of upgrades nodig zijn. Neem contact op met je mobiele provider voor meer informatie met betrekking tot gebruikstarieven en -kosten. Voor alle duidelijkheid: wij beheren geen mobiel-telefoonnetwerk en bieden dergelijke diensten niet aan.

Voor toegang tot de diensten van FordPass moet je Ford-voertuig een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem hebben. Als je voertuig is uitgerust met SYNC, ga je ermee akkoord dat we je SYNC-software updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de SYNC-software mogelijk via FordPass updaten. Er kunnen tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is afhankelijk van de mogelijkheden die het mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren en de dekking van het data-abonnement.

Het is jouw verantwoordelijkheid om je accountinformatie en wachtwoord van FordPass geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor alle onbevoegde activiteit die op je account plaatsvindt wanneer je door onoplettendheid of opzettelijk aanleiding hebt gegeven tot de onbevoegde activiteit. Je verbindt je ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van je account of wachtwoord.

De methoden voor het ongedaan maken van de installatie verschillen per apparaat. Om de installatie van FordPass ongedaan te maken, moet je de applicatiebeheertool van je apparaat gebruiken. Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor informatie.

Als je voertuig een ingebouwd apparaat heeft, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig om datatransmissies uit te schakelen. Hiervoor is mogelijk een masterreset van de SYNC-instellingen nodig.

 

2. Diensten

We kunnen in de toekomst de reikwijdte van de bestaande diensten uitbreiden en/of nieuwe diensten aan FordPass toevoegen. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de diensten die momenteel deel uitmaken van FordPass en diensten die je in de nabije toekomst zal kunnen gebruiken. Houd er echter rekening mee dat niet alle diensten beschikbaar zijn of zullen zijn in jouw land of markt.

 

1.    Mijn Dealer

Met de Mijn Dealer-functie kun je contact leggen met jouw Ford-dealer, servicebeurten inplannen, Ford-dealers lokaliseren, het adres van je Ford-dealer opzoeken en de nieuwe voorraden van je Ford-dealer bekijken. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Alle afspraken voor service- en onderhoudsbeurten zijn de verantwoordelijkheid van jou en van je Ford-dealer. Ford-dealers zijn onafhankelijke juridische entiteiten en we zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de activiteiten van dealers, waaronder de diensten die je Ford-dealer je verleent of de inhoud van de websites van Ford-dealers.

Met de Mijn Dealer-functie kun je mogelijk ook de nieuwe voorraden van de Ford-dealer van je voorkeur bekijken. De informatie over voorraden op FordPass zal mogelijk geen exacte afspiegeling vormen van de actuele voorraden van je Ford-dealer. Wij zijn niet verplicht de voorraden die door individuele Ford-dealers worden opgegeven, te controleren. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden. Neem contact op met je Ford-dealer voor informatie over de prijzen en beschikbaarheid van voertuigen en de geldende algemene voorwaarden.

 

2.    Mijn Voertuigen

Met de Mijn Voertuigen-functie heb je via FordPass mogelijk toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot je voertuig. Om je voertuig te registreren voor de Mijn Voertuigen-functie, moet je het chassisnummer invoeren. Je moet een bevoegd gebruiker zijn om je FordPass-account te mogen koppelen aan het chassisnummer van een voertuig dat je niet bezit of least. Mogelijk moet deze koppeling worden goedgekeurd door een primaire accounthouder en in het voertuig worden bevestigd. We mogen jouw chassisnummer op elk willekeurig moment uit FordPass verwijderen. Het verwijderen van een chassisnummer kan gevolgen hebben voor bepaalde FordPass-functies.

Via de Mijn Voertuigen-functie kun je mogelijk ook instructievideo's over je voertuig bekijken. FordPass zal je doorsturen naar de Ford-website (de website van jouw plaatselijke Ford-entiteit op basis van de bijgevoegde lijst met entiteiten) zodat je deze video's kunt bekijken. Deze website wordt ook beheerd door Ford, maar kan afwijkende algemene voorwaarden hebben. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Ford-website voordat je deze instructievideo's bekijkt. Je gebruik van de instructievideo's is op eigen risico. Wees voorzichtig met het gebruik van deze video's en probeer nooit om onderhoud aan het voertuig uit te voeren dat door een deskundige moet worden uitgevoerd.

De via Mijn Voertuigen verstrekte informatie is alleen bedoeld om de gebruiker van dienst te zijn. De informatie die in Mijn Voertuigen wordt weergegeven, zal mogelijk geen afspiegeling zijn van de daadwerkelijke en/of huidige status van je voertuig. Raadpleeg de instrumenten en schermen in je voertuig voor een nauwkeurige, actuele status van je voertuig.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te garanderen dat het voertuig in goede staat verkeert.

 

3.    FordPass-voordelen

Wanneer je je registreert voor FordPass, word je automatisch aangemeld voor FordPass-voordelen. Het programma FordPass-voordelen bestaat onder andere uit speciale aanbiedingen en andere acties, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de dingen die je doet via FordPass. Je hoeft FordPass-voordelen niet te gebruiken om de rest van de FordPass-app te kunnen gebruiken. Het soort en de frequentie van de aanbiedingen en acties zullen variëren, en op elke aanbieding of actie zijn specifieke voorwaarden of regels van toepassing. Het programma FordPass-voordelen staat los van alle andere loyaliteitsprogramma's die door ons of door onze partners worden aangeboden. Het programma kan op elk moment worden gewijzigd en sommige functies zullen mogelijk niet beschikbaar zijn voor alle merken en modellen.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, mogen Ford, je geautoriseerde dealer en bepaalde partners jou berichten sturen, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt via FordPass, zoals locatie en rijeigenschappen.

Hoofdstuk 7 over gegevensbescherming en privacy is met name van toepassing op FordPass-voordelen.

 

4.    Parkeren

Met de parkeerfunctie kun je beschikbare parkeerplekken zoeken door parkeerplekken weer te geven met behulp van de locatie- of mapping-diensten van derden die je al gebruikt op je mobiele apparaat. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Mogelijk zal moeten worden betaald voor het parkeren op de parkeerplaatsen die worden weergegeven. Deze tarieven worden geïnd door derden. We bieden geen parkeerdiensten aan en beheren geen parkeerplaatsen.

We controleren de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van weergegeven parkeeropties niet. We geven dan ook geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van de weergegeven parkeeropties.

5.    Operationeel

(1) Indien je voertuig is uitgerust met een ingebouwde modem, heb je mogelijk toegang tot bepaalde operationele functies via de FordPass-app. Het gaat hierbij om functies als het vergrendelen en ontgrendelen van deuren en starten en stoppen op afstand, indien deze in jouw land toegestaan zijn. Deze functies zijn mogelijk niet voor alle merken en modellen en voertuigen beschikbaar.

Bij voertuigen waarop dit van toepassing is, zal starten op afstand tot gevolg hebben dat het alarm overschakelt naar een "stand van verminderde waakzaamheid", waarbij de bewegingsdetectie voor binnen en de hellingssensoren uit worden gezet om bij het starten op afstand vals alarm te voorkomen. Het perimeteralarm zal wel actief blijven. Als voorzorgsmaatregelen zal de dubbele deurvergrendeling bij starten op afstand worden omgezet naar centrale deurvergrendeling.

Met betrekking tot de functie voor starten op afstand kan de plaatselijke wetgeving variëren. Gebruik deze functie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

(2) FordPass Connect, een optionele functie bij sommige voertuigen (inclusief SYNC Connect-dienst met een looptijd van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het voertuig, zoals geregistreerd door de Ford-dealer), is vereist om bepaalde functies te kunnen gebruiken. Na twee jaar kunnen abonnementstarieven voor FordPass Connect van toepassing worden. In dat geval zal op deze tarieven een afzonderlijke overeenkomst van toepassing zijn en zal Ford hierover contact met je opnemen.

 

(3) Neem je sleutel of sleutelhanger altijd mee wanneer je het voertuig verlaat. Ontgrendelen op afstand zal mogelijk niet werken tijdens onderbrekingen van de dienst of als de batterij bijna leeg is.

 

(4) In sommige gevallen zal je de nieuwste versie van de FordPass-app moeten installeren voordat je de functie weer kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je altijd toegang hebt tot je voertuig, zelfs als je geen toegang hebt tot FordPass (bijv. als de ontgrendelfunctie in de app niet werkt).

 

(5) Voor bepaalde FordPass-functies moet je voertuig mogelijk een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem of een ingebouwde modem (“software”) hebben. Als je voertuig is uitgerust met dergelijke software, kunnen wij of onze partnersof dienstverleners, met jouw voorafgaande toestemming,  jouw software op afstand controleren en automatisch updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de software mogelijk via FordPass updaten. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, mogen Ford, haar partners, dienstverleners en/of aangewezen vertegenwoordigers de versie van de software periodiek controleren en op afstand updates en upgrades voor de software uitvoeren, supplementen aan de software toevoegen of wijzigingen in de software aanbrengen. Er kunnen door je mobiele provider tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

 

(6) Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is ook afhankelijk van de mogelijkheden die je mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren (bijv. tunnels, garages, gepland onderhoud van de back end-servers van Ford enz.) en de dekking van het internet of data-abonnement.

 

(7) Als je voertuig ingebouwde connectiviteit heeft en je het voertuig via FordPass verbindt, zal je voertuig gegevens naar Ford blijven verzenden, zelfs als je de installatie van FordPass ongedaan maakt. Als je de datatransmissie wil uitschakelen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig. Hiervoor is mogelijk een masterreset van de SYNC-instellingen nodig.

 

(8) Indien geïnstalleerd, kun je in FordPass met de voertuigstatusfunctie bepaalde meldingen bekijken over de staat van het voertuig. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op de staat van de accu, het brandstofniveau, het brandstofgebruik, de kilometerteller, de bandenspanning, het chassisnummer en andere diagnostische informatie. Deze meldingen moeten niet worden gebruikt of beschouwd als vervanging van het normale voertuigonderhoud. Als je denkt dat er iets mis is met je voertuig, raadpleeg dan altijd een deskundige voor een diagnose en het nodige onderhoud.

 

(9) Als je voertuig een wifi-hotspot-functie heeft en je een data-abonnement hebt geactiveerd, kun je via FordPass informatie over het data-abonnement bekijken. Je moet je draadloze diensten rechtstreeks met de draadloze provider van je voertuig regelen. Alleen de provider is verantwoordelijk voor de draadloze service, op basis van de afzonderlijke algemene voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je die dienst activeert, en voor de gegevens over je abonnement die beschikbaar zijn via FordPass. Let altijd goed op de weg en laat je niet afleiden tijdens het rijden. De wifi-hotspot moet alleen door passagiers worden gebruikt.

 

(10) Het maandelijkse rapport over brandstofefficiëntie wordt zowel beïnvloed door het rijgedrag als andere niet-technische factoren die een rol spelen bij de bepaling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Iedereen rijdt anders en onder andere verkeers- en weersomstandigheden (zomer, winter). U kunt bijvoorbeeld met name op de snelweg rijden of juist op landweggetjes. Sommige mensen rijden sneller dan anderen.

Het brandstofrapport in de Ford Pass-app kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de officiële cijfers over brandstofverbruik. Om het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot van een nieuwe personenauto te vergelijken op basis van een geharmoniseerd EU-testprotocol, moet u de officiële waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot gebruiken die in uw gebruikershandleiding staan.

Het brandstofrapport van Ford in de app kan afwijken van wat andere OEM's publiceren; daarom wordt geen directe vergelijking gemaakt.

6. Ford Secure

(1) Deze dienst omvat Gestolen Voertuig Diensten (“SVS ”),

(2) Ford Secure is alleen beschikbaar als je een geldig abonnement hebt op deze diensten (“Ford Secure-abonnement”) en als je een ingebouwd, geschikt SYNC-systeem of een ingebouwde modem (“Software”) hebt.

(3) Mogelijk ontvang je een gratis proefabonnement voor jouw voertuig. Raadpleeg jouw Ford-account voor meer informatie. Na het proefabonnement zal je abonnementskosten moeten betalen om toegang tot het Ford Secure-abonnement te houden. Je ontvangt meer informatie over de beschikbare abonnementspakketten voordat je proefabonnement afloopt.

(4) Bij de verkoop van het voertuig ga je ermee akkoord om een harde reset uit te voeren op het voertuigen je Ford Secure-abonnement op te zeggen.

(5) Ford Secure dekt de volgende Europese gebieden:

Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. We behouden ons echter het recht voor om van tijd tot tijd landen aan deze lijst toe te voegen en te verwijderen en we zullen deze voorwaarden dienovereenkomstig bijwerken.

(6) Je moet een actief Ford Secure-abonnement hebben voordat je de Ford Secure-diensten in welke vorm dan ook kunt gebruiken.

(7) Om het risico van valse waarschuwingen te verminderen, verbind je  je ertoe:

a. om elke andere bestuurder van het voertuig op de hoogte te brengen dat het voertuig wordt gevolgd;

b. om ons vooraf op de hoogte te stellen als het voertuig wordt vervoerd op een veerboot of een ander vervoermiddel, zoals aanhangwagens of transportwagens; en

c. in verband met een SVS-incident, om ons te laten weten of het incident het gevolg is van een echte diefstal.

Als je hier niet aan voldoet, ben je verantwoordelijk voor alle kosten die wij maken als gevolg van gerelateerde valse waarschuwingen.

(8) Raadpleeg de relevante onderdelen van de privacyverklaring van Ford (https://www.ford.nl/belangrijke-informatie/voorwaarden-en-privacyverklaringen ) voor meer informatie over hoe we je gegevens gebruiken met betrekking tot de Ford Secure-service.

(9) Deze dienst helpt de politie bij het lokaliseren en terugvinden van je voertuig door Ford toe te staan met hen samen te werken en de locatie van je voertuig door te laten geven.

(10) Onze levering van SVS wordt ondersteund door Teletrac Navman (UK) Ltd, met statutaire zetel te KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ (“TN”).

(11) Wij, TN en de politie kunnen mogelijk contact met je opnemen in verband met een SVS-incident. Om dit te doen, gebruiken we je contactgegevens die zijn opgenomen in onze klantendatabase. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actuele en juiste contactgegevens van je hebben.

(12) Om SVS goed te laten werken, moet je beveiligingsgegevens aan ons of TN opgeven. Als je niet op verzoek de nodige beveiligingsgegevens verstrekt, zijn we niet verplicht om deze dienst te leveren.

(13) Zodra het Ford Secure-abonnement actief is, controleert de software je voertuig en stelt het je via FordPass op de hoogte als zich één van de volgende situaties voordoet:

a.            Inconsistente locatie;

b.            Onbevoegde toegang;

c.            Wijziging ontstekingsstatus;

d.            Back-up accu ingeschakeld;

e.            Versnellingsmeter;

f.            Systeemstoring;

g.            Systeem niet operationeel (deep sleep); en

h.            Harde reset,

(telkens een “SVS Incident”).

(14) Wanneer je via FordPass op de hoogte wordt gesteld van een SVS-incident, ben je verantwoordelijk voor het melden van het SVS-incident aan de politie of een andere bevoegde handhavingsinstantie ("Politie") zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, het indienen van een aangifte van een gestolen voertuig en het verkrijgen van een referentienummer. Vervolgens moet je het referentienummer van je aangifte onmiddellijk aan TN doorgeven via de contactgegevens in FordPass.

(15) Na melding van een SVS-incident in overeenstemming met hoofdstuk 2.5(12) zullen we ons redelijkerwijs inspannen om je voertuig zo snel mogelijk te vinden. Als we je voertuig kunnen lokaliseren, zullen we de politie op de hoogte brengen van de locatie van het voertuig.

(16) Bij een SVS-incident hebben we het recht om de FordPass-app en alle bijbehorende functies met betrekking tot het gestolen voertuig uit te schakelen en moet je je onthouden van het gebruik van de FordPass-app, behalve om je voertuigen te beheren die niet zijn onderworpen aan een SVS-incident, contact opnemen met het SVS-callcenter en praten met adviseurs. Indien je de FordPass-app gebruikt buiten de hierboven genoemde specifieke toepassingen, zijn we niet aansprakelijk voor je handelingen of nalatigheden.

(17) We behouden ons het recht voor om je (naast het Ford Secure-abonnement) alle kosten in rekening te brengen die wij maken om het voertuig te vinden of proberen te vinden naar aanleiding van een vals alarm dat jij of een gebruiker van het voertuig opwerpt op grond van hoofdstuk 2.5(15).

(18) Niets in deze Overeenkomst legt de politie een wettelijke zorgplicht of aanspraak op die groter is dan of verschilt van die welke aan het publiek verschuldigd is en wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de politie.

3. FordGuide

Met de functie FordGuide kun je telefonisch, via live chat of via e-mail contact opnemen met een adviseur als je hulp nodig hebt met een van de vele voordelen en mobiliteitsoplossingen van FordPass. Ford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het gesprek of van de door de netwerkprovider geleverde internetverbinding. Als je contact opneemt met FordGuide, zal de netwerkprovider uit hoofde van jullie overeenkomst mogelijk kosten in rekening brengen. Bij het gebruik van FordPass of de dienst FordGuide in het buitenland, kunnen bovendien roamingkosten van toepassing zijn.

Via FordPass kun je contactinformatie verstrekken aan een adviseur zodat deze via telefoon of e-mail contact met je kan opnemen. Als je je aanmeldt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van FordPass, kan FordGuide je vragen je telefoonnummer of e-mailadres te verifiëren. Als je jouw persoonlijke contactgegevens verstrekt, stem je er expliciet mee in dat FordGuide contact met je opneemt. Alle persoonsgegevens en informatie die je verstrekt binnen FordPass of aan de FordGuides, zal vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacyverklaring. FordGuide zal je nooit naar je wachtwoord of pincode vragen.

 

4. Ford Assistance

In geval van autopech kun je met de Ford Assistance-functie een hulpdienstcentrum bellen. Alle hieruit voortvloeiende communicatiekosten, die per land en leverancier kunnen verschillen, komen voor jouw rekening.

Deze functie werkt alleen als je binnen de app toestemming hebt gegeven voor het verzenden van je huidige locatie. Het hulpddienstcentrum zal deze informatie gebruiken om je locatie te verifieren. Ford ontvangt of verwerkt deze gegevens niet. Er is een internetverbinding vereist om de app met de functie voor locatietransmissie te kunnen gebruiken; alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

De locatie kan alleen worden verzonden als je mobiele apparaat een geldige locatie kan bepalen. De positie die je verstuurt, kan niet worden gebruikt om je exacte locatie in een gebouw (bijv. flatnummer, verdieping enz.) vast te stellen.

Ford streeft ernaar het telefoongesprek met de hulpdienst tegen een zo laag realistisch mogelijke prijs aan te bieden. Mogelijk zal je moeten betalen voor de diensten die de hulpdiensten naar aanleiding van deze functie aan je verlenen.

Ford aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de openbaarmaking van je gegevens als gevolg van fouten in de datatransmissie en/of onbevoegde toegang door derden die te maken heeft met de door een derde partij aangeboden internet- of telefoonverbinding.

5. Termijn

Deze overeenkomst zal van kracht blijven totdat deze door jou of door ons wordt opgezegd. Wij mogen deze overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Jij mag deze overeenkomst op elk willekeurig moment direct, om welke reden dan ook, beëindigen door ons schriftelijk (inclusief per e-mail) te laten weten dat je jouw FordPass-account wilt opzeggen. We zullen je verzoek vervolgens verwerken en ervoor zorgen dat je account wordt afgesloten en dat alle dataverbindingen met het FordPass-platform worden opgeheven.

In aanvulling op het voorgaande mogen wij deze overeenkomst op elk willekeurig moment (redelijk handelend) na een schriftelijke kennisgeving (onder meer door een e-mail te versturen naar het adres dat je bij ons geregistreerd hebt) beëindigen of je toegang tot de functies van de app tijdelijk opschorten om onder andere  de volgende redenen:

1.   als je een bepaling ernstig en aanhoudend schendt en deze schending niet corrigeert (indien dat mogelijk is) binnen 5 dagen nadat je een schriftelijk verzoek hebt ontvangen om dit te doen; of

2.   indien er zich omstandigheden voordoen waarin dergelijke maatregelen (naar onze mening) het geïdentificeerde risico zullen beperken of indien door het nemen van dergelijke maatregelen kan worden voorkomen dat je FordPass misbruikt, manipuleert of ondermijnt;

Na beëindiging van deze overeenkomst zullen we de FordPass-account sluiten en mogen wij eventuele gebruikers-ID's die je voor andere gebruikers (berijders van het voertuig) hebt gecreëerd achterhalen.

 

6. Voertuigveiligheid

Waarschuwing: We raden het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden sterk af. Gebruik FordPass niet terwijl je rijdt. Het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden kan op grond van bepaalde toepasselijke verkeerswetten en -regels verboden zijn. Het raadplegen of gebruiken van FordPass op mobiele apparaten tijdens het rijden kan je aandacht van de weg afleiden en als gevolg hebben dat je de macht over het stuur verliest, een botsing veroorzaakt en gewond raakt of dat anderen gewond raken. FordPass kan berichten en push-meldingen naar je mobiele telefoon versturen. Lees geen berichten op mobiele apparaten terwijl je rijdt.

 

7. Gegevensbescherming en -beveiliging

Ford verzamelt, bewaart, verwerkt en gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens, met inbegrip van aan de bestuurder gerelateerde gebruiks- en voertuiggegevens, voor zover dit noodzakelijk is om de diensten die via FordPass worden aangeboden te verlenen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover lees je de privacyverklaring.

 

8. Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.    Bijzondere voorwaarden

Voor het gebruik van sommige diensten zul je mogelijk een afzonderlijke overeenkomst moeten sluiten met ons of met één van de Ford-partners. Op deze afzonderlijke overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke overeenkomsten gelden tussen jou en één van onze Ford-partners en wij zijn hier geen partij bij.

Indien er bijzondere voorwaarden op een dienst van toepassing zijn, zullen de toepasselijke bijzondere voorwaarden aan je worden getoond voordat je de dienst voor het eerst gebruikt en kun je een exemplaar van het document bewaren. Je zult worden gevraagd de bijzondere voorwaarden te aanvaarden als je de dienst wilt gebruiken. Indien je weigert de bijzondere voorwaarden te aanvaarden, kun je de dienst waarop deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, niet gebruiken. Alleen de bijzondere voorwaarden die je hebt aanvaard zijn bindend en van toepassing op je gebruik van diensten.

 

2.    Materialen van derden

FordPass kan ook links bevatten naar websites of diensten van derden (die niet onder de bijzondere voorwaarden vallen) die geen eigendom van ons zijn en niet onder ons zeggenschap staan, inclusief, maar niet beperkt tot websites van onze Ford-partners (“diensten van derden”). We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van diensten van derden. Daarnaast zullen en kunnen we de inhoud van een dienst van derden niet censureren of bewerken. Wanneer je een dienst van derden gebruikt, verlaat je het FordPass-platform. Je moet altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke dienst van derden die je bezoekt lezen voordat je FordPass verlaat. We zullen het aangeven wanneer je een dienst van derden gebruikt. Je zult altijd weten of je onze diensten of een dienst van derden gebruikt.

Om diensten te verlenen kan FordPass gegevens uit bronnen van derden gebruiken, zoals plattegronden en adressen. Deze gegevens en andere informatie zullen mogelijk niet altijd nauwkeurig zijn. Voorwaarden met betrekking tot op locatie gebaseerde diensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:

https://legal.here.com/nl-nl/terms

https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

https://legal.here.com/nl-nl/terms/general-content-supplier-terms-and-notices


Voorwaarden met betrekking tot live-verkeersinformatiediensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:

https://legal.here.com/nl-nl/terms

https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

We worden bijgestaan door Teletrac Navman (UK) Ltd bij het verstrekken van de SVS. Teletrac Navman (UK) Ltd exploiteert het callcenter dat het terugvinden van je voertuig ondersteunt.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en die van op locatie gebaseerde diensten, prevaleren deze algemene voorwaarden.

FordPass kan bepaalde vrij/openbaar toegankelijke of gedeelde software (“open source-software”) bevatten of hiervan gebruikmaken. Raadpleeg de verklaringen met betrekking tot open source-software die zijn gepubliceerd op http://corporate.ford.com/ford-open-source.html voor meer informatie over eventuele verplichtingen of beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van open source-software.

 

 

 

9. Beperkte licenties

FordPass (inclusief all software, inhoud en data) is eigendom van ons of wordt door ons onder licentie gebruikt. FordPass wordt beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of er een melding van auteursrecht of andere markering van intellectueel eigendom wordt weergegeven. Wanneer je FordPass gebruik verbind je je ertoe alle toepasselijke auteursrechtwetten na te leven, onder meer door onbevoegd kopiëren na te laten. Tenzij expliciet bepaald in deze algemene voorwaarden, verlenen wij geen expliciete gebruiksrechten met betrekking tot de aan FordPass gerelateerde eigendomsrechten.

Op voorwaarde dat je deze algemene voorwaarden naleeft, verleent Ford je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot en voor het bekijken, gebruiken, weergeven en beluisteren van FordPass en de app-materialen voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik.

Op alle rechten en autorisaties die aan je worden verstrekt, zijn ook de volgende beperkingen van toepassing:

 

1.   Je mag geen afgeleide werken creëren van FordPass, of data mining, robots of andere hulpmiddelen om gegevens te verzamelen of extraheren op FordPass gebruiken, geen database creëren van de materialen van FordPass of de websites of deze systematisch downloaden of opslaan, geen delen van FordPass koppelen of framen en de broncode of structuur van een of meerdere delen van de FordPass niet extraheren, afleiden of trachten te extraheren of af te leiden door middel van reverse engineering, demontage, decompilatie of op andere wijze, noch toestaan dat derden dit doen.

2.   Je mag FordPass niet gebruiken op een manier die onwettig, onrechtmatig, lasterlijk of bedrieglijk is of de privacy van een ander schendt en ook niemand op grond van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap discrimineren.

3.   Je mag FordPass niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die een persoon, bedrijf of entiteit, waaronder ons, nabootst.

4.   Je mag onze servers en netwerken niet (proberen te) onderbreken of (proberen te) verstoren en je moet de voorschriften van ons netwerk met betrekking tot toegang en beveiliging naleven.

 

10.           Kennisgeving inzake handelsmerken

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's die voorkomen in FordPass zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Ford. Het zonder toestemming gebruiken van in FordPass getoonde handelsmerken is verboden.

 

11.           Aansprakelijkheid

Ford zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat FordPass veilig kan worden gebruikt en te voorkomen dat de app schade aan je apparaat of aan andere op je apparaat opgeslagen digitale inhoud veroorzaakt. Ford kan echter niet garanderen dat FordPass altijd veilig, beveiligd en vrij van fouten, virussen en andere schadelijke programma's is.

Ford zal alle diensten die het bedrijf direct aan je levert, met gepaste vakkundigheid en zorg verlenen.

Ford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade dat/die voortvloeit uit niet-naleving van de algemene voorwaarden door jou.

Ford is niet aansprakelijk voor diensten die in het kader van een afzonderlijke overeenkomst door een derde partij aan je worden geleverd.

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst die direct door ons wordt verleend ("algemene voorwaarden van Ford"), zal Ford – voor zover wettelijk toegestaan – alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die je lijdt het resultaat is van niet-naleving door ons van de verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden van Ford met betrekking tot het gebruik van de app of diensten. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van FordPass en/of de diensten, uit.

Ford kan niet garanderen dat FordPass en/of de diensten ononderbroken en altijd volledig bruikbaar zullen zijn en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of een vertraagde nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden indien een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Onder deze omstandigheden hebben we recht op een redelijke verlenging van de termijn voor nakoming van onze verplichtingen. Ford behoudt zich ook het recht voor de app naar eigen goeddunken te wijzigen. Behalve in de elders in deze voorwaarden beschreven situaties aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien delen van de app of de door ons verleende diensten niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

Je gaat ermee akkoord deze app en de diensten voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en de app of de diensten niet voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop te gebruiken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die je lijdt als je de FordPass niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, alleen aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren als gevolg van de schending.

Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Ford voor het volgende beperken:

1.   overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Ford;

2.   bedrog of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

3.   elke andere aansprakelijkheid die op basis van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

 

12.           Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van het land waar jij woonachtig bent op het moment dat deze overeenkomst wordt gesloten van toepassing.

 

13. Abonnementen

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Via het abonnementsplatform van Ford Mobility kun je een abonnement op de Live Traffic-dienst ('abonnement') aanschaffen bij Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS ('FSM'). Je abonnement zal doorlopen totdat het door jou of door ons wordt geannuleerd (zie artikel 3 hieronder).

1.2 De Live Traffic-dienst wordt namens FSM geëxploiteerd door HERE Global B.V., een bedrijf waarvan de hoofdvestiging zich bevindt op het adres Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland ('HERE').

1.3 Naast deze abonnementsvoorwaarden zijn de volgende HERE-voorwaarden van toepassing op je gebruik van de Live Traffic-dienst. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de abonnementsvoorwaarden:

https://legal.here.com/nl-nl/terms
https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

2. BESTELPROCES EN BETALINGEN

2.1 Om een abonnement aan te schaffen, moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

2.2 Je bestelling is een aanbod om bij ons een abonnement aan te schaffen. Wanneer je een bestelling plaatst, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd voordat een contract voor de verkoop van een abonnement ('contract') tussen ons kan worden opgesteld met betrekking tot je bestelling:

(i) Bestellen: je plaatst je bestelling door op de knop 'Nu betalen' te klikken aan het einde van het afrekenproces en je betaalgegevens aan ons te verstrekken.

(ii) Bestelling controleren: voordat je een bestelling plaatst, krijg je in het afrekenproces de kans je selectie te bekijken en, indien nodig, te wijzigen en/of eventuele fouten in de bestelgegevens te corrigeren. Neem de tijd om je bestelling door te lezen en controleren op elke pagina van het bestelproces.

(iii) Aanvaarding van onze voorwaarden: je zult worden gevraagd om te klikken om te bevestigen dat je de abonnementsvoorwaarden aanvaardt. Als je je niet wilt verbinden aan wat je leest, moet je geen bestelling plaatsen.

(iv) Bevestiging van je bestelling: zodra je je bestelgegevens hebt ingediend, krijg je op het scherm een bevestiging te zien dat je bestelling is geplaatst. Dit wil echter niet zeggen dat je bestelling ook is aanvaard. Onze aanvaarding van je bestelling vindt plaats zoals beschreven in artikel 2.2(v) hieronder.

(v) Onze aanvaarding van je bestelling: wij bevestigen onze aanvaarding van je bestelling door je een e-mailbevestiging ('bestellingsbevestiging') te sturen. De overeenkomst tussen ons komt pas tot stand op het moment dat we je de bestellingsbevestiging toesturen. Als we je bestelling niet kunnen aanvaarden, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

2.3 Als onderdeel van het afrekenproces worden de maandelijkse abonnementskosten voor het abonnement ('abonnementskosten') en het maandelijkse betaalschema ('betaalschema') weergegeven. Je gaat ermee akkoord de abonnementskosten aan FSM te betalen in overeenstemming met het betaalschema met behulp van de Ford Pay-wallet. Als gevolg hiervan machtig je FSM om de abonnementskosten op de door jou geselecteerde betaalkaart in rekening te brengen in overeenstemming met het betaalschema. De abonnementskosten en de machtiging tot inning blijven van kracht totdat je abonnement wordt geannuleerd (zoals hieronder uiteengezet in artikel 3). Raadpleeg ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de Ford Pay-wallet.

3. ANNULERING

3.1 Annulering door jou - 14 daagse annuleringsperiode (Britse wetgeving inzake consumentenovereenkomsten uit 2013)

Op grond van de Britse wetgeving inzake consumentenovereenkomsten uit 2013 (alsmede EU-recht) heb je het recht om je abonnement zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen te annuleren. De annuleringsperiode bedraagt 14 kalenderdagen vanaf de dag na de ontvangst van je bestellingsbevestiging ('annuleringsperiode').

Om je annuleringsrecht uit te oefenen, moet je ons (Ford Smart Mobility U.K. Limited) van je beslissing op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of brief, door ons te bellen enz.) waarin je naam, je geografische adres, de details van de bestelling die je wilt annuleren, je telefoonnummer en je e-mailadres worden vermeld. Je kunt het modelformulier voor annuleringen uit bijlage 1 hieronder gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om ons op de hoogte te brengen van je beslissing om te annuleren, kun je contact met ons opnemen per e-mail via FPNLD@ford.com, telefonisch op +31 205044784 of per post op het volgende adres: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS.

Je kunt ook elektronisch een annuleringsverzoek indienen via je Ford-account:

         i.            Log in op je account op https://www.ford.nl/ford-account

       ii.            Selecteer je voertuig in het vervolgkeuzemenu rechtsboven en selecteer vervolgens de tegel Abonnementen. Je krijgt dan een lijst te zien met actieve abonnementen op basis van je VIN (voertuigidentificatienummer).

     iii.            Zoek het abonnement op dat je wilt annuleren en klik op 'Beheren'

     iv.            Selecteer Abonnement annuleren op de pagina met abonnementsgegevens. We sturen je onverwijld per e-mail een bevestiging van je annuleringsverzoek.

Om de uiterste termijn voor annulering te halen, is het voldoende dat je je communicatie omtrent de uitoefening van je annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Als je het abonnement annuleert in overeenstemming met dit artikel 3, zullen we alle ontvangen bedragen terugbetalen. We zullen de terugbetaling doen zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om je abonnement te annuleren.

Tenzij je uitdrukkelijk met iets anders akkoord bent gegaan, voeren wij de terugbetaling uit via de betaalmethode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. De terugbetaling zal voor jou in geen geval kosten met zich meebrengen.

3.2 Annulering door jou - na de annuleringsperiode van 14 dagen

Ook als de annuleringsperiode van 14 dagen is verstreken, kun je gedurende de looptijd elektronisch een annuleringsverzoek indienen via je Ford-account:

         i.            Log in op je account op https://www.ford.nl/ford-account

       ii.            Selecteer je voertuig in het vervolgkeuzemenu rechtsboven en selecteer vervolgens de tegel Abonnementen. Je krijgt dan een lijst te zien met actieve abonnementen op basis van je VIN (voertuigidentificatienummer).

     iii.            Zoek het abonnement op dat je wilt annuleren en klik op 'Beheren'

     iv.            Selecteer Abonnement annuleren op de pagina met abonnementsgegevens. We sturen je onverwijld per e-mail een bevestiging van je annuleringsverzoek.

We voeren een terugbetaling naar rato uit van de betaalde abonnementskosten (gebaseerd op je gebruik van het abonnement tot de datum van annulering). Tenzij je uitdrukkelijk met iets anders akkoord bent gegaan, voeren wij de terugbetaling uit via de betaalmethode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. We verwerken terugbetalingen zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging.

3.3 Annulering door ons

Wij mogen het abonnement op elk willekeurig moment (redelijk handelend) na een schriftelijke kennisgeving (bijvoorbeeld door een e-mail te versturen naar het adres dat je bij ons hebt geregistreerd) beëindigen of (een deel van) je toegang tot het abonnement tijdelijk opschorten om onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende redenen:

a)       als je de abonnementskosten niet op de vervaldatum betaalt in overeenstemming met het betaalschema;

b)      als je een voorwaarde ernstig en aanhoudend schendt en deze schending niet corrigeert (indien dat mogelijk is) binnen 5 dagen nadat je een schriftelijk verzoek hebt ontvangen om dit te doen;

c)       als er zich omstandigheden voordoen waarin dergelijke maatregelen (ons inziens) een gedetecteerd risico zullen beperken of indien door dergelijke maatregelen kan worden voorkomen dat je misbruik maakt van het abonnement of het abonnementsplatform of het manipuleert of ondermijnt; of

d)      als wij besluiten geen diensten meer aan te bieden via FordPass.

We voeren een terugbetaling naar rato uit van de betaalde abonnementskosten (gebaseerd op je gebruik van het abonnement tot de datum van annulering). Tenzij je uitdrukkelijk met iets anders akkoord bent gegaan, voeren wij de terugbetaling uit via de betaalmethode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. We verwerken terugbetalingen zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging.

4 KENNISGEVING OVER HANDELSMERKEN

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's die worden getoond op het abonnementsplatform en in verband met het abonnement zijn het eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons. Ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken is verboden.

5 AANSPRAKELIJKHEID

FSM zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat het abonnement veilig kan worden gebruikt en te voorkomen dat het schade aan je apparaat of aan andere op je apparaat opgeslagen digitale inhoud veroorzaakt. FSM kan echter niet garanderen dat het abonnement altijd veilig en voldoende beveiligd zal zijn en geen fouten, virussen en andere schadelijke programma's bevat.

FSM zal het abonnement met gepaste vakkundigheid en zorg aan je verstrekken. FSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat of enige schade die voortvloeit uit niet-naleving van de algemene voorwaarden door jou.

Tenzij anders bepaald in deze abonnementsvoorwaarden of andere voorwaarden die van toepassing zijn op het abonnement ('Ford-voorwaarden'), zal FSM alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die je lijdt het resultaat is van toerekenbare niet-naleving door ons van de verplichtingen uit hoofde van de Ford-voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het abonnementsplatform of het abonnement. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, expliciet dan wel impliciet, die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van het abonnement, uit.

FSM kan niet garanderen dat het abonnement ononderbroken en altijd volledig bruikbaar zal zijn en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of een vertraagde nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden indien een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Onder deze omstandigheden hebben we recht op een redelijke verlenging van de termijn voor nakoming van onze verplichtingen. FSM behoudt zich ook het recht voor het abonnementsplatform naar eigen goeddunken te wijzigen. Behalve in de elders in deze voorwaarden beschreven situaties aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien door ons geleverde delen van het abonnementsplatform of van het abonnement niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

Je stemt ermee in het abonnementsplatform en het abonnement voor persoonlijke doeleinden te zullen gebruiken en het abonnementsplatform of het abonnement niet voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop te zullen gebruiken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die je lijdt als je het abonnementsplatform of het abonnement niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen alleen aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren als gevolg van de schending.

Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van FSM voor het volgende beperken:

(a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van FSM;

(b) fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

(c) elke andere aansprakelijkheid die op basis van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

6.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je iets wilt bespreken of een klacht hebt:

E-mail: FPNLD@ford.com

Telefoon: +31 205044784

Contactadres: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze abonnementsvoorwaarden is het recht van toepassing van het land waar jij woonachtig bent op het moment dat je deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

8. PRIVACYVERKLARING

Raadpleeg de privacyverklaring voor klanten van Ford Mobility: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/privacy.html

 

BIJLAGE 1

Modelformulier voor annuleringen

(Vul dit formulier volledig in en stuur het terug als je je abonnement wilt annuleren. Raadpleeg artikel 3 hierboven voor meer informatie om te bepalen of dit annuleringsrecht op jou van toepassing is.)

Aan: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

Ik deel hierbij mede dat ik mijn contract voor het volgende abonnement opzeg.

Bestelnummer: [bestelnummer invoegen]

Besteld op: [datum invullen waarop je het abonnement hebt aangeschaft]

Naam klant: [naam invoegen]

Adres klant: [adres invoegen]

Telefoonnummer klant: [telefoonnummer invoegen]

E-mailadres klant: [e-mailadres invoegen]

Handtekening klant (alleen nodig bij een papieren versie van het formulier):

______________________

Datum:

______________________

14. BlueOval™ Charge Network

ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MOBIEL OPLADEN FORD 

VERSIE SEPTEMBER 2020

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Abonnementsvoorwaarden voor mobiel opladen Ford (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw Laadabonnement(en) (zoals hierna gedefinieerd) en het gebruik van de oplaaddiensten voor elektrische voertuigen (“Diensten”) die beschikbaar worden gesteld via het BlueOval™ -laadnetwerk (“Laadnetwerk”) voor uw elektrische Ford Mustang Mach E-voertuig (“Voertuig”). Via het Laadnetwerk en de diensten verkrijgt u toegang tot laadstations voor elektrische voertuigen ("Laadstations”), zodat u uw voertuig kunt opladen. Via de FordPass app  kunt u onder meer Laadstations lokaliseren en een laadsessie reserveren.

Onder deze Voorwaarden worden de Diensten geleverd door Ford Smart Mobility U.K. Limited; statutair gevestigd en kantoorhoudende te: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS; UK VAT number: Gb 246 4257 57; ingeschreven bij Companies House onder nummer 11099683 (hierna “FSM”, “we”, "ons”).

Deze Voorwaarden wijzigen geenszins de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u mogelijk hebt afgesloten met ons of met andere Ford-entiteiten en gelden in aanvulling daarop. Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over het Laadnetwerk en de Diensten. Door het Laadnetwerk en de Diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat eraan gebonden te zijn. 

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (wanneer we dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk achten, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of op grond van de wet- en regelgeving, wanneer we de reikwijdte van onze bestaande Diensten wijzigen of wanneer we nieuwe Diensten invoeren). We zullen u van wijzigingen in de Voorwaarden per e-mail of via een bericht in de FordPass app in kennis stellen binnen binnen een redelijke termijn (van ten minste 14 dagen) . Indien u de wijzigingen niet wilt accepteren, dan kunt u het gebruik van het Laadnetwerk en de Diensten stopzetten. Wanneer u hiervan geen gebruik maakt, dan worden de wijzigingen geacht door u te zijn aanvaard als u de het Laadnetwerk en de Diensten zonder bezwaar na de opgegeven opzegtermijn bent blijven gebruiken.

2. ABONNEMENTEN

U moet een geldig abonnement hebben om toegang te verkrijgen tot het Laadnetwerk en om de Diensten te kunnen gebruiken (“Laadabonnement”).

Bij de aankoop van uw Ford Mustang Mach E, ontvangt u een proefabonnement voor de toegang tot Laadstations in het Laadnetwerk voor de volgende beperkte periodes:

(i)                  Voor Ionity-laadstations, een proefabonnement van één jaar vanaf de datum van de eerste registratie van uw Voertuig; en

(ii)                voor Laadstations in het New Motion-netwerk, een proefabonnement van vijf jaar vanaf de datum van de eerste registratie van uw Voertuig,

(samen: het “Proefabonnement”). Tijdens het Proefabonnement bent u volledig verantwoordelijk voor het betalen van alle verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Laadstations om uw Voertuig op te laden. Uw Proefabonnement eindigt automatisch.

Na het Proefabonnement moet u een Laadabonnement afsluiten en abonnementskosten betalen om toegang tot het Laadnetwerk te blijven behouden. U ontvangt meer informatie over de beschikbare abonnementspakketten voordat uw Proefabonnement afloopt.

Toegang tot het Laadnetwerk vervalt wanneer: (i) u geen abonnementspakket afsluit nadat het Proefabonnement afloopt; of (ii) een wijziging van het eigendom van het Voertuig met een verwijde ring van het voertuigidentificatienummer (VIN) van uw FordPass-account. Het VIN kan verwijderd worden uit het account via de instructies in uw FordPass-app. Het Laadabbonement eindigt in dat geval per direct. De (nieuwe) eigenaar dient een masterreset op het Voertuig uit te oefenen om het VIN te verwijderen, conform de gebruikershandleiding van het Voertuig.

3. EEN IONITY-LAADABONNEMENT AANSCHAFFEN

1. Nadat je Ionity-proefabonnement is verlopen, kun je een laadabonnement voor 12 maanden aanschaffen zodat je gebruik kunt blijven maken van de laadstations van Ionity (""Ionity-laadabonnement"")."

2. Je moet 18 jaar of ouder zijn om een Ionity-laadabonnement aan te kunnen schaffen. "

3. Je bestelling is feitelijk een verzoek om bij ons een Ionity-laadabonnement aan te schaffen. Wanneer je een bestelling plaatst, dienen daarna eerst de onderstaande stappen te worden doorlopen alvorens er een overeenkomst voor de verkoop van een Ionity-laadabonnement (""Overeenkomst"") kan worden afgesloten tussen jou en ons betreffende je bestelling:"

a. Bestellen: je plaatst bij ons een bestelling door, nadat je het afrekenproces hebt doorlopen, op de knop 'Betaling bevestigen' te klikken en zo je betaalgegevens aan ons te verstrekken."

b. Bestelling controleren: Voordat je je bestelling plaatst, kun je in de laatste stap van het betaalproces nog een keer je keuze controleren en eventueel aanpassen en ook eventuele fouten in je orderbevestiging corrigeren. Controleer de bestelling tijdens elke fase van het bestelproces zorgvuldig."

c. Onze voorwaarden accepteren: Je wordt gevraagd om te bevestigen dat je instemt met onze voorwaarden. Als je niet akkoord wilt gaan met de voorwaarden, moet je geen bestelling plaatsen."

d. Bevestiging van ontvangst van je bestelling: Zodra je je bestelgegevens hebt verzonden, wordt er op het scherm een bericht weergegeven waarin staat dat we je bestelling hebben ontvangen. Ook ontvang je een e-mail ter bevestiging dat we je e-mail met je abonnementaanvraag hebben ontvangen. Let op: ontvangst van deze e-mail betekent niet dat je bestelling is aanvaard. Onze aanvaarding van je bestelling vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 3.3(e) hieronder."

"e.  Onze aanvaarding van je bestelling: We bevestigen onze aanvaarding van je bestelling door je een e-mailbevestiging te verzenden (""Orderbevestiging""). Let op: de Overeenkomst tussen jou en ons komt pas tot stand op het moment dat we je de Orderbevestiging verzenden. Mochten we je bestelling niet kunnen aanvaarden, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten."

"f.  Betaling: De prijs die moet worden betaald voor je Ionity-laadabonnement, is de prijs die tijdens het bestelproces is vastgesteld. De prijs is inclusief de prijs van je abonnement en toepasselijke btw. "

"g.  Abonnementsperiode en verlenging: Zodra de Orderbevestiging naar je is verzonden, heeft je Ionity-laadabonnement een looptijd van 12 maanden. Doe het volgende als je je Ionity-laadabonnement na deze periode van 12 maanden wilt verlengen:

i.   Ga op de website voor Ford-eigenaren naar je dashboard:

ii.  Selecteer het tegeltje Abonnementen op het online dashboard.

iii.   Als het goed is, worden hier de actieve abonnementen weergegeven op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN).

iv.    Tik of klik in de lijst op het abonnement dat je wilt verlengen (in dit geval het Ionity-laadabonnement).

v.  Volg de stappen onder (a) t/m (f) om je Ionity-laadabonnement te verlengen."

"4.  Annuleren

a.  Op basis van de Consumer Contracts Regulations van 2013 van het Verenigd Koninkrijk heb je het recht om je Ionity-laadabonnement binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van reden te annuleren.  De annuleringstermijn loopt 14 kalenderdagen vanaf de dag nadat onze Overeenkomst met jou tot stand is gekomen (""Annuleringstermijn"")."

"b.  Om gebruik te maken van het recht op annulering, moet je ons (Ford Smart Mobility U.K. Limited) middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail, per brief of telefonisch) op de hoogte brengen van je beslissing om je Ionity-laadabonnement te annuleren. De verklaring dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: je naam, adres, de gegevens van de bestelling die je wilt annuleren, je telefoonnummer en je e-mailadres.  Je kunt het voorbeeldformulier in bijlage 1 gebruiken om je bestelling te annuleren, maar gebruik hiervan is geenszins verplicht.   "

"c.  Je kunt ons via e-mail op de hoogte brengen van je beslissing om je bestelling te annuleren: (MARKETS TO INSERT LOCAL ADDRESS AND CONTACT DETAILS)"

"d. Je kunt je annuleringsverzoek ook elektronisch indienen via FordPass AppLink:

i.            Ga op de website voor Ford-eigenaren naar je dashboard:

ii.           Selecteer het tegeltje Abonnementen op het online dashboard.

iii.          Als het goed is, worden hier de actieve abonnementen weergegeven op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN).

iv.          Tik of klik in de lijst op het abonnement dat je wilt annuleren (in dit geval het Ionity-laadabonnement).

v.           Selecteer op de pagina met abonnementsdetails Abonnement annuleren. Je ontvang van ons direct een e-mail ter bevestiging van je annuleringsverzoek."

"e.         Om aan de deadline voor annulering te voldoen, volstaat het verzenden van een bericht betreffende de uitoefening van je recht op annulering voordat de Annuleringstermijn is verstreken."

"f.          Wanneer je je Ionity-laadabonnement annuleert overeenkomstig deze paragraaf 3.4, ontvang je van ons pro rata restitutie van je aanschafprijs (gebaseerd op je gebruik van het Ionity-laadabonnement tot op de datum van de annulering). De terugbetaling wordt onverwijld uitgevoerd en niet later dan 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om je Ionity-laadabonnement te annuleren, gestort. "

"g.         De terugbetaling wordt uitgevoerd middels dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke transactie is uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er zijn in geen geval kosten verbonden aan de terugbetaling. "

"h.         Mocht je je Ionity-laadabonnement na afloop van de annuleringsperiode willen annuleren, dan kan dit volgens de voorwaarden uiteengezet in paragraaf 10. "

4. NODIGE TECHNISCHE VEREISTEN

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u beschikken over: (i) een geldig FordPass-account; (ii) een actief Laadabonnement; en (iii) een in aanmerking komend Ford-voertuig met de vereiste laadmogelijkheid voor elektrische voertuigen om het BlueOval-laadnetwerk te gebruiken (momenteel is dit beperkt tot de elektrische Ford Mustang Mach E).

Voor meer informatie over de noodzakelijke technische vereisten voor FordPass, kunt u het gedeelte 'Systeemvereisten' van de FordPass-voorwaarden raadplegen.  

4. LAADSESSIES

Alle verschuldigde bedragen voor de laadsessies zijn door u verschuldigd aan FSM, inclusief laadkosten, sessiekosten en eventuele kosten voor het overschrijden van uw geplande timeslot van uw reservering van een Laadstation (“Laadkosten”).

De tarieven die worden gebruikt om de Laadkosten te berekenen, worden u ter beschikking gesteld via de FordPass-app en in het SYNC-systeem in uw Voertuig. De tarieven worden weergegeven als: (i) een prijs per minuut laden of (ii) een prijs per kilowatt uur laden. De individuele tarieven zullen verschillen per Laadstation. Wanneer extra kosten in rekening worden gebracht voor de overschrijving van uw time slot van de reservering en sessiekosten in rekening worden gebracht, kan FSM een verhoging van 10% toepassen.

U gaat ermee akkoord alle Laadkosten aan FSM te betalen via de standaard betaalkaart  geregistreerd in uw Ford Pay Wallet. Als gevolg hiervan machtigt u FSM om automatisch de verschuldigde Laadkosten na elke voltooide laadsessie op uw standaard betaalkaart in rekening te brengen. Deze autorisatie loopt door tot het moment dat uw Laadabonnement afloopt of geannuleerd wordt (zoals uiteengezet in artikelen 2 en 9). Raadpleeg voor meer informatie over de Ford Pay Wallet ook de Ford Pay-betalingsvoorwaarden (te vinden in artikel 16 van de FordPass-voorwaarden).

Als u vragen heeft over een in rekening gebracht bedrag, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de in artikel 10 opgenomen contactgegevens.

Als u bijvoorbeeld laadt tegen een tarief van € 1 per kilowattuur en 75 kilowatt energie verbruikt, krijgt u naar schatting € 75 gefactureerd. We geven dit als voorbeeld om u te helpen begrijpen hoe de Laadkosten worden berekend. Als u vragen heeft, kunt u via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

5. BETALINGSFOUTEN & HERSTEL

Een storing of fout (in de verwerking van een) betaling kan optreden nadat u een laadsessie hebt voltooid en het Laadstation hebt verlaten. Betalingstransacties kunnen vertraagd zijn en uw betaalmethode kan worden afgewezen.  In het geval van een dergelijke storing of fout en in het geval de standaardbetaalkaart in uw Ford Pay Wallet wordt geweigerd voor betaling, wordt uw mogelijkheid om verdere aankopen te doen en laadsessies te starten per direct automatisch opgeschort. Het is uw verantwoordelijkheid om openstaande saldi met betrekking tot uw FordPass-account in te lossen.

U dient het volledige saldo van alle openstaande kosten betalen om weer toegang tot het Laadnetwerk en de Diensten te verkrijgen. Betaling van eventuele openstaande saldo- en herstelverzoek van uw toegang moet door u worden geiniteerd. Neem contact op met uw   bank om eventuele kaartgerelateerde problemen op te lossen en probeer vervolgens de betaling opnieuw uit te voeren.

6. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

a)              U moet de instructies opvolgen die op of nabij het Laadstation worden aangegeven.  Deze instructies kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en u moet de instructies opvolgen die worden weergegeven op het moment dat u het Laadstation gebruikt.

b)             De gebruikershandleiding van uw Voertuig beschrijft hoe u uw Voertuig dient op te laden. U moet uw Voertuig opladen volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding.

c)              U mag een Laadstations niet gebruiken op een wijze die een risco of gevaar oplevert voor het Laadstation, u, een andere persoon, uw Voertuig of het voertuig van een andere persoon.

d)             Als de houder van het FordPass-account moet u (en niet een gebruiker) uw Voertuig aansluiten op het Laadstation en alle laadsessies voltooien. 

e)             U erkent dat de Laadstations mogelijk niet onder toezicht staan en dat u voor de nodige zorgvuldigheid en aandacht zult zorgen bij het gebruik ervan (inclusief het opvolgen van instructies op het scherm).

f)               Wanneer u een van de Laadstations in het Laadnetwerk gebruikt, stemt u ermee in het gebied rond het Laadstation schoon en netjes te houden en te voldoen aan elk redelijk verzoek van de eigenaar/exploitant van het Laadstation wanneer u dat Laadstation gebruikt, inclusief een verzoek om uw toegang tot het Laadstation per direct op te schorten, te wijzigen of te beperken.

g)              U moet aan elk redelijk verzoek van ons of de eigenaar/exploitant voldoen wanneer u een van de Laadstations in het Laadnetwerk gebruikt.

h)             U moet FSM voorzien van volledige en juiste contactinformatie, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U moet deze informatie zo snel mogelijk bijwerken wanneer deze verandert. Als de contactgegevens die u hebt verstrekt foutief of frauduleus zijn, behoudt Ford zich het recht voor om uw toegang tot het Laadpaalnetwerk en de Diensten te beëindigen in aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen.

7. LAADNETWERK

Laadstations in het Laadnetwerk zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door externe exploitanten. Deze exploitanten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun Laadstations. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via de in artikel 10 opgenomen  contactgegevens als er gebreken zijn of als u problemen hebt met een Laadstation.

Het kan nodig zijn dat FSM de omvang en dekking van het Laadnetwerk van tijd tot tijd moet wijzigen, wat kan inhouden dat de toegang tot bepaalde Laadstations in het Laadnetwerk wordt opgeschort of dat een Laadstations uit het Laadnetwerk wordt verwijderd.

Europese dekking: via uw Ford Pass-account kunt u toegang krijgen tot Laadstations in andere Europese landen, buiten uw thuislocatie. Ga voor meer informatie over de dekking via het Laadnetwerk naar de FordPass-app. 

Diensten van derden: het Laadnetwerk en/of de Diensten kunnen integreren met of diensten omvatten die geen eigendom zijn van of worden geleverd of beheerd door ons (“Diensten van derden”).  We hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen derden in de uitvoering van deze Diensten van derden. Bovendien zullen en kunnen we de inhoud van Diensten van derden niet beinvloeden of bewerken. U dient altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke Dienst van derden te lezen voordat u hiervan gebruik maakt. U erkent dat bepaalde externe leveranciers van ondersteunende software, hardware of diensten uw toestemming kunnen verlangen voor aanvullende of andere licenties of andere voorwaarden voorafgaand aan uw gebruik van of toegang tot dergelijke software, hardware of diensten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

FSM zal alle Diensten die wij rechtstreeks aan u leveren, met gepaste vakkundigheid en zorg verlenen. FSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies  of enige schade die voortvloeit uit of een gevolg is van uw niet-naleving van deze Voorwaarden. FSM is niet aansprakelijk voor Diensten van derden die (al dan niet in het kader van een afzonderlijke overeenkomst) door een derde partij aan u worden geleverd.

Tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op een Dienst die rechtstreeks door ons wordt geleverd ("Algemene voorwaarden van Ford"), zal FSM alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die u lijdt het resultaat is van niet-nakoming door ons van de verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden van Ford in relatie  tot het gebruik van de Diensten. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, voor zover mogelijk onder dwingend consumentenrecht, uit die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is FSM niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van winst of omzet, gemiste kans en/of verlies van goodwill. Alle aansprakelijkheid van Ford is beperkt tot hetgeen haar verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het eigen risico.

FSM kan niet garanderen dat de Diensten ononderbroken en altijd volledig operationeel zullen zijn. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, zijn we  niet aansprakelijk voor enig gebrek, niet-nakoming of een vertraaging in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden indien een dergelijk gebrek, niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van een gebeurtenis, omstandigheid of oorzaak waarover we redelijkerwijs geen controle hebben. Onder deze omstandigheden worden onze verplichtingen opgeschort en hebben we recht op een redelijke verlenging van de termijn voor nakoming van onze verplichtingen. FSM behoudt zich ook het recht voor de Diensten aan te passen of te wijzigen om verbeteringen aan te brengen (in dat geval stellen we u hiervan 14 dagen van tevoren op de hoogte). Behalve in de elders in deze Voorwaarden beschreven situaties, zijn we niet aansprakelijkheid indien de door ons verleende Diensten niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

U stemt ermee in de Diensten voor privé-doeleinden te gebruiken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u lijdt als u de Diensten niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: we kunnen alleen aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren als gevolg van de schending van deze Voorwaarden.

Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van FSM voor :

1. overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid van FSM;

2. bedrog of een frauduleuze voorstelling van zaken en/of opzet of grove schuld; en

3. elke andere aansprakelijkheid die op basis van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

9. DUUR

Het Laadabonnement waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zal van kracht blijven totdat deze door u of door ons wordt opgezegd. U kunt het Laadabbonement op elk willekeurig moment, om welke reden dan ook beëindigen door ons schriftelijk (inclusief per e-mail) te laten weten dat u dit abonnement wilt opzeggen. U dient ons daaraan voorafgaand alle openstaande bedragen te betalen (bijvoorbeeld voor voltooide maar nog niet betaalde laadsessies). 

We kunnen het Laadabonnement te allen tijde  beëindigen of uw toegang tot de Diensten al dan niet gedeeltelijk op elk moment in redelijkheid opschorten om de volgende redenen:

1. u voldoet niet aan een betalingsverplichting voor de Diensten (inclusief een laadsessie);

2. u schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van een voor ons belangrijke verplichting of u schiet herhaaldelijk of aanhoudend te kort in de nakoming van uw verplichting en u komt deze verplichting niet alsnog na (indien dat mogelijk is) binnen 5 dagen nadat u een schriftelijk verzoek hiertoe hebt ontvangen;

3. zich omstandigheden voordoen waaruit (naar onze mening)  blijkt dat u Diensten misbruikt, manipuleert of anderszins ondermijnt; of

4. wanneer we met het aanbieden van een van de Diensten staken om ons moverende redenen.

In deze gevallen zullen we u op een redelijke termijn, ten minste 14 dagen van tevoren, op de hoogte brengen (indien mogelijk), onder meer per e-mail naar uw huidige geregistreerde e-mailadres.

10. CONTACT

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u iets onder onze aandacht wil brengen:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

E-mail: [insert]

Telefoon: [insert]

Contactadres: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

Neem uiteraard contact met ons op als u een klacht met betrekking tot de Diensten wilt indienen. We zullen er alles aan doen om binnen 21 dagen op uw klacht te reageren.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Voorwaarden, en uw Laadabonnement, is Nederlands recht van van toepassing.

______________________

 

15. Ford Pay

Voor de toepassing van deze "Betalingsvoorwaarden” verwijst “Wij” naar FCE Bank Plc.

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de betalingsfuncties van de mobiele applicaties (app) en websites van Ford, waaronder de FordPay-functie in de FordPass-app (“FordPay"), waarmee je aankopen kunt doen en goederen of diensten kunt betalen via je opgeslagen kaarten (zoals hieronder gedefinieerd).  We verwijzen naar deze functies in het algemeen als de "Betalings”-functies.  De Betalingsfuncties worden onderhouden en geëxploiteerd door Ford of hun externe betaaldienstverleners.

Door de FordPay-diensten te gebruiken:

·         stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Betalingsvoorwaarden;

·         verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent en in staat bent een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan;

·         machtig je Ford om de geldigheid van je kaart te controleren en om je kaartgegevens en je beveiligingsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verwerken en te verzenden om transacties te vergemakkelijken zoals hieronder beschreven; en

·         vrijwaar je Ford tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van het gebruik van de betaaldienst door een persoon die niet over deze vereiste capaciteiten/autorisaties beschikt.

We kunnen deze Betalingsvoorwaarden op elk moment wijzigen. We zullen je via de app of via e-mail op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen in de Betalingsvoorwaarden. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat ze op de app worden geplaatst of op een toekomstige datum die wij kunnen specificeren, en je voortgezet gebruik geeft aan dat je de gewijzigde Betalingsvoorwaarden accepteert. Als je niet gebonden wenst te zijn aan de Betalingsvoorwaarden of wijzigingen in de Betalingsvoorwaarden of -functies niet accepteert, kun je je Betaalaccount beëindigen, waardoor geen gebruik meer gemaakt kan worden van de Betalingsfuncties (wij verwijzen je graag naar de paragraaf hieronder over 'Opschorting of Beeindiging').

We behouden ons het recht voor om een deel van de Betalingsfuncties op elk moment en zonder kennisgeving of verplichting naar jou toe bij te werken, te wijzigen of stop te zetten. Het is mogelijk dat Betaalfuncties tijdens onderbrekingen voor onderhoud en op andere momenten niet beschikbaar zijn.

Accountregistratie

Om de Betaalfuncties te gebruiken, moet je een geldige credit- of debetkaart registreren die wij accepteren ("Kaart”). Ons registratieproces vraagt om je naam, adres, credit- of debetkaartnummer(s) en bijbehorende informatie die nodig is om betalingen met de Kaart te valideren en te verwerken (en die Veiligheidsgegevens kan bevatten - zie hieronder). Alle informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, moet actueel, nauwkeurig en volledig zijn.

Je machtigt Ford om de geldigheid van je kaart te controleren, onder meer door het indienen van een betalingsautorisatieverzoek of een autorisatie voor de creditering en/of debitering van een laag bedrag, in overeenstemming met de relevante regels van die kaart, zoals de netwerkregels van je debet-/creditkaartnetwerk (bijv. Visa, MasterCard of American Express). Als we een autorisatie voor een laag bedrag voor je Kaart indienen, wordt er niets in rekening gebracht op je Kaart, en eventuele tijdelijke kosten die op je account worden weergegeven, zullen binnen een paar dagen verdwijnen.

 

Beveiligingsgegevens en verificatie van je identiteit

Mogelijk wordt gecontroleerd of je de bevoegde houder van je Kaart bent om Transacties te voltooien. Je moet dus wellicht beveiligingscodes, wachtwoorden, meerfactorauthenticatie, beveiligingsvragen en soortgelijke informatie instellen (waaronder een vingerafdruk, gezichtsherkenning of andere biometrische informatie, voor zover wettelijk toegestaan). In deze Betalingsvoorwaarden noemen we dit je “Beveiligingsgegevens”. Zolang onze systemen je identiteit hebben gecontroleerd door de Beveiligingsgegevens te verifiëren, gaan we ervan uit dat we met jou te maken hebben en dat je ermee akkoord gaat dat wij informatie aan je bekendmaken en instructies opvolgen zonder jouw verdere bevestiging.

Je gaat akkoord met het volgende:

·         je deelt je Beveiligingsgegevens met niemand;

·         je noteert je Beveiligingsgegevens niet op een manier die voor anderen begrijpelijk is;

·         je zorgt ervoor dat niemand anders ziet dat je je beveiligingsgegevens invoert wanneer je gebruikmaakt van een Betalingsfunctie.

Je moet het ons zo snel mogelijk laten weten als:

·         een derde je Beveiligingsgegevens kent (of je denkt dat dit het geval kan zijn);

·         je fouten of ongeautoriseerde betalingen ziet met betrekking tot de Betalingsfuncties; of

·         je denkt dat iemand anders over de Betalingsfuncties beschikt of heeft geprobeerd ze te gebruiken.

We kunnen je om operationele of veiligheidsredenen vragen je Beveiligingsgegevens te wijzigen.

 

Hoe betalingen werken / Onze rol

Met de Betalingsfuncties kun je betalingen doen met je opgeslagen Kaart voor goederen en diensten die worden aangeboden door geselecteerde bedrijven/filialen van de Ford-groep of externe verkopers, waaronder Ford-dealers (“Verkopers”).  De Betalingsfuncties maken gebruik van diensten en technologie die worden geleverd door externe vergunninhoudende betaaldienstverleners, die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

Je erkent en stemt ermee in dat wanneer je een aankoop doet met behulp van de Betalingsfuncties (“Transacties”), de Transactie uitsluitend plaatsvindt tussen jou en de Verkoper, die al dan niet Ford kan zijn zoals gespecificeerd voor elke Transactie. Je machtigt onze betaaldienstverleners om informatie die is gegenereerd in verband met Transacties te verzamelen, te analyseren en door te geven.  Transacties zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van je Kaart en aan eventuele overeenkomsten tussen jou en je financiële instelling.

Terugkerende betalingen

Als een Verkoper je de mogelijkheid biedt om de Betalingsfuncties te gebruiken om terugkerende betalingen te verrichten op maandelijkse of andere periodieke basis (zoals een abonnement voor een live verkeersdienst) (“Terugkerende betalingen”), kun je dit doen door de aanwijzingen te volgen en de gevraagde informatie te verstrekken. Je machtigt de Verkoper om bedragen in rekening te brengen op je geselecteerde Kaart volgens het opgegeven schema. Tenzij anderszins vermeld, blijven je Terugkerende betalingen en de relevante machtiging voor facturering voor onbepaalde tijd gelden totdat je ze annuleert.

Transactiebevestiging

Wanneer je een betaling doet met behulp van de Betalingsfuncties, zullen we je activiteit in FordPass bijwerken en je per e-mail een Transactiebevestiging sturen.

Terugbetalingen

In bepaalde gevallen heb je mogelijk recht op een terugbetaling of een annulering met betrekking tot een Transactie. Elk verzoek om terugbetaling en/of annulering van een Transactie is onderhevig aan het relevante beleid van de Verkoper, je overeenkomst met je financiële instelling en/of je rechten onder de toepasselijke wet. Normaal gesproken zullen wij je op het moment van aankoop adviseren of je na het uitvoeren van een Transactie erop kunt terugkomen en hoe je dit kunt doen.  Neem contact op met ons [Ford Guide team] via de volgende contactgegevens als je denkt dat je recht hebt op terugbetaling van een transactie:

Telefoonnummer/e-mailadres

fpnld@ford.com    

+31 20 5044 784

Klantenservice

Wij bieden klantenservice voor kwesties met betrekking tot de werking van de Betalingsfuncties: je kunt op de volgende manieren contact opnemen met het [Ford Guide team]:

Telefoonnummer/e-mailadres

fpnld@ford.com    

+31 20 5044 784

Voor andere zaken – zoals prijzen van goederen en diensten, orderafhandeling en annulering, retourzendingen en terugbetalingen, productfunctionaliteit of technische ondersteuning, verzoeken wij je contact op te nemen met de betreffende Verkoper. Neem voor kwesties met betrekking tot je Kaart contact op met je financiële instelling.

Perioden van inactiviteit

Als uit onze gegevens blijkt dat je de Betalingsfuncties gedurende ten minste zes (6) maanden (of een andere periode die we kunnen specificeren) niet hebt gebruikt, kunnen we je toegang tot de Betalingsfuncties uitschakelen.

Opschorting of Beëindiging

Indien je niet langer gebruik wenst te maken van de Betalingsfuncties moet je eerst alle lopende abonnementen/ Terugkerende betalingen beëindigen, waarna je de gegevens van de opgeslagen Kaart(en) kan verwijderen.

We kunnen je toegang tot de Betalingsfuncties op elk moment opschorten of beëindigen na je hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen we je toegang tot Betalingsfuncties ook opschorten als (a) je deze Betalingsvoorwaarden hebt geschonden, (b) je een onaanvaardbaar frauderisico voor ons vormt, (c) je onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekt of anderszins frauduleus of onwettig gedrag vertoont, of (d) we verdachte activiteiten opmerken.

Gevolgen van Beëindiging

Als je Betaalaccount om welke reden dan ook wordt beëindigd, ga je ermee akkoord (a) gebonden te blijven aan de Betalingsvoorwaarden en verantwoordelijk te blijven voor alle Transacties die je via de Betalingsfuncties hebt verwerkt, (b) onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Betalingsfuncties, en (c) dat we ons het recht voorbehouden om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving al je informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen, te verwijderen.

Prijsvoorwaarden

De FordPay-functie is gratis voor de gebruikers.

Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

Je kunt de Betalingsfuncties meestal op elk gewenst moment gebruiken, maar soms kunnen reparaties, updates en onderhoud aan onze systemen en die van onze leveranciers ervoor zorgen dat sommige functies langzamer zijn dan normaal of tijdelijk niet beschikbaar zijn. We kunnen je niet altijd laten weten wanneer een Betalingsfunctie niet beschikbaar is en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt als gevolg van een dergelijke onbeschikbaarheid of wanneer de Betalingsfuncties niet goed werken om andere redenen buiten onze controle. Hieronder valt ook het niet voltooien van Transacties volgens de instructies. Niets in deze Betalingsvoorwaarden zal (a) de aansprakelijkheid van Ford voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of andere gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de toepasselijke wetgeving uitsluiten of beperken, of (b) de consumentenrechten die door de toepasselijke wetgeving worden toegekend, schaden.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van het land waar jij woonachtig bent op het moment dat deze overeenkomst wordt gesloten van toepassing.

Witwassen van geld en financiering van terrorisme

De betaaldienstverleners kunnen informatie met betrekking tot je identiteit verzamelen en verifiëren voordat de betaaldienstverleners je diensten verlenen. De betaaldienstverleners kunnen je op elk gewenst moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om hen hierbij te helpen, en je bent verplicht om dergelijke informatie onmiddellijk te verstrekken. De betaaldienstverleners zullen voldoen aan alle rapportage- en meldingsverplichtingen onder de toepasselijke wetgeving omtrent antiwitwassen en financiële misdaden en de betaaldienstverleners kunnen op elk moment en zonder kennisgeving/uitleg de diensten die zij je leveren opschorten of beëindigen als ze bezorgd zijn over risico's op witwassen en/of financiële misdaden.

Contact

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot de Betalingsfuncties, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Telefoonnummer/e-mailadres

fpnld@ford.com    

+31 20 5044 784

 

 

Privacyverklaring

Wie zijn wij

Met "wij", "ons" of "onze" bedoelen we FCE Bank plc ("Ford Credit" en "FordPay"), die de 'verwerkingsverantwoordelijke' is voor de informatie in deze verklaring. Dit betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om te beslissen hoe we je gegevens kunnen gebruiken.
Als je contact met ons wilt opnemen, schrijf ons dan via FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE of bel ons op +31 20 5044 784. Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpeurope@ford.com

De informatie die we verzamelen

We verzamelen rechtstreeks informatie over jou wanneer je je registreert om de Ford Pay- en Wallet-services te gebruiken, waaronder naam, contactgegevens, adresgegevens, betaalkaartinformatie, marketingvoorkeuren, shoppingvoorkeuren, bijvoorbeeld favorieten van boodschappenlijsten, informatie over leveringsmethoden en browserinformatie. Het verstrekken van informatie is nodig om de dienst te kunnen gebruiken, maar het gebruik van de dienst is uiteraard niet verplicht.

Hoe we je persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de Informatie die je ons verstrekt wanneer je je registreert om:

  • je account te beheren en je in staat te stellen je bestellingen te verwerken;
  • je betaling voor je bestellingen te verwerken;
  • je te voorzien van updates met betrekking tot je bestelstatus;
  • je te helpen bij eventuele vragen via ons contactcentrum;
  • te controleren op frauduleuze of verdachte activiteiten op je account om je account veilig te houden.

Waarom mogen we je persoonsgegevens gebruiken?

Onze juridische grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn:

  • "voor de uitvoering van een contract" met betrekking tot accountbeheer, verwerking en levering van bestellingen en betalingsverwerking;
  • "om te voldoen aan een wettelijke verplichting" ter voorkoming van fraude; en
  • "gerechtvaardigde belangen" met betrekking tot onze klantenservice

Met wie wij je informatie delen

We kunnen, voor zover dit noodzakelijk is, je informatie delen met andere bedrijfslijnen binnen ons bedrijf, en ook met andere onderdelen binnen onze groep (bijv. Ford Motor Company), met onze leveranciers (zoals partijen die een betaaldienst leveren of hosting providers) of met de rechtbank of een geschillenbeslechtingsorganisatie, of met een centrale of lokale overheid, wettelijke of overheidsinstantie.

We kunnen je gegevens ook delen met derden die betrokken zijn bij het verwerken van betalingen voor je bestellingen.

Je gegevens overdragen naar het buitenland

Je informatie wordt veilig verwerkt binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ford Credit kan je persoonsgegevens en informatie die over anderen is verzameld als onderdeel van je aanvraag overdragen aan groepsmaatschappijen en dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mochten we persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER moeten overdragen, dan vallen dergelijke persoonsgegevens onder bindende bedrijfsvoorschriften of contractuele regelingen om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken, voor welk doel of welke doeleinden dan ook, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ford Credit baseert zijn opslag van gegevens op wettelijke, regulerende of contractuele verplichtingen.

Je rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je informatie, bijvoorbeeld om te zien wat wij in ons bezit hebben, om ons te vragen deze met een andere partij te delen, om ons te vragen onjuiste of onvolledige gegevens bij te werken, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of om de verwerking ervan te beperken.

Als je je rechten ter bescherming van je gegevens wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we je persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office, dat de verwerking van persoonsgegevens in Engeland en Wales regelt.

 

16.           Contact met ons opnemen

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot FordPass, neem dan contact met ons op door op de volgende website de contactgegevens voor jouw locatie op te zoeken: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Je kunt de contactgegevens hieronder ook gebruiken voor vragen, opmerkingen op verzoeken met betrekking tot FordPass.

 

 

Telefoonnummer/e-mailadres

 

Ford Nederland B.V.

Klanten Contact Centrum

Telefoon: +31 70 7703 777

Email: Klanten@ford.com