Velg et annet land/språk

Vilkår for brukere av FordPass i Europa (Heretter Vilkår)

Version: 0.9

Vilkår

Versjon: mai 2023

Velkommen til FordPass, en smartere vei fra A til B! FordPass er en ny tjeneste som gir deg makt til nytekning om din reise. Ved hjelp av en samling med personlige, digitale og fysiske løsninger vil FordPass gi deg flere muligheter for mobilitet, slik at du kan dra lenger enn du trodde var mulig.

Før vi starter vil vi fortelle deg hvordan FordPass virker, du må også klikke på "Jeg godtar" for å akseptere våre Vilkår. Vennligst les dem nøye. Du kan benytte denne innholdsfortegnelsen for å bevege deg enkelt gjennom vilkårene:

1.   Generell informasjon

1.   FordPass-avtale

2.   Systemkrav

2.   Tjenester

1.   Min forhandler

2.   Mine biler

3.   FordPass-fordeler

4.   Parkering

5.   Drift

6. Ford Secure

3.   Ford-guider

4.   Veihjelp

5.   Vilkår

6.   Kjøretøy-sikkerhet

7.   Databeskyttelse og datasikkerhet

8.   Spesielle vilkår og materiale fra tredjepart

1.   Spesielle vilkår

2.   Materiale fra tredjepart

9.   Begrensede lisenser

10. Bemerkning om varemerke

11. Ansvar

12. Gjeldende lov

13. Abonnementer

14. BlueOval™ Charge Network

15. FordPay

16. Kontakt oss

 

1. Generell informasjon

Vilkårene styrer tilgangen og bruken av FordPass-appen ("FordPass") mellom den enkelte bruker av FordPass (heretter "deg") og Ford, i betydningen av den lokale Ford-enheten (heretter Ford, jfr. den vedlagte listen med Ford-enheter under) (heretter "Ford", "vi", "oss").

Vilkårene endrer ikke på vilkårene til enhver annen avtale du måtte ha med oss eller et annet Ford-selskap. 

Disse Vilkårene inneholder viktig informasjon om FordPass.

FordPass er en tjeneste som er avhengig av informasjon fra deg, din mobile enhet og ditt kjøretøy, slik som lokalisering og kjørekjennetegn, slik at vi kan gi deg god funksjonalitet og service, og kommunikasjon som er skreddersydd til dine interesser.

Vennligst les vår personvernerklæring https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/no_no/privacy.html for mer informasjon.

 

Ønsker du å beholde en kopi av disse vilkårene kan du besøke https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/no_no/terms.html og lagre eller skrive dem ut derfra. Vilkårene er også tilgjengelige i din kontoinformasjon i FordPass. En kopi av Vilkårene vil bli sendt deg i et varig format (f. eks. som en del av en e-post) ved din aksept av Vilkårene. Tilgangen og bruken av FordPass i henhold til Vilkårene er begrenset til Europa.

 

 

1.    FordPass-avtale

Ford tilbyr grunnleggende funksjoner og muliggjør tilgang til kjøretøy-relatert informasjon og tilleggstjenester i separate apper gjennom FordPass (heretter tjenester"). De tilgjengelige tjenestene, for deg er beskrevet i kapittel 2. Du må for å bruke FordPass innholdet og tjenestene registrere deg og godta disse vilkårene. Ved registrering i FordPass bruker du din epostadresse som innloggingsnavn sammen med et passord. Bruk av noen tjenester kan kreve inngåelse av separate kontrakter, og kan være underlagt egne kontraktsvilkår- og betingelser "(Særlige Vilkår"). Særlige vilkår gjelder i tilfellet i tillegg til disse vilkårene.

Bli med; ved å (klikke på feltet) og klikke på "Jeg godtar" aksepterer du vilkårene ved bruk av FordPass.

Vilkårene gjelder fra det tidspunkt du mottar en bekreftelse på e-post eller senest når du kan bruke tjenestene, fra da av har du inngått en avtale med oss.

Du må velge ditt hjemland når du registrerer deg i FordPass, og du må oppgi ditt for-og etternavn, din e-postadresse, og du må lage et eget passord. Du kan og legge inn ditt mobilnummer og et fasttelefonnummer og du kan velge å motta markedsføring fra oss.

Personlig informasjon som er nært knyttet til tjenesten blir samlet på en egen app-skjerm.

Vi vil endre disse vilkårene fra tid til annen (hvis vi tror, så langt vi rimelig kan bedømme) at det må gjøres (for eksempel av hensyn til sikkerhet, av rettslige grunner eller av hensyn til ny lovgivning, at vi endrer omfanget av våre tilgjengelige tjenester, eller ved introduksjon av nye tjenester). Øker vi omfanget av våre tilgjengelige tjenester, introduserer nye tjenester eller hvis de foreslåtte endringene er i din favør, anser vi endringene som godkjent av deg, hvis vi har gitt deg beskjed om de foreslåtte endringene og du fortsatt bruker FordPass uten innsigelser etter den datoen det er opplyst at endringene trer i kraft.

Når foreslåtte, nye vilkår reduserer tjenesten eller begrenser dine eksisterende rettigheter i henhold til vilkårene, gir vi forhåndsbeskjed i rimelig tid. Vi mener med det, fortrinnsvis mer enn to måneder før de foreslåtte endringene trer i kraft. Slikt varsel forutsetter at det praktisk, kan gjennomføres. Vi vil alltid melde fra om endringer i Vilkårene via e-post til din registrerte e-postadresse, og vi kan også melde fra til deg via push-meldinger. I slike meldinger vil vi også varsle når den foreslåtte endringen vil tre i kraft.

Ønsker du ikke å godta endringen i Vilkårene, kan du fritt og når som helst avslutte denne avtalen, jfr. Vilkårenes kapittel 5.

 

2.    Systemkrav

FordPass krever en kompatibel mobiltelefon eller håndholdt enhet, Internettilgang (hvor tredjepart kan kreve betaling), og programvare (hvor også tredjepart kan kreve betaling), og hvor det tidvis kan kreves oppdateringer og oppgraderinger. Kontakt din mobiltelefonleverandør for å innhente mer informasjon angående bruk og avgifter. For å unngå enhver misforståelse ber vi deg notere at vi ikke tilbyr mobilt telefonnettverk eller noen slike tjenester.

Ditt Ford-kjøretøy kan ha behov for et kompatibelt SYNC system i bilen for å få tilgang til enkelte FordPass-tjenester. Hvis ditt kjøretøy er utstyrt med SYNC, godtar du at vi kan oppdatere din SYNC-programvare i henhold til kjøretøy-programvarens sluttbrukeravtale End User License Agreement, (EULA) som er inntatt i brukerveilederen for ditt kjøretøy, eller som du på annen måte har mottatt fra oss. Din SYNC-programvare kan oppdateres gjennom FordPass, i tilfellet kan det påløpe avgifter for databruk.

Ikke alle funksjoner eller tjenester er tilgjengelige i alle markeder, og det kan være begrenset dekning. Dette avhenger blant annet av kapasiteten til ditt kjøretøy og din datamengde. Funksjonenes tilgjengelighet kan endre seg og er blant annet avhengig av din mobile enhet, ditt kjøretøy og Internettdekning. FordPass kan bli utilgjengelig eller avbrutt i perioder av ulike årsaker, som for eksempel miljø, topografiske forhold og datamengde.

Det er ditt ansvar å holde din FordPass-kontoinformasjon og passord hemmelig. Du er ansvarlig for enhver uautorisert aktivitet som skjer på din konto hvis du uforvarende eller bevisst har forårsaket uautorisert aktivitet. Du aksepterer å kontakte oss umiddelbart dersom det skjer uautorisert bruk av din konto eller passord.

Framgangsmåten for å avinstallere FordPass varierer med hvilken type enhet du har. For å avinstallere FordPass må du gå til innstillingene på din enhet, jfr. brukerveiledningen for din enhet for mer hjelp.

Vennligst se i kjøretøyets brukerveiledning dersom ditt kjøretøy har en innebygget enhet, for å finne ut hvordan du skrur av sendinger. Det kan kreve Master Reset i SYNC-innstillingene.

 

2. Tjenester

I framtiden kan vi komme til å utvide omfanget av tilgjengelige tjenester og/ eller legge til nye tjenester til FordPass. Nedenfor har vi gitt en detaljert beskrivelse av tjenestene som nå er tilgjengelige i FordPass, eller som vil bli tilgjengelige for deg i nær framtid. Vær imidlertid klar over at ikke alle tjenester er, eller vil bli, tilgjengelige i ditt land eller i ditt marked.

 

 

1.    Min forhandler

Min forhandler-funksjonen lar deg kontakte din Ford-forhandler, avtale time for service, finne Ford-forhandlere, motta veibeskrivelse til din Ford-forhandler og se lagerbeholdningen til andre Ford-forhandlere. Når du benytter tjenesten med veibeskrivelse, vil du være underlagt vilkårene til den tredjepart som leverer den aktuelle veibeskrivelsen- eller karttjenesten.

Alle avtaler om service og utførte servicer, gjelder mellom deg og din Ford-forhandler og er deres ansvar. Ford-forhandlere er separate juridiske enheter og vi er ikke ansvarlige for deres aktiviteter, inkludert servicen du mottar fra din Ford-forhandler eller innholdet på nettsidene til Ford-forhandlere.

Min forhandler-funksjonen kan også la deg se nyheter i vare beholdningen hos din foretrukne Ford-forhandler. Varebeholdningen listet opp i FordPass stemmer ikke alltid nøyaktig med det som er tilgjengelig fra din Ford-forhandler. Vi har ikke ansvar for å verifisere din Ford forhandlers varebeholdning og har ikke ansvar for unøyaktigheter. Vennligst kontakt din Ford-forhandler for informasjon om pris, vilkår, betingelser og tilgjengelighet for alle kjøretøy.

 

2.    Mine Kjøretøy

Mine kjøretøy-funksjonen kan la deg få tilgang til bestemt informasjon om ditt kjøretøy via FordPass. For å registrere din bil i Mine Kjøretøy-funksjonen må du legge inn kjøretøyets understellsnummer. Bare en autorisert bruker av et kjøretøy kan koble sin FordPass-konto til et understellsnummer på et kjøretøy de ikke eier eller leaser. Det kan måtte godkjennes av en primær kontoinnehaver og være bekreftet for kjøretøyet. Du kan fjerne ditt understellsnummer fra FordPass når som helst, men dersom du gjør det kan det påvirke enkelte funksjoner i FordPass.

Mine kjøretøy-funksjonen kan også vise deg instruksjonsvideoer om ditt kjøretøy. For å se disse filmene vil FordPass koble videre til Ford nettsiden (det vil være nettsiden til din lokale Ford forhandler, jfr. den vedlagte liste). Denne nettsiden driftes av Ford, men den kan ha egne vilkår og betingelser. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene, betingelsene og personvernerklæringen på Ford-nettsiden før du ser noen instruksjons videoer. Du benytter deg av instruksjonsvideoene på eget ansvar. Bruk disse videoene med forsiktighet, og forsøk aldri å utføre vedlikehold av et kjøretøy dersom arbeidet krever en profesjonell tekniker.

Vær oppmerksom på at informasjonen som er oppgitt i Mine Kjøretøy, kun er ment å være veiledende. Informasjonen som vises i Mine Kjøretøy kan avvike fra den faktiske eller samtidige statusen til ditt kjøretøy. Kontroller instrumentene og skjermene i ditt kjøretøy for å finne den nøyaktige tilstanden til ditt kjøretøy. Det er førerens ansvar å sikre at kjøretøyet er i kjøredyktig stand.

 

3.    FordPass-fordeler

Registrering i FordPass, medfører automatisk deltakelse i FordPass-fordeler. FordPass-fordeler medfører spesielle tilbud og andre kampanjer, som kan være basert på ting du utfører eller gjør i FordPass. Du må ikke benytte FordPass-fordeler for å benytte andre deler av FordPass. Hvilke typer og hyppigheten av tilbud og kampanjer kan variere, og hver enkelt kan ha sine egne vilkår eller regler. FordPass-fordeler er uavhengig av andre lojalitetsprogram som tilbys fra oss eller fra våre representanter. FordPass-fordeler kan endres når som helst, og det er mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelige for alle typer og modeller av kjøretøy.

Du godtar å motta kommunikasjon om FordPass-fordeler fra Ford, din autoriserte Ford forhandler og tilknyttede partnere. Kommunikasjonen kan være skreddersydd basert på personlig informasjon du gir oss gjennom FordPass, slik som geografisk plassering og kjørekarakteristikker.

 

 

4.    Parkering

Parkering-funksjonen innebærer at du kan finne en tilgjengelig parkeringsplass ved å vise parkeringsplasser ved hjelp av tredjeparts lokaliserings- eller karttjeneste du har på din mobile enhet. Når du benytter tjenesten med veibeskrivelse, vil du være underlagt vilkårene til den tredjepart som leverer den aktuelle veibeskrivelse- eller karttjeneste.

Parkeringsplassene som vises kan være avgiftsbelagte. Disse avgiftene innkreves av en tredjepart. Vi tilbyr ingen parkeringsplasser og vi drifter heller ingen parkeringsplasser.

Vi kontrollerer ikke kvaliteten, egnetheten, tryggheten eller sikkerheten på noen av parkeringsplassene som vises. Vi gir derfor ingen garanti om kvaliteten, egnetheten, tryggheten eller sikkerheten på noen av dem.

 

 

5.    Drift

(1).

Da ditt kjøretøy ble utstyrt med et innebygget modem, kan det ha fått tilgang til bestemte operasjonelle funksjoner gjennom FordPass-appen, inkludert å låse og låse opp dører, Fjernstart og Fjernstopp, dersom det er tillatt i ditt hjem land. Disse egenskapene er ikke tilgjengelige på alle kjøretøy, typer og modeller.

For kjøretøyene det gjelder, medfører Fjernstart at alarmen endres til "redusert vaktmodus". I tilfellet skrus «interiørsensorer og hellningssensorer» av under Fjernstart, for å unngå falske alarmer, mens «omkrets alarmen» vil være aktiv. Dobbeltlåste dører vil, som en sikkerhetsforanstaltning gå tilbake til sentrallås ved Fjernstart.

Vær oppmerksom på at lovgivningen varier og at Fjernstart, bare må benyttes der Fjernstart er tillatt.

 

(2) FordPass Connect, er en valgfri funksjon på utvalgte kjøretøy (det inkluderer SYNC kontaktservice i to år fra første salgsdato for kjøretøyet, som registrert hos Ford-forhandleren), og som er påkrevet for enkelte funksjoner. FordPass Connect abonnements avgift kan innkreves etter to år, avgiften vil være gjenstand for en egen avtale, og Ford vil kontakte deg i denne anledning.

 

(3) Ta alltid med deg nøkkelen eller nøkkelbrikken, når du forlater kjøretøyet. Fjernstyrt opp låsing kan ha redusert funksjon etter tjenesteavbrudd eller ved for lav batterispenning.

 

(4) I noen tilfeller må den nyeste versjonen av FordPass-appen installeres før den kan brukes igjen. Påse at du alltid har tilgang til kjøretøyet selv om du ikke har tilgang til FordPass (f. eks. dersom «opplåsingsfunksjonen» i appen ikke virker).

 

(5) Enkelte Ford Pass funksjoner virker bare når kjøretøyet ditt har et kompatibelt SYNC-system eller innebygget modem (heretter Programvare). Når kjøretøyet er utstyrt med SYNC, godtar du at vi eller våre tilknyttede partnere eller tjenesteytere eksternt sjekker og automatisk oppdaterer din programvare i henhold til sluttbrukeravtalen for kjøretøyets Programvare (End User License Agreement, (heretter EULA)) inntatt i brukerveiledningen til kjøretøyet, eller som du på annen måte har mottatt fra oss. Du kan oppdatere Programvaren i FordPass hvis ønskelig. Du må akseptere at Ford, tilknyttede partnere, tjenesteytere og/ eller utvalgte representanter periodevis kan sjekke hvilken versjon av Programvare som er installert og eksternt levere oppdateringer, oppgraderinger, tillegg eller endringer i Programvaren uten videre beskjed eller ekstra aksept fra deg. Det kan i slike situasjoner tilkomme avgifter for databruk fra din leverandør av telekommunikasjon.

 

(6)

Ikke alle funksjoner vil være tilgjengelige i alle markeder og dekning kan være begrenset. Det avhenger blant annet av kjøretøyets kapasitet og abonnementets datamengde. Funksjonenes tilgjengelighet kan endres, de avhenger blant annet også av din mobileenhet og kjøretøyets egenskaper og din tilgang til Internett. FordPass kan være utilgjengelig eller bli avbrutt fra tid til annen av forskjellige årsaker, slik som miljømessige og topografiske forhold (f.eks. tunneler, garasjer, planlagt vedlikehold av Fords servere osv.) og graden av Internettdekning og tilgjengelig datamengde.

 

(7) Hvis kjøretøyet har innebygget tilkoblingsmulighet og du kobler kjøretøyet til FordPass vil det fortsette å sende data til Ford selv om du avinstallerer FordPass. Vennligst les i kjøretøyets brukermanual hvis du ønsker å skru av dataoverføring fra ditt kjøretøy. Det kan kreve en Master Reset i SYNC-innstillingene.

 

(8) Hvis den er installert kan det hende at kjøretøystatus-funksjonen lar deg se bestemte meldinger på FordPass angående Kjøretøy-tilstandsvarsler. Disse varslene kan inkludere tilstand på det elektriske batteriet, drivstoffmengde, drivstofforbruk, kilometerteller, dekklufttrykk, understellsnummer og annen diagnostikk. Disse meldingene skal ikke brukes eller stoles på i stedet for normal vedlikehold av kjøretøyet. Hvis du på noe som helst tidspunkt tror det kan ha skjedd noe eller være et problem med kjøretøyet ditt, må du konsultere en profesjonell tekniker for å finne ut hva som er problemet og få utført vedlikehold.

 

(9) Hvis kjøretøyet ditt har WiFi-hotspot-funksjon og du har et aktivt data abonnement, kan du se informasjon om ditt data abonnement i FordPass. Du må abonnere på en trådløs tjeneste direkte fra ditt kjøretøys trådløse leverandør, og din leverandør er eneansvarlig for den trådløse tjenesten. 

Følg alltid nøye med på veien og stopp hvis du blir distrahert. WiFi-hotspot er en Tjeneste som bare er ment for passasjerene.

 

(10) Den månedlige effektivitetsrapportfunksjonen påvirkes av kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer som spiller en rolle for å bestemme bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Alle kjører annerledes under ulike trafikk- og værforhold (sommer, vinter). Du kan tilbringe mesteparten av tiden med å kjøre på motorveier eller du kan hovedsakelig kjøre på landeveier. Noen kjører raskere og andre saktere.

Fords drivstoffrapport via Ford pass-appen er ikke direkte sammenlignbar med de offisielle drivstofforbrukstallene. For å sammenligne nye personbilers drivstofforbruk eller CO2-utslippsverdier, basert på en harmonisert EU-testprotokoll, bør man bruke det offisielle drivstoffforbruket eller CO2-utslippsverdiene som finnes i eiermanualen.

Fords drivstoffrapport via app er forskjellig fra hva andre OEM-er kan publisere, derfor gis ikke en direkte sammenligning.

6. Ford Secure 

(1)        Dette tjenestetilbudet omfatter SVS (Stolen Vehicle Services).

(2)        Ford Secure er bare tilgjengelig dersom du har et gyldig abonnement for disse tjenestene («Ford Secure-abonnement») og dersom du har et kompatibelt SYNC-system i bilen eller et innebygd modem («Programvare»).  

(3)        Du kan få et gratis prøveabonnement til din bil, se din Ford-konto for mer informasjon. Etter prøveabonnementet må du betale for abonnementet for å fortsette å ha tilgang til Ford Secure-abonnementet. Du vil motta mer informasjon om de tilgjengelige abonnementspakkene før prøveabonnementet ditt utløper. 

(4)        Ved salg av bilen godtar og vil du tilbakestille bilen til fabrikkinnstillingene og avslutte Ford Secure-abonnementet.

(5)        Ford Secure dekker følgende europeiske områder:

Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Vi forbeholder oss imidlertid retten til å legge til eller fjerne land fra denne listen, og vil i så tilfelle  oppdatere disse vilkårene.  "

(6)        Du må ha et aktivt Ford Secure-abonnement før du kan bruke Ford Secure-tjenestene. 

(7)        For å redusere risikoen for falske alarmer, forplikter du deg til:

a.           å varsle alle andre sjåfører av bilen om at bilen blir sporet

b.           å varsle oss på forhånd hvis bilen skal transporteres på en ferge eller annen transportenhet, som tilhengere eller transportkjøretøy; og

c.           å varsle oss i forbindelse med en SVS-hendelse om at hendelsen er et resultat av et reelt tyveri

Hvis du ikke overholder dette, vil du være ansvarlig for eventuelle kostnader vi pådrar oss som følge av relaterte falske alarmer.  

(8)        Se de relevante delene av Fords retningslinjer for personvern (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/en_gb/privacy.html) for mer informasjon om hvordan vi bruker dataene dine i forbindelse med Ford Secure-tjenesten. 

(9)        Disse tjenestene hjelper politiet med å finne og levere tilbake bilen din ved å tillate at Ford samarbeider med dem og oppgir bilens posisjon.

(10)     Vår levering av SVS er assistert av Teletrac Navman (UK) Ltd, som har forretningskontor ved KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ («TN»).

(11)     Vi, TN og politiet kan ha behov for å kontakte deg i forbindelse med en SVS-hendelse. For å bistå med dette vil vi bruke kontaktopplysningene dine som er registrert i vår kundedatabase. Det er ditt ansvar å sørge for at vi har oppdatert og nøyaktig kontaktinformasjon.  

(12)     For at SVS skal fungere, må du oppgi sikkerhetsdetaljer til oss eller TN. Hvis du ikke oppgir de nødvendige sikkerhetsopplysningene når du blir bedt om det, er vi ikke forpliktet til å tilby denne tjenesten.

(13)     Når Ford Secure-abonnementet er aktivt, vil programet overvåke bilen din, og vil varsle deg via FordPass hvis noen av de følgende situasjonene oppstår:

a.           inkonsekvent posisjon

b.           uautorisert tilgang

c.           endring av tenningsstatus

d.           ekstrabatteri aktivert

e.           akselerometer

f.            systemfeil

g.           systemet er ikke i drift (dyp søvn)

h.           tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

(alle tilfeller er en «SVS-hendelse»).

(14)     Dersom du blir varslet om en SVS-hendelse via FordPass, er du ansvarlig for å varsle SVS-hendelsen til politiet eller andre relevante myndigheter («politiet») så snart det er praktisk mulig, sende inn en anmeldelse av den stjålne bilen og få et saksnummer fra politiet. Du må umiddelbart deretter gi dette saksnummeret til TN via kontaktinformasjonen opplyst i FordPass.

(15)     Ved varsling av en SVS-hendelse i samsvar med kapittel 2.5(12) vil vi gjøre det vi kan innen for rimlighetens grenser, for å finne bilen din så raskt som mulig. Finner vi bilen din, vil vi informerer politiet om hvor den befinner seg. 

(16)     Ved en SVS-hendelse har vi rett til å deaktivere FordPass-appen og alle tilkoblede funksjoner knyttet til den stjålne bilen, og du skal avstå fra å bruke FordPass-appen på annen måte enn for å administrere biler som ikke er utsatt for en SVS-hendelse, kontakte SVS-telefonsenteret og snakke med veiledere. Dersom du bruker FordPass-appen til annet enn de spesifikke bruksområdene som står beskrevet ovenfor, er vi ikke ansvarlige for dine handlinger eller unnlatelser av det.  

(17)     Vi forbeholder oss retten til å belaste deg (i tillegg til Ford Secure-abonnementet) for eventuelle kostnader som vi pådrar oss for å finne eller forsøke å finne bilen etter at det er utløst en falsk alarm i henhold til kapittel 2.5(15), enten dette er forårsaket av deg eller en annen bruker av bilen.

(18)     Ingenting i denne avtalen pålegger politiet noen juridisk plikter til aktsomhet eller å oppfylle noen forpliktelser utover det vanlige, og vi er ikke ansvarlige for politiets handlinger eller unnlatelse av det.3.  FordGuide

FordGuide-funksjonene lar deg koble deg til en guide via telefon, live chat eller e-post hvis du trenger hjelp til bruk av ulike FordPass-fordeler og mobile løsninger. FordPass tar ikke ansvar for kvaliteten på samtalen eller Internett forbindelsen som ytes av din nettverksleverandør. Kontakten med Ford-guidene kan medføre tredjeparts avgifter fra din nettverksleverandør, etter din avtale med vedkommende. Ved å bruke FordPass eller FordGuide -tjenester i utlandet kan det påløpe ekstra avgifter for dataroaming.

FordPass vil la deg oppgi kontaktinformasjon for at en guide skal kunne kontakte deg via telefon eller e-post. Ved å signere og godta Vilkårene for FordPass kan en FordGuide be deg om å verifisere ditt telefonnummer og din e-postadresse. Oppgir du din kontaktinformasjon, har du uttrykkelig godkjent at en FordGuide kontakter deg. All personlig data og informasjon oppgitt i FordPass eller til en Ford-guide vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende lover om vern av Personlige opplysninger. Ford-guider vil ikke på noe tidspunkt be deg om å oppgi ditt passord eller din PIN.

 

4. Veihjelp

Dersom kjøretøyet får problemer, kan du ringe etter nødhjelp via Veihjelp-funksjonen. Du betaler selv alle kommunikasjonskostnader, som varierer avhengig av land og leverandør.

Denne funksjonen er tilgjengelig dersom du har godtatt at appen sender din nåværende posisjon. Nødsenteret vil bruke denne informasjonen for å verifisere hvor du befinner deg. Ford verken mottar eller behandler denne informasjonen. Det kreves en Internettforbindelse for å bruke appen med funksjonen for oversendelse av geografisk posisjon, slike datakostnader er for din regning. Din posisjon kan bare sendes dersom din mobile enhet kan finne riktig posisjon. Posisjonen som sendes, kan ikke brukes til å bestemme din nøyaktige plassering i en bygning (dvs. leilighet, etasje osv.). Ford ønsker å tilby anrop til nødtjenesten til en så lav pris som realistisk mulig. Du kan måtte betale for veihjelp som blir gitt som resultat av at du benyttet denne funksjonen. Ford godtar ikke noe ansvar for formidling av dine data som følge av feil i dataoverføringen eller uautorisert tilgang fra tredjeparter.

 

5. Opphør.

Vilkårene gjelder til de blir avsluttet av en av partene.

Du kan avslutte denne avtalen når som helst og av en hvilken som helst grunn ved å gi oss skriftlig beskjed (gjerne via e-post) om ditt ønske om å avslutte din FordPass-konto. Vi vil behandle saken og sikre at din konto stenges og alle dine forbindelser til FordPass-plattformen blir avsluttet.

Vi kan avslutte denne avtalen, eller midlertidig stoppe deler av eller hele din tilgang til appens funksjoner når som helst, når det fremstår som rimelig for oss, ved å gi deg skriftlig beskjed (inkludert ved e-post til den e-postadressen som er registrert på deg på det aktuelle tidspunkt). Vårt grunnlag kan blant annet være, men skal ikke være begrenset til følgende årsaker;

 

1.   ditt mislighold eller gjentatte mislighold av bestemmelser i vilkårene som du ikke retter opp (hvis mulig) innen 5 dager etter at du har mottatt skriftlig varsel om forholdet;

2.   det oppstår en situasjon hvor det etter vårt syn er rimelig, at vår handling vil redusere en identifisert risiko eller hindre FordPass fra å bli misbrukt, manipulert eller på annen måte undergravet av deg; eller

3.   vi ikke lenger tilbyr tjenester gjennom FordPass.

 

Ved opphør av Vilkårene vil vi stenge din FordPass-konto og vi kan kreve tilbakeført enhver bruker-ID som du har laget for bruk av andre brukere.

 

6. Kjøretøysikkerhet

Advarsel:

Vi advarer sterkt mot bruk av håndholdte enheter under kjøring.

Bruk ikke FordPass mens du kjører.

Bruk av håndholdte enheter mens man kjører, kan være forbudt i henhold til gjeldende lov og forskrift.

 

Ved å gå inn på eller bruke FordPass på håndholdte enheter mens man kjører kan ta oppmerksomheten vekk fra veien og resultere i tap av kontroll over kjøretøyet, sammenstøt og skade på deg selv og andre. FordPass kan sende meldinger eller push-meldinger til mobiltelefonen din, men vennligst ikke les beskjeder på håndholdte enheter mens du kjører.

 

 

7. Databeskyttelse og datasikkerhet

Ford er behandlingsansvarlig for innsamlet informasjon, og lagrer, behandler og bruker din personlige informasjon, inkludert kjørerelatert bruk og informasjon om ditt kjøretøy, under den forutsetning at det er nødvendig for å yte de tjenestene som tilbys gjennom FordPass etter vilkårene.

 

 

8. Særlige vilkår og materiale fra tredjepart

1.    Særlig vilkår

Bruk av noen tjenester kan forutsette separate avtaler med oss, eller med en av våre Ford-partnere. Særlige vilkår kan gjelde for noen separate avtaler. Slike avtaler vil være mellom deg og en av våre Ford-partnere, i tilfellet skal de ikke angå oss.

Hvis særlige vilkår gjelder for en tjeneste, vil de vilkårene presenteres for deg før første gangs bruk av tjenesten, og du vil kunne beholde en kopi. Du vil bli spurt om du aksepterer de særlige vilkårene, dersom du ønsker å benytte tjenesten. Godtas ikke disse vilkårene, kan disse tjenestene ikke benyttes. Bare de særlige vilkårene du har akseptert vil være bindende og gjelde for din bruk.

 

2.    Materiale fra tredjepart

FordPass kan inneholde koblinger til nettsider til tredjeparter eller tjenester (som ikke reguleres av særlige vilkår) som ikke er eid eller kontrollert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, koblinger til nettsider tilhørende våre Ford-partnere (Tjeneste fra Tredjepart). Vi har ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet, personvernet eller praksisen til noen tjeneste fra tredjepart. Vi kan ikke, og vi vil ikke, sensurere eller endre innholdet på noen tjeneste fra tredjepart. Når du bruker en tjeneste fra tredjepart, forlater du FordPass-plattformen. Du bør alltid lese vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen til enhver tjeneste fra tredjepart som du besøker når du forlater FordPass. Vi vil varsle når du benytter tjeneste fra tredjepart. Du vil alltid vite om du benytter vår tjeneste eller om det er en tjeneste fra tredjepart.

FordPass kan bruke data fra en tredjepart, slik som kart og veibeskrivelser, for å levere tjenesten. Det kan hende at denne informasjonen og annen informasjon ikke er helt nøyaktig. Vilkår som gjelder stedsbaserte tjenester, og som du vil være bundet av ved at du bruker FordPass, inkluderer:

https://legal.here.com/no-no/terms/serviceterms

https://legal.here.com/no-no/privacy/policy

https://legal.here.com/no-no/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Avtaler som gjelder sanntids-trafikktjenester, og som du er bundet av ved at du bruker FordPass, inkluderer:

https://legal.here.com/no-no/terms/serviceterms

https://legal.here.com/no-no/privacy/policy

Vi bistås av Teletrac Navman (UK) Ltd når vi leverer SVS. Teletrac Navman (UK) Ltd driver telefonsentralen som hjelper med å finne og returnere bilen din.

Ved uoverensstemmelser skal Vilkårene ha forrang i forhold til avtaler som gjelder for stedsbaserte tjenester. FordPass kan inneholde eller delvis støtte seg til programvare som er gratis, delt eller fra offentlig bibliotek (Programvare med Åpen Kildekode). Vennligst les henvisningen om programvare med åpen kildekode, på http://corporate.ford.com/ford-open-source.html. Der finner du mer informasjon om forpliktelser og restriksjoner som kan gjelde ved bruk av programvare med en åpen kildekode.

9. Lisens begrensinger/begrensede lisenser

FordPass (inkludert all programvare, innhold og data) eies av oss eller brukes etter lisens. FordPass er beskyttet av verdensomspennende opphavsrett, varemerke, patent, avtaler om forretningshemmeligheter eller andre eiendomsretter, enten det har en opphavsrettserklæring (copyright notice) eierskapsmerke eller ikke. Du godtar å følge alle opphavsrettslige lover ved din bruk av FordPass, inkludert å hindre uautorisert kopiering. Med unntak av det som uttrykkelig er lisensiert her, gir vi deg ikke noen uttrykkelige eller underforståtte eiendomsretter til FordPass.

Dersom du følger Vilkårene gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet til å få tilgang til, se på, bruke, vise og lytte til FordPass, begrenset til din egen, personlige, ikke-kommersielle bruk.

 

Alle rettigheter eller autorisasjoner som gis deg er også underlagt følgende restriksjoner:

 

1.   du kan ikke, og heller ikke la en tredjepart, lage avledet arbeid, bruke data for analyser, roboter, eller lignende datasamlende- og utledende verktøy på FordPass, lage en database, systematisk laste ned, lagre noen eller alt materialet fra FordPass eller nettsider, koble eller ramme inn noen deler av FordPass, utlede eller forsøke å utlede eller hente noen kildekode eller struktur fra hele eller deler av FordPass ved dekonstruksjon, demontering, dekompilering eller noen annen måte;

2.   du kan ikke bruke FordPass på noen måte som er ulovlig, støtende, ærekrenkende, villedende, eller invaderende med hensyn til en annen persons privatliv, du kan heller ikke støte noen på grunn av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming;

3.   du kan ikke bruke FordPass med annet innhold eller på en måte der du utgir deg for å være annen person, forretning eller enhet, inkludert oss;

4.   du må ikke forstyrre, forsøke å forstyrre, avbryte eller forsøke å avbryte våre servere eller nettverk, eller nekte noen av våre krav om nettverkstilgang eller sikkerhetskrav;

10.           Fords Varemerke

Navnet Ford og alle varemerker og logoer som vises på FordPass er eid av oss eller lisensiert av oss. Uautorisert bruk av noen varemerker vist på FordPass er forbudt.

 

 

11.           Ansvar

Ford vil bruke rimelig kompetanse og ta rimelige hensyn for å sikre at FordPass er trygt og sikkert å bruke, og for å forhindre at det forårsaker skade på enheten din, eller annet digitalt innhold som er lagret på enheten din. Ford kan imidlertid ikke garantere at FordPass vil være trygt, sikkert eller fritt for feil eller virus eller andre ondsinnede programmer.

Ford vil bruke rimelig kompetanse og ta rimelige hensyn for å levere enhver tjeneste som vi yter direkte til deg.

Ford aksepterer ikke ansvar for tap eller skade som følge av at du bryter disse vilkårene.

Ford har ikke ansvar for noen tjeneste som leveres til deg av en tredjepart etter en separat avtale.

Har vilkårene eller vilkår som styrer tjenesten som leveres direkte fra oss (Fords Vilkår), vil Ford ha begrenset ansvar, i den grad tap eller økonomisk skade du forårsaker er forårsaket av at vi ikke har klart å følge våre forpliktelser etter Fords vilkår med hensyn til bruken av appen eller noen tjeneste, ellers frasier vi oss ansvar for alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår, uttrykkelige eller underforståtte, som kan gjelde bruken av FordPass eller tjenestene.

Ford kan ikke garantere at FordPass eller tjenestene vil være uavbrutt tilgjengelige og fungere fullt ut til enhver tid, og vil ikke være ansvarlig for noen feil eller forsinkelse i utøvelsen av våre forpliktelser etter vilkårene hvis en slik feil eller forsinkelse er forårsaket av noen hendelse, forhold eller årsak utenfor det vi rimelig kan forventes å ha kontroll over. I slike tilfeller skal vi ha krav på rimelig fristutsettelse for å utføre våre forpliktelser. Ford forbeholder seg også retten til å endre appen etter eget ønske. Bortsett fra det som ellers er nedfelt i vilkårene vil vi ikke ha ansvar overfor deg i tilfelle noen del av appen eller en tjeneste levert av oss er utilgjengelig eller endret på noen måte.

Du aksepterer å bruke denne appen og tjenestene til ditt personlige bruk og skal ikke bruke hverken appen eller tjenestene til kommersielle eller forretningsmessige hensikter, eller for videresalg. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for noe tap du måtte lide ved bruk av FordPass eller tjenestene på annen måte enn som forbruker.

For å fjerne enhver tvil; vi er kun ansvarlig for de tap som det er rimelig å kunne forutse som en konsekvens av bruddet.

Ingen del av vilkårene skal begrense Fords ansvar for:

 

1. dødsfall eller personlig skade som følge av Fords uaktsomhet,

2. svindel eller uriktig informasjon, og

3. noe annet ansvar som etter gjeldende lov ikke kan fraskrives eller begrenses.

 

12.Gjeldende lov

Vilkårene er undergitt lovene i det landet du er bosatt i på det tidspunktet avtalen inngås.

 

13.Abonnementer

1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Gjennom abonnementsplattformen for Ford Mobility kan du kjøpe et abonnement for Live Traffic-tjenesten («Abonnement») fra Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS («FSM»). Abonnementet ditt fortsetter inntil det sies opp (se avsnitt 3 nedenfor).

1.2 Hver oppmerksom på at Live Traffic-tjenesten drives på FSMs vegne av HERE Global B.V. med hovedkontor i Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland («HERE»).

1.3 I tillegg til disse abonnements tjenestene skal følgende HERE-vilkår gjelde for din bruk av Live Traffic-tjenesten. Ved eventuelle uoverensstemmelser skal Abonnementsvilkårene ha forrang:

https://legal.here.com/no-no/terms
https://legal.here.com/no-no/privacy/policy

2. BESTILLINGSPROSESS OG BETALINGER

2.1 For å kjøpe et abonnement må du være fylt 18 år.

2.2 Din bestilling er et tilbud om å kjøpe et abonnement fra oss. Ved bestilling, må følgende trinn finne sted før en kontrakt for salg av et abonnement («Kontrakt») inngås for din bestilling:

(i) Bestilling: Du legger inn en bestilling ved å trykke på «Betal nå»-knappen i slutten av utsjekkingsprosessen og sender betalingsopplysningene dine til oss.

(ii) Gjennomgang av din bestilling: Før du legger inn bestillingen, vil utsjekkingsprosessen gi deg muligheten til å kontrollere den og, ved behov, endre valget og/eller korrigere eventuelle feil i bestillings informasjonen. Ta tid til å lese og gjennomgå bestillingen på hver side i bestillingsprosessen.

(iii) Godkjenning av våre vilkår: Du vil bli bedt om å klikke for å bekrefte at du godtar abonnementsvilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av det du leser, bør du ikke legge inn en bestilling.

(iv) Bekreftelse av din bestilling: Når du har sendt dine bestillingsopplysninger, vil du se en bekreftelse på skjermen om at bestillingen din er lagt inn. Vi presiserer at dette ikke betyr at din bestilling har blitt akseptert, den finner sted som beskrevet i avsnitt 2.2(v) nedenfor).

(v) Vår aksept av din bestilling: Vi vil bekrefte vår aksept av din bestillingen ved å sende deg en e-post-bekreftelse («Bestillingsbekreftelse»). Vær oppmerksom på at kontrakten mellom oss først blir endelig når vi sender deg Bestillingsbekreftelsen. Hvis vi ikke er i stand til å akseptere bestillingen din, vil vi informere deg så snart som mulig.

2.3 Som en del av utsjekkingsprosessen, vil de månedlige abonnementsavgiftene for abonnementet («Abonnementsavgifter») og den månedlige faktureringsplanen («Faktureringsplan») vises. Du må godta å betale abonnementsavgiften til FSM, i samsvar med faktureringsplanen, ved bruk av Ford Pay Wallet. Ved dette, autoriserer du FSM til å belaste det valgte betalings kortet ditt for abonnementsavgiften i samsvar med faktureringsplanen. Abonnementsavgiften og faktureringsautoriseringen vil fortsette inntil abonnementet ditt sies opp (som beskrevet i avsnitt 3 nedenfor). Se også vilkårene og personvernerklæringen for Ford Pay Wallet.

3. OPPSIGELSE

3.1 Oppsigelse fra din side – 14 dagers oppsigelsesperiode (konsumentkontraktforskriftene 2013)

3.1.1 Etter norsk forbruker rett kan du si opp ditt Abonnement innen 14 kalenderdager uten å oppgi noen begrunnelse. Oppsigelsesperioden fortsetter i 14 kalenderdager, og starter fra dagen etter ditt mottak av bestillingsbekreftelsen («Oppsigelsesperiode»).

3.1.2 For å utøve din rett til å si opp, må du informere oss (Ford Smart Mobility U.K. Limited) om at du har bestemt deg for å si opp abonnementet med en tydelig erklæring (for eksempel med en e-post eller et brev sendt per post, ved å ringe oss, osv.), som inkluderer dine navneopplysninger, geografiske adresse, opplysninger for bestillingen du ønsker å si opp, telefonnummeret ditt og e-postadresse. Du kan bruke malen for avbestillings skjema fra vedlegg 1 nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

3.1.3 For å informere oss om at du har bestemt deg for å si opp abonnementet, kan vi kontaktes på e-post: FPNOR@ford.com, ring +47 66819787 eller send post til: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS.

3.1.4 Du kan også sende inn en avbestillingsforespørsel elektronisk gjennom din Ford-konto:

       i.            Logg inn på kontoen din på https://www.ford.no/ford-account

       ii.            Velg bilen fra nedtrekks menyen øverst til høyre og velg deretter Abonnement-fliken. Du skal få opp en liste over eventuelle aktive abonnementer basert på ditt VIN (chassisnummer).

     iii.            Finn abonnementet du ønsker å si opp og klikk på «Administrer»

     iv.            Velg Si opp abonnement på siden med abonnements opplysninger. Vi sender deg umiddelbart en e-postbekreftelse på din avbestillings forespørselen.

3.1.5 For å oppfylle oppsigelsesfristen er det tilstrekkelig for deg å sende kommunikasjon om oppsigelsen før oppsigelses perioden har utløpt.

3.1.6 Hvis du sier opp abonnementet etter dette avsnitt 3, vil vi refundere alle mottatte betalinger fra deg. Vi vil utføre tilbakebetalingen uten urimelig forsinkelse, og ikke senere enn 14 dager etter den dagen vi ble informert om at du har valgt å si opp abonnementet ditt.

3.1.7 Vi vil utføre tilbakebetalingen gjennom det samme betalingsmiddel som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har godtatt noe annet. Uansett skal du ikke betale noen avgifter som følge av refusjonen.

3.2 Oppsigelse fra din side – etter oppsigelsesperioden på 14 dager

Hvis oppsigelsesperioden på 14 dager har utløpt, kan du også sende inn en avbestillings forespørsel elektronisk gjennom din Ford-kontoen:

         i.            Logg inn på kontoen din på https://www.ford.no/ford-account

       ii.            Velg bilen fra nedtrekks menyen øverst til høyre og velg deretter Abonnement-fliken. Du skal få opp en liste over eventuelle aktive abonnementer basert på ditt VIN (chassisnummer).

     iii.            Finn abonnementet du ønsker å si opp og klikk på «Administrer»

     iv.            Velg Si opp abonnement på abonnements opplysnings siden. Vi sender deg umiddelbart en e-postbekreftelse på din avbestillings forespørselen.

3.3 Oppsigelse fra vår side

Vi kan si opp abonnementet eller suspendere deler av eller hele tilgangen din til abonnementet når som helst (ved å opptre rimelig) gjennom skriftlig varsel (inkludert via e-post til din registrerte e-postadresse), av årsaker som inkluderer (men som ikke er begrenset til) følgende:

a)       Du betaler ikke abonnementsavgiften innen forfallsdato, som avtalt i fakturerings planen.

b)      Du begår et alvorlig eller vedvarende brudd på et Abonnements vilkår som du ikke utbedrer (hvis det kan utbedres) innen 5 dager etter skriftlig varsel om å foreta retting.

c)       Det oppstår omstendigheter der (etter vår rimelige mening) en slik handling vil minimere en identifisert risiko eller forhindre abonnementet eller abonnements plattformen fra å misbrukes, manipuleres eller på annen måte undergraves av deg.

d)      Vi bestemmer oss for å ikke lenger tilby noen tjenester gjennom FordPass.

Vi vil utstede en pro-rata-refusjon av abonnements avgiftene som har blitt betalt (basert på din bruk av abonnementet frem til oppsigelsesdatoen). Vi vil utføre tilbakebetalingen gjennom det samme betalingsmiddelet som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har godtatt noe annet. Vi vil behandle tilbakebetalinger så snart som mulig og uten urimelig forsinkelse.

4. MERKNAD OM VAREMERKET

Navnet Ford samt alle varemerker og logoer som vises på abonnementsplattformen og i forbindelse med abonnementet, tilhører eller brukes på lisens av oss. Uautorisert bruk av noen av disse varemerkene er forbudt.

5. ANSVAR

FSM vil utvise rimelig kompetanse og forsiktighet for å sikre at abonnementet er trygt og sikkert å bruke, og forhindre det fra å forårsake skade på enheten din eller annet digitalt innhold som er lagret på denne. FSM kan dessverre ikke garantere at abonnementet vil være trygt, sikkert eller fritt for småfeil, virus eller andre ondsinnede programmer.

FSM vil utvise rimelig kompetanse og forsiktighet under leveringen av ditt abonnement. FSM påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader forårsaket av at du bryter med disse Abonnements vilkårene.

Med unntak av det som beskrevet i disse Abonnements vilkårene eller andre vilkår som styrer abonnementet («Ford-vilkår»), vil FSM kun være ansvarlig overfor deg, i det omfang tap eller skade du pådrar deg er resultat av vår manglende oppfyllelse av forpliktelsene våre under Ford-vilkårene tilknyttet bruken av abonnements plattformen eller abonnementet. Forøvrig fraskriver vi oss ansvar for alle andre betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår, uttrykte eller underforståtte, som kan anføres å gjelde for bruken av abonnementet.

FSM kan ikke garantere at abonnementet vil virke uavbrutt og være fullstendig operasjonelt til enhver tid, og vil ikke være ansvarlig for svikt eller forsinkelse i forbindelse med utførelsen av våre forpliktelser etter disse vilkårene, dersom slik svikt eller forsinkelse er resultatet av eventuelle hendelser, omstendigheter eller årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll. Under disse omstendighetene vil vi være berettiget til en rimelig forlengelse i tid for å utføre våre plikter. FSM beholder også retten til å endre abonnements plattformen etter eget ønske. Med mindre det fremgår andre steder i disse Abonnements vilkårene, vil vi ikke være ansvarlig overfor deg i det tilfelle noen del av abonnements plattformen eller abonnementet vi leverer blir utilgjengelige eller endres på noen som helst måte.

Du godtar å bruke abonnements plattformen og abonnementet til din personlige bruk, og skal ikke bruke verken abonnements plattformen eller abonnementet til kommersielle eller forretningsmessige formål eller salgsformål. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for tap du lider ved bruk av abonnements plattformen eller abonnementet som annet enn forbruker.

For å unngå tvil vil vi kun være ansvarlig for de tap, som med rimelig forutsigbarhet er en konsekvens av bruddet.

Ingenting i denne avtalen skal begrense FSMs ansvar for:

(a) død eller personlig skade forårsaket av FSMs uaktsomhet.

(b) bedrageri eller bedragersk feilrepresentasjon.

(c) ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lover.

6. KONTAKT OSS

Hvis du ønsker å gjøre oss oppmerksom på et forhold, av betydning for Abonnementet, vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig:

E-post: FPNOR@ford.com

Telefon: 800 56 105

Kontaktadresse: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

7. GJELDENDE LOVVERK

Disse Abonnementsvilkårene reguleres av gjeldende lov i det landet du er bosatt i når Abonnementsvilkårene ble endelig avtalt.

8. PERSONVERNERKLÆRING

Se Ford Mobilitys personvernerklæring for kunder: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/no_no/privacy.html

 

VEDLEGG 1

Mal til oppsigelsesskjema

Fyll ut og returner dette skjemaet kun hvis du ønsker å si opp abonnementet ditt. Se avsnitt 3 ovenfor for mer informasjon om hvorvidt denne oppsigelsesretten gjelder for deg.)

Til: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

Jeg vil herved varsle om at jeg sier opp avtalen min for følgende abonnement.

Bestillingsnummer: [oppgi bestillingsnummer]

Bestilt den: [oppgi abonnementets kjøpsdato]

Kundens navn: [oppgi navn]

Kundens adresse: [oppgi adresse]

Kundens telefonnummer: [oppgi telefonnummer]

Kundens e-postadresse: [oppgi e-postadresse]

Kundens underskrift (kun dersom skjemaet kommuniseres på papir):

______________________

Dato:

______________________

 

14. BlueOval™ Charge Network

STARTDATO: Mars 2022

1. GENERELL INFORMASJON

Disse vilkårene (“Vilkårene”) regulerer bruken av abonnement og tjenester for ladning av elektriske biler ("Tjenester”) som gjøres tilgjengelig gjennom BlueOval™ ladenettverk (“Ladenettverk”) til din batteridrevne, elektriske Ford Mustang Mach E-bil ("Bil”). Ladenettverket og Tjenestene gjør det mulig for deg å få tilgang til ladestasjoner for elektriske kjøretøy (“Ladestasjoner”) slik at du kan lade din Bil.

Tjenestene leveres av Ford Smart Mobility U.K. Limited; Registrert kontor: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; UK VAT nummer: Gb 246 4257 57; Registrert på Companies House under nummer 11099683 (heretter “FSM”, “vi”, “oss”).

Vilkårene endrer ikke reglene i noen annen avtale du måtte ha med oss eller andre Ford-selskaper. Disse Vilkårene inneholder viktig informasjon om Ladenettverket og Tjenestene.  Ved å bruke Ladenettverket og Ladestasjonene, godtar du at du har lest og forstått disse Vilkårene, og at du aksepter å være bundet av dem.

Vi kan endre Vilkårene fra tid til annen, hvis vi etter vår rimelige mening, konkluderer med at endringer er nødvendige å foreta, for eksempel av sikkerhetsmessige, juridiske eller regulatoriske grunner, eller hvis vi endrer omfanget av våre tilgjengelige Tjenester eller  vi introduserer nye Tjenester. Vi vil gi deg rimelig varsel (minst 14 dager) via e-post eller i en app-melding om foreslåtte endringer i Vilkårene. Ønsker du ikke å godta endringene, kan du slutte å bruke Ladenettverket og Tjenestene. Du ansees for å ha godtatt endringene i Vilkårene dersom du fortsatt bruker Tjenestene uten innvendinger etter en gitt varslingsperiode.

2. ABONNEMENTER

Du må ha et gyldig abonnement for å få tilgang til Ladenettverket og bruke Tjenestene (“Ladeabonnement”).  

Du vil motta et prøveabonnement for å få tilgang til Ladestasjoner i Ladenettverket i følgende tidsbegrensede perioder:

(i) for Ionity Charging Stations, et ettårig prøveabonnement fra datoen for første registrering av din Bil; og

(ii) for ladestasjoner i New Motion-nettverket, et femårig prøveabonnement fra datoen for første registrering av din Bil,

(begge kalt "Prøveabonnement”). I perioden med Prøveabonnement vil du være ansvarlig alle beløp som forfaller ved bruk av ladestasjonene for å lade din Bil.

Etter Prøveabonnementet må du betale abonnementsavgifter for fortsatt å ha tilgang til Ladenettverket. Du vil motta mer informasjon om tilgjengelige abonnementspakker før Prøveabonnementet ditt utløper.

Adgang til Ladenettverket utløper hvis: (i) du ikke kjøper en abonnementspakke etter at Prøveabonnementet utløper eller (ii) endring i Bilens eierskap fører til fjerning av Bilens identifikasjonsnummer (VIN) fra din FordPass-konto.

3. KJØPE IONITY-LADEABONNEMENTER

1. Etter at prøveabonnement på Ionity er utløpt, kan du kjøpe et 12 måneders ladeabonnement for å få tilgang til Ionity-ladestasjoner («Ionity-ladeabonnement«).

2. Du må være minst 18 år gammel for å kjøpe et Ionity-ladeabonnement. 

3. Bestillingen er et tilbud om å kjøpe et Ionity-ladeabonnement fra oss. Når du legger inn en bestilling, må følgende trinn utføres før det inngås en kontrakt for salg av et Ionity-ladeabonnement («kontrakt») imellom deg og oss relatert til bestillingen din:

a. Bestilling: du bestiller ved å trykke på knappen «Bekreft betaling» i slutten av betalingsprosessen og oppgi betalingsopplysningene dine til oss.

b. Gå igjennom bestillingen din: Før du legger inn bestillingen din under betalingsprosessen, får du mulighet til å se gjennom og om nødvendig endre valget ditt og/eller rette opp eventuelle feil i bestillingsinformasjonen. Ta deg tid til å lese gjennom og sjekk grundig før du fortsetter prosessen.

c. Godta vilkårene våre: Du vil bli bedt om å klikke for å bekrefte at du godtar vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene, bør du ikke bestille.

d. Bekreftelse på bestilling: Når du har sendt inn bestillingsdetaljene, får du opp en bekreftelse på skjermen om at bestillingen er lagt inn. Du vil motta en e-post som bekrefter at vi har mottatt bestillingen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke betyr at bestillingen er godkjent. Godkjenning av bestillingen skjer som beskrevet i del 3.3(e) nedenfor.

e. Godkjenning av bestilling: Vi bekrefter at vi godkjenner bestillingen ved å sende deg en bekreftelse på e-post («bestillingsbekreftelse»). Vær oppmerksom på at kontrakten mellom deg og oss ikke inngås før vi sender deg bestillingsbekreftelsen. Hvis vi ikke kan godkjenne bestillingen, gir vi deg beskjed så snart vi kan.

f. Betaling: Prisen du betaler for Ionity-ladeabonnementet fastslås under bestillingsprosessen. Prisen skal inkludere prisen for selve abonnementet, i tillegg til merverdiavgift der dette er aktuelt. 

g. Abonnementsperiode og fornyelse: Ionity-ladeabonnement varer i en periode på 12 måneder fra du har mottatt bestillingsbekreftelsen. Hvis du ønsker å fornye Ionity-ladeabonnement på slutten av 12-månedersperioden, må du:

i.  Gå til ""min konto"" på Ford.no.

ii. Velg Abonnementer.

iii. Du ser da en liste over aktive abonnementer basert på understellsnummeret på bilen din.

iv. Trykk eller klikk på abonnementet du ønsker å fornye fra listen, i dette tilfellet Ionity-ladeabonnementet.

v.  Følg trinnene i (a) til (f) ovenfor for å fornye Ionity-ladeabonnement.

4. Angrerett

a. I henhold til Angrerettloven har du rett til å si opp Ionity-ladeabonnementet innen 14 kalenderdager, uten å oppgi noen grunn.  Angrerettsperioden varer i 14 kalenderdager fra og med dagen etter dagen da vi inngikk en kontrakt med deg («angrerettsperioden»).

a. Hvis du vil benytte deg av angreretten, må du informere oss (Ford Smart Mobility U.K. Limited) om at du ønsker å si opp Ionity-ladeabonnement på en klar og tydelig måte (for eksempel ved å sende oss en e-post eller et brev i posten, ved å ringe oss osv.), og oppgi opplysninger som navn, geografisk adresse, detaljer om bestillingen du ønsker å benytte deg av angreretten for, telefonnummer og e-postadresse.  Du kan også bruke angrerettsskjemamalen i vedlegg 1 nedenfor, men du må ikke. 

c.   Du kan sende oss en e-post for å fortelle oss at du vil benytte deg av angreretten på følgende e-amiladresse: FPnor@ford.com

d. Du kan også sende en forespørsel om å benytte deg av angreretten elektronisk via din Ford konto:

i.  Gå til min Ford konto på Ford.no.

ii.  Velg Abonnementer.

iii. Du får da opp en liste med aktive abonnementer.

iv.  Trykk eller klikk på abonnementet du ønsker å avbryte fra listen, i dette tilfellet Ionity-ladeabonnementet.

v.  Velg Avbryt abonnement på siden med abonnementsdetaljer. Vi sender deg en e-post for å bekrefte forespørselen om å benytte deg av angreretten, uten unødig forsinkelse."

e.  For å overholde angrerettfristen holder det å sende en melding om at du vil benytte deg av angreretten før angrerettsperioden er utløpt.

f.  Hvis du sier opp Ionity-ladeabonnementet i samsvar med denne del 3.4, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av kjøpesummen (basert på bruken din av Ionity-ladeabonnementet frem til oppsigelsesdatoen). Vi sender refusjonen uten unødig opphold og ikke senere enn 14 dager etter dagen vi ble informert om oppsigelsen av Ionity-ladeabonnementet. 

g. Vi sender refusjonen til samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Uansett vil du ikke bli belastet noen gebyrer som følge av refusjonen. 

h. Hvis du ønsker å si opp Ionity-ladeabonnementet etter at angrerettsperioden er utløpt, kan du gjøre det i henhold til del 10. "4. NØDVENDIGE TEKNISKE KRAV

For å kunne bruke Tjenestene må du ha: (i) en gyldig FordPass-konto, (ii) et aktivt Ladeabonnement og (iii) en kvalifisert Ford-bil med nødvendig lade evne for elbiler for å kunne bruke BlueOval™ Ladenettverk (for øyeblikket er dette begrenset til den batteridrevne, elektriske Ford Mach E).

For de nødvendige, tekniske kravene til FordPass, vennligst se avsnittet "Systemkrav” i FordPass-vilkårene.  

4. LADEPERIODE

Alle beløp som skal betales for en ladeperiode, betales av deg til FSM, inkludert eventuelle ladegebyrer, periode-gebyrer og gebyrer for inaktivitet hvis du opptar plassen på en ladestasjon etter den planlagte ladeperioden (“Ladeavgifter”).

Prisene som brukes til å beregne Ladeavgiftene, vil bli gjort tilgjengelig for deg i FordPass-appen og SYNC-systemet i din Bil. Satsene vil enten bli oppgitt som i) en pris per minutt eller ii) en pris per kilowattime. De individuelle prisene vil variere mellom ladestasjonene. Der det kreves gebyrer for inaktivitet og/eller periode-gebyrer, kan FSM øke prisen med 10%.

Du aksepterer å betale alle gebyrer til FSM med dit standard betalings kort i din Ford Pay Wallet. Derfor gir du FSM fullmakt til automatisk å fakturere standard betalings kortet ditt for forfalte beløp etter hver fullførte Lade periode og alle påløpte utgigifter i den sammenheng. Abonnementsavgiften og fakturerings fullmakten vil fortsette inntil abonnementet ditt utløper eller sies opp (som beskrevet i avsnittene 2 og 9 nedenfor). For mer informasjon om Ford Pay Wallet, vennligst se også Ford Pay-betalingsvilkårene (plassert i seksjon 16 i FordPass-vilkårene).

Hvis du har spørsmål om et belastet beløp, kan du kontakte oss så snart som mulig ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

For eksempel, hvis du lader til en pris på £ 1 per kilowattime og du bruker 75 kilowatt energi, anslår vi at du vil bli fakturert £ 75. Vi gir dette som et eksempel for å hjelpe deg med å forstå hvordan avgiftene beregnes. Ta kontakt med oss ved hjelp av informasjonen nedenfor hvis du har spørsmål.

5. BETALINGSFEIL og TILBAKEFØRING

Betalingsfeil kan oppstå etter at du har fullført en Ladeperiode og forlatt Ladestasjonen.  Betalingstransaksjoner kan bli forsinket og betalingsmetoden din kan bli avvist.  Når slike feil skjer, og ditt standard betalingskort i Ford Pay Wallet blir avvist, vil din mulighet til å foreta ytterligere kjøp og flere Ladeperioder automatisk bli suspendert.  Det gjelder ingen frist ved suspensjon av din konto. Du er personlig ansvarlig for å innfri eventuelle utestående saldo knyttet til din FordPass-konto.

Du må betale enhver utestående saldo på din konto inklusive men ikke begrenset til utestående omkostninger for igjen å kunne få tilgang til Tjenestene. Betaling av eventuell utestående saldo og forespørsel om ny tilgang til Tjenestene må initieres av deg. Kontakt ditt betalingskortselskap for å løse eventuelle kortrelaterte problemer og prøv deretter å foreta betalingen på nytt.

6. DITT ANSVAR

a) Du må følge instruksjonene som vises på eller i nærheten av en Ladestasjon.  Disse instruksjonene kan endres fra tid til annen, og du må alltid følge instruksjonene som vises når du bruker Ladestasjonen.

b) Brukerhåndboken for din Bil beskriver hvordan du lader den. Du må alltid lade din Bil ved å følge retningslinjene i brukerhåndboken.

c) Du må ikke bruke en av Ladestasjonene på en måte som vil sette Ladestasjonen, deg, noen annen person, Bilen din eller en annen persons bil i fare.

d) Som FordPass-kontoinnehaver må du (og ikke en annen bil bruker) koble bilen til Ladestasjonen og fullføre alle Ladeperioder.

e)  Du bekrefter at du kjenner til at Ladestasjonene kanskje ikke har tilsyn, og at du vil bruke behørig forsiktighet og oppmerksomhet når du bruker dem (inkludert å følge eventuelle instruksjoner på skjermen).

f) Når du bruker en av Ladestasjonene i nettverket, samtykker du i å holde området rundt ladestasjonen rent og ryddig og å etterkomme enhver rimelig forespørsel fra ladestasjonens eier eller operatør ved bruk av Ladestasjonen, inkludert enhver forespørsel om å umiddelbart suspendere, endre eller begrense din tilgang til ladestasjonen.

g) Du må etterkomme enhver rimelig forespørsel til deg fra oss, eieren eller operatøren av en Ladestasjon når du bruker en Ladestasjon i nettverket.

h) Du må gi FSM fullstendig og nøyaktig kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Du må oppdatere denne informasjonen så raskt som mulig hvis den endres. Hvis kontaktinformasjonen du har oppgitt er falsk eller bedragersk, forbeholder Ford seg retten til å avslutte din tilgang til Tjenesten, i tillegg til eventuell andre rettslig handlinger.

7. LADENETTVERK

Ladestasjoner i Ladenettet eies og drives av tredjepartsoperatører. Disse operatørene er ansvarlige for å vedlikeholde sine ladestasjoner. Hvis det er feil eller du har problemer med en ladestasjon, vennligst kontakt oss så snart som mulig ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

FSM kan måtte endre omfanget og dekningen av Ladestasjonene fra tid til annen, noe som kan medføre at enkelte Ladestasjoner suspenderes eller at tilgang til enkelte Ladestasjoner i Ladenettverket fjernes.

Europeisk dekning: gjennom din Ford Pass-konto kan du ha tilgang til Ladestasjoner i andre europeiske land, utenfor ditt hjemland. For mer informasjon om dekningen i nettverket, se FordPass-apen.

Tredjepartstjeneste: Ladenettverket og/eller Tjenestene kan samhandle med, eller inkludere tjenester som ikke eies, leveres eller kontrolleres av oss (“Tredjepartstjeneste”).  Vi har ikke kontroll på, og påtar oss ikke ansvar for, innholdet, personvern retningslinjene eller praksisen til noen tredjepartstjeneste. I tillegg verken kan eller vil vi sensurere eller redigere innholdet i noen tredjepartstjeneste. Du bør alltid lese vilkårene og personvern erklæringene for hver tredjepartstjeneste før du benytter den. Du erkjenner at visse tredjepartsleverandører av tilleggsprogramvare, maskinvare eller tjenester kan kreve ditt samtykke til ytterligere, eller andre, lisensvilkår eller andre vilkår før du bruker eller får tilgang til slik programvare, maskinvare eller tjenester.

8. ANSVAR for FSM

FSM vil bruke all rimelig dyktighet og omtanke for å levere eventuelle Tjenester som tilbys deg direkte. FSM påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader forårsaket av at du bryter med disse vilkårene. FSM er ikke ansvarlig for Tjenester levert til deg av en tredjepart i henhold til en separat avtale.

Med mindre annet er nedfelt i disse Vilkårene eller vilkårene som regulerer enhver tjeneste som leveres direkte av oss ("Ford-vilkårene"), vil FSM bare være ansvarlig overfor deg i den grad tap eller skade du pådrar deg skyldes at vi ikke har overholdt våre forpliktelser i henhold til Ford-vilkårene ved bruk av Tjenestene.  Vi fraskriver oss alt annet ansvar for alle betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår, uttrykkelige eller underforståtte, som kan gjelde for bruken av Tjenestene.

FSM kan ikke garantere at Tjenestene vil være uavbrutt tilgjengelige og i full driftstilstand til enhver tid, og skal ikke være ansvarlig for noen svikt eller forsinkelse i utførelsen av våre forpliktelser etter Vilkårene, dersom en slik svikt eller forsinkelse skyldes hendelser, omstendigheter eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll. Under slike omstendighetene skal vi være berettiget til en rimelig tidsforlengelse for å fullføre våre forpliktelser. FSM har rett til å endre Tjenestene for å gjøre forbedringer (i så fall vil vi gi deg 14 dagers forvarsel). Med unntak av det som er angitt andre steder i disse Vilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg dersom Tjenester levert av oss er utilgjengelige eller endret på noen måte.

Du samtykker i å bruke Tjenestene til personlig bruk. Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle tap du lider når du bruker Tjenestene som annet enn forbruker.

For å unngå tvil, fraskriver vi oss ansvar for alle tap som ikke med rimelig forutsigbarhet er en konsekvens av vår handling.

Denne avtalen skal ikke begrense FSMs ansvar for:

1. død eller personskade som følge av FSMs uaktsomhet;

2. bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling; og

3. ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av gjeldende lov.

9. TERMIN

Denne avtalen med disse Vilkårene vil fortsette å løpe til den sies opp av deg eller oss. Du kan si opp  avtalen når som helst av en hvilken som helst grunn ved å gi oss skriftlig varsel (inkludert e-post) om at du ønsker å si opp avtalen. Men som en betingelse for å avslutte, må du betale alle utestående beløp (for eksempel for fullførte, men ennå ikke betalte ladeperioder).

Vi kan si opp denne avtalen eller midlertidig suspendere en del av tilgangen din til Tjenestene når som helst (innenfor rimelighet) av følgende grunner:

1. du unnlater å oppfylle en betalingsforpliktelse for Tjenestene (inkludert en ladeperiode);

2. du begår et alvorlig eller vedvarende brudd på et vilkår som du unnlater å rette (hvis det kan rettes) innen 5 dager etter at du har mottatt skriftlig varsel som krever slik retting;

3. omstendigheter oppstår der (etter vår rimelige mening) slike tiltak vil redusere en identifisert risiko eller forhindre at Tjenestene blir misbrukt, manipulert eller på annen måte undergravet av deg; eller

4. at vi slutter å tilby noen av Tjenestene.

I slike tilfeller vil vi gi deg rimelig varsel på minst 14 dager (der det er mulig), inkludert via e-post til din nåværende registrerte e-postadresse.

10. KONTAKT OSS

Hvis du ønsker å gjøre oss oppmerksom på et forhold, ta kontakt med oss så snart som mulig:

Ford Smart Mobility UK Limited

E-post: FPNOR@ford.com

Telefon: 800 56 105

Kontaktadresse: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

Vennligst ta kontakt med oss hvis du ønsker å komme med en klage eller et krav i forbindelse med tjenestene. Vi skal gjøre alt vi kan for å svare på klagen/kravet ditt innen 21 dager.

11. GJELDENDE LOVVERK

Disse vilkårene er underlagt lokal lovgivning i ditt bostedsland ved inngåelsen av disse vilkårene.

 

15. FordPay

 

I disse «vilkårene og betingelsene for betalinger» omtales FCE Bank Plc som «vi», alternativt som Ford.

Disse vilkårene og betingelsene for betalinger gjelder for betalingsfunksjonene i Fords mobilapper (heretter kalt «app») og nettsteder, inkludert FordPay-funksjonen i FordPass-appen (heretter kalt «FordPay») der du kan bruke de lagrede kortene dine (som definert nedenfor) til å foreta kjøp og betale for varer og tjenester.  Vi omtaler disse funksjonene generelt som «betalingsfunksjoner».  Betalingsfunksjonene vedlikeholdes og drives av Ford eller Fords tredjepartsleverandører av betalingstjenester.

Ved å bruke FordPay-tjenestene:

·         samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for betalinger:

·         bekrefter du at du er over 18 år gammel og i stand til å inngå en juridisk bindende avtale, og

·         gir du Ford tillatelse til å bekrefte gyldigheten av kortet ditt samt behandle og overføre kortinformasjonen og sikkerhetsdetaljene dine (som definert nedenfor), for å forenkle transaksjoner som beskrevet nedenfor.

·         aksepter du å holde Ford skadesløse for ethvert erstatningsansvar som kan oppstå dersom betalingstjenesten brukes av en person som ikke har evnene og eller de autorisasjoner som er nødvendige.

Vi kan når som helst endre disse vilkårene og betingelsene for betalinger. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene for betalinger, både i appene og på e-post. Endringene vil tre i kraft i umiddelbart etter at de legges ut på appen, eller på en fremtidig dato som vi spesifiserer, og din fortsatte bruk betyr at du godtar de endrede vilkårene og betingelsene for betalinger. Hvis du ikke godtar vilkårene og betingelsene for betalinger, eller eventuelle endringer av vilkårene og betingelsene for betalinger eller funksjonene, må du slutte å bruke betalingsfunksjonene.

Vi forbeholder oss retten til når som helst, og uten varsel til eller noen forpliktelser overfor deg, å oppdatere, endre eller stoppe hvilken som helst del av betalingsfunksjonene. Betalingsfunksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige under vedlikeholdspauser og på andre tidspunkter.

Kontoregistrering

Du må registrere et gyldig kreditt- eller debetkort som vi godtar (heretter kalt «kortet») for å bruke betalingsfunksjonene. Under registreringsprosessen blir du bedt om å oppgi navn, adresse, kreditt- eller debetkortnummer og tilhørende informasjon som kreves for å kunne validere og behandle betalinger med kortet (og som kan inneholde sikkerhetsdetaljer – se nedenfor). All informasjon som oppgis under registrering må være gjeldende, nøyaktig og fullstendig.

Du gir Ford rett til å bekrefte at kortet ditt er gyldig, inkludert ved å sende en forespørsel om betalingsgodkjennelse eller belaste et lite beløp på kreditt- eller debetkortet ditt, i henhold til de relevante reglene for kortet, for eksempel reglene til debet-/kredittkortnettverket ditt (f.eks. Visa, MasterCard eller American Express). Kortet ditt vil ikke bli trukket hvis vi belaster det med et lite midlertidig beløp, og eventuelle belastninger som vises på kontoen din vil forsvinne i løpet av noen dager.

 

Sikkerhetsdetaljer og verifisering av identiteten din

Du kan bli bedt om å bekrefte at du er rette person med autorisasjon til å bruke kortet ditt for å gjennomføre transaksjoner. Det kan derfor hende at du må konfigurere sikkerhetspassord, passord, sikkerhetsspørsmål og liknende informasjon (inkludert fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller annen biometrisk informasjon). I disse vilkårene og betingelsene for betalinger kaller vi dette for «sikkerhetsdetaljer». Såfremt systemene våre har sjekket identiteten din ved å bekrefte sikkerhetsdetaljene, vil vi anta at det er deg vi kommuniserer med og at du har samtykket i at vi kan dele informasjon om deg og handle i henhold til eventuelle instruksjoner uten videre bekreftelse fra deg.

Du samtykker i å:

·         ikke dele sikkerhetsdetaljene dine med noen annen person.

·         ikke skrive ned sikkerhetsdetaljene dine på en måte som gjør at annen person kan forstå dem.

·         passe på at ingen andre ser deg skrive inn sikkerhetsdetaljene når du bruker en betalingsfunksjon.

Du må gi oss beskjed så snart som mulig hvis:

·         noen andre kjenner til sikkerhetsdetaljene dine (eller du tror de kanskje gjør det).

·         du ser noen feilaktige eller uautoriserte betalinger knyttet til betalingsfunksjonene.

·         du tror noen andre har brukt eller har prøvd å bruke betalingsfunksjonene.

Vi kan be deg om å endre sikkerhetsdetaljene dine av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker.

 

Slik fungerer betalinger / vår rolle

Med betalingsfunksjonene kan du betale med det lagrede kortet ditt for varer og tjenester som tilbys av utvalgte selskaper/tilknyttede selskaper i Ford-gruppen eller tredjeparts forhandlere, inkludert Ford-forhandlere (heretter kalt «selgere»).  Betalingsfunksjonene bruker tjenester og teknologi levert av tredjeparts leverandører av betalingstjenester. Disse tjenestene kan endres når som helst.

Når du foretar et kjøp ved å bruke betalingstjenestene (heretter kalt «transaksjoner»), erkjenner og godtar du at transaksjonen utelukkende er mellom deg og selgeren, som kanskje eller kanskje ikke vil være Ford, noe som spesifiseres for hver transaksjon. Du gir leverandørene av betalingstjenester autorisasjon til å samle inn, analysere og videresende informasjon generert i forbindelse med transaksjoner.  Transaksjoner er underlagt vilkårene og betingelsene for kortet ditt samt eventuelle avtaler mellom deg og finansinstitusjonen din.

Periodiske betalinger

Hvis en selger gir deg mulighet til å bruke betalingsfunksjonene til å utføre periodiske betalinger på en månedlig eller annen periodisk basis (for eksempel som et abonnement for en Live Traffic-tjeneste) (heretter kalt «periodiske betalinger»), kan du gjøre dette ved å følge instruksjonene og oppgi informasjonen du blir bedt om. Du gir selgeren autorisasjon til å belaste det valgte kortet i henhold til den angitte planen. Med mindre annet er oppgitt, vil de periodiske betalingene og den relevante faktureringsautorisasjonen fortsette på ubestemt tid frem til du avbryter.

Transaksjonsbekreftelse

Når du gjør en betaling gjennom betalingsfunksjonene, oppdaterer vi aktiviteten din i FordPass og gir deg en transaksjonsbekreftelse på e-post.

Refusjoner

I visse tilfeller kan du ha rett til en refusjon eller kansellering i forbindelse med en transaksjon. Alle forespørsler om en refusjon og/eller kansellering er underlagt den aktuelle selgerens retningslinjer, avtalen mellom deg og finansinstitusjonen din og/eller rettighetene dine i henhold til gjeldende lovgivning. Vi vil normalt gi deg beskjed på kjøpstidspunktet hvis du kan trekke deg fra en transaksjon etter at den er gjennomført, og hvordan du går frem for å gjøre dette.  Hvis du tror at du har rett til en refusjon i forbindelse med en transaksjon, ber vi deg kontakte  Ford Guide-teamet ved å benytte følgende kontaktinformasjon:

Email: FPNOR@ford.com

Tel: +47 66819787

 

 

Kundeservice

Vi yter kundeservice for problemer knyttet til hvordan betalingsfunksjonene fungerer – du kan kontakte Ford Guide-teamet på følgende måter:

Email: FPNOR@ford.com

Tel: +47 66819787

For andre problemer – for eksempel prisene for varer og tjenester, ordreoppfyllelse og kansellering, returer og refusjoner, produktfunksjonalitet eller teknisk support – ber vi deg kontakte selgeren det gjelder. For problemer knyttet til kortet ditt, ber vi deg kontakte finansinstitusjonen din.

Perioder med inaktivitet

Hvis arkivene våre indikerer at du ikke har brukt betalingsfunksjonene på over seks (6) måneder (eller en annen periode som vi kan spesifisere), kan vi deaktivere tilgangen din til betalingsfunksjonene.

Suspensjon eller oppsigelse

Vi kan når som helst suspendere eller si opp tilgangen din til betalingsfunksjonene etter å ha gitt deg beskjed om dette. Uten begrensning av det foregående, kan vi også suspendere tilgangen din til alle betalingsfunksjoner hvis (a) du har brutt disse vilkårene og betingelsene for betalinger, (b) du utgjør en uakseptabel risiko for svindel for oss, (c) du oppgir falsk, ufullstendig, unøyaktig eller misvisende informasjon, eller på annet vis er involvert i bedragersk eller ulovlig atferd eller (d) vi legger merke til annen mistenkelig aktivitet.

Virkning av oppsigelse

Hvis betalingskontoen din av en eller annen grunn sies opp, samtykker du (a) i å fortsette å være bundet av betalingsbetingelsene og forbli ansvarlig for alle transaksjoner du har foretatt gjennom betalingsfunksjonene, (b) i å umiddelbart slutte å bruke betalingsfunksjonene og (c) i at vi forbeholder oss retten, i samsvar med gjeldende lovgivning, til å slette alle dine opplysninger og all din kontoinformasjonen som er lagret på våre servere.

 

Prisvilkår

FordPay-funksjonen tilbys brukerne uten tilleggskostnader.

 

Tilgjengelighet og ansvar

Du kan vanligvis bruke betalingsfunksjonene når som helst. Av og til fører imidlertid reparasjoner, oppdateringer og vedlikehold av våre egne og underleverandørenes systemer til at noen av funksjonene kan være tregere enn normalt eller midlertidig utilgjengelige. Vi vil ikke alltid kunne gi deg beskjed om at en betalingsfunksjon vil være utilgjengelig, og vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle tap du lider som følge av slik utilgjengelighet eller i tilfeller der betalingsfunksjonene ikke fungerer som de skal av andre årsaker som er utenfor vår kontroll. Dette inkluderer tilfeller der en feil fører til at transaksjoner ikke kan fullføres i henhold til instruksjonene dine. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene for betalinger skal (a) utelukke eller begrense Fords ansvar for grov uaktsomhet, forsettlig oppførsel eller andre tilfeller der ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lovgivning eller (b) påvirke forbrukerrettigheter som gis i henhold til gjeldende lovgivning.

Gjeldende lovgivning

 

Denne avtalen reguleres av lokal lovgivning i hjemlandet ditt på tidspunktet denne avtalen inngås.

 

Hvitvasking og finansiering av terrorisme

Vi kan samle inn og bekrefte informasjon knyttet til identiteten din før vi leverer tjenester til deg. Vi kan når som helst be deg om å gi oss ytterligere informasjon for å hjelpe oss med dette, og du bør oppgi slik informasjon med det samme. Vi vil overholde alle rapporterings- og varslingsforpliktelser vi pålegges av gjeldende lover og forskrifter for hvitvasking og økonomisk kriminalitet, og vi kan, når som helst og uten varsel/forklaring, suspendere eller terminere tjenestene vi leverer til deg hvis vi er bekymret for hvitvasking og/eller fare for økonomisk kriminalitet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller krav relatert til betalingsfunksjonene, ber vi deg kontakte oss på følgende måter:

Email: FPNOR@ford.com

Tel: +47 66819787

Personvernregler

Hvem vi er

Når vi sier «vi» eller «vår», mener vi FCE Bank Plc («Ford Credit» og «FordPay»), som er databehandlingsansvarlige for informasjonen i denne notisen. Dette betyr at vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi kan bruke din informasjon.

Ønsker du å kontakte oss, kan du skrive til oss på; FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, UK eller ringe oss på +47 66819787. Vår databehandlingsrådgiver kan kontaktes ved å sende en e-post til dpeurope@ford.com

Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn informasjon fra deg direkte når du registrerer deg for å bruke FordPay- og Wallet-tjenestene, inkludert navn, kontaktinformasjon, adressedetaljer, betalingskort og -informasjon, markedsføringspreferanser, handlepreferanser, f.eks. favoritter fra handlelister, informasjon om leveringsmetoder og søkemotorinformasjon.

Hvordan vi bruker din personlige informasjon

Vi bruker informasjonen du gir oss når du registrerer deg til å:

  • Styre kontoen din og la deg behandle ordrene dine;
  • Behandle betalingen for ordrene dine;
  • Gi deg oppdateringer relatert til ordrestatusen din;
  • Hjelpe deg med eventuelle spørsmål via vårt kontaktsenter;
  • Holde utkikk etter svindel eller mistenkelig aktivitet på kontoen din for å holde kontoen din trygg.

Hvorfor har vi lov til å bruke din personlige informasjon

Vårt lovlige grunnlag for å behandle din personlige informasjon er:

  • «for oppfyllelsen av en kontrakt» i forhold til kontostyring, -behandling og levering av ordre- og betalingsbehandling;
  • «for å møte lovpålagte krav» for å forhindre svindel; og
  • «legitime interesser» relatert til vår kundeservice

Hvem vi deler informasjonen din med

Vi kan dele informasjonen din med andre deler av vår bedrift (f.eks. Ford Motor Company og Ford Credit), til våre leverandører eller til retten når loven krever det, eller til enhver sentral eller lokal myndighet, lovfestet eller offentlig instans.

Vi kan også dele informasjonen din med tredjeparter som er involverte i behandlingen av betalingen for dine ordrer.

Overføring av informasjonen din til utlandet

Informasjonen din vil bli trygt behandlet innenfor og utenfor EØS. Vi kan overføre den personlige informasjonen din, og informasjon samlet inn om andre som en del av søknaden din, til gruppeselskaper og tjenestetilbydere lokalisert utenfor EØS. Skulle vi ha behov for å overføre personlig informasjon utenfor Storbritannia eller EU, vil denne personlige informasjonen dekkes av bedriftsregler eller kontraktfestede ordninger for å sørge for at den behandles korrekt.

Hvor lenge vil vi lagre informasjonen din

Personlig informasjon som vi behandler, for ethvert formål, skal ikke oppbevares lengre enn nødvendig. Ford baserer sin informasjonslagring på at alle eventuelle juridiske, regulatoriske eller avtalefestede forpliktelser etterleves.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter når det kommer til din informasjon, f.eks. rett til å se hva vi oppbevarer, til å be oss dele den med en annen part, til å be oss om å oppdatere feilaktig eller ufullstendig informasjon, til å nekte eller begrense behandlingen av den.

Dersom du ønsker å utøve dine databeskyttelsesrettigheter eller registrere en klage relatert til hvordan vi behandlet din personlige informasjon, vennligst kontakt oss via kontaktdetaljene over.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet, som regulerer behandlingen av personlig informasjon i Norge

 

15.Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål, kommentarer, eller krav angående FordPass, kan du kontakte oss ved å finne din lokale kontaktinformasjon på denne nettsiden http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, eller du kan sende oss spørsmål, kommentarer eller krav angående FordPass via kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Ford Motor Norge AS   

Postbox 514, Lienga 2,

1414Trollasen,

Norway      

Telefon: +47 800 56 105

E-mail: infonor@ford.com

 

Landliste over Ford-enheter:

 

 

Navn

Adresse

Ford Motor Company Limited

Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, UK.

Ford Motor Company (Belgia) nv/sa

Hunderenveldlaan 10, B-1082 Brussel, Belgia

Ford Motor Company, s.r.o.

Karolinska 654/2, 18600 Praha 8, Tsjekkia

Ford Motor Company A/S

Borupvang 5D-5E, DK -2750 Ballerup, Danmark

Ford Central & Eastern European LLC

2000 Szentendre, Galamb József u. 3, Ungarn

Ford Romania S.A.

Craiova, 29 Henry Ford (1863 -1947) Street, 200745, Dolj fylke, Romania

Oy Ford Ab

Plaza Halo, Ayritie 24 (6. etasje), 01510 Vantaa, Finland

Ford Motor Hellas S.A.I.C.

Akakion 39 & Monemvasias 25, Maroussi GR 151.25, Athen, Hellas

Henry Ford & Son Ltd.

Elm Court, Boreenmanna Road, Cork, Irland

Ford Nederland BV

Amsteldijk 216-217, 1079 LK Amsterdam, Nederland

Ford Lusitana SA

Avenida da Liberdade, No.249 – 6-7 Andares, 1250-143 Lisboa, Portugal

Ford Motor Company AB

Box 4023, 169 04 Solna, Sverige

Ford Motor Company (Switzerland) SA

Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, Sveits

Ford Motor Norge AS

Postboks 514, Lienga 2, 1414 Trollåsen, Norge

Ford-Werke GmbH

Ford-Werke GmbH

NG/E 712

Henry-Ford-Straße 1, 50735 Køln, Tyskland

FMC Automobiles, Ford France  

SIREN 425 127 362 RCS Versailles

34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye

FORD ESPAÑA S.L.

C/ Caléndula 13,

Edificio Miniparc IV, 28109 Alcobendas,

Madrid / CIF. B-46066361, Spania

Ford Italia S.p.A.

Via Andrea Argoli, 54, 00143 – Roma

Ford Motor Company (Austria) GmbH

Hackinger Straße 5c, 1140 Wien

Ford Polska Sp. z o.o.

 

ul. Taśmowa 7

 02-677 Warszawa