Välj ett annat land/språk

Villkor

Version: 0.9

Villkor för användare av FordPass i Europa

Maj 2023

Välkommen till FordPass – ett smartare sätt att röra sig! FordPass är en ny plattform som erbjuder möjligheter att resa på ett nytt sätt. Genom en samling personliga, digitala och fysiska lösningar ger FordPass dig tillgång till fler mobilitetsmöjligheter så att du kan förhöja reseupplevelsen.

Innan vi sätter igång vill vi informera dig om hur FordPass fungerar; du behöver även klicka på ”Jag samtycker” för att godkänna våra villkor. Gå igenom villkoren noggrant. Du kan använda innehållsförteckningen nedan för att navigera i villkoren på ett enkelt sätt:

1.   Allmän information

1.   Avtal om FordPass

2.   Systemkrav

2.   Tjänster

1.   Min Ford-partner

2.   Mina fordon

3.   FordPass Bonus

4.   Parkering

5.   Användning

6.   Ford Secure

3.   FordPass Guider

4.   Vägassistans

5.   Giltighet

6.   Fordonssäkerhet

7.   Dataskydd och datasäkerhet

8.   Särskilda villkor och material från tredje part

1.   Särskilda villkor

2.   Material från tredje part

9.   Begränsade licenser

10. Varumärkesmeddelande

11. Ansvar

12. Gällande lag

13. Abonnemang

14. BlueOval™ Charge Network

15. FordPay

16. Kontakta oss

 

1. Allmän information

Villkoren reglerar åtkomst till och användning av tillämpningen FordPass (”FordPass”) mellan den enskilda användaren av FordPass (nedan ”du”) och Ford Smart Mobility UK Ltd. (hädanefter ”Ford”, “vi”, “oss”).

Dessa villkor förändrar inte på något sätt villkoren i andra avtal som du eventuellt har ingått med oss eller ett annat Ford-företag. Villkoren innehåller viktig information om FordPass. FordPass är en tjänst som bygger på uppgifter från dig, din mobila enhet och ditt fordon, exempelvis position och körsätt, så att vi kan leverera användbara funktioner och tjänster samt kommunikation som är anpassad efter dina intressen. Mer information finns även i vår integritetspolicy (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sv_se/privacy.html). Om du vill spara en kopia av villkoren går du till https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sv_se/terms.html där du kan spara eller skriva ut dem. Villkoren finns också i din kontoinformation i FordPass. Du får även en kopia av villkoren på ett beständigt medium (exempelvis som en del av ett e-postmeddelande) när avtalet har ingåtts. Åtkomst till och användning av FordPass enligt dessa villkor är begränsat till Europa.

 

 

1.    Avtal om FordPass

Ford tillhandahåller grundläggande funktioner och ger åtkomst till fordonsrelaterad information och understödjande tjänster i fristående applets via FordPass (”tjänsterna”). De tjänster som är tillgängliga för dig beskrivs i avsnitt 2 nedan. För att kunna använda funktionerna och tjänsterna i FordPass måste du skapa ett konto samt godkänna villkoren. Vid registrering av ett FordPass-konto skapar du ett inloggningsnamn genom att ange din e-postadress och ett lösenord. Användning av vissa tjänster kan kräva att ett fristående avtal upprättas och användningen kan omfattas av särskilda avtalsvillkor (”särskilda villkor”) i respektive fall. Sådana särskilda villkor gäller utöver dessa villkor.

Genom att bekräfta (klicka i rutan) och klicka på ”Jag godkänner” samtycker du till att omfattas av villkoren vid användning av FordPass.

Villkoren träder i kraft så snart du får en bekräftelse via e-post eller senast när du har möjlighet att använda tjänsterna. Så snart villkoren börjar gälla anses du har ingått ett avtal med oss.

Vid registrering av ett FordPass-konto måste du välja land, ange för- och efternamn, en e-postadress och skapa ett lösenord. Du kan också lägga till mobiltelefonnummer och hemadress om du vill. Du kan även välja att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Personuppgifter som har nära anknytning till en tjänst samlas på en särskild applet-skärm.

Vi kommer att göra ändringar i villkoren från tid till annan (om vi (på saklig grund) anser att detta är nödvändigt (exempelvis av säkerhetsrelaterade skäl, juridiska skäl, eller regelefterlevnadsskäl, om vi ändrar omfattningen av våra tillgängliga tjänster eller om vi introducerar nya tjänster). Om vi utökar omfattningen av våra tillgängliga tjänster, introducerar nya tjänster eller om de föreslagna ändringarna är till din fördel, anses du ha godkänt ändringarna, under förutsättning att vi har underrättat dig om de föreslagna ändringarna och du har fortsatt att använda FordPass utan invändning efter den dag då ändringarna meddelas träda i kraft.

Om några föreslagna nya villkor reducerar tjänsterna eller begränsar dina befintliga rättigheter enligt avtalet, kommer vi att i rimlig tid underrätta dig om detta i förväg, vilket, såvida det är praktiskt möjligt, kommer att ske minst två månader innan de föreslagna förändrade villkoren börjar gälla. Vi kommer alltid att meddela dig om föreslagna ändringar av villkoren via e-post till din aktuella registrerade e-postadress och vi kan även välja att meddela dig via push-aviseringar. I det här meddelandet anger vi det datum då de föreslagna villkoren börjar gälla.

Om du inte vill godkänna ändringarna av villkoren kan du säga upp avtalet när som helst (enligt avsnitt 5 nedan).

 

2.    Systemkrav

För användning av FordPass krävs en kompatibel mobiltelefon eller handhållen enhet, internetåtkomst (tredjepartsavgifter kan tillkomma) samt programvara (tredjepartsavgifter kan tillkomma); det kan även krävas installation av uppdateringar eller uppgraderingar från tid till annan. Vänd dig till din mobiloperatör för mer information rörande avgifter och kostnader för användning. Vi vill klargöra att vi inte driver något mobiltelefonnätverk eller tillhandahåller några sådana tjänster.

För åtkomst till vissa FordPass-tjänster behöver ditt Ford-fordon eventuellt ett kompatibelt inbyggt SYNC-system. Om fordonet är försett med SYNC samtycker du till att vi kan uppdatera SYNC-programvaran i enlighet med fordonets licensavtal för slutanvändare (”användaravtalet”) som återfinns i fordonets förar handbok eller på annat sätt tillhandahålls av oss. Du kan eventuellt uppdatera SYNC-programvaran via FordPass om du föredrar det. Avgifter och kostnader för dataanvändning kan tillkomma.

Alla funktioner och tjänster kommer inte att vara tillgängliga på alla marknader och täckningen kan vara begränsad, bland annat på grund av fordonets kapacitet och dataplanens omfattning. Funktionernas tillgänglighet kan förändras och är beroende av den mobila enhetens och fordonets kapacitet, samt den internetåtkomst som du har tillgång till. FordPass kan vara otillgänglig eller avbrytas från tid till annan av en rad olika skäl, exempelvis miljörelaterade eller topografiska förhållanden samt dataplanens täckning.

Du ansvarar för att hålla inloggningsuppgifterna till ditt FordPass-konto hemliga. Du ansvarar för all obehörig aktivitet som sker på ditt konto i det fall du på grund av försumlighet eller avsiktligen har orsakat sådan obehörig aktivitet. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om eventuell obehörig användning av ditt konto eller lösenord.

Avinstallationsmetoderna varierar mellan olika enheter. Om du vill avinstallera FordPass använder du de programhanteringsverktyg som finns på din enhet. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Om fordonet har en inbyggd enhet ska du titta i förarhandboken till fordonet för information om inaktivering av dataöverföringar, vilket kan kräva en övergripande återställning i SYNC-inställningarna.

 

2. Tjänster

Vi kan utvidga omfattningen av de tillgängliga tjänsterna och/eller lägga till nya tjänster i FordPass i framtiden. Nedan hittar du en utförlig beskrivning av de tjänster som för närvarande ingår i FordPass eller kommer att göras tillgängliga för dig inom kort. Lägg dock märke till att inte alla tjänster är eller kommer att bli tillgängliga i ditt land eller på din marknad.

 

1.    Min Ford-partner

Via funktionen Min återförsäljare kan du ansluta till din Ford-återförsäljare, schemalägga servicetillfällen, hitta olika Ford-återförsäljare, får anvisningar om hur du tar dig till din Ford-återförsäljare och se nya produkter som finns i lager hos återförsäljaren. Vid användning av lokaliseringstjänsterna omfattas du av de villkor som anges för den tredje parts positionerings- eller kartläggningstjänst som du använder.

Du och din Ford-återförsäljare ansvarar för alla servicebesök och fordonsservicetillfällen. Fords återförsäljare är fristående juridiska enheter och vi har inget ansvar för Ford-återförsäljarnas aktiviteter, såsom eventuella tjänster som du får från din Ford-återförsäljare och innehållet på Ford-handlarnas webbplatser.

Via funktionen Min återförsäljare kan du även se nya produkter i lager hos din utvalda Ford-återförsäljare. Den lagerförteckning som finns i FordPass stämmer eventuellt inte överens med det exakta lager som är tillgängligt hos din Ford-återförsäljare för närvarande. Vi är inte skyldiga att verifiera det lager som anges av en enskild Ford-återförsäljare. Vi är därför inte ansvariga för eventuella avvikelser. Kontakta din Ford-partner för information om faktiskt pris och tillgänglighet för ett fordon och eventuella villkor som kan vara tillämpliga.

 

2.    Mina fordon

Via funktionen Mina fordon kan du komma åt viss information som rör ditt fordon via FordPass. För att kunna registrera din bil via funktionen Mina fordon måste du ange chassinumret. Du måste vara behörig brukare av ett fordon för att kunna länka ditt FordPass-konto till chassinumret för ett fordon som du inte äger eller leasar, vilket kan behöva godkännas av den primära kontohavaren och verifieras i fordonet. Du kan radera chassinumret från FordPass när som helst; men tänk på att en sådan åtgärd kan påverka vissa funktioner i FordPass.

Via funktionen Mina fordon har du även ha möjlighet att titta på instruktionsvideor om ditt fordon. För att kunna titta på sådana videor kommer FordPass att länka till Fords webbplats (det är respektive lokal Ford-webbplats i enlighet med den bifogade listan över filialer). Denna webbplats drivs av Ford men kan omfattas av egna villkor. Gå igenom villkoren och integritetspolicyn för Fords webbplats innan du visar instruktionsvideor. Du använder instruktionsvideorna på egen risk. Använd videorna med försiktighet och försök aldrig utföra fordonsunderhåll som kan kräva en yrkeskunnig person.

Tänk på att den information som visas i Mina fordon enbart tillhandahålls i syfte att underlätta för dig. Den information som visas i Mina fordon avspeglar eventuellt inte faktisk och/eller aktuell status för ditt fordon. Titta på instrumenten och displayerna i fordonet för korrekt information om fordonets aktuella status.

Tänk på att det är förarens ansvar att se till att fordonet är i funktionsdugligt skick.

 

3.    FordPass Bonus

När du registrerar ett FordPass-konto omfattas du automatiskt av förmånerna i FordPass Bonus. FordPass Bonus innehåller särskilda erbjudanden och andra kampanjer som kan vara baserade på sådant som du utför via FordPass. Du behöver inte använda FordPass Bonus för att kunna använda andra delar av FordPass. Vilka typer av erbjudanden och kampanjer som erbjuds och med vilket intervall varierar och varje erbjudande/kampanj omfattas av egna villkor eller regler. FordPass Bonus är fristående från alla andra lojalitetsprogram som erbjuds via oss eller våra dotterbolag. FordPass Bonus kan ändras när som helst och en del funktioner är eventuellt inte tillgängliga för alla fordonsutföranden och -modeller.

Du samtycker till att motta kommunikation om FordPass Bonus från Ford, din auktoriserade återförsäljare och våra samarbetspartner; informationen kan vara anpassad utifrån de personuppgifter som du tillhandahåller oss via FordPass, exempelvis position och körsätt.

Avsnitt 7 om dataskydd och dataintegritet gäller i synnerhet för FordPass Bonus.

 

4.    Parkering

Med hjälp av parkeringsfunktionen kan du hitta tillgängliga parkeringsmöjligheter genom att visa parkeringsplatser med hjälp av tredjepartstjänsten för positionering eller kartvisning som du redan använder på din mobila enhet. Vid användning av lokaliseringstjänsterna omfattas du av de villkor som anges för den tredje parts positionerings- eller kartläggningstjänst som du använder.

De parkeringsplatser som visas kan vara avgiftsbelagda. Sådana avgifter tas ut av tredje part. Vi tillhandahåller ingen parkeringstjänst och driver ingen parkeringsplats.

Vi kontrollerar inte någon enskild, visad parkeringsmöjlighets kvalitet, lämplighet, säkerhet eller trygghet. Vi lämnar alltså inga försäkringar angående kvaliteten, lämpligheten, säkerheten eller tryggheten hos någon parkeringsmöjlighet som visas.

 

5.    Användning

(1) Om ditt fordon är utrustat med ett inbyggt modem kan du ha möjlighet att få åtkomst till särskilda driftsfunktioner via FordPass-appen, däribland låsning och upplåsning av dörrarna, fjärrstart och fjärrstopp, såvida detta är tillåtet i ditt land. De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga för alla fordonsutföranden och -modeller.

För tillämpliga fordon gör fjärrstart att larmet går över till begränsat bevakningsläge, vilket innebär att inbyggda rörelsesensorer och lutningssensorer inaktiveras vid fjärrstart för att undvika falsklarm. Perimeterlarmet förblir aktivt. Dubbellåsta dörrar återgår till centrallåsläge under fjärrstart som en säkerhetsåtgärd.

Vad gäller fjärrstartsfunktionen och dess användning bör du tänka på att lokal lagstiftning kan variera och du bör enbart använda fjärrstarten i enlighet med tillämpligt lokal lagstiftning.

 

(2) FordPass Connect, en tillvalsfunktion på utvalda fordon (omfattar SYNC Connect-tjänsten under två år från fordonets ursprungliga försäljningsdatum enligt vad som registrerats av Ford-återförsäljaren), krävs för en del funktioner. Abonnemangsavgifter för FordPass Connect kan tillkomma efter två år. I det här fallet omfattas sådana potentiella avgifter av ett fristående avtal och Ford kontaktar dig vid behov rörande detta.

 

(3) Ta alltid din nyckel eller elektroniska fjärrnyckel med dig när du lämnar fordonet. Fjärrupplåsning fungerar eventuellt inte vid avbrott under service eller om batterinivån blir för låg.

 

(4) I en del fall kan du behöva installera den senaste versionen av FordPass-appen innan du kan använda den igen. Se till att du alltid kan komma in i fordonet även om du inte kan komma åt FordPass (t.ex. i det fall upplåsningsfunktionen i appen inte fungerar).

 

(5) Vissa FordPass-funktioner kan kräva att fordonet har ett kompatibelt inbyggt SYNC-system eller ett inbäddat modem (”programvaran”). Om fordonet är försett med programvara samtycker du till att vi eller våra samarbetspartner eller tjänsteleverantörer kan fjärrkontrollera och automatiskt uppdatera programvaran enligt fordonsprogramvarans licensavtal för slutanvändare (”användaravtalet”); användaravtalet återfinns i fordonets förarhandbok eller tillhandahålls på annat sätt av oss. Du kan eventuellt uppdatera programvaran via FordPass om du föredrar. Vidare samtycker du till att Ford, dess närstående bolag, tjänsteleverantörer och/eller utsedda företrädare från tid till annan kan kontrollera versionen av programvaran och via fjärranslutning leverera programvaruuppdateringar, uppgraderingar, tillägg eller förändringar av programvaran utan ytterligare meddelande eller samtycke. Avgifter och kostnader för dataanvändning som tas ut av din leverantör av telekommunikationstjänster kan tillkomma.

 

(6) Inte alla funktioner eller tjänster kommer att vara tillgängliga på alla marknader och täckningen kan vara begränsad, bland annat på grund av fordonets kapacitet och dataplanens omfattning. Funktionernas tillgänglighet kan ändras och är även beroende av din mobila enhet och fordonets kapacitet och den internetåtkomst som du har tillgång till. FordPass kan bli otillgänglig eller avbrytas från tid till annan av en rad olika skäl, exempelvis miljörelaterade eller topografiska förhållanden (t.ex. tunnlar, garage, schemalagt underhåll av Fords interna server osv.) samt internet- eller dataplanstäckningen.

 

(7) Om ditt fordon har inbäddade anslutningsmöjligheter och du ansluter till fordonet via FordPass, kommer fordonet att fortsätta att överföra data till Ford även om du avinstallerar FordPass. Om du vill inaktivera dataöverföringar från fordonet ska du titta i fordonets förarhandbok för information om inaktivering av dataöverföringar, vilket kan kräva en övergripande återställning av SYNC-inställningarna.

 

(8) Om fordonet är försett med en statusfunktion kan du ha möjlighet att visa en del aviseringar om FordPass som rör fordonsrapporten (Vehicle Health Alerts). Dessa aviseringar inbegriper batteritillstånd, bränslenivå, bränsleförbrukning, vägmätare, däcktryck, chassinummer och annan diagnostikinformation. Sådana aviseringar ska inte användas eller fungera som en ersättning för ordinarie fordonsunderhåll. Om du vid något tillfälle uppfattar att det kan ha uppstått ett problem eller fel på ditt fordon bör du vända dig till en person med lämplig teknisk kompetens för diagnos och nödvändigt underhåll.

 

(9) Om ditt fordon har en funktion för trådlös surfzon och du har aktiverat en dataplan kan du visa information om dataplanen via FordPass. Du måste skapa ett konto för trådlösa tjänster direkt hos fordonets leverantör av sådana tjänster. Du är då ensamt ansvarig för den trådlösa tjänsten, med förbehåll för fristående villkor som du samtycker till när du aktiverar tjänsten och för uppgifter om din plan som är tillgängliga via FordPass. Håll alltid noggrann uppsikt över vägen och undvik att bli distraherad när du kör. Trådlösa surfzoner är enbart avsedda att användas av passagerare.

 

(10) Månadsrapporten för bränsleeffektivitet påverkas av körbeteende och andra icke-tekniska faktorer som inverkar på bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alla kör olika beroende på trafik- och väderförhållanden (t.ex. sommar, vinter). Du kanske kör mest på motorvägar, eller övervägande på landsvägar. Vissa kör fortare och andra långsammare.

Fords bränslerapport som tillhandahålls via FordPass-appen är inte direkt jämförbar med officiella bränsleförbrukningssiffror. För att kunna jämföra bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya personbilar baserat på ett harmoniserat EU-testprotokoll, bör man använda de officiella data som återfinns i ägarhandboken.

Fords bränslerapport via appen skiljer sig från de rapporter som eventuellt publiceras av andra OEM, och av denna anledning görs ingen direkt jämförelse.

6. Ford Secure

(1) Detta tjänsteutbud omfattar tjänster för stulna fordon (”SVS”)

(2) Ford Secure är endast tillgängligt om du har ett giltigt abonnemang på dessa tjänster (”Ford Secure-abonnemang”) och om du har ett kompatibelt SYNC-system i fordonet eller ett inbäddat modem (”programvaran”).

(3) Du kan få en kostnadsfri provperiod till ditt fordon, besök ditt Ford-konto för mer information. Efter testabonnemanget behöver du betala abonnemangsavgifter för att fortsätta ha tillgång till Ford Secure-abonnemang. Du kommer få mer information om de tillgängliga abonnemangspaketen innan ditt testabonnemang löper ut.

(4) Vid försäljning av fordonet samtycker du till en ”masteråterställning” av fordonet och säger upp ditt Ford Secure-abonnemang.

(5) Ford Secure täcker följande länder i Europa:

Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Vi förbehåller oss emellertid rätten att då och då lägga till och ta bort länder från denna lista varvid dessa villkor kommer att uppdateras i enlighet med detta.

(6) Du måste ha ett aktivt Ford Secure-abonnemang innan du kan använda Ford Secure-tjänsterna i någon form.

(7) För att minska risken för falska larm åtar du dig att:

a. underrätta alla andra förare av fordonet om att fordonet spåras,

b. meddela oss i förväg om att fordonet ska transporteras på en färja eller annan transportanordning, t.ex. släpvagnar eller transportörer, och

c. i samband med en SVS-incident, meddela oss att incidenten är ett resultat av en stöld som verkligen ägt rum.

Om du inte följer dessa krav är du ansvarig för eventuella kostnader som vi ådrar oss till följd av falska larm.

(8) Se de relevanta avsnitten i Fords integritetspolicy (https://ford.se/min-ford/fordpass) för mer information om hur vi använder dina uppgifter i samband med Ford Secure-tjänsten.

(9) Dessa tjänster hjälper polisen att hitta och få tillbaka ditt fordon genom att ge Ford möjlighet till att samarbeta och uppge var ditt fordon befinner sig.

(10) Vår leverans av SVS sker i samarbete med Teletrac Navman (UK) Ltd, vars huvudkontor är KI First Floor, Kents Hill Business Park, Milton Keynes, MK7 6BZ (”TN”).

(11) Vi, TN och polisen kan behöva kontakta dig i samband med en SVS-incident. För att göra detta använder vi dina kontaktuppgifter som registrerats i vår kunddatabas. Det är ditt ansvar att se till att de kontaktuppgifter vi har är aktuella och korrekta .

(12) För att SVS ska fungera korrekt måste du tillhandahålla säkerhetsuppgifter till oss eller TN. Om du inte uppger de nödvändiga säkerhetsuppgifterna när så begärs, är vi inte skyldiga att tillhandahålla denna tjänst.

(13) När Ford Secure-abonnemanget är aktivt övervakar programvaran ditt fordon och meddelar dig via FordPass om något av följande inträffar:

a. Inkonsekvent plats

b. Obehörig åtkomst

c. Förändring av tändningsstatus

d. Reservbatteri inkopplat

e. Accelerometer

f. Systemfel

g. Systemet är inte i drift (djup viloläge) och

h. Masteråterställning

(i varje enskilt fall en ”SVS-incident”).

(14) Om du blir aviserad om en SVS-incident via FordPass är du ansvarig för att meddela SVS-incidenten till polisen eller annan berörd brottsbekämpande myndighet (”polisen”) så snart det är praktiskt möjligt, göra en anmälan om fordonsstöld samt få ett ärendenummer. Därefter måste du omedelbart uppge detta referensnummer till TN, via kontaktinformationen i FordPass.

(15) Vid anmälan av en SVS-incident i enlighet med kapitel 2.5 (12) kommer vi göra rimliga ansträngningar för att hitta ditt fordon så snart som rimligt möjligt. Om vi hittar ditt fordon informerar vi polisen om var det finns.

(16) I händelse av en SVS-incident har vi rätt att inaktivera FordPass-appen och alla anslutna funktioner som rör det stulna fordonet, och du ska avstå från att använda FordPass-appen på annat sätt än för att hantera dina fordon som inte är föremål för en SVS-incident, kontakta SVS callcenter samt prata med guiderna. Om du använder FordPass-appen utanför de specifika användningsområden som nämns ovan, har vi inget ansvar för dina handlingar eller underlåtenheter.

(17) Vi förbehåller oss rätten att i enlighet med kapitel 2.5 (15) debitera dig (utöver Ford Secure-abonnemang) för eventuella kostnader som vi ådrar oss för att hitta eller försöka hitta fordonet efter att du, eller någon användare av fordonet, utlöser ett eventuellt falskt larm.

(18) Ingenting i detta avtal ålägger polisen någon lagstadgad aktsamhetsskyldighet eller rättighet som går längre eller skiljer sig från den som man har gentemot allmänheten i övrigt, och vi är inte ansvariga för polisens handlingar eller underlåtenhet.

3. FordPass Guider

Med funktionen Guider kan du ansluta till en guide via telefon, live chat eller e-post om du behöver support kring hur du använder de olika förmånerna och mobilitetslösningarna i FordPass. Tänk på att FordPass inte påtar sig något ansvar för samtalskvaliteten eller den internetanslutning som tillhandahålls av din nätverkstjänsteleverantör. Tänk på att kontakten med FordPass Guider kan ge upphov till tredjepartsavgifter som tas ut av din nätverksleverantör i enlighet med ditt avtal. Användning av FordPass eller FordPass Guider-tjänsten utomlands kan göra att ytterligare roamingavgifter tillkommer.

Via FordPass kan du tillhandahålla kontaktuppgifter så att en guide kan kontakta dig via telefon eller e-post. När du registrerar ett konto och godkänner villkoren för FordPass kan du ombes av FordPass Guider att verifiera ditt telefonnummer eller din e-postadress. Om du tillhandahåller personliga kontaktuppgifter samtycker du uttryckligen till att en FordPass Guide kontaktar dig. Alla personuppgifter och all information som tillhandahålls inom ramen för FordPass eller till FordPass Guider behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. FordPass Guider kommer aldrig att be dig ange ditt lösenord eller din PIN-kod vid något tillfälle.

 

4. Vägassistans

Vid ett fordonshaveri kan du ringa ett röstsamtal till en larmcentral via funktionen Vägassistans. Alla eventuella kommunikationskostnader, som kan variera beroende på land och leverantör, i samband med detta bekostas av dig.

Funktionen kan enbart användas om du på begäran har gett ditt medgivande i appen till att överföra aktuell position. Larmcentralen använder uppgifterna för att kontrollera din position. Ford varken mottar eller behandlar sådana uppgifter. En internetanslutning krävs för att kunna använda appen med funktionen för positionsöverföring; eventuella kostnader som uppstår i samband med detta bärs av dig.

Positionen kan enbart överföras om en giltig position kan identifieras av din mobila enhet. Den position som du sänder kan inte användas för att ta reda på din exakta position i en byggnad (t.ex. lägenhet, våning m.m.).

Ford har som mål att tillhandahålla tjänsten för samtal till larmcentralen mot en så låg kostnad som möjligt. Du kan behöva betala för eventuell bärgningstjänst som tillhandahålls till följd av att den här funktionen används.

Ford påtar sig inget ansvar för utlämning av dina data på grund av fel i dataöverföringen och/eller tredje parts obehöriga åtkomst.

 

5. Giltighet

Avtalet fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp avtalet när som helst av vilket skäl som helst genom att meddela oss skriftligen (e-post inbegripet) om att du vill avsluta ditt FordPass-konto. Vi kommer därefter att behandla din begäran och säkerställa att ditt konto avslutas och att alla dataanslutningar till FordPass-plattformen stängs.

Vi kan avsluta avtalet, eller tillfälligt inaktivera en del eller hela din åtkomst till appfunktionerna när som helst (på ett skäligt sätt) efter ett skriftligt meddelande (inklusive via e-post till din aktuella registrerade e-postadress) av skäl som inkluderar (men inte är begränsade till) följande:

1.   om du på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger bryter mot ett villkor och inte åtgärdar detta (om möjligheten finns) inom 5 dagar efter mottagande av ett skriftligt meddelande som uppmanar dig till det;

2.   om omständigheter uppstår då (efter vårt gottfinnande) sådan åtgärd kommer att avvärja en identifierad risk eller förhindra att FordPass missbrukas, manipuleras eller på annat sätt saboteras av dig eller

3.   om vi väljer att inte längre erbjuda några tjänster via FordPass.

Vid avtalets upphörande stänger vi ditt FordPass-konto och har rätt att återställa ett användar-ID som du har skapat så att det kan nyttjas av andra användare.

 

6. Fordonssäkerhet

Varning: Vi avråder bestämt från användning av handhållna enheter under körning. Använd inte FordPass under körning. Tänk på att användning av en handhållen enhet under körning kan vara förbjudet enligt gällande trafiklagstiftning. Om du loggar in till eller använder FordPass på en handhållen enhet under körning kan du distraheras från körningen, vilket kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet, kolliderar och skadar dig själv eller andra. FordPass kan skicka meddelanden eller push-aviseringar till din mobiltelefon. Läs inte meddelanden på handhållna enheter medan du kör.

 

7. Dataskydd och datasäkerhet

Ford samlar i egenskap av registeransvarig in, sparar, behandlar och använder dina personuppgifter, däribland förarrelaterade data som rör användningen samt fordonsdata, under förutsättning att detta krävs för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds via FordPass i enlighet med villkoren.

 

8. Särskilda villkor och material från tredje part

1.    Särskilda villkor

Användningen av en del tjänster kan kräva att du ingår ett fristående avtal med oss eller någon av våra Ford-partner. Särskilda villkor kan gälla för fristående avtal. Sådana avtal ingås mellan dig och berörd Ford-partner och inbegriper inte oss.

Om särskilda villkor gäller för en tjänst kommer du att kunna läsa de tillämpliga särskilda villkoren före det första användningstillfället av tjänsten och du får möjlighet att spara en kopia. Du kommer att ombes att godkänna de särskilda villkoren om du vill använda tjänsten. Om du avböjer att godkänna de särskilda villkoren kan du inte använda den tjänst som respektive särskilda villkor gäller för. Enbart de särskilda villkor som du har godkänt är bindande och gäller i fråga om din användning.

 

2.    Material från tredje part

FordPass kan även innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster (som inte regleras av särskilda villkor) som inte ägs eller kontrolleras av oss, inklusive, men inte begränsat till, länkar till webbplatser som tillhör våra Ford-samarbetspartner (”tredjepartstjänst”). Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis gällande någon tredjepartstjänst. Vidare kan och kommer vi inte att censurera eller redigera innehållet i tredjepartstjänster. När du använder en tredjepartstjänst kommer du att lämna FordPass-plattformen. Du bör alltid läsa igenom villkoren och integritetspolicyn för varje tredjepartstjänst som du besöker när du lämnar FordPass. Vi kommer att ange när du använder en tredjepartstjänst. Du kommer alltid att veta om du använder våra tjänster eller tjänster från tredje part.

FordPass kan använda data från tredjepartskällor, exempelvis kartor och vägbeskrivningar, för att tillhandahålla tjänsterna. Dessa uppgifter och annan information är eventuellt inte alltid korrekt. De villkor som är tillämpliga på positionsbaserade tjänster och som du omfattas av när du använder FordPass inbegriper följande:

https://legal.here.com/se-sv/terms/serviceterms

https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy

https://legal.here.com/se-sv/terms/general-content-supplier-terms-and-notices


Villkor som gäller för realtidstrafiktjänster som du omfattas av när du använder FordPass inbegriper följande:

https://legal.here.com/se-sv/terms/serviceterms

https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy

Vi assisteras av Teletrac Navman (UK) Ltd när vi tillhandahåller SVS. Teletrac Navman (UK) Ltd driver callcentret som hjälper dig att få tillbaka ditt fordon. 

I händelse av avvikelser ska villkoren gälla före de villkor som är tillämpliga för positionsbaserade tjänster.

FordPass kan innehålla eller delvis vara beroende av viss fri, delad eller offentligt tillgänglig programvara (”programvara med öppen källkod”). Se de anslagna erkännandena avseende programvara med öppen källkod som finns på http://corporate.ford.com/ford-open-source.html för mer information om eventuella skyldigheter eller begränsningar som kan gälla för användning av programvara med öppen källkod.

 

9. Begränsade licenser

FordPass (inklusive all programvara, allt innehåll och alla data) ägs av oss eller används på licens. FordPass skyddas av världsomspännande upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, rättigheter avseende affärshemligheter eller andra ägarrättigheter, oavsett om detta anges med ett upphovsrättsmeddelande eller annan äganderättsmärkning. Du samtycker till att följa alla upphovsrättslagar vid din användning av FordPass; häri ingår att förhindra all obehörig kopiering. Förutom enligt vad som uttryckligen anges häri beviljar vi inte några uttryckliga eller underförstådda ägarrättigheter till FordPass.

Under förutsättning att du uppfyller villkoren beviljar vi dig en icke-exklusiv och icke överförbar begränsad rätt till åtkomst, att se och att lyssna till FordPass för ditt personliga, icke-kommersiella och bruk enbart.

En rättighet eller behörighet som vi beviljar dig omfattas även av följande begränsningar:

1.   du får inte, eller tillåta tredje part att, skapa härledda verk, använda dataextrahering, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och -utvinning på FordPass, skapa en databas, systematiskt hämta, lagra delar av eller allt material från FordPass eller webbplatserna, länka eller rama in någon del av FordPass, extrahera, härleda eller försöka extrahera eller härleda någon källkod eller struktur i hela eller någon del av FordPass genom omvänd kompilering, isärtagning, dekompilering eller genom någon annan metod;

2.   du får inte använda FordPass på ett sätt som är olagligt, kränkande, ärekränkande, bedrägligt eller gör intrång i någon annans privatliv; du får inte heller kränka någon annan på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionsnedsättning;

3.   du får inte använda FordPass med annat innehåll eller på ett sätt där du utger dig för att vara en annan fysisk eller juridisk person, inbegripet oss;

4.   du får inte störa, försöka störa, avbryta eller försöka avbryta våra servrar eller nätverk, eller ignorera något av våra nätverksåtkomst- eller säkerhetskrav;

 

10.           Varumärkesmeddelande

Namnet Ford och alla varumärken och logotyper som visas i FordPass ägs eller används med licens från oss. Obehörigt bruk av varumärken som visas i FordPass är förbjudet.

 

11.           Ansvar

Ford kommer att med vederbörlig omsorg säkerställa att FordPass är en trygg och säker tjänst att använda, samt förhindra att den skadar din enhet och eventuellt annat digitalt innehåll som finns sparat på din enhet. Ford kan emellertid inte garantera att FordPass kommer att vara säker, trygg eller fri från fel eller virus eller annan skadlig programvara.

Ford kommer att iaktta vederbörlig omsorg vid tillhandahållande av tjänster direkt till dig.

Ford tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer villkoren.

Ford ansvarar inte för några tjänster som tillhandahålls till dig av en tredje part inom ramen för ett fristående avtal.

Förutom enligt vad som i övrigt anges i dessa villkor eller de villkor som reglerar en tjänst som tillhandahålls direkt av oss (”Ford-villkoren”), kommer Ford enbart att vara ansvarigt gentemot dig i den utsträckning en förlust eller skada som du åsamkas uppstår som ett resultat av vår underlåtelse att fullgöra våra skyldigheter enligt Ford-villkoren i anslutning till användningen av appen eller några tjänster och vi undantar i övrigt alla villkor, garantier, intyganden och andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, som kan gälla för användningen av FordPass och/eller tjänsterna.

Ford kan inte garantera att FordPass och/eller tjänsterna kommer att vara tillgängliga utan avbrott och vara kontinuerligt i fullt funktionsdugligt skick och kommer inte att ansvara för fel eller fördröjning i fullgörandet av våra skyldigheter enligt villkoren i det fall sådant fel eller sådan fördröjning har sitt upphov i någon händelse, omständighet eller orsak som är bortom vår rimliga kontroll. Under dessa omständigheter äger vi rätt till en skälig förlängning av den tidsperiod som krävs för att fullgöra våra skyldigheter. Ford förbehåller sig även rätten att göra ändringar i appen efter eget gottfinnande. Förutom enligt vad som anges på andra ställen i villkoren är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig i det fall någon del av appen eller någon av de tjänster som tillhandahålls av oss är otillgänglig eller förändras på något sätt.

Du samtycker till att använda appen och tjänsterna för ditt personliga bruk och kommer inte att använda vare sig appen eller tjänsterna för kommersiella eller affärsrelaterade ändamål, eller för vidareförsäljning. Vi ansvarar inte gentemot dig för några förluster som du kan komma att åsamkas vid användning av FordPass eller tjänsterna i annan egenskap än konsument.

För tydlighetens skull: Vi är enbart ansvariga för sådana förluster som rimligen kunde förutses som en följd av överträdelsen.

Ingenting i det här avtalet ska begränsa Fords ansvar för:

1.   dödsfall eller personskada som uppstår på grund av försumlighet från Fords sida;

2.   bedrägeri eller vilseledande framställning, samt

3.   annan ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

 

12.           Gällande lag

Avtalet regleras av den lokala lagstiftning som gäller i det land där du är bosatt vid tidpunkten för avtalets upprättande.

13. Abonnemang

VILLKOR FÖR LIVE TRAFFIC-ABONNEMANG

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Via Ford Mobility abonnemangsplattform kan du köpa ett abonnemang på Live Traffic-tjänsten (”Abonnemang”) från Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS (“FSM”). Ditt abonnemang fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller av oss (se avsnitt 3 nedan).

1.2 Observera att tjänsten Live Traffic sköts för FSM:s räkning av HERE Global B.V. vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna (”HERE")

1.3 Förutom dessa abonnemangsvillkor gäller följande HERE-villkor för din användning av tjänsten Live Traffic. Om det finns eventuella avvikelser ska abonnemangsvillkoren gälla:

https://legal.here.com/se-sv/terms
https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy

2. BESTÄLLNINGSPROCESS OCH BETALNINGAR

2.1 Du ska vara över 18 år för att kunna köpa ett abonnemang.

2.2 Din beställning är ett erbjudande att köpa ett abonnemang från oss. När du gör en beställning måste följande steg genomföras innan ett avtal om försäljning av ett abonnemang ("Avtal") görs mellan oss i samband med din beställning:

(i) Beställning: du gör din beställning genom att trycka på knappen ”Betala nu[CK(1] ” i slutet av betalningsprocessen och skicka dina betalningsuppgifter till oss.

(ii) Granska beställning: Innan du gör din beställning kommer betalningsprocessen att ge dig möjlighet att granska och vid behov ändra ditt val och/eller korrigera eventuella fel i din beställningsinformation. Ta dig tid att läsa och kontrollera din beställning på varje sida i beställningsprocessen.

(iii) Godkänna våra villkor: Du kommer att bli ombedd att klicka för att bekräfta att du godkänner abonnemangsvillkoren. Om du inte vill vara bunden av det du läser ska du inte göra någon beställning.

(iv) Bekräftelse av din beställning: När du har skickat in beställningsuppgifterna visas en bekräftelse på skärmen om att beställningen har gjorts. Tänk emellertid på att detta inte innebär att beställningen har godkänts. Vi godkänner din beställning enligt beskrivningen i avsnitt 2.2 (v) nedan.

(v) Vårt godkännande av din beställning: Vi kommer att bekräfta vårt godkännande av din beställning genom att skicka dig en bekräftelse via e-post ("Beställningsbekräftelse"). Observera att avtalet mellan oss endast kommer att ta form när vi skickar dig beställningsbekräftelsen. Om vi inte kan ta emot din beställning kommer vi att informera dig så snart som möjligt.

2.3 Som en del av betalningsprocessen kommer de månatliga abonnemangsavgifterna (“Abonnemangsavgifter”) och den månatliga faktureringsplanen (“Faktureringsplan”) att visas. Du samtycker till att betala abonnemangsavgifterna till FSM i enlighet med faktureringsplanen med hjälp av Ford Pay Wallet. Därmed auktoriserar du FSM att debitera ditt valda betalkort för abonnemangsavgifterna i enlighet med faktureringsplanen. Abonnemangsavgifterna och faktureringstillståndet kommer att fortsätta tills ditt abonnemang sägs upp. (vilket beskrivs i avsnitt 3 nedan).

3. AVBESTÄLLNING

3.1 Avbeställning från din sida – 14 dagars avbeställningsperiod (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”))

3.1.1 Enligt Distansavtalslagen har du rätt att avbeställa ditt abonnemang inom 14 kalenderdagar utan att ange något skäl. Avbeställningsperioden fortsätter under 14 kalenderdagar från och med dagen efter det datum du mottar din beställningsbekräftelse (“Avbeställningsperiod”).

3.1.2 För att utöva rätten att avbeställa måste du informera oss (Ford Smart Mobility UK Limited) om ditt beslut att avbeställa ditt abonnemang genom ett tydligt meddelande (till exempel, genom ett e-postmeddelande eller ett brev som skickas med post, genom att ringa oss osv.), inklusive uppgifter om ditt namn, geografiska adress, uppgifter om den beställning du vill avbeställa, ditt telefonnummer och din e-postadress. Du kan använda mallen för avbeställningsblanketten i bilaga 1 nedan, men det är inte ett krav.

3.1.3 Du kan kontakta oss via e-post för att informera oss om ditt beslut att avbeställa. FPSWE@ford.com, ring +46 317071175 eller skicka med post till: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS.

3.1.4 Du kan också skicka in en begäran om avbeställning elektroniskt via ditt Ford-konto:

    i. Logga in på ditt konto på https://www.ford.se/ford-account

       ii. Välj ditt fordon från rullgardinsmenyn längst upp till höger och välj sedan rutan Abonnemang. Du bör se en lista över eventuella aktiva abonnemang baserat på ditt fordons identifieringsnummer.

     iii. Leta reda på abonnemanget du vill avbeställa och klicka på "Hantera"

     iv. Välj Avsluta abonnemang på abonnemangsinformationssidan. Vi skickar dig en bekräftelse på din avbeställningsförfrågan via e-post utan dröjsmål.

3.1.5 För att respektera avbeställningsfristen räcker det att du skickar ett meddelande om din rätt att avbeställa innan avbeställningsperioden har löpt ut.

3.1.6 Om du avbeställer ditt abonnemang i enlighet med avsnitt 3.1 kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som du har gjort. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum vi informeras om ditt beslut att avbeställa ditt abonnemang.

3.1.7 Vi kommer att göra din återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer det inte att medföra några avgifter för dig som en följd av återbetalningen.

3.2 Avbeställning från din sida – efter 14 dagars avbeställningsperiod

3.2.1 Om avbeställningsperioden på 14 dagar har löpt ut kan du också skicka in en begäran om avbeställning elektroniskt via ditt Ford-konto:

         i. Logga in på ditt konto på https://www.ford.se/ford-account

       ii. Välj ditt fordon från rullgardinsmenyn längst upp till höger och välj sedan rutan Abonnemang. Du bör se en lista över eventuella aktiva abonnemang baserat på ditt fordons identifieringsnummer.

     iii. Leta reda på abonnemanget du vill avbeställa och klicka på "Hantera"

     iv. Välj Avsluta abonnemang på abonnemangsinformationssidan. Vi skickar dig en bekräftelse på din avbeställningsförfrågan via e-post utan dröjsmål.

Vi kommer att utfärda en proportionell återbetalning av de betalda abonnemangsavgifterna (baserat på din användning av abonnemanget fram till dagen för avbeställningen). Vi kommer att göra din återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om något annat. Vi kommer att behandla återbetalningar så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål.

3.3 Avbeställning från vår sida

Vi kan avsluta abonnemanget, eller tillfälligt inaktivera en del eller hela din åtkomst till abonnemanget när som helst (om så är skäligt) efter ett skriftligt meddelande (inklusive via e-post till din aktuella registrerade e-postadress) av skäl som inkluderar (men inte är begränsade till) följande:

a)       du betalar inte abonnemangsavgiften vid förfallodagen i enlighet med faktureringsplanen,

b)      du på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger bryter mot ett villkor och inte åtgärdar detta (om möjligheten finns) inom 5 dagar efter mottagande av ett skriftligt meddelande som uppmanar dig till att göra det,

c)       omständigheter uppstår där (efter vårt gottfinnande) sådan åtgärd kommer att avvärja en identifierad risk eller förhindra att abonnemanget eller abonnemangsplattformen missbrukas, manipuleras eller på annat sätt saboteras av dig, eller

d)      om vi väljer att inte längre erbjuda några tjänster via FordPass.

Vi kommer att utfärda en proportionell återbetalning av de betalda abonnemangsavgifterna (baserat på din användning av abonnemanget fram till dagen för avbeställningen). Vi kommer att göra din återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om något annat. Vi kommer att behandla återbetalningar så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål.

4 VARUMÄRKESMEDDELANDE

Namnet Ford och alla varumärken och logotyper som visas i abonnemangsplattformen och i samband med abonnemanget ägs eller används med licens från oss. Obehörigt bruk av något av dessa varumärken är förbjudet.

5 ANSVARSFRIHET

FSM kommer att med vederbörlig omsorg säkerställa att abonnemanget är en trygg och säker tjänst att använda, samt förhindra att det skadar din enhet och eventuellt annat digitalt innehåll som finns sparat på din enhet. FSM kan emellertid inte garantera att abonnemanget kommer att vara säkert, tryggt eller fritt från fel eller virus eller annan skadlig programvara.

FSM kommer att iaktta vederbörlig omsorg vid tillhandahållande av abonnemanget till dig. FSM tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer villkoren.

Förutom enligt vad som i övrigt anges i dessa abonnemangsvillkor eller andra villkor som reglerar abonnemanget ("Ford-villkoren"), kommer FSM endast att vara ansvarigt gentemot dig i den utsträckning en förlust eller skada som du åsamkas uppstår som ett resultat av vår underlåtelse att fullgöra våra skyldigheter enligt Ford-villkoren i samband med användningen av abonnemangsplattformen eller abonnemanget och vi undantar i övrigt alla villkor, garantier, intyganden och andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, som kan gälla för användningen av abonnemanget.

FSM kan inte garantera att abonnemanget kommer att vara tillgängligt utan avbrott och kontinuerligt vara i fullt funktionsdugligt skick och kommer inte att ansvara för fel eller fördröjning i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor om sådant fel eller sådan fördröjning har sitt upphov i någon händelse, omständighet eller orsak som är bortom vår rimliga kontroll. Under dessa omständigheter äger vi rätt till en skälig förlängning av den tidsperiod som krävs för att fullgöra våra skyldigheter. FSM förbehåller sig även rätten att göra ändringar i abonnemangsplattformen efter eget gottfinnande. Förutom enligt vad som anges på andra ställen i villkoren är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig i det fall någon del av abonnemangsplattformen eller det abonnemang som tillhandahålls av oss är otillgängligt eller förändras på något sätt.

Du samtycker till att använda abonnemangsplattformen och abonnemanget för ditt personliga bruk och får inte använda vare sig abonnemangsplattformen eller abonnemang för kommersiella eller affärsrelaterade ändamål eller för vidareförsäljning. Vi ansvarar inte gentemot dig för några förluster som du kan komma att åsamkas vid användning av abonnemangsplattformen eller abonnemanget i annan egenskap än som konsument.

För tydlighetens skull: Vi är enbart ansvariga för sådana förluster som rimligen kunde förutses som en följd av överträdelsen.

Ingenting i det här avtalet ska begränsa FSM:s ansvar för

a) dödsfall eller personskada som är en följd av försumlighet från FSM:s sida,

b) bedrägeri eller vilseledande framställning, samt

c) annan ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

6.KONTAKTA OSS

Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du vill uppmärksamma oss på en fråga:

E-post: FPSWE@ford.com

Tfn +46 317071175[CK(4] [BK(5]

Kontaktadress: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

7. TILLÄMPLIG LAG

Abonnemangsvillkoren regleras av den lokala lagstiftning som gäller i det land där du är bosatt vid tidpunkten för avtalets upprättande.

8. INTEGRITETSPOLICY

Läs Fords integritetspolicy för mobilkunder: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sv_se/privacy.html

 

BILAGA 1

Mall till avbokningsformulär

(Fyll endast i och returnera detta formulär om du vill avbryta ditt abonnemang. Se avsnitt 3 ovan som ger mer information om huruvida denna ångerrätt gäller för dig.)

Till: Ford Mobility Subscriptions, Ford Smart Mobility UK Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

Härmed meddelar jag att jag säger upp mitt avtal för följande abonnemang.

Beställningsnummer: [infoga beställningsnummer]

Beställt den: [infoga det datum då du köpte abonnemanget]

Kundens namn: [infoga namn]

Kundens adress: [infoga adress]

Kundens telefonnummer: [infoga telefonnummer]

Kundens e-postadress: [infoga e-postadress]

Kundens namnteckning (endast om denna blankett fylls i på papper):

______________________

Datum:

______________________

14.BlueOval™ Charge Network

VILLKOR FÖR FORDS LADDNINGSABONNEMANG – ENGELSK MASTERVERSION FRÅN SEPTEMBER 2020

1. ALLMÄN INFORMATION

Dessa servicevillkor ("Villkor") styr användningen av laddabonnemang för elbilar och tjänster ("Tjänster") som är tillgängliga via BlueOval laddningsnätverk ("Laddningsnätverk") för din batteridrivna elbil Ford Mustang Mach E ("Fordon"). Laddningsnätverket och tjänsterna ger dig tillgång till laddningsstationer för elbilar ("Laddningsstationer") där du kan ladda ditt Fordon.

I enlighet med dessa villkor tillhandahålls tjänsterna av Ford Smart Mobility U.K. Limited; registrerat kontor: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; UK VAT-nummer: Gb 246 4257 57; Registrerad hos Companies House under nummer 11099683 (hädanefter "FSM", "vi", "oss").

Dessa villkor förändrar inte på något sätt villkoren i andra avtal du eventuellt har ingått med oss eller andra Ford-företag. Dessa villkor innehåller viktig information om laddningsnätverket och tjänsterna.  Genom att använda laddningsnätverket som lyder under dessa Villkor medger du att du har läst och förstått dessa villkor, och att du godkänner att du är bunden till dem.

Vi kan komma att göra ändringar i villkoren från tid till annan (om vi (på saklig grund) anser att detta är nödvändigt (exempelvis av säkerhetsrelaterade skäl, juridiska skäl, efterlevnadsskäl, eller om vi ändrar omfattningen av våra tillgängliga tjänster eller om vi introducerar nya tjänster). Vi kommer meddela dig i rimlig tid (minst 14 dagar i förväg) via e-post eller i ett app-meddelande om de föreslagna ändringarna av villkoren. Om du inte vill godkänna ändringarna kan du sluta använda laddningsnätverket och tjänsterna. Om du fortsätter använda tjänsterna efter meddelandeperioden antar vi att du godkänner ändringarna utan invändningar.

2. ABONNEMANG

Du måste ha ett giltigt abonnemang för att använda laddningsnätverket och tjänsterna ("Laddningsabonnemang").

Du får ett testabonnemang för att kunna använda laddningsstationerna i laddningsnätverket under följande tidsbegränsade perioder:

(i)för Ionity-laddningsstationer, ett års testabonnemang från det datum då du först registrerade ditt Fordon; och

(ii) för laddningsstationer i New Motion-nätverket, ett femårigt testabonnemang från datumet då du först registrerade ditt Fordon,

(tillsammans, "Testabonnemanget"). Under testabonnemanget kommer du bära det fulla ansvaret för att betala avgifter för användningen av laddningsstationer när du laddar ditt Fordon.

Efter testabonnemanget behöver du betala abonnemangsavgifter för att fortsätta ha tillgång till laddningsnätverket. Du kommer få mer information om de tillgängliga abonnemangspaketen innan ditt testabonnemang löper ut.

Åtkomsten till laddningsnätverket kommer upphöra om: (i) du inte köper ett abonnemangspaket efter att testabonnemanget har löpt ut; eller (ii) ändrat ägarskap av Fordonet som leder till att Fordonets chassinummer tas bort från ditt FordPass-konto.

3. KÖP AV IONITY LADDNINGSABONNEMANG

1. När provperioden för Ionity-abonnemanget har gått ut kan du köpa ett tolv månaders laddningsabonnemang för att få tillgång till Ionitys laddningsstationer (""Ionity laddningsabonnemang"").

2. Du måste vara över 18 år för att kunna köpa ett Ionity laddningsabonnemang.

3. Din beställning är ett erbjudande om att köpa ett Ionity laddningsabonnemang från oss. När du gör en beställning måste följande steg genomföras innan ett avtal om försäljning av ett Ionity laddningsabonnemang (""avtal"") ingås mellan oss i anslutning till din beställning:

A.      Beställning – du gör din beställning genom att trycka på knappen ""Bekräfta betalning"" i slutet av betalningsprocessen varigenom du skickar dina betalningsuppgifter till oss."

B.      Granska beställning: Innan du gör din beställning kommer du att få möjlighet att granska och vid behov ändra ditt val under betalningsprocessen och/eller korrigera eventuella fel i dina beställningsuppgifter. Ta dig tid att läsa och kontrollera din beställning på varje sida under beställningsprocessen."

C.       Godkännande av våra villkor: Du kommer att bli ombedd att klicka för att bekräfta att du godkänner villkoren. Om du inte vill vara bunden till det du läser ska du inte göra någon beställning."

D.      Beställningsbekräftelse: När du har skickat in beställningsuppgifterna visas en bekräftelse på skärmen om att beställningen har gjorts. Du kommer att få en bekräftelse via e-post som bekräftar mottagandet av din beställning. Tänk emellertid på att detta inte innebär att beställningen har godkänts. Vi godkänner din beställning enligt beskrivningen i avsnitt 3.3(e) nedan."

E.       Vårt godkännande av din beställning: Vi kommer att bekräfta vårt godkännande av din beställning genom att skicka dig en bekräftelse via e-post (""Beställningsbekräftelse""). Observera att avtalet mellan oss först ingås när vi skickat dig beställningsbekräftelsen. Om vi inte kan ta emot din beställning kommer vi att informera dig så snart som möjligt."

F.   Betalning: Det pris som ska betalas för ditt Ionity laddningsabonnemang kommer att vara det som anges under beställningsprocessen. Priset inkluderar priset för ditt abonnemang och eventuell moms. "

G.   Abonnemangsperiod och förnyelse: När beställningsbekräftelsen har skickats till dig kommer ditt Ionity laddningsabonnemang att vara giltigt i tolv månader. Om du vill förnya ditt Ionity laddningsabonnemang vid slutet av tolvmånadersperioden måste du:

i.  Gå till 'Mitt Ford-konto' via Ford.se

ii.  Välj ""Abonnemang""  på webbplatsen.

iii.  Du bör se en lista över alla eventuella aktiva abonnemang baserat på ditt chassinummer.

iv.   Från listan, tryck eller klicka på abonnemanget som du vill förnya, i detta fall Ionity laddningsabonnemang.

v.     Följ stegen i (a) till (f) ovan för att förnya ditt Ionity laddningsabonnemang."

4. Avbeställning

a. Enligt brittiska Consumer Contracts Regulations (konsumentavtalsförordningen) från 2013 har du rätt att avbeställa ditt Ionity laddningsabonnemang inom fjorton kalenderdagar utan att ange något skäl.  Avbeställningsperioden fortsätter under fjorton kalenderdagar från och med dagen efter det datum då vårt avtal med dig ingicks (“avbeställningsperiod”)."

b. För att utöva rätten att avbeställa måste du informera oss (Ford Smart Mobility UK Limited) om ditt beslut att avbeställa ditt Ionity laddningsabonnemang i ett tydligt meddelande (till exempel genom ett e-postmeddelande eller ett brev som skickas med post, genom att ringa oss eller liknande) och ange uppgifter som ditt namn, geografiska adress, uppgifter om den beställning du vill avbeställa, ditt telefonnummer och din e-postadress.  Du kan använda mallen för avbeställningsblanketten i bilaga 1 nedan, men det är inte ett krav.   "

c. Om du vill annullera ditt Ionity-abonnemang kan du även informera oss genom att kontakta vår kundsupport via följande e-post: fpswe@ford.com"

d. Du kan också skicka in en avbeställningsbegäran elektroniskt via FordPass AppLink:

i.            Gå till 'Mitt Ford-konto' via Ford.se

ii.           Välj ""Abonnemang"" på webbplatsen.

iii.          Du bör se en lista över alla eventuella aktiva abonnemang baserat på ditt chassinummer.

iv.          Från listan, tryck eller klicka på det abonnemang som du vill avbryta, i detta fall Ionity laddningsabonnemang.

v.           Välj ""Avsluta abonnemang"" på abonnemangsinformationssidan. Vi kommer omedelbart att skicka dig en bekräftelse på din avbeställningsbegäran via e-post."

e. För att respektera avbeställningsfristen räcker det att du skickar ett meddelande om din rätt att avbeställa innan avbeställningsperioden har löpt ut."

f. Om du avbeställer ditt Ionity laddningsabonnemang i enlighet med detta avsnitt 3.4 kommer vi att utfärda en proportionell återbetalning av ditt inköpspris (baserat på din användning av Ionity-laddningsabonnemanget fram till dagen för avbeställningen). Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar från det datum då vi informeras om ditt beslut att avbeställa ditt Ionity laddningsabonnemang. "

g. Vi kommer att göra din återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen samtyckt till något annat. Under alla omständigheter kommer återbetalningen inte att medföra några avgifter för dig. "

h. Om du vill avbryta ditt Ionity laddningsabonnemang efter att avbokningsperioden har löpt ut kan du göra det i enlighet med avsnitt 10.

4. NÖDVÄNDIGA TEKNISKA KRAV

För att kunna använda tjänsterna måste du ha: (i) ett giltigt FordPass-konto; (ii) ett aktivt laddningsabonnemang; och (iii) ett giltigt Ford-fordon med den laddningskapacitet för elbilar som krävs för att kunna använda BlueOval  laddningsnätverk (för närvarande är detta begränsat till det elektriska batterifordonet Ford Mach E).

För att se de nödvändiga tekniska kraven för FordPass, se avsnittet "Systemkrav" i FordPass-villkoren.  

5. LADDNINGSSESSIONER

Alla belopp som ska betalas för laddningssessionerna betalas av dig till FSM, inklusive laddningsavgifter, sessionsavgifter och tomgångsavgifter när man stannar längre än planerat på en laddningsstation ("Laddningsavgifter").

Du kan se priserna som används för att beräkna laddningsavgifterna i FordPass-appen och i bilens SYNC-system. Priserna kommer antingen anges som: (i) ett pris per minuts laddning eller (ii) ett pris per kilowattimme laddning. De enskilda avgifterna kommer variera mellan laddningsstationer. Om tomgångsavgifter och sessionsavgifter debiteras kan FSM tillämpa en höjning på 10 %.

Du samtycker till att betala alla laddningsavgifterna till FSM med standardbetalkortet i din Ford Pay Wallet. Detta resulterar i att du ger FSM tillåtelse att automatiskt fakturera ditt standardbetalkort efter varje avslutad laddningssession för de laddningsavgifter som ska betalas. Denna faktureringstillåtelse kommer att fortsätta tills ditt abonnemang löper ut eller sägs upp (vilket beskrivs i avsnitt 2 och 9 nedan). Om du vill ha mer information om Ford Pay Wallet kan du även läsa Ford Pays betalningsvillkor (som finns i avsnitt 16 i FordPass-villkoren).

Kontakta oss så snart som möjligt med kontaktuppgifterna här nedan om du har några frågor om ett debiterat belopp.

Om du exempelvis debiteras 10SEK per kilowattimme och du använder 75 kilowattimmar energi beräknar vi att du kommer faktureras 750 SEK. Detta är ett exempel som ska hjälpa dig förstå hur laddningsavgifterna beräknas. Kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedan om du har några frågor.

6. BETALNINGSFEL OCH ÅTERSTÄLLANDE

Betalningsfel kan inträffa efter du har avslutat en laddningssession och lämnat laddningsstationen.  Betalningstransaktioner kan bli försenade och din betalningsmetod kan avvisas.  Om ett sådant fel uppstår och standardbetalkortet i din Ford Pay Wallet nekas kommer ditt konto att frysas, vilket resulterar i att du inte kan påbörja ytterligare köp eller laddningssessioner.  Det finns ingen maxgräns för kontoavstängningar. Du ansvarar för att betala eventuella utestående belopp som är kopplade till ditt FordPass-konto.

Du måste betala hela den utestående summan för att kunna återuppta åtkomsten till tjänsterna. Betalningar av utestående belopp och begäran om återställande måste initieras av dig. Kontakta ditt betalkortsföretag för att lösa eventuella kortrelaterade problem och försök sedan genomföra betalningen igen.

7. DINA SKYLDIGHETER

a) Du måste följa instruktionerna som visas på eller i närheten av laddningsstationen.  Instruktionerna kan emellanåt komma att ändras och du måste följa instruktionerna som visas vid den tidpunkt då du använder laddningsstationen.

b) Instruktionsboken för ditt Fordon beskriver hur du laddar ditt Fordon. Du måste ladda ditt fordon i enlighet med riktlinjerna i instruktionsboken.

c) Du får inte använda laddningsstationerna på ett sätt som utsätter laddningsstationen, dig själv, ditt fordon eller någon annans fordon för fara.

d) Som FordPass-kontoinnehavare måste du (och inte en annan fordonsanvändare) ansluta ditt fordon till laddningsstationen och slutföra alla laddningssessioner.

e) Du bekräftar att laddningsstationerna kanske inte är bemannade och att du kommer vara försiktig och uppmärksam när du använder dem (inklusive att du kommer följa instruktioner på skärmen).

f)  När du använder en av laddningsstationerna i nätverket samtycker du till att hålla området runt laddningsstationen rent och städat, och att följa alla rimliga förfrågningar från ägaren/operatören av laddningsstationen när du använder den, inklusive begäran om att omedelbart stänga av, ändra eller begränsa din åtkomst till laddningsstationen.

g) Du måste följa alla rimliga förfrågningar som vi eller ägaren/operatören ställer när du använder en av laddningsstationerna i nätverket.

h) Du måste förse FSM med fullständiga och korrekta kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Du måste uppdatera dessa uppgifter så snart som möjligt om de ändras. Om kontaktuppgifterna du angett är falska eller bedrägliga förbehåller sig Ford rätten att avsluta din åtkomst till tjänsten, i tillägg till andra juridiska åtgärder.

8. LADDNINGSNÄTVERK

Laddningsstationer i laddningsnätverket ägs och drivs av tredjepartsoperatörer. Dessa operatörer ansvarar för att underhålla sina laddningsstationer. Kontakta oss så fort som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna nedan om du upptäcker fel eller problem med en laddningsstation.

FSM kan behöva ändra omfattningen och täckningen av laddningsnätverket då och då, vilket kan innefatta att tillträdet till enskilda laddningsstationer stängs av tillfälligt eller permanent.

Europeisk täckning: med ditt Ford Pass-konto har du tillgång till laddningsstationer i andra Europeiska länder utanför ditt hemland. Besök FordPass-appen för mer information om nätverkets täckning.

Tredjepartstjänst: Laddningsnätverket och/eller tjänsterna kan interagera med, eller inkludera tjänster som ej ägs, tillhandahålls eller kontrolleras av oss ("Tredjepartstjänst").  Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyerna eller förfaranden för tredjepartstjänster. Vidare kan och kommer vi inte att censurera eller redigera innehållet i tredjepartstjänster. Du ska alltid läsa villkoren och integritetspolicyn för varje tredjepartstjänst innan du använder den. Du är medveten om att vissa tredjepartsleverantörer av kringliggande programvara, hårdvara eller tjänster kan kräva att du godkänner ytterligare eller andra licenser och villkor innan du använder eller får tillgång till sådan programvara, hårdvara eller tjänster.

9. ANSVAR

FSM iakttar vederbörlig omsorg vid tillhandahållande av tjänster till dig. FSM tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer villkoren. FSM ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls till dig av en tredje part under ett separat avtal.

Förutom enligt vad som i övrigt anges i dessa villkor eller andra villkor som reglerar tjänster som tillhandahålls direkt av oss ("Ford-villkor"), kommer FSM endast vara ansvarigt gentemot dig i den utsträckning en förlust eller skada som du åsamkas uppstår som ett resultat av vår underlåtelse att fullgöra våra skyldigheter enligt Ford-villkoren i samband med användningen av tjänsterna, och vi undantar i övrigt alla villkor, garantier, intyganden, uttalanden och andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, som kan gälla för användningen av tjänsterna.

FSM kan inte garantera att tjänsterna kommer att vara tillgängliga utan avbrott och kontinuerligt i fullt funktionsdugligt skick och kommer inte ansvara för fel eller fördröjning i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor om sådana fel eller fördröjningar har sitt upphov i någon händelse, omständighet eller orsak som är bortom vår rimliga kontroll. Under dessa omständigheter äger vi rätt till en skälig förlängning av den tidsperiod som krävs för att fullgöra våra skyldigheter. FSM förbehåller sig även rätten att göra ändringar i tjänsterna för att förbättra dem (i vilket fall vi meddelar dig 14 dagar i förväg). Förutom enligt vad som anges på andra ställen i dessa villkor är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig i det fall någon av tjänsterna som tillhandahålls av oss är otillgängliga eller förändras på något sätt.

Du samtycker till att endast använda tjänsterna för personligt bruk. Vi ansvarar inte gentemot dig för några förluster som du kan komma att åsamkas vid användning av tjänsterna i annan egenskap än som konsument.

För tydlighetens skull: Vi är enbart ansvariga för sådana förluster som rimligen kunde förutses som en följd av överträdelsen.

Ingenting i det här avtalet ska begränsa FSM:s ansvar för:

1. dödsfall eller personskada som är en följd av försumlighet från FSM:s sida,

2. bedrägeri eller vilseledande framställning, och

3. annan ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämpliga lagar.

10. VILLKOR

Det här avtalet fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp det här avtalet när som helst av vilket skäl som helst genom att meddela oss skriftligen (inklusive e-post) att du vill säga upp avtalet. Vid uppsägning av avtalet måste du betala alla utestående belopp (som exempelvis för laddningssessioner som slutförts men ej betalats ännu) för att uppsägningen ska vara giltig.

Vi kan säga upp avtalet, eller tillfälligt inaktivera den del eller hela din åtkomst till tjänsterna när som helst (om så är skäligt) av skäl som inkluderar:

1. du uppfyller inte din betalningsskyldighet för tjänsten (inklusive en laddningssession),

2. du bryter mot ett villkor på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger och åtgärdar inte detta (om möjligheten finns) inom 5 dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande som uppmanar dig till att göra det,

3. omständigheter uppstår där (efter vårt gottfinnande) sådan åtgärd kommer att avvärja en identifierad risk eller förhindra att tjänsterna missbrukas, manipuleras eller på annat sätt saboteras av dig, eller

4. att vi slutar erbjuda någon av tjänsterna.

I dessa fall kommer vi meddela dig i rimlig tid (minst 14 dagar i förväg när det är möjligt), inklusive via e-post till din nuvarande registrerade e-postadress.

11. KONTAKTA OSS

Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du vill uppmärksamma oss på en fråga:

Ford Smart Mobility U.K Limited

E-post: fpswe@ford.com

Telefon: 46 317071175

Kontaktadress: Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS

Vänligen kontakta oss om du har ett klagomål eller ett anspråk relaterat till tjänsterna. Vi ska göra så gott vi kan för att svara på ditt klagomål/anspråk inom 21 dagar.

12. TILLÄMPLIG LAG

Villkoren regleras av den lokala lagstiftning som gäller i det land där du är bosatt vid tidpunkten för villkorens upprättande.

 

15. FordPay

I dessa ”betalningsvillkor” avser ”vi” FCE Bank Plc.

Dessa betalningsvillkor gäller för betalningsfunktionerna i Fords mobilappar (app) och webbplatser, inklusive FordPay-funktionen i FordPass-appen (”FordPay”), som gör det möjligt för dig att göra inköp och betala för varor eller tjänster via dina lagrade Kort (enligt definitionen nedan).  Vi hänvisar generellt till dessa funktioner som ”betalningsfunktionerna”.  Ford eller deras tredjepartsleverantörer av betaltjänster ansvarar för underhåll och drift av betalningsfunktionerna.

Genom att använda FordPay-tjänsterna:

·  samtycker du till dessa betalningsvillkor;

·   intygar du att du är 18 år eller äldre och kan ingå ett juridiskt bindande avtal;

·   ger du Ford rätt att verifiera ditt Korts giltighet och behandla och överföra dina kortuppgifter samt dina säkerhetsuppgifter (enligt definitionen nedan) för att underlätta transaktioner enligt beskrivningen nedan; och

·   håller du Ford skadelöst för allt ansvar som kan uppstå till följd av att en person som inte har nödvändig kapacitet/behörighet använder betalningsfunktionerna.

Vi kan när som helst ändra dessa betalningsvillkor. Vi meddelar dig om väsentliga ändringar av betalningsvillkoren via apparna eller e-post. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i appen eller vid ett framtida datum som vi kan ange och genom din fortsatta användning bekräftar du att du godkänner de ändrade betalningsvillkoren. Om du inte godtar betalningsvillkoren eller några ändringar av betalningsvillkoren eller funktionerna, måste du upphöra med att använda betalningsfunktionerna.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, ändra eller avbryta någon del av betalningsfunktionerna utan något föregående meddelande eller någon skyldighet gentemot dig. Det är möjligt att betalningsfunktionerna inte är tillgängliga under underhållsavbrott och andra tider.

Kontoregistrering

För att använda betalningsfunktionerna måste du registrera ett giltigt kreditkort eller betalkort som vi godtar (”Kortet”). Under vår registreringsprocess ber vi dig om ditt namn, adress, kreditkorts- eller betalkortsnummer och tillhörande information som är nödvändig för att bekräfta och handlägga betalningar med Kortet (och som kan inkludera säkerhetsuppgifter – se nedan). All information som lämnas under registreringen måste vara aktuell, korrekt och fullständig.

Du godkänner att Ford bekräftar att ditt Kort är giltigt, inklusive genom att skicka en begäran om betalningsgodkännande, eller en begäran om godkännande av en kreditering och/eller debitering av en låg summa svenska kronor, i enlighet med aktuella regler för Kortet såsom nätverksreglerna som utfärdats av ditt betal-/kreditkortsnätverk (t.ex. Visa, MasterCard eller American Express). Om vi skickar en begäran om godkännande avseende en låg summa svenska kronor för ditt Kort, kommer ditt Kort egentligen inte att debiteras, och eventuella tillfälliga debiteringar som visas på ditt konto kommer försvinna inom några dagar.

 

Säkerhetsuppgifter och verifiering av din identitet

För att slutföra transaktionerna kan du behöva bekräfta att du har behörig kontroll över ditt Kort. Du kan därför behöva konfigurera säkerhetskoder, lösenord, säkerhetsfrågor och liknande information (inklusive fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller annan biometrisk information). I dessa betalningsvillkor kallar vi dessa för dina ”säkerhetsuppgifter”. Så länge våra system har kontrollerat din identitet genom att verifiera säkerhetsuppgifterna, förutsätter vi att det verkligen är du och att du har samtyckt till att vi lämnar ut information till dig och att vi utför instruktioner utan någon ytterligare bekräftelse från dig.

Du samtycker:

·  till att inte lämna ut dina säkerhetsuppgifter till någon;

·  till att inte anteckna dina säkerhetsuppgifter på ett sätt som kan förstås av någon annan; och

·  till att säkerställa att ingen annan ser när du anger dina säkerhetsuppgifter när du använder en betalningsfunktion.

Du måste meddela oss så snart som möjligt om:

·  någon annan har fått reda på dina säkerhetsuppgifter (eller om du tror att så är fallet);

· du ser några felaktiga eller obehöriga betalningar i betalningsfunktionerna; eller

·  du tror att någon annan har eller har försökt använda betalningsfunktionerna.

Vi kan be dig att ändra dina säkerhetsuppgifter av drifts- eller säkerhetsskäl.

 

Hur betalningar fungerar/vår roll

Med betalningsfunktionerna kan du göra betalningar med ditt lagrade Kort för varor och tjänster som erbjuds av utvalda Fordkoncernföretag/dotterbolag eller tredjepartsåterförsäljare, inklusive Fordåterförsäljare (”återförsäljare”). Betalningsfunktionerna använder tjänster och teknik som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av betaltjänster och som kan ändras när som helst.

Du bekräftar och accepterar att när du gör ett köp med hjälp av betalningsfunktionerna (”transaktioner”) är transaktionen uteslutande mellan dig och återförsäljaren, vilken kanske inte är Ford enligt vad som specificeras för varje transaktion. Du godkänner att våra betaltjänstleverantörer samlar in, analyserar och vidarebefordrar information som genererats i samband med transaktioner.  Transaktioner omfattas av de allmänna villkoren för ditt Kort, eventuella avtal mellan dig och ditt finansinstitut samt vår betaltjänstleverantör BlueSnaps vid var tid gällande villkor (tillgängliga via denna länk: https://home.bluesnap.com/terms-and-conditions/).

Återkommande betalningar

Om en återförsäljare erbjuder dig möjligheten att använda betalningsfunktionerna för att göra återkommande betalningar månadsvis eller på annat regelbundet sätt (t.ex. ett abonnemang på en trafiktjänst) (”återkommande betalningar”) kan du göra det genom att följa anvisningarna och tillhandahålla den begärda informationen. Du godkänner att återförsäljaren debiterar Kortet du valt i det specificerade tillägget. Om inget annat anges kommer dina återkommande betalningar och relevant debiteringsgodkännande att fortsätta på obestämd tid tills du säger upp det.

Transaktionsbekräftelse

När du gör en betalning med hjälp av betalningsfunktionerna kommer vi att uppdatera din aktivitet i FordPass och skicka dig en transaktionsbekräftelse via e-post.

Återbetalningar

I vissa fall kan du ha rätt till att få en transaktion återbetald eller annullerad. Alla förfrågningar om återbetalning och/eller annullering av en transaktion kommer vara förbehållna berörd återförsäljares policyer, ditt avtal med ditt finansinstitut och/eller dina rättigheter enligt tillämplig lag. Vi kommer normalt att informera dig vid köptillfället om du kan återkalla en transaktion efter att du har gjort den och om hur du gör det.  Om du tror att du har rätt till återbetalning i samband med en transaktion ska du kontakta vårt Ford Guide-teamet med hjälp av följande kontaktuppgifter:

E-postadress: fpswe@ford.com

Telefonnummer: (+46) 317071175

Kundservice

Vi tillhandahåller kundservice för frågor som rör hur betalningsfunktionerna fungerar: du kan kontakta Ford Guide-teamet på följande sätt:

E-postadress: fpswe@ford.com

Telefonnummer: (+46) 317071175

För andra frågor – som prissättning av varor och tjänster, utförande av beställning och annullering, returer och återbetalningar, produktfunktionalitet eller teknisk support, ska du kontakta berörd återförsäljare. För problem med ditt Kort, kontakta ditt finansinstitut.

Perioder av inaktivitet

Om våra uppgifter visar att du inte har använt betalningsfunktionerna på minst sex (6) månader (eller en annan period som vi kan komma att fastställa) kan vi inaktivera din tillgång till betalningsfunktionerna.

Tillfällig avstängning eller uppsägning

Vi kan när som helst stänga av eller avsluta din tillgång till betalningsfunktionerna efter ett meddelande till dig. Utan att begränsa ovanstående kan vi också stänga av din tillgång till betalningsfunktionerna om (a) du har brutit mot dessa betalningsvillkor, (b) du utgör en oacceptabel bedrägeririsk för oss, (c) du tillhandahåller falsk, ofullständig, felaktig eller vilseledande information eller på annat sätt är skyldig till bedrägligt eller olagligt beteende eller (d) om vi lägger märke till misstänkta aktiviteter.

Uppsägningens verkan

Om ditt betalningskonto av någon anledning avslutas samtycker du till att (a) fortsätta vara bunden av betalningsvillkoren och förbli ansvarig för alla transaktioner som du har handlagt via betalningsfunktionerna, (b) att omedelbart sluta använda betalningsfunktionerna och (c) att vi förbehåller oss rätten att radera all din information och alla kontouppgifter som lagrats på våra servrar i enlighet med gällande lag.

 

Prisvillkor

FordPay-funktionen tillhandahålls kostnadsfritt till användarna.

 

Tillgänglighet och ansvar

Du kan vanligtvis använda betalningsfunktionerna när som helst, men ibland kan reparationer, uppdateringar och underhåll av våra och våra leverantörers system innebära att vissa av funktionerna kan vara långsammare än normalt eller tillfälligt otillgängliga. Vi kommer inte alltid att kunna meddela dig när en betalningsfunktion inte kommer att vara tillgänglig och vi kommer inte vara ansvariga för några förluster som du drabbas av till följd av sådan otillgänglighet eller när betalningsfunktionerna inte fungerar som de ska av andra orsaker som ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar när det inte går att slutföra transaktioner enligt dina instruktioner. Ingenting i dessa betalningsvillkor ska (a) utesluta eller begränsa Fords ansvar för grov oaktsamhet, avsiktlig försummelse eller andra fall där ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag, eller (b) påverka konsumenternas rättigheter enligt tillämplig lag.

Gällande lagstiftning

Avtalet regleras av de lokala lagar som gäller i det land där du är bosatt vid tidpunkten för avtalets upprättande.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi kan samla in och verifiera information om din identitet innan vi tillhandahåller tjänster till dig. Vi kan när som helst be dig att tillhandahålla ytterligare information för att hjälpa oss att göra detta och du bör tillhandahålla sådan information snarast möjligt. Vi kommer att följa alla våra rapporterings- och anmälningsskyldigheter enligt gällande regler för bekämpning av penningtvätt och ekonomisk brottslighet och vi kan när som helst och utan förvarning/förklaring stänga av eller avsluta de tjänster vi tillhandahåller dig om vi befarar penningtvätt och/eller risk för ekonomisk brottslighet.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller anspråk som rör betalningsfunktionerna kan du kontakta oss på följande sätt:

E-postadress: fpswe@ford.com

Telefonnummer: (+46) 317071175

Vilka är vi?

När vi säger “vi” eller “vår” menar vi FCE Bank plc (“Ford Credit” och “FordPay”), som är “personuppgiftsansvariga” för informationen i detta meddelande. Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi kan använda dina uppgifter.

Om du vill kontakta oss kan du skriva till oss på Ford Credit, Manchester Business Centre, Number One, 1 Tony Wilson Place, Manchester, England, M15 4FN eller ringa oss på (+46) 317071175. Vår dataskyddsansvarige kan kontaktas via e-post: dpeurope@ford.com

De uppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter direkt från dig när du registrerar dig för att använda tjänsterna Ford Pay och Wallet. Det handlar om namn, kontaktinformation, adressuppgifter, betalkortsinformation, marknadsföringsinställningar, shoppinginställningar, t.ex. favoriter från inköpslistor, leveransmetodinformation och webbläsarinformation.

Så här använder vi dina personuppgifter

Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för att:

  • Hantera ditt konto och göra det möjligt för dig att behandla dina beställningar
  • Genomföra betalning av dina beställningar
  • Ge dig uppdateringar om din beställningsstatus
  • Hjälpa dig med eventuella frågor via vårt kontaktcenter
  • Övervaka för att förhindra förekomsten av bedräglig eller misstänkt aktivitet på ditt konto i syfte att skydda det.

Varför får vi använda dina personuppgifter?

Våra rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter är:

  • “för fullgörande av ett avtal” i samband med kontohantering, behandling och tillhandahållande av beställningar och betalningshantering.
  • “för fullgörande av rättslig förpliktelse” för att förebygga bedrägeri och
  • vårt ”berättigade intresse“ i samband med vår kundtjänst

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina uppgifter med andra affärsområden i vår verksamhet (t.ex. Ford Motor Company), våra leverantörer eller domstolen där så krävs enligt lag, eller en central eller lokal myndighet, lagstadgat organ eller offentlig myndighet.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje part som behandlar betalningar i samband med dina beställningar.

Överföring av dina uppgifter utomlands

Dina uppgifter kommer att behandlas säkert inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ford Credit kan överföra dina personuppgifter och information som samlats in om andra som en del av din ansökan till koncernföretag och tjänsteleverantörer utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi behöver överföra personuppgifter utanför Storbritannien eller EES kommer sådana personuppgifter att omfattas av bindande företagsregler eller avtalsarrangemang för att säkerställa att de behandlas på lämpligt sätt.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar, oavsett ändamål, kommer inte lagras längre än nödvändigt. Ford Credit grundar sin uppgiftslagring på lagliga, reglerande eller avtalsenliga skyldigheter.

 

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter relaterade till dina uppgifter, t.ex. att se vilka uppgifter vi har, att be oss dela dem med en annan part, be oss uppdatera felaktiga eller ofullständiga uppgifter och att invända mot eller begränsa behandlingen av dem.

Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter eller lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan.

Du har även rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten som reglerar behandlingen av personuppgifter i det land du är bosatt i.”

 

 

16.  Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller påståenden angående FordPass, vänligen kontakta:  

e-postadress: FPSWE@ford.com

Telefonnummer: +46 317071175

Postadress:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

Business Unit 2,

Broadcast Centre,

Here East,

Queen Elizabeth,

Olympic Park,

Stratford,

London,

E20 3BS,

UK