Polityka prywatności i plików cookie FordPass

Version: 0.2

Polityka prywatności i plików cookie FordPass

Sierpień 2020 r.

Aplikacja FordPass „Aplikacja” gromadzi dane osobowe użytkowników. Tutaj jznajdują się szczegółowe informacje na temat tożsamości i danych kontaktowych spółki Ford („my”,„nasz”), która ponosi odpowiedzialność za dane użytkownika (odpowiednio w zależności od kraju zamieszkania użytkownika).

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie („Polityka”) określa, jakie dane osobowe gromadzimy w ramach Aplikacji oraz za pośrednictwem podłączonego(-ych) do niej pojazdu(-ów), dlaczego gromadzimy dane osobowe i co z nimi robimy. Wyjaśnia również prawa przysługujące użytkownikowi oraz sposoby kontaktu z nami w sprawie wszelkich wniosków lub wątpliwości.

Aplikacja oferuje różne funkcje w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z niej:

·         w połączeniu z aplikacjami mobilnymi Ford z Sync lub bez połączenia z pojazdem; lub

·         z pojazdem wyposażonym w FordPass Connect. Więcej o FordPass Connect i funkcjach komunikacji pojazdu można dowiedzieć się z lokalnej strony internetowej Ford, ze strony internetowej Fordconnected.com oraz z instrukcji użytkownika pojazdu.

1. Korzystanie z FordPass wraz z aplikacjami mobilnymi Ford z Sync bądź bez połączenia z pojazdem lub

2. Korzystanie z FordPass wraz z FordPass Connect

 

1. Korzystanie z FordPass wraz z aplikacjami mobilnymi Ford z Sync bądź bez połączenia z pojazdem

W skrócie:

Gromadzimy informacje o użytkowniku i pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją oraz korzystamy z nich celem zaoferowania użytkownikowi usług za pośrednictwem Aplikacji („Usług”), w tym programu lojalnościowego „My Perks” będącego istotną częścią Usług.

Zestawiamy zebrane informacje z innymi danymi, jakie posiadamy o użytkowniku oraz korzystamy z nich również do innych celów takich jak oferowanie użytkownikowi produktów i usług, które naszym zdaniem mogą użytkownika zainteresować. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić preferencje komunikacji marketingowych w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji. Aktywacja danego kanału komunikacji stanowi zgodę, zaś dezaktywacja stanowi cofniecie zgody.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania w pewnych okolicznościach jego danych osobowych.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, gromadzimy i wykorzystujemy dane geolokalizacyjne GPS urządzenia oraz/lub pojazdu użytkownika, aby oferować Usługi użytkownikowi oraz do innych celów. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji oraz za pośrednictwem „Ustawień” na ekranie pojazdu.

Aplikacja korzysta z technologii podobnych do cookie dla oferowania Usług, tworzenia profili pseudonimizowanych o sposobach użytkowania Aplikacji oraz, za zgodą użytkownika, do celów reklamowych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę na korzystanie przez nas z takich technologii do celów reklamowych w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji.

Możemy przesyłać dane użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy również udostępniać je jednostkom powiązanym, dealerom, usługodawcom, a także w pewnych innych okolicznościach.

Bardziej szczegółowo:

Informacje, jakie gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem Aplikacji:

Dane dotyczące usług: W zależności od Usług wykorzystywanych przez użytkownika możemy gromadzić i wykorzystywać następujące informacje:

·         Jedź: Gromadzimy informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, wraz z informacjami o pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją (patrz dane pojazdu poniżej) celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Na przykład, korzystamy z numeru identyfikacyjnego pojazdu („VIN”) i danych o przebiegu w celu umożliwienia połączenia z dealerem Ford i umówienia wizyt serwisowych; dane geolokalizacyjne GPS urządzenia mobilnego używanego do dostępu do Aplikacji (za zgodą użytkownika) w celu umożliwienia znalezienia i rezerwacji różnych metod transportu, oraz dane pojazdu celem umożliwienia kontroli stanu pojazdu.

 

·         Znajdź: Gromadzimy dane adresowe oraz wszelkie inne informacje przekazywane do Aplikacji. Za zgodą użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy też dane geolokalizacyjne GPS z urządzenia mobilnego używanego do celów dostępu do Aplikacji. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Obejmuje to znajdywanie i wskazywanie drogi do najbliższej stacji paliw, opcji transportu, interesujących obiektów, parkingów oraz dealerów Ford.

 

·         Doradcy Ford: Jeżeli użytkownik dzwoni do doradcy Ford lub łączy się z nim/nią za pośrednictwem funkcji live chat, gromadzimy informacje dotyczące kontaktu z doradcą Ford, w tym dane połączeń, e-maili, wiadomości i funkcji live chat. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane w celu poprawy jakości i do celów szkoleniowych, a także dla zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Za zgodą użytkownika doradca Ford może wyświetlać dane na temat niedawnego stosowania Aplikacji przez użytkownika, aby móc lepiej pomóc użytkownikowi.

 

·         Zarządzanie kontem: Użytkownik może nam przekazywać informacje o sobie, wypełniając formularze w Aplikacji, na przykład podczas pobierania Aplikacji, wnioskowania o otwarcie konta lub subskrypcji Usług. Informacje przekazywane nam przez użytkownika mogą obejmować adres e-mail, identyfikator użytkownika, hasło, tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz dane płatnicze („Dane konta”). Możemy też gromadzić dane urządzenia mobilnego, takie jak wersja oprogramowania lub systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP oraz dane sieci komórkowej. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane w celu utworzenia i zarządzania kontem użytkownika, zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Możemy zestawiać takie dane z innymi informacjami przekazanymi nam wcześniej przez użytkownika (nie tylko za pośrednictwem Aplikacji) lub które uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł lub od zewnętrznych usługodawców w celu zapewnienia aktualności danych użytkownika.

 

·                     Ponadto Aplikacja może pozwalać użytkownikowi na zakup produktów i usług takich jak wynajem samochodu dostawczego. Niektóre z takich produktów i/lub usług są oferowane przez naszych partnerów, którzy będą gromadzić dodatkowe dane osobowe użytkownika w celu realizacji zamówienia. Nasi partnerzy będą wykorzystywać zebrane dane osobowe w sposób omówiony w ich odpowiednich politykach prywatności lub w sposób wskazany użytkownikowi podczas przekazywania przez niego danych osobowych.

Dane pojazdu: Użytkownik może nam przekazywać informacje o pojeździe, wypełniając formularze w Aplikacji.  Obejmują one numer VIN, numer rejestracyjny oraz dane o przebiegu. Za zgodą użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy dane geolokalizacyjne GPS urządzenia mobilnego oraz/lub pojazdu użytkownika. Możemy też gromadzić informacje o pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją, takie jak model osprzętu i numery części, stan systemów pojazdu (np. poziom paliwa), diagnostyka pojazdu, dane drogomierza oraz inne informacje o funkcjonowaniu pojazdu oraz dane charakterystyki jazdy, takie jak prędkość, wykorzystanie przyśpieszenia, hamulców, układu kierowniczego, pasów bezpieczeństwa, jak również inne podobne informacje o sposobie eksploatacji pojazdu.  Więcej informacji można znaleźć na ekranie w pojeździe. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce.

Dane MyPerks: Jeżeli użytkownik utworzy konto Ford Pass, będziemy wykorzystywać dane o tym, jak użytkownik korzysta z Usług (na przykład, jeżeli zarezerwuje miejsce parkingowe), wraz z Danymi konta do zaoferowania użytkownikowi nagród lojalnościowych („Perks”). Jest to integralna część Usług.

Profile użytkowania: Gromadzimy pseudonimizowane profile użytkowania Aplikacji, w tym dane o tym, kiedy i jak długo użytkownik korzysta z poszczególnych Usług i funkcji, do celów marketingu, analiz rynku oraz usprawnienia naszych usług.  Jeżeli gromadzimy takie profile na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Opcje marketingowe” w Aplikacji.

Dane techniczne o użytkowniku i urządzeniu użytkownika: Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Aplikacji, może ona automatycznie uzyskiwać dostęp lub zapisywać na urządzeniu użytkownika dane techniczne, w tym dane urządzenia mobilnego, takie jak wersja oprogramowania lub systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP oraz dane sieci komórkowej, ustawienia preferencji oraz szczegóły użytkowania Aplikacji i Usług, do jakich użytkownik uzyskuje dostęp. Możemy też gromadzić informacje o tym, jak Aplikacja jest wykorzystywana i jak działa, np. czy ulega awariom.

Dane lokalizacyjne: Za zgodą użytkownika niektóre z Usług korzystają z technologii globalnego systemu pozycjonowania (GPS) w czasie rzeczywistym dla określenia bieżącej lokalizacji użytkownika na podstawie urządzenia użytkownika, na przykład celem znalezienia najbliższego dealera, skierowania użytkownika do wybranego dealera lub lokalizacji najbliższych parkingów. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji, jednak takie działanie może ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług.

 

Jeżeli użytkownik korzysta z funkcji HERE Live Traffic w pojeździe połączonym z Aplikacją, gromadzimy dane VIN pojazdu do celów uwierzytelnienia, a następnie udostępniamy dane o lokalizacji, kierunku i prędkości jazdy w formie pseudonimizowanej naszemu zewnętrznemu usługodawcy HERE Global B.V. („HERE”). HERE będzie wykorzystywać takie informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności dostępną pod adresem: https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

 

Użytkownik może zdecydować się na nieprzekazywanie pewnych danych osobowych (np. niewprowadzanie numeru VIN w celu połączenia pojazdu z Aplikacją), lecz może to ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług (na przykład, jeżeli użytkownik nie wprowadzi numeru VIN, nie będziemy mogli wysyłać wezwań do warsztatu za pośrednictwem Aplikacji)

Jak korzystamy z danych użytkownika

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, gromadzone za pośrednictwem Aplikacji i z pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją, celem zaoferowania użytkownikowi Usług, w tym omówionych powyżej.

 

Wykorzystujemy je również do innych zgodnych z prawem celów takich jak:

 

·         zaoferowanie użytkownikowi interesujących funkcji i usług;

·         umożliwienie użytkownikowi sterowania pewnymi funkcjami pojazdu;

·         realizacja wniosków użytkownika oraz obsługa jego zapytań;

·         zarządzanie i poprawa naszej działalności oraz relacji z użytkownikiem;

·         ocena jakości usług oferowanych przez nas i dealerów, a także usług, jakie nasi dostawcy świadczą nam lub w naszym imieniu, wysyłanie użytkownikowi materiałów marketingowych zgodnie z preferencjami komunikacji;

·         personalizacja doświadczeń użytkownika i rodzajów otrzymywanej komunikacji marketingowej;

·         rozwiązywanie problemów;

·         prowadzenie analiz i opracowywanie nowych oraz usprawnionych produktów, usług oraz strategii biznesowych i marketingowych;

·         przestrzeganie wymogów prawnych lub wniosków ze strony władz publicznych;

·         ochrona lub obrona naszych praw bądź majątku bądź praw lub majątku innych osób;

·         ochrona osobistego bezpieczeństwa osób fizycznych; oraz

·         wykrywanie, zapobieganie lub inne rozwiązywanie problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności.

 

My, Ford Motor Company i inne spółki Grupy Ford Motor Company z całego świata możemy, jeżeli jest to dozwolone z mocy prawa, łączyć oraz, przy użyciu zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, analizować Dane konta użytkownika/informacje, jakie gromadzimy w wyniku korzystania z Aplikacji i Usług przez użytkownika z innymi informacjami, jakie posiadamy o użytkowniku oraz innych klientach w zakresie przyczyniającym się do realizacji celów wyszczególnionych powyżej.  Do tej kategorii należy na przykład analiza danych z diagnostyki pojazdu, realizacja wezwań do warsztatu, ocena efektywności działań marketingowych i obsługi klienta, prowadzenie analiz rynku oraz identyfikacja produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika, a także kontakt z użytkownikiem celem zaprezentowania takich produktów i usług.  Dalsze informacje o innych kategoriach informacji, jakie możemy przechowywać o użytkowniku, można znaleźć w politykach prywatności przekazanych użytkownikowi w związku z innymi produktami i usługami Ford, jakie użytkownik od nas otrzymał, na przykład na lokalnej stronie internetowej Ford i Fordconnected.com.

Chcielibyśmy również zapewnić, aby nasze komunikaty wysyłane do użytkownika i kontakty z użytkownikiem były jak najbardziej właściwe. W związku z tym, za zgodą użytkownika, możemy okresowo wykorzystywać informacje o użytkowniku uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. zasobów online) oraz od osób trzecich (np. naszych usługodawców takich jak dostawcy usług hostingu, analitycznych lub reklamowych) w celu ustalenia, jakie produkty i usługi Ford mogą być dla użytkownika interesujące. Na przykład, dostawcy usług analitycznych i reklamowych mogą analizować informacje gromadzone ze źródeł online oraz innych źródeł w celu dostarczenia nam informacji o profilu demograficznym i zainteresowaniach użytkownika, takie jak przedział wiekowy użytkownika i rodzaje produktów lub usług, jakie mogą być dla użytkownika interesujące. Możemy następnie przesyłać użytkownikowi informacje o takich produktach i usługach zgodnie z preferencjami komunikacji użytkownika. Nasze centrum relacji z klientami może też wykorzystywać informacje posiadane o użytkowniku, jeżeli użytkownik nawiąże kontakt z centrum i prześle zapytanie.  Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy uzyskiwali o nim informacje od osób trzecich do celów omówionych w niniejszym akapicie, prosimy o kontakt (patrz sekcja „Kontakt z nami”).

Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować preferencje dotyczące komunikacji w sekcji „Opcje marketingowe” w Aplikacji.

Możemy być z mocy prawa zobowiązani do gromadzenia pewnych danych osobowych. Możemy być także zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika w związku ze stosunkiem umownym z użytkownikiem. Nieprzekazanie takich informacji może uniemożliwić bądź opóźnić realizację stosownych zobowiązań umownych.

W pewnych ograniczonych okolicznościach, podejmowane przez nas zautomatyzowane decyzje mogą mieć skutek prawny lub inny podobny skutek dla użytkownika. Będziemy podejmować tego rodzaju zautomatyzowane decyzje o użytkowniku tylko wówczas, gdy:

·         decyzje te są niezbędne dla realizacji lub zawarcia umowy z użytkownikiem;

·         decyzje są dozwolone w świetle przepisów prawa; lub

·         użytkownik wyrazi zgodę na realizację przez nas zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Użytkownik może kontaktować się z nami z prośbą o dodatkowe informacje o zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, a także w pewnych okolicznościach może zgłosić zastrzeżenia wobec stosowania przez nas zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, lub może wnioskować, aby zautomatyzowane decyzje były poddawane weryfikacji przez osobę.

Możemy wykorzystywać i udostępniać dane, które nie stanowią danych osobowych(tzn. anonimowe) dla wszelkich celów.

Na jakich podstawach prawnych korzystamy z danych użytkownika?

Istnieje szereg podstaw prawnych umożliwiających nam wykorzystywanie danych użytkownika:

·         jak omówiono powyżej, musimy wykorzystywać pewne informacje o użytkowniku do realizacji umowy z użytkownikiem poprzez dostarczanie użytkownikowi Usług, o jakie wnioskuje, na przykład celem umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcji Doradcy Ford, Jedź i Znajdź; umożliwienia użytkownikowi sterowania pewnymi funkcjami pojazdu; do realizacji wniosków złożonych w Aplikacji; do rozwiązywania problemów; do zaoferowania użytkownikowi programu My Perks; oraz do przesyłania użytkownikowi komunikacji transakcyjnych;

·         często mamy uzasadniony prawnie interes w przetwarzaniu danych użytkownika do pewnych celów, na przykład w celu zaoferowania użytkownikowi interesujących funkcji i usług; do personalizacji doświadczeń użytkownika oraz otrzymywanej komunikacji marketingowej; do prognozowania, jakie produkty lub usługi Ford mogą użytkownika zainteresować; do zarządzania i poprawy naszej działalności oraz relacji z użytkownikiem; do oceny jakości usług oferowanych przez nas oraz dealerów, a także usług oferowanych nam lub w naszym imieniu przez naszych dostawców; do opracowywania nowych i usprawnionych produktów, usług oraz strategii biznesowych i marketingowych; do prowadzenia analiz; do ochrony i obrony naszych praw i majątku lub praw i majątku innych osób; bądź do wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności. Kiedy przetwarzany dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów, wdrażamy kompleksowe zabezpieczenia w celu zapewnienia, że prywatność użytkownika jest należycie chroniona oraz dla zagwarantowania, że interesy lub podstawowe prawa i swobody użytkownika nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów;

·         W pewnych sytuacjach będziemy prosić o zgodę użytkownika na wykorzystywanie danych użytkownika do konkretnych celów, na przykład do wykorzystywania lokalizacji użytkownika. Jeżeli działamy na podstawie zgody użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych, użytkownik ma w dowolnym momencie prawo wycofania takiej zgody. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w niniejszej Polityce w części „Prawa użytkownika...”;

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do realizacji zobowiązania prawnego;

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do ochrony bezpieczeństwa lub ważnych interesów jakiejkolwiek osoby; oraz

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika do pewnych celów odpowiadających interesowi publicznemu.

Gdzie są przechowywane dane użytkownika

Dane osobowe użytkownika są przechowywane lokalnie na urządzeniu mobilnym użytkownika oraz na serwerach obsługiwanych przez nas i przez naszych usługodawców. Dane osobowe użytkownika będą traktowane zgodnie z polskim prawem ochrony danych i mogą być przesyłane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak również do kraju poza EOG (w tym do Stanów Zjednoczonych). Kraje, do których przesyłamy dane osobowe użytkownika, mogą nie być uznawane przez Komisję Europejską za oferujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym, kiedy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, podejmujemy odpowiednie środki zabezpieczające zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zagwarantowania, że dane osobowe użytkownika są odpowiednio chronione niezależnie od kraju, do którego zostają przekazane. Do takich środków zabezpieczających może należeć uzyskanie umownych zapewnień od osób trzecich uzyskujących dostęp do danych osobowych użytkownika, że dane osobowe użytkownika będą chronione w sposób zgodny ze standardami równoważnymi standardom gwarantującym ochronę danych osobowych użytkownika w EOG. Jeżeli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy jego dane osobowe przekazywane poza EOG lub uzyskać kopię informacji o środkach zabezpieczających wdrożonych celem ochrony jego tak przekazywanych danych osobowych, prosimy o kontakt (patrz część Kontakt z nami).

Jak udostępniamy dane:

Możemy udostępniać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Aplikacji i pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją:

·         autoryzowanym dealerom i naszym jednostkom powiązanym. „Nasze jednostki powiązane” oznaczają grupę spółek powiązaną z nami wspólną kontrolą lub własnością. Lista spółek należących do Grupy Spółki znajduje się tutaj:

 

·         naszym partnerom. Na przykład:

o    udostępniamy dane o lokalizacji, kierunku jazdy i prędkości użytkownika w formie pseudonimizowanej organizacji HERE, naszemu dostawcy danych o ruchu w czasie rzeczywistym. HERE będzie wykorzystywać takie informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności dostępną pod adresem: https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

 

·           spółkom lub innym organizacjom, jakie zatrudniamy do świadczenia usług w naszym imieniu, takim jak dostawcy usługi zarządzania subskrypcjami, spółki hostingowe, dostawcy usług mailingu, dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług organizacji imprez oraz dostawcy usług IT;

 

·           naszym profesjonalnym doradcom;

 

·           Jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do dostosowania się do wymogu prawnego lub wniosków władz publicznych; do ochrony lub obrony naszych praw lub majątku bądź prawa lub majątku innych osób; do ochrony bezpieczeństwa osób; lub do wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności; lub

 

·         każdemu nowemu właścicielowi, jeżeli sprzedamy całość lub część naszego przedsiębiorstwa.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

 

Przechowujemy dane użytkownika w postaci umożliwiającej identyfikację, tak długo, jak jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce. Zasadniczo oznacza to przechowywanie danych przez okres, w którym ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji Usług na rzecz użytkownika;

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez użytkownika lub przez nas zgromadzone;

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane w celu ochrony naszych praw lub majątku (ogólnie będzie to oznaczać okres przedawnienia obowiązujący w jurysdykcji użytkownika); lub

-       będziemy w innym trybie zobowiązani do przechowywania danych użytkownika na podstawie właściwych przepisów lub regulacji.

 

Technologie typu cookie aktywne w Aplikacji

Czym są technologie typu cookie?

Technologie typu cookie są powszechnie wykorzystywane do zapewnienia funkcjonowania stron internetowych lub ich bardziej efektywnego funkcjonowania, jak i dla dostarczania informacji właścicielom witryn. Aplikacje często wykorzystują technologie podobne do cookie w celu zapamiętywania użytkownika, oferowania treści, o jakie użytkownik wnioskuje lub usprawnień produktowych, dzięki śledzeniu sposobu użytkowania aplikacji.

Korzyści z technologii typu cookie

Takie technologie są niezmiernie przydatne, ponieważ mogą przyczynić się do poprawy doświadczeń użytkownika i zwiększenia przyjazności dla użytkownika przy następnym wejściu do aplikacji wcześniej kilkukrotnie przez niego odwiedzanej. Pod warunkiem, że użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, technologie te mogą na przykład zapamiętać preferencje użytkownika, pomóc nam poznać sposób korzystania z naszej aplikacji oraz zapewnić większą istotność treści dopasowaną do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

 

Takie technologie są wykorzystywane w Aplikacji do następujących celów:

 

·         Ściśle niezbędne cele: Takie technologie są wymagane do zagwarantowania podstawowej funkcjonalności strony internetowej i świadczenia Usług.

 

·         Cele związane z wydajnością: Takie technologie pozwalają nam usprawnić funkcjonowanie naszej Aplikacji i prowadzić badania rynkowe drogą śledzenia użytkowania. Korzystamy z Adobe Analytics do tworzenia profili pseudonimizowanych o sposobach użytkowania Aplikacji. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia do tworzenia takich profili pseudonimizowanych. W razie awarii Aplikacji korzystamy również z Aptelligent do gromadzenia danych technicznych z urządzenia użytkownika, w celu zrozumienia przyczyn problemu.

 

·         Cele reklamowe: Takie technologie pozwalają na ocenę skuteczności naszych kampanii reklamowych. Korzystamy z nich do personalizacji otrzymywanych przez użytkownika komunikatów marketingowych. Korzystamy z tych technologii jedynie za zgoda użytkownika, którą Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać na stronie „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji.

o   Na urządzeniach iOS użytkownik może ograniczyć wykorzystanie takich technologii do celów reklamowych, klikając „Prywatność” - „Reklamy” w ustawieniach iOS oraz przesuwając suwak „Ograniczaj śledzenie reklam” do pozycji włączonej;

o   Na urządzeniach z Androidem użytkownik może również dezaktywować personalizowane reklamy za pośrednictwem opcji „Ustawienia/Konto/Google/Reklamy”, zaznaczając pole „Zrezygnuj”.

 

·         Cele związane z Doradcami Ford: Jeżeli użytkownik nawiąże kontakt z Doradcą Ford i wyrazi stosowną zgodę, korzystamy z takich technologii do umożliwienia Doradcom Ford dostępu do danych na temat niedawnego użytkowania Aplikacji przez użytkownika. Ułatwia to Doradcom zaoferowanie pomocy użytkownikowi.

 

·         Cele związane z osobami trzecimi: Jeżeli użytkownik korzysta w pojeździe z funkcjonalności HERE Live Traffic za pośrednictwem Aplikacji, nasz zewnętrzny usługodawca, HERE Global B.V. może także zapisywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w polityce cookie HERE, dostępnej pod adresem https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

 

Powiadomienia push

 

Za zgodą użytkownika udzieloną podczas pobierania Aplikacji, Aplikacja może korzystać z ustawień preferencji z urządzenia użytkownika w celu zaoferowania powiadomień push, w tym powiadomień dotyczących Usług. Na przykład Aplikacja może wysyłać powiadomienia push o stanie połączonego(-ych) z nią pojazdu(-ów). Jeżeli użytkownik wyłączy powiadomienia push w ustawieniach urządzenia, będzie w dalszym ciągu mieć dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji.

 

 

Prywatność dzieci

 

Aplikacja nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Prawa użytkownika i kontakt z nami

 

Użytkownik ma prawo, jako osoba fizyczna, do weryfikacji, jakie informacje o nim przechowujemy i do jakich celów, jak również prawo do dokonywania, w razie potrzeby, niezbędnych korekt i sprostowań. Użytkownik ma także prawo, w pewnych okolicznościach, do zgłoszenia sprzeciwu  wobec dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub do wnioskowania o usunięcie bądź ograniczenie zakresu wykorzystywania jego danych. W pewnych okolicznościach może również wnioskować, aby jego dane osobowe zostały mu przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym tak, aby mógł je udostępnić innym organizacjom (uprawnienie to jest często określane terminem prawa do „przenoszenia  danych”).

 

Zachęcamy do kontaktu z nami celem aktualizacji lub sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli ulegną one zmianie lub jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe nie są poprawne.

 

Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia wobec sposobu wykorzystywania przez nas jego danych, mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności nas o tym poinformuje, abyśmy mogli należycie rozpoznać kwestię zastrzeżeń. Jednocześnie użytkownik jest uprawniony do złożenia skargi w lokalnym organie ochrony danych.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda, użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych użytkownika bądź chęci skorzystania z wszelkich przysługujących praw, użytkownik może skontaktować się z Doradcą FordPass lub napisać do lokalnego kontrolera danych

Użytkownik może też skontaktować się z naszym inspektorem  ochrony danych pod adresem:

dpeurope@ford.com

 

 

Bezpieczeństwo danych użytkownika

 

Korzystamy z odpowiednich systemów, regulaminów, procedur i technologii do ochrony i zachowania bezpieczeństwa oraz poprawności danych użytkownika. Są to, między innymi, szyfrowanie danych, zabezpieczenie typu firewall (zapora sieciowa) i inne.

 

Inne strony internetowe

 

Aplikacja może zawierać łącza do innych zewnętrznych aplikacji lub stron internetowych, na które nie mamy wpływu i które nie są objęte zakresem niniejszej Polityki. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do innych stron internetowych za pośrednictwem oferowanych łączy, operatorzy takich stron internetowych mogą gromadzić od użytkownika informacje, które będą następnie przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może odbiegać od naszej.

 

Data wejścia w życie oraz zmiany Polityki prywatności i plików cookie

 

Niniejsza Polityka może być aktualizowana celem odzwierciedlenia zmian w Aplikacji, zmian w naszych praktykach w zakresie prywatności oraz zmian charakteru wykorzystania danych użytkownika bądź zmian właściwych przepisów obowiązującego prawa.

 

Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszej Polityki. Jeżeli zmiany będą mieć zasadniczy wpływ na sposób przetwarzania lub w inny sposób będą znacząco wpływać na użytkownika, zawiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mu skorzystanie z przysługujących mu praw (np. do zgłoszenia zastrzeżeń wobec przetwarzania).

 

Zgody na technologie lokalizacji urządzeń i technologie typu cookie

 

Poniżej zawarto brzmienie oświadczenia o zgodzie, jakie użytkownik może wydać w przedmiocie technologii lokalizacji urządzeń i technologii typu cookie wykorzystywanych do celów personalizacji:

Akceptuj pliki cookie

Za zgodą użytkownika możemy również korzystać z takich danych do personalizacji otrzymywanych przez użytkownika reklam. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na korzystanie z technologii typu cookie w celach personalizacji reklam dla urządzenia użytkownika. Wycofanie zgody może ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji aplikacji. 

Udostępnienie danych lokalizacyjnych urządzenia

Aby umożliwić korzystanie z pewnych funkcji aplikacji, chcielibyśmy zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika. 

 

2. Korzystanie z FordPass wraz z FordPass Connect

 

W skrócie:

Gromadzimy informacje o użytkowniku i pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją oraz korzystamy z nich celem zaoferowania użytkownikowi usług za pośrednictwem Aplikacji („Usług”), w tym programu lojalnościowego „My Perks” będącego istotną częścią Usług. Jeżeli użytkownik połączy pojazd(-y) z Aplikacją, niektóre z Usług wymagają od nas skorzystania z łącza internetowego pojazdu do gromadzenia danych z pojazdu.

Jeżeli użytkownik połączy więcej niż jedno konto z pojazdem, musi być świadomy, że:

·         lokalizacja pojazdu będzie wyświetlana użytkownikom każdego konta połączonego z pojazdem; oraz

·         wszyscy użytkownicy takich kont będą mieć dostęp do Usług, w tym Usług pozwalających (w stosownych przypadkach) na zdalne uruchomienie pojazdu, jego zablokowanie i odblokowanie oraz Usług pokazujących informacje o stanie pojazdu (na przykład o poziomie paliwa).

Podobnie, jeżeli użytkownik prowadzi pojazd z podłączoną Aplikacją, użytkownik(-cy) Aplikacji będzie(-ą) mieć dostęp do informacji o lokalizacji pojazdu oraz do Usług pozwalających (w stosownych przypadkach) na zdalne uruchomienie pojazdu, jego zablokowanie i odblokowanie oraz Usług pokazujących informacje o stanie pojazdu (na przykład o poziomie paliwa).

Użytkownik może zablokować wymianę danych między pojazdem a Aplikacją lub trwale odłączyć pojazd od Aplikacji, korzystając z Ustawień łączności pojazdu oraz informacji zawartych w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w Aplikacji. Jeżeli użytkownik odłączy pojazd od Aplikacji lub zablokuje wymianę danych między pojazdem a Aplikacją, korzystając z systemów sterowania pojazdu, może nie być w stanie korzystać z niektórych Usług.  Na przykład jeżeli użytkownik zablokuje wymianę danych geolokalizacyjnych GPS, system Live Traffic nie będzie w stanie dostarczać aktualnych danych o ruchu, a jeżeli użytkownik zablokuje wymianę danych o pojeździe i zdalne sterowanie, nie będzie mógł korzystać z funkcji zdalnego zablokowania i odblokowania.

Zestawiamy zebrane informacje z innymi danymi, jakie posiadamy o użytkowniku, oraz korzystamy z nich również do innych celów takich jak oferowanie użytkownikowi produktów i usług, które naszym zdaniem mogą użytkownika zainteresować. Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować preferencje dotyczące komunikacji w sekcji „Opcje marketingowe” [A15]  w Aplikacji. Aktywacja danego kanału komunikacji stanowi zgodę, zaś dezaktywacja stanowi cofniecie zgody. 

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania w pewnych okolicznościach jego danych osobowych.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, gromadzimy i wykorzystujemy dane geolokalizacyjne GPS urządzenia oraz/lub  pojazdu(-ów) użytkownika połączonego(-ych) z Aplikacją, aby oferować Usługi użytkownikowi oraz do innych celów. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji oraz w ustawieniach pojazdu.

Aplikacja korzysta z technologii podobnych do cookie dla oferowania Usług, tworzenia profili pseudonimizowanych o sposobach użytkowania Aplikacji oraz, za zgodą użytkownika, do celów reklamowych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę na korzystanie przez nas z takich technologii do celów reklamowych w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji.

Możemy przesyłać dane użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy również udostępniać je jednostkom powiązanym, dealerom, usługodawcom, a także w pewnych innych okolicznościach.

Jeżeli użytkownik zezwoli innym osobom na prowadzenie pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją, powinien wyjaśnić im, jak korzystać z Aplikacji i jak zapobiegać wymianie danych między Aplikacją a pojazdem(-ami) z nią połączonym(-i), a także wyjaśnić, że niniejsza Polityka jest dostępna na lokalnej stronie internetowej Ford lub na stronie internetowej Fordconnected.com

 

Bardziej szczegółowo:

Informacje, jakie gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem Aplikacji:

Dane dotyczące usług: W zależności od Usług wykorzystywanych przez użytkownika możemy gromadzić i wykorzystywać następujące informacje:

 

·         Jedź: Gromadzimy informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, wraz z informacjami o pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją (patrz dane pojazdu poniżej) celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Na przykład, korzystamy z numeru identyfikacyjnego pojazdu („VIN”) i danych o przebiegu w celu umożliwienia połączenia z dealerem Ford i umówienia wizyt serwisowych; dane geolokalizacyjne GPS urządzenia używanego do dostępu do Aplikacji oraz/lub pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją (za zgodą użytkownika) w celu umożliwienia znalezienia i rezerwacji różnych metod transportu, zaś dane pojazdu celem umożliwienia zdalnego sterowania pewnymi funkcjami pojazdu i weryfikacji stanu pojazdu.

 

·         Znajdź: Gromadzimy dane adresowe oraz wszelkie inne informacje przekazywane do Aplikacji. Za zgodą użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy też dane geolokalizacyjne GPS użytkownika z urządzenia mobilnego stosowanego do celów dostępu do Aplikacji i/lub  pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Obejmuje to lokalizację pojazdu i wyświetlanie jej w Aplikacji, a także pokazywanie drogi do najbliższej stacji paliw, opcji transportu, interesujących obiektów, parkingów oraz dealerów Ford.

 

·         Doradcy Ford: Jeżeli użytkownik dzwoni do doradcy Ford lub łączy się z nim/nią za pośrednictwem funkcji live chat, gromadzimy informacje dotyczące kontaktu z doradcą Ford, w tym dane połączeń, e-maili, wiadomości i funkcji live chat. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane w celu poprawy jakości i do celów szkoleniowych, a także dla zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Za zgodą użytkownika doradca Ford może wyświetlać dane na temat niedawnego stosowania Aplikacji przez użytkownika, aby móc lepiej pomóc użytkownikowi.

 

·         Zarządzanie kontem: Użytkownik może nam przekazywać informacje o sobie, wypełniając formularze w Aplikacji, na przykład podczas pobierania Aplikacji, wnioskowania o otwarcie konta lub subskrypcji Usług. Informacje przekazywane nam przez użytkownika mogą obejmować adres e-mail, identyfikator użytkownika, hasło, tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz dane płatnicze („Dane konta”). Możemy też gromadzić dane urządzenia mobilnego, takie jak wersja oprogramowania lub systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP oraz dane sieci komórkowej. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane w celu utworzenia i zarządzania kontem użytkownika, zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Możemy zestawiać takie dane z innymi informacjami przekazanymi nam wcześniej przez użytkownika (nie tylko za pośrednictwem Aplikacji) lub które uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł lub od zewnętrznych usługodawców w celu zapewnienia aktualności danych użytkownika.

 

 

Ponadto Aplikacja może pozwalać użytkownikowi na zakup produktów i usług takich jak wynajem samochodu dostawczego. Niektóre z takich produktów i/lub usług są oferowane przez naszych partnerów, którzy będą gromadzić dodatkowe dane osobowe użytkownika w celu realizacji zamówienia. Nasi partnerzy będą wykorzystywać zebrane dane osobowe w sposób omówiony w ich odpowiednich politykach prywatności lub w sposób wskazany użytkownikowi podczas przekazywania przez niego danych osobowych.

 

Dane pojazdu: Użytkownik może nam przekazywać informacje o pojeździe, wypełniając formularze w Aplikacji.  Obejmują one numer VIN, numer rejestracyjny oraz dane o przebiegu. Za zgodą użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy dane geolokalizacyjne GPS urządzenia mobilnego oraz/lub [A20] pojazdu użytkownika. Możemy też gromadzić informacje o pojeździe(-azdach) połączonym(-ych) z Aplikacją, takie jak model osprzętu i numery części, stan systemów pojazdu (np. poziomy płynów, ciśnienie w oponach, silnik, wewnętrzna sieć WiFi oraz blokady), diagnostyka pojazdu, dane drogomierza oraz inne informacje o funkcjonowaniu pojazdu oraz dane charakterystyki jazdy, takie jak prędkość, wykorzystanie przyśpieszenia, hamulców, układu kierowniczego, pasów bezpieczeństwa, jak również inne podobne informacje o sposobie eksploatacji pojazdu. Przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane celem zaoferowania użytkownikowi Usług oraz do innych celów omówionych w niniejszej Polityce. Użytkownik może za pośrednictwem ustawień pojazdu określić, jakie dane będą przesyłane z pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją. Jeżeli użytkownik ograniczy zakres danych przesyłanych z pojazdu, może to ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług.

 

Dane MyPerks: Jeżeli użytkownik utworzy konto Ford Pass, będziemy wykorzystywać dane o tym, jak użytkownik korzysta z Usług (na przykład, jeżeli zarezerwuje miejsce parkingowe), wraz z Danymi konta do zaoferowania użytkownikowi nagród lojalnościowych („Perks”). Jest to integralna część Usług.

Profile użytkowania: Gromadzimy pseudonimizowane profile użytkowania Aplikacji, w tym dane o tym, kiedy i jak długo użytkownik korzysta z poszczególnych Usług i funkcji, do celów marketingu, analiz rynku oraz usprawnienia naszych usług.  Jeżeli gromadzimy takie profile na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Opcje marketingowe” w Aplikacji.

Dane techniczne o użytkowniku i urządzeniu użytkownika: Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Aplikacji, może ona automatycznie uzyskiwać dostęp lub zapisywać na urządzeniu użytkownika dane techniczne, w tym dane urządzenia mobilnego, takie jak wersja oprogramowania lub systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP oraz dane sieci komórkowej, ustawienia preferencji oraz szczegóły użytkowania Aplikacji i Usług, do jakich użytkownik uzyskuje dostęp. Możemy też gromadzić informacje o tym, jak Aplikacja jest wykorzystywana i jak działa, np. czy ulega awariom.

Dane lokalizacyjne: Za zgodą użytkownika niektóre z Usług korzystają z technologii globalnego systemu pozycjonowania (GPS) w czasie rzeczywistym dla określenia bieżącej lokalizacji użytkownika na podstawie urządzenia użytkownika, na przykład celem znalezienia najbliższego dealera, skierowania użytkownika do wybranego dealera lub lokalizacji najbliższych parkingów. Niektóre Usługi wymagają gromadzenia danych o lokalizacji użytkownika bezpośrednio z pojazdu, na przykład w celu umożliwienia użytkownikowi lokalizacji pojazdu przy użyciu urządzenia użytkownika oraz wyświetlania lokalizacji w Aplikacji. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wydaną zgodę w sekcji „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji lub w ustawieniach pojazdu, jednak takie działanie może ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług.

 

Jeżeli użytkownik korzysta z funkcji HERE Live Traffic w pojeździe połączonym z Aplikacją, gromadzimy dane VIN pojazdu do celów uwierzytelnienia, a następnie udostępniamy dane o lokalizacji, kierunku i prędkości jazdy w formie pseudonimizowanej naszemu zewnętrznemu usługodawcy HERE Global B.V. („HERE”). HERE będzie wykorzystywać takie informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności dostępną pod adresem: https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

Użytkownik może zdecydować się na nieprzekazywanie pewnych danych osobowych, lecz może to ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług (na przykład, jeżeli użytkownik nie połączy pojazdu, nie będzie mógł korzystać z funkcji blokowania i odblokowania).

Jak korzystamy z danych użytkownika

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, gromadzone za pośrednictwem Aplikacji i z pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją, celem zaoferowania użytkownikowi Usług, w tym omówionych powyżej. Wykorzystujemy je również do innych zgodnych z prawem celów takich jak:

 

·         zaoferowanie użytkownikowi interesujących funkcji i usług;

·         umożliwienie użytkownikowi sterowania pewnymi funkcjami pojazdu;

·         realizacja wniosków użytkownika oraz obsługa jego zapytań;

·         zarządzanie i poprawa naszej działalności oraz relacji z użytkownikiem;

·         ocena jakości usług oferowanych przez nas i dealerów, a także usług, jakie nasi dostawcy świadczą nam lub w naszym imieniu;

·         wysyłanie użytkownikowi materiałów marketingowych zgodnie z preferencjami komunikacji;

·         personalizacja doświadczeń użytkownika i rodzajów otrzymywanej komunikacji marketingowej;

·         rozwiązywanie problemów;

·         prowadzenie analiz i opracowywanie nowych oraz usprawnionych produktów, usług oraz strategii biznesowych i marketingowych;

·         przestrzeganie wymogów prawnych lub wniosków ze strony władz publicznych;

·         ochrona lub obrona naszych praw bądź majątku bądź praw lub majątku innych osób;

·         ochrona osobistego bezpieczeństwa osób fizycznych; oraz

·         wykrywanie, zapobieganie lub inne rozwiązywanie problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności.

My, Ford Motor Company i inne spółki Grupy Ford Motor Company z całego świata możemy, jeżeli jest to dozwolone z mocy prawa, łączyć oraz, przy użyciu zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, analizować Dane konta użytkownika/informacje, jakie gromadzimy w wyniku korzystania z Aplikacji i Usług  przez użytkownika z innymi informacjami, jakie posiadamy o użytkowniku oraz innych klientach w zakresie przyczyniającym się do realizacji celów wyszczególnionych powyżej.  Do tej kategorii należy na przykład analiza danych z diagnostyki pojazdu, realizacja wezwań do warsztatu, ocena efektywności działań marketingowych i obsługi klienta, prowadzenie analiz rynku oraz identyfikacja produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika, a także kontakt z użytkownikiem celem zaprezentowania takich produktów i usług.  Dalsze informacje o innych kategoriach informacji, jakie możemy przechowywać o użytkowniku, można znaleźć w politykach prywatności przekazanych użytkownikowi w związku z innymi produktami i usługami Ford, jakie użytkownik od nas otrzymał, na przykład na lokalnej stronie internetowej Ford i Fordconnected.com.

Chcielibyśmy również zapewnić, aby nasze komunikaty wysyłane do użytkownika i kontakty z użytkownikiem były jak najbardziej właściwe. W związku z tym, za zgodą użytkownika, możemy okresowo wykorzystywać informacje o użytkowniku uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. zasobów online) oraz od osób trzecich (np. naszych usługodawców takich jak dostawcy usług hostingu, analitycznych lub reklamowych) w celu ustalenia, jakie produkty i usługi Ford mogą być dla użytkownika interesujące. Na przykład, dostawcy usług analitycznych i reklamowych mogą analizować informacje gromadzone ze źródeł online oraz innych źródeł w celu dostarczenia nam informacji o profilu demograficznym i zainteresowaniach użytkownika, takie jak przedział wiekowy użytkownika i rodzaje produktów lub usług, jakie mogą być dla użytkownika interesujące. Możemy następnie przesyłać użytkownikowi informacje o takich produktach i usługach zgodnie z preferencjami komunikacji użytkownika. Nasi Doradcy FordPass mogą też wykorzystywać informacje posiadane o użytkowniku, jeżeli użytkownik nawiąże z nimi kontakt i prześle zapytanie.  

Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować preferencje dotyczące komunikacji w sekcji „Opcje marketingowe” w Aplikacji.

Możemy być z mocy prawa zobowiązani do gromadzenia pewnych danych osobowych. Możemy być także zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkownika w związku ze stosunkiem umownym z użytkownikiem. Nieprzekazanie takich informacji może uniemożliwić bądź opóźnić realizację stosownych zobowiązań umownych.

W pewnych ograniczonych okolicznościach, podejmowane przez nas zautomatyzowane decyzje mogą mieć skutek prawny lub inny podobny skutek dla użytkownika. Będziemy podejmować tego rodzaju zautomatyzowane decyzje o użytkowniku tylko wówczas, gdy:

·         decyzje te są niezbędne dla realizacji lub zawarcia umowy z użytkownikiem;

·         decyzje są dozwolone w świetle przepisów prawa; lub

·         użytkownik wyrazi zgodę na realizację przez nas zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Użytkownik może kontaktować się z nami z prośbą o dodatkowe informacje o zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, a także w pewnych okolicznościach może zgłosić zastrzeżenia wobec stosowania przez nas zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, lub może wnioskować, aby zautomatyzowane decyzje były poddawane weryfikacji przez osobę.

Możemy wykorzystywać i udostępniać dane, które nie stanowią danych osobowych (tzn. anonimowe) dla wszelkich celów.

Na jakich podstawach prawnych korzystamy z danych użytkownika?

Istnieje szereg podstaw prawnych umożliwiających nam wykorzystywanie danych użytkownika:

·         jak omówiono powyżej, musimy wykorzystywać pewne informacje o użytkowniku do realizacji umowy z użytkownikiem poprzez dostarczanie użytkownikowi Usług, o jakie wnioskuje, na przykład celem umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcji Doradcy Ford , Jedź i Znajdź; umożliwienia użytkownikowi sterowania pewnymi funkcjami pojazdu; do realizacji wniosków złożonych w Aplikacji; do rozwiązywania problemów; do zaoferowania użytkownikowi programu My Perks; oraz do przesyłania użytkownikowi komunikacji transakcyjnych;

·         często mamy uzasadniony prawnie interes w przetwarzaniu danych użytkownika do pewnych celów, na przykład w celu zaoferowania użytkownikowi interesujących funkcji i usług; do personalizacji doświadczeń użytkownika oraz otrzymywanej komunikacji marketingowej; do prognozowania, jakie produkty lub usługi Ford mogą użytkownika zainteresować; do zarządzania i poprawy naszej działalności oraz relacji z użytkownikiem; do oceny jakości usług oferowanych przez nas oraz dealerów, a także usług oferowanych nam lub w naszym imieniu przez naszych dostawców; do opracowywania nowych i usprawnionych produktów, usług oraz strategii biznesowych i marketingowych; do prowadzenia analiz; do ochrony i obrony naszych praw i majątku lub praw i majątku innych osób; bądź do wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności. Kiedy przetwarzany dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów, wdrażamy kompleksowe zabezpieczenia w celu zapewnienia, że prywatność użytkownika jest należycie chroniona oraz dla zagwarantowania, że interesy lub podstawowe prawa i swobody użytkownika nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych prawnie interesów;

·         W pewnych sytuacjach będziemy prosić o zgodę użytkownika na wykorzystywanie danych użytkownika do konkretnych celów, na przykład do wykorzystywania lokalizacji użytkownika. Jeżeli działamy na podstawie zgody użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych, użytkownik ma w dowolnym momencie prawo wycofania takiej zgody. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w niniejszej Polityce w części „Prawa użytkownika...”;

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do realizacji zobowiązania prawnego;

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do ochrony bezpieczeństwa lub ważnych interesów jakiejkolwiek osoby; oraz

·         W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do wykorzystania danych użytkownika do pewnych celów odpowiadających interesowi publicznemu.

Gdzie są przechowywane dane użytkownika

Dane osobowe użytkownika są przechowywane lokalnie na urządzeniu mobilnym użytkownika oraz na serwerach obsługiwanych przez nas i przez naszych usługodawców.  Dane osobowe użytkownika będą traktowane zgodnie z polskim prawem ochrony danych i mogą być przesyłane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak również do kraju poza EOG (w tym do Stanów Zjednoczonych). Kraje, do których przesyłamy dane osobowe użytkownika, mogą nie być uznawane przez Komisję Europejską za oferujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym, kiedy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, podejmujemy odpowiednie środki zabezpieczające zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zagwarantowania, że dane osobowe użytkownika są odpowiednio chronione niezależnie od kraju, do którego zostają przekazane. Do takich środków zabezpieczających może należeć uzyskanie umownych zapewnień od osób trzecich uzyskujących dostęp do danych osobowych użytkownika, że dane osobowe użytkownika będą chronione w sposób zgodny ze standardami równoważnymi standardom gwarantującym ochronę danych osobowych użytkownika w EOG. Jeżeli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy jego dane osobowe przekazywane poza EOG lub uzyskać kopię informacji o środkach zabezpieczających wdrożonych celem ochrony jego tak przekazywanych danych osobowych, prosimy o kontakt (patrz część Kontakt z nami).

Jak udostępniamy dane:

 

Jeżeli użytkownik połączy więcej niż jedno konto z pojazdem, musi być świadomy, że:

·         lokalizacja pojazdu będzie wyświetlana użytkownikom każdego konta połączonego z pojazdem; oraz

·         wszyscy użytkownicy takich kont będą mieć dostęp do Usług, w tym Usług pozwalających (w stosownych przypadkach) na zdalne uruchomienie pojazdu, jego zablokowanie i odblokowanie oraz Usług pokazujących informacje o stanie pojazdu (na przykład o poziomie paliwa).

Podobnie, jeżeli użytkownik prowadzi pojazd z podłączoną Aplikacją, użytkownik(-cy) Aplikacji będzie(-ą) mieć dostęp do informacji o lokalizacji pojazdu oraz do Usług pozwalających (w stosownych przypadkach) na zdalne uruchomienie pojazdu, jego zablokowanie i odblokowanie oraz Usług pokazujących informacje o stanie pojazdu (na przykład o poziomie paliwa).

Użytkownik może zablokować wymianę danych między pojazdem a Aplikacją lub trwale odłączyć pojazd od Aplikacji, korzystając z Ustawień łączności pojazdu oraz informacji zawartych w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w Aplikacji. Jeżeli użytkownik odłączy pojazd od Aplikacji lub zablokuje wymianę danych między pojazdem a Aplikacją, korzystając z systemów sterowania pojazdu, może nie być w stanie korzystać z niektórych Usług.  Na przykład jeżeli użytkownik zablokuje wymianę danych geolokalizacyjnych GPS, system Live Traffic nie będzie w stanie dostarczać aktualnych danych o ruchu, a jeżeli użytkownik zablokuje wymianę danych o pojeździe i zdalne sterowanie, nie będzie mógł korzystać z funkcji zdalnego zablokowania i odblokowania.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się połączyć z Aplikacją pojazd, który już został połączony przez innego użytkownika Aplikacji, wówczas dane użytkownika i fakt wnioskowania o połączenie zostanie udostępniony, za pośrednictwem Aplikacji, użytkownikowi Aplikacji, który jako pierwszy dokonał połączenia pojazdu. Taki użytkownik będzie mieć możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku drugiego użytkownika o połączenie z pojazdem.

Niektóre z Usług wymagają udostępniania danych osobowych użytkownika naszym partnerom. Na przykład:

·         Udostępniamy dane o lokalizacji, kierunku jazdy i prędkości użytkownika w formie pseudonimizowanej organizacji HERE, naszemu dostawcy danych o ruchu w czasie rzeczywistym. HERE będzie wykorzystywać takie informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności dostępną pod adresem: https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

 

·         Użytkownik może też zdecydować się na aktywację Hotspota WiFi w pojeździe, tworząc konto u naszego usługodawcy internetowego, Polkomtel ("Polkomtel”)] Aby dokonać aktywacji Hotspota WiFi w pojeździe, będziemy przesyłać do Polkomtel pewne informacje, w tym numer VIN pojazdu użytkownika oraz identyfikator SIM pojazdu. Użytkownik może dowiedzieć się, jak Polkomtel będzie wykorzystywać jego dane osobowe. W tym celu należy zapoznać się z ich polityką prywatności. Choć Polkomtel zapewni Hotspot WiFi i będzie zarządzać subskrypcją użytkownika, Polkomtel będzie nas informować, kiedy zostaną osiągnięte pewne progi użytkowania danych tak, abyśmy mogli pokazać użytkownikowi w Aplikacji dane o użytkowaniu planu lub kiedy użytkownik będzie kontaktować się z Doradcą FordPass

 

 

Możemy udostępniać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Aplikacji i pojazdu(-ów) połączonego(-ych) z Aplikacją:

·         autoryzowanym dealerom i naszym jednostkom powiązanym. „Nasze jednostki powiązane” oznaczają grupę spółek powiązaną z nami wspólną kontrolą lub własnością. Lista spółek należących do Grupy Spółki znajduje się tutaj: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html

 

·         naszemu partnerowi Ford Smart Mobility Uk Limited ( FSM). Jeśli poprzez Konto Ford Manager (FMA) dokonasz zakupu produktu lub abonamentu z FSM, do FSM zostaną przekazane dane Twojego Konta – jeśli są dostępne - takie jak: VIN pojazdu, Nazwisko, kraj, adres e mail, adres pocztowy. FSM, jako administrator danych, odrębny od nas, wykorzysta te dane oraz dodatkowe informacje, których udzielisz do komunikowania się z Tobą w sprawie Twojego zamówienia, wypełnienia złożonego zlecenia i udzielenia pomocy w przypadku pytań. FSM może również wykorzystać zagregowane dane, np. do analizy ilościowej i jakościowej zakupionych abonamentów. FSM użyje Twoich danych do realizacji zawartej z Tobą umowy, poprzez dostarczenie zamówionego przez Ciebie abonamentu. FSM posiada prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu analizy zakupów subskrypcji, aby wspierać rozwój produktów i działania marketingowe. FSM może nas poinformować o fakcie nabycia przez Ciebie abonamentu, abyśmy mogli zapewnić Ci odpowiednie funkcjonalności w samochodzie oraz dostęp i możliwość zarządzania  poprzez aplikację. O ile będzie to niezbędne w celu świadczenia usługi, FSM może przekazywać  właścicielowi produktu niektóre dane, takie jak: VIN pojazdu w celach rozliczeń i uzgodnień. Gdy dokonasz płatności poprzez FordPay (prowadzony przez FCE Bank Plc), FSM przekaże FCE Bank Plc Twój Numer Użytkownika, szczegóły zamówionego produktu i kwotę płatności. FCE Bank Plc będzie korzystał z Twoich danych zgodnie z własną Polityką Prywatnosci https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/terms.html. W pozostałym zakresie, w szczególności w związku z transferami danych do państw trzecich i przysługującymi Ci prawami niniejsza Polityka Prywatności znajdzie zastosowanie do przetwarzania Twoich danych przez FSM.  Aby skontaktować się z Ford Smart Mobility Uk Limited odwiedź stronę https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html

·         spółkom lub innym organizacjom, jakie zatrudniamy do świadczenia usług w naszym imieniu, takim jak dostawcy usługi zarządzania subskrypcjami, spółki hostingowe, dostawcy usług mailingu, dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług organizacji imprez oraz dostawcy usług IT;

 

·           naszym profesjonalnym doradcom;

 

·           Jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do dostosowania się do wymogu prawnego lub wniosków władz publicznych; do ochrony lub obrony naszych praw lub majątku bądź prawa lub majątku innych osób; do ochrony bezpieczeństwa osób; lub do wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa lub prywatności; lub

 

·         każdemu nowemu właścicielowi, jeżeli sprzedamy całość lub część naszego przedsiębiorstwa.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

 

Przechowujemy dane użytkownika w postaci umożliwiającej identyfikację, tak długo, jak jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce. Zasadniczo oznacza to przechowywanie danych przez okres, w którym ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji Usług na rzecz użytkownika;

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane do realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez użytkownika lub przez nas zgromadzone;

-       dane użytkownika są zasadnie wymagane w celu ochrony naszych praw lub majątku (ogólnie będzie to oznaczać okres przedawnienia obowiązujący w jurysdykcji użytkownika); lub

-       będziemy w innym trybie zobowiązani do przechowywania danych użytkownika na podstawie właściwych przepisów lub regulacji.

Technologie typu cookie aktywne w Aplikacji

Czym są technologie typu cookie?

Technologie typu cookie są powszechnie wykorzystywane do zapewnienia funkcjonowania stron internetowych lub ich bardziej efektywnego funkcjonowania, jak i dla dostarczania informacji właścicielom witryn. Aplikacje często wykorzystują technologie podobne do cookie w celu zapamiętywania użytkownika, oferowania treści, o jakie użytkownik wnioskuje lub usprawnień produktowych, dzięki śledzeniu sposobu użytkowania aplikacji.

Korzyści z technologii typu cookie

Takie technologie są niezmiernie przydatne, ponieważ mogą przyczynić się do poprawy doświadczeń użytkownika i zwiększenia przyjazności dla użytkownika przy następnym wejściu do aplikacji wcześniej kilkukrotnie przez niego odwiedzanej. Pod warunkiem, że użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, technologie te mogą na przykład zapamiętać preferencje użytkownika, pomóc nam poznać sposób korzystania z naszej aplikacji oraz zapewnić większą istotność treści dopasowaną do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

 

Takie technologie są wykorzystywane w Aplikacji do następujących celów:

 

·         Ściśle niezbędne cele: Takie technologie są wymagane do zagwarantowania podstawowej funkcjonalności strony internetowej i świadczenia Usług.

 

·         Cele związane z wydajnością: Takie technologie pozwalają nam usprawnić funkcjonowanie naszej Aplikacji i prowadzić badania rynkowe drogą śledzenia użytkowania. Korzystamy z Adobe Analytics do tworzenia profili pseudonimizowanych o sposobach użytkowania Aplikacji. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia do tworzenia takich profili pseudonimizowanych. W razie awarii Aplikacji korzystamy również z Aptelligent do gromadzenia danych technicznych z urządzenia użytkownika, w celu zrozumienia przyczyn problemu.

 

·         Cele reklamowe: Takie technologie pozwalają na ocenę skuteczności naszych kampanii reklamowych. Korzystamy z nich do personalizacji otrzymywanych przez użytkownika komunikatów marketingowych. Korzystamy z tych technologii jedynie za zgoda użytkownika, którą Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać na stronie „Zarządzaj moimi danymi” w Aplikacji.

o   Na urządzeniach iOS użytkownik może ograniczyć wykorzystanie takich technologii do celów reklamowych, klikając „Prywatność” - „Reklamy” w ustawieniach iOS oraz przesuwając suwak „Ograniczaj śledzenie reklam” do pozycji włączonej;

o   Na urządzeniach z Androidem użytkownik może również dezaktywować personalizowane reklamy za pośrednictwem opcji „Ustawienia/Konto/Google/Reklamy”, zaznaczając pole „Zrezygnuj”.

 

·         Cele związane z Doradcami Ford: Jeżeli użytkownik nawiąże kontakt z Doradcą Ford i wyrazi stosowną zgodę, korzystamy z takich technologii do umożliwienia Doradcom Ford dostępu do danych na temat niedawnego użytkowania Aplikacji przez użytkownika. Ułatwia to Doradcom zaoferowanie pomocy użytkownikowi.

 

·         Cele związane z osobami trzecimi: Jeżeli użytkownik korzysta w pojeździe z funkcjonalności HERE Live Traffic za pośrednictwem Aplikacji, nasz zewnętrzny usługodawca, HERE Global B.V. może także zapisywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w polityce cookie HERE, dostępnej pod adresem https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

 

Powiadomienia push

 

Za zgodą użytkownika udzieloną podczas pobierania Aplikacji, Aplikacja może korzystać z ustawień preferencji z urządzenia użytkownika w celu zaoferowania powiadomień push, w tym powiadomień dotyczących Usług. Na przykład Aplikacja może wysyłać powiadomienia push o stanie połączonego(-ych) z nią pojazdu(-ów). Jeżeli użytkownik wyłączy powiadomienia push w ustawieniach urządzenia, będzie w dalszym ciągu mieć dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji.

 

Prywatność dzieci

 

Aplikacja nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Prawa użytkownika i kontakt z nami

 

Użytkownik ma prawo, jako osoba fizyczna, do weryfikacji, jakie informacje o nim przechowujemy i do jakich celów, jak również prawo do dokonywania, w razie potrzeby, niezbędnych korekt i sprostowań. Użytkownik ma także prawo, w pewnych okolicznościach, do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub do wnioskowania o usunięcie bądź ograniczenie zakresu wykorzystywania jego danych. W pewnych okolicznościach może również wnioskować, aby jego dane osobowe zostały mu przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym tak, aby mógł je udostępnić innym organizacjom (uprawnienie to jest często określane terminem prawa do „przenoszenia danych”).

Zachęcamy do kontaktu z nami celem aktualizacji lub sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli ulegną one zmianie lub jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe nie są poprawne.

 

Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia wobec sposobu wykorzystywania przez nas jego danych, mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności nas o tym poinformuje, abyśmy mogli należycie rozpoznać kwestię zastrzeżeń. Jednocześnie użytkownik jest uprawniony do złożenia skargi w lokalnym organie ochrony danych.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda, użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych użytkownika bądź chęci skorzystania z wszelkich przysługujących praw, użytkownik może skontaktować się z Doradcą FordPass lub napisać do lokalnego kontrolera danych: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/all_eu/eu-data-controllers.html

Użytkownik może też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

dpeurope@ford.com

 

Bezpieczeństwo danych użytkownika

 

Korzystamy z odpowiednich systemów, regulaminów, procedur i technologii do ochrony i zachowania bezpieczeństwa oraz poprawności danych użytkownika.  Są to, między innymi, szyfrowanie danych, zabezpieczenie typu firewall (zapora sieciowa) i inne.

 

Inne strony internetowe

 

Aplikacja może zawierać łącza do innych zewnętrznych aplikacji lub stron internetowych, na które nie mamy wpływu i które nie są objęte zakresem niniejszej Polityki. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do innych stron internetowych za pośrednictwem oferowanych łączy, operatorzy takich stron internetowych mogą gromadzić od użytkownika informacje, które będą następnie przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może odbiegać od naszej.

 

Data wejścia w życie oraz zmiany Polityki prywatności i plików cookie

 

Niniejsza Polityka może być aktualizowana celem odzwierciedlenia zmian w Aplikacji, zmian w naszych praktykach w zakresie prywatności oraz zmian charakteru wykorzystania danych użytkownika bądź zmian właściwych przepisów obowiązującego prawa.

 

Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszej Polityki. Jeżeli zmiany będą mieć zasadniczy wpływ na sposób przetwarzania lub w inny sposób będą znacząco wpływać na użytkownika, zawiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mu skorzystanie z przysługujących mu praw (np. do zgłoszenia zastrzeżeń wobec przetwarzania).

 

Zgody na technologie lokalizacji urządzeń i technologie typu cookie

 

Poniżej zawarto brzmienie oświadczenia o zgodzie, jakie użytkownik może wydać w przedmiocie technologii lokalizacji urządzeń i technologii typu cookie wykorzystywanych do celów personalizacji:

Akceptuj pliki cookie

Za zgodą użytkownika możemy również korzystać z takich danych do personalizacji otrzymywanych przez użytkownika reklam. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na korzystanie z technologii typu cookie w celach personalizacji reklam dla urządzenia użytkownika. Wycofanie zgody może ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji aplikacji.

Udostępnienie danych lokalizacyjnych urządzenia

Aby umożliwić korzystanie z pewnych funkcji aplikacji, chcielibyśmy zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika.