Velg et annet land/språk

FordPass' retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Version: 0.5

Mai 2023

FordPass' retningslinjer for personvern og informasjonskapsler («retningslinjer»)

Disse retningslinjene gjelder personopplysninger vi innhenter gjennom FordPass fra bilen(e) du kobler til appen og Ford-kontoen, som du får tilgang til med samme innloggingsinformasjon som i appen.

Se det lokale Ford-nettstedet og Fordconnected.com for personvernrelaterte retningslinjer tilknyttet andre produkter og tjenester fra Ford.

Ford Motor-bedriftspartneren som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine vil avhenge av landet du laster ned FordPass i. Se <her> for detaljer om den aktuelle Ford Motor-bedriftspartneren som fungerer som din behandlingsansvarlig («vi») og vedkommendes kontaktopplysninger.

Informasjon vi innhenter: 

Avhengig av hvordan bilen er utstyrt, hvilke abonnement du har og personverninnstillingene du har valgt, samler vi inn følgende typer informasjon via din bruk av FordPass:

·                     Informasjon du oppgir for å opprette en konto, for eksempel kontaktinformasjon (inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer), bilde (valgfritt) og bilens identifikasjonsnummer (VIN).

·                     Informasjon om tilkoblet bil inkludert:

Bilens posisjon: Bilens gjeldende posisjon, som kan brukes til å fastslå bilens kjøreretning og hastighet, hvilke ladestasjoner du har brukt (om relevant) og dersom du abonnerer på Ford Secure, posisjon informasjon om vi tror at bilen din blir stjålet.

Bilens plassering: Den nåværende plasseringen din kan brukes til å fastsette bilens reiseretning og fart samt brukte ladesteder (hvis aktuelt).

Kjøredata: Hvordan bilen manøvreres og brukes (for eksempel hastighet, bruk av gasspedal, bremser, sikkerhetsbelter osv.).

Bildata: Bilens status, ytelse og statistikk (inkludert kilometerstand, dekktrykk, drivstoff- og væskenivåer, batteri, dørlås, varselsindikatorer, varsler osv.).

Ladedata: Hvordan og når batteriet lades, inkludert takst og varighet (hvis aktuelt)

Oppkoblet stemmedata: Stemmekommandoer/ytringer når du aktiverer stemmegjenkjenningssystemet i bilen.

Omgivelsesdata: Værforholdene, veisegmentdata, veiforhold, trafikkskilt og andre omgivelsdata samles inn når bilen kjøres.

·                 Plassering til mobil enhet: Din nåværende plassering kombinert med enhetens sensorer kan brukes til å fastsette reiseretningen og hastigheten din. Hvis du har aktivert plasseringstjenester på enheten din, innhentes disse dataene når appen kjører i forgrunnen eller bakgrunnen.

·                     Informasjon om rute og reisemål: Inkluderer forespørsler om adresser eller interessepunkter når du bruker navigasjonsfunksjoner.

·                     Informasjon om computer eller mobil enhet: Unike enhetsidentifikatorer og IP-adresse.

·                     FordPass-bruk: Vi innhenter informasjon om bruken din av FordPass og hvordan den presterer, inkludert informasjon som når og hvor lenge du bruker bestemte tjenester og funksjoner gjennom informasjonskapsler som Adobe Analytics, Aptelligent og DynaTrace. Når det er nødvendig, innhenter vi denne informasjonen med ditt samtykke som grunnlag. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt (der det er gitt) via «Personvern»-fliken i FordPass-appens «Konto»-del. For mer informasjon angående informasjonskapsler, kan du se avsnittet med overskriften «Informasjonskapsel-lignende teknologier som er aktive i FordPass-appen».

·                     Ford Credit. Du kan også få tilgang til din Ford Credit Account Manager via appen. Ford Credit vil bruke disse personopplysningene som beskrevet i Ford Credits retningslinjer for personvern.

• Kun for Ford Secure-brukere. 

o Når du anmelder en stjålet bil til politiet, får du et referansenummer på saken. Vi ber deg om å gi oss dette referansenummeret, slik at vi kan jobbe sammen med politiet og hjelpe dem med å finne bilen din. Når vi leter etter bilen din, kan det være vi vil hente inn ytterligere informasjon fra deg for å hjelpe oss og politiet med å finne og levere tilbake bilen.

Slik bruker vi informasjonen din:

Vi bruker opplysningene vi innhenter om deg gjennom FordPass og fra bilen(e), og kan kombinere denne med andre opplysninger vi innhenter til å:

Formål

Lovhjemmel

Tilby funksjoner og tjenester: For å gi deg kontroll over enkelte bilfunksjoner, dra fordel av abonnementstjenester (f.eks. Ford Secure) og oppfylle forespørslene dine

Kontraktsoppfyllelse

Kundeservice For å tilby støtte og besvare henvendelser

 

Kontraktsoppfyllelse

Produktkvalitet og utvikling: For å verifisere at en funksjon eller tjeneste oppfyller sitt tiltenkte formål, inkludert prognoser. Til forskning og for å utvikle nye produkter og tjenester.

Legitim interesse

Vurdere og forbedre kvaliteten på tjenestene du mottar gjennom oss, forhandlerne og leverandørene våre. Vi bruker denne informasjonen til å forstå og forbedre kundeopplevelsen

Legitim interesse

Utvikle markedsføringsstrategier

 

Legitim interesse

 

Sende deg markedsføringsmateriale i tråd med kommunikasjonspreferansene dine.

Samtykke

Komme med anbefalinger og personalisere opplevelsen din. Med ditt samtykke kan vi analysere, lære av og bruke informasjon om bilen din og hvordan den brukes, inkludert kjøredata (for eksempel hastighet og bremsing) og bilens plassering, for å komme med anbefalinger og levere personaliserte opplevelser sentrert rundt deg.

Samtykke

Overholde vårt juridiske og lovpliktige ansvar, for å svare på juridiske prosesser eller forespørsler om informasjon utstedt av offentlige myndigheter eller andre tredjeparter, og for å forebygge og oppdage kriminalitet og svindel, eller beskytte dine, våre eller andres rettigheter.

Juridisk forpliktelse eller legitim interesse

 

Hvordan vi deler informasjon:

Vi kan dele personopplysninger innhentet gjennom FordPass og fra bilen(e) du kobler til:

·                Med våre autoriserte forhandlere til forhandler-lokalisering og våre samarbeidspartnere

·                Vi kan dele bildata med de autoriserte forhandlerne våre, slik at de lettere kan hjelpe til med diagnostisering og reparasjon av bilen. Med ditt samtykke som forutsetning kan vi også dele denne informasjonen i forbindelse med forhandlermarkedsføring.

·                Med selskaper eller andre organisasjoner som vi har engasjert for å tilby tjenester på vegne av oss, som leverandører av hosting- og informasjonsteknologi.

·                Med profesjonelle rådgivere.

·                Med politiet, dersom du har et aktivt Ford Secure-abonnement og varsler oss om at bilen din har blitt stjålet.

·                Med en politimyndighet, domstol, reguleringsmyndighet, offentlig myndighet eller annen tredjepart når vi mener dette er nødvendig for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse, eller for på annen måte å beskytte våre rettigheter, rettighetene til en tredjepart eller enkeltpersoners personlige sikkerhet, eller for å oppdage, forebygge eller på annen måte håndtere svindel og sikkerhetsproblemer

·                Med enhver ny eier dersom vi selger deler av eller hele virksomheten vår.

Noen av tjenestene krever at vi deler personopplysningene dine med følgende:

·                Hvis du velger å kjøpe et produkt eller abonnement fra Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) gjennom Ford-kontoen, vil vi dele kontoinformasjonen din med dem (slik som VIN, navn, land, e-post og postadresse hvis tilgjengelig). FSM vil bruke disse dataene sammen med ytterligere informasjon du gir dem til å kommunisere med deg om bestillingen din, oppfylle bestillingsforespørselen din og hjelpe deg med eventuelle spørsmål. FSM kan også bruke aggregerte data, for eksempel til å forstå antall og type abonnementer kjøpt. FSM bruker informasjonen din til å fullbyrde en kontrakt med deg ved å levere abonnementet du har bedt om, og de har en legitim interesse i å forstå abonnementskjøp, for å bidra med informasjon til produktutvikling og markedsføring. FSM kan informere oss om at du har kjøpt abonnementet, slik at vi kan tilby deg funksjonalitet i bilen og du kan få tilgang til samt kontrollere funksjonen via appen. Der det er nødvendig for å yte tjenesten, kan FSM også dele noen opplysninger med leverandøren

Produkt

Leverandør

Delt informasjon

FordPass-ladenettverk

Ionity GmbH

FordPass-ladekortnummer, delvis VIN

 

The New Motion B.V.

FordPass-ladekortnummer

 

BP Chargemaster Limited

(kun Storbritannia)

FordPass-ladekortnummer, unikt referansenummer, navn, e-post, postadresse

Nøytral server

Caruso

I henhold til din valgte tjeneste kan dette inkludere bilens plassering, bilinformasjon og kjøredata

 

High Mobility

I henhold til din valgte tjeneste kan dette inkludere bilens plassering, bilinformasjon og kjøredata

Live Traffic

Lokal fareinformasjon (LHI)

HERE Global B.V

Bilens plassering, retning og hastighet, som har blitt avidentifisert

Hver leverandør vil bruke opplysningene i samsvar med egne retningslinjer for personvern. Når du betaler via FordPay (som drives av FCE Bank Plc), vil FSM dele din bruker-ID med dem, detaljer om produktet du ba om og betalingsbeløpet. FordPay vil bruke opplysningene dine i samsvar med egne retningslinjer for Personvern https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/terms.html#fifteen. Se denne personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan FSM kommer til å bruke dataene dine, internasjonale overføringer og utøvelse av rettighetene dine. For å kontakte FSM kan du besøke https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html .

·                Hvis du bruker en gratis prøveversjon for sanntidstrafikk og lokal fareinformasjon, deler vi bilens plassering, retning og hastighet med leverandøren vår, HERE Global B.V. Disse dataene deler vi kun på en måte som ikke identifiserer deg eller bilen din.

·                Hvis du velger å aktivere bilens Wi-Fi-hotspot med vår nettverksleverandør, Telia, vil vi sende VIN-nummeret ditt og bilens SIM-identifikator for å aktivere tjenesten. Du kan finne ut hvordan Vodafone bruker personopplysningene dine i retningslinjene deres for personvern. Vodafone vil informere oss når visse grenser for databruk er nådd, slik at vi kan vise denne informasjonen i appen eller hvis du ringer kundeservicesenteret vårt.

·                Hvis du bruker SYNC4 Connected Navigation- eller Connected Built-In Navigation-tjenester, vil vi dele en unik bilidentifikator, bilens nåværende GPS-plassering, rute, destinasjonsinformasjon samt søkeforespørsler om adresser og interessepunkter med Garmin. Garmin vil bruke disse opplysningene i samsvar med egne retningslinjer for personvern.

·                Når du bruker funksjonaliteten Digital veihjelp på en bil som er koblet til appen, deler vi – med mindre du reserverer deg – navn, plassering og telefonnummer med din lokale veihjelpsleverandør (RSA), slik at de kan tilby deg tjenesten. Din RSA vil bruke disse opplysningene i samsvar med egne retningslinjer for personvern. Informasjon som for eksempel ditt VIN, informasjon om bilens tilstand og årsaken til at du kontaktet veihjelp kan deles med oss for formålene angitt i disse retningslinjene (for eksempel produktforbedring, forskning og utvikling).

·                Når du ber oss om å dele bilinformasjon elektronisk med den valgte tjenesteleverandøren din, for eksempel hvis du har inngått en avtale med en tredjepartsleverandør om et bruksbasert forsikringsprodukt eller et produkt støttet av en nøytral serverplattform

·                Når du kobler til andre autoriserte FordPass-kontohavere, deles profilbildet og fornavnet ditt.

·                Vi kan dele avidentifisert informasjon, for eksempel omgivelsesdata, med tredjeparter

Hvor informasjonen din lagres:

Personopplysningene dine lagres lokalt på mobilenheten samt på servere drevet av oss og tjenesteleverandørene våre. Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med databeskyttelsesloven i landet der du lastet ned appen, og kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), så vel som til land utenfor EØS (inkludert til Storbritannia, USA, India og våre tilknyttede selskaper oppført under Ford Motor Company Group)

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine?

Vi lagrer informasjonen din i identifiserbar form kun så lenge det er nødvendig for formålene angitt i disse retningslinjene. Dette innebærer vanligvis å oppbevare informasjonen så lenge ett av følgende gjelder:

-       opplysningene dine er med rimelighet nødvendige for å kunne tilby deg tjenestene

-       opplysningene dine er med rimelighet nødvendige for å tilfredsstille formålet du oppga eller vi innhentet opplysningene for

-       opplysningene dine er med rimelighet nødvendige for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom (dette vil vanligvis være lengden av den relevante foreldelsesfristen i din jurisdiksjon)

-       vi er på andre måter pålagt å oppbevare informasjonen din i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Informasjonskapsel-lignende teknologier som er aktive i FordPass-appen

Hva er informasjonskapsel-lignende teknologier?

Informasjonskapsel-lignende teknologier brukes omfattende for å få apper til å fungere mer effektivt. Disse teknologiene brukes i appen med følgende formål:

·         Helt nødvendige: Disse teknologiene er nødvendige for den grunnleggende nettstedsfunksjonaliteten og for å tilby tjenestene.

·         Ytelse: Disse teknologiene lar oss forbedre appfunksjonaliteten vår og gjennomføre markedsundersøkelser ved å spore bruk. Vi bruker Adobe Analytics til å opprette pseudonyme profiler om hvordan appen brukes. Du kan motsi deg opprettelsen av slike pseudonyme profiler. Vi bruker også Aptelligent til å innhente teknisk informasjon fra enheten din når appen krasjer, for å forstå hva som gikk galt.

·         Annonsering: Der du har samtykket, kan vi bruke disse teknologiene til å vurdere suksessen til annonsekampanjene våre og tilpasse markedsføringen du mottar. Du kan når som helst tilbakekalle samtykke til reklamerelaterte informasjonskapsler via «Personvern»-fliken i appens «Konto»-del.

·         Guidens formål: Hvis du kontakter en Ford-guide, kan vi med din tillatelse bruke disse teknologiene for å gjøre det mulig for Ford-guidene å se din nylige bruk av appen. Dette gjør det enklere for dem å hjelpe deg.

Dine valgmuligheter, rettigheter og hvordan du kontakter oss

 

·         Dine valgmuligheter

Du kan:

– oppdatere og administrere markedsførings-, reklame- og stedspreferansene dine når som helst via «Personvern»-fliken i din «Konto».

– velge å ikke oppgi visse personopplysninger, men dette kan begrense eller hindre bruk av visse tjenester (for eksempel hvis du slutter å dele GPS-data, vil Live Traffic ikke kunne levere oppdaterte trafikkdata, og hvis du slutter å dele bildata, vil du ikke kunne bruke låse/låse opp via fjernkontroll).

– stanse deling av data mellom bilen og FordPass, eller koble en bil permanent fra FordPass (som når du selger bilen). For mer informasjon kan du se innstillingene for tilkoblingsinnstillingene i bilen og ofte stilte spørsmål i FordPass. Hvis du kobler en bil fra FordPass eller stanser deling av data mellom bilen og FordPass ved hjelp av kontrollene i bilen, vil du kanskje ikke kunne bruke noen tjenester. Dersom du har et aktivt Ford Secure-abonnement, må du avslutte abonnementet på Ford Secure før du kan stanse deling av visse data knyttet til denne tjenesten mellom bilen og FordPass, eller koble en bil permanent fra FordPass. Husk å avslutte abonnementet på FordPass og koble bilen fra FordPass før du selger bilen din.

Hvis du lar andre kjøre bilen(e) du kobler til FordPass-appen, må du fortelle dem hvordan du bruker FordPass, hvordan du forhindrer deling av data mellom FordPass og bilen(e) som er koblet til dette, samt forklare at en kopi av disse retningslinjene er tilgjengelig på det lokale Ford-nettstedet eller på Fordconnected.com

·         Dine rettigheter

Du har som privatperson retten til å finne ut hva slags informasjon vi har om deg og for hvilke formål, så vel som å foreta korreksjoner ved behov. Under noen omstendigheter har du også rett til å motsi deg at vi fortsetter å behandle personopplysningene dine, eller til å be oss om å slette / begrense bruken av informasjonen din. Under noen omstendigheter kan du også be om å få tilsendt personopplysningene dine i et vanlig elektronisk format, slik at du kan dele dem med andre organisasjoner (dette kalles ofte retten til «dataportabilitet»).

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å oppdatere eller korrigere personopplysningene dine dersom de endrer seg, eller hvis personopplysningene dine i vår besittelse er unøyaktige.

·         Kontakt oss

 

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi bruker informasjonen din, håper vi at du i første omgang gir oss beskjed, slik at vi kan ta opp bekymringene dine. Du har imidlertid også rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår bruk av opplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du ringe en Ford kundeservice 800 56 105 eller skrive til:

Personvernombud dpeurope@ford.com

Sikkerheten til informasjonen din

 

Vi bruker egnede systemer, retningslinjer, prosedyrer og teknologi for å beskytte og opprettholde sikkerheten og nøyaktigheten til opplysningene dine.

 

Andre nettsteder

FordPass kan inneholde linker til andre apper eller nettsteder, som er utenfor vår kontroll og ikke omfattes av disse retningslinjene. Hvis du benytter tilgang til andre nettsteder ved hjelp av de angitte linkene, kan operatørene av disse nettstedene innhente opplysninger fra deg. De vil bruke dette i samsvar med egne retningslinjer for personvern, som kan avvike fra våre.

 

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler – ikrafttredelsesdato og revideringer

 

Disse retningslinjene kan oppdateres for å gjenspeile eventuelle endringer i FordPass, vår personvernpraksis og bruk av informasjonen din, eller gjeldende lov.

Hvis vi endrer disse retningslinjene, vil vi varsle deg om endringene. Der endringene vil påvirke behandlinges art fundamentalt eller på annen måte påvirke deg vesentlig, vil vi gi deg tilstrekkelig forhåndsvarsel, slik at du har mulighet til å utøve rettighetene dine (f.eks. motsi deg behandlingen).