Vilkår for brukere av FordPass i Europa (Heretter Vilkår)

Version: 0.2

Vilkår

Versjon: 0.2

Vilkår for brukere av FordPass i Europa (Heretter Vilkår)

Versjon: Januar 2019

Velkommen til FordPass, en smartere vei fra A til B! FordPass er en ny tjeneste som gir deg makt til nytekning om din reise. Ved hjelp av en samling med personlige, digitale og fysiske løsninger vil FordPass gi deg flere muligheter for mobilitet, slik at du kan dra lenger enn du trodde var mulig.

Før vi starter vil vi fortelle deg hvordan FordPass virker, du må også klikke på "Jeg godtar" for å akseptere våre Vilkår. Vennligst les dem nøye. Du kan benytte denne innholdsfortegnelsen for å bevege deg enkelt gjennom vilkårene:

1.   Generell informasjon

1.   FordPass-avtale

2.   Systemkrav

2.   Tjenester

1.   Min forhandler

2.   Mine biler

3.   FordPass-fordeler

4.   Parkering

5.   Drift

3.   Ford-guider

4.   Veihjelp

5.   Vilkår

6.   Kjøretøy-sikkerhet

7.   Databeskyttelse og datasikkerhet

8.   Spesielle vilkår og materiale fra tredjepart

1.   Spesielle vilkår

2.   Materiale fra tredjepart

9.   Begrensede lisenser

10. Bemerkning om varemerke

11. Ansvar

12. Gjeldende lov

13. Kontakt oss

 

1. Generell informasjon

Vilkårene styrer tilgangen og bruken av FordPass-appen ("FordPass") mellom den enkelte bruker av FordPass (heretter "deg") og Ford, i betydningen av den lokale Ford-enheten (heretter Ford, jfr. den vedlagte listen med Ford-enheter under) (heretter "Ford", "vi", "oss").

Vilkårene endrer ikke på vilkårene til enhver annen avtale du måtte ha med oss eller et annet Ford-selskap. 

Disse Vilkårene inneholder viktig informasjon om FordPass.

FordPass er en tjeneste som er avhengig av informasjon fra deg, din mobile enhet og ditt kjøretøy, slik som lokalisering og kjørekjennetegn, slik at vi kan gi deg god funksjonalitet og service, og kommunikasjon som er skreddersydd til dine interesser.

Vennligst les vår personvernerklæring https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/no_no/privacy.html for mer informasjon.

 

Ønsker du å beholde en kopi av disse vilkårene kan du besøke https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/no_no/terms.html og lagre eller skrive dem ut derfra. Vilkårene er også tilgjengelige i din kontoinformasjon i FordPass. En kopi av Vilkårene vil bli sendt deg i et varig format (f. eks. som en del av en e-post) ved din aksept av Vilkårene. Tilgangen og bruken av FordPass i henhold til Vilkårene er begrenset til Europa.

 

 

1.    FordPass-avtale

Ford tilbyr grunnleggende funksjoner og muliggjør tilgang til kjøretøy-relatert informasjon og tilleggstjenester i separate apper gjennom FordPass (heretter tjenester"). De tilgjengelige tjenestene, for deg er beskrevet i kapittel 2. Du må for å bruke FordPass innholdet og tjenestene registrere deg og godta disse vilkårene. Ved registrering i FordPass bruker du din epostadresse som innloggingsnavn sammen med et passord. Bruk av noen tjenester kan kreve inngåelse av separate kontrakter, og kan være underlagt egne kontraktsvilkår- og betingelser "(Særlige Vilkår"). Særlige vilkår gjelder i tilfellet i tillegg til disse vilkårene.

Bli med; ved å (klikke på feltet) og klikke på "Jeg godtar" aksepterer du vilkårene ved bruk av FordPass.

Vilkårene gjelder fra det tidspunkt du mottar en bekreftelse på e-post eller senest når du kan bruke tjenestene, fra da av har du inngått en avtale med oss.

Du må velge ditt hjemland når du registrerer deg i FordPass, og du må oppgi ditt for-og etternavn, din e-postadresse, og du må lage et eget passord. Du kan og legge inn ditt mobilnummer og et fasttelefonnummer og du kan velge å motta markedsføring fra oss.

Personlig informasjon som er nært knyttet til tjenesten blir samlet på en egen app-skjerm.

Vi vil endre disse vilkårene fra tid til annen (hvis vi tror, så langt vi rimelig kan bedømme) at det må gjøres (for eksempel av hensyn til sikkerhet, av rettslige grunner eller av hensyn til ny lovgivning, at vi endrer omfanget av våre tilgjengelige tjenester, eller ved introduksjon av nye tjenester). Øker vi omfanget av våre tilgjengelige tjenester, introduserer nye tjenester eller hvis de foreslåtte endringene er i din favør, anser vi endringene som godkjent av deg, hvis vi har gitt deg beskjed om de foreslåtte endringene og du fortsatt bruker FordPass uten innsigelser etter den datoen det er opplyst at endringene trer i kraft.

Når foreslåtte, nye vilkår reduserer tjenesten eller begrenser dine eksisterende rettigheter i henhold til vilkårene, gir vi forhåndsbeskjed i rimelig tid. Vi mener med det, fortrinnsvis mer enn to måneder før de foreslåtte endringene trer i kraft. Slikt varsel forutsetter at det praktisk, kan gjennomføres. Vi vil alltid melde fra om endringer i Vilkårene via e-post til din registrerte e-postadresse, og vi kan også melde fra til deg via push-meldinger. I slike meldinger vil vi også varsle når den foreslåtte endringen vil tre i kraft.

Ønsker du ikke å godta endringen i Vilkårene, kan du fritt og når som helst avslutte denne avtalen, jfr. Vilkårenes kapittel 5.

 

2.    Systemkrav

FordPass krever en kompatibel mobiltelefon eller håndholdt enhet, Internettilgang (hvor tredjepart kan kreve betaling), og programvare (hvor også tredjepart kan kreve betaling), og hvor det tidvis kan kreves oppdateringer og oppgraderinger. Kontakt din mobiltelefonleverandør for å innhente mer informasjon angående bruk og avgifter. For å unngå enhver misforståelse ber vi deg notere at vi ikke tilbyr mobilt telefonnettverk eller noen slike tjenester.

Ditt Ford-kjøretøy kan ha behov for et kompatibelt SYNC system i bilen for å få tilgang til enkelte FordPass-tjenester. Hvis ditt kjøretøy er utstyrt med SYNC, godtar du at vi kan oppdatere din SYNC-programvare i henhold til kjøretøy-programvarens sluttbrukeravtale End User License Agreement, (EULA) som er inntatt i brukerveilederen for ditt kjøretøy, eller som du på annen måte har mottatt fra oss. Din SYNC-programvare kan oppdateres gjennom FordPass, i tilfellet kan det påløpe avgifter for databruk.

Ikke alle funksjoner eller tjenester er tilgjengelige i alle markeder, og det kan være begrenset dekning. Dette avhenger blant annet av kapasiteten til ditt kjøretøy og din datamengde. Funksjonenes tilgjengelighet kan endre seg og er blant annet avhengig av din mobile enhet, ditt kjøretøy og Internettdekning. FordPass kan bli utilgjengelig eller avbrutt i perioder av ulike årsaker, som for eksempel miljø, topografiske forhold og datamengde.

Det er ditt ansvar å holde din FordPass-kontoinformasjon og passord hemmelig. Du er ansvarlig for enhver uautorisert aktivitet som skjer på din konto hvis du uforvarende eller bevisst har forårsaket uautorisert aktivitet. Du aksepterer å kontakte oss umiddelbart dersom det skjer uautorisert bruk av din konto eller passord.

Framgangsmåten for å avinstallere FordPass varierer med hvilken type enhet du har. For å avinstallere FordPass må du gå til innstillingene på din enhet, jfr. brukerveiledningen for din enhet for mer hjelp.

Vennligst se i kjøretøyets brukerveiledning dersom ditt kjøretøy har en innebygget enhet, for å finne ut hvordan du skrur av sendinger. Det kan kreve Master Reset i SYNC-innstillingene.

 

2. Tjenester

I framtiden kan vi komme til å utvide omfanget av tilgjengelige tjenester og/ eller legge til nye tjenester til FordPass. Nedenfor har vi gitt en detaljert beskrivelse av tjenestene som nå er tilgjengelige i FordPass, eller som vil bli tilgjengelige for deg i nær framtid. Vær imidlertid klar over at ikke alle tjenester er, eller vil bli, tilgjengelige i ditt land eller i ditt marked.

 

 

1.    Min forhandler

Min forhandler-funksjonen lar deg kontakte din Ford-forhandler, avtale time for service, finne Ford-forhandlere, motta veibeskrivelse til din Ford-forhandler og se lagerbeholdningen til andre Ford-forhandlere. Når du benytter tjenesten med veibeskrivelse, vil du være underlagt vilkårene til den tredjepart som leverer den aktuelle veibeskrivelsen- eller karttjenesten.

Alle avtaler om service og utførte servicer, gjelder mellom deg og din Ford-forhandler og er deres ansvar. Ford-forhandlere er separate juridiske enheter og vi er ikke ansvarlige for deres aktiviteter, inkludert servicen du mottar fra din Ford-forhandler eller innholdet på nettsidene til Ford-forhandlere.

Min forhandler-funksjonen kan også la deg se nyheter i vare beholdningen hos din foretrukne Ford-forhandler. Varebeholdningen listet opp i FordPass stemmer ikke alltid nøyaktig med det som er tilgjengelig fra din Ford-forhandler. Vi har ikke ansvar for å verifisere din Ford forhandlers varebeholdning og har ikke ansvar for unøyaktigheter. Vennligst kontakt din Ford-forhandler for informasjon om pris, vilkår, betingelser og tilgjengelighet for alle kjøretøy.

 

2.    Mine Kjøretøy

Mine kjøretøy-funksjonen kan la deg få tilgang til bestemt informasjon om ditt kjøretøy via FordPass. For å registrere din bil i Mine Kjøretøy-funksjonen må du legge inn kjøretøyets understellsnummer. Bare en autorisert bruker av et kjøretøy kan koble sin FordPass-konto til et understellsnummer på et kjøretøy de ikke eier eller leaser. Det kan måtte godkjennes av en primær kontoinnehaver og være bekreftet for kjøretøyet. Du kan fjerne ditt understellsnummer fra FordPass når som helst, men dersom du gjør det kan det påvirke enkelte funksjoner i FordPass.

Mine kjøretøy-funksjonen kan også vise deg instruksjonsvideoer om ditt kjøretøy. For å se disse filmene vil FordPass koble videre til Ford nettsiden (det vil være nettsiden til din lokale Ford forhandler, jfr. den vedlagte liste). Denne nettsiden driftes av Ford, men den kan ha egne vilkår og betingelser. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene, betingelsene og personvernerklæringen på Ford-nettsiden før du ser noen instruksjons videoer. Du benytter deg av instruksjonsvideoene på eget ansvar. Bruk disse videoene med forsiktighet, og forsøk aldri å utføre vedlikehold av et kjøretøy dersom arbeidet krever en profesjonell tekniker.

Vær oppmerksom på at informasjonen som er oppgitt i Mine Kjøretøy, kun er ment å være veiledende. Informasjonen som vises i Mine Kjøretøy kan avvike fra den faktiske eller samtidige statusen til ditt kjøretøy. Kontroller instrumentene og skjermene i ditt kjøretøy for å finne den nøyaktige tilstanden til ditt kjøretøy. Det er førerens ansvar å sikre at kjøretøyet er i kjøredyktig stand.

 

3.    FordPass-fordeler

Registrering i FordPass, medfører automatisk deltakelse i FordPass-fordeler. FordPass-fordeler medfører spesielle tilbud og andre kampanjer, som kan være basert på ting du utfører eller gjør i FordPass. Du må ikke benytte FordPass-fordeler for å benytte andre deler av FordPass. Hvilke typer og hyppigheten av tilbud og kampanjer kan variere, og hver enkelt kan ha sine egne vilkår eller regler. FordPass-fordeler er uavhengig av andre lojalitetsprogram som tilbys fra oss eller fra våre representanter. FordPass-fordeler kan endres når som helst, og det er mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelige for alle typer og modeller av kjøretøy.

Du godtar å motta kommunikasjon om FordPass-fordeler fra Ford, din autoriserte Ford forhandler og tilknyttede partnere. Kommunikasjonen kan være skreddersydd basert på personlig informasjon du gir oss gjennom FordPass, slik som geografisk plassering og kjørekarakteristikker.

 

 

4.    Parkering

Parkering-funksjonen innebærer at du kan finne en tilgjengelig parkeringsplass ved å vise parkeringsplasser ved hjelp av tredjeparts lokaliserings- eller karttjeneste du har på din mobile enhet. Når du benytter tjenesten med veibeskrivelse, vil du være underlagt vilkårene til den tredjepart som leverer den aktuelle veibeskrivelse- eller karttjeneste.

Parkeringsplassene som vises kan være avgiftsbelagte. Disse avgiftene innkreves av en tredjepart. Vi tilbyr ingen parkeringsplasser og vi drifter heller ingen parkeringsplasser.

Vi kontrollerer ikke kvaliteten, egnetheten, tryggheten eller sikkerheten på noen av parkeringsplassene som vises. Vi gir derfor ingen garanti om kvaliteten, egnetheten, tryggheten eller sikkerheten på noen av dem.

 

 

5.    Drift

(1).

Da ditt kjøretøy ble utstyrt med et innebygget modem, kan det ha fått tilgang til bestemte operasjonelle funksjoner gjennom FordPass-appen, inkludert å låse og låse opp dører, Fjernstart og Fjernstopp, dersom det er tillatt i ditt hjem land. Disse egenskapene er ikke tilgjengelige på alle kjøretøy, typer og modeller.

For kjøretøyene det gjelder, medfører Fjernstart at alarmen endres til "redusert vaktmodus". I tilfellet skrus «interiørsensorer og hellningssensorer» av under Fjernstart, for å unngå falske alarmer, mens «omkrets alarmen» vil være aktiv. Dobbeltlåste dører vil, som en sikkerhetsforanstaltning gå tilbake til sentrallås ved Fjernstart.

Vær oppmerksom på at lovgivningen varier og at Fjernstart, bare må benyttes der Fjernstart er tillatt.

 

(2) FordPass Connect, er en valgfri funksjon på utvalgte kjøretøy (det inkluderer SYNC kontaktservice i to år fra første salgsdato for kjøretøyet, som registrert hos Ford-forhandleren), og som er påkrevet for enkelte funksjoner. FordPass Connect abonnements avgift kan innkreves etter to år, avgiften vil være gjenstand for en egen avtale, og Ford vil kontakte deg i denne anledning.

 

(3) Ta alltid med deg nøkkelen eller nøkkelbrikken, når du forlater kjøretøyet. Fjernstyrt opp låsing kan ha redusert funksjon etter tjenesteavbrudd eller ved for lav batterispenning.

 

(4) I noen tilfeller må den nyeste versjonen av FordPass-appen installeres før den kan brukes igjen. Påse at du alltid har tilgang til kjøretøyet selv om du ikke har tilgang til FordPass (f. eks. dersom «opplåsingsfunksjonen» i appen ikke virker).

 

(5) Enkelte Ford Pass funksjoner virker bare når kjøretøyet ditt har et kompatibelt SYNC-system eller innebygget modem (heretter Programvare). Når kjøretøyet er utstyrt med SYNC, godtar du at vi eller våre tilknyttede partnere eller tjenesteytere eksternt sjekker og automatisk oppdaterer din programvare i henhold til sluttbrukeravtalen for kjøretøyets Programvare (End User License Agreement, (heretter EULA)) inntatt i brukerveiledningen til kjøretøyet, eller som du på annen måte har mottatt fra oss. Du kan oppdatere Programvaren i FordPass hvis ønskelig. Du må akseptere at Ford, tilknyttede partnere, tjenesteytere og/ eller utvalgte representanter periodevis kan sjekke hvilken versjon av Programvare som er installert og eksternt levere oppdateringer, oppgraderinger, tillegg eller endringer i Programvaren uten videre beskjed eller ekstra aksept fra deg. Det kan i slike situasjoner tilkomme avgifter for databruk fra din leverandør av telekommunikasjon.

 

(6)

Ikke alle funksjoner vil være tilgjengelige i alle markeder og dekning kan være begrenset. Det avhenger blant annet av kjøretøyets kapasitet og abonnementets datamengde. Funksjonenes tilgjengelighet kan endres, de avhenger blant annet også av din mobileenhet og kjøretøyets egenskaper og din tilgang til Internett. FordPass kan være utilgjengelig eller bli avbrutt fra tid til annen av forskjellige årsaker, slik som miljømessige og topografiske forhold (f.eks. tunneler, garasjer, planlagt vedlikehold av Fords servere osv.) og graden av Internettdekning og tilgjengelig datamengde.

 

(7) Hvis kjøretøyet har innebygget tilkoblingsmulighet og du kobler kjøretøyet til FordPass vil det fortsette å sende data til Ford selv om du avinstallerer FordPass. Vennligst les i kjøretøyets brukermanual hvis du ønsker å skru av dataoverføring fra ditt kjøretøy. Det kan kreve en Master Reset i SYNC-innstillingene.

 

(8) Hvis den er installert kan det hende at kjøretøystatus-funksjonen lar deg se bestemte meldinger på FordPass angående Kjøretøy-tilstandsvarsler. Disse varslene kan inkludere tilstand på det elektriske batteriet, drivstoffmengde, drivstofforbruk, kilometerteller, dekklufttrykk, understellsnummer og annen diagnostikk. Disse meldingene skal ikke brukes eller stoles på i stedet for normal vedlikehold av kjøretøyet. Hvis du på noe som helst tidspunkt tror det kan ha skjedd noe eller være et problem med kjøretøyet ditt, må du konsultere en profesjonell tekniker for å finne ut hva som er problemet og få utført vedlikehold.

 

(9) Hvis kjøretøyet ditt har WiFi-hotspot-funksjon og du har et aktivt data abonnement, kan du se informasjon om ditt data abonnement i FordPass. Du må abonnere på en trådløs tjeneste direkte fra ditt kjøretøys trådløse leverandør, og din leverandør er eneansvarlig for den trådløse tjenesten. 

Følg alltid nøye med på veien og stopp hvis du blir distrahert. WiFi-hotspot er en Tjeneste som bare er ment for passasjerene.

 

(10) Den månedlige effektivitetsrapportfunksjonen påvirkes av kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer som spiller en rolle for å bestemme bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Alle kjører annerledes under ulike trafikk- og værforhold (sommer, vinter). Du kan tilbringe mesteparten av tiden med å kjøre på motorveier eller du kan hovedsakelig kjøre på landeveier. Noen kjører raskere og andre saktere.

Fords drivstoffrapport via Ford pass-appen er ikke direkte sammenlignbar med de offisielle drivstofforbrukstallene. For å sammenligne nye personbilers drivstofforbruk eller CO2-utslippsverdier, basert på en harmonisert EU-testprotokoll, bør man bruke det offisielle drivstoffforbruket eller CO2-utslippsverdiene som finnes i eiermanualen.

Fords drivstoffrapport via app er forskjellig fra hva andre OEM-er kan publisere, derfor gis ikke en direkte sammenligning.

 

3.  FordGuide

FordGuide-funksjonene lar deg koble deg til en guide via telefon, live chat eller e-post hvis du trenger hjelp til bruk av ulike FordPass-fordeler og mobile løsninger. FordPass tar ikke ansvar for kvaliteten på samtalen eller Internett forbindelsen som ytes av din nettverksleverandør. Kontakten med Ford-guidene kan medføre tredjeparts avgifter fra din nettverksleverandør, etter din avtale med vedkommende. Ved å bruke FordPass eller FordGuide -tjenester i utlandet kan det påløpe ekstra avgifter for dataroaming.

FordPass vil la deg oppgi kontaktinformasjon for at en guide skal kunne kontakte deg via telefon eller e-post. Ved å signere og godta Vilkårene for FordPass kan en FordGuide be deg om å verifisere ditt telefonnummer og din e-postadresse. Oppgir du din kontaktinformasjon, har du uttrykkelig godkjent at en FordGuide kontakter deg. All personlig data og informasjon oppgitt i FordPass eller til en Ford-guide vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende lover om vern av Personlige opplysninger. Ford-guider vil ikke på noe tidspunkt be deg om å oppgi ditt passord eller din PIN.

 

4. Veihjelp

Dersom kjøretøyet får problemer, kan du ringe etter nødhjelp via Veihjelp-funksjonen. Du betaler selv alle kommunikasjonskostnader, som varierer avhengig av land og leverandør.

Denne funksjonen er tilgjengelig dersom du har godtatt at appen sender din nåværende posisjon. Nødsenteret vil bruke denne informasjonen for å verifisere hvor du befinner deg. Ford verken mottar eller behandler denne informasjonen. Det kreves en Internettforbindelse for å bruke appen med funksjonen for oversendelse av geografisk posisjon, slike datakostnader er for din regning. Din posisjon kan bare sendes dersom din mobile enhet kan finne riktig posisjon. Posisjonen som sendes, kan ikke brukes til å bestemme din nøyaktige plassering i en bygning (dvs. leilighet, etasje osv.). Ford ønsker å tilby anrop til nødtjenesten til en så lav pris som realistisk mulig. Du kan måtte betale for veihjelp som blir gitt som resultat av at du benyttet denne funksjonen. Ford godtar ikke noe ansvar for formidling av dine data som følge av feil i dataoverføringen eller uautorisert tilgang fra tredjeparter.

 

5. Opphør.

Vilkårene gjelder til de blir avsluttet av en av partene.

Du kan avslutte denne avtalen når som helst og av en hvilken som helst grunn ved å gi oss skriftlig beskjed (gjerne via e-post) om ditt ønske om å avslutte din FordPass-konto. Vi vil behandle saken og sikre at din konto stenges og alle dine forbindelser til FordPass-plattformen blir avsluttet.

Vi kan avslutte denne avtalen, eller midlertidig stoppe deler av eller hele din tilgang til appens funksjoner når som helst, når det fremstår som rimelig for oss, ved å gi deg skriftlig beskjed (inkludert ved e-post til den e-postadressen som er registrert på deg på det aktuelle tidspunkt). Vårt grunnlag kan blant annet være, men skal ikke være begrenset til følgende årsaker;

 

1.   ditt mislighold eller gjentatte mislighold av bestemmelser i vilkårene som du ikke retter opp (hvis mulig) innen 5 dager etter at du har mottatt skriftlig varsel om forholdet;

2.   det oppstår en situasjon hvor det etter vårt syn er rimelig, at vår handling vil redusere en identifisert risiko eller hindre FordPass fra å bli misbrukt, manipulert eller på annen måte undergravet av deg; eller

3.   vi ikke lenger tilbyr tjenester gjennom FordPass.

 

Ved opphør av Vilkårene vil vi stenge din FordPass-konto og vi kan kreve tilbakeført enhver bruker-ID som du har laget for bruk av andre brukere.

 

6. Kjøretøysikkerhet

Advarsel:

Vi advarer sterkt mot bruk av håndholdte enheter under kjøring.

Bruk ikke FordPass mens du kjører.

Bruk av håndholdte enheter mens man kjører, kan være forbudt i henhold til gjeldende lov og forskrift.

 

Ved å gå inn på eller bruke FordPass på håndholdte enheter mens man kjører kan ta oppmerksomheten vekk fra veien og resultere i tap av kontroll over kjøretøyet, sammenstøt og skade på deg selv og andre. FordPass kan sende meldinger eller push-meldinger til mobiltelefonen din, men vennligst ikke les beskjeder på håndholdte enheter mens du kjører.

 

 

7. Databeskyttelse og datasikkerhet

Ford er behandlingsansvarlig for innsamlet informasjon, og lagrer, behandler og bruker din personlige informasjon, inkludert kjørerelatert bruk og informasjon om ditt kjøretøy, under den forutsetning at det er nødvendig for å yte de tjenestene som tilbys gjennom FordPass etter vilkårene.

 

 

8. Særlige vilkår og materiale fra tredjepart

1.    Særlig vilkår

Bruk av noen tjenester kan forutsette separate avtaler med oss, eller med en av våre Ford-partnere. Særlige vilkår kan gjelde for noen separate avtaler. Slike avtaler vil være mellom deg og en av våre Ford-partnere, i tilfellet skal de ikke angå oss.

Hvis særlige vilkår gjelder for en tjeneste, vil de vilkårene presenteres for deg før første gangs bruk av tjenesten, og du vil kunne beholde en kopi. Du vil bli spurt om du aksepterer de særlige vilkårene, dersom du ønsker å benytte tjenesten. Godtas ikke disse vilkårene, kan disse tjenestene ikke benyttes. Bare de særlige vilkårene du har akseptert vil være bindende og gjelde for din bruk.

 

2.    Materiale fra tredjepart

FordPass kan inneholde koblinger til nettsider til tredjeparter eller tjenester (som ikke reguleres av særlige vilkår) som ikke er eid eller kontrollert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, koblinger til nettsider tilhørende våre Ford-partnere (Tjeneste fra Tredjepart). Vi har ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet, personvernet eller praksisen til noen tjeneste fra tredjepart. Vi kan ikke, og vi vil ikke, sensurere eller endre innholdet på noen tjeneste fra tredjepart. Når du bruker en tjeneste fra tredjepart, forlater du FordPass-plattformen. Du bør alltid lese vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen til enhver tjeneste fra tredjepart som du besøker når du forlater FordPass. Vi vil varsle når du benytter tjeneste fra tredjepart. Du vil alltid vite om du benytter vår tjeneste eller om det er en tjeneste fra tredjepart.

FordPass kan bruke data fra en tredjepart, slik som kart og veibeskrivelser, for å levere tjenesten. Det kan hende at denne informasjonen og annen informasjon ikke er helt nøyaktig. Vilkår som gjelder stedsbaserte tjenester, og som du vil være bundet av ved at du bruker FordPass, inkluderer:

https://legal.here.com/no-no/terms/serviceterms

https://legal.here.com/no-no/privacy/policy

https://legal.here.com/no-no/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Avtaler som gjelder sanntids-trafikktjenester, og som du er bundet av ved at du bruker FordPass, inkluderer:

https://legal.here.com/no-no/terms/serviceterms

https://legal.here.com/no-no/privacy/policy

 

Ved uoverensstemmelser skal Vilkårene ha forrang i forhold til avtaler som gjelder for stedsbaserte tjenester. FordPass kan inneholde eller delvis støtte seg til programvare som er gratis, delt eller fra offentlig bibliotek (Programvare med Åpen Kildekode). Vennligst les henvisningen om programvare med åpen kildekode, på http://corporate.ford.com/ford-open-source.html. Der finner du mer informasjon om forpliktelser og restriksjoner som kan gjelde ved bruk av programvare med en åpen kildekode.

9. Lisens begrensinger/begrensede lisenser

FordPass (inkludert all programvare, innhold og data) eies av oss eller brukes etter lisens. FordPass er beskyttet av verdensomspennende opphavsrett, varemerke, patent, avtaler om forretningshemmeligheter eller andre eiendomsretter, enten det har en opphavsrettserklæring (copyright notice) eierskapsmerke eller ikke. Du godtar å følge alle opphavsrettslige lover ved din bruk av FordPass, inkludert å hindre uautorisert kopiering. Med unntak av det som uttrykkelig er lisensiert her, gir vi deg ikke noen uttrykkelige eller underforståtte eiendomsretter til FordPass.

Dersom du følger Vilkårene gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet til å få tilgang til, se på, bruke, vise og lytte til FordPass, begrenset til din egen, personlige, ikke-kommersielle bruk.

 

Alle rettigheter eller autorisasjoner som gis deg er også underlagt følgende restriksjoner:

 

1.   du kan ikke, og heller ikke la en tredjepart, lage avledet arbeid, bruke data for analyser, roboter, eller lignende datasamlende- og utledende verktøy på FordPass, lage en database, systematisk laste ned, lagre noen eller alt materialet fra FordPass eller nettsider, koble eller ramme inn noen deler av FordPass, utlede eller forsøke å utlede eller hente noen kildekode eller struktur fra hele eller deler av FordPass ved dekonstruksjon, demontering, dekompilering eller noen annen måte;

2.   du kan ikke bruke FordPass på noen måte som er ulovlig, støtende, ærekrenkende, villedende, eller invaderende med hensyn til en annen persons privatliv, du kan heller ikke støte noen på grunn av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming;

3.   du kan ikke bruke FordPass med annet innhold eller på en måte der du utgir deg for å være annen person, forretning eller enhet, inkludert oss;

4.   du må ikke forstyrre, forsøke å forstyrre, avbryte eller forsøke å avbryte våre servere eller nettverk, eller nekte noen av våre krav om nettverkstilgang eller sikkerhetskrav;

10.           Fords Varemerke

Navnet Ford og alle varemerker og logoer som vises på FordPass er eid av oss eller lisensiert av oss. Uautorisert bruk av noen varemerker vist på FordPass er forbudt.

 

 

11.           Ansvar

Ford vil bruke rimelig kompetanse og ta rimelige hensyn for å sikre at FordPass er trygt og sikkert å bruke, og for å forhindre at det forårsaker skade på enheten din, eller annet digitalt innhold som er lagret på enheten din. Ford kan imidlertid ikke garantere at FordPass vil være trygt, sikkert eller fritt for feil eller virus eller andre ondsinnede programmer.

Ford vil bruke rimelig kompetanse og ta rimelige hensyn for å levere enhver tjeneste som vi yter direkte til deg.

Ford aksepterer ikke ansvar for tap eller skade som følge av at du bryter disse vilkårene.

Ford har ikke ansvar for noen tjeneste som leveres til deg av en tredjepart etter en separat avtale.

Har vilkårene eller vilkår som styrer tjenesten som leveres direkte fra oss (Fords Vilkår), vil Ford ha begrenset ansvar, i den grad tap eller økonomisk skade du forårsaker er forårsaket av at vi ikke har klart å følge våre forpliktelser etter Fords vilkår med hensyn til bruken av appen eller noen tjeneste, ellers frasier vi oss ansvar for alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår, uttrykkelige eller underforståtte, som kan gjelde bruken av FordPass eller tjenestene.

Ford kan ikke garantere at FordPass eller tjenestene vil være uavbrutt tilgjengelige og fungere fullt ut til enhver tid, og vil ikke være ansvarlig for noen feil eller forsinkelse i utøvelsen av våre forpliktelser etter vilkårene hvis en slik feil eller forsinkelse er forårsaket av noen hendelse, forhold eller årsak utenfor det vi rimelig kan forventes å ha kontroll over. I slike tilfeller skal vi ha krav på rimelig fristutsettelse for å utføre våre forpliktelser. Ford forbeholder seg også retten til å endre appen etter eget ønske. Bortsett fra det som ellers er nedfelt i vilkårene vil vi ikke ha ansvar overfor deg i tilfelle noen del av appen eller en tjeneste levert av oss er utilgjengelig eller endret på noen måte.

Du aksepterer å bruke denne appen og tjenestene til ditt personlige bruk og skal ikke bruke hverken appen eller tjenestene til kommersielle eller forretningsmessige hensikter, eller for videresalg. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for noe tap du måtte lide ved bruk av FordPass eller tjenestene på annen måte enn som forbruker.

For å fjerne enhver tvil; vi er kun ansvarlig for de tap som det er rimelig å kunne forutse som en konsekvens av bruddet.

Ingen del av vilkårene skal begrense Fords ansvar for:

 

1. dødsfall eller personlig skade som følge av Fords uaktsomhet,

2. svindel eller uriktig informasjon, og

3. noe annet ansvar som etter gjeldende lov ikke kan fraskrives eller begrenses.

 

12.Gjeldende lov

Vilkårene er undergitt lovene i det landet du er bosatt i på det tidspunktet avtalen inngås.

 

13.Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål, kommentarer, eller krav angående FordPass, kan du kontakte oss ved å finne din lokale kontaktinformasjon på denne nettsiden http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, eller du kan sende oss spørsmål, kommentarer eller krav angående FordPass via kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Ford Motor Norge AS   

Postbox 514, Lienga 2,

1414Trollasen,

Norway      

Telefon: +47 800 56 105

E-mail: infonor@ford.com

 

Landliste over Ford-enheter:

 

 

Navn

Adresse

Ford Motor Company Limited

Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, UK.

Ford Motor Company (Belgia) nv/sa

Hunderenveldlaan 10, B-1082 Brussel, Belgia

Ford Motor Company, s.r.o.

Karolinska 654/2, 18600 Praha 8, Tsjekkia

Ford Motor Company A/S

Borupvang 5D-5E, DK -2750 Ballerup, Danmark

Ford Central & Eastern European LLC

2000 Szentendre, Galamb József u. 3, Ungarn

Ford Romania S.A.

Craiova, 29 Henry Ford (1863 -1947) Street, 200745, Dolj fylke, Romania

Oy Ford Ab

Plaza Halo, Ayritie 24 (6. etasje), 01510 Vantaa, Finland

Ford Motor Hellas S.A.I.C.

Akakion 39 & Monemvasias 25, Maroussi GR 151.25, Athen, Hellas

Henry Ford & Son Ltd.

Elm Court, Boreenmanna Road, Cork, Irland

Ford Nederland BV

Amsteldijk 216-217, 1079 LK Amsterdam, Nederland

Ford Lusitana SA

Avenida da Liberdade, No.249 – 6-7 Andares, 1250-143 Lisboa, Portugal

Ford Motor Company AB

Box 4023, 169 04 Solna, Sverige

Ford Motor Company (Switzerland) SA

Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, Sveits

Ford Motor Norge AS

Postboks 514, Lienga 2, 1414 Trollåsen, Norge

Ford-Werke GmbH

Ford-Werke GmbH

NG/E 712

Henry-Ford-Straße 1, 50735 Køln, Tyskland

FMC Automobiles, Ford France  

SIREN 425 127 362 RCS Versailles

34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye

FORD ESPAÑA S.L.

C/ Caléndula 13,

Edificio Miniparc IV, 28109 Alcobendas,

Madrid / CIF. B-46066361, Spania

Ford Italia S.p.A.

Via Andrea Argoli, 54, 00143 – Roma

Ford Motor Company (Austria) GmbH

Hackinger Straße 5c, 1140 Wien

Ford Polska Sp. z o.o.

 

ul. Taśmowa 7

 02-677 Warszawa