Selecteer een ander land/taal

Algemene voorwaarden voor gebruikers van FordPass in Europa

Version: 0.9

Algemene voorwaarden voor gebruikers van FordPass in Europa

(“Algemene Voorwaarden”)

Versie: Mei 2023

Welkom bij FordPass, een slimme en innoverende manier om onderweg te zijn! FordPass is een nieuw platform dat u toelaat om anders te reizen. Aan de hand van een reeks gepersonaliseerde, digitale en fysieke oplossingen biedt FordPass je meer mobiliteitsopties, zodat je verder kan gaan dan je ooit had verwacht.

Voordat we beginnen, willen we je graag uitleggen hoe FordPass werkt en dien je op "Ik ga akkoord" te klikken om onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Lees alles goed door. Je kunt de inhoudsopgave hieronder gebruiken om snel van het ene naar het andere onderwerp te gaan:

1.   Algemene informatie

1.   FordPass-overeenkomst

2.   Systeemvereisten

2.   Diensten

1.   Mijn Dealer

2.   Mijn Voertuigen

3.   FordPass-voordelen

4.   Parkeren

5.   Operationeel

6.   Ford Secure

3.   Ford-adviseurs

4.   Ford Assistance

5.   Termijn

6.   Voertuigveiligheid

7.   Gegevensbescherming en -beveiliging

8.   Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.   Bijzondere voorwaarden

2.   Materialen van derden

9.   Beperkte licenties

10. Kennisgeving inzake handelsmerken

11. Aansprakelijkheid

12. Toepasselijk recht

13. Herroepingsrecht

14. Abonnementen

15. BlueOval™ Charge Network

16. Ford Pay

17. Contact met ons opnemen

 

1. Algemene informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de FordPass-applicatie (“FordPass”) en gelden tussen de gebruiker van FordPass (hierna "jij/je") en Ford Motor Company (Belgium) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0404.955.204, (hierna "Ford", “we/wij”, “ons”).

Deze voorwaarden wijzigen geenszins de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die je mogelijk hebt met ons of met een andere Ford-onderneming. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over FordPass. FordPass is een dienst waarvoor we gegevens over jou, over je mobiele apparaat en over je voertuig, zoals locatie en rijeigenschappen, gebruiken om je geweldige functies en diensten te kunnen leveren en berichten te sturen die op jouw interesses zijn afgestemd. Lees ook ons privacybeleid (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_be/privacy.html) voor meer informatie. Bezoek https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_be/terms.html om een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken. Deze Algemene Voorwaarden kun je ook terugvinden in je accountinformatie in FordPass. Je zult ook een exemplaar van deze voorwaarden ontvangen op een duurzaam medium (bijv. als onderdeel van een e-mail) zodra de overeenkomst is gesloten. De toegang tot en het gebruik van FordPass op grond van deze Algemene Voorwaarden is beperkt tot het Europees grondgebied.

 

1.    FordPass-overeenkomst

Ford biedt via FordPass basisfuncties aan en faciliteert in afzonderlijke “applets” toegang tot voertuiginformatie en ondersteunende diensten ("diensten"). De diensten die tot je beschikking staan, worden hieronder in hoofdstuk 2 beschreven. Om gebruik te kunnen maken van de functies en diensten van FordPass, moet je je registreren en deze Algemene Voorwaarden accepteren. Bij je registratie voor FordPass maak je inloggegevens aan door je e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Voor het gebruik van sommige diensten zal mogelijk een afzonderlijk contract moeten worden gesloten en op deze diensten kunnen andere, bijzondere contractuele bepalingen van toepassing zijn ("bijzondere voorwaarden"). Naast deze Algemene Voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden van toepassing.

Door de voorwaarden te aanvaarden (het vakje aanvinken) en op "Ik ga akkoord" te klikken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden wanneer je FordPass gebruikt.

Deze voorwaarden zullen gelden vanaf het moment dat je een bevestiging per e-mail ontvangt of uiterlijk wanneer je de diensten kunt gebruiken. Zodra de voorwaarden van kracht zijn, word je geacht een overeenkomst met ons te zijn aangegaan.

Bij registratie voor FordPass moet je een land kiezen, je voor-, achternaam en e-mailadres verstrekken en een wachtwoord aanmaken. Je kunt ook je mobiele telefoonnummer en huisadres toevoegen. Bovendien kun je ervoor kiezen marketingberichten van ons te ontvangen.

Persoonsgegevens die nauw verband houden met een dienst, worden verzameld op een “applet”-specifiek scherm.

Wij zullen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen naar eigen goeddunken. Als de voorgestelde wijzigingen gunstig voor jou zijn (vb. als we wij de reikwijdte van onze bestaande diensten uitbreiden of nieuwe diensten invoeren), word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als we je op de hoogte hebben gebracht van de voorgestelde wijzigingen en je zonder bezwaar te maken bent doorgegaan met het gebruiken van FordPass na de datum dat de wijzigingen zoals aangekondigd in werking zijn getreden.

Indien voorgestelde nieuwe bepalingen je diensten of je bestaande rechten uit hoofde van deze overeenkomst beperken, zullen we je hierover op de hoogte brengen per e-mail (en “push” berichten)  minstens twee maanden voordat de voorgestelde wijziging in werking treedt (voor zover dit redelijkerwijs haalbaar is).

U wordt geacht deze wijzigingen aanvaard te hebben, als we je op de hoogte hebben gebracht van de voorgestelde wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en wij geen weigering van u hebben ontvangen wanneer zij in werking zijn getreden.Als je een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kun je deze overeenkomst op eender welk moment opzeggen (zoals hieronder uiteengezet in hoofdstuk 5).

 

2.    Systeemvereisten

Om FordPass te gebruiken heb je een compatibele mobiele telefoon of ander mobiel apparaat nodig, evenals internet (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht) en software (hiervoor kunnen door derden tarieven in rekening worden gebracht). Mogelijk zullen er van tijd tot tijd ook updates of upgrades nodig zijn. Neem contact op met je mobiele provider voor meer informatie met betrekking tot gebruikstarieven en -kosten. Voor alle duidelijkheid: wij beheren geen mobiel-telefoonnetwerk en bieden dergelijke diensten niet aan.

Voor toegang tot de diensten van FordPass moet je Ford-voertuig een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem hebben. Als je voertuig is uitgerust met SYNC, ga je ermee akkoord dat we je SYNC-software updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("LOEG") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de SYNC-software mogelijk via FordPass updaten. Er kunnen tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is afhankelijk van de mogelijkheden die het mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren en de dekking van het data-abonnement.

Het is jouw verantwoordelijkheid om je accountinformatie en wachtwoord van FordPass geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor alle onbevoegde activiteit die op je account plaatsvindt wanneer je door onoplettendheid of opzettelijk aanleiding hebt gegeven tot de onbevoegde activiteit. Je verbindt je ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van je account of wachtwoord.

De methoden voor het ongedaan maken van de installatie verschillen per apparaat. Om de installatie van FordPass ongedaan te maken, moet je de applicatiebeheertool van je apparaat gebruiken. Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor informatie.

Als je voertuig een ingebouwd apparaat heeft, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig om datatransmissies uit te schakelen. Hiervoor is mogelijk een “masterreset” van de “SYNC”-instellingen nodig.

 

2. Diensten

We kunnen in de toekomst de reikwijdte van de bestaande diensten uitbreiden en/of nieuwe diensten aan FordPass toevoegen. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de diensten die momenteel deel uitmaken van FordPass en degene die je in de nabije toekomst zal kunnen gebruiken. Houd er echter rekening mee dat niet alle diensten beschikbaar zijn of zullen zijn in jouw land of markt.

 

1.    Mijn Dealer

Met de “Mijn Dealer”-functie kun je contact leggen met jouw Ford-dealer, servicebeurten inplannen, Ford-dealers lokaliseren, het adres van je Ford-dealer opzoeken en de nieuwe voorraden van je Ford-dealer bekijken. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Alle afspraken voor service- en onderhoudsbeurten zijn de verantwoordelijkheid van jou en van je Ford-dealer. Ford-dealers zijn onafhankelijke juridische entiteiten en we zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de activiteiten van dealers, waaronder de diensten die je Ford-dealer je verleent of de inhoud van de websites van Ford-dealers.

De online reservingsdienst geeft de diensten van de door u geselecteerde Ford-dealer weer en geldt enkel m.b.t. die specificiekde dealer. Ford kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de dealer de voorwaarden van het aanbod niet naleeft en/of de afspraak wijzigt en/of annuleert.

De prijzen van de op de offerte opgenomen dienstens worden vrij bepaald door de Ford dealer. Aarzel niet om uw dealer te contacteren om meer informatie te bekomen over de voorgestelde diensten en de toepasselijkheid ervan op uw voertuig.

Met de “Mijn Dealer”-functie kun je mogelijk ook de nieuwe voorraden van de Ford-dealer van je voorkeur bekijken. De informatie over voorraden op FordPass zal mogelijk geen exacte afspiegeling vormen van de actuele voorraden van je Ford-dealer. Wij zijn niet verplicht de voorraden die door individuele Ford-dealers worden opgegeven, te controleren. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden. Neem contact op met je Ford-dealer voor informatie over de prijzen en beschikbaarheid van voertuigen en de geldende algemene voorwaarden.

 

2.    Mijn Voertuigen

Met de “Mijn Voertuigen”-functie heb je via FordPass mogelijk toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot je voertuig. Om je voertuig te registreren voor de Mijn Voertuigen-functie, moet je het chassisnummer invoeren. Je moet een bevoegd gebruiker zijn om je FordPass-account te mogen koppelen aan het chassisnummer van een voertuig dat je niet bezit of least. Mogelijk moet deze koppeling worden goedgekeurd door een primaire accounthouder en in het voertuig worden bevestigd. U mag uw chassisnummer op elk willekeurig moment uit FordPass verwijderen. Het verwijderen van een chassisnummer kan gevolgen hebben voor bepaalde FordPass-functies.

Via de Mijn Voertuigen-functie kun je mogelijk ook instructievideo's over je voertuig bekijken. FordPass zal je doorsturen naar de Ford-website (de website van jouw plaatselijke Ford-entiteit op basis van de bijgevoegde lijst met entiteiten) zodat je deze video's kunt bekijken. Deze website wordt ook beheerd door Ford, maar kan afwijkende algemene voorwaarden hebben. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Ford-website voordat je deze instructievideo's bekijkt. Je gebruik van de instructievideo's is op eigen risico. Wees voorzichtig met het gebruik van deze video's en probeer nooit om onderhoud aan het voertuig uit te voeren dat door een deskundige moet worden uitgevoerd.

De via Mijn Voertuigen verstrekte informatie is alleen bedoeld om de gebruiker van dienst te zijn. De informatie die in Mijn Voertuigen wordt weergegeven, zal mogelijk geen afspiegeling zijn van de daadwerkelijke en/of huidige status van je voertuig. Raadpleeg de instrumenten en schermen in je voertuig voor een nauwkeurige, actuele status van je voertuig.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te garanderen dat het voertuig in goede staat verkeert.

 

3.    FordPass-voordelen

Wanneer je je registreert voor FordPass, word je automatisch aangemeld voor FordPass-voordelen. Het programma “FordPass-voordelen” bestaat onder andere uit speciale aanbiedingen en andere acties, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de dingen die je doet via FordPass. Je hoeft FordPass-voordelen niet te gebruiken om de rest van de FordPass-app te kunnen gebruiken. Het soort en de frequentie van de aanbiedingen en acties zullen variëren, en op elke aanbieding of actie zijn specifieke voorwaarden of regels van toepassing. Het programma FordPass-voordelen staat los van alle andere loyaliteitsprogramma's die door ons of door onze partners worden aangeboden. Het programma kan op elk moment worden gewijzigd en sommige functies zullen mogelijk niet beschikbaar zijn voor alle merken en modellen.

Je gaat ermee akkoord dat Ford, je geautoriseerde dealer en onze partners je berichten m.b.t. FordPass-voordelen sturen, die in sommige gevallen zullen worden afgestemd op de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt via FordPass, zoals locatie en rijeigenschappen.

Hoofdstuk 7 over gegevensbescherming en privacy is met name van toepassing op FordPass-voordelen.

 

4.    Parkeren

Met de parkeerfunctie kun je beschikbare parkeerplekken zoeken door parkeerplekken weer te geven met behulp van de locatie- of mapping-diensten van derden die je al gebruikt op je mobiele apparaat. Als je de locatiediensten gebruikt, zijn de algemene voorwaarden van derden die deze locatie- of mapping-diensten aanbieden van toepassing.

Mogelijk zal moeten worden betaald voor het parkeren op de parkeerplaatsen die worden weergegeven. Deze tarieven worden geïnd door derden. We bieden geen parkeerdiensten aan en beheren geen parkeerplaatsen.

We controleren de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van weergegeven parkeeropties niet. We geven dan ook geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of beveiliging van de weergegeven parkeeropties.

 

5.    Operationeel

(1) Indien je voertuig is uitgerust met een ingebouwde modem, heb je mogelijk toegang tot bepaalde operationele functies via de FordPass-app. Het gaat hierbij om functies als het vergrendelen en ontgrendelen van deuren en starten en stoppen op afstand , indien deze in jouw land toegestaan zijn. Deze functies zijn mogelijk niet voor alle merken en modellen voertuigen beschikbaar.

Bij voertuigen waarop dit van toepassing is, zal starten op afstand tot gevolg hebben dat het alarm overschakelt naar een "stand van verminderde waakzaamheid", waarbij de bewegingsdetectie voor binnen en de hellingssensoren uit worden gezet om bij het starten op afstand vals alarm te voorkomen. Het perimeteralarm zal wel actief blijven. Als voorzorgsmaatregelen zal de dubbele deurvergrendeling bij starten op afstand worden omgezet naar centrale deurvergrendeling.

Met betrekking tot de functie voor starten op afstand kan de plaatselijke wetgeving variëren. Gebruik deze functie in overeenstemming met de plaatselijk toepasselijke wetgeving.

 

(2) FordPass Connect, een optionele functie bij sommige voertuigen (inclusief SYNC Connect-dienst met een looptijd van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het voertuig, zoals geregistreerd door de Ford-dealer), is vereist om bepaalde functies te kunnen gebruiken. Na twee jaar kunnen abonnementstarieven voor FordPass Connect van toepassing worden. In dat geval zal op deze tarieven een afzonderlijke overeenkomst van toepassing zijn en zal Ford hierover contact met je opnemen.

 

(3) Neem je sleutel of sleutelhanger altijd mee wanneer je het voertuig verlaat. Ontgrendelen op afstand zal mogelijk niet werken tijdens onderbrekingen van de dienst of als de batterij bijna leeg is.

 

(4) In sommige gevallen zal je de nieuwste versie van de FordPass-app moeten installeren voordat je de functie weer kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je altijd toegang hebt tot je voertuig, zelfs als je geen toegang hebt tot FordPass (bijv. als de ontgrendelfunctie in de app niet werkt).

 

(5) Voor bepaalde FordPass-functies moet je voertuig mogelijk een ingebouwd, compatibel SYNC-systeem of een ingebouwde modem (“software”) hebben. Als je voertuig is uitgerust met dergelijke software, ga je ermee akkoord dat wij of onze partners of dienstverleners je software op afstand controleren en automatisch updaten overeenkomstig de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("LOEG") van de software van het voertuig, die in de gebruikershandleiding van je voertuig is opgenomen of anderszins door ons is verstrekt. Als je dat wilt, kun je de software mogelijk via FordPass updaten. Je gaat er verder mee akkoord dat Ford, haar partners, dienstverleners en/of aangewezen vertegenwoordigers de versie van de software periodiek mogen controleren en op afstand updates en upgrades voor de software mogen uitvoeren, supplementen aan de software mogen toevoegen of wijzigingen in de software mogen aanbrengen, zonder verdere kennisgeving of aanvullende instemming. Er kunnen door je mobiele provider tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor datagebruik.

 

(6) Niet alle functies en diensten zijn beschikbaar in alle markten en de dekking kan beperkt zijn, onder meer als gevolg van de mogelijkheden die je voertuig biedt en de dekking van het data-abonnement. De beschikbaarheid van functies kan veranderen en is ook afhankelijk van de mogelijkheden die je mobiele apparaat en het voertuig bieden en van je internettoegang. FordPass kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn of storingen vertonen, bijvoorbeeld als gevolg van omgevings- of topografische factoren (bijv. tunnels, garages, gepland onderhoud van de back- en end-servers van Ford enz.) en de dekking van het internet of data-abonnement.

 

(7) Als je voertuig ingebouwde connectiviteit heeft en je het voertuig via FordPass verbindt, zal je voertuig gegevens naar Ford blijven verzenden, zelfs als je de installatie van FordPass ongedaan maakt. Als je de datatransmissie wil uitschakelen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je voertuig. Hiervoor is mogelijk een “masterreset” van de “SYNC”-instellingen nodig.

 

(8) Indien geïnstalleerd, kun je in FordPass met de voertuigstatusfunctie bepaalde meldingen bekijken over de staat van het voertuig. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op de staat van de accu, het brandstofniveau, het brandstofgebruik, de kilometerteller, de bandenspanning, het chassisnummer en andere diagnostische informatie. Deze meldingen moeten niet worden gebruikt of beschouwd als vervanging van het normale voertuigonderhoud. Als je denkt dat er iets mis is met je voertuig, raadpleeg dan altijd een deskundige voor een diagnose en het nodige onderhoud.

 

(9) Als je voertuig een wifi-hotspot-functie heeft en je een data-abonnement hebt geactiveerd, kun je via FordPass informatie over het data-abonnement bekijken. Je moet je draadloze diensten rechtstreeks met de draadloze provider van je voertuig regelen. Alleen de provider is verantwoordelijk voor de draadloze service, op basis van de afzonderlijke algemene voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je die dienst activeert, en voor de gegevens over je abonnement die beschikbaar zijn via FordPass. Let altijd goed op de weg en laat je niet afleiden tijdens het rijden. De wifi-hotspot moet alleen door passagiers worden gebruikt.

 

(10) Het maandelijkse rapport over brandstofefficiëntie wordt zowel beïnvloed door het rijgedrag als andere niet-technische factoren die een rol spelen bij de bepaling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Iedereen rijdt anders en onder andere verkeers- en weersomstandigheden (zomer, winter). U kunt bijvoorbeeld met name op de snelweg rijden of juist op landweggetjes. Sommige mensen rijden sneller dan anderen.

Het brandstofrapport in de Ford Pass-app kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de officiële cijfers over brandstofverbruik. Om het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot van een nieuwe personenauto te vergelijken op basis van een geharmoniseerd EU-testprotocol, moet u de officiële waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot gebruiken die in uw gebruikershandleiding staan.

Het brandstofrapport van Ford in de app kan afwijken van wat andere OEM's publiceren; daarom wordt geen directe vergelijking gemaakt.

6.    Ford Secure

(1)          Dit dienstenaanbod omvat Stolen Vehicle Services (“SVS”).

(2)          Ford Secure is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft op deze diensten (“Ford Secure-abonnement”) en als u een ingebouwd compatibel SYNC-systeem of een ingebouwde modem (“software”) heeft.

(3)          Mogelijk ontvangt u een gratis proefabonnement voor uw voertuig. Raadpleeg uw Ford-account voor meer informatie. Na afloop van het proefabonnement zult u abonnementskosten moeten betalen om toegang tot het Ford Secure-abonnement te behouden. U zult meer informatie ontvangen over de beschikbare abonnementspakketten voordat uw proefabonnement afloopt.

(4)          Bij de verkoop van het voertuig gaat u ermee akkoord het voertuig te ‘master-resetten' en uw Ford Secure-abonnement te annuleren. Meer informatie over het uitvoeren van een master reset kan u hier vinden: https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/how-to-videos/fordpass-connect

(5)          Ford Secure bestrijkt de volgende Europese gebieden:

Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

We behouden echter het recht om landen van tijd tot tijd aan deze lijst toe te voegen of ervan te verwijderen en zullen deze Voorwaarden dienovereenkomstig bijwerken.

(6)          U moet een actief Ford Secure-abonnement hebben voordat u de Ford Secure-diensten, in welke hoedanigheid ook, kunt gebruiken. U kunt uw abonnement online beheren in uw persoonlijke account op www.nl.ford.be/dashboard#/?o=/subscriptions.

(7)          Om het risico van valse alarmen te verminderen, verbindt u zich ertoe:

a.            om elke andere bestuurder van het voertuig op de hoogte te brengen dat het voertuig wordt gevolgd;

b.            om ons vooraf op de hoogte te stellen als het voertuig moet worden vervoerd op een veerboot of een ander vervoermiddel, zoals aanhangwagens of transportwagens; en

c.            in verband met een SVS-incident, om ons te laten weten dat het incident het gevolg is van een echte diefstal.

Als u hieraan niet voldoet, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die wij maken als gevolg van gerelateerde valse alarmen.

(8)          Raadpleeg de relevante rubrieken van het Ford Privacybeleid (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_be/terms.html) voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken met betrekking tot de Ford Secure-dienst. "

(9)          Deze diensten helpen de politie bij het lokaliseren en terugvinden van uw voertuig door Ford toe te staan uw voertuig te coördineren en de locatie van uw voertuig door te geven.

(10)        In onze voorziening van de SVS worden we bijgestaan door Teletrac Navman (UK) Ltd, met maatschappelijke zetel te KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ (“TN”).

(11)        Wij, TN en de politie moeten mogelijk contact met u opnemen in verband met een SVS-incident. Hiervoor zullen we gebruikmaken van uw contactgegevens die zijn opgenomen in onze klantendatabase. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actuele en nauwkeurige contactgegevens van u hebben.

(12)        Om de SVS goed te laten werken, moet u ons of TN beveiligingsgegevens verstrekken, zoals e-mailadres, communicatietaal, telefoonnummer, gemakkelijk te onthouden woord, voertuig-ID's en voertuiglocatie (voor meer informatie: https:/ /www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_be/privacy.html).  Als u niet de nodige beveiligingsgegevens verstrekt wanneer dit u wordt gevraagd, zijn wij niet verplicht om deze dienst te leveren.

(13)        Zodra het Ford Secure-abonnement actief is, controleert de software uw voertuig en stelt u via FordPass op de hoogte als een van de volgende situaties zich voordoet:

a.            Inconsistente locatie;

b.            Ongeautoriseerde toegang;

c.            Wijziging ontstekingsstatus;

d.            Back-upaccu ingeschakeld;

e.            Versnellingsmeter;

f.            Systeemstoring;

g.            Systeem niet operationeel (diepe slaap); en

h.            Master Reset,

(telkens een “SVS Incident” plaatsvindt).

(14)        Wanneer u via FordPass op de hoogte wordt gesteld van een SVS-incident, bent u verantwoordelijk voor het melden van het SVS-incident aan de politie of een andere relevante wetshandhavingsinstantie ('Politie'), zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en voor het indienen van een aangifte van een gestolen voertuig en het verkrijgen van een zaaknummer. Vervolgens moet u dit misdaadreferentienummer onmiddellijk aan TN geven via de contactgegevens in FordPass.

(15)        Na kennisgeving van een SVS-incident in overeenstemming met Hoofdstuk 2.5(14) zullen we ons redelijkerwijs inspannen om uw voertuig zo snel mogelijk te vinden. Als we uw voertuig kunnen localiseren, zullen we de politie op de hoogte brengen van de locatie van het voertuig.

(16)        In het geval van een SVS-incident hebben we het recht om de FordPass-app en alle bijbehorende functies met betrekking tot het gestolen voertuig uit te schakelen en u dient zich te onthouden van het gebruik van de FordPass-app, behalve om uw voertuigen te beheren die niet zijn onderworpen aan een SVS-incident, contact op te nemen met het SVS-callcenter en te praten met FordPass Adviseurs. In het geval u de FordPass-app gebruikt buiten de hierboven genoemde specifieke toepassingen, zijn wij niet aansprakelijk voor uw handelingen of nalatigheden.

(17)        We behouden het recht om u (naast het Ford Secure-abonnement) alle kosten in rekening te brengen die wij maken om het voertuig te vinden of proberen te vinden naar aanleiding van een vals alarm door u of een gebruiker van het voertuig op grond van hoofdstuk 2.5(7).

(18)        Niets in deze Overeenkomst legt de politie een wettelijke zorgplicht of aanspraak op die groter is dan of verschilt van dewelke aan het publiek is verschuldigd en wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de politie.

3. Ford Adviseur

Met de functie Ford Adviseur kun je telefonisch, via live chat of via e-mail contact opnemen met een adviseur als je hulp nodig hebt met een van de vele voordelen en mobiliteitsoplossingen van FordPass. FordPass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het gesprek of van de door de netwerkprovider geleverde internetverbinding. Als je contact opneemt met Ford Adviseur, zal de netwerkprovider uit hoofde van jullie overeenkomst mogelijk kosten in rekening brengen. Bij het gebruik van FordPass of de dienst Ford Adviseur in het buitenland, kunnen bovendien roamingkosten van toepassing zijn.

Via FordPass kun je contactinformatie verstrekken aan een adviseur zodat deze via telefoon of e-mail contact met je kan opnemen. Als je je aanmeldt en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van FordPass, kan Ford Adviseur je vragen je telefoonnummer of e-mailadres te verifiëren. Als je jouw persoonlijke contactgegevens verstrekt, stem je er expliciet mee in dat Ford Adviseur contact met je opneemt. Alle persoonsgegevens en informatie die je verstrekt binnen FordPass of aan de Ford Adviseurs, zal vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Ford Adviseur zal je nooit naar je wachtwoord of pincode vragen.

 

4. Ford Assistance

In geval van autopech kun je met de Ford Assistance-functie een hulpdienstcentrum bellen. Alle hieruit voortvloeiende communicatiekosten, die per land en leverancier kunnen verschillen, komen voor jouw rekening.

Deze functie werkt alleen als je binnen de app toestemming hebt gegeven voor het verzenden van je huidige locatie. Het hulpddienstcentrum zal deze informatie gebruiken om je locatie te verifieren. Ford ontvangt of verwerkt deze gegevens niet. Er is een internetverbinding vereist om de app met de functie voor locatietransmissie te kunnen gebruiken; alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

De locatie kan alleen worden verzonden als je mobiele apparaat een geldige locatie kan bepalen. De positie die je verstuurt, kan niet worden gebruikt om je exacte locatie in een gebouw (bijv. flatnummer, verdieping enz.) vast te stellen.

Ford streeft ernaar het telefoongesprek met de hulpdienst tegen een zo laag realistisch mogelijke prijs aan te bieden. Mogelijk zal je moeten betalen voor de diensten die de hulpdiensten naar aanleiding van deze functie aan je verlenen.

Ford aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de openbaarmaking van je gegevens als gevolg van fouten in de datatransmissie en/of onbevoegde toegang door derden.

 

5. Termijn

Deze overeenkomst is geloten voor onbepaalde duur. Je mag deze overeenkomst op eender welk moment beëindigen via een schrijven (inclusief per e-mail) aan onze vennootschap. We zullen je verzoek vervolgens verwerken en ervoor zorgen dat je account wordt afgesloten en dat alle dataverbindingen met het FordPass-platform worden opgeheven.

Wij mogen deze overeenkomst op eender welk moment beëindigen via een schrijven (incl. per email) aan u .

Gelieve te noteren dat de enkele verwijdering van de app op uw telefoon niet geldt als beëindiging en geen einde brengt aan alle dataverbindingen (vb. tussen uw voertuig en Ford).

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van partijen om de overeenkomst te beëindiging of op te schorten voor een geldige reden (vb. in geval van manifeste inbreuk op de overeenkomst).

6. Voertuigveiligheid

Waarschuwing: We raden het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden sterk af. Gebruik FordPass niet terwijl je rijdt. Het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden kan op grond van bepaalde toepasselijke verkeerswetten en -regels verboden zijn. Het raadplegen of gebruiken van FordPass op mobiele apparaten tijdens het rijden kan je aandacht van de weg afleiden en als gevolg hebben dat je de macht over het stuur verliest, een botsing veroorzaakt en gewond raakt of dat anderen gewond raken. FordPass kan berichten en push-meldingen naar je mobiele telefoon versturen. Lees geen berichten op mobiele apparaten terwijl je rijdt.

 

7. Gegevensbescherming en -beveiliging

Ford verzamelt, bewaart, verwerkt en gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens, met inbegrip van aan de bestuurder gerelateerde gebruiks- en voertuiggegevens, indien dit noodzakelijk is om de diensten die via FordPass worden aangeboden te verlenen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

8. Bijzondere voorwaarden en materialen van derden

1.    Bijzondere voorwaarden

Voor het gebruik van sommige diensten zul je mogelijk een afzonderlijke overeenkomst moeten sluiten met ons of met één van de Ford-partners. Op deze afzonderlijke overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke overeenkomsten gelden tussen jou en één van onze Ford-partners en wij zijn hier geen partij bij.

Indien er bijzondere voorwaarden op een dienst van toepassing zijn, zullen de toepasselijke bijzondere voorwaarden aan je worden overgemaakt voordat je de dienst voor het eerst gebruikt en kun je een exemplaar van het document bewaren. Je zult worden gevraagd de bijzondere voorwaarden te aanvaarden als je de dienst wilt gebruiken. Indien je weigert de bijzondere voorwaarden te aanvaarden, kun je de dienst waarop deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, niet gebruiken. Alleen de bijzondere voorwaarden die je hebt aanvaard zijn bindend en van toepassing op je gebruik van diensten.

 

2.    Materialen van derden

FordPass kan ook links bevatten naar websites of diensten van derden (die niet onder de bijzondere voorwaarden vallen) die geen eigendom van ons zijn en niet onder ons zeggenschap staan, inclusief, maar niet beperkt tot websites van onze Ford-partners (“diensten van derden”). We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van diensten van derden. Daarnaast zullen en kunnen we de inhoud van een dienst van derden niet censureren of bewerken. Wanneer je een dienst van derden gebruikt, verlaat je het FordPass-platform. Je moet altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke dienst van derden die je bezoekt lezen voordat je FordPass verlaat. We zullen het aangeven wanneer je een dienst van derden gebruikt. Je zult altijd weten of je onze diensten of een dienst van derden gebruikt.

Om diensten te verlenen kan FordPass gegevens uit bronnen van derden gebruiken, zoals plattegronden en adressen. Deze gegevens en andere informatie zullen mogelijk niet altijd nauwkeurig zijn. Voorwaarden met betrekking tot op locatie gebaseerde diensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:

https://legal.here.com/be-nl/terms

https://legal.here.com/be-nl/privacy/policy

https://legal.here.com/be-nl/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Voorwaarden met betrekking tot live-verkeersinformatiediensten die op jou van toepassing zullen zijn als je FordPass gebruikt, zijn onder andere de volgende:
https://legal.here.com/terms/serviceterms/be-nl/

https://legal.here.com/be-nl/privacy/policy

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en die van op locatie gebaseerde diensten, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

FordPass kan bepaalde vrij/openbaar toegankelijke of gedeelde software (“open source-software”) bevatten of hiervan gebruikmaken. Raadpleeg de verklaringen met betrekking tot open source-software die zijn gepubliceerd op http://corporate.ford.com/ford-open-source.html voor meer informatie over eventuele verplichtingen of beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van open source-software.

 

9. Beperkte licenties

FordPass (inclusief all software, inhoud en data) is eigendom van ons of wordt door ons onder licentie gebruikt. FordPass wordt beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of er een melding van auteursrecht of andere markering van intellectueel eigendom wordt weergegeven. Wanneer je FordPass gebruikt,  verbind je je ertoe alle auteursrechtwetten na te leven, onder meer door onbevoegd kopiëren te voorkomen. Tenzij expliciet bepaald in deze Algemene Voorwaarden, verlenen wij geen expliciete of impliciete eigendomsrechten met betrekking tot FordPass.

Op voorwaarde dat je deze Algemene Voorwaarden naleeft, verleent Ford je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot en voor het bekijken, gebruiken, weergeven en beluisteren van FordPass en de app-materialen voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik.

Op alle rechten en autorisaties die aan je worden verstrekt, zijn ook de volgende beperkingen van toepassing:

 

1.   Je mag geen afgeleide werken creëren van of “data mining”, robots of andere hulpmiddelen om gegevens te verzamelen of extraheren op FordPass gebruiken, geen database creëren van de materialen van FordPass of de websites of deze systematisch downloaden of opslaan, geen delen van FordPass koppelen of framen en de broncode of structuur van een of meerdere delen van de FordPass niet extraheren, afleiden of trachten te extraheren of af te leiden door middel van “reverse engineering”, demontage, decompilatie of op andere wijze, noch toestaan dat derden dit doen.

2.   Je mag FordPass niet gebruiken op een manier die onwettig, onrechtmatig, lasterlijk of bedrieglijk is of de privacy van een ander schendt en ook niemand op grond van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap discrimineren.

3.   Je mag FordPass niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die een persoon, bedrijf of entiteit, waaronder ons, nabootst.

4.   Je mag onze servers en netwerken niet (proberen te) onderbreken of (proberen te) verstoren en je moet de voorschriften van ons netwerk met betrekking tot toegang en beveiliging naleven.

 

10. Kennisgeving inzake handelsmerken

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's die voorkomen in FordPass zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Ford. Het zonder toestemming gebruiken van in FordPass getoonde handelsmerken is verboden.

 

11. Aansprakelijkheid

Ford zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat FordPass veilig kan worden gebruikt en te voorkomen dat de app schade aan je apparaat of aan andere op je apparaat opgeslagen digitale inhoud veroorzaakt. Ford kan echter niet garanderen dat FordPass altijd veilig, beveiligd en vrij van fouten, virussen en andere schadelijke programma's is.

Ford zal alle diensten die het bedrijf direct aan je levert, met gepaste vakkundigheid en zorg verlenen.

Ford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade dat/die voortvloeit uit niet-naleving van de Algemene Voorwaarden door jou.

Ford is niet aansprakelijk voor diensten die in het kader van een afzonderlijke overeenkomst door een derde partij aan je worden geleverd.

Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst die direct door ons wordt verleend ("algemene voorwaarden van Ford"), zal Ford alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die je lijdt het resultaat is van niet-naleving door ons van de verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden van Ford met betrekking tot het gebruik van de app of diensten. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van FordPass en/of de diensten, uit.

Ford kan niet garanderen dat FordPass en/of de diensten ononderbroken en altijd volledig bruikbaar zullen zijn en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of een vertraagde nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden van Ford indien een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Onder deze omstandigheden hebben we recht op een redelijke verlenging van de termijn voor nakoming van onze verplichtingen. Ford behoudt zich ook het recht voor de app naar eigen goeddunken te wijzigen. Behalve in de elders in deze voorwaarden beschreven situaties aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien delen van de app of de door ons verleende diensten niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

Je gaat ermee akkoord deze app en de diensten voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en de app of de diensten niet voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop te gebruiken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die je lijdt als je de FordPass niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen alleen aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren als gevolg van de schending.

Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Ford voor het volgende beperken:

1.   overlijden of persoonlijk letsel te wijten aanFord;

2.  bedrog of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

3.  elke andere aansprakelijkheid die op basis van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

 

12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van het land waar jij woonachtig bent op het moment dat deze overeenkomst wordt gesloten van toepassing.

 

13. Herroepingsrecht

Naast uw mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen zoals bepaald in hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden, beschikt u ook over een wettelijk herroepingsrecht. Deze rubriek geeft u hieronder de informatie m.b.t. dat recht en de uitoefeningsvoorwaarden ervan. Dit bevat ook een modelformulier dat u kan gebruiken om beroep te doen op uw herroepingsrecht. Gelieve te noteren dat de bepalingen over terugbetalingen enkel van toepassing zijn indien wij van u een betaling hebben ontvangen.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om zich terug te trekken van deze overeenkomst zonder motivering binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn loopt af 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is afgesloten.

Om beroep te doen op uw herroepingsrecht, dient u uw beslissing te melden (per telefoon: +32 (0)2.700.6776 of per email : custfobe@ford.com) door een duidelijke verklaring (voorbeeld per brief, fax of email).U kan het model hieronder gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Opdat de termijn gerespecteerd zou zijn, volstaat het dat u uw communicatie m.b.t. de herroeping verstuurd voor afloop van de termijn.

Effecten van de herroeping

Indien u onze overeenkomst herroept, betalen wij u de ontvangen betalingen terug, inclusief leveringskost (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze van leveringswijze die duurder is dan de standaard door ons aangeboden leveringswijze), zonder excessieve vertraging en in ieder geval binnen de 14 dagen vanaf onze kennisnamen van uw herroeping. Wij gaan over tot terugbetaling via dezelfde betalingswijze als degene die u gebruikt hebt voor de initiële transactie, behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zal de terugbetaling geen kosten voor u meebrengen.

Indien u verzocht heeft om de dienstprestatie reeds te laten aanvatten voor afloop van de herroepingstermijn, dient u ons een proportioneel bedrag te betalen voor hetgeen aan u geleverd is tot op het moment dat u een beroep hebt gedaan op uw herroepingsrecht m.b.t. de overeenkomst, voor alle diensten.

Modelformulier herroepingsrecht

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

-        Aan  Ford Motor Company (Belgium) NV,  Hunderenveldlaan 10,  1082 Brussel, België, E-mail custfobe@ford.com

-        Ik/wij (*) meldt/melden (*) hierbij mijn/onze(*) herroeping van de overeenkomst van dienstverlening volgens

-        bestelling op (*)

-        Naam van de consument(en) :

-        Adres van de consument(en) :

-        Handtekening van de consument(en)  (enkel in dien verzonden per post),

-        Datum

 

14. Abonnementen

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Via het Ford Mobility Subscription Platform (“Abonnementplatform”) kunt u een abonnement nemen op de Live Traffic service ("Abonnement") van Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS ("FSM"). Uw Abonnement loopt door totdat het door u of door ons wordt opgezegd (zie paragraaf 3 hieronder).

1.2De Live Traffic dienst geleverd namens FSM wordt geëxploiteerd door HERE Global B.V., waarvan de hoofdvestiging zich bevindt op Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland ("HERE").

1.3 Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk ander overeengekomen zijn deze Abonnementsvoorwaarde van toepassing op elk Abonnement.In aanvulling op deze Abonnementsvoorwaarden zijn de volgende HERE-voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Live Traffic-dienst. In geval van afwijkingen zullen de Abonnementsvoorwaarden prevaleren:

https://legal.here.com/be-nl/terms 
https://legal.here.com/be-nl/privacy/policy

We worden bijgestaan door Teletrac Navman (UK) Ltd bij het verstrekken van de SVS. Teletrac Navman (UK) Ltd exploiteert het callcenter dat het terugvinden van uw voertuig ondersteunt. 

1.4 FSM behoudt zich het recht voor om de Abonnementsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

1.5 De Abonnementsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via (XXX)

1.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze Abonnementsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Abonnementsvoorwaarden, de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen zullen hierdoor niet worden aangetast.

2. BESTELPROCES EN BETALINGEN

2.1 Om een Abonnement te nemen moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

2.2 Uw bestelling is een aanbod om een Abonnement bij FSM te nemen. Wanneer u een bestelling plaatst, moeten de volgende stappen worden doorlopen voordat er een overeenkomst voor het aangaan van een Abonnement ('Contract') tussen u en FSM tot stand komt:

(i) Bestellen: u plaatst uw bestelling door op 'Nu betalen' te drukken aan het einde van het uitchecken en uw betalingsgegevens aan ons door te geven.

(ii) Controle van bestelling: Voordat u uw bestelling plaatst, geeft het afrekenproces u de mogelijkheid om uw selectie te bekijken en, indien nodig, te wijzigen en/of eventuele fouten in uw bestelinformatie te corrigeren. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces na te lezen en te controleren.

(iii) Aanvaarden van de Abonnementsvoorwaarden: U zult gevraagd worden om met een klik te bevestigen dat u de Abonnementsvoorwaarden aanvaardt. Gelieve deze aandachtig door te nemen. Als u niet akkoord wenst te gaan met de inhoud van de Abonnementsvoorwaarden en/of hierdoor niet gebonden wenst te zijn, plaats dan geen bestelling. Wij raden u aan steeds een kopie van de Abonnementsvoorwaarden te bewaren.

(iv) Bevestiging van uw bestelling: Zodra u uw bestelling heeft voltooid, zult u een bevestiging op het scherm zien dat uw bestelling is geplaatst. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is aanvaard. De aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden zoals beschreven in paragraaf 2.2(v) hieronder.

(v) Aanvaarding van uw bestelling: Het Contract komt pas tot stand en is definitief na aanvaarding van uw bestelling door FSM. De aanvaarding van uw bestelling door FSM zal u ter kennis worden gebracht per e-mail ('Bevestiging van bestelling'). Indien FSM uw bestelling niet kan aanvaarden, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

2.3 Als onderdeel van het afrekenproces zullen de maandelijkse abonnementskosten voor het Abonnement ("Abonnementskosten") en het maandelijkse factureringsschema ("Factureringsschema") worden weergegeven.

U gaat ermee akkoord de Abonnementskosten aan FSM te betalen in overeenstemming met het Factureringsschema met behulp van de Ford Pay Wallet. Als gevolg hiervan machtigt u FSM om uw geselecteerde betaalkaart in rekening te brengen voor de Abonnementskosten in overeenstemming met het Factureringsschema. De Abonnementskosten en de machtiging voor facturering blijven gelden totdat uw Abonnement wordt opgezegd (zoals uiteengezet in paragraaf 3 hieronder). Wanneer de betaling via een kredietkaart geschiedt, dan zullen de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing zijn. FSM is geen partij in de relatie tussen u en/of de kaarthouder en de kaartuitgever. FSM is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank en/of kaartuitgever.

Raadpleeg ook de Ford Pay Wallet-voorwaarden en het Privacybeleid onderaan dit document.

3. OPZEGGING

3.1 Herroeping

3.1.1 Op grond van het artikel VI.47 WER heeft u het recht om uw Abonnement binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn duurt 14 kalenderdagen, beginnend op de dag na de dag waarop u uw Bevestiging van bestelling ontvangt ("Herroepingsperiode").

3.1.2 Om gebruik te maken van het recht om te herroepen, dient u FSM op de hoogte te stellen van uw beslissing om uw Abonnement te herroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail of per post conform de gegevens opgenomen in artikel 3.1.3.

Uw schrijven dient volgende elementen te bevatten: uw naam, adres, details van de bestelling die u wenst te herroepen, uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt het model van het herroepingsformulier in bijlage 1 gebruiken, maar dit is niet verplicht.

3.1.3 Om FSM op de hoogte te stellen van uw beslissing om te herroepen, kunt u contact opnemen via  

-      e-mail: FPBEL@ford.com;

-      per post: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS.

3.1.4 Indien u uw abonnement wenst te herroepen kunt u ook een elektronisch herroepingsverzoek indienen via uw Ford-account:

         i.            Log in op uw account op https://www.nl.ford.be/ford-account

       ii.            Selecteer uw voertuig in de keuzelijst aan de rechterbovenzijde en selecteer vervolgens de tegel Abonnementen. U zult een lijst van actieve abonnementen zien op basis van uw VIN (Vehicle Identification Number).

     iii.            Zoek het abonnement dat u wilt opzeggen en klik op 'Beheren'.

     iv.            Selecteer Abonnement opzeggen op de pagina met abonnementsgegevens. Wij zullen u per e-mail onmiddellijk een bevestiging van uw opzeggingsverzoek sturen.

3.1.5 Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het recht tot herroeping verzendt voordat de opzeggingstermijn is verstreken.

3.1.6 Indien u uw Abonnement overeenkomstig dit artikel 3 herroept, vergoeden wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen. Wij doen de terugbetaling zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om uw Abonnement te herroepen.

3.1.7 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zullen er geen kosten verbonden zijn aan de terugbetaling.

3.2 Opzegging van uw kant - na de 14 dagen durende herroepingstermijn

Als de 14 dagen durende herroepingstermijn is verstreken, kunt u ook elektronisch een opzeggingsverzoek indienen via uw Ford-account:

         i.            Log in op uw account op https://www.nl.ford.be/ford-account

       ii.            Selecteer uw voertuig in de keuzelijst aan de rechterbovenzijde en selecteer vervolgens de tegel Abonnementen. U zult een lijst van actieve abonnementen zien op basis van uw VIN (Vehicle Identification Number).

     iii.            Zoek het abonnement dat u wilt opzeggen en klik op 'Beheren'.

     iv.            Selecteer Abonnement opzeggen op de pagina met abonnementsgegevens. Wij zullen u per e-mail onmiddellijk een bevestiging van uw opzeggingsverzoek sturen.

Wij zullen de betaalde Abonnementskosten pro rata terugbetalen (op basis van uw gebruik van het Abonnement tot aan de datum van opzegging). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Wij zullen de terugbetalingen zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging verwerken.

3.3 Opzegging van onze kant

Wij kunnen het Abonnement te allen tijde beëindigen, of uw toegang tot het Abonnement geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten (in redelijkheid) door middel van een schriftelijke kennisgeving (inclusief per e-mail aan uw huidige geregistreerde e-mailadres) om redenen die onder meer (maar niet beperkt tot) het volgende omvatten:

a)       u betaalt de Abonnementskost niet op de vervaldatum volgens het Factureringsschema;

b)      u maakt een ernstige of aanhoudende inbreuk op een voorwaarde die u niet kunt verhelpen (indien herstelbaar) binnen 5 dagen na de betekening van de schriftelijke kennisgeving waarin u daartoe wordt verplicht;

c)       omstandigheden waarin (naar onze redelijke mening) een dergelijk optreden een geïdentificeerd risico beperkt of voorkomt dat het Abonnement of het Abonnementsplatform door u wordt misbruikt, gemanipuleerd of op andere wijze wordt ondermijnd; of

d)      waar we besluiten om geen diensten meer aan te bieden via FordPass.

Wij zullen de betaalde Abonnementskosten pro rata terugbetalen (op basis van uw gebruik van het Abonnement tot aan de datum van opzegging). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Wij zullen de terugbetalingen zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging verwerken.

4 Intellectuele eigendom

De goederen, diensten en de inhoud en alle onderdelen van en/of alle elementen verbonden aan de Live traffic service van FSM (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.) die toebehoren aan FSM, haar toeleveranciers of andere rechthebbende derden die het gebruik ervan aan FSM hebben toegestaan.

Het is verboden gebruik te maken van-, wijzigingen aan te brengen aan-, het reproduceren van of het op enige wijze kopiëren/reproduceren, publiceren, verdelen,… van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSM. De levering van diensten door FSM houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in.

In het bijzonder blijft de door FSM aangeboden applicatie uitsluitend eigendom van FSM. Er wordt u enkel een persoonlijk, tijdelijk en niet-exclusief gebruiksrecht toegestaan, welke u onder geen enkele vorm kan overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bezwarende noch ten kosteloze titel.

5 AANSPRAKELIJKHEID

FSM zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat het Abonnement veilig kan worden gebruikt en te voorkomen dat het schade aan uw apparaat of aan andere op uw apparaat opgeslagen digitale inhoud veroorzaakt. FSM kan echter niet garanderen dat het Abonnement veilig, beveiligd of vrij van bugs of virussen of andere schadelijke programma's is.

FSM zal het Abonnement met gepaste vakkundigheid en zorg aan u verstrekken. FSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw schending van deze Voorwaarden.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Abonnementsvoorwaarden of andere voorwaarden die op het Abonnement van toepassing zijn ("Ford-voorwaarden"), is FSM jegens u slechts aansprakelijk voor zover enig verlies of enige schade die u lijdt het gevolg is van het niet nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van de Ford-voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Abonnementenplatform of het Abonnement, en sluiten wij anderszins alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden, expliciet of impliciet, uit die op het gebruik van het Abonnement van toepassing zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt elke aansprakelijkheid in hoofde van FSM voor enige indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,… die zou zonder daartoe beperkt te zijn, voortvloeit uit – of verbonden is aan - de Abonnementsvoorwaarden en/of Ford-voorwaarden volledig uitgesloten.

FSM kan niet garanderen dat het Abonnement te allen tijde ononderbroken en in een volledig operationele toestand beschikbaar zal zijn en is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Abonnementsoorwaarden indien deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen. In deze omstandigheden heeft FSM recht op een redelijke verlenging van de termijn voor het nakomen van haar verplichtingen. FSM behoudt ook het recht om het Abonnementsplatform naar eigen goeddunken te wijzigen. Behalve in de elders in deze voorwaarden beschreven situaties aanvaardt FSM geen aansprakelijkheid indien delen van het Abonnementsplatform of het door FSM verstrekte Abonnement niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

U stemt ermee in het Abonnementenplatform en het Abonnement te gebruiken voor persoonlijk gebruik en u zult het Abonnementenplatform en het Abonnement niet gebruiken voor commerciële, zakelijke of verkoopdoeleinden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u lijdt als u het Abonnementsplatform niet als consument gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: FSM kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor de schade die redelijkerwijs te voorzien is als gevolg van de inbreuk.

Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van FSM voor:

(a) overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid van FSM;

(b) fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

(c) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

6.CONTACT en klachten

Voor vragen en/of eventuele klachte, neem zo snel mogelijk contact met FSM.

FSM tracht steeds binnen XXX uw vragen en eventuele klachten te behandelen :

E-mail: FPBEL@ford.com

Telefoon: +32 24822795

Contactadres: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Abonnementsvoorwaarden is het lokale recht van uw land van verblijf van toepassing ten tijde van het afsluiten van deze Abonnementsvoorwaarden.

8. PRIVACYBELEID

Raadpleeg het Privacybeleid voor klanten van Ford Mobility: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/nl_be/privacy.html

 

BIJLAGE 1

Model opzeggingsformulier

(Vul dit formulier volledig in en stuur het terug als u uw abonnement wilt opzeggen. Zie paragraaf 3 hierboven voor meer informatie over de vraag of dit opzeggingsrecht op u van toepassing is.

Aan: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

Ik meld hierbij dat ik mijn contract voor het volgende Abonnement opzeg.

Bestelnummer: [bestelnummer invullen]

Besteld op: [datum invullen waarop u het abonnement kocht]

Naam van klant: [naam invullen]

Adres van klant: [adres invullen]

Telefoonnummer van klant: [telefoonnummer invullen]

E-mailadres van klant: [e-mailadres invullen]

Handtekening van de klant (alleen als het gaat om een papieren versie van dit formulier):

______________________

Datum:

______________________

 

15. BlueOval™ Charge Network

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van oplaadabonnementen en -diensten voor elektrische voertuigen (“Diensten”) die beschikbaar worden gesteld via het BlueOval™ Charge Network (“Oplaadnetwerk”) voor uw elektrische Ford Mustang Mach E-voertuig (“Voertuig”). Via het oplaadnetwerk en de services heeft u toegang tot oplaadstations voor elektrische voertuigen ("Oplaadstations”), zodat u uw Voertuig kunt opladen.

Onder deze Voorwaarden worden de Diensten geleverd door Ford Smart Mobility U.K. Limited; Statutaire zetel: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS; BTW-nummer in het Verenigd Koninkrijk: Gb 246 4257 57; ingeschreven bij Companies House onder nummer 11099683 (hierna “FSM”, “wij”, "ons”).

Deze Voorwaarden wijzigen geenszins de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u mogelijk hebt met ons of met andere Ford-bedrijven. Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over het Oplaadnetwerk en de Diensten.  Door het Oplaadnetwerk te gebruiken waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat eraan gebonden te zijn. 

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (wanneer wij dit, wegens gegronde redenen, noodzakelijk achten, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of op grond van de wet- en regelgeving, als we de reikwijdte van onze bestaande Diensten wijzigen of indien we nieuwe Diensten invoeren). We zullen u een redelijke voorafgaande kennisgeving (van ten minste 14 dagen) per e-mail of in app-bericht van de voorgestelde wijzigingen in de Voorwaarden verstrekken. Als u de wijzigingen niet wilt accepteren, kunt u stoppen met het gebruik van het Oplaadnetwerk en de Diensten. Zo niet, dan worden de wijzigingen geacht door u te zijn aanvaard als u de Diensten zonder bezwaar na de opgegeven opzegtermijn bent blijven gebruiken.

2. ABONNEMENTEN

U moet een geldig abonnement hebben om toegang te krijgen tot het Oplaadnetwerk en de Diensten te kunnen gebruiken (“Oplaadabonnement”).  

U ontvangt een proefabonnement voor toegang tot Oplaadstations in het Oplaadnetwerk voor de volgende beperkte perioden:

(i)                  voor Ionity Oplaadstations, een proefabonnement van één jaar vanaf de datum van de eerste registratie van uw Voertuig; en

(ii)                voor Oplaadstations in het New Motion-netwerk, een proefabonnement van vijf jaar vanaf de datum van de eerste registratie van uw Voertuig,

(samen, het “Proefabonnement”). Tijdens het Proefabonnement bent u volledig verantwoordelijk voor het betalen van alle verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Oplaadstations om uw Voertuig op te laden.

Na het Proefabonnement zult u abonnementskosten moeten betalen om toegang tot het Oplaadnetwerk te kunnen blijven hebben. U zult meer informatie ontvangen over de beschikbare abonnementspakketten voordat uw Proefabonnement verloopt.

Toegang tot het Oplaadnetwerk vervalt als: (i) u geen Oplaadabonnement koopt nadat het Proefabonnement verloopt via uw FordPass account; of (ii) verandering in voertuigeigendom leidt tot verwijdering van het chassisnummer van uw FordPass-account. 

3. AANKOOP VAN IONITY-LAADABONNEMENTEN

1. Na het verstrijken van het Proefabonnement kunt u een abonnement van 12-maanden aanschaffen om toegang te krijgen tot Ionity-oplaadstations (""Ionity-Laadabonnement"")."

2. Om een Ionity-laadabonnement te kopen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. "

3. Uw bestelling is een aanbod om een Ionity-laadabonnement van ons te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst, moeten de volgende stappen plaatsvinden voordat een contract voor de verkoop van een Ionity-laadabonnement (""Contract"") tot stand komt tussen ons met betrekking tot uw bestelling:"

"a. Bestellen: u plaatst uw bestelling door aan het einde van het betalingsproces op de knop Betaling bevestigen"" te drukken en uw betalingsgegevens aan ons door te geven."

"b. Bestelling nakijken: Alvorens uw bestelling te plaatsen, biedt het afrekenproces u de gelegenheid uw keuze na te kijken en, indien nodig, te wijzigen en/of eventuele fouten in uw bestelinformatie te verbeteren. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces te lezen en na te kijken."

"c. Onze voorwaarden aanvaarden: U wordt gevraagd om te bevestigen dat u instemt met onze voorwaarden. Indien u niet gebonden wenst te zijn door wat u leest, moet u geen bestelling plaatsen."

"d. Bevestiging van uw bestelling: Zodra u uw bestelgegevens hebt doorgegeven, krijgt u op het scherm een bevestiging te zien dat uw bestelling is geplaatst. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden zoals beschreven in punt 3.3(e) hieronder."

"e. Onze aanvaarding van uw bestelling: Wij zullen de aanvaarding van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen ter bevestiging (""Bestelbevestiging""). Het Contract tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u de Bestelbevestiging sturen. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen."

"f. Betaling: De te betalen prijs voor uw Ionity-laadabonnement zal zijn zoals uiteengezet tijdens het bestelproces. De prijs omvat de prijs van uw abonnement en de toepasselijke BTW. "

"g. Abonnementstermijn en verlenging: Zodra de Bestelbevestiging aan u is verzonden, is uw Ionity-laadabonnement 12 maanden geldig. Indien u uw Ionity-laadabonnement aan het einde van de periode van 12 maanden wenst te verlengen, moet u het volgende doen:

i. Navigeer op de website voor Ford-eigenaren naar uw persoonlijk dashboard (https://www.nl.ford.be/dashboard#/):

ii            Selecteer daar op het welkomstscherm de tegel Abonnementen.

iii           U zou nu een lijst moeten zien van alle actieve abonnementen op basis van uw chassisnummer.

iv.          Tik of klik op het abonnement uit de lijst dat u wilt verlengen, in dit geval het Ionity-laadabonnement.

v.           Volg de stappen in (a) tot en met (f) hierboven om uw Ionity-laadabonnement te verlengen."

4. Herroeping

a. Op grond van Art. VI.45 Wetboek Economisch Recht heeft u het recht om uw Ionity-laadabonnement binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te herroepen.  De herroepingsperiode loopt gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag nadat onze Overeenkomst met u tot stand is gekomen door de Bestelbevestiging.  (""Herroepingssperiode"")."

"b. Om het recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (Ford Smart Mobility U.K. Limited) op de hoogte stellen van uw beslissing om uw Ionity-laadabonnement te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld door middel van een e-mail of een brief per post, door ons te bellen etc), met inbegrip van de details van uw naam, geografisch adres, details van de bestelling die u wenst te annuleren, uw telefoonnummer en e-mailadres.  U kunt gebruik maken van het model-herroepingsformulier in bijlage 1 hieronder, maar het is niet verplicht.   "

"c. Om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om te herroepen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: fpbel@ford.com"

"d. U kunt ook elektronisch een herroepingsverzoek indienen via FordPass AppLink:

i.            Navigeer op de website voor Ford-eigenaren naar uw persoonlijk dashboard (https://www.nl.ford.be/dashboard#/):

ii            Selecteer de tegel Abonnementen op uw online dashboard.

iii           U zou nu een lijst moeten zien van alle actieve abonnementen op basis van uw chassisnummer.

iv.          Tik of klik op het abonnement uit de lijst dat u wilt herroepen, in dit geval het Ionity-laadabonnement.

v.           Selecteer Abonnement herroepen op de pagina met abonnementsgegevens. Wij sturen u onverwijld per e-mail een bevestiging van uw herroepingsverzoek."

"e.         Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken."

"f.          Als u uw herroepingsrecht m.b.t. het Ionity-laadabonnement inroept in overeenstemming met deze paragraaf 4, zullen wij een pro-rata restitutie van uw aankoopprijs verstrekken (op basis van uw gebruik van het Ionity-laadabonnement tot de datum van annulering). Wij zullen de terugbetaling doen zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw besluit om uw Ionity-laadabonnement te herroepen. "

"g.         Wij verrichten uw terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd voor de terugbetaling. In elk geval worden u geen kosten aangerekend als gevolg van de terugbetaling. "

"h.         Indien u uw Ionity-laadabonnement wenst te annuleren na afloop van de Herroepingsperiode, kunt u dit doen in overeenstemming met artikel 10.

4. NOODZAKELIJKE TECHNISCHE VEREISTEN

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u beschikken over: (i) een geldig FordPass-account; (ii) een actief Oplaadabonnement via uw FordPass account; en (iii) een in aanmerking komend Ford-voertuig met de vereiste oplaadmogelijkheid voor elektrische voertuigen om het BlueOval  Oplaadnetwerk te gebruiken (momenteel is dit beperkt tot de elektrische Ford Mach E).

Raadpleeg het gedeelte 'Systeemvereisten' van de FordPass-voorwaarden voor de noodzakelijke technische vereisten voor FordPass.  

5. OPLAADSESSIES

Bij het opladen van uw Voertuig betaalt u sessiekosten, oplaadkosten en eventueel ook stilstandkosten (samen de “Oplaadkosten”). Sessiekosten zijn de vaste algemene kosten die bij elke oplaadbeurt worden aangerekend. Oplaadkosten zijn de kosten van het opladen van elektriciteit via de laadpaal en zijn afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgeladen. Stilstandkosten zijn de kosten verbonden aan het (eventuele) feit dat uw Voertuig blijft staan op een Oplaasdtation nadat uw oplaadsessie is verlopen, waardoor de laadpaal geblokkeerd is voor andere gebruikers.

Alle Oplaadkosten zijn door u verschuldigd aan FSM.

De tarieven die worden gebruikt om de oplaadkosten te berekenen, worden beschikbaar gesteld via de FordPass-app en uw SYNC-systeem in het Voertuig. De tarieven worden ofwel uitgedrukt als: (i) een prijs per minuut of (ii) een prijs per kilowattuur. De individuele tarieven verschillen per Oplaadstation. Wanneer kosten voor stilstaan en sessiekosten in rekening worden gebracht, kan FSM een verhoging van 10% toepassen.

U gaat ermee akkoord FSM te betalen voor alle Oplaadkosten met behulp van de standaardbetaalkaart in uw Ford Pay Wallet. Als gevolg hiervan machtigt u FSM om automatisch uw standaardbetaalkaart in rekening te brengen na elke voltooide oplaadsessie voor de verschuldigde Oplaadkosten. Deze factureringsautorisatie loopt door tot het moment dat uw Oplaadabonnement verloopt of geannuleerd wordt (zoals hieronder uiteengezet in paragraaf 2 en 9). Raadpleeg voor meer informatie over de Ford Pay Wallet ook de Ford Pay-betalingsvoorwaarden (te vinden in paragraaf 16 van de FordPass-voorwaarden).

Als u vragen hebt over een in rekening gebracht bedrag, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Als u bijvoorbeeld oplaadt aan € 1 per kilowattuur en 75 kilowatt energie verbruikt, wordt naar schatting € 75 in rekening gebracht. We geven dit als voorbeeld om u te helpen begrijpen hoe Oplaadkosten worden berekend. Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens als u vragen hebt.

6. MISLUKTE BETALINGEN & HERSTEL

De betaling kan mislukken nadat u een oplaadsessie hebt voltooid en het Oplaadstation hebt verlaten.  Betalingstransacties kunnen worden vertraagd en uw betaalmethode kan worden geweigerd.  In het geval van een dergelijke storing en indien de standaardbetaalkaart in uw Ford Pay Wallet wordt geweigerd voor betaling, wordt uw mogelijkheid om verdere aankopen te doen en Oplaadsessies te starten automatisch opgeschort.  Er is geen aflossingsvrije periode voor opschorting van het account. Het is uw verantwoordelijkheid om alle openstaande saldi die aan uw FordPass-account zijn gekoppeld, te vereffenen.

U moet het volledige saldo van alle openstaande kosten betalen om de toegang tot de Diensten te hervatten. De betaling van een eventueel openstaand saldo en de verzoeken om herstel moeten door u worden geïnitieerd. Neem contact op met het betaalkaartbedrijf om eventuele kaart-gerelateerde problemen op te lossen en probeer vervolgens de betaling opnieuw uit te voeren.

7. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

a) U dient de instructies die op of in de buurt van het Oplaadstation worden weergegeven, op te volgen.  Deze instructies kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Gelieve dus de instructies te volgen die worden weergegeven op het moment dat u het Oplaadstation gebruikt.

b) De Gebruikershandleiding voor uw Voertuig beschrijft hoe u uw Voertuig kunt opladen. U dient uw voertuig op te laden volgens de richtlijnen in de Gebruikershandleiding.

c) De Oplaadstations mogen niet gebruikt worden op een manier die het Oplaadstation, u, een andere persoon, uw Voertuig of het voertuig van een andere persoon, in gevaar brengt of op een manier die risico's met zich meebrengt.

d) Als de FordPass-accounthouder bent u (en niet een andere voertuiggebruiker) degene die uw Voertuig dient aan  te sluiten op het Oplaadstation en alle oplaadsessies te voltooien.  U kan eventueel wel m.b.t. uw Voertuig de toegang tot het Oplaadnetwerk doorgegeven aan andere FordPass gebruiker, die u eerder toegang verschafte tot het Voertuig, maar de aanrekening van de kosten gebeurt uitsluitend op rekening van de FordPass accounthouder (hoofdgebruiker) op wiens naam het Oplaadabonnement geregistreerd staat.

e) U erkent dat de Oplaadstations mogelijk niet onder toezicht staan en dat u de nodige zorg en aandacht zult besteden aan het gebruik ervan (met inbegrip van het volgen van de instructies op het scherm).

f) Wanneer u een van de Oplaadstations van het Oplaadnetwerk gebruikt, stemt u ermee in het gebied rond het Oplaadstation schoon en netjes te houden en te voldoen aan elk redelijk verzoek van de eigenaar/exploitant van het Oplaadstation wanneer u dat Oplaadstation gebruikt, inclusief elk verzoek om uw toegang tot het Oplaadstation onmiddellijk op te schorten, te wijzigen of te beperken.

g) U dient gehoor te geven aan elk redelijk verzoek dat wij of de eigenaar/exploitant aan u doen wanneer u gebruik maakt van een van de Oplaadstations in het Oplaadnetwerk.

h) U dient FSM te voorzien van volledige en nauwkeurige contactinformatie, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U dient deze informatie zo snel mogelijk bij te werken als deze verandert. Als de contactgegevens die u hebt verstrekt onjuist of frauduleus zijn, behoudt FSM zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst te beëindigen in aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen.

8. OPLAADNETWERK

De Oplaadstations in het Oplaadnetwerk zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door externe exploitanten. Deze exploitanten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun Oplaadstations. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als er defecten zijn of als u problemen hebt met een Oplaadstation.

FSM kan worden verplicht om de omvang en dekking van het Oplaadnetwerk van tijd tot tijd te wijzigen, wat kan inhouden dat de toegang tot afzonderlijke Oplaadstations in het Oplaadnetwerk wordt opgeschort of verwijderd.  Het actuele Oplaadnetwerk wordt weergegeven op het platform waaraan het FordPass locator systeem gekoppeld is.

Europese dekking: via uw Ford Pass-account hebt u mogelijk toegang tot Oplaadstations in andere Europese landen, buiten uw thuislocatie. Voor meer informatie over de dekking via het Oplaadnetwerk, raadpleeg de FordPass-app. 

Dienst van derden: het Oplaadnetwerk en/of de Diensten kunnen diensten integreren of omvatten die geen eigendom zijn van, niet worden geleverd door of niet onder zeggenschap staan van ons (“Dienst van derden”).  We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van een Dienst van derden. Daarnaast zullen en kunnen we de inhoud van een Dienst van derden niet wijzigen of bewerken. U moet altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke Dienst van derden lezen voordat u deze gebruikt. U erkent dat bepaalde externe leveranciers van ondersteunende software, hardware of diensten uw toestemming kunnen vereisen voor aanvullende of verschillende licentie- of andere voorwaarden voorafgaand aan uw gebruik van of toegang tot dergelijke software, hardware of diensten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

FSM zal alle diensten die het bedrijf direct aan uw levert, met gepaste vakkundigheid en zorg verlenen. FSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw schending van deze Voorwaarden. FSM is niet aansprakelijk voor diensten die in het kader van een afzonderlijke overeenkomst door een derde partij aan u worden geleverd.

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op een Dienst die direct door ons wordt verleend ("Algemene Voorwaarden van Ford"), zal FSM alleen aansprakelijk zijn in de mate waarin het verlies dat of de schade die u lijdt het directe resultaat is van niet-naleving door ons van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden van Ford met betrekking tot het gebruik van de Diensten. We sluiten alle andere bepalingen, garanties, verklaringen en andere voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten, uit.

FSM kan niet garanderen dat de Diensten ononderbroken en altijd volledig bruikbaar zullen zijn en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of een vertraagde nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden indien een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. In deze omstandigheden hebben wij recht op een redelijke verlenging van de termijn voor het nakomen van onze verplichtingen. FSM behoudt zich ook het recht voor de Diensten te wijzigen om verbeteringen aan te brengen (in dat geval stellen wij u hiervan 14 dagen van tevoren op de hoogte). Behalve in de elders in deze Voorwaarden beschreven situaties, aanvaarden we geen aansprakelijkheid indien de door ons verleende Diensten niet beschikbaar zijn of op welke manier dan ook worden gewijzigd.

U stemt ermee in de Diensten voor persoonlijke doeleinden te zullen gebruiken.

Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor eventuele indirecte en/of gevolgschade (zoals vb. verlies van inkomsten, winstderving, imagoschade, onrechtstreekse kosten, …).

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen alleen aansprakelijk worden gehouden voor de schade die redelijkerwijs te voorzien is als gevolg van de inbreuk op de Voorwaarden door ons.

Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van FSM voor het volgende:

1. overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid van FSM;

2. fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

3. elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

10. TERMIJN

Deze overeenkomst zal van kracht blijven totdat deze door u of door ons wordt opgezegd. U kunt deze overeenkomst op elk willekeurig moment, om welke reden dan ook beëindigen door ons schriftelijk (inclusief per e-mail) te laten weten dat u deze overeenkomst wilt opzeggen. U moet u ons dan onmiddellijk alle openstaande bedragen betalen (bijvoorbeeld voor voltooide maar nog niet betaalde oplaadsessies). 

Wij mogen deze overeenkomst te allen tijde (redelijk handelend) beëindigen of uw toegang tot alle of een deel van de Diensten tijdelijk opschorten om de volgende redenen:

1. u voldoet niet aan een betalingsverplichting voor de Diensten (inclusief een oplaadsessie);

2. u maakt een ernstige of aanhoudende inbreuk op een voorwaarde en die inbreuk is niet hersteld (indien herstelbaar) binnen 14 dagen na de betekening van de schriftelijke kennisgeving waarin u daartoe wordt verplicht;

3. omstandigheden waarin (naar onze redelijke mening) een dergelijke actie een geïdentificeerd risico zal beperken of zal voorkomen dat de Diensten door u worden misbruikt, gemanipuleerd of op andere wijze wordt ondermijnd; of

4. wanneer we ophouden met het aanbieden van één van de of meerdere Diensten.

In deze gevallen zullen we u op de hoogte brengen, onder meer per e-mail naar uw huidige geregistreerde e-mailadres. In geval wij ophouden met het aanbieden van één van de of meerdere Diensten zullen wij u daar minstens 14 werkdagen op voorhand over informeren (indien mogelijk).

11. CONTACT

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u iets wilt bespreken:

Ford Smart Mobility U.K. Limited.

E-mail: [insert]

Telefoon: [insert]

Contactadres: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, Londen, Engeland, E20 3BS

Neem contact met ons op als u een klacht of claim met betrekking tot de Diensten wilt indienen. We doen er alles aan om binnen 14 dagen op uw klacht/claim te reageren.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eender welk geschil zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van de dwingende bepalingen van het lokale recht van uw land van verblijf van toepassing ten tijde van het afsluiten van deze Voorwaarden.

16. FordPay

FORDPAY BETALINGSVOORWAARDEN

 

In het kader van deze "Betalingsvoorwaarden" verwijst "Wij/We" of Ford naar FCE Bank Plc, een onderneming met maatschappelijke zetel te Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 00772784.

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de betalingsfuncties van de mobiele applicaties (App(s)) en websites van Ford, inclusief de FordPay-functie in de FordPas- app ("FordPay"), die u in staat stellen om aankopen te doen en te betalen voor goederen of diensten via uw opgeslagen Kaarten (zoals hieronder gedefinieerd). We verwijzen naar deze functies in het algemeen als de "Betalingsfuncties". De Betalingsfuncties worden onderhouden en beheerd door Ford of hun externe betalingsdienstaanbieders.

Door de FordPay-services te gebruiken:

·         gaat u akkoord met deze Betalingsvoorwaarden;

·         bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent en in staat bent een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan; en

·         machtigt u Ford om de geldigheid van uw Kaart te controleren en om uw kaartgegevens en uw Veiligheidsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verwerken en door te geven om transacties te vergemakkelijken zoals hieronder beschreven.

·         vrijwaart u Ford van elke aansprakelijkheid die voor haar zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de betalingsdienst door een persoon die niet over deze vereiste capaciteiten/bevoegdheden beschikt.

Wij kunnen deze Betalingsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij zullen u via de Apps of via e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Betalingsvoorwaarden. Wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing op de App of op een toekomstige datum die wij specificeren. Uw voortgezette gebruik van de App geeft aan dat u de gewijzigde Betalingsvoorwaarden accepteert. Indien u niet akkoord gaat met de Betalingsvoorwaarden of eventuele wijzigingen van de Betalingsvoorwaarden of -functies, dient u te stoppen met het gebruik van de Betalingsfuncties.

Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van de Betalingsfuncties bij te werken, te wijzigen of te beëindigen. Indien dit zich voordoet zullen wij u hiervan, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen. Betalingsfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens onderhoudsonderbrekingen en op andere momenten.

Accountregistratie

Om de Betalingsfuncties te gebruiken, moet u een geldige kredietkaart of debetkaart registreren die wij aanvaarden ("Kaart"). Ons registratieproces vraagt u om uw naam, adres, kredietkaart- of debetkaartnummer(s) en de bijbehorende informatie die nodig is om betalingen met de kaart te valideren en te verwerken (en die veiligheidsgegevens kunnen bevatten – zie hieronder). Alle informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, moet actueel, nauwkeurig en volledig zijn.

U machtigt Ford om te onderzoeken of uw Kaart geldig is, onder andere door het indienen van een verzoek tot machtiging tot betaling of een machtiging tot bijschrijving en/of debitering van een laag bedrag, in overeenstemming met de relevante regels van die Kaart, zoals de netwerkregels van uw debet-/kredietkaartnetwerk (bijv. Visa, MasterCard of American Express). Als wij voor uw Kaart een machtiging voor een laag bedrag indienen, wordt dit voor uw Kaart niet daadwerkelijk in rekening gebracht, en eventuele tijdelijke kosten die op uw rekening staan, zullen binnen enkele dagen verdwijnen.

 

 

Beveiligingsgegevens en verificatie van uw identiteit

Het is mogelijk dat u moet controleren of u de bevoegde beheerder van uw Kaart bent om Transacties te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn dat u beveiligingscodes, wachtwoorden, veiligheidsvragen en soortgelijke informatie instellen. In deze Betalingsvoorwaarden noemen we dit uw “Beveiligingsgegevens”. Zolang onze systemen uw identiteit hebben gecontroleerd door de Beveiligingsgegevens te verifiëren, gaan wij ervan uit dat wij met u te maken hebben en dat u ermee akkoord gaat dat wij informatie aan u bekendmaken en handelen naar aanleiding van een instructie zonder verdere bevestiging van uw kant.

U stemt ermee in:

·         om uw Beveiligingsgegevens met niemand te delen;

·         om uw Beveiligingsgegevens niet op te schrijven op een manier die door iemand anders begrepen kan worden;

·         om ervoor te zorgen dat niemand u ziet wanneer u een Betalingsfunctie gebruikt.

U moet ons zo snel mogelijk laten weten als:

·         iemand anders uw beveiligingsgegevens kent (of u vermoedt dat iemand ze kent);

·         u fouten of niet-geautoriseerde betalingen ziet met betrekking tot de Betalingsfuncties; of

·         u denkt dat iemand anders de Betalingsfuncties heeft gebruikt of geprobeerd te gebruiken.

We kunnen u vragen om uw Beveiligingsgegevens te wijzigen om operationele of veiligheidsredenen.

 

Hoe betalingen werken / Onze rol

Met de Betalingsfuncties kunt u betalingen verrichten met uw opgeslagen Kaart voor goederen en/of diensten die worden aangeboden door geselecteerde bedrijven/filialen van de Ford-groep of externe handelaars, waaronder Ford-verdelers ("Handelaar(s)").  De Betalingsfuncties maken gebruik van diensten en technologie die worden geleverd door externe betalingsdienstaanbieders en die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u een aankoop doet met behulp van de Betalingsfuncties ("Transacties"), de Transactie uitsluitend tussen u en de Handelaar is, die al dan niet Ford is, zoals gespecificeerd voor elke Transactie. U machtigt onze betalingsdienstaanbieders om de informatie die wordt gegenereerd in verband met Transacties te verzamelen, te analyseren en door te geven.  Transacties zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van uw Kaart en aan eventuele overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling. Wij noch Ford noch de Handelaars zijn partij in de relatie tussen de kaarthouder en de kaartuitgever.

Terugkerende betalingen

Indien een Handelaar u de mogelijkheid biedt om de Betalingsfuncties te gebruiken om terugkerende betalingen te doen op een maandelijkse of andere periodieke basis (zoals een abonnement voor een live traffic) ("Terugkerende Betalingen"), kunt u dit doen door de aanwijzingen te volgen en de gevraagde informatie te verstrekken. U machtigt de Handelaar om de door u geselecteerde Kaart in rekening te brengen volgens het opgegeven schema. Tenzij anders vermeld, gaan uw Terugkerende Betalingen en de betreffende facturatieautorisatie voor onbepaalde tijd door totdat u annuleert/opzegt conform de voorwaarden van de desbetreffende Handelaar.

Transactiebevestiging

Wanneer u een betaling doet via de Betalingsfuncties, zullen wij uw activiteit in FordPass-app updaten en u een transactiebevestiging via e-mail bezorgen op het door u opgegeven e-mailadres.

Terugbetalingen

In bepaalde gevallen kunt u recht hebben op een terugbetaling of een annulering met betrekking tot een Transactie. Elk verzoek tot terugbetaling en/of annulering van een Transactie is onderworpen aan het beleid van de desbetreffende Handelaar, uw overeenkomst met uw financiële instelling en/of uw rechten onder het toepasselijke recht. Wij zullen u op het moment van aankoop adviseren of u na het maken van een Transactie uit een Transactie kunt stappen en hoe u dit kunt doen.  Als u denkt dat u recht heeft op een terugbetaling met betrekking tot een Transactie, neem dan contact op met ons [Ford Guide team] via de volgende contactgegevens:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

Klantenservice

Wij bieden klantenservice voor problemen met betrekking tot de werking van de Betalingsfuncties: u kunt op de volgende manieren contact opnemen met het team van Ford Guide:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

Voor andere zaken – zoals de prijs van goederen en diensten, orderverwerking en -annulering, retourneren en terugbetalingen, productfunctionaliteit of technische ondersteuning – kunt u contact opnemen met de betreffende Handelaar. Neem voor vragen over uw Kaart contact op met uw financiële instelling.

Perioden van inactiviteit

Indien uit onze administratie blijkt dat u de Betalingsfuncties gedurende ten minste zes (6) maanden (of een andere periode die wij kunnen aangeven) niet hebt gebruikt, kunnen wij uw toegang tot de Betalingsfuncties uitschakelen.

Opschorting of beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de Betalingsfuncties op elk moment opschorten of beëindigen na u hiervan - voor zover mogelijk tijdig - op de hoogte te hebben gebracht. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij uw toegang tot de Betalingsfuncties ook opschorten indien (a) u deze Betalingsvoorwaarden hebt geschonden, (b) u een onaanvaardbaar frauderisico voor ons vormt, (c) u onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekt of zich anderszins schuldig maakt aan frauduleus of illegaal gedrag, of (d) wij verdachte activiteiten opmerken.

Gevolgen van beëindiging

Indien uw Betaalaccount om welke reden dan ook wordt beëindigd, stemt u ermee in (a) gebonden te blijven aan de Betalingsvoorwaarden en verantwoordelijk te blijven voor alle Transacties die u reeds via de Betalingsfuncties hebt verwerkt, (b) het gebruik van de Betalingsfuncties onmiddellijk te staken, en (c) dat wij ons het recht voorbehouden om in overeenstemming met het toepasselijke recht al uw informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen, te verwijderen.

Prijsvoorwaarden

De FordPay-functie is gratis voor de gebruikers.

Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

U kunt de Betalingsfuncties meestal op elk moment gebruiken, maar soms kunnen reparaties, updates en onderhoud aan onze systemen en die van onze leveranciers betekenen dat sommige functies langzamer zijn dan normaal en/of tijdelijk niet beschikbaar zijn. We zullen niet altijd in staat zijn om u te laten weten wanneer een Betalingsfunctie niet beschikbaar zal zijn en we zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van een dergelijke onbeschikbaarheid of wanneer de Betalingsfuncties niet goed werken om andere redenen buiten onze controle. Dit geldt ook wanneer er sprake is van het niet voltooien van Transacties in overeenstemming met uw instructies. Niets in deze Betalingsvoorwaarden zal (a) de aansprakelijkheid van Ford voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of andere gevallen waarin aansprakelijkheid volgens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, uitsluiten of beperken, of (b) afbreuk doen aan de rechten van de consument die door het toepasselijke recht worden toegekend.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht.

In geval van betwisting betreffende het bestaan, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Overeenkomst zijn de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.

Witwassen van geld en financiering van terrorisme

We kunnen informatie verzamelen en verifiëren met betrekking tot uw identiteit voordat we diensten aan u verlenen. We kunnen u op elk moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om ons hierbij te helpen, en u dient deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Wij zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen op grond van de toepasselijke regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en financiële misdrijven, en we kunnen de diensten die we aan u leveren op elk moment en zonder melding/verklaring opschorten of beëindigen als we ons zorgen maken over de risico's van het witwassen van geld en/of financiële misdrijven.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot de Betalingsfuncties, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

Privacybeleid

Wie zijn we

Met 'we/wij' of 'ons/onze' bedoelen we FCE Bank plc, een onderneming met maatschappelijke zetel te Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 00772784. ('Ford Credit' en 'FordPay'), die de 'verwerkingsverantwoordelijke' is voor de informatie in dit privacybeleid. Dat betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om te beslissen hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.
Als u contact met ons wilt opnemen, schrijf ons dan op FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE, of bel ons op +32 24822795. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpeurope@ford.com

De persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u zich registreert om de Ford Pay- en Wallet-services te gebruiken, waaronder naam, contactgegevens, adresgegevens, betaalkaartinformatie, marketingvoorkeuren, winkelvoorkeuren, bijvoorbeeld favorieten van boodschappenlijsten, informatie over leveringsmethoden en browserinformatie.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert om:

  • Uw account te beheren en u de mogelijkheid te geven om uw bestellingen te verwerken;
  • De betaling van uw bestellingen te verwerken;
  • U updates te geven over uw bestelstatus;
  • U te helpen bij uw vragen via ons contactcentrum;
  • Frauduleuze of verdachte activiteiten op uw account op te sporen om de beveiliging te garanderen.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens verwerken

De wettelijke gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

  • 'voor de uitvoering van een contract' met betrekking tot accountbeheer, het verwerken en voorzien van bestellingen en het verwerken van betalingen;
  • 'om te voldoen aan een wettelijke verplichting' voor fraudepreventie; en
  • ‘legitieme belangen’ met betrekking tot onze klantenservice

Met wie we uw persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere afdelingen van ons bedrijf (bijv. Ford Motor Company), met onze leveranciers of met de rechtbank indien vereist door de wet, of met een centrale of lokale overheid, een wettelijke of overheidsinstantie.

We kunnen uw gegevens ook delen met derden die betrokken zijn bij het verwerken van betalingen voor uw bestellingen.

Uw persoonsgegevens overdragen naar het buitenland

Uw persoonsgegevens worden veilig verwerkt binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ford Credit kan uw persoonsgegevens en informatie die over anderen is verzameld als onderdeel van uw aanvraag, overdragen aan groepsmaatschappijen en dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien we persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER moeten overdragen, dan vallen dergelijke persoonsgegevens onder bindende bedrijfsvoorschriften of contractuele regelingen zodat ze op de juiste manier worden verwerkt.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die we verwerken, voor welk doel of welke doeleinden dan ook, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Ford Credit baseert het bewaren van persoonsgegevens op wettelijke, regelgevende of contractuele verplichtingen.

Van zodra het bewaren van de persoonsgegevens aldus niet meer strikt noodzakelijk is, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te zien welke persoonsgegevens we in ons bezit hebben, om ons te vragen die met een andere partij te delen, om ons te vragen onjuiste of onvolledige gegevens bij te werken, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of om de verwerking ervan te beperken en/of om de persoonsgegevens te verwijderen en/of het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

Als u uw persoonsgegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die de verwerking van persoonsgegevens controleert:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

 

17. Contact met ons opnemen

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot FordPass, neem dan contact met ons op door op de volgende website de contactgegevens voor jouw locatie op te zoeken: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Je kunt de contactgegevens hieronder ook gebruiken voor vragen, opmerkingen op verzoeken met betrekking tot FordPass.

Telefoonnummer/e-mailadres

 

Contactadres

Ford Motor Company (Belgium) N.V.

Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel

Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles

fpbel@ford.com

Landenlijst Ford-entiteiten:

 

Naam

Adres

Ford Motor Company Limited

Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, VK.

Ford Motor Company (Belgium) nv/sa

Hunderenveldlaan 10, B-1082 Brussel, België

Ford Motor Company, s.r.o.

Karolinska 654/2, 18600 Praha 8, Tsjechië

Ford Motor Company A/S

Borupvang 5D-5E, DK -2750 Ballerup, Denemarken

Ford Central & Eastern European LLC

2000 Szentendre, Galamb József u. 3, Hongarije

Ford Romania S.A.

Craiova, 29 Strada Henry Ford 29 (1863 -1947), 200745, judeţul Dolj, Roemenië

Oy Ford Ab

Plaza Halo, Ayritie 24 (6e verdieping), 01510 Vantaa, Finland

Ford Motor Hellas S.A.I.C.

Akakion 39 & Monemvasias 25, Maroussi GR 151.25, Athene, Griekenland

Henry Ford & Son Ltd.

Elm Court, Boreenmanna Road, Cork, Ierland

Ford Nederland BV

Amsteldijk 216-217, 1079 LK Amsterdam, Nederland

Ford Lusitana SA

Avenida da Liberdade, No.249 – 6-7 Andares, 1250-143 Lissabon, Portugal

Ford Motor Company AB

Box 4023, 169 04 Solna, Zweden

Ford Motor Company (Switzerland) SA

Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, Zwitserland

Ford Motor Norge AS

Postboks 514, Lienga 2, 1414Trollasen, Noorwegen

Ford-Werke GmbH

Ford-Werke GmbH

NG/E 712

Henry-Ford-Straße 1, 50735 Keulen, Duitsland

FMC Automobiles, Ford France

SIREN 425 127 362 RCS Versailles

34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye

FORD ESPAÑA S.L.

C/ Caléndula 13,

Edificio Miniparc IV, 28109 Alcobendas,

Madrid / CIF. B-46066361, España

Ford Italia S.p.A.

Via Andrea Argoli, 54, 00143 – Rome

Ford Motor Company (Austria) GmbH

Hackinger Straße 5c, 1140 Wenen

Ford Polska Sp. z o.o.

 

ul. Taśmowa 7

 02-677 Warschau