Algemene Voorwaarden

Version: 0.2

Algemene voorwaarden voor gebruikers van FordPass in Europa

(“algemene voorwaarden”)

Versie: Januari 2019

Welkom bij FordPass, een slimmere manier om onderweg te zijn! FordPass is een nieuw platform dat je uitdaagt anders te reizen. Aan de hand van een reeks gepersonaliseerde, digitale en fysieke oplossingen biedt FordPass je meer mobiliteitsopties, zodat je verder kan gaan dan je ooit had verwacht.

Voordat we beginnen, willen we je graag uitleggen hoe FordPass werkt en dien je op "Ik ga akkoord" te klikken om onze algemene voorwaarden te aanvaarden. Lees alles goed door. Je kunt de inhoudsopgave hieronder gebruiken om snel van het ene naar het andere onderwerp te gaan:

1.   Algemene informatie

1.   FordPass-overeenkomst

2.   Systeemvereisten

2.   Diensten

1.   Mijn Dealer

2.   Mijn Voertuigen

3.   FordPass-voordelen

4.   Parkeren

5.   Operationeel

3.   Ford-adviseurs

4.   Ford Assistance

5.   Termijn

6.   Voertuigveiligheid

7.   Gegevensbescherming en -beveiliging

8.   Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.   Bijzondere voorwaarden

2.   Materialen van derden

9.   Beperkte licenties

10. Kennisgeving inzake handelsmerken

11. Aansprakelijkheid

12. Toepasselijk recht

13. Contact met ons opnemen

 

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de FordPass-applicatie (“FordPass”) en gelden tussen de gebruiker van FordPass (hierna "jij/je") en [Ford, in de betekenis van jouw plaatselijke Ford-entiteit overeenkomstig de lijst met Ford-entiteiten die hieronder is opgenomen] (hierna "Ford", “we/wij”, “ons”).

Deze voorwaarden wijzigen geenszins de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die je mogelijk hebt met ons of met een andere Ford-onderneming. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over FordPass. FordPass is een dienst waarvoor we gegevens over jou, over je mobiele apparaat en over je voertuig, zoals locatie en rijeigenschappen, gebruiken om je geweldige functies en diensten te kunnen leveren en berichten te sturen die op jouw interesses zijn afgestemd. Lees ook onze privacyverklaring (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/privacy.html) voor meer informatie. Bezoek https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_nl/terms.html om een exemplaar van deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken. Deze algemene voorwaarden kun je ook terugvinden in je accountinformatie in FordPass. Je zult ook een exemplaar van deze voorwaarden ontvangen op een duurzaam medium (bijv. als onderdeel van een e-mail) zodra de overeenkomst is gesloten. De toegang tot en het gebruik van FordPass op grond van deze algemene voorwaarden is beperkt tot Europa.

 

1.    FordPass-overeenkomst

Ford biedt via FordPass basisfuncties aan en faciliteert in afzonderlijke applets toegang tot voertuiginformatie en ondersteunende diensten ("diensten"). De diensten die tot je beschikking staan, worden hieronder in hoofdstuk 2 beschreven. Om gebruik te kunnen maken van de functies en diensten van FordPass, moet je je registreren en deze algemene voorwaarden accepteren. Bij je registratie voor FordPass maak je inloggegevens aan door je e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Je kunt gebruikers-ID's aanmaken voor verschillende berijders. Iedere berijder zal bij het gebruik van FordPass gebonden zijn aan deze algemene voorwaarden. Voor het gebruik van sommige diensten zal mogelijk een afzonderlijk contract moeten worden gesloten en op deze diensten kunnen andere, bijzondere contractuele bepalingen van toepassing zijn ("bijzondere voorwaarden"). Naast deze algemene voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden van toepassing.

Door de voorwaarden te aanvaarden (het vakje aanvinken) en op "Ik ga akkoord" te klikken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden wanneer je FordPass gebruikt.

Deze voorwaarden zullen gelden vanaf het moment dat je een bevestiging per e-mail ontvangt of uiterlijk wanneer je de diensten kunt gebruiken. Zodra de voorwaarden van kracht zijn, word je geacht een overeenkomst met ons te zijn aangegaan.

Bij registratie voor FordPass moet je een land kiezen, je voor-, achternaam en e-mailadres verstrekken en een wachtwoord aanmaken. Je kunt ook je mobiele telefoonnummer en huisadres toevoegen. Bovendien kun je ervoor kiezen marketingberichten van ons te ontvangen door daarvoor toestemming te geven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken via de aangegeven wijze.

Persoonsgegevens die nauw verband houden met een dienst, worden verzameld op een applet-specifiek scherm.

Wij zullen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (wanneer wij dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk achten, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of op grond van de wet- en regelgeving, als we de reikwijdte van onze bestaande diensten wijzigen of indien we nieuwe diensten invoeren). Als wij de reikwijdte van onze bestaande diensten uitbreiden, nieuwe diensten invoeren of als de voorgestelde wijzigingen gunstig voor jou zijn, word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als we je op de hoogte hebben gebracht van de voorgestelde wijzigingen en je zonder bezwaar te maken bent doorgegaan met het gebruiken van FordPass na de datum dat de wijzigingen zoals aangekondigd in werking zijn getreden.

Indien voorgestelde nieuwe bepalingen je diensten of je bestaande rechten uit hoofde van deze overeenkomst beperken, zullen we je hierover, wanneer dit redelijkerwijs haalbaar is, op een redelijke termijn op de hoogte brengen, in geen geval minder dan twee maanden voordat de voorgestelde wijziging in werking treedt. We zullen je altijd op de hoogte brengen van voorgestelde wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat momenteel bij ons staat geregistreerd en door middel van push-berichten. In deze kennisgevingen zullen we aangeven op welke datum de voorgestelde bepaling in werking treedt.

Als je een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kun je deze overeenkomst op elk willekeurig moment opzeggen (zoals hieronder uiteengezet in hoofdstuk 5).

 

2.    Systeemvereisten

Om FordPass te gebruiken heb je een compatibele mobiele telefoon of ander mobiel apparaat nodig, evenals een internetverbinding (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht) en software (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht). Mogelijk zullen er van tijd tot tijd ook updates of upgrades nodig zijn. Neem contact op met je mobiele provider voor meer informatie met betrekking tot gebruikstarieven en -kosten. Voor alle duidelijkheid: wij beheren geen mobiel-telefoonnetwerk en bieden dergelijke diensten niet aan.

Voor toegang tot de diensten van FordPass moet je Ford-voertuig een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem hebben. Als je voertuig is uitgerust met SYNC, ga je ermee akkoord dat we je SYNC-software updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de SYNC-software mogelijk via FordPass updaten. Er kunnen tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is afhankelijk van de mogelijkheden die het mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren en de dekking van het data-abonnement.

Het is jouw verantwoordelijkheid om je accountinformatie en wachtwoord van FordPass geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor alle onbevoegde activiteit die op je account plaatsvindt wanneer je door onoplettendheid of opzettelijk aanleiding hebt gegeven tot de onbevoegde activiteit. Je verbindt je ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van je account of wachtwoord.

De methoden voor het ongedaan maken van de installatie verschillen per apparaat. Om de installatie van FordPass ongedaan te maken, moet je de applicatiebeheertool van je apparaat gebruiken. Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor informatie.

Als je voertuig een ingebouwd apparaat heeft, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig om datatransmissies uit te schakelen. Hiervoor is mogelijk een masterreset van de SYNC-instellingen nodig.

 

2. Diensten

We kunnen in de toekomst de reikwijdte van de bestaande diensten uitbreiden en/of nieuwe diensten aan FordPass toevoegen. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de diensten die momenteel deel uitmaken van FordPass en diensten die je in de nabije toekomst zal kunnen gebruiken. Houd er echter rekening mee dat niet alle diensten beschikbaar zijn of zullen zijn in jouw land of markt.

 

1.    Mijn Dealer

Met de Mijn Dealer-functie kun je contact leggen met jouw Ford-dealer, servicebeurten inplannen, Ford-dealers lokaliseren, het adres van je Ford-dealer opzoeken en de nieuwe voorraden van je Ford-dealer bekijken. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Alle afspraken voor service- en onderhoudsbeurten zijn de verantwoordelijkheid van jou en van je Ford-dealer. Ford-dealers zijn onafhankelijke juridische entiteiten en we zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de activiteiten van dealers, waaronder de diensten die je Ford-dealer je verleent of de inhoud van de websites van Ford-dealers.

Met de Mijn Dealer-functie kun je mogelijk ook de nieuwe voorraden van de Ford-dealer van je voorkeur bekijken. De informatie over voorraden op FordPass zal mogelijk geen exacte afspiegeling vormen van de actuele voorraden van je Ford-dealer. Wij zijn niet verplicht de voorraden die door individuele Ford-dealers worden opgegeven, te controleren. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden. Neem contact op met je Ford-dealer voor informatie over de prijzen en beschikbaarheid van voertuigen en de geldende algemene voorwaarden.

 

2.    Mijn Voertuigen

Met de Mijn Voertuigen-functie heb je via FordPass mogelijk toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot je voertuig. Om je voertuig te registreren voor de Mijn Voertuigen-functie, moet je het chassisnummer invoeren. Je moet een bevoegd gebruiker zijn om je FordPass-account te mogen koppelen aan het chassisnummer van een voertuig dat je niet bezit of least. Mogelijk moet deze koppeling worden goedgekeurd door een primaire accounthouder en in het voertuig worden bevestigd. We mogen jouw chassisnummer op elk willekeurig moment uit FordPass verwijderen. Het verwijderen van een chassisnummer kan gevolgen hebben voor bepaalde FordPass-functies.

Via de Mijn Voertuigen-functie kun je mogelijk ook instructievideo's over je voertuig bekijken. FordPass zal je doorsturen naar de Ford-website (de website van jouw plaatselijke Ford-entiteit op basis van de bijgevoegde lijst met entiteiten) zodat je deze video's kunt bekijken. Deze website wordt ook beheerd door Ford, maar kan afwijkende algemene voorwaarden hebben. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Ford-website voordat je deze instructievideo's bekijkt. Je gebruik van de instructievideo's is op eigen risico. Wees voorzichtig met het gebruik van deze video's en probeer nooit om onderhoud aan het voertuig uit te voeren dat door een deskundige moet worden uitgevoerd.

De via Mijn Voertuigen verstrekte informatie is alleen bedoeld om de gebruiker van dienst te zijn. De informatie die in Mijn Voertuigen wordt weergegeven, zal mogelijk geen afspiegeling zijn van de daadwerkelijke en/of huidige status van je voertuig. Raadpleeg de instrumenten en schermen in je voertuig voor een nauwkeurige, actuele status van je voertuig.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te garanderen dat het voertuig in goede staat verkeert.

 

3.    FordPass-voordelen

Wanneer je je registreert voor FordPass, word je automatisch aangemeld voor FordPass-voordelen. Het programma FordPass-voordelen bestaat onder andere uit speciale aanbiedingen en andere acties, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de dingen die je doet via FordPass. Je hoeft FordPass-voordelen niet te gebruiken om de rest van de FordPass-app te kunnen gebruiken. Het soort en de frequentie van de aanbiedingen en acties zullen variëren, en op elke aanbieding of actie zijn specifieke voorwaarden of regels van toepassing. Het programma FordPass-voordelen staat los van alle andere loyaliteitsprogramma's die door ons of door onze partners worden aangeboden. Het programma kan op elk moment worden gewijzigd en sommige functies zullen mogelijk niet beschikbaar zijn voor alle merken en modellen.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, mogen Ford, je geautoriseerde dealer en bepaalde partners jou berichten sturen, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt via FordPass, zoals locatie en rijeigenschappen.

Hoofdstuk 7 over gegevensbescherming en privacy is met name van toepassing op FordPass-voordelen.

 

 

4.    Parkeren

Met de parkeerfunctie kun je beschikbare parkeerplekken zoeken door parkeerplekken weer te geven met behulp van de locatie- of mapping-diensten van derden die je al gebruikt op je mobiele apparaat. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Mogelijk zal moeten worden betaald voor het parkeren op de parkeerplaatsen die worden weergegeven. Deze tarieven worden geïnd door derden. We bieden geen parkeerdiensten aan en beheren geen parkeerplaatsen.

We controleren de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van weergegeven parkeeropties niet. We geven dan ook geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van de weergegeven parkeeropties.

 

 

5.    Operationeel

(1) Indien je voertuig is uitgerust met een ingebouwde modem, heb je mogelijk toegang tot bepaalde operationele functies via de FordPass-app. Het gaat hierbij om functies als het vergrendelen en ontgrendelen van deuren en starten en stoppen op afstand, indien deze in jouw land toegestaan zijn. Deze functies zijn mogelijk niet voor alle merken en modellen en voertuigen beschikbaar.

Bij voertuigen waarop dit van toepassing is, zal starten op afstand tot gevolg hebben dat het alarm overschakelt naar een "stand van verminderde waakzaamheid", waarbij de bewegingsdetectie voor binnen en de hellingssensoren uit worden gezet om bij het starten op afstand vals alarm te voorkomen. Het perimeteralarm zal wel actief blijven. Als voorzorgsmaatregelen zal de dubbele deurvergrendeling bij starten op afstand worden omgezet naar centrale deurvergrendeling.

Met betrekking tot de functie voor starten op afstand kan de plaatselijke wetgeving variëren. Gebruik deze functie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

(2) FordPass Connect, een optionele functie bij sommige voertuigen (inclusief SYNC Connect-dienst met een looptijd van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het voertuig, zoals geregistreerd door de Ford-dealer), is vereist om bepaalde functies te kunnen gebruiken. Na twee jaar kunnen abonnementstarieven voor FordPass Connect van toepassing worden. In dat geval zal op deze tarieven een afzonderlijke overeenkomst van toepassing zijn en zal Ford hierover contact met je opnemen.

 

(3) Neem je sleutel of sleutelhanger altijd mee wanneer je het voertuig verlaat. Ontgrendelen op afstand zal mogelijk niet werken tijdens onderbrekingen van de dienst of als de batterij bijna leeg is.

 

(4) In sommige gevallen zal je de nieuwste versie van de FordPass-app moeten installeren voordat je de functie weer kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je altijd toegang hebt tot je voertuig, zelfs als je geen toegang hebt tot FordPass (bijv. als de ontgrendelfunctie in de app niet werkt).

 

(5) Voor bepaalde FordPass-functies moet je voertuig mogelijk een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem of een ingebouwde modem (“software”) hebben. Als je voertuig is uitgerust met dergelijke software, kunnen wij of onze partnersof dienstverleners, met jouw voorafgaande toestemming,  jouw software op afstand controleren en automatisch updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de software mogelijk via FordPass updaten. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, mogen Ford, haar partners, dienstverleners en/of aangewezen vertegenwoordigers de versie van de software periodiek controleren en op afstand updates en upgrades voor de software uitvoeren, supplementen aan de software toevoegen of wijzigingen in de software aanbrengen. Er kunnen door je mobiele provider tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

 

(6) Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is ook afhankelijk van de mogelijkheden die je mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren (bijv. tunnels, garages, gepland onderhoud van de back end-servers van Ford enz.) en de dekking van het internet of data-abonnement.

 

(7) Als je voertuig ingebouwde connectiviteit heeft en je het voertuig via FordPass verbindt, zal je voertuig gegevens naar Ford blijven verzenden, zelfs als je de installatie van FordPass ongedaan maakt. Als je de datatransmissie wil uitschakelen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig. Hiervoor is mogelijk een masterreset van de SYNC-instellingen nodig.

 

(8) Indien geïnstalleerd, kun je in FordPass met de voertuigstatusfunctie bepaalde meldingen bekijken over de staat van het voertuig. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op de staat van de accu, het brandstofniveau, het brandstofgebruik, de kilometerteller, de bandenspanning, het chassisnummer en andere diagnostische informatie. Deze meldingen moeten niet worden gebruikt of beschouwd als vervanging van het normale voertuigonderhoud. Als je denkt dat er iets mis is met je voertuig, raadpleeg dan altijd een deskundige voor een diagnose en het nodige onderhoud.

 

(9) Als je voertuig een wifi-hotspot-functie heeft en je een data-abonnement hebt geactiveerd, kun je via FordPass informatie over het data-abonnement bekijken. Je moet je draadloze diensten rechtstreeks met de draadloze provider van je voertuig regelen. Alleen de provider is verantwoordelijk voor de draadloze service, op basis van de afzonderlijke algemene voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je die dienst activeert, en voor de gegevens over je abonnement die beschikbaar zijn via FordPass. Let altijd goed op de weg en laat je niet afleiden tijdens het rijden. De wifi-hotspot moet alleen door passagiers worden gebruikt.

 

(10) Het maandelijkse rapport over brandstofefficiëntie wordt zowel beïnvloed door het rijgedrag als andere niet-technische factoren die een rol spelen bij de bepaling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Iedereen rijdt anders en onder andere verkeers- en weersomstandigheden (zomer, winter). U kunt bijvoorbeeld met name op de snelweg rijden of juist op landweggetjes. Sommige mensen rijden sneller dan anderen.

Het brandstofrapport in de Ford Pass-app kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de officiële cijfers over brandstofverbruik. Om het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot van een nieuwe personenauto te vergelijken op basis van een geharmoniseerd EU-testprotocol, moet u de officiële waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot gebruiken die in uw gebruikershandleiding staan.

Het brandstofrapport van Ford in de app kan afwijken van wat andere OEM's publiceren; daarom wordt geen directe vergelijking gemaakt.

 

3. FordGuide

Met de functie FordGuide kun je telefonisch, via live chat of via e-mail contact opnemen met een adviseur als je hulp nodig hebt met een van de vele voordelen en mobiliteitsoplossingen van FordPass. Ford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het gesprek of van de door de netwerkprovider geleverde internetverbinding. Als je contact opneemt met FordGuide, zal de netwerkprovider uit hoofde van jullie overeenkomst mogelijk kosten in rekening brengen. Bij het gebruik van FordPass of de dienst FordGuide in het buitenland, kunnen bovendien roamingkosten van toepassing zijn.

Via FordPass kun je contactinformatie verstrekken aan een adviseur zodat deze via telefoon of e-mail contact met je kan opnemen. Als je je aanmeldt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van FordPass, kan FordGuide je vragen je telefoonnummer of e-mailadres te verifiëren. Als je jouw persoonlijke contactgegevens verstrekt, stem je er expliciet mee in dat FordGuide contact met je opneemt. Alle persoonsgegevens en informatie die je verstrekt binnen FordPass of aan de FordGuides, zal vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacyverklaring. FordGuide zal je nooit naar je wachtwoord of pincode vragen.

 

4. Ford Assistance

In geval van autopech kun je met de Ford Assistance-functie een hulpdienstcentrum bellen. Alle hieruit voortvloeiende communicatiekosten, die per land en leverancier kunnen verschillen, komen voor jouw rekening.

Deze functie werkt alleen als je binnen de app toestemming hebt gegeven voor het verzenden van je huidige locatie. Het hulpddienstcentrum zal deze informatie gebruiken om je locatie te verifieren. Ford ontvangt of verwerkt deze gegevens niet. Er is een internetverbinding vereist om de app met de functie voor locatietransmissie te kunnen gebruiken; alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

De locatie kan alleen worden verzonden als je mobiele apparaat een geldige locatie kan bepalen. De positie die je verstuurt, kan niet worden gebruikt om je exacte locatie in een gebouw (bijv. flatnummer, verdieping enz.) vast te stellen.

Ford streeft ernaar het telefoongesprek met de hulpdienst tegen een zo laag realistisch mogelijke prijs aan te bieden. Mogelijk zal je moeten betalen voor de diensten die de hulpdiensten naar aanleiding van deze functie aan je verlenen.

Ford aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de openbaarmaking van je gegevens als gevolg van fouten in de datatransmissie en/of onbevoegde toegang door derden die te maken heeft met de door een derde partij aangeboden internet- of telefoonverbinding.

5. Termijn

Deze overeenkomst zal van kracht blijven totdat deze door jou of door ons wordt opgezegd. Wij mogen deze overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Jij mag deze overeenkomst op elk willekeurig moment direct, om welke reden dan ook, beëindigen door ons schriftelijk (inclusief per e-mail) te laten weten dat je jouw FordPass-account wilt opzeggen. We zullen je verzoek vervolgens verwerken en ervoor zorgen dat je account wordt afgesloten en dat alle dataverbindingen met het FordPass-platform worden opgeheven.

In aanvulling op het voorgaande mogen wij deze overeenkomst op elk willekeurig moment (redelijk handelend) na een schriftelijke kennisgeving (onder meer door een e-mail te versturen naar het adres dat je bij ons geregistreerd hebt) beëindigen of je toegang tot de functies van de app tijdelijk opschorten om onder andere  de volgende redenen:

1.   als je een bepaling ernstig en aanhoudend schendt en deze schending niet corrigeert (indien dat mogelijk is) binnen 5 dagen nadat je een schriftelijk verzoek hebt ontvangen om dit te doen; of

2.   indien er zich omstandigheden voordoen waarin dergelijke maatregelen (naar onze mening) het geïdentificeerde risico zullen beperken of indien door het nemen van dergelijke maatregelen kan worden voorkomen dat je FordPass misbruikt, manipuleert of ondermijnt;

Na beëindiging van deze overeenkomst zullen we de FordPass-account sluiten en mogen wij eventuele gebruikers-ID's die je voor andere gebruikers (berijders van het voertuig) hebt gecreëerd achterhalen.

 

6. Voertuigveiligheid

Waarschuwing: We raden het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden sterk af. Gebruik FordPass niet terwijl je rijdt. Het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden kan op grond van bepaalde toepasselijke verkeerswetten en -regels verboden zijn. Het raadplegen of gebruiken van FordPass op mobiele apparaten tijdens het rijden kan je aandacht van de weg afleiden en als gevolg hebben dat je de macht over het stuur verliest, een botsing veroorzaakt en gewond raakt of dat anderen gewond raken. FordPass kan berichten en push-meldingen naar je mobiele telefoon versturen. Lees geen berichten op mobiele apparaten terwijl je rijdt.

 

7. Gegevensbescherming en -beveiliging

Ford verzamelt, bewaart, verwerkt en gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens, met inbegrip van aan de bestuurder gerelateerde gebruiks- en voertuiggegevens, voor zover dit noodzakelijk is om de diensten die via FordPass worden aangeboden te verlenen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover lees je de privacyverklaring.

 

8. Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.    Bijzondere voorwaarden

Voor het gebruik van sommige diensten zul je mogelijk een afzonderlijke overeenkomst moeten sluiten met ons of met één van de Ford-partners. Op deze afzonderlijke overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke overeenkomsten gelden tussen jou en één van onze Ford-partners en wij zijn hier geen partij bij.

Indien er bijzondere voorwaarden op een dienst van toepassing zijn, zullen de toepasselijke bijzondere voorwaarden aan je worden getoond voordat je de dienst voor het eerst gebruikt en kun je een exemplaar van het document bewaren. Je zult worden gevraagd de bijzondere voorwaarden te aanvaarden als je de dienst wilt gebruiken. Indien je weigert de bijzondere voorwaarden te aanvaarden, kun je de dienst waarop deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, niet gebruiken. Alleen de bijzondere voorwaarden die je hebt aanvaard zijn bindend en van toepassing op je gebruik van diensten.

 

2.    Materialen van derden

FordPass kan ook links bevatten naar websites of diensten van derden (die niet onder de bijzondere voorwaarden vallen) die geen eigendom van ons zijn en niet onder ons zeggenschap staan, inclusief, maar niet beperkt tot websites van onze Ford-partners (“diensten van derden”). We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van diensten van derden. Daarnaast zullen en kunnen we de inhoud van een dienst van derden niet censureren of bewerken. Wanneer je een dienst van derden gebruikt, verlaat je het FordPass-platform. Je moet altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke dienst van derden die je bezoekt lezen voordat je FordPass verlaat. We zullen het aangeven wanneer je een dienst van derden gebruikt. Je zult altijd weten of je onze diensten of een dienst van derden gebruikt.

Om diensten te verlenen kan FordPass gegevens uit bronnen van derden gebruiken, zoals plattegronden en adressen. Deze gegevens en andere informatie zullen mogelijk niet altijd nauwkeurig zijn. Voorwaarden met betrekking tot op locatie gebaseerde diensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:

https://legal.here.com/nl-nl/terms

https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

https://legal.here.com/nl-nl/terms/general-content-supplier-terms-and-notices


Voorwaarden met betrekking tot live-verkeersinformatiediensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:

https://legal.here.com/nl-nl/terms

https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en die van op locatie gebaseerde diensten, prevaleren deze algemene voorwaarden.

FordPass kan bepaalde vrij/openbaar toegankelijke of gedeelde software (“open source-software”) bevatten of hiervan gebruikmaken. Raadpleeg de verklaringen met betrekking tot open source-software die zijn gepubliceerd op http://corporate.ford.com/ford-open-source.html voor meer informatie over eventuele verplichtingen of beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van open source-software.

 

 

 

9. Beperkte licenties

FordPass (inclusief all software, inhoud en data) is eigendom van ons of wordt door ons onder licentie gebruikt. FordPass wordt beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of er een melding van auteursrecht of andere markering van intellectueel eigendom wordt weergegeven. Wanneer je FordPass gebruik verbind je je ertoe alle toepasselijke auteursrechtwetten na te leven, onder meer door onbevoegd kopiëren na te laten. Tenzij expliciet bepaald in deze algemene voorwaarden, verlenen wij geen expliciete gebruiksrechten met betrekking tot de aan FordPass gerelateerde eigendomsrechten.

Op voorwaarde dat je deze algemene voorwaarden naleeft, verleent Ford je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot en voor het bekijken, gebruiken, weergeven en beluisteren van FordPass en de app-materialen voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik.

Op alle rechten en autorisaties die aan je worden verstrekt, zijn ook de volgende beperkingen van toepassing:

 

1.   Je mag geen afgeleide werken creëren van FordPass, of data mining, robots of andere hulpmiddelen om gegevens te verzamelen of extraheren op FordPass gebruiken, geen database creëren van de materialen van FordPass of de websites of deze systematisch downloaden of opslaan, geen delen van FordPass koppelen of framen en de broncode of structuur van een of meerdere delen van de FordPass niet extraheren, afleiden of trachten te extraheren of af te leiden door middel van reverse engineering, demontage, decompilatie of op andere wijze, noch toestaan dat derden dit doen.

2.   Je mag FordPass niet gebruiken op een manier die onwettig, onrechtmatig, lasterlijk of bedrieglijk is of de privacy van een ander schendt en ook niemand op grond van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap discrimineren.

3.   Je mag FordPass niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die een persoon, bedrijf of entiteit, waaronder ons, nabootst.

4.   Je mag onze servers en netwerken niet (proberen te) onderbreken of (proberen te) verstoren en je moet de voorschriften van ons netwerk met betrekking tot toegang en beveiliging naleven.

 

10.           Kennisgeving inzake handelsmerken

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's die voorkomen in FordPass zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Ford. Het zonder toestemming gebruiken van in FordPass getoonde handelsmerken is verboden.

 

11.           Aansprakelijkheid

Ford zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat FordPass veilig kan worden gebruikt en te voorkomen dat de app schade aan je apparaat of aan andere op je apparaat opgeslagen digitale inhoud veroorzaakt. Ford kan echter niet garanderen dat FordPass altijd veilig, beveiligd en vrij van fouten, virussen en andere schadelijke programma's is.

Ford zal alle diensten die het bedrijf direct aan je levert, met gepaste vakkundigheid en zorg verlenen.

Ford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade dat/die voortvloeit uit niet-naleving van de algemene voorwaarden door jou.

Ford is niet aansprakelijk voor diensten die in het kader van een afzonderlijke overeenkomst door een derde partij aan je worden geleverd.

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst die direct door ons wordt verleend ("algemene voorwaarden van Ford"), zal Ford – voor zover wettelijk toegestaan – alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die je lijdt het resultaat is van niet-naleving door ons van de verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden van Ford met betrekking tot het gebruik van de app of diensten. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van FordPass en/of de diensten, uit.

Ford kan niet garanderen dat FordPass en/of de diensten ononderbroken en altijd volledig bruikbaar zullen zijn en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of een vertraagde nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden indien een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Onder deze omstandigheden hebben we recht op een redelijke verlenging van de termijn voor nakoming van onze verplichtingen. Ford behoudt zich ook het recht voor de app naar eigen goeddunken te wijzigen. Behalve in de elders in deze voorwaarden beschreven situaties aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien delen van de app of de door ons verleende diensten niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

Je gaat ermee akkoord deze app en de diensten voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en de app of de diensten niet voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop te gebruiken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die je lijdt als je de FordPass niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, alleen aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren als gevolg van de schending.

Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Ford voor het volgende beperken:

1.   overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Ford;

2.   bedrog of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

3.   elke andere aansprakelijkheid die op basis van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

 

 

 

 

12.           Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van het land waar jij woonachtig bent op het moment dat deze overeenkomst wordt gesloten van toepassing.

13.           Contact met ons opnemen

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot FordPass, neem dan contact met ons op door op de volgende website de contactgegevens voor jouw locatie op te zoeken: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Je kunt de contactgegevens hieronder ook gebruiken voor vragen, opmerkingen op verzoeken met betrekking tot FordPass.

 

 

Telefoonnummer/e-mailadres

 

Ford Nederland B.V.

Klanten Contact Centrum

Telefoon: +31 70 7703 777

Email: Klanten@ford.com

 

 

Landenlijst Ford-entiteiten:

 

 

 

 

Naam

Adres

Ford Motor Company Limited

Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, VK.

Ford Motor Company (Belgium) nv/sa

Hunderenveldlaan 10, B-1082 Brussel, België

Ford Motor Company, s.r.o.

Karolinska 654/2, 18600 Praha 8, Tsjechië

Ford Motor Company A/S

Borupvang 5D-5E, DK -2750 Ballerup, Denemarken

Ford Central & Eastern European LLC

2000 Szentendre, Galamb József u. 3, Hongarije

Ford Romania S.A.

Craiova, 29 Strada Henry Ford 29 (1863 -1947), 200745, judeţul Dolj, Roemenië

Oy Ford Ab

Plaza Halo, Ayritie 24 (6e verdieping), 01510 Vantaa, Finland

Ford Motor Hellas S.A.I.C.

Akakion 39 & Monemvasias 25, Maroussi GR 151.25, Athene, Griekenland

Henry Ford & Son Ltd.

Elm Court, Boreenmanna Road, Cork, Ierland

Ford Nederland B.V.

Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen, Nederland

Ford Lusitana SA

Avenida da Liberdade, No.249 – 6-7 Andares, 1250-143 Lissabon, Portugal

Ford Motor Company AB

Box 4023, 169 04 Solna, Zweden

Ford Motor Company (Switzerland) SA

Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, Zwitserland

Ford Motor Norge AS

Postboks 514, Lienga 2, 1414Trollasen, Noorwegen

Ford-Werke GmbH

Ford-Werke GmbH

NG/E 712

Henry-Ford-Straße 1, 50735 Keulen, Duitsland

FMC Automobiles, Ford France

SIREN 425 127 362 RCS Versailles

34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye

FORD ESPAÑA S.L.

C/ Caléndula 13,

Edificio Miniparc IV, 28109 Alcobendas,

Madrid / CIF. B-46066361, España

Ford Italia S.p.A.

Via Andrea Argoli, 54, 00143 – Rome

Ford Motor Company (Austria) GmbH

Hackinger Straße 5c, 1140 Wenen

Ford Polska Sp. z o.o.

 

ul. Taśmowa 7

 02-677 Warschau