Warunki dla użytkowników FordPass w Europie

Version: 0.2

Warunki dla użytkowników FordPass w Europie

(„Warunki”)

Wersja: Styczeń 2019 r.

Witamy w FordPass, rewolucji w myśleniu o mobilności! Nowa platforma FordPass zmienia podejście do podróżowania. FordPass oferuje zindywidualizowane, cyfrowe i fizyczne rozwiązania, które zwiększają wybór opcji z zakresu mobilności oraz możliwości podróżowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z FordPass prosimy o zapoznanie się z zasadami jego działania i kliknięcie przycisku „Zgadzam się”, w celu zaakceptowania naszych Warunków. Prosimy dokładnie zapoznać się z naszymi Warunkami. Poniższy Spis treści pomoże z łatwością poruszać się po treści niniejszych Warunków:

1.   Informacje ogólne

1.   Umowa FordPass

2.   Wymogi systemowe

2.   Usługi

1.   Dealer użytkownika

2.   Pojazdy użytkownika

3.   Program lojalnościowy FordPass

4.   Parkowanie

5.   Obsługa

3.   FordGuides

4.   Pomoc drogowa

5.   Okres obowiązywania

6.   Bezpieczeństwo pojazdu

7.   Ochrona i bezpieczeństwo danych

8.   Komunikacja

9.   Warunki specjalne i materiały stron trzecich

1.   Warunki specjalne

2.   Materiały stron trzecich

10.   Ograniczone licencje

11.   Informacja o znakach towarowych

12.   Odpowiedzialność

13.   Właściwe prawo

14.   Kontakt z nami

 

1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki regulują zasady dostępu i użycia aplikacji FordPass (FordPass) pomiędzy indywidualnym użytkownikiem FordPass (zwanym dalej „użytkownikiem”) oraz [Fordem, w znaczeniu podmiotu z grupy kapitałowej Forda mającego siedzibę w Polsce, zgodnie z załączoną poniżej listą podmiotów Forda] (zwanym dalej „Ford”, „my”, „nas”).

Niniejsze Warunki nie zmieniają warunków pozostałych umów zawartych przez użytkownika z nami lub inną spółką Ford. Niniejsze Warunki zawierają ważne informacje o FordPass. FordPass jest aplikacją, która wykorzystuje dane użytkownika, dane z jego urządzeń mobilnych i jego pojazdu tj. położenie oraz warunki toru jazdy, w celu dostarczenia mu doskonałej funkcjonalności, usług i komunikacji dostosowanej do jego zainteresowań. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności ( https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html), która zawiera więcej szczegółowych informacji. W celu zapisania lub wydrukowania kopi niniejszych Warunków, prosimy odwiedzić stronę pod adresem: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pt_pt/terms.html l. Niniejsze Warunki są również dostępne w aplikacji FordPass w zakładce Informacje o koncie użytkownika. Po zawarciu umowy użytkownik również otrzyma kopię niniejszych Warunków na trwałym nośniku (np. jako część e-maila). Dostęp i zakres użycia FordPass zgodnie z niniejszymi Warunkami jest ograniczony do terytorium Europy.

 

1.    Umowa FordPass

Ford oferuje podstawowe funkcje i umożliwia dostęp do informacji o pojeździe oraz uzupełniających usług w osobnych apletach poprzez FordPass („Usługi”). Dostępne dla użytkownika Usługi opisano w poniższym Rozdziale 2. Usługi oferowane są bezpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z funkcji i Usług FordPass po pobraniu na swoje urządzenie mobilne aplikacji FordPass, poprawnym jej zainstalowaniu, zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszych Warunków. Rejestrując się w aplikacji FordPass użytkownik tworzy login, wprowadzając adres e-mail oraz hasło. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zawarcia osobnej umowy i może podlegać odpowiednim specjalnym umownym warunkom i zasadom („Warunki specjalne”). Warunki specjalne mają zastosowanie dodatkowo do niniejszych Warunków.

Poprzez wyrażenie zgody (zaznaczenie odpowiedniego pola) i kliknięcie „Akceptuję”, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków podczas korzystania z FordPass.

 Umowę z użytkownikiem uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez użytkownika e-maila z potwierdzeniem lub rozpoczęcia korzystania z Usług.

Rejestracja w FordPass wymaga wyboru kraju przez użytkownika i  podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz stworzeniu hasła. Użytkownik może opcjonalnie dodać swój numer telefonu i adres domowy. Użytkownik może również zdecydować czy chce otrzymywać od nas komunikację marketingową.

Dane osobowe ściśle powiązane z Usługą zbierane są na ekranie właściwego apletu.

Okresowo wprowadzimy do niniejszych Warunków zmiany (jeśli uznamy to – według naszego uzasadnionego przekonania – za konieczne np. z uwagi na bezpieczeństwo, z powodów prawnych lub regulacyjnych, jeśli zmienimy zakres naszych dostępnych Usług lub jeśli wprowadzimy nowe Usługi). Rozszerzenie zakresu naszych dostępnych Usług, wprowadzenie nowych Usług lub zaproponowanie korzystnych dla użytkownika zmian, zostanie uznane za zaakceptowane przez użytkownika, jeżeli poinformowaliśmy go o proponowanych zmianach i użytkownik po ustalonym terminie wejścia zmian w życie będzie, bez zgłoszenia sprzeciwu, w dalszym ciągu korzystać z FordPass.

Jeśli proponowane nowe warunku ograniczą Usługi, ograniczą lub zawężą prawa użytkownika nadane mu przez niniejszą umowę, powiadomimy o tym użytkownika z przynajmniej, jeśli będzie to możliwe, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Zobowiązujemy się poinformować użytkownika o proponowanych zmianach, wysyłając e-maila na jego aktualnie zarejestrowany z nami adres e-mail oraz poprzez powiadomienia push. Powiadomienie będzie zawierać datę wejścia proponowanych zmian w życie.

Użytkownik, który nie akceptuje zmian niniejszych Warunków, może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę (zgodnie z informacjami podanymi w poniższym Rozdziale 5).

 

2.    Wymogi systemowe

Korzystanie z FordPass wymaga dostępu do kompatybilnego telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego (system operacyjny Android 2.2. lub jego nowsza wersja, iOS5 lub jego nowsza wersja), dostępu do Internetu (mogą mieć zastosowanie opłaty firm zewnętrznych) oraz oprogramowania (mogą mieć zastosowanie opłaty firm zewnętrznych) i okresowych aktualizacji lub modernizacji. Prosimy skontaktować się ze swoim operatorem telefonii komórkowej, aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie ograniczeń poziomu użycia i opłat. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy zauważyć, że nie jesteśmy operatorem telefonii komórkowej i nie świadczymy usług telefonii komórkowej.

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług FordPass, pojazd Ford użytkownika musi być wyposażony w kompatybilny system SYNC. Jeśli pojazd użytkownika jest wyposażony w system SYNC, użytkownik zgadza się na aktualizowanie przez nas systemu SYNC zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą oprogramowania pojazdu, która znajduje się w Podręczniku użytkowania lub została przez nas w inny sposób przekazana użytkownikowi. Użytkownik wedle swojego uznania może również zaktualizować swoje oprogramowanie SYNC poprzez FordPass. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia poziomów użycia danych oraz opłaty.

Niektóre z funkcji i Usług dostępne są wyłącznie na określonych rynkach i ich zasięg może być ograniczony, w tym z powodu możliwości pojazdu użytkownika oraz jego pakietu danych. Dostępność funkcji podlega zmianom i zależy od możliwości urządzenia mobilnego i pojazdu oraz dostępu do Internetu użytkownika. Okresowo z różnych powodów, np. środowiskowych, topograficznych lub ograniczeń pakietu danych, aplikacja FordPass może stać się niedostępna lub korzystanie z niej zakłócone.

Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania swojej nazwy użytkownika i hasła do FordpPass w tajemnicy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane zdarzenia, które wystąpią na jego koncie, jeśli w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania doprowadzi do wystąpienia takiego nieautoryzowanego zdarzenia. Użytkownik zgadza się niezwłocznie nas poinformować o wszelkim nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub hasła.

Metody odinstalowania różnią się w zależności od urządzenia. W celu odinstalowania FordPass, użytkownik może skorzystać z narzędzi zarządzania aplikacjami urządzenia. Dodatkowe informacje znajdują się w podręczniku użytkowania urządzenia.

Użytkownik, którego pojazd ma wbudowane urządzenie, powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkowania pojazdu, w celu wyłączenia transmisji danych, co może wymagać przywrócenia ustawień początkowych w systemie SYNC.

 

2. Usługi

Zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia dostępnych Usług oraz (lub) dodania nowych Usług do FordPass w przyszłości. Poniżej znajduje się szczegółowy opis Usług, które obecnie są dostępne lub które będą dostępne w najbliższej przyszłości w ramach FordPass. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie Usługi są lub będą dostępne w kraju lub na rynku użytkownika.Informacja o tym, jakie usługi są aktualnie dostępne , znajduje się na stronie: 

 

1.    Dealer użytkownika

Funkcja Dealer użytkownika pozwala użytkownikowi na połączenie się ze swoim dealerem Forda, umówienie usług, zlokalizowanie dealerów Forda, otrzymanie wskazówek dojazdu do oddziału dealera Forda oraz zapoznanie się z nową ofertą tego dealera Forda. Użytkownik korzystając z usług lokalizacji położenia podlega warunkom korzystania z usług lokalizacji położenia lub sporządzania map, świadczonych przez firmy zewnętrzne.

Umówione wizyty oraz wykonane w pojeździe usługi dotyczą użytkownika i wybranego dealera Forda. Dealerzy Forda stanowią osobne podmioty prawne i nie ponosimy odpowiedzialności za działania oraz usługi świadczone przez dealerów Forda, ani za treści na stronach internetowych dealerów Forda.

Funkcja Dealer użytkownika pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z nową ofertą pojazdów dostępnych u preferowanego przez niego dealera Forda. Lista przedstawiona na FordPass może zawierać niekatulane informacje odnośnie dostępnych danego dealera Forda pojazdów. Nie mamy obowiązku weryfikowania informacji przekazanych nam przez indywidualnych dealerów Forda. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności w przedstawionych informacjach. Prosimy skontaktować się ze swoim dealerem Forda, w celu poznania dokładnych cen i dostępności pojazdów oraz wszelkich warunków oraz zasad mających zastosowanie.

 

2.    Pojazdy użytkownika

Funkcja Pojazdy użytkownika pozwala na dostęp do określonych informacji powiązanych z pojazdem użytkownika poprzez FordPass. Aby zarejestrować swój pojazd w funkcji Pojazd użytkownika, użytkownik musi wpisać numer VIN. Użytkownik musi być upoważnionym użytkownikiem pojazdu, aby mógł połączyć swoje konto FordPass z VIN pojazdu, którego nie jest właścicielem lub leasingobiorcą, co może wymagać zatwierdzenia głównego posiadacza konta lub uwierzytelnienia w pojeździe. Użytkownik może usunąć numer VIN z FordPass w dowolnym momencie, ale takie usunięcie może wpłynąć na niektóre funkcje FordPass.

Funkcja Pojazdy użytkownika może obejmować instruktażowe materiały wideo o pojeździe użytkownika. Materiały instruktażowe dostępne są poprzez połączenie się FordPass ze stroną internetową Forda (strona internetowa podmiotu z grupy kapitałowej Forda mającego siedzibę w kraju świadczenia usługi, zgodnie z załączoną listą podmiotów). Taka strona internetowa jest obsługiwana przez Forda, ale może podlegać osobnym warunkom i zasadom użycia. Przed przystąpieniem do oglądania materiałów instruktażowych, prosimy zapoznać się z warunkami i zasadami użycia oraz polityką prywatności strony internetowej Forda. Użytkownik korzysta z porad przedstawionych w materiałach instruktażowych na własne ryzyko. Prosimy korzystać z materiałów instruktażowych z zachowaniem ostrożności i nigdy nie podejmować samodzielnych prób serwisowania pojazdu, które może wymagać fachowej wiedzy specjalisty.

Prosimy pamiętać, że informacje przedstawione pod zakładką Pojazdy użytkownika służą wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje przedstawione pod zakładką Pojazdy użytkownika mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego oraz (lub) aktualnego statusu pojazdu. Prosimy zapoznać się z informacjami na urządzeniach i wyświetlaczach swojego pojazdu, w celu zapoznania się z jego aktualnym statusem.

Prosimy pamiętać, że do obowiązków kierowcy należy upewnienie się, że jego pojazd jest w należytym stanie.

 

3.    Program lojalnościowy FordPass

Przy rejestracji z FordPass użytkownik automatycznie otrzymuje dostęp do Programu lojalnościowego FordPass. Program lojalnościowy FordPass obejmuje specjalne oferty i inne promocje dostosowane do sposobów, w jaki użytkownik korzysta z FordPass. Użytkownik nie musi korzystać z programu lojalnościowego, aby korzystać  z innych części FordPass. Rodzaj i częstotliwość oferowanych promocji będzie się różnić i każda promocja polegać będzie osobnym warunkom lub zasadom. Program lojalnościowy FordPass nie jest częścią żadnego innego programu lojalnościowego oferowanego przez nas lub podmioty z nami powiązane. Program lojalnościowy FordPass podlega zmianom w dowolnym momencie i niektóre z jego opcji mogą okazać się niedostępne w przypadku określonych marek i modeli.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu lojalnościowego FordPass od Forda, swojego autoryzowanego dealera, podmiotów powiązanych, które mogą zostać dostosowane do indywidualnego użytkownika w zależności od danych przekazanych przez niego poprzez FordPass, np. lokalizacja położenia oraz warunki toru jazdy.

Rozdział 7 dotyczący ochrony i poufności danych osobowych ma w szczególności zastosowanie do Programu lojalnościowego FordPass.

 

4.    Parkowanie

Funkcja parkowania umożliwia zlokalizowanie dostępnego miejsca parkingowego, wykorzystując do tego usługi lokalizacji położenia i sporządzania map firm zewnętrznych, z których użytkownik korzysta na swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik korzystając z usług lokalizacji położenia podlega warunkom korzystania z usług lokalizacji położenia lub sporządzania map firm zewnętrznych.

Parkowanie na wyświetlanych miejscach parkingowych może podlegać opłatom. Takie opłaty pobierane są przez firmy zewnętrze. Nie świadczymy usług parkowania ani nie prowadzimy parkingów.

Nie weryfikujemy jakości, stosowności ani bezpieczeństwa wyświetlanego miejsca parkingowego. Z tego powodu nie gwarantujemy jakości, stosowności ani bezpieczeństwa wyświetlanego miejsca parkingowego.

 

5.    Obsługa

(1) Niektóre pojazdy wyposażone we wbudowany modem obsługują określone funkcje operacyjne poprzez aplikację FordPass, w tym blokowanie i odblokowywanie drzwi, zdalne uruchamianie lub zatrzymywanie, jeśli jest to dozwolone w kraju użytkownika. Te opcje mogą okazać się niedostępne w przypadku określonych marek i modeli.

W przypadku pewnych pojazdów, zdalne uruchamianie może wprowadzić alarm w tryb dezaktywacji niektórych czujników alarmu, wyłączając na czas zdalnego uruchamiana czujnik wykrywający ruch we wnętrzu pojazdu oraz czujnik odchylenia, aby zapobiec aktywacji fałszywych alarmów. Alarm obwodowy pozostanie aktywny. Z powodów bezpieczeństwa podczas zdalnego uruchamiania system podwójnego ryglowania drzwi przejdzie na system ryglowania centralnego.

Lokalne przepisy dotyczące funkcji zdalnego uruchamiania i jej użycia mogą się różnić i użytkownik powinien używać zdalnego uruchamiania zgodnie z takimi przepisami.

 

(2) FordPass Connect, opcjonalna funkcja, w którą wyposażone są wybrane pojazdy, (obejmuje usługę SYNC Connect dostępną przez dwa lata od daty sprzedaży pojazdu zgodnie z informacjami zarejestrowanymi przez dealera Forda), jest wymagana do zastosowania niektórych z funkcji. Po upłynięciu dwóch lat może zacząć obowiązywać użytkownika opłata za abonament FordPass Connect. W takim przypadku, takie opłaty polegają osobnej umowie i Ford skontaktuje się w tej kwestii z użytkownikiem.

 

(3) Nigdy nie należy zostawiać kluczyka lub pilota w środku samochodu. Zdalne odblokowywanie zamków może nie zadziałać w przypadku zakłóceń usługi lub niskiego poziomu naładowania akumulatora.

 

(4) W niektórych przypadkach przed ponownym użyciem aplikacji FordPass, użytkownik będzie musiał zainstalować najnowszą wersję aplikacji FordPass. Użytkownik musi zawsze mieć dostęp do swojego pojazdu, nawet jeśli nie ma możliwości dostępu do FrodPass (np. jeśli funkcja odblokowywania w aplikacji nie działa).

 

(5) Niektóre z funkcji FordPass mogą wymagać użycia kompatybilnego systemu SYNC lub wbudowanego modemu („Oprogramowanie”). Jeśli pojazd użytkownika jest wyposażony w Oprogramowanie, użytkownik może wyrazić zgodę na zdalne kontrole i automatyczne aktualizowanie przez nas lub nasze podmioty powiązane lub usługodawców Oprogramowania zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą oprogramowania pojazdu, która znajduję się w Podręczniku użytkowania lub została przez nas w inny sposób przekazana użytkownikowi. Użytkownik wedle swojego uznania może również zaktualizować swoje Oprogramowanie poprzez FordPass. W takim wypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę, aby Ford, jego podmioty powiązane, usługodawcy oraz (lub) wyznaczeni agenci okresowo sprawdzali jego Oprogramowanie i w stosownych przypadkach zdalnie je aktualizowali, modernizowali, uzupełniali lub zmieniali, bez wcześniejszego powiadomienia lub zgody użytkownika. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia poziomów użycia danych oraz opłaty operatora telefonii komórkowej, z którego usług użytkownik korzysta.

 

(6) Niektóre z funkcji i usług dostępne są wyłącznie w określonych krajach, bądź ich zasięg może być ograniczony, w tym z powodu możliwości pojazdu użytkownika oraz zakresu pakietu danych. Dostępność funkcji podlega zmianom, w zależności od możliwości urządzenia mobilnego i pojazdu oraz dostępu do Internetu użytkownika. Okresowo z różnych powodów, np. środowiskowych, topograficznych (np. tunel, garaż, planowe prace konserwacyjne serwera Forda itp.), ograniczeń dostępu do Internetu lub pakietu danych, aplikacja FordPass może stać się niedostępna lub korzystanie z niej zakłócone.

 

(7) Jeśli pojazd użytkownika ma wbudowaną funkcję łączności i użytkownik aktywuje ją poprzez FordPass, po odinstalowaniu FordPass, pojazd w dalszym ciągu będzie przesyłał dane do Forda. Użytkownik, który chce wyłączyć transmisję danych przez pojazd, powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkowania pojazdu, w celu wyłączenia transmisji danych, co może wymagać przywrócenia ustawień początkowych w systemie SYNC.

 

(8) Funkcja statusu pojazdu, jeśli pojazd jest w nią wyposażony, umożliwia w niektórych przypadkach użytkownikowi przeglądanie wybranych powiadomień na FordPass odnośnie Komunikatów stanu pojazdu. Komunikaty mogą zawierać informacje o stanie akumulatora elektrycznego, poziomie paliwa, zużyciu paliwa, drogomierzu, ciśnieniu w oponach, numerze VIN oraz inne informacje diagnostyczne. Takie powiadomienia nie są równoznaczne z przeglądem technicznym i nie należy na nich polegać ani z nich korzystać w taki sam sposób, jak z przeglądów technicznych. Jeśli użytkownik uważa, że wystąpił problem lub usterka pojazdu, powinien skonsultować się ze specjalistą w celu diagnozy i wymaganej naprawy.

 

(9) W przypadku pojazdów wyposażonych w punkt dostępu do sieci Wi-Fi typu hotspot i po aktywacji przez użytkownika pakietu danych, użytkownik może przeglądać informacje o swoim pakiecie danych przez FordPass. Użytkownik musi mieć wykupioną usługę Internetu bezprzewodowego bezpośrednio u usługodawcy sieci bezprzewodowej. Usługodawca sieci bezprzewodowej użytkownika jest wyłącznie odpowiedzialny za usługi bezprzewodowe, które podlegają osobnym warunkom i zasadom użycia, uzgodnionym przez użytkownika przy aktywacji korzystania z usługi, oraz za dane pakietu dostępne przez FordPass. Zawsze należy prowadzić pojazd z zachowaniem uwagi i ostrożności. Punkt dostępu do sieci Wi-Fi typu hotspot przeznaczony jest wyłącznie do użycia przez pasażerów pojazdu.

 

(10) Na funkcję miesięcznego raportu wydajności zużycia paliwa wpływa styl prowadzenia oraz inne aspekty nietechniczne, które odgrywają rolę przy określaniu poziomu zużycia paliwa oraz emisji CO2 generowanych przez pojazd. Każdy kierowca prowadzi inaczej, zależnie od natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych (lato, zima). Niektórzy korzystają głównie z autostrad, a inni z dróg wiejskich. Również prędkość jazdy różni się w przypadku każdego kierowcy.

Raport zużycia paliwa Forda pochodzący z aplikacji FordPass nie jest bezpośrednio porównywalny z oficjalnymi danymi dotyczącymi zużycia paliwa. W celu porównania poziomu zużycia paliwa lub emisji CO2 nowego samochodu osobowego w oparciu o zharmonizowany unijny protokół testowy, należy zastosować oficjalny poziom zużycia paliwa lub emisji CO2 podany w instrukcji użytkownika.

Raport zużycia paliwa Forda pochodzący z aplikacji różni się od raportów stosowanych przez innych producentów OEM, stąd brak bezpośredniego porównania.

 

3. FordGuides

Funkcja FordGuides umożliwia użytkownikowi, kiedy potrzebuje pomocy w korzystaniu z różnych funkcji FordPass i innych rozwiązań mobilnych, połączenie się przez telefon, chat w czasie rzeczywistym lub poprzez e-mail z konsultantem. Prosimy pamiętać, że FordPass nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość połączenia telefonicznego ani internetowego operatora sieci komórkowej użytkownika. Połączenie z FordGuides może wiązać się z opłatą stron trzecich naliczaną przez operatora sieci użytkownika zgodnie z odpowiednią umową. Korzystanie z FordPass lub FordGuide za granicą może wiązać się z dodatkowymi opłatami za roaming.

FordPass umożliwi użytkownikowi przekazanie informacji kontaktowych konsultantowi, które umożliwią mu skontaktowanie się z użytkownikiem przez telefon lub e-mail. Przy podpisywaniu i wyrażaniu zgody na Warunki użycia FordPass, konsultant FordGuides może poprosić użytkownika o zweryfikowanie swojego numeru telefon lub adresu e-mail. Użytkownik, podając swoje informacje kontaktowe, wyraźnie zgadza się na to, aby konsultant FordGuides kontaktował się z nim. Wszystkie dane osobowe oraz informacje przekazane w ramach aplikacji FordPass lub usługi FordGuides, będą traktowane jako poufne zgodnie ze stosownymi przepisami ochrony danych osobowych. Konsultanci FordGuides nigdy nie poproszą użytkownika o ujawnienie swojego hasła lub numeru PIN.

 

4. Pomoc drogowa

W przypadku awarii pojazdu, użytkownik może wykonać połączenie głosowe do centrum obsługi awarii poprzez funkcję Pomocy drogowej. Wszelkie koszty połączenia w tym celu, które mogą się różnić w zależności od kraju i dostawcy, poniesie użytkownik.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, jeśli użytkownik zgodził się na przesłanie swojego aktualnego położenia, kiedy został o to poproszony przez aplikację. Centrum usług awaryjnych wykorzysta te informacje, aby zweryfikować położenie użytkownika. Ford nie otrzymuje ani nie przetwarza tych danych. Do użycia aplikacji z funkcją transmisji połączenia wymagane jest połączenie internetowe. Wszelkie koszty z tym powiązane ponosi użytkownik.

Informacja o położeniu może zostać przesłana wyłącznie, jeśli urządzenie mobilne użytkownika może zidentyfikować aktualne położenie. Informacji o położeniu przesłanej przez użytkownika nie można wykorzystać do ustalenia dokładnej lokalizacji w budynku (tj. mieszkanie, piętro itp.).

Ford stara się łączyć użytkownika z telefonicznym centrum obsługi awarii po jak możliwie najniższych kosztach. Użytkownik może zostać obciążony kosztem udzielenia pomocy drogowej w wyniku skorzystania z tej funkcji.

Ford nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych użytkownika z powodu błędu transmisji danych oraz (lub) nieautoryzowanego dostępu uzyskanego przez strony trzecie.

 

 

 

5. Okres obowiązywania

Umowa pozostanie ważna aż do jej wypowiedzenia przez nas lub przez użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, przesyłając do nas pisemną (w tym mailowo) prośbę o zamknięcie konta FordPass. Rozpatrzymy prośbę użytkownika i zamkniemy jego konto oraz rozłączymy wszelkie połączenia transmisji danych z FordPass.

Możemy wypowiedzieć niniejszą umowę lub tymczasowo zawiesić częściowy lub cały dostęp do funkcji aplikacji w dowolnym momencie (działając w uzasadniony sposób), powiadamiając użytkownika o tym pisemnie (w tym mailowo, na aktualnie zarejestrowany u nas adres e-mail użytkownika) między innymi z następujących powodów:

 

1.   jeżeli użytkownik dopuści się istotnego lub trwałego naruszenia warunku, w związku z którym to naruszeniem użytkownik nie podejmie środków zaradczych (jeżeli można zaradzić) w ciągu 5 dni od doręczenia mu pisemnego wezwania do ich podjęcia;

2.   jeżeli zaistnieją okoliczności, w których (według naszej uzasadnionej opinii) takie działanie ograniczy zidentyfikowane ryzyko lub zapobiegnie nadużyciu, manipulacji lub innemu rodzajowi szkodliwego działania na FordPass przez użytkownika;

3.   jeżeli zdecydujemy się przestać oferować usługi przez FordPass.

Po wypowiedzeniu niniejszej umowy, zamkniemy konto FordPass użytkownika i zastrzegamy sobie prawo do odzyskania wszelkich nazw użytkownika, które użytkownik stworzył do użycia przez innych użytkowników.

 

Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Prawo odstąpienia może być wykonane w drodze e-mail lub pisemnej, na adres wskazany w punkcie 14 poniżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest pod adresem _____________________________ [exact e-mail address – hyperlink – to be provided]. Prawo odstąpienia nie przysługuje użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęliśmy dostarczanie treści cyfrowych przed upływem wspomnianego 14 dniowego terminu. Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o utracie prawa odstąpienia.

 

 

6. Bezpieczeństwo pojazdu

Ostrzeżenie: Stanowczo odradzamy używanie urządzeń przenośnych podczas kierowania pojazdem. Prosimy nie używać FordPass podczas kierowania pojazdem. Prosimy pamiętać, że na danym obszarze może obowiązywać, zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami ruchu drogowego, zakaz używania urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.Korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do FordPass na urządzeniach przenośnych podczas kierowania pojazdem może rozpraszać uwagę kierowcy i spowodować utratę kontroli na pojazdem, wypadek i obrażenia u kierowcy lub innych osób. FordPass może wysyłać wiadomość lub powiadomienia push na telefon komórkowy użytkownika. Użytkownik nie powinien czytać tych wiadomości na urządzeniach przenośnych podczas kierowania pojazdem.

 

7. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Ford jako administrator danych zbiera, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, w tym informacje o użyciu pojazdu powiązane z kierowcą oraz dane pojazdu, pod warunkiem, że jest to konieczne do świadczenia usług oferowanych przez FordPass zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

8. Komunikacja

Kontaktując się z nami użytkownik wyraźnie zgadza się na skontaktowanie się z nim naszych przedstawicieli w sposób, o który poprosił. Użytkownik może zaznaczyć w ustawieniach FordPass czy chce otrzymywać powiadomienia push. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce prywatności (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pl_pl/privacy.html)

 

9. Warunki specjalne i materiały stron trzecich

1.    Warunki specjalne

Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zawarcia osobnej umowy z nami lub jednym z naszych partnerów Forda. Warunki specjalne mogą mieć zastosowanie do osobnych umów. Takie umowy zostaną zawarte pomiędzy użytkownikiem a jednym z naszych partnerów Forda i nie będą nas obejmować.

Jeśli Warunki specjalne mają zastosowanie do danej Usługi, stosowne Warunki specjalne przed pierwszym skorzystaniem z Usługi zostaną przedstawione użytkownikowi, który będzie mógł zatrzymać ich kopię. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z Usługi, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na Warunki specjalne. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na Warunki specjalne, nie może korzystać z Usługi, do której odnoszą się Warunki specjalne. Wyłącznie Warunki specjalne, na które użytkownik wyraził zgodę są wiążące i mają zastosowanie do danej Usługi.

 

2.    Materiały stron trzecich

FordPass może również zawierać linki do stron internetowych lub usług firm zewnętrznych (niepodlegające Warunkom specjalnym), które nie należą do nas i nie są przez nas kontrolowane, w tym między innymi linki do stron internetowych naszych Partnerów Forda („Usługi firm zewnętrznych”). Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności ani praktyki związane z Usługami firm zewnętrznych. Dodatkowo nie możemy i nie podejmiemy się cenzurowania ani zmian treści Usług firm zewnętrznych. Korzystając z Usługi firmy zewnętrznej, użytkownik opuszcza platformę FordPass. Po opuszczeniu FrodPass użytkownik powinien zawsze zapoznać się z warunkami i zasadami użycia oraz polityką prywatności każdej Usługi firmy zewnętrznej, gdy opuszcza platformę FordPass. Powiadomimy użytkownika kiedy zacznie korzystać z Usługi firmy zewnętrznej. Użytkownik będzie za każdym razem informowany o tym, czy korzysta z naszych Usług, czy z Usług firmy zewnętrznej.

FordPass w ramach świadczenia Usług może korzystać z danych pochodzących ze źródeł firm zewnętrznych np. z map i instrukcji dojazdu. Takie dane oraz pozostałe informacje nie zawsze będą poprawne. Warunki odnoszące się do usług lokalizacji, którym użytkownik podlega korzystając z FordPass obejmują:

https://legal.here.com/pl-pl/terms/serviceterms

https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

https://legal.here.com/pl-pl/terms/general-content-supplier-terms-and-notices


Warunki odnoszące się do usług informowania o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, którym użytkownik podlega, korzystając z FordPass obejmują:

https://legal.here.com/pl-pl/terms/serviceterms

https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy

W przypadku rozbieżności Warunki mają nadrzędne znaczenie nad warunkami odnoszącymi się do usług lokalizacji położenia.

FordPass może zawierać lub wykorzystywać częściowo niektóre bezpłatne, współdzielone lub publiczne biblioteki oprogramowania („Otwarte oprogramowanie”). Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań lub ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do użycia Otwartego oprogramowania znajdują się w potwierdzeniach Otwartego oprogramowania na: http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

 

10. Ograniczone licencje

FordPass (w tym całe oprogramowanie, treść i dane) stanowi własność Ford lub jest używany na podstawie licencji. FordPass jest chroniony przez ważne na całym świecie prawa autorskie, znaki handlowe, prawa patentowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności, bez względu na obecność informacji o prawach autorskich lub innych prawnie zastrzeżonych znaków. Podczas korzystania z FordPass użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących praw autorskich, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu kopiowaniu. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych Warunkach, nie przyznajemy żadnego bezpośredniego ani dorozumianego prawa własności do FordPass.

Pod warunkiem stosowania się do niniejszych Warunków, przyznajemy użytkownikowi nieodpłatne, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, przeglądania, korzystania, wyświetlania i słuchania FordPass wyłącznie do jego osobistych, niehandlowych celów przez okres obowiązywania Umowy.

Wszelkie przyznane przez nas użytkownikowi prawa lub upoważnienia podlegają następującym ograniczeniom:

 

1.   użytkownik nie może, ani nie zezwoli żadnej osobie trzeciej, tworzyć utworów pochodnych, wydobywać danych, korzystać z robotów lub podobnych narzędzi służących do zbierania i ekstrakcji danych aplikacji FordPass, tworzyć baz danych, systematycznie pobierać, przechowywać dowolnych lub wszystkich materiałów z FordPass lub stron internetowych, publikować linków ani ramek żadnej z części FordPass, wyodrębniać, uzyskiwać lub podejmować próby wyodrębnienia lub uzyskania kodu źródłowego lub struktur całego lub części FordPass poprzez stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowania, demontażu lub w inny sposób;

2.   użytkownikowi nie wolno korzystać z FordPass w sposób niezgodny z prawem, niewłaściwy, zniesławiający, nieuczciwy lub naruszający prywatność innej osoby lub prześladować z uwagi na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

3.   użytkownikowi nie wolno wykorzystywać FordPass razem z inną treścią lub podszywając się pod inne osoby, firmy lub podmioty, w tym nas;

4.   użytkownikowi nie wolno ingerować, zakłócać ani podejmować próby zakłócania działania serwerów lub sieci ani naruszać dostępu do naszej sieci lub wymogi bezpieczeństwa.

11.   Informacja o znakach towarowych

Nazwa Ford oraz wszystkie znaki towarowe oraz logo wyświetlane na FordPass stanowią naszą własność lub są wykorzystywane zgodnie z wydawaną przez nas licencją. Nieautoryzowane użycie naszych znaków towarowych wyświetlanych na FordPass jest zabronione.

 

12.           Odpowiedzialność

Ford dołoży wszelkich rozsądnych starań w kierunku zagwarantowania, że FordPass jest bezpieczny w użyciu oraz nie spowoduje uszkodzeń urządzeń lub treści cyfrowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika..

Ford dołoży wszelkich rozsądnych starań świadcząc użytkownikowi bezpośrednio Usługi.

Ford nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia, wynikające z naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

Ford nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone użytkownikowi przez strony trzecie na podstawie osobnej umowy.

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach lub warunkach, którym podlegają Usługi świadczone przez nas bezpośrednio użytkownikowi („Warunki Forda”), Ford ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika wyłącznie w zakresie, w którym wszelka strata lub uszkodzenie powstała w wyniku niezastosowania się przez nas do naszych obowiązków zgodnie z Warunkami Forda odnośnie użycia aplikacji lub innej Usługi, i w innych przypadkach, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, wykluczamy wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia oraz wszelkie inne wymagania, wyraźne lub dorozumiane, które mogą mieć zastosowanie do użycia FordPass oraz (lub) Usług.

Ford nie gwarantuje, że FordPass oraz (lub) Usługi pozostaną cały czas niezakłócone i będą w pełni funkcjonalne i nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań zgodnie z Warunkami, jeśli taki błąd lub opóźnienie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do rozsądnego wydłużenia terminu wykonania naszych zobowiązań. Ford również zastrzega sobie prawo do modyfikowania aplikacji zgodnie ze swoim uznaniem. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki, kiedy dowolna część aplikacji lub Usług świadczonych przez nas jest niedostępna lub zmodyfikowana w dowolny sposób.

Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie niniejszej aplikacji i korzystanie z Usług do swoich własnych celów i zobowiązuje się do nieużywania aplikacji i niekorzystania z Usług w celach handlowych, działalności biznesowej lub odsprzedaży. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób niezgodny z prawem, w szczególności dostarczał treści o charakterze bezprawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za straty, których dozna w wyniku użycia FordPass lub Usług w inny sposób niż jako konsument.

W celu uniknięcia wątpliwości, w zakresie dopuszczalnym według odpowiednich przepisów prawa, jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za straty, które można w uzasadniony sposób przewidzieć jako następstwo naruszenia.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Forda za:

1.   śmierć lub uraz powstały na skutek zaniedbania Forda;

2.   oszustwa lub podanie nieprawdziwych informacji;

3.   wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą zostać wykluczone ani ograniczone właściwym prawem.

 

13.           Właściwe prawo

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu

 

14.           Kontakt z nami

Wszelkie pytania, komentarze lub żądania, w tym reklamacje odnośnie FordPass należy kierować do swojego lokalnego podmiotu Forda, którego informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites lub można skorzystać z poniżej przedstawionych danych kontaktowych.

Nr telefonu/e-mail:

kontakty@ford.com

004822 522 27 27

Adres korespondencyjny:

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

Ford rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Ford powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.