Wybierz inny kraj/język

Polityka prywatności i plików cookie FordPass

Version: 0.5

Polityka prywatności i plików cookie FordPass („Polityka”)

Maj 2023 r.

Polityka prywatności i plików cookie FordPass („Polityka”)

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem FordPass z pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z aplikacją i kontem Ford, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą tych samych danych logowania jak w przypadku aplikacji.

Polityki prywatności dotyczące innych produktów i usług firmy Ford można znaleźć na lokalnej witrynie internetowej firmy Ford oraz pod adresem Fordconnected.com.

Podmiotem odpowiadzialnym za dane osobowe użytkownika jako administrator danych będzie podmiot stowarzyszony firmy Ford Motor obsługujący kraj, w którym użytkownik pobrał aplikację FordPass. <Tutaj> znajdują się szczegółowe informacje na temat odpowiedniego podmiotu stowarzyszonego firmy Ford Motor pełniącego rolę administratora danych użytkownika („my”) oraz jego dane kontaktowe.

Informacje, które gromadzimy: 

W zależności od wyposażenia pojazdu, posiadanych subskrypcji i wybranych w pojeździe ustawień prywatności, podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji FordPass gromadzimy następujące rodzaje informacji:

·  Informacje podane w celu utworzenia konta, takie jak dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), zdjęcie (opcjonalnie) i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

· Informacje o pojeździe z dostępem do sieci (w zależności od usług, z których użytkownik zdecyduje się korzystać), w tym:

·Lokalizacja pojazdu: Obecna lokalizacja pojazdu, która może służyć do określenia kierunku jazdy i prędkości pojazdu, wykorzystywanych miejsc ładowania (jeśli dotyczy) oraz, w przypadku subskrypcji Ford Secure, jeśli sądzimy, że pojazd został skradziony.

Dane dotyczące prowadzenia pojazdu: sposób prowadzenia i eksploatacji pojazdu (np. prędkość, korzystanie z pedału gazu, hamulców, pasów bezpieczeństwa itp.).

Dane pojazdu: stan pojazdu, osiągi i diagnostyka (w tym licznik kilometrów, ciśnienie w oponach, poziom paliwa i płynu, akumulator, blokada drzwi, wskaźniki ostrzegawcze, alarmy itp.).

Dane dotyczące ładowania: sposób ładowania akumulatora oraz informacje o porach dnia, kiedy ładowanie ma miejsce, w tym częstotliwości i czasie trwania (jeśli dotyczy)

Połączone dane głosowe: polecenia głosowe/wypowiedzi po aktywacji systemu rozpoznawania głosu w pojeździe.

Dane dotyczące otoczenia: warunki pogodowe, dane dotyczące segmentu drogi, stan nawierzchni drogi, znaki drogowe oraz inne informacje o otoczeniu zgromadzone podczas jazdy.

· Lokalizacja urządzenia mobilnego: obecna lokalizacja użytkownika w połączeniu z czujnikami urządzenia może być wykorzystana do określenia kierunku i prędkości jazdy. Jeśli w urządzeniu włączono usługi lokalizacyjne, dane te będą gromadzone, gdy aplikacja będzie działać na pierwszym planie lub w tle.

· Informacje o trasie i punkcie docelowym: w tym żądania wyszukiwania adresów lub punktów użyteczności publicznej podczas korzystania z funkcji nawigacji.

· Informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym: niepowtarzalne identyfikatory urządzeń i adres IP.

· Wykorzystanie FordPass: gromadzimy dane o tym, jak użytkownik korzysta z FordPass, jak aplikacja działa, kiedy i jak długo użytkownik korzysta z poszczególnych Usług i funkcji. W tym celu stosujemy pliki cookie, takie jak Adobe Analytics, Aptelligent i DynaTrace. W razie potrzeby gromadzimy te informacje na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę (jeśli została udzielona), wybierając kafelek „Prywatność” w sekcji „Konto” aplikacji FordPass lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych określonych w niniejszym dokumencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Technologie typu cookie aktywne w aplikacji FordPass”.

• Tylko dla użytkowników Ford Secure.

o Zgłaszając kradzież samochodu na policję, użytkownik otrzymuje numer referencyjny przestępstwa. Następnie poprosimy o podanie numeru referencyjnego przestępstwa, co umożliwi nam zaoferowanie policji wsparcia w odzyskaniu pojazdu. W procesie odzyskiwania pojazdu możemy pozyskać od użytkownika dodatkowe informacje, które pomogą nam i policji w odzyskaniu samochodu.

W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika:

Informacje o użytkowniku, które gromadzimy za pośrednictwem FordPass i z pojazdu(-ów), mogą być łączone z innymi gromadzonymi przez nas informacjami i są wykorzystywane w następujących celach:

Cel

Podstawa prawna

Udostępnianie funkcji i usług: Aby umożliwić użytkownikowi sterowanie pewnymi funkcjami pojazdu, korzystanie z subskrybowanych usług (np. Ford Secure) i spełnienie jego żądań

Wykonanie umowy

Obsługa klienta: zapewnianie wsparcia i odpowiadanie na pytania

 

Wykonanie umowy

Jakość i rozwój produktów: sprawdzenie, czy dana funkcja lub usługa spełnia zamierzony cel, w tym prognozy. Badania i rozwój nowych produktów oraz usług. Cel ten jest oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który oceniliśmy jako nadrzędny względem praw i wolności osób, których dane dotyczą, szczególności ze względu na bardzo ograniczony zakres przetwarzanych danych oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się pośrednio w interesie osób, których dane dotyczą. Dodatkowe informacje w tym także szczegół dotyczące testu równowagi można uzyskać korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Prawnie uzasadniony interes

Ocena i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz użytkownika przez nas, naszych dealerów i dostawców. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej poznać doświadczenia użytkownika i ulepszać obsługę klienta. Cel ten jest oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który oceniliśmy jako nadrzędny względem praw i wolności osób, których dane dotyczą, szczególności ze względu na bardzo ograniczony zakres przetwarzanych danych oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się pośrednio w interesie osób, których dane dotyczą. Dodatkowe informacje w tym także szczegół dotyczące testu równowagi można uzyskać korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Prawnie uzasadniony interes

Opracowywanie strategii marketingowych

Cel ten jest oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który oceniliśmy jako nadrzędny względem praw i wolności osób, których dane dotyczą, szczególności ze względu na bardzo ograniczony zakres przetwarzanych danych oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się pośrednio w interesie osób, których dane dotyczą. Dodatkowe informacje w tym także szczegół dotyczące testu równowagi można uzyskać korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 

Prawnie uzasadniony interes

 

Wysyłanie użytkownikowi materiałów marketingowych zgodnie z jego preferencjami dotyczącymi komunikacji.

Zgoda

Udzielanie użytkownikowi zaleceń i personalizacja jego doświadczeń. Za zgodą użytkownika możemy analizować i wykorzystywać informacje o pojeździe i sposobie jego użytkowania, w tym dane dotyczące prowadzenia (takie jak prędkość i hamowanie) oraz lokalizacji pojazdu, a także poszerzać naszą wiedzę w oparciu o te informacje, w celu formułowania zaleceń i dostarczania spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Zgoda

Spełnienie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, udzielanie odpowiedzi w ramach procedur prawnych lub na wnioski o udzielenie informacji wydane przez organy rządowe lub inne osoby trzecie oraz zapobieganie przestępstwom i oszustwom i ich wykrywanie lub ochrona praw przysługujących użytkownikowi, nam lub innym osobom. Cel ten, obok realizacji naszych obowiązków prawnych, jest oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który oceniliśmy jako nadrzędny względem praw i wolności osób, których dane dotyczą, szczególności ze względu na bardzo ograniczony zakres przetwarzanych danych oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się pośrednio w interesie osób, których dane dotyczą. Dodatkowe informacje w tym także szczegół dotyczące testu równowagi można uzyskać korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony interes

 

Jak udostępniamy dane:

Możemy udostępniać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem aplikacji FordPass i połączonego(-ych) z nią pojazdu(-ów):

· Naszym autoryzowanym dealerom do lokalizatora dealerów oraz naszym podmiotom stowarzyszonym

· Możemy udostępniać dane pojazdu naszym autoryzowanym dealerom, aby ułatwiać im obsługę użytkownika w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdu.

· Spółkom lub innym organizacjom, którym zleciliśmy świadczenie usług w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług hostingu i usług informatycznych;

· Profesjonalnym doradcom;

· Organom ścigania, sądom, organom regulacyjnym, organom rządowym lub innym osobom trzecim, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych bądź do ochrony naszych praw, praw lub bezpieczeństwa osób trzecich lub do wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub ochrony;

·Powiadomienie policji, jeśli użytkownik ma aktywną subskrypcję Ford Secure i powiadomi nas o kradzieży pojazdu.

·Każdemu nowemu właścicielowi, jeżeli sprzedamy całość lub część naszego przedsiębiorstwa lub działalności.

Niektóre z usług wymagają udostępniania danych osobowych użytkownika następującym osobom:

· Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktu lub subskrypcji od Ford Smart Mobility UK Limited (FSM) za pośrednictwem konta Ford, udostępnimy FSM informacje o koncie (takie jak VIN, imię i nazwisko, kraj, adres e-mail i adres pocztowy, jeśli są dostępne). FSM wykorzysta te dane wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami przekazanymi przez użytkownika w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawie zamówienia, realizacji prośby związanej z zamówieniem oraz udzielenia użytkownikowi pomocy w razie jakichkolwiek pytań. FSM może również wykorzystywać dane zagregowane, na przykład w celu ustalenia liczby i rodzaju zakupionych subskrypcji. FSM wykorzystuje dane użytkownika w celu wykonania zawartej z nim umowy, dostarczając zamówioną subskrypcję; FSM ma prawnie uzasadniony interes w ustaleniu liczby zakupionych subskrypcji, aby wspierać działania w zakresie rozwoju produktu i marketingu. FSM może poinformować nas o zakupieniu subskrypcji przez użytkownika, aby umożliwić nam zapewnianie użytkownikowi dostępu do funkcji w pojeździe. Użytkownik może korzystać z tych funkcji za pośrednictwem aplikacji. Jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi, FSM może również udostępniać niektóre dane poniższym dostawcom:

Produkt

Dostawca

Udostępniane informacje

Sieć ładowania FordPass

Ionity GmbH

Numer karty ładowania FordPass, częściowy numer VIN

 

The New Motion B.V.

Numer karty ładowania FordPass

 

BP Chargemaster Limited

(tylko w Wielkiej Brytanii)

Numer karty ładowania FordPass, niepowtarzalny numer referencyjny, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy

Neutralny serwer

Caruso

W zależności od wybranej usługi może to obejmować lokalizację pojazdu, informacje o pojeździe oraz dane dotyczące jazdy.

 

High Mobility

W zależności od wybranej usługi może to obejmować lokalizację pojazdu, informacje o pojeździe oraz dane dotyczące jazdy.

Informacje o natężeniu ruchu drogowego Live Traffic

Informacje o lokalnych zagrożeniach (LHI)

HERE Global B.V

Lokalizacja, kierunek jazdy i prędkość pojazdu, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację użytkownika

Każdy dostawca będzie wykorzystywać te informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Gdy użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem usługi FordPay (obsługiwanej przez FCE Bank Plc), FSM udostępni tej firmie identyfikator użytkownika, szczegóły żądanego produktu i kwotę płatności. FordPay będzie wykorzystywać dane użytkownika zgodnie ze swoją polityką prywatności https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/terms.html. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki FSM będzie wykorzystywać dane użytkownika, jak również na temat międzynarodowych transferów danych i korzystania z praw przysługujących użytkownikowi, prosimy zapoznać się z ww. polityką prywatności. Aby skontaktować się z FSM, należy wejść na stronę: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html.

· Jeśli użytkownik korzysta z bezpłatnego okresu próbnego w celu korzystania z funkcji Live Traffic (informacji o natężeniu ruchu drogowego) oraz informacji o lokalnych zagrożeniach, udostępniamy dane o lokalizacji, kierunku jazdy i prędkości pojazdu naszemu dostawcy, HERE Global B.V. Udostępniamy te dane wyłącznie w sposób, który nie pozwala zidentyfikować użytkownika ani pojazdu.

·Jeśli użytkownik zdecyduje się na aktywację w pojeździe opcji hotspot WiFi u naszego dostawcy usług sieciowych, Vodafone Global Enterprise Limited („Vodafone”), którego przedstawicielem w Polsce jest firma Polkomtel S.A. wyślemy do firmy Polkomtel S.A numer VIN użytkownika oraz identyfikator SIM pojazdu w celu włączenia usługi. Polityka prywatności firmy Polkomtel S.A informuje, jak firma ta będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Polkomtel S.A będzie nas informować, kiedy zostaną osiągnięte pewne progi użytkowania danych, aby umożliwić nam wyświetlanie tych informacji w aplikacji lub w momencie kontaktu użytkownika z naszym centrum obsługi klienta.

·Jeśli użytkownik korzysta z połączonej nawigacji SYNC4 lub połączonych wbudowanych usług nawigacyjnych, udostępnimy firmie Garmin niepowtarzalny identyfikator pojazdu, aktualną lokalizację GPS, trasę, informacje o celu podróży, żądania wyszukiwania adresów i punktów zainteresowania. Garmin będzie wykorzystywać te dane zgodnie ze swoją polityką prywatności.

· Jeżeli użytkownik korzysta z funkcji Digital Roadside Assistance w samochodzie z dostępem do aplikacji i udzielił stosownej zgody, udostępniamy imię i nazwisko użytkownika, jego lokalizację oraz numer telefonu lokalnemu dostawcy usługi pomocy drogowej (RSA), aby umożliwić mu świadczenie usług. RSA będzie wykorzystywać te dane zgodnie ze swoją polityką prywatności. Możemy otrzymywać informacje takie jak numer VIN, informacje o stanie technicznym samochodu oraz przyczyna wezwania pomocy drogowej w celach określonych w niniejszej polityce, np. w celu udoskonalenia naszych produktów oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

· Gdy użytkownik poprosi nas o elektroniczne udostępnianie informacji o pojeździe wybranemu dostawcy usług, na przykład, jeśli użytkownik zawarł umowę z dostawcą zewnętrznym dotyczącą produktu ubezpieczeniowego opartego na użytkowaniu lub produktu obsługiwanego przez platformę neutralnego serwera

· Podczas łączenia się z innymi autoryzowanymi posiadaczami konta FordPass użytkownika udostępnione zostanie jego zdjęcie profilowe oraz imię.

- Możemy udostępniać osobom trzecim informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację użytkownika, na przykład dane dotyczące otoczenia.

Gdzie są przechowywane dane użytkownika:

Dane osobowe użytkownika są przechowywane lokalnie na jego urządzeniu mobilnym oraz na serwerach obsługiwanych przez nas i przez naszych usługodawców. Dane osobowe użytkownika będą traktowane zgodnie z prawem ochrony danych kraju, w którym pobrano aplikację i mogą być przekazywane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak również do krajów spoza EOG (w tym do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Indii i naszych podmiotów stowarzyszonych wymienionych w Grupie Ford Motor Company).

W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony tych danych osobowych, niezależnie od kraju, do którego zostaną one przekazane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować w szczególności zawarcie w umowie ze stroną trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, standardowych klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym, jak ten stosowany w krajach EOG oraz wszelkie dodatkowe, wymagane zabezpieczenia.   W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki chronimy dane osobowe użytkownika, gdy są one przekazywane poza obszar EOG lub w celu uzyskania kopii stosowanych przez nas standardowych klauzul umownych (bez jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową) prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane użytkownika w postaci umożliwiającej identyfikację przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce. Zasadniczo oznacza to przechowywanie danych przez okres, w którym spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

- dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji Usług na rzecz użytkownika;

- dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez użytkownika lub przez nas zgromadzone;

- dane użytkownika są zasadnie wymagane w celu ochrony naszych praw lub majątku (ogólnie będzie to oznaczać okres przedawnienia obowiązujący w jurysdykcji użytkownika); lub

- jesteśmy w inny sposób zobowiązani do przechowywania danych użytkownika na podstawie właściwych przepisów lub regulacji.

Technologie typu cookie aktywne w aplikacji FordPass

Czym są technologie typu cookie?

Technologie typu cookie są powszechnie stosowane w celu usprawnienia funkcjonowania aplikacji. Takie technologie są wykorzystywane w aplikacji do następujących celów:

· Ściśle niezbędne: Takie technologie są wymagane do zagwarantowania podstawowej funkcjonalności strony internetowej i świadczenia Usług.

· Wydajnościowe: Takie technologie pozwalają nam usprawniać funkcjonowanie naszej aplikacji i prowadzić badania rynkowe w oparciu o śledzenie użytkowania. Korzystamy z Adobe Analytics do tworzenia pseudonimizowanych profili o sposobach użytkowania aplikacji. Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu takich profili pseudonimizowanych. W razie awarii aplikacji korzystamy również z Aptelligent do gromadzenia danych technicznych z urządzenia użytkownika w celu ustalenia przyczyn problemu.

· Reklamowe: Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy wykorzystywać te technologie do oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych i do personalizacji otrzymywanych przez użytkownika komunikatów marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na reklamowe pliki cookie, korzystając z kafelka „Prywatność” w sekcji „Konto” aplikacji.

· Na potrzeby Doradców Forda: Jeżeli użytkownik nawiąże kontakt z Doradcą Forda, możemy za zgodą użytkownika korzystać z takich technologii, aby umożliwiać Doradcom Forda dostęp do danych na temat sposobu korzystania z aplikacji przez użytkownika w ostatnim czasie. Ułatwia to Doradcom obsługę użytkownika.

Możliwości wyboru, którymi dysponuje użytkownik, przysługujące mu prawa i kontakt z nami

·       Możliwości wyboru, którymi dysponuje użytkownik

Użytkownik może:

- w dowolnym momencie aktualizować i zarządzać swoimi marketingowymi i reklamowymi plikami cookie oraz preferencjami lokalizacji za pośrednictwem kafelka „Prywatność” w sekcji „Konto”;

- zdecydować się na nieprzekazywanie pewnych danych osobowych, może to jednak ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług (na przykład, jeżeli użytkownik zrezygnuje z udostępniania danych GPS, system Live Traffic nie będzie w stanie dostarczać aktualnych danych o natężeniu ruchu, zaś w razie rezygnacji z udostępniania danych o pojeździe, użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji zdalnego zablokowania i odblokowania);

- zrezygnować z udostępniania danych między pojazdem a FordPass lub trwale odłączyć pojazd od FordPass (np. w momencie sprzedaży pojazdu). Szczegółowe informacje znajdują się w Ustawieniach łączności w pojeździe oraz w sekcji Najczęściej zadawanych pytań dotyczących aplikacji FordPass. Jeżeli użytkownik odłączy pojazd od FordPass lub zrezygnuje z udostępniania danych między pojazdem a FordPass za pomocą systemów sterowania pojazdu, może nie być w stanie korzystać z niektórych Usług. Jeśli użytkownik ma aktywną subskrypcję Ford Secure, należy pamiętać o rezygnacji z subskrypcji Ford Secure, aby móc zablokować udostępnianie pewnych danych dotyczących tej usługi między pojazdem a FordPass lub trwale odłączyć pojazd od FordPass. Przed sprzedażą pojazdu należy zrezygnować z subskrypcji FordPass i odłączyć go od FordPass.

Jeżeli użytkownik zezwoli innym osobom na prowadzenie pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z aplikacją FordPass, powinien wyjaśnić im, jak korzystać z aplikacji, jak zapobiegać udostępnianiu danych między aplikacją a pojazdem(-ami) z nią połączonym(-i), a także wyjaśnić, że niniejsza Polityka jest dostępna na lokalnej witrynie internetowej firmy Ford lub pod adresem Fordconnected.com

·       Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo, jako osoba fizyczna, do weryfikacji, jakie informacje o nim przechowujemy i do jakich celów, jak również prawo do dokonywania, w razie potrzeby, niezbędnych korekt i sprostowań. Użytkownik ma także prawo, w pewnych okolicznościach, do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub do wnioskowania o usunięcie bądź ograniczenie zakresu wykorzystywania jego danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może również wnioskować, aby jego dane osobowe zostały mu przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym tak, aby mógł je udostępnić innym organizacjom (uprawnienie to jest często określane terminem prawa do przenoszenia danych).

Zachęcamy do kontaktu z nami celem aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, jeżeli ulegną one zmianie lub jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe nie są poprawne.

·       Kontakt

 

Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia wobec sposobu wykorzystywania przez nas jego danych, mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności zwróci się z tą kwestią do nas, abyśmy mogli uwzględnić jego zastrzeżenia. Jednocześnie użytkownik jest uprawniony do złożenia skargi w lokalnym organie ochrony danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych użytkownika bądź chęci skorzystania z wszelkich przysługujących mu praw użytkownik może skontaktować się z Doradcą FordPass lub wysłać do nas wiadomość na adres:

Dział Obsługi Klienta 

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

lub na adres e-mail:

kontakty@ford.com

Użytkownik może też bezpośrednio skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem:

dpeurope@ford.com

Bezpieczeństwo danych użytkownika

Korzystamy z odpowiednich systemów, regulaminów, procedur i technologii do ochrony i zachowania bezpieczeństwa oraz poprawności danych użytkownika.

Dobrowolność podania danych / konsekwencje niepodania odpowiednich danych

Jeżeli dane wprowadzane są bezpośrednio przez użytkownika, ich podanie jest dobrowolne; jednakże, w zależności od okoliczności, mogą one być konieczne do korzystania z aplikacji Ford Pass lub niektórych jej funkcji, o czym użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.

 

 

 

 

 

Inne witryny internetowe

FordPass może zawierać łącza do innych zewnętrznych aplikacji lub witryn internetowych, na których treść nie mamy wpływu i które nie są objęte zakresem niniejszej Polityki. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do innych witryn za pośrednictwem zapewnionych łączy, operatorzy takich stron internetowych mogą gromadzić od użytkownika informacje, które będą następnie przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może odbiegać od naszej.

 

Data wejścia w życie oraz zmiany Polityki prywatności i plików cookie

 

Niniejsza Polityka może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w aplikacji FordPass, zmian w naszych praktykach dotyczących prywatności oraz zmian sposobu wykorzystania danych użytkownika bądź zmian właściwych przepisów obowiązującego prawa.

Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszej Polityki. Jeżeli zmiany będą mieć zasadniczy wpływ na sposób przetwarzania lub w inny sposób będą znacząco wpływać na użytkownika, zawiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mu skorzystanie z przysługujących mu praw (np. do zgłoszenia zastrzeżeń wobec przetwarzania).