Wybierz inny kraj/język

Warunki dla użytkowników FordPass w Europie

Version: 0.9

Warunki dla użytkowników FordPass w Europie

(„Warunki”)

Wersja: Maj 2023 r.

Witamy w FordPass, rewolucji w myśleniu o mobilności! Nowa platforma FordPass zmienia podejście do podróżowania. FordPass oferuje zindywidualizowane, cyfrowe i fizyczne rozwiązania, które zwiększają wybór opcji z zakresu mobilności oraz możliwości podróżowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z FordPass prosimy o zapoznanie się z zasadami jego działania i kliknięcie przycisku „Zgadzam się”, w celu zaakceptowania naszych Warunków. Prosimy dokładnie zapoznać się z naszymi Warunkami. Poniższy Spis treści pomoże z łatwością poruszać się po treści niniejszych Warunków:

1.   Informacje ogólne

1.   Umowa FordPass

2.   Wymogi systemowe

2.   Usługi

1.   Dealer użytkownika

2.   Pojazdy użytkownika

3.   Program lojalnościowy FordPass

4.   Parkowanie

5.   Obsługa

6. Ford Secure

3.   FordGuides

4.   Pomoc drogowa

5.   Okres obowiązywania

6.   Bezpieczeństwo pojazdu

7.   Ochrona i bezpieczeństwo danych

8.   Komunikacja

9.   Warunki specjalne i materiały stron trzecich

1.   Warunki specjalne

2.   Materiały stron trzecich

10.   Ograniczone licencje

11.   Informacja o znakach towarowych

12.   Odpowiedzialność

13.   Właściwe prawo

14.   Subskrypcja

15.   BlueOval™ Charge Network

16.   FordPay

16.   Kontakt z nami

 

1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki regulują zasady dostępu i użycia aplikacji FordPass (FordPass) pomiędzy indywidualnym użytkownikiem FordPass (zwanym dalej „użytkownikiem”) oraz [Fordem, w znaczeniu podmiotu z grupy kapitałowej Forda mającego siedzibę w Polsce, zgodnie z załączoną poniżej listą podmiotów Forda] (zwanym dalej „Ford”, „my”, „nas”).

Niniejsze Warunki nie zmieniają warunków pozostałych umów zawartych przez użytkownika z nami lub inną spółką Ford. Niniejsze Warunki zawierają ważne informacje o FordPass. FordPass jest aplikacją, która wykorzystuje dane użytkownika, dane z jego urządzeń mobilnych i jego pojazdu tj. położenie oraz warunki toru jazdy, w celu dostarczenia mu doskonałej funkcjonalności, usług i komunikacji dostosowanej do jego zainteresowań. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności ( https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html), która zawiera więcej szczegółowych informacji. W celu zapisania lub wydrukowania kopi niniejszych Warunków, prosimy odwiedzić stronę pod adresem: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pt_pt/terms.html l. Niniejsze Warunki są również dostępne w aplikacji FordPass w zakładce Informacje o koncie użytkownika. Po zawarciu umowy użytkownik również otrzyma kopię niniejszych Warunków na trwałym nośniku (np. jako część e-maila). Dostęp i zakres użycia FordPass zgodnie z niniejszymi Warunkami jest ograniczony do terytorium Europy.

 

1.    Umowa FordPass

Ford oferuje podstawowe funkcje i umożliwia dostęp do informacji o pojeździe oraz uzupełniających usług w osobnych apletach poprzez FordPass („Usługi”). Dostępne dla użytkownika Usługi opisano w poniższym Rozdziale 2. Usługi oferowane są bezpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z funkcji i Usług FordPass po pobraniu na swoje urządzenie mobilne aplikacji FordPass, poprawnym jej zainstalowaniu, zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszych Warunków. Rejestrując się w aplikacji FordPass użytkownik tworzy login, wprowadzając adres e-mail oraz hasło. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zawarcia osobnej umowy i może podlegać odpowiednim specjalnym umownym warunkom i zasadom („Warunki specjalne”). Warunki specjalne mają zastosowanie dodatkowo do niniejszych Warunków.

Poprzez wyrażenie zgody (zaznaczenie odpowiedniego pola) i kliknięcie „Akceptuję”, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków podczas korzystania z FordPass.

 Umowę z użytkownikiem uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez użytkownika e-maila z potwierdzeniem lub rozpoczęcia korzystania z Usług.

Rejestracja w FordPass wymaga wyboru kraju przez użytkownika i  podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz stworzeniu hasła. Użytkownik może opcjonalnie dodać swój numer telefonu i adres domowy. Użytkownik może również zdecydować czy chce otrzymywać od nas komunikację marketingową.

Dane osobowe ściśle powiązane z Usługą zbierane są na ekranie właściwego apletu.

Okresowo wprowadzimy do niniejszych Warunków zmiany (jeśli uznamy to – według naszego uzasadnionego przekonania – za konieczne np. z uwagi na bezpieczeństwo, z powodów prawnych lub regulacyjnych, jeśli zmienimy zakres naszych dostępnych Usług lub jeśli wprowadzimy nowe Usługi). Rozszerzenie zakresu naszych dostępnych Usług, wprowadzenie nowych Usług lub zaproponowanie korzystnych dla użytkownika zmian, zostanie uznane za zaakceptowane przez użytkownika, jeżeli poinformowaliśmy go o proponowanych zmianach i użytkownik po ustalonym terminie wejścia zmian w życie będzie, bez zgłoszenia sprzeciwu, w dalszym ciągu korzystać z FordPass.

Jeśli proponowane nowe warunku ograniczą Usługi, ograniczą lub zawężą prawa użytkownika nadane mu przez niniejszą umowę, powiadomimy o tym użytkownika z przynajmniej, jeśli będzie to możliwe, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Zobowiązujemy się poinformować użytkownika o proponowanych zmianach, wysyłając e-maila na jego aktualnie zarejestrowany z nami adres e-mail oraz poprzez powiadomienia push. Powiadomienie będzie zawierać datę wejścia proponowanych zmian w życie.

Użytkownik, który nie akceptuje zmian niniejszych Warunków, może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę (zgodnie z informacjami podanymi w poniższym Rozdziale 5).

 

2.    Wymogi systemowe

Korzystanie z FordPass wymaga dostępu do kompatybilnego telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego (system operacyjny Android 2.2. lub jego nowsza wersja, iOS5 lub jego nowsza wersja), dostępu do Internetu (mogą mieć zastosowanie opłaty firm zewnętrznych) oraz oprogramowania (mogą mieć zastosowanie opłaty firm zewnętrznych) i okresowych aktualizacji lub modernizacji. Prosimy skontaktować się ze swoim operatorem telefonii komórkowej, aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie ograniczeń poziomu użycia i opłat. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy zauważyć, że nie jesteśmy operatorem telefonii komórkowej i nie świadczymy usług telefonii komórkowej.

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług FordPass, pojazd Ford użytkownika musi być wyposażony w kompatybilny system SYNC. Jeśli pojazd użytkownika jest wyposażony w system SYNC, użytkownik zgadza się na aktualizowanie przez nas systemu SYNC zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą oprogramowania pojazdu, która znajduje się w Podręczniku użytkowania lub została przez nas w inny sposób przekazana użytkownikowi. Użytkownik wedle swojego uznania może również zaktualizować swoje oprogramowanie SYNC poprzez FordPass. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia poziomów użycia danych oraz opłaty.

Niektóre z funkcji i Usług dostępne są wyłącznie na określonych rynkach i ich zasięg może być ograniczony, w tym z powodu możliwości pojazdu użytkownika oraz jego pakietu danych. Dostępność funkcji podlega zmianom i zależy od możliwości urządzenia mobilnego i pojazdu oraz dostępu do Internetu użytkownika. Okresowo z różnych powodów, np. środowiskowych, topograficznych lub ograniczeń pakietu danych, aplikacja FordPass może stać się niedostępna lub korzystanie z niej zakłócone.

Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania swojej nazwy użytkownika i hasła do FordpPass w tajemnicy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane zdarzenia, które wystąpią na jego koncie, jeśli w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania doprowadzi do wystąpienia takiego nieautoryzowanego zdarzenia. Użytkownik zgadza się niezwłocznie nas poinformować o wszelkim nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub hasła.

Metody odinstalowania różnią się w zależności od urządzenia. W celu odinstalowania FordPass, użytkownik może skorzystać z narzędzi zarządzania aplikacjami urządzenia. Dodatkowe informacje znajdują się w podręczniku użytkowania urządzenia.

Użytkownik, którego pojazd ma wbudowane urządzenie, powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkowania pojazdu, w celu wyłączenia transmisji danych, co może wymagać przywrócenia ustawień początkowych w systemie SYNC.

 

2. Usługi

Zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia dostępnych Usług oraz (lub) dodania nowych Usług do FordPass w przyszłości. Poniżej znajduje się szczegółowy opis Usług, które obecnie są dostępne lub które będą dostępne w najbliższej przyszłości w ramach FordPass. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie Usługi są lub będą dostępne w kraju lub na rynku użytkownika.Informacja o tym, jakie usługi są aktualnie dostępne , znajduje się na stronie: 

 

1.    Dealer użytkownika

Funkcja Dealer użytkownika pozwala użytkownikowi na połączenie się ze swoim dealerem Forda, umówienie usług, zlokalizowanie dealerów Forda, otrzymanie wskazówek dojazdu do oddziału dealera Forda oraz zapoznanie się z nową ofertą tego dealera Forda. Użytkownik korzystając z usług lokalizacji położenia podlega warunkom korzystania z usług lokalizacji położenia lub sporządzania map, świadczonych przez firmy zewnętrzne.

Umówione wizyty oraz wykonane w pojeździe usługi dotyczą użytkownika i wybranego dealera Forda. Dealerzy Forda stanowią osobne podmioty prawne i nie ponosimy odpowiedzialności za działania oraz usługi świadczone przez dealerów Forda, ani za treści na stronach internetowych dealerów Forda.

Funkcja Dealer użytkownika pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z nową ofertą pojazdów dostępnych u preferowanego przez niego dealera Forda. Lista przedstawiona na FordPass może zawierać niekatulane informacje odnośnie dostępnych danego dealera Forda pojazdów. Nie mamy obowiązku weryfikowania informacji przekazanych nam przez indywidualnych dealerów Forda. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności w przedstawionych informacjach. Prosimy skontaktować się ze swoim dealerem Forda, w celu poznania dokładnych cen i dostępności pojazdów oraz wszelkich warunków oraz zasad mających zastosowanie.

 

2.    Pojazdy użytkownika

Funkcja Pojazdy użytkownika pozwala na dostęp do określonych informacji powiązanych z pojazdem użytkownika poprzez FordPass. Aby zarejestrować swój pojazd w funkcji Pojazd użytkownika, użytkownik musi wpisać numer VIN. Użytkownik musi być upoważnionym użytkownikiem pojazdu, aby mógł połączyć swoje konto FordPass z VIN pojazdu, którego nie jest właścicielem lub leasingobiorcą, co może wymagać zatwierdzenia głównego posiadacza konta lub uwierzytelnienia w pojeździe. Użytkownik może usunąć numer VIN z FordPass w dowolnym momencie, ale takie usunięcie może wpłynąć na niektóre funkcje FordPass.

Funkcja Pojazdy użytkownika może obejmować instruktażowe materiały wideo o pojeździe użytkownika. Materiały instruktażowe dostępne są poprzez połączenie się FordPass ze stroną internetową Forda (strona internetowa podmiotu z grupy kapitałowej Forda mającego siedzibę w kraju świadczenia usługi, zgodnie z załączoną listą podmiotów). Taka strona internetowa jest obsługiwana przez Forda, ale może podlegać osobnym warunkom i zasadom użycia. Przed przystąpieniem do oglądania materiałów instruktażowych, prosimy zapoznać się z warunkami i zasadami użycia oraz polityką prywatności strony internetowej Forda. Użytkownik korzysta z porad przedstawionych w materiałach instruktażowych na własne ryzyko. Prosimy korzystać z materiałów instruktażowych z zachowaniem ostrożności i nigdy nie podejmować samodzielnych prób serwisowania pojazdu, które może wymagać fachowej wiedzy specjalisty.

Prosimy pamiętać, że informacje przedstawione pod zakładką Pojazdy użytkownika służą wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje przedstawione pod zakładką Pojazdy użytkownika mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego oraz (lub) aktualnego statusu pojazdu. Prosimy zapoznać się z informacjami na urządzeniach i wyświetlaczach swojego pojazdu, w celu zapoznania się z jego aktualnym statusem.

Prosimy pamiętać, że do obowiązków kierowcy należy upewnienie się, że jego pojazd jest w należytym stanie.

 

3.    Program lojalnościowy FordPass

Przy rejestracji z FordPass użytkownik automatycznie otrzymuje dostęp do Programu lojalnościowego FordPass. Program lojalnościowy FordPass obejmuje specjalne oferty i inne promocje dostosowane do sposobów, w jaki użytkownik korzysta z FordPass. Użytkownik nie musi korzystać z programu lojalnościowego, aby korzystać  z innych części FordPass. Rodzaj i częstotliwość oferowanych promocji będzie się różnić i każda promocja polegać będzie osobnym warunkom lub zasadom. Program lojalnościowy FordPass nie jest częścią żadnego innego programu lojalnościowego oferowanego przez nas lub podmioty z nami powiązane. Program lojalnościowy FordPass podlega zmianom w dowolnym momencie i niektóre z jego opcji mogą okazać się niedostępne w przypadku określonych marek i modeli.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu lojalnościowego FordPass od Forda, swojego autoryzowanego dealera, podmiotów powiązanych, które mogą zostać dostosowane do indywidualnego użytkownika w zależności od danych przekazanych przez niego poprzez FordPass, np. lokalizacja położenia oraz warunki toru jazdy.

Rozdział 7 dotyczący ochrony i poufności danych osobowych ma w szczególności zastosowanie do Programu lojalnościowego FordPass.

 

4.    Parkowanie

Funkcja parkowania umożliwia zlokalizowanie dostępnego miejsca parkingowego, wykorzystując do tego usługi lokalizacji położenia i sporządzania map firm zewnętrznych, z których użytkownik korzysta na swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik korzystając z usług lokalizacji położenia podlega warunkom korzystania z usług lokalizacji położenia lub sporządzania map firm zewnętrznych.

Parkowanie na wyświetlanych miejscach parkingowych może podlegać opłatom. Takie opłaty pobierane są przez firmy zewnętrze. Nie świadczymy usług parkowania ani nie prowadzimy parkingów.

Nie weryfikujemy jakości, stosowności ani bezpieczeństwa wyświetlanego miejsca parkingowego. Z tego powodu nie gwarantujemy jakości, stosowności ani bezpieczeństwa wyświetlanego miejsca parkingowego.

 

5.    Obsługa

(1) Niektóre pojazdy wyposażone we wbudowany modem obsługują określone funkcje operacyjne poprzez aplikację FordPass, w tym blokowanie i odblokowywanie drzwi, zdalne uruchamianie lub zatrzymywanie, jeśli jest to dozwolone w kraju użytkownika. Te opcje mogą okazać się niedostępne w przypadku określonych marek i modeli.

W przypadku pewnych pojazdów, zdalne uruchamianie może wprowadzić alarm w tryb dezaktywacji niektórych czujników alarmu, wyłączając na czas zdalnego uruchamiana czujnik wykrywający ruch we wnętrzu pojazdu oraz czujnik odchylenia, aby zapobiec aktywacji fałszywych alarmów. Alarm obwodowy pozostanie aktywny. Z powodów bezpieczeństwa podczas zdalnego uruchamiania system podwójnego ryglowania drzwi przejdzie na system ryglowania centralnego.

Lokalne przepisy dotyczące funkcji zdalnego uruchamiania i jej użycia mogą się różnić i użytkownik powinien używać zdalnego uruchamiania zgodnie z takimi przepisami.

 

(2) FordPass Connect, opcjonalna funkcja, w którą wyposażone są wybrane pojazdy, (obejmuje usługę SYNC Connect dostępną przez dwa lata od daty sprzedaży pojazdu zgodnie z informacjami zarejestrowanymi przez dealera Forda), jest wymagana do zastosowania niektórych z funkcji. Po upłynięciu dwóch lat może zacząć obowiązywać użytkownika opłata za abonament FordPass Connect. W takim przypadku, takie opłaty polegają osobnej umowie i Ford skontaktuje się w tej kwestii z użytkownikiem.

 

(3) Nigdy nie należy zostawiać kluczyka lub pilota w środku samochodu. Zdalne odblokowywanie zamków może nie zadziałać w przypadku zakłóceń usługi lub niskiego poziomu naładowania akumulatora.

 

(4) W niektórych przypadkach przed ponownym użyciem aplikacji FordPass, użytkownik będzie musiał zainstalować najnowszą wersję aplikacji FordPass. Użytkownik musi zawsze mieć dostęp do swojego pojazdu, nawet jeśli nie ma możliwości dostępu do FrodPass (np. jeśli funkcja odblokowywania w aplikacji nie działa).

 

(5) Niektóre z funkcji FordPass mogą wymagać użycia kompatybilnego systemu SYNC lub wbudowanego modemu („Oprogramowanie”). Jeśli pojazd użytkownika jest wyposażony w Oprogramowanie, użytkownik może wyrazić zgodę na zdalne kontrole i automatyczne aktualizowanie przez nas lub nasze podmioty powiązane lub usługodawców Oprogramowania zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą oprogramowania pojazdu, która znajduję się w Podręczniku użytkowania lub została przez nas w inny sposób przekazana użytkownikowi. Użytkownik wedle swojego uznania może również zaktualizować swoje Oprogramowanie poprzez FordPass. W takim wypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę, aby Ford, jego podmioty powiązane, usługodawcy oraz (lub) wyznaczeni agenci okresowo sprawdzali jego Oprogramowanie i w stosownych przypadkach zdalnie je aktualizowali, modernizowali, uzupełniali lub zmieniali, bez wcześniejszego powiadomienia lub zgody użytkownika. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia poziomów użycia danych oraz opłaty operatora telefonii komórkowej, z którego usług użytkownik korzysta.

 

(6) Niektóre z funkcji i usług dostępne są wyłącznie w określonych krajach, bądź ich zasięg może być ograniczony, w tym z powodu możliwości pojazdu użytkownika oraz zakresu pakietu danych. Dostępność funkcji podlega zmianom, w zależności od możliwości urządzenia mobilnego i pojazdu oraz dostępu do Internetu użytkownika. Okresowo z różnych powodów, np. środowiskowych, topograficznych (np. tunel, garaż, planowe prace konserwacyjne serwera Forda itp.), ograniczeń dostępu do Internetu lub pakietu danych, aplikacja FordPass może stać się niedostępna lub korzystanie z niej zakłócone.

 

(7) Jeśli pojazd użytkownika ma wbudowaną funkcję łączności i użytkownik aktywuje ją poprzez FordPass, po odinstalowaniu FordPass, pojazd w dalszym ciągu będzie przesyłał dane do Forda. Użytkownik, który chce wyłączyć transmisję danych przez pojazd, powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkowania pojazdu, w celu wyłączenia transmisji danych, co może wymagać przywrócenia ustawień początkowych w systemie SYNC.

 

(8) Funkcja statusu pojazdu, jeśli pojazd jest w nią wyposażony, umożliwia w niektórych przypadkach użytkownikowi przeglądanie wybranych powiadomień na FordPass odnośnie Komunikatów stanu pojazdu. Komunikaty mogą zawierać informacje o stanie akumulatora elektrycznego, poziomie paliwa, zużyciu paliwa, drogomierzu, ciśnieniu w oponach, numerze VIN oraz inne informacje diagnostyczne. Takie powiadomienia nie są równoznaczne z przeglądem technicznym i nie należy na nich polegać ani z nich korzystać w taki sam sposób, jak z przeglądów technicznych. Jeśli użytkownik uważa, że wystąpił problem lub usterka pojazdu, powinien skonsultować się ze specjalistą w celu diagnozy i wymaganej naprawy.

 

(9) W przypadku pojazdów wyposażonych w punkt dostępu do sieci Wi-Fi typu hotspot i po aktywacji przez użytkownika pakietu danych, użytkownik może przeglądać informacje o swoim pakiecie danych przez FordPass. Użytkownik musi mieć wykupioną usługę Internetu bezprzewodowego bezpośrednio u usługodawcy sieci bezprzewodowej. Usługodawca sieci bezprzewodowej użytkownika jest wyłącznie odpowiedzialny za usługi bezprzewodowe, które podlegają osobnym warunkom i zasadom użycia, uzgodnionym przez użytkownika przy aktywacji korzystania z usługi, oraz za dane pakietu dostępne przez FordPass. Zawsze należy prowadzić pojazd z zachowaniem uwagi i ostrożności. Punkt dostępu do sieci Wi-Fi typu hotspot przeznaczony jest wyłącznie do użycia przez pasażerów pojazdu.

 

(10) Na funkcję miesięcznego raportu wydajności zużycia paliwa wpływa styl prowadzenia oraz inne aspekty nietechniczne, które odgrywają rolę przy określaniu poziomu zużycia paliwa oraz emisji CO2 generowanych przez pojazd. Każdy kierowca prowadzi inaczej, zależnie od natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych (lato, zima). Niektórzy korzystają głównie z autostrad, a inni z dróg wiejskich. Również prędkość jazdy różni się w przypadku każdego kierowcy.

Raport zużycia paliwa Forda pochodzący z aplikacji FordPass nie jest bezpośrednio porównywalny z oficjalnymi danymi dotyczącymi zużycia paliwa. W celu porównania poziomu zużycia paliwa lub emisji CO2 nowego samochodu osobowego w oparciu o zharmonizowany unijny protokół testowy, należy zastosować oficjalny poziom zużycia paliwa lub emisji CO2 podany w instrukcji użytkownika.

Raport zużycia paliwa Forda pochodzący z aplikacji różni się od raportów stosowanych przez innych producentów OEM, stąd brak bezpośredniego porównania.

6. Ford Secure 

(1) Niniejsza oferta usług obejmuje usługi dotyczące skradzionego pojazdu („SVS”).

(2) Usługa Ford Secure jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik ma ważną subskrypcję na te usługi („Subskrypcja Ford Secure”) oraz dysponuje kompatybilnym systemem SYNC lub wbudowanym modemem („Oprogramowanie”).

(3) Możesz otrzymać bezpłatną wersję próbną subskrypcji dla swojego pojazdu. Więcej informacji znajdziesz na swoim koncie Forda. Po zakończeniu subskrypcji próbnej należy uiszczać opłaty abonamentowe pozwalające na kontynuowanie dostępu do Subskrypcji Ford Secure. Więcej informacji o dostępnych pakietach subskrypcyjnych użytkownik otrzyma przed wygaśnięciem Subskrypcji próbnej.

(4 ) Sprzedając pojazd, użytkownik zgadza się na przywrócenie w pojeździe ustawień początkowych i anulowanie Subskrypcji Ford Secure.

"(5) Ford Secure obejmuje następujące terytoria europejskie:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do okresowego dodawania i usuwania krajów z tej listy oraz odpowiedniej aktualizacji niniejszych Warunków.  "

(6) Przed rozpoczęciem korzystania z usług Ford Secure należy dysponować aktywną Subskrypcją Ford Secure.

"(7) W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia fałszywych alarmów, użytkownik zobowiązuje się:

a. poinformować wszystkich pozostałych kierowców pojazdu o fakcie śledzenia pojazdu;

b. powiadomić nas z wyprzedzeniem, jeśli pojazd ma być przewożony na promie lub innym pojeździe transportowym, takim jak przyczepa lub transporter; oraz

c. w związku z Incydentem SVS, powiadomić nas, że Incydent nastąpił w wyniku faktycznej kradzieży.

W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceń z własnej winy lub winy osób, za które użytownik pojazdu jest odpowiedzialny, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione przez nas, a będące następstwem fałszywych alarmów.  "

(8) Należy zapoznać się z odpowiednimi punktami Polityki prywatności Forda (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html) , aby uzyskać więcej informacji na temat danych użytkownika, które są wykorzystywane przez nas w związku z usługą Ford Secure.

(9) Usługi te ułatwiają policji zlokalizowanie i odzyskanie pojazdu, umożliwiając firmie Ford koordynację działań ze służbami i podanie lokalizacji pojazdu.

(10) Wsparcie dla świadczonych przez nas usług dotyczących skradzionego pojazdu jest zapewniane przez Teletrac Navman (UK) Ltd, z siedzibą pod adresem KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ („TN”).

(11) Nasza firma, TN oraz policja możemy potrzebować skontaktować się z użytkownikiem w związku z Incydentem SVS. W tym celu wykorzystamy dane kontaktowe użytkownika zapisane w naszej bazie danych klientów. Prosimy upewnić się, że podane nam dane kontaktowe są aktualne i dokładne.

(12) Dla poprawnego działania usług dotyczących skradzionego pojazdu, nasza firma lub TN będziemy wymagać podania Danych bezpieczeństwa. W przypadku, gdy użytkownik nie poda niezbędnych Danych bezpieczeństwa na nasze żądanie, nie będziemy zobowiązani do świadczenia tej usługi.

"(13) Po aktywowaniu usługi Subskrypcji Ford Secure oprogramowanie będzie monitorować pojazd i powiadomi użytkownika za pośrednictwem FordPass w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

a. rozbieżność lokalizacji;

b. nieupoważniony dostęp;

c. zmiana statusu zapłonu;

d. uruchomienie zapasowego akumulatora;

e. aktywacja akcelerometru;

f. awaria systemu;

g. system nie działa (tryb głębokiego uśpienia); oraz

h. przywrócenie ustawień początkowych (Master Reset),

(w każdym przypadku wystąpienia „Incydentu SVS”)."

(14) W przypadku, gdy użytkownik zostanie powiadomiony o incydencie SVS za pośrednictwem FordPass, jest odpowiedzialny za możliwie najszybsze powiadomienie o incydencie SVS policji lub innego właściwego organu ścigania („policja”), złożenie zgłoszenia kradzieży pojazdu i uzyskanie numeru sprawy. Następnie należy niezwłocznie przekazać firmie TN wspomniany numer referencyjny przestępstwa, korzystając z Danych kontaktowych podanych w FordPass.

(15) Po powiadomieniu o incydencie SVS, zgodnie z zapisami Rozdziału 2.5(12) dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zlokalizować pojazd. Jeśli uda nam się zlokalizować pojazd, poinformujemy policję o jego lokalizacji.

(16) W przypadku incydentu SVS przysługuje nam prawo do wyłączenia aplikacji FordPass oraz wszystkich powiązanych funkcji związanych ze skradzionym pojazdem, a użytkownik powstrzyma się od korzystania z aplikacji FordPass w inny sposób niż w celu zarządzania pojazdami niepowiązanymi z incydentem SVS, kontaktu z centrum obsługi SVS i odbycia rozmowy z Doradcami. W przypadku korzystania z aplikacji FordPass w sposób inny niż zastosowania wymienione powyżej, nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkownika.

(17) Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika (dodatkowo w odniesieniu do Subskrypcji Ford Secure) wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas w związku ze zlokalizowaniem lub próbą zlokalizowania pojazdu szukanego w wyniku fałszywego alarmu, o którym mowa w Rozdziale 2.5(15), wszczętego z winy użytkownika lub innych osób, za które użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny.

(18) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie nakłada na policję prawnego obowiązku dochowania staranności lub uprawnień o zakresie większym lub innym niż należne społeczeństwu; nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania policji.

3. FordGuides

Funkcja FordGuides umożliwia użytkownikowi, kiedy potrzebuje pomocy w korzystaniu z różnych funkcji FordPass i innych rozwiązań mobilnych, połączenie się przez telefon, chat w czasie rzeczywistym lub poprzez e-mail z konsultantem. Prosimy pamiętać, że FordPass nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość połączenia telefonicznego ani internetowego operatora sieci komórkowej użytkownika. Połączenie z FordGuides może wiązać się z opłatą stron trzecich naliczaną przez operatora sieci użytkownika zgodnie z odpowiednią umową. Korzystanie z FordPass lub FordGuide za granicą może wiązać się z dodatkowymi opłatami za roaming.

FordPass umożliwi użytkownikowi przekazanie informacji kontaktowych konsultantowi, które umożliwią mu skontaktowanie się z użytkownikiem przez telefon lub e-mail. Przy podpisywaniu i wyrażaniu zgody na Warunki użycia FordPass, konsultant FordGuides może poprosić użytkownika o zweryfikowanie swojego numeru telefon lub adresu e-mail. Użytkownik, podając swoje informacje kontaktowe, wyraźnie zgadza się na to, aby konsultant FordGuides kontaktował się z nim. Wszystkie dane osobowe oraz informacje przekazane w ramach aplikacji FordPass lub usługi FordGuides, będą traktowane jako poufne zgodnie ze stosownymi przepisami ochrony danych osobowych. Konsultanci FordGuides nigdy nie poproszą użytkownika o ujawnienie swojego hasła lub numeru PIN.

 

4. Pomoc drogowa

W przypadku awarii pojazdu, użytkownik może wykonać połączenie głosowe do centrum obsługi awarii poprzez funkcję Pomocy drogowej. Wszelkie koszty połączenia w tym celu, które mogą się różnić w zależności od kraju i dostawcy, poniesie użytkownik.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, jeśli użytkownik zgodził się na przesłanie swojego aktualnego położenia, kiedy został o to poproszony przez aplikację. Centrum usług awaryjnych wykorzysta te informacje, aby zweryfikować położenie użytkownika. Ford nie otrzymuje ani nie przetwarza tych danych. Do użycia aplikacji z funkcją transmisji połączenia wymagane jest połączenie internetowe. Wszelkie koszty z tym powiązane ponosi użytkownik.

Informacja o położeniu może zostać przesłana wyłącznie, jeśli urządzenie mobilne użytkownika może zidentyfikować aktualne położenie. Informacji o położeniu przesłanej przez użytkownika nie można wykorzystać do ustalenia dokładnej lokalizacji w budynku (tj. mieszkanie, piętro itp.).

Ford stara się łączyć użytkownika z telefonicznym centrum obsługi awarii po jak możliwie najniższych kosztach. Użytkownik może zostać obciążony kosztem udzielenia pomocy drogowej w wyniku skorzystania z tej funkcji.

Ford nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych użytkownika z powodu błędu transmisji danych oraz (lub) nieautoryzowanego dostępu uzyskanego przez strony trzecie.

5. Okres obowiązywania

Umowa pozostanie ważna aż do jej wypowiedzenia przez nas lub przez użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, przesyłając do nas pisemną (w tym mailowo) prośbę o zamknięcie konta FordPass. Rozpatrzymy prośbę użytkownika i zamkniemy jego konto oraz rozłączymy wszelkie połączenia transmisji danych z FordPass.

Możemy wypowiedzieć niniejszą umowę lub tymczasowo zawiesić częściowy lub cały dostęp do funkcji aplikacji w dowolnym momencie (działając w uzasadniony sposób), powiadamiając użytkownika o tym pisemnie (w tym mailowo, na aktualnie zarejestrowany u nas adres e-mail użytkownika) między innymi z następujących powodów:

 

1.   jeżeli użytkownik dopuści się istotnego lub trwałego naruszenia warunku, w związku z którym to naruszeniem użytkownik nie podejmie środków zaradczych (jeżeli można zaradzić) w ciągu 5 dni od doręczenia mu pisemnego wezwania do ich podjęcia;

2.   jeżeli zaistnieją okoliczności, w których (według naszej uzasadnionej opinii) takie działanie ograniczy zidentyfikowane ryzyko lub zapobiegnie nadużyciu, manipulacji lub innemu rodzajowi szkodliwego działania na FordPass przez użytkownika;

3.   jeżeli zdecydujemy się przestać oferować usługi przez FordPass.

Po wypowiedzeniu niniejszej umowy, zamkniemy konto FordPass użytkownika i zastrzegamy sobie prawo do odzyskania wszelkich nazw użytkownika, które użytkownik stworzył do użycia przez innych użytkowników.

 

Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Prawo odstąpienia może być wykonane w drodze e-mail lub pisemnej, na adres wskazany w punkcie 14 poniżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest pod adresem _____________________________ [exact e-mail address – hyperlink – to be provided]. Prawo odstąpienia nie przysługuje użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęliśmy dostarczanie treści cyfrowych przed upływem wspomnianego 14 dniowego terminu. Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o utracie prawa odstąpienia.

6. Bezpieczeństwo pojazdu

Ostrzeżenie: Stanowczo odradzamy używanie urządzeń przenośnych podczas kierowania pojazdem. Prosimy nie używać FordPass podczas kierowania pojazdem. Prosimy pamiętać, że na danym obszarze może obowiązywać, zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami ruchu drogowego, zakaz używania urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do FordPass na urządzeniach przenośnych podczas kierowania pojazdem może rozpraszać uwagę kierowcy i spowodować utratę kontroli na pojazdem, wypadek i obrażenia u kierowcy lub innych osób. FordPass może wysyłać wiadomość lub powiadomienia push na telefon komórkowy użytkownika. Użytkownik nie powinien czytać tych wiadomości na urządzeniach przenośnych podczas kierowania pojazdem.

 

7. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Ford jako administrator danych zbiera, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, w tym informacje o użyciu pojazdu powiązane z kierowcą oraz dane pojazdu, pod warunkiem, że jest to konieczne do świadczenia usług oferowanych przez FordPass zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

8. Komunikacja

Kontaktując się z nami użytkownik wyraźnie zgadza się na skontaktowanie się z nim naszych przedstawicieli w sposób, o który poprosił. Użytkownik może zaznaczyć w ustawieniach FordPass czy chce otrzymywać powiadomienia push. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce prywatności (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html)

 

9. Warunki specjalne i materiały stron trzecich

1.    Warunki specjalne

Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zawarcia osobnej umowy z nami lub jednym z naszych partnerów Forda. Warunki specjalne mogą mieć zastosowanie do osobnych umów. Takie umowy zostaną zawarte pomiędzy użytkownikiem a jednym z naszych partnerów Forda i nie będą nas obejmować.

Jeśli Warunki specjalne mają zastosowanie do danej Usługi, stosowne Warunki specjalne przed pierwszym skorzystaniem z Usługi zostaną przedstawione użytkownikowi, który będzie mógł zatrzymać ich kopię. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z Usługi, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na Warunki specjalne. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na Warunki specjalne, nie może korzystać z Usługi, do której odnoszą się Warunki specjalne. Wyłącznie Warunki specjalne, na które użytkownik wyraził zgodę są wiążące i mają zastosowanie do danej Usługi.

 

2.    Materiały stron trzecich

FordPass może również zawierać linki do stron internetowych lub usług firm zewnętrznych (niepodlegające Warunkom specjalnym), które nie należą do nas i nie są przez nas kontrolowane, w tym między innymi linki do stron internetowych naszych Partnerów Forda („Usługi firm zewnętrznych”). Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności ani praktyki związane z Usługami firm zewnętrznych. Dodatkowo nie możemy i nie podejmiemy się cenzurowania ani zmian treści Usług firm zewnętrznych. Korzystając z Usługi firmy zewnętrznej, użytkownik opuszcza platformę FordPass. Po opuszczeniu FrodPass użytkownik powinien zawsze zapoznać się z warunkami i zasadami użycia oraz polityką prywatności każdej Usługi firmy zewnętrznej, gdy opuszcza platformę FordPass. Powiadomimy użytkownika kiedy zacznie korzystać z Usługi firmy zewnętrznej. Użytkownik będzie za każdym razem informowany o tym, czy korzysta z naszych Usług, czy z Usług firmy zewnętrznej.

FordPass w ramach świadczenia Usług może korzystać z danych pochodzących ze źródeł firm zewnętrznych np. z map i instrukcji dojazdu. Takie dane oraz pozostałe informacje nie zawsze będą poprawne. Warunki odnoszące się do usług lokalizacji, którym użytkownik podlega korzystając z FordPass obejmują:

https://legal.here.com/pl-pl/terms/serviceterms

https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

https://legal.here.com/pl-pl/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

W świadczeniu przez nas usług dotyczących skradzionego pojazdu wspiera nas firma Teletrac Navman (UK) Ltd. Teletrac Navman (UK) Ltd obsługuje centrum obsługi telefonicznej, które wspomaga odzyskanie pojazdu. 


Warunki odnoszące się do usług informowania o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, którym użytkownik podlega, korzystając z FordPass obejmują:

https://legal.here.com/pl-pl/terms/serviceterms

https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

W przypadku rozbieżności Warunki mają nadrzędne znaczenie nad warunkami odnoszącymi się do usług lokalizacji położenia.

FordPass może zawierać lub wykorzystywać częściowo niektóre bezpłatne, współdzielone lub publiczne biblioteki oprogramowania („Otwarte oprogramowanie”). Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań lub ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do użycia Otwartego oprogramowania znajdują się w potwierdzeniach Otwartego oprogramowania na: http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

 

10. Ograniczone licencje

FordPass (w tym całe oprogramowanie, treść i dane) stanowi własność Ford lub jest używany na podstawie licencji. FordPass jest chroniony przez ważne na całym świecie prawa autorskie, znaki handlowe, prawa patentowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności, bez względu na obecność informacji o prawach autorskich lub innych prawnie zastrzeżonych znaków. Podczas korzystania z FordPass użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących praw autorskich, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu kopiowaniu. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych Warunkach, nie przyznajemy żadnego bezpośredniego ani dorozumianego prawa własności do FordPass.

Pod warunkiem stosowania się do niniejszych Warunków, przyznajemy użytkownikowi nieodpłatne, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, przeglądania, korzystania, wyświetlania i słuchania FordPass wyłącznie do jego osobistych, niehandlowych celów przez okres obowiązywania Umowy.

Wszelkie przyznane przez nas użytkownikowi prawa lub upoważnienia podlegają następującym ograniczeniom:

 

1.   użytkownik nie może, ani nie zezwoli żadnej osobie trzeciej, tworzyć utworów pochodnych, wydobywać danych, korzystać z robotów lub podobnych narzędzi służących do zbierania i ekstrakcji danych aplikacji FordPass, tworzyć baz danych, systematycznie pobierać, przechowywać dowolnych lub wszystkich materiałów z FordPass lub stron internetowych, publikować linków ani ramek żadnej z części FordPass, wyodrębniać, uzyskiwać lub podejmować próby wyodrębnienia lub uzyskania kodu źródłowego lub struktur całego lub części FordPass poprzez stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowania, demontażu lub w inny sposób;

2.   użytkownikowi nie wolno korzystać z FordPass w sposób niezgodny z prawem, niewłaściwy, zniesławiający, nieuczciwy lub naruszający prywatność innej osoby lub prześladować z uwagi na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

3.   użytkownikowi nie wolno wykorzystywać FordPass razem z inną treścią lub podszywając się pod inne osoby, firmy lub podmioty, w tym nas;

4.   użytkownikowi nie wolno ingerować, zakłócać ani podejmować próby zakłócania działania serwerów lub sieci ani naruszać dostępu do naszej sieci lub wymogi bezpieczeństwa.

11.   Informacja o znakach towarowych

Nazwa Ford oraz wszystkie znaki towarowe oraz logo wyświetlane na FordPass stanowią naszą własność lub są wykorzystywane zgodnie z wydawaną przez nas licencją. Nieautoryzowane użycie naszych znaków towarowych wyświetlanych na FordPass jest zabronione.

 

12.       Odpowiedzialność

Ford dołoży wszelkich rozsądnych starań w kierunku zagwarantowania, że FordPass jest bezpieczny w użyciu oraz nie spowoduje uszkodzeń urządzeń lub treści cyfrowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika..

Ford dołoży wszelkich rozsądnych starań świadcząc użytkownikowi bezpośrednio Usługi.

Ford nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia, wynikające z naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

Ford nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone użytkownikowi przez strony trzecie na podstawie osobnej umowy.

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach lub warunkach, którym podlegają Usługi świadczone przez nas bezpośrednio użytkownikowi („Warunki Forda”), Ford ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika wyłącznie w zakresie, w którym wszelka strata lub uszkodzenie powstała w wyniku niezastosowania się przez nas do naszych obowiązków zgodnie z Warunkami Forda odnośnie użycia aplikacji lub innej Usługi, i w innych przypadkach, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, wykluczamy wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia oraz wszelkie inne wymagania, wyraźne lub dorozumiane, które mogą mieć zastosowanie do użycia FordPass oraz (lub) Usług.

Ford nie gwarantuje, że FordPass oraz (lub) Usługi pozostaną cały czas niezakłócone i będą w pełni funkcjonalne i nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań zgodnie z Warunkami, jeśli taki błąd lub opóźnienie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do rozsądnego wydłużenia terminu wykonania naszych zobowiązań. Ford również zastrzega sobie prawo do modyfikowania aplikacji zgodnie ze swoim uznaniem. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki, kiedy dowolna część aplikacji lub Usług świadczonych przez nas jest niedostępna lub zmodyfikowana w dowolny sposób.

Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie niniejszej aplikacji i korzystanie z Usług do swoich własnych celów i zobowiązuje się do nieużywania aplikacji i niekorzystania z Usług w celach handlowych, działalności biznesowej lub odsprzedaży. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób niezgodny z prawem, w szczególności dostarczał treści o charakterze bezprawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za straty, których dozna w wyniku użycia FordPass lub Usług w inny sposób niż jako konsument.

W celu uniknięcia wątpliwości, w zakresie dopuszczalnym według odpowiednich przepisów prawa, jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za straty, które można w uzasadniony sposób przewidzieć jako następstwo naruszenia.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Forda za:

1.   śmierć lub uraz powstały na skutek zaniedbania Forda;

2.   oszustwa lub podanie nieprawdziwych informacji;

3.   wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą zostać wykluczone ani ograniczone właściwym prawem.

 

13.    Właściwe prawo

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu

 

14.    Subskrypcja

1. OGÓLNE INFORMACJE

1.1 Platforma subskrypcyjna Ford Mobility dostępna po zalogowaniu na koncie https://www.ford.pl/ford-account/  („Platforma Subskrypcyjna”) umożliwia wykupienie subskrypcji funkcji Live Traffic („Subskrypcja”) od firmy Ford Smart Mobility U.K. Limited z siedzibą pod adresem: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londyn, Anglia, E20 3BS, numer VAT (UK): Gb 246 4257 57 zarejestrowanej w brytyjskim rejestrze handlowym (Companies House) pod numerem 11099683 („FSM”). Subskrypcja będzie ważna do momentu jej anulowania przez nas lub użytkownika (zob. punkt 3 poniżej).

1.2 Subskrypcja umożliwia aktualizacje informacji drogowych w czasie rzeczywistym. System wyświetla wszelkie zdarzenia, roboty drogowe lub korki, które mogą mieć wpływ na podróż użytkownika i aktualizuje trasę, aby pomóc ominąć korki. Użytkownik otrzymuje następnie zaktualizowany szacunkowy czas przybycia, dzięki czemu może zweryfikować jak zator wpłynie na czas podróży użytkownika.

1.3 Funkcję Live Traffic realizuje na rzecz FSM firma HERE Global B.V. z siedzibą pod adresem: Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia („HERE”).

1.4 Oprócz niniejszego Regulaminu Subskrypcji, korzystanie z funkcji Live Traffic podlega również następującym regulaminom firmy HERE. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu Subskrypcji:

https://legal.here.com/pl-pl/terms
https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

2. PROCES ZAMAWIANIA I OPŁATY

2.1 Aby móc wykupić Subskrypcję, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

2.2 Złożenie przez użytkownika zamówienia stanowi ofertę zakupienia od nas Subskrypcji. Zanim w ramach składania zamówienia dojdzie między użytkownikiem a naszą firmą do zawarcia umowy sprzedaży Subskrypcji („Umowa”), konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamówieniem:

(i) Złożenie zamówienia: złożenie zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” pod koniec finalizacji zamówienia oraz przesłaniu nam danych do realizacji płatności.

(ii) Weryfikacja zamówienia: Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, podczas jego finalizacji, użytkownik ma możliwość zweryfikować zamówienie i ewentualnie wprowadzić zmiany lub poprawić błędy w danych zamówienia. Prosimy dokładnie zapoznać się z wszystkimi informacjami na każdej stronie procesu zamówienia.

(iii) Akceptacja naszych warunków: Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Regulaminu Subskrypcji. W razie braku zgody na treść Regulaminu prosimy zrezygnować ze składania zamówienia.

(iv) Potwierdzenie zamówienia złożonego przez użytkownika: Po przesłaniu przez użytkownika szczegółów zamówienia, na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamówienie zostało przyjęte. Przyjęcie zamówienia nastąpi zgodnie z treścią poniższego punktu 2.2(v).

(v) Przyjęcie zamówienia złożonego przez użytkownika: Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail („Potwierdzenie zamówienia”). Umowa z użytkownikiem zostanie zawarta dopiero po przesłaniu użytkownikowi Potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć zamówienia, poinformujemy o tym możliwie jak najszybciej.

2.3 Użytkownik będzie mógł korzystać z Subskrypcji natychmiast po otrzymaniu Potwierdzenia zamówienia zawierającego fakturę VAT.

2.4 Podczas finalizacji zamówienia wyświetlone zostaną informacje o miesięcznych Opłatach subskrypcyjnych („Opłaty subskrypcyjne”) oraz miesięcznym harmonogramie opłat („Harmonogram opłat”). Użytkownik wyraża zgodę, aby ponosić Opłaty subskrypcyjne na rzecz FSM za pomocą Ford Pay Wallet zgodnie z Harmonogramem opłat. W związku z tym użytkownik upoważnia FSM do obciążania wybranej przez niego karty płatniczej Opłatami subskrypcyjnymi zgodnie z Harmonogramem opłat. Opłaty subskrypcyjne i zgoda na ich naliczanie będą obowiązywać do momentu anulowania Subskrypcji (zob. punkt 3 poniżej). Prosimy zapoznać się także z Regulaminem usługi Ford Pay Wallet oraz Polityką prywatności.

3. ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

3.1 Anulowanie Subskrypcji przez użytkownika – 14-dniowy Termin na odstąpienie od umowy (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

3.1 Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta użytkownik ma prawo anulować Subskrypcję bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Trwający 14 dni kalendarzowych termin na anulowanie Subskrypcji liczony jest od dnia, w którym użytkownik otrzymał Potwierdzenie zamówienia („Termin na odstąpienie od umowy”).

3.2 Aby skorzystać z prawa do anulowania subskrypcji, użytkownik ma obowiązek poinformować nas (Ford Smart Mobility U.K. Limited) o woli anulowania Subskrypcji, składając wyraźne oświadczenie (na przykład pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie), obejmujące następujące informacje: imię i nazwisko, adres geograficzny, dane zamówienia, które ma zostać anulowane, numer telefonu oraz adres e-mail. W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza anulowania Subskrypcji znajdującym się w Załączniku 1, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.3 O decyzji o anulowaniu użytkownik może poinformować nas (Ford Smart Mobility U.K. Limited)  za pomocą poczty elektronicznej: fppol@ford.com (adres obsługiwany przez FordPass Polska) , telefonicznie: +48 223191195  (numer telefonu obsługiwany przez FordPass Polska), lub listownie: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS.

3.4 Prośbę o anulowanie Subskrypcji można przesłać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Forda:

         i.            W tym celu trzeba zalogować się na konto: https://www.ford.pl/ford-account

       ii.            Z rozwijanej listy u góry po prawej należy wybrać pojazd, a następnie pozycję „Subscriptions” („Subskrypcje”). Na ekranie pojawi się lista subskrypcji przypisanych do danego numeru VIN.

     iii.            Należy odszukać subskrypcję, która ma zostać anulowana i kliknąć w „Manage” („Zarządzaj”)

     iv.            Na stronie z informacjami o subskrypcji należy kliknąć w „Cancel Subscription” („Anuluj subskrypcję”). Natychmiast prześlemy użytkownikowi potwierdzenie prośby o anulowanie Subskrypcji.

3.5 Termin na odstąpienie od umowy zostanie dotrzymany w przypadku wysłania przez użytkownika oświadczenia o woli anulowania Subskrypcji przed upływem Terminu na odstąpienie od umowy.

3.6 Jeśli Subskrypcja zostanie anulowana zgodnie z punktem 3, użytkownik otrzyma od nas zwrot wszelkich dokonanych płatności. Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o anulowaniu Subskrypcji.

3.7 Zwrot zostanie zrealizowany za pomocą metody płatności zastosowanej przy początkowej transakcji, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na skorzystanie z innej metody. W żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami związanymi ze zwrotem.

3.2 Anulowanie Subskrypcji przez użytkownika – po upływie 14-dniowego Terminu na odstąpienie od umowy

Jeżeli 14-dniowy Termin na odstąpienie od umowy upłynął, użytkownik może również przesłać prośbę o anulowanie Subskrypcji w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Forda:

         i.            W tym celu trzeba zalogować się na konto: https://www.ford.pl/ford-account

       ii.            Z rozwijanej listy u góry po prawej należy wybrać pojazd, a następnie pozycję „Subscriptions” („Subskrypcje”). Na ekranie pojawi się lista subskrypcji przypisanych do danego numeru VIN.

     iii.            Należy odszukać subskrypcję, która ma zostać anulowana i kliknąć „Manage”(„Zarządzaj”)

     iv.            Na stronie z informacjami o subskrypcji należy kliknąć w „Cancel Subscription” („Anuluj subskrypcję”). Natychmiast prześlemy użytkownikowi potwierdzenie prośby o anulowanie Subskrypcji.

Dokonamy zwrotu proporcjonalnej części uiszczonych Opłat subskrypcyjnych (uwzględniając Subskrypcję wykorzystaną do momentu anulowania). Zwrotu dokonamy za pomocą metody płatności zastosowanej przy pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na użycie innej metody. Zwroty są realizowane w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki.

3.3 Subskrypcja anulowana przez nas

Zastrzegamy sobie prawo, aby, postępując w uzasadniony sposób, w dowolnym momencie anulować Subskrypcję lub tymczasowo ją zawiesić, powiadamiając użytkownika o tym fakcie na piśmie z rozsądnym, co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (np. wiadomością e-mail przesłaną na podany przez użytkownika adres), z następujących ważnych przyczyn:

a)       braku terminowej Opłaty subskrypcyjnej użytkownika zgodnie z Harmonogramem opłat;

b)      popełnienia przez użytkownika poważnego naruszenia postanowień regulaminu lub wielokrotnych naruszeń tych postanowień oraz nieusunięcia skutków tych naruszeń (o ile jest to możliwe) w terminie 5 dni od doręczenia wezwania do podjęcia takich działań;

c)       zajścia okoliczności, w związku z którymi taka decyzja może zmniejszyć ujawnione ryzyko lub uniemożliwić nieodpowiednie wykorzystanie Platformy subskrypcyjnej, ingerencję w jej funkcjonowanie lub innego rodzaju niekorzystny wpływ na Platformę; lub

d)      zaprzestania świadczenia Usług poprzez FordPass.

Dokonamy zwrotu proporcjonalnej części uiszczonych Opłat subskrypcyjnych (uwzględniając Subskrypcję wykorzystaną do momentu anulowania). Zwrotu dokonamy za pomocą metody płatności zastosowanej przy pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na użycie innej metody. Zwroty są realizowane w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki.

4 INFORMACJA O ZNAKU TOWAROWYM

Nazwa „Ford”, wszelkie znaki towarowe oraz logo wyświetlane na Platformie subskrypcyjnej oraz w związku z Subskrypcją stanowią naszą własność bądź są przez nas stosowane na podstawie licencji. Nieuprawnione wykorzystanie tych znaków towarowych jest zabronione.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FSM w zasadnym zakresie dołoży starań oraz zastosuje fachową wiedzę, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Subskrypcji oraz uniemożliwić uszkodzenie urządzenia użytkownika bądź innych treści cyfrowych znajdujących się na jego urządzeniu.

FSM zobowiązuje się świadczyć usługę Subskrypcji z zachowaniem należytej fachowości i staranności. FSM nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające wyłącznie z naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

FSM w zasadnym zakresie dołoży starań oraz zastosuje fachową wiedzą, aby zapewnić, że  Subskrypcja będzie dostępna w sposób ciągły, niezakłócony i będzie w pełni funkcjonalna, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Subskrypcji w przypadku, gdy niewykonanie obowiązków lub opóźnienie ich wykonania wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn, na które FSM nie ma wpływu. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionego wydłużenia terminu wykonania naszych obowiązków. FSM zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w Platformie subskrypcyjnej zmian w celu jej ulepszenia zawiadamiając o tym fakcie użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Użytkownik zgadza się korzystać z Platformy subskrypcyjnej oraz Subskrypcji na własny użytek oraz nie korzystać z Platformy subskrypcyjnej oraz Subskrypcji do celów handlowych, działalności gospodarczej lub odsprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za szkody, których doznał w wyniku korzystania z Platformy subskrypcyjnej lub Subskrypcji w inny sposób niż jako konsument.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności FSM w związku ze:

(a) śmiercią lub obrażeniem ciała wynikającymi z zaniedbania FSM,

(b) oszustwem lub podaniem nieprawdziwych informacji,

(c) ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności FSM, której nie można wyłączyć ani ograniczyć z uwagi na obowiązujące prawo.

6. PROCEDURA OBSŁUGI REKLAMACJI

Aby zapoznać się z procedurą obsługi reklamacji, użytkownik powinien przejść do sekcji 16 niniejszych Warunków dla użytkowników FordPass w Europie.

7. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby skorzystać z Subskrypcji za pośrednictwem Applink, użytkownik powinien posiadać ważne konto FordPass. Aby skorzystać z Subskrypcji za pośrednictwem FordPass Connect, użytkownik powinien posiadać zarówno ważne konto FordPass, jak i autoryzowany pojazd wyposażony w modem SYNC3 powiązany z kontem FordPass. Aby zapoznać się z niezbędnymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi FordPass, należy przejść do sekcji 1.2 „Wymagania systemowe” niniejszych Warunków dla użytkowników FordPass w Europie.

8. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

E-mail: fppol@ford.com (adres obsługiwany przez FordPass Polska)

Telefon: +48 223191195  (numer telefonu obsługiwany przez FordPass Polska)

Adres do korespondencji:

Ford Smart Mobility U.K. Limited Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin Subskrypcji podlega prawu właściwemu kraju zamieszkania użytkownika w momencie zawarcia Umowy.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności dla klientów Ford Mobility:  https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html

 

ZAŁĄCZNIK 1

Wzór formularza anulowania Subskrypcji

(poniższy formularz należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku rezygnacji z Subskrypcji. W punkcie 3 niniejszego Regulaminu znajdują się szczegółowe informacje na temat przysługującego prawa do anulowania Subskrypcji..)

Do: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londyn, Anglia, E20 3BS

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy dotyczącej poniższej Subskrypcji.

Numer zamówienia: [wstaw numer zamówienia]

Zamówienie z dnia: [wstaw datę, w której zakupiono subskrypcję]

Imię i nazwisko Klienta: [wstaw imię i nazwisko]

Adres Klienta: [wstaw adres]

Adres e-mail Klienta: [wstaw adres e-mail]

Podpis Klienta (tylko w przypadku przesłania formularza drogą pocztową):

______________________

Data:

______________________

 

15. BlueOval™ Charging Network

Niezbędne wymogi techniczne dotyczące FordPass zostały określone w sekcji „Wymogi systemowe” Warunków FordPass.  

1. SESJE ŁADOWANIA

Wszystkie kwoty należne za sesje ładowania należy uiszczać na rzecz FSM, w tym wszelkie opłaty za ładowanie, opłaty za sesję i opłaty za przekroczenie zaplanowanego czasu na stacji ładowania („Opłaty za ładowanie”).

Stawki stosowane do obliczania Opłat za ładowanie będą dostępne w aplikacji FordPass i w zintegrowanym systemie SYNC. Stawki będą wyrażone jako: (i) cena za minutę ładowania lub (ii) cena za kilowatogodzinę ładowania. Konkretne stawki będą się różnić w zależności od Stacji ładowania. W przypadku opłat za przekroczenie czasu na stacji oraz opłat za sesję, FSM może doliczyć opłatę serwisową w wysokości 10% podstawowej opłaty. Dozwolony czas ładowania oraz wysokość opłaty za sesję różnią się w zależności od wybranej Stacji ładowania. Szczegóły wszelkich opłat z tytułu przekroczenia dozwolonego czasu ładowania oraz opłat za sesję ładowania będą widoczne na Stacji ładowania. Powyższe opłaty, o ile będą doliczone, będą zawierały również opłatę serwisową naliczaną przez FSM w celu obsługi Usługi.

Użytkownik zgadza się uiścić na rzecz FSM wszystkie opłaty za pomocą domyślnej karty płatniczej przypisanej do Ford Pay Wallet. Tym samym użytkownik upoważnia FSM do automatycznego obciążania domyślnej karty płatniczej kwotą należnych Opłat po zakończeniu każdej sesji ładowania. Rzeczona autoryzacja płatności obowiązuje do momentu wygaśnięcia lub anulowania Subskrypcji (patrz punkt 2 i 9). Więcej informacji na temat Ford Pay Wallet dostępnych jest w Warunkach Płatności Ford Pay (punkt 16 Warunków FordPass).

W razie pytań dotyczących pobranej kwoty prosimy o niezwłoczny kontakt (dane kontaktowe poniżej).

Na przykład, jeśli użytkownik ładuje pojazd na stacji pobierającej opłatę w wysokości 1 PLN za kilowatogodzinę i zużyje 75 kilowatów energii, szacujemy, że zostanie obciążony kwotą 75 PLN (chyba że będą miały zastosowanie opłaty za sesję ładowania lub z tytułu przekroczenia dozwolonego czasu ładowania, o których mowa powyżej). Powyższa kalkulacja to przykład, który ma pomóc użytkownikowi zrozumieć sposób naliczania Opłat. W przypadku pytań prosimy o kontakt (dane kontaktowe poniżej).

2. BŁĄD PŁATNOŚCI I PONOWNA AKTYWACJA

Błąd płatności może wystąpić po zakończeniu sesji ładowania i opuszczeniu Stacji ładowania.  Transakcje płatnicze mogą ulec opóźnieniu, a wybrana przez użytkownika metoda płatności może zostać odrzucona.  W przypadku błędu przetworzenia płatności oraz odrzucenia domyślnej karty płatniczej przypisanej do Ford Pay Wallet, automatycznie zawieszona zostanie możliwość inicjowania dalszych zakupów i sesji ładowania.  Nie obowiązuje okres karencji zawieszenia konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zaległych płatności związanych z kontem FordPass.

Aby wznowić dostęp do Usług, należy uiścić pełną kwotę zaległych opłat. Obowiązkiem użytkownika jest uregulowanie wszelkich zaległych płatności, jak również wystąpienie o ponowne aktywowanie konta. Prosimy skontaktować się z firmą obsługującą kartę płatniczą, aby rozwiązać wszelkie problemy z nią związane, a następnie podjąć ponowną próbę dokonania płatności.

3. ZAKUP ABONAMENTÓW ŁADOWANIA IONITY

1. Po wygaśnięciu Abonamentu próbnego Ionity możesz zakupić 12-miesięczny Abonament ładowania, aby uzyskać dostęp do stacji ładowania Ionity („Abonament ładowania Ionity”).

2. Aby wykupić Abonament ładowania Ionity, musisz mieć co najmniej 18 lat.

3. Twoje zamówienie stanowi ofertę na zakup od nas Abonamentu ładowania Ionity. Zanim w ramach złożenia zamówienia dojdzie między użytkownikiem a naszą firmą do zawarcia umowy sprzedaży Abonamentu ładowania Ionity („Umowa”), konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamówieniem:"

a. Złożenie zamówienia: złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdź płatność” podczas finalizacji zamówienia oraz przesłaniu nam danych do realizacji płatności."

b. Weryfikacja zamówienia: Przed złożeniem zamówienia, podczas jego finalizacji, użytkownik ma możliwość zweryfikowania zamówienia i w razie potrzeb wprowadzenia zmian lub skorygowania błędów w danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na każdej stronie dokumentacji procesu zamówienia."

c. Akceptacja naszych warunków: Poprosimy Cię o akceptację Regulaminu. W razie braku zgody na związanie warunkami Regulaminu prosimy o zrezygnowanie ze składania zamówienia."

d. Potwierdzenie zamówienia: Po przesłaniu przez Ciebie szczegółów zamówienia, na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamówienie zostało przyjęte. Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi zgodnie z treścią poniższego punktu 3.3(e)."

"e. Przyjęcie przez nas zamówienia: Potwierdzimy przyjęcie zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail („Potwierdzenie zamówienia”). Nasza Umowa z Tobą zostanie formalnie zawarta dopiero po przesłaniu do Ciebie Potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym możliwie najszybciej."

"f. Płatność: Cena należna za Abonament ładowania Ionity będzie identyczna z tą, jaką określono podczas procesu składania zamówienia. Cena obejmuje cenę abonamentu i obowiązujący należny podatek VAT. "

"g. Okres trwania abonamentu i jego przedłużenie: Po wysłaniu do Ciebie Potwierdzenia zamówienia Abonament ładowania Ionity będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Aby odnowić Abonament ładowania Ionity pod koniec 12-miesięcznego okresu, należy wykonać następujące czynności:

i.            Przejść do pulpitu nawigacyjnego w serwisie Właścicieli Forda.

ii.           Z pulpitu nawigacyjnego w serwisie wybrać z kafelka opcję „Abonamenty”.

iii.          Na ekranie powinna pojawić się lista abonamentów przypisanych do danego numeru VIN.

iv.          Wskazać lub kliknąć na liście abonament, który chcesz odnowić, w tym przypadku Abonament ładowania Ionity.

v.           Aby odnowić Abonament ładowania Ionity, należy wykonać czynności opisane w punktach od (a) do (f) powyżej."

4. Anulowanie

a. Zgodnie z treścią Ustawy o Prawach Konsumenta Dz. U. poz. 287 z 2020 r., masz prawo anulować Abonament ładowania Ionity bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.  Trwający 14 dni kalendarzowych termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym została zawarta umowa („Termin na odstąpienie od umowy”)."

"b. Aby skorzystać z prawa do anulowania abonamentu, musisz poinformować nas (Ford Smart Mobility U.K. Limited) o chęci anulowania Abonamentu ładowania Ionity, składając wyraźne oświadczenie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie), zawierające następujące informacje: imię i nazwisko, adres, dane dotyczące zamówienia, które ma zostać anulowane, numer telefonu i adres e-mail.  W tym celu możesz skorzystać ze wzoru formularza anulowania Abonamentu znajdującego się w Załączniku 1, jednak nie jest to obowiązkowe.   "

"c. O chęci anulowania możesz nas poinformować za pomocą poczty elektronicznej: kontakty@ford.com"

"d. Wniosek o anulowanie można przesłać również w formie elektronicznej za pośrednictwem FordPass AppLink:

i.            Przejść do pulpitu nawigacyjnego w serwisie Właścicieli Forda.

ii.           Z pulpitu nawigacyjnego w serwisie wybrać z kafelka opcję „Abonamenty”.

iii.          Na ekranie powinna pojawić się lista abonamentów przypisanych do danego numeru VIN.

iv.          Wskazać lub kliknąć na liście abonament, który chcesz anulować, w tym przypadku Abonament ładowania Ionity.

v. Na stronie zawierającej informacje o abonamencie należy kliknąć opcję „Anuluj abonament”. Natychmiast prześlemy do Ciebie potwierdzenie wniosku o anulowanie Abonamentu."

"e. Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem Terminu na odstąpienie od umowy."

"f. Jeśli anulujesz Abonament ładowania Ionity zgodnie z niniejszym punktem 3.4, dokonamy zwrotu proporcjonalnej ceny zakupu (na podstawie Twojego wykorzystania Abonamentu ładowania Ionity do dnia anulowania). Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o anulowaniu Abonamentu ładowania Ionity. "

"g. Zwrot środków zostanie zrealizowany za pomocą metody płatności zastosowanej przy pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. W żadnym wypadku nie obciążymy Cię jakimikolwiek opłatami związanymi ze zwrotem środków. "

"h. Jeśli chcesz anulować Abonament ładowania Ionity po zakończeniu terminu na odstąpienie od umowy, możesz tego dokonać zgodnie z zapisami punktu 10.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

a) Należy przestrzegać instrukcji wyświetlanych na lub w pobliżu Stacji ładowania.  Instrukcje te mogą okresowo ulegać zmianom, dlatego należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas każdorazowego korzystania ze Stacji ładowania.

b)  Instrukcja użytkownika pojazdu opisuje sposób ładowania Pojazdu. Należy ładować Pojazd zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji obsługi.

c) Nie wolno korzystać ze Stacji ładowania w sposób, który może narazić na zagrożenie Stację ładowania, użytkownika, jakąkolwiek osobę trzecią, Pojazd lub pojazd osoby trzeciej.

d)  Posiadacz konta FordPass musi osobiście podłączyć pojazd do Stacji ładowania i zakończyć wszystkie sesje ładowania. Nie należy powierzać tego zadania użytkownikowi innego pojazdu.

e) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stacje ładowania mogą nie być nadzorowane i zobowiązuje się zachować należytą ostrożność oraz uwagę podczas korzystania ze Stacji (w tym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie).

f) Podczas użytkowania wybranej Stacji ładowania użytkownik zobowiązuje się utrzymywać obszar wokół niej w czystości i porządku oraz przestrzegać wszelkich uzasadnionych żądań właściciela/operatora Stacji ładowania, wystosowanych podczas korzystania z tej Stacji, w tym wszelkich żądań natychmiastowego zaprzestania, modyfikacji lub ograniczenia dostępu do Stacji ładowania.

g) Podczas korzystania ze Stacji ładowania  należy stosować się do wszelkich uzasadnionych próśb ze strony FSM lub właściciela/operatora Stacji.

h) Należy podać FSM pełne i dokładne dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w ramach aplikacji. Jeśli informacje te ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować. Jeśli podane dane kontaktowe są nieprawdziwe lub fałszywe, firma Ford zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do Usługi, niezależnie od wszelkich innych zastosowanych środków prawnych.

5. SIEĆ STACJI ŁADOWANIA

Stacje ładowania w Sieci ładowania należą do operatorów zewnętrznych i są przez nich obsługiwane. Operatorzy ci ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie podlegających im Stacji ładowania. W razie jakichkolwiek usterek lub problemów ze Stacją ładowania, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (dane kontaktowe poniżej).

Firma FSM może być zmuszona okresowo zmienić zakres oraz zasięg Sieci ładowania, w tym zawiesić lub usunąć dostęp użytkownika do poszczególnych Stacji ładowania w Sieci ładowania.

Zasięg europejski: za pośrednictwem konta Ford Pass użytkownik może uzyskać dostęp do Stacji ładowania zlokalizowanych poza granicami kraju użytkownika, na terytorium Europy. Więcej informacji na temat zasięgu Sieci dostępnych jest w aplikacji FordPass.

Usługi firm zewnętrznych: Sieć ładowania i/lub Usługi mogą łączyć się lub obejmować inne usługi, które nie podlegają FSM, nie są przez nas świadczone ani kontrolowane (Usługi firm zewnętrznych”).  Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami związanymi z Usługami firm zewnętrznych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto nie mamy możliwości i nie podejmujemy się kontrolowania ani wprowadzania zmian treści w odniesieniu do Usług firm zewnętrznych. Przed użyciem każdej Usługi firmy zewnętrznej użytkownik powinien zawsze zapoznać się z warunkami i zasadami korzystania oraz polityką prywatności takiej firmy. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że niektórzy zewnętrzni dostawcy oprogramowania pomocniczego, sprzętu lub usług mogą wymagać zgody użytkownika na dodatkową lub odmienną licencję, a także akceptacji dodatkowych warunków przed rozpoczęciem korzystania lub otrzymaniem dostępu do takiego oprogramowania, sprzętu lub usług.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FSM dołoży wszelkich starań, by właściwie realizować Usługi kierowane bezpośrednio do użytkownika. FSM nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające wyłącznie z naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

FSM w zasadnym zakresie dołoży starań oraz zastosuje fachową wiedzę, aby zapewnić, że Usługi będą zawsze dostępne w sposób niezakłócony i w pełni funkcjonalny. FSM nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań w świetle Warunków, jeśli taki błąd lub opóźnienie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą FSM. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionego wydłużenia terminu wykonania naszych obowiązków. FSM zastrzega sobie również prawo do modyfikowania Usług w celu wprowadzenia ulepszeń (w takim przypadku poinformujemy użytkownika z 14-dniowym wyprzedzeniem).

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług na własny użytek. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za straty, które może ponieść w wyniku użycia Usług w sposób inny niż na własny użytek.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza odpowiedzialności FSM w odniesieniu do:

1. śmierci lub obrażenia ciała wynikających z zaniedbania FSM;

2. oszustwa lub podania nieprawdziwych informacji; oraz

3. wszelkich innych zobowiązań, które nie mogą zostać wykluczone ani ograniczone na mocy stosownego prawa.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa pozostanie w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez nas lub przez użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, przesyłając do nas pisemną prośbę o wypowiedzenie (w tym pocztą elektroniczną). Warunkiem rozwiązania umowy jest uprzednie opłacenie wszystkich zaległych kwot (takich jak opłaty za sesje zakończone, które nie zostały jeszcze rozliczone).

FSM może wypowiedzieć niniejszą umowę lub tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do Usług w wymiarze częściowym lub całkowitym, w dowolnym momencie (działając w uzasadniony sposób), jeśli:

1. użytkownik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za Usługi (w tym sesję ładowania);

2. użytkownik poważnie lub wielokrotnie narusza postanowienia Warunków i nie zapewnia usunięcia skutków tych naruszeń (o ile jest ono możliwe) w terminie 5 dni od doręczenia wezwania do podjęcia takich działań;

3. zajdą okoliczności, w związku z którymi, taka decyzja może zmniejszyć ujawnione ryzyko lub uniemożliwić nieodpowiednie wykorzystanie Usług, ingerencję w ich funkcjonowanie lub innego rodzaju niekorzystny wpływ na Usługi;

4. FSM zaprzestanie świadczenia Usługi.

W takich przypadkach poinformujemy o tym fakcie użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. co najmniej 14 dni (o ile istnieje taka możliwość), w tym pocztą elektroniczną, wysyłając informację na aktualnie zarejestrowany adres e-mail.

8. DANE KONTAKTOWE/REKLAMACJE

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

E-mail: fppol@ford.com

Telefon: +48 223191195

Adres korespondencyjny:

Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londyn, Anglia, E20 3BS

Prosimy o kontakt na powyższe dane kontaktowe, jeśli chcą Państwo zgłosić reklamację lub roszczenie dotyczące Usług. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa reklamację/roszczenie w ciągu 21 dni.

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają prawu lokalnemu kraju zamieszkania użytkownika w momencie zawarcia niniejszych Warunków.

ZAŁĄCZNIK 1

Wzór formularza anulowania Subskrypcji

(poniższy formularz należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku rezygnacji z Subskrypcji. W punkcie 2 niniejszych Warunków znajdują się informacje na temat przysługującego prawa do anulowania Subskrypcji)

Do: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londyn, Anglia, E20 3BS

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy dotyczącej poniższej Subskrypcji.

Numer zamówienia: [wstaw numer zamówienia]

Zamówienie z dnia: [wstaw datę, w której otrzymano subskrypcję]

Imię i nazwisko Klienta: [wstaw imię i nazwisko]

Adres Klienta: [wstaw adres]

Adres e-mail Klienta: [wstaw adres e-mail]

Podpis Klienta (tylko w przypadku przesłania formularza drogą pocztową):

______________________

Data:

______________________

16.           FordPay

W kontekście niniejszego „Regulaminu Funkcji Płatniczych”, sformułowania „Ford”, „my” oraz „nasz” odnoszą się do FCE Bank Plc.

Niniejszy Regulamin Funkcji Płatniczych dotyczy funkcji płatniczych dostępnych w aplikacjach mobilnych (aplikacje) oraz na stronach internetowych podmiotów z grupy Ford, w tym funkcji FordPay dostępnej poprzez aplikację FordPass („FordPay”), które pozwalają Użytkownikowi dokonywać zakupów oraz płatności za produkty lub usługi za pomocą zapisanych Kart (zgodnie z poniższą definicją).  Funkcje te określamy ogólnie jako „Funkcje Płatnicze”.  Funkcje Płatnicze są zapewniane i obsługiwane przez firmę Ford.

Korzystając z usług FordPay, Użytkownik:

·         wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszego Regulaminu Funkcji Płatniczych,

·         oświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz posiada zdolność prawną pozwalającą zawierać wiążące umowy, oraz

·         upoważnia firmę Ford do weryfikacji ważności jego Karty oraz przetwarzania i przekazywania informacji o Karcie i Danych bezpieczeństwa (zgodnie z poniższą definicją) w celu ułatwienia realizacji niżej określonych transakcji,

przyjmuje do wiadomości, że  Ford nie ponosi odpowiedzialności za  korzystanie z Funkcji  Płatniczych przez osobę trzecią z przyczyn nie leżących po stronie firmy Ford.

Zastrzegamy sobie prawo, aby w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie Funkcji Płatniczych. Zobowiązujemy się informować zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem aplikacji lub poczty elektronicznej o wprowadzeniu w

niniejszym Regulaminie Funkcji Płatniczych jakichkolwiek istotnych zmian z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Zmiany wchodzą w życie  po ich ogłoszeniu w aplikacji lub w określonym przez nas przyszłym terminie, a dalsze korzystanie z aplikacji oznacza akceptację przez Użytkownika zaktualizowanego Regulaminu Funkcji Płatniczych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na Regulamin Funkcji Płatniczych lub jakiekolwiek zmiany wprowadzane w tym Regulaminie lub Funkcjach Płatniczych, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Funkcji Płatniczych, to jest zamknąć konto.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie aktualizacji oraz modyfikacji w elementach Funkcji Płatniczych bądź usunięcia takich elementów, powiadamiając o tym zarejestrowanych Użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, za pośrednictwem aplikacji lub poczty elektronicznej, w przypadku gdy (i) uznamy (w naszej rozsądnej opinii), że jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych; lub (ii) zakres udostępnionych Funkcji Płatniczych ulegnie zmianie lub wprowadzimy nowe funkcjonalności Funkcji Płatniczych.  . Funkcje Płatnicze mogą być niedostępne podczas przerw technicznych.

Rejestracja konta

Aby móc korzystać z Funkcji Płatniczych, Użytkownik musi dokonać rejestracji uznawanej przez nas karty kredytowej lub debetowej („Karta”), tym samym rejestrując konto w Funkcjach Płatniczych oraz zawierając z nami umowę podlegającą niniejszemu Regulaminowi Funkcji Płatniczych („Umowa”). Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy w formie e-mailowej. Użytkownik może korzystać z Funkcji Płatniczych niezwłocznie po zarejestrowaniu konta. W ramach procesu rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru karty kredytowej lub debetowej oraz innych stosownych informacji niezbędnych do zatwierdzania oraz obsługi płatności za pomocą Karty (w tym Danych bezpieczeństwa – patrz niżej). Wszelkie informacje podane podczas rejestracji muszą być aktualne, dokładne i kompletne.

Użytkownik upoważnia firmę Ford do weryfikacji ważności Karty, między innymi poprzez przesłanie do Użytkownika prośby o autoryzowanie płatności lub dokonanie na karcie blokady niewielkiej kwoty autoryzacyjnej lub wpłaty zgodnie z odpowiednimi postanowieniami regulaminu danej Karty, takimi jak regulamin sieci Karty debetowej/kredytowej Użytkownika (np. sieci Visa, MasterCard lub American Express). W przypadku zastosowania blokady kwoty autoryzacyjnej na Karcie Użytkownika, Karta w istocie nie zostaje obciążona – widniejąca na koncie informacja o tymczasowym obciążeniu Karty zniknie po paru dniach.

Dane bezpieczeństwa oraz weryfikacja tożsamości Użytkownika

Użytkownik na żądanie może być zobowiązany potwierdzić, iż ma prawo dysponować Kartą w celu realizacji Transakcji. Użytkownik może mieć zatem obowiązek ustanowienia kodów bezpieczeństwa, haseł dostępu, pytań zabezpieczających lub podania innych informacji. W niniejszym Regulaminie Funkcji Płatniczych, informacje te określamy mianem „Danych bezpieczeństwa”. Jeżeli nasze systemy bezpieczeństwa potwierdzą tożsamość Użytkownika na podstawie Danych bezpieczeństwa, uznamy, że mamy do czynienia z właściwym Użytkownikiem, który wyraził zgodę na udostępnianie mu przez nas informacji oraz realizowanie jego poleceń bez dodatkowego potwierdzenia z jego strony.

Użytkownik zobowiązuje się:

·         nie udostępniać Danych bezpieczeństwa osobom postronnym,

·         nie zapisywać swoich Danych bezpieczeństwa w sposób, który umożliwiłby osobom postronnym poznanie tych danych,

·         zadbać o to, aby osoby postronne nie mogły zobaczyć, jak Użytkownik wprowadza Dane bezpieczeństwa w czasie korzystania z Funkcji Płatniczych.

Użytkownik zobowiązany jest natychmiast poinformować nas, jeśli:

·         osoba postronna weszła w posiadanie jego Danych bezpieczeństwa (lub Użytkownik przypuszcza, że mogło do tego dojść),

·         Użytkownik dostrzeże jakiekolwiek błędy lub nieautoryzowane płatności dotyczące Funkcji Płatniczych, lub

·         Użytkownik podejrzewa, iż osoba postronna mogła lub próbowała skorzystać z Funkcji Płatniczych.

Użytkownik może zostać przez nas poproszony o wprowadzenie zmian w Danych bezpieczeństwa ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa.

 

Sposób działania Funkcji Płatniczychi / nasza rola

Funkcje Płatnicze umożliwiają Użytkownikowi dokonywanie płatności za pomocą zapisanej Karty, za produkty oraz usługi firm z grupy Ford/podmiotów stowarzyszonych grupy Ford bądź podmiotów trzecich, w tym dealerów z grupy Forda („Sprzedawcy”).  FordPass umożliwia także przechowywanie historii płatności na koncie Użytkownika w Funkcjach Płatniczych. Dokonanie płatności z wykorzystaniem Funkcji Płatniczych wymaga korzystania przez Użytkownika z usług i technologii zewnętrznych dostawców usług płatniczych, które mogą w dowolnym momencie ulec zmianom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, iż dokonując zakupu z płatnością przy użyciu Funkcji Płatniczych („Transakcje”), Transakcja jest realizowana wyłącznie między Użytkownikiem a Sprzedawcą, którym, w zależności od Transakcji, może, jednak nie musi być podmiot z grupy Ford. Użytkownik musi także upoważnić dostawców usług płatniczych, z którymi współpracujemy, do gromadzenia, analizy i przekazywania informacji generowanych w związku z Transakcjami.  Transakcje podlegają także regulaminowi Karty Użytkownika oraz wszelkim umowom Użytkownika z obsługującą go instytucją finansową.

Płatności cykliczne

Jeżeli Sprzedawca zapewni Użytkownikowi możliwość dokonywania cyklicznych opłat, w odstępach miesięcznych lub innych (np. w przypadku subskrypcji Informacji o natężeniu ruchu drogowego Live Traffic) („Płatności cykliczne”), Użytkownik może skorzystać z tej możliwości, postępując zgodnie z wyświetlanymi poleceniami oraz przekazując wymagane informacje. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do obciążania wybranej Karty zgodnie z określonym harmonogramem. O ile nie określono inaczej, Płatności cykliczne Użytkownika oraz stosowne upoważnienie do dokonywania rozliczeń będą obowiązywać przez czas nieokreślony do momentu anulowania przez Użytkownika u Sprzedawcy.

Potwierdzanie Transakcji

W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności za pomocą Funkcji Płatniczych, dokonamy aktualizacji jego aktywności na koncie Ford, umożliwiając mu dostęp do informacji i płatnościach w dowolnym czasie w zakładce FordPay, a Sprzedawca prześle mu potwierdzenie Transakcji oraz płatności pocztą elektroniczną.

Zwroty

W pewnych przypadkach Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zwrotu pieniędzy lub anulowania Transakcji. Wszelkie wnioski o zwrot pieniędzy i/lub anulowanie Transakcji podlegają stosownym regulaminom Sprzedawcy, umowie między Użytkownikiem a obsługującą go instytucją finansową i/lub prawom Użytkownika wynikającym z obowiązujących przepisów. Zazwyczaj podczas dokonywania zakupu Użytkownik zostanie  poinformowany przez Sprzedawcę o możliwości anulowania Transakcji po jej zrealizowaniu, a także procedurze anulowania.  Jeżeli Użytkownik uważa, że ma prawo otrzymać zwrot w związku z daną Transakcją, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Obsługa klienta oraz obsługa reklamacji

Użytkownik może skorzystać z naszej pomocy w zakresie obsługi Funkcji Płatniczych lub złożyć reklamację, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt”. Dołożymy wszelkich starań aby ustosunkować się do reklamacji w terminie 21 dni. W przypadku innych kwestii – takich jak wycena produktów i usług, realizacja i anulowanie zamówień, zwroty towarów i pieniędzy, funkcjonowanie produktu bądź wsparcie techniczne – prosimy o kontakt z odpowiednim Sprzedawcą. W kwestiach związanych z Kartą Użytkownika, Użytkownik powinien kontaktować się z obsługującą go instytucją finansową.

Okresy braku aktywności

Jeżeli w oparciu o posiadane dane stwierdzimy, iż Użytkownik nie korzystał z Funkcji Płatniczych od ponad sześciu (6) miesięcy , zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Funkcji płatniczych, informując go o tym z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zawieszenie lub zamknięcie konta

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w Funkcjach Płatniczych z przyczyn wskazanych poniżej, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z rozsądnym, co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie  prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika  w Funkcjach Płatniczych, jeżeli Użytkownik (a) naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu Funkcji Płatniczych, (b) stwarza niedopuszczalne ryzyko oszukania nas, (c) przedstawił fałszywe, niekompletne, niedokładne lub mylne informacje lub w inny sposób dopuścił się zachowań oszukańczych lub niezgodnych z prawem oraz (d) w przypadku powzięcia przez nas wiedzy o jakichkolwiek podejrzanych działaniach. W takich przypadkach, płatności cykliczne z tytułu subskrypcji zostaną zawieszone lub zakończone.

Użytkownik ma prawo zamknąć konto w Funkcjach Płatniczych w każdym momencie. Przed zamknięciem konta należy anulować wszystkie subskrypcje opłacane za pomocą Funkcji Płatniczych.

Skutki zamknięcia konta

W przypadku, gdy konto  Użytkownika w Funkcjach Płatniczych zostanie z jakiegokolwiek powodu zamknięte, Użytkownik akceptuje, że (a) w dalszym ciągu będzie zobowiązany przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu Funkcji Płatniczych i będzie ponosić odpowiedzialność w odniesieniu do wszelkichTransakcji, które uprzednio zrealizował za pomocą Funkcji Płatniczych, a ponadto (b) ma obowiązek natychmiast zaprzestać korzystania z Funkcji Płatniczych, natomiast (c) my zastrzegamy sobie prawo, wynikające z właściwych przepisów prawa, aby usunąć wszelkie informacje Użytkownika oraz dane konta przechowywane na naszych serwerach.

 

Warunki cenowe

Funkcje Płatnicze, w tym funkcja FordPay są udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie.

 

Dostępność i odpowiedzialność

Użytkownik ma prawo korzystać z Funkcji Płatniczych w dowolnym momencie, jednak w pewnych okresach niektóre funkcje mogą działać wolniej niż zwykle lub być tymczasowo niedostępne, ze względu na naprawy, aktualizację bądź konserwację naszych systemów oraz systemów naszych dostawców. Nie zawsze będziemy w stanie uprzednio powiadomić Użytkownika o niedostępności Funkcji Płatniczych; ponadto zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku takiej niedostępności lub w przypadku nieprawidłowego działania Funkcji Płatniczych z innych powodów, na które nie mamy wpływu. Powyższe dotyczy również przypadków, w których realizacja Transakcji nie została przeprowadzona zgodnie z poleceniami Użytkownika. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu Funkcji Płatniczych (a) nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Ford za rażące zaniedbanie, umyślne wykroczenie lub inne przypadki, w których nie można wykluczyć lub ograniczyć odpowiedzialności na mocy obowiązującego prawa, ani (b) nie dotyczy odpowiedzialności wobec konsumentów wynikającej z mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Umowa podlega prawu lokalnemu kraju zamieszkania Użytkownika na moment jej zawarcia.

Pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

Przed rozpoczęciem świadczenia usług zastrzegamy sobie prawo do pozyskania oraz potwierdzenia informacji o tożsamości Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, aby w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji, które pozwolą nam tego dokonać, a Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć takie informacje. Zobowiązujemy się przestrzegać wszelkich obowiązków sprawozdawczości oraz przekazywania informacji na mocy stosownych przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej, zastrzegając sobie prawo, aby w dowolnym momencie oraz bez uprzedniego zawiadomienia/wyjaśnienia zawiesić lub zakończyć świadczenie usług na rzecz Użytkownika w przypadku obaw związanych z ryzykiem prania brudnych pieniędzy i/lub przestępczością finansową.

 

 

Kontakt

Dostawcą Funkcji Płatniczych jest FCE Bank PLC, z siedzibą przy Arterial Road, Laindon, Essex, England, SS15 6EE, numer rejestrowy Companies House 00772784.

Wszelkie pytania, uwagi bądź reklamacje dotyczące Funkcji Płatniczych należy kierować do nas na adres powyżej lub w następujący sposób:

E-mail: fppol@ford.com (obsługiwany przez FordPass Poland)

Phone: +48 223191195 (obsługiwany przez FordPass Poland)

Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia można dokonać na dedykowanym formularzu dostępnym w koncie Użytkownika w Funkcjach Płatności, pocztą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane wyżej. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jego utratę w związku z dokonaniem płatności z użyciem Funkcji Płatniczych przed upływem terminu 14 dni.

Kim jesteśmy

W niniejszym dokumencie sformułowania „my”, „nam” oraz „nasz” odnoszą się do podmiotu FCE Bank plc („Ford Credit” oraz „FordPay”), będącego „administratorem danych” w zakresie informacji objętych niniejszym dokumentem. Powyższe oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji o sposobie korzystania z danych Użytkownika.
Można się z nami skontaktować pod adresem FCE Bank Plc, z siedzibą przy Arterial Road, Laindon, Essex, England, SS15 6EE, lub pod numerem telefonu +48 223191195. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpeurope@ford.com

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy przede wszystkim informacje pochodzące bezpośrednio od Użytkownika w momencie dokonania rejestracji w celu korzystania z usług FordPay oraz Wallet oraz w trakcie korzystania z tych usług, w tym informacje takie jak imię, dane kontaktowe, dane adresowe, informacje o karcie płatniczej. Jeżeli Użytkownik poda dane osoby trzeciej np. wprowadzając kartę płatniczą należącą do osoby trzeciej, wówczas będziemy mogli przetwarzać w bardzo ograniczonym zakresie również dane osobowe takiej osoby trzeciej.

Sposób korzystania z Danych osobowych Użytkownika

Dane przekazane przez Użytkownika używamy w celu:

  • Zarządzania kontem Użytkownika;
  • Wsparcia obsługi płatności związanych z zamówieniami;
  • Informowania Użytkownika o statusie jego płatności;
  • Przekazania Użytkownikowi odpowiedzi na wszelkie pytania za pośrednictwem naszego centrum kontaktowego;
  • Monitorowania działań oszukańczych lub podejrzanych w ramach konta Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta.

Na jakiej podstawie możemy korzystać z danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • „w celu wykonywania umowy” w zakresie zarządzania kontem oraz wspierania przetwarzania płatności;
  • „w celu zapewnienia zgodności z prawnym obowiązkiem” zapobiegania nadużyciom finansowym, a także
  • w związku z „prawnie uzasadnionymi interesami” dotyczącymi doskonalenia obsługi klienta

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podmiotom naszej spółki zajmującym się innymi obszarami naszej działalności (np. Ford Motor Company), naszym dostawcom, sądom (w przypadku stosownych wymogów prawnych), a także organom administracji państwowej, samorządowej, publicznej oraz urzędom państwowym.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika możemy również udostępniać stronom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie płatności za zamówienia Użytkownika.

Przesyłanie danych Użytkownika za granicę

Dane przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w bezpieczny sposób zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. Ford Credit zastrzega sobie prawo, by przekazywać dane osobowe Użytkownika oraz informacje o osobach trzecich podane przez Użytkownika spółkom grupy oraz usługodawcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie konieczności przekazywania danych osobowych poza Wielką Brytanię lub EOG, dane te będą objęte wiążącymi regulaminami korporacyjnymi lub postanowieniami umownymi w celu zapewnienia ich właściwego przetwarzania.

Jak długo będziemy przechowywać dane Użytkownika

Przetwarzane przez nas dane osobowe, niezależnie od celu przetwarzania, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Ford Credit przechowuje dane zgodnie z wszelkimi prawnymi, regulacyjnymi oraz umownymi obowiązkami.

Dane osób trzecich

W przypadku, gdy Użytkownik poda informacje o osobach trzecich, np. poprzez załadowanie karty płatniczej należącej do osoby trzeciej, Użytkownik przekaże informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności takiej osobie trzeciej. W przypadku wątpliwości co do zakresu informacji, które Użytkownik miałby przekazać takiej osobie trzeciej, Użytkownik powinien się z nami skontaktować.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma szereg praw związanych ze swoimi danymi; przysługuje mu, między innymi, prawo, by uzyskać wgląd do przechowywanych przez nas informacji, ich kopię, żądać od nas udostępnienia informacji stronie trzeciej, żądać wniesienia poprawek w danych nieprawidłowych bądź niekompletnych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych bądź je ograniczyć lub usunąć.

W sprawie skorzystania z praw w zakresie ochrony danych lub złożenia skargi dotyczącej sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, prosimy o kontakt za pomocą powyższych danych kontaktowych.

Użytkownik ma również prawo zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

16.           Kontakt z nami

Wszelkie pytania, komentarze lub żądania, w tym reklamacje odnośnie FordPass należy kierować do swojego lokalnego podmiotu Forda, którego informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites lub można skorzystać z poniżej przedstawionych danych kontaktowych.

Nr telefonu/e-mail:

kontakty@ford.com

004822 522 27 27

Adres korespondencyjny:

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

Ford rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Ford powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.