Villkor

Version: 0.3

Villkor för användare av FordPass i Europa

(”villkoren”)

Version: April 2021

Välkommen till FordPass – ett smartare sätt att röra sig! FordPass är en ny plattform som erbjuder möjligheter att resa på ett nytt sätt. Genom en samling personliga, digitala och fysiska lösningar ger FordPass dig tillgång till fler mobilitetsmöjligheter så att du kan förhöja reseupplevelsen.

Innan vi sätter igång vill vi informera dig om hur FordPass fungerar; du behöver även klicka på ”Jag samtycker” för att godkänna våra villkor. Gå igenom villkoren noggrant. Du kan använda innehållsförteckningen nedan för att navigera i villkoren på ett enkelt sätt:

1.   Allmän information

1.   Avtal om FordPass

2.   Systemkrav

2.   Tjänster

1.   Min Ford-partner

2.   Mina fordon

3.   FordPass Bonus

4.   Parkering

5.   Användning

3.   FordPass Guider

4.   Vägassistans

5.   Giltighet

6.   Fordonssäkerhet

7.   Dataskydd och datasäkerhet

8.   Särskilda villkor och material från tredje part

1.   Särskilda villkor

2.   Material från tredje part

9.   Begränsade licenser

10. Varumärkesmeddelande

11. Ansvar

12. Gällande lag

13. Kontakta oss

 

1. Allmän information

Villkoren reglerar åtkomst till och användning av tillämpningen FordPass (”FordPass”) mellan den enskilda användaren av FordPass (nedan ”du”) och Ford Smart Mobility UK Ltd. (hädanefter ”Ford”, “vi”, “oss”).

Dessa villkor förändrar inte på något sätt villkoren i andra avtal som du eventuellt har ingått med oss eller ett annat Ford-företag. Villkoren innehåller viktig information om FordPass. FordPass är en tjänst som bygger på uppgifter från dig, din mobila enhet och ditt fordon, exempelvis position och körsätt, så att vi kan leverera användbara funktioner och tjänster samt kommunikation som är anpassad efter dina intressen. Mer information finns även i vår integritetspolicy (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sv_se/privacy.html). Om du vill spara en kopia av villkoren går du till https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sv_se/terms.html där du kan spara eller skriva ut dem. Villkoren finns också i din kontoinformation i FordPass. Du får även en kopia av villkoren på ett beständigt medium (exempelvis som en del av ett e-postmeddelande) när avtalet har ingåtts. Åtkomst till och användning av FordPass enligt dessa villkor är begränsat till Europa.

 

 

1.    Avtal om FordPass

Ford tillhandahåller grundläggande funktioner och ger åtkomst till fordonsrelaterad information och understödjande tjänster i fristående applets via FordPass (”tjänsterna”). De tjänster som är tillgängliga för dig beskrivs i avsnitt 2 nedan. För att kunna använda funktionerna och tjänsterna i FordPass måste du skapa ett konto samt godkänna villkoren. Vid registrering av ett FordPass-konto skapar du ett inloggningsnamn genom att ange din e-postadress och ett lösenord. Användning av vissa tjänster kan kräva att ett fristående avtal upprättas och användningen kan omfattas av särskilda avtalsvillkor (”särskilda villkor”) i respektive fall. Sådana särskilda villkor gäller utöver dessa villkor.

Genom att bekräfta (klicka i rutan) och klicka på ”Jag godkänner” samtycker du till att omfattas av villkoren vid användning av FordPass.

Villkoren träder i kraft så snart du får en bekräftelse via e-post eller senast när du har möjlighet att använda tjänsterna. Så snart villkoren börjar gälla anses du har ingått ett avtal med oss.

Vid registrering av ett FordPass-konto måste du välja land, ange för- och efternamn, en e-postadress och skapa ett lösenord. Du kan också lägga till mobiltelefonnummer och hemadress om du vill. Du kan även välja att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Personuppgifter som har nära anknytning till en tjänst samlas på en särskild applet-skärm.

Vi kommer att göra ändringar i villkoren från tid till annan (om vi (på saklig grund) anser att detta är nödvändigt (exempelvis av säkerhetsrelaterade skäl, juridiska skäl, eller regelefterlevnadsskäl, om vi ändrar omfattningen av våra tillgängliga tjänster eller om vi introducerar nya tjänster). Om vi utökar omfattningen av våra tillgängliga tjänster, introducerar nya tjänster eller om de föreslagna ändringarna är till din fördel, anses du ha godkänt ändringarna, under förutsättning att vi har underrättat dig om de föreslagna ändringarna och du har fortsatt att använda FordPass utan invändning efter den dag då ändringarna meddelas träda i kraft.

Om några föreslagna nya villkor reducerar tjänsterna eller begränsar dina befintliga rättigheter enligt avtalet, kommer vi att i rimlig tid underrätta dig om detta i förväg, vilket, såvida det är praktiskt möjligt, kommer att ske minst två månader innan de föreslagna förändrade villkoren börjar gälla. Vi kommer alltid att meddela dig om föreslagna ändringar av villkoren via e-post till din aktuella registrerade e-postadress och vi kan även välja att meddela dig via push-aviseringar. I det här meddelandet anger vi det datum då de föreslagna villkoren börjar gälla.

Om du inte vill godkänna ändringarna av villkoren kan du säga upp avtalet när som helst (enligt avsnitt 5 nedan).

 

2.    Systemkrav

För användning av FordPass krävs en kompatibel mobiltelefon eller handhållen enhet, internetåtkomst (tredjepartsavgifter kan tillkomma) samt programvara (tredjepartsavgifter kan tillkomma); det kan även krävas installation av uppdateringar eller uppgraderingar från tid till annan. Vänd dig till din mobiloperatör för mer information rörande avgifter och kostnader för användning. Vi vill klargöra att vi inte driver något mobiltelefonnätverk eller tillhandahåller några sådana tjänster.

För åtkomst till vissa FordPass-tjänster behöver ditt Ford-fordon eventuellt ett kompatibelt inbyggt SYNC-system. Om fordonet är försett med SYNC samtycker du till att vi kan uppdatera SYNC-programvaran i enlighet med fordonets licensavtal för slutanvändare (”användaravtalet”) som återfinns i fordonets förar handbok eller på annat sätt tillhandahålls av oss. Du kan eventuellt uppdatera SYNC-programvaran via FordPass om du föredrar det. Avgifter och kostnader för dataanvändning kan tillkomma.

Alla funktioner och tjänster kommer inte att vara tillgängliga på alla marknader och täckningen kan vara begränsad, bland annat på grund av fordonets kapacitet och dataplanens omfattning. Funktionernas tillgänglighet kan förändras och är beroende av den mobila enhetens och fordonets kapacitet, samt den internetåtkomst som du har tillgång till. FordPass kan vara otillgänglig eller avbrytas från tid till annan av en rad olika skäl, exempelvis miljörelaterade eller topografiska förhållanden samt dataplanens täckning.

Du ansvarar för att hålla inloggningsuppgifterna till ditt FordPass-konto hemliga. Du ansvarar för all obehörig aktivitet som sker på ditt konto i det fall du på grund av försumlighet eller avsiktligen har orsakat sådan obehörig aktivitet. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om eventuell obehörig användning av ditt konto eller lösenord.

Avinstallationsmetoderna varierar mellan olika enheter. Om du vill avinstallera FordPass använder du de programhanteringsverktyg som finns på din enhet. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Om fordonet har en inbyggd enhet ska du titta i förarhandboken till fordonet för information om inaktivering av dataöverföringar, vilket kan kräva en övergripande återställning i SYNC-inställningarna.

 

2. Tjänster

Vi kan utvidga omfattningen av de tillgängliga tjänsterna och/eller lägga till nya tjänster i FordPass i framtiden. Nedan hittar du en utförlig beskrivning av de tjänster som för närvarande ingår i FordPass eller kommer att göras tillgängliga för dig inom kort. Lägg dock märke till att inte alla tjänster är eller kommer att bli tillgängliga i ditt land eller på din marknad.

 

1.    Min Ford-partner

Via funktionen Min återförsäljare kan du ansluta till din Ford-återförsäljare, schemalägga servicetillfällen, hitta olika Ford-återförsäljare, får anvisningar om hur du tar dig till din Ford-återförsäljare och se nya produkter som finns i lager hos återförsäljaren. Vid användning av lokaliseringstjänsterna omfattas du av de villkor som anges för den tredje parts positionerings- eller kartläggningstjänst som du använder.

Du och din Ford-återförsäljare ansvarar för alla servicebesök och fordonsservicetillfällen. Fords återförsäljare är fristående juridiska enheter och vi har inget ansvar för Ford-återförsäljarnas aktiviteter, såsom eventuella tjänster som du får från din Ford-återförsäljare och innehållet på Ford-handlarnas webbplatser.

Via funktionen Min återförsäljare kan du även se nya produkter i lager hos din utvalda Ford-återförsäljare. Den lagerförteckning som finns i FordPass stämmer eventuellt inte överens med det exakta lager som är tillgängligt hos din Ford-återförsäljare för närvarande. Vi är inte skyldiga att verifiera det lager som anges av en enskild Ford-återförsäljare. Vi är därför inte ansvariga för eventuella avvikelser. Kontakta din Ford-partner för information om faktiskt pris och tillgänglighet för ett fordon och eventuella villkor som kan vara tillämpliga.

 

2.    Mina fordon

Via funktionen Mina fordon kan du komma åt viss information som rör ditt fordon via FordPass. För att kunna registrera din bil via funktionen Mina fordon måste du ange chassinumret. Du måste vara behörig brukare av ett fordon för att kunna länka ditt FordPass-konto till chassinumret för ett fordon som du inte äger eller leasar, vilket kan behöva godkännas av den primära kontohavaren och verifieras i fordonet. Du kan radera chassinumret från FordPass när som helst; men tänk på att en sådan åtgärd kan påverka vissa funktioner i FordPass.

Via funktionen Mina fordon har du även ha möjlighet att titta på instruktionsvideor om ditt fordon. För att kunna titta på sådana videor kommer FordPass att länka till Fords webbplats (det är respektive lokal Ford-webbplats i enlighet med den bifogade listan över filialer). Denna webbplats drivs av Ford men kan omfattas av egna villkor. Gå igenom villkoren och integritetspolicyn för Fords webbplats innan du visar instruktionsvideor. Du använder instruktionsvideorna på egen risk. Använd videorna med försiktighet och försök aldrig utföra fordonsunderhåll som kan kräva en yrkeskunnig person.

Tänk på att den information som visas i Mina fordon enbart tillhandahålls i syfte att underlätta för dig. Den information som visas i Mina fordon avspeglar eventuellt inte faktisk och/eller aktuell status för ditt fordon. Titta på instrumenten och displayerna i fordonet för korrekt information om fordonets aktuella status.

Tänk på att det är förarens ansvar att se till att fordonet är i funktionsdugligt skick.

 

3.    FordPass Bonus

När du registrerar ett FordPass-konto omfattas du automatiskt av förmånerna i FordPass Bonus. FordPass Bonus innehåller särskilda erbjudanden och andra kampanjer som kan vara baserade på sådant som du utför via FordPass. Du behöver inte använda FordPass Bonus för att kunna använda andra delar av FordPass. Vilka typer av erbjudanden och kampanjer som erbjuds och med vilket intervall varierar och varje erbjudande/kampanj omfattas av egna villkor eller regler. FordPass Bonus är fristående från alla andra lojalitetsprogram som erbjuds via oss eller våra dotterbolag. FordPass Bonus kan ändras när som helst och en del funktioner är eventuellt inte tillgängliga för alla fordonsutföranden och -modeller.

Du samtycker till att motta kommunikation om FordPass Bonus från Ford, din auktoriserade återförsäljare och våra samarbetspartner; informationen kan vara anpassad utifrån de personuppgifter som du tillhandahåller oss via FordPass, exempelvis position och körsätt.

Avsnitt 7 om dataskydd och dataintegritet gäller i synnerhet för FordPass Bonus.

 

4.    Parkering

Med hjälp av parkeringsfunktionen kan du hitta tillgängliga parkeringsmöjligheter genom att visa parkeringsplatser med hjälp av tredjepartstjänsten för positionering eller kartvisning som du redan använder på din mobila enhet. Vid användning av lokaliseringstjänsterna omfattas du av de villkor som anges för den tredje parts positionerings- eller kartläggningstjänst som du använder.

De parkeringsplatser som visas kan vara avgiftsbelagda. Sådana avgifter tas ut av tredje part. Vi tillhandahåller ingen parkeringstjänst och driver ingen parkeringsplats.

Vi kontrollerar inte någon enskild, visad parkeringsmöjlighets kvalitet, lämplighet, säkerhet eller trygghet. Vi lämnar alltså inga försäkringar angående kvaliteten, lämpligheten, säkerheten eller tryggheten hos någon parkeringsmöjlighet som visas.

 

5.    Användning

(1) Om ditt fordon är utrustat med ett inbyggt modem kan du ha möjlighet att få åtkomst till särskilda driftsfunktioner via FordPass-appen, däribland låsning och upplåsning av dörrarna, fjärrstart och fjärrstopp, såvida detta är tillåtet i ditt land. De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga för alla fordonsutföranden och -modeller.

För tillämpliga fordon gör fjärrstart att larmet går över till begränsat bevakningsläge, vilket innebär att inbyggda rörelsesensorer och lutningssensorer inaktiveras vid fjärrstart för att undvika falsklarm. Perimeterlarmet förblir aktivt. Dubbellåsta dörrar återgår till centrallåsläge under fjärrstart som en säkerhetsåtgärd.

Vad gäller fjärrstartsfunktionen och dess användning bör du tänka på att lokal lagstiftning kan variera och du bör enbart använda fjärrstarten i enlighet med tillämpligt lokal lagstiftning.

 

(2) FordPass Connect, en tillvalsfunktion på utvalda fordon (omfattar SYNC Connect-tjänsten under två år från fordonets ursprungliga försäljningsdatum enligt vad som registrerats av Ford-återförsäljaren), krävs för en del funktioner. Abonnemangsavgifter för FordPass Connect kan tillkomma efter två år. I det här fallet omfattas sådana potentiella avgifter av ett fristående avtal och Ford kontaktar dig vid behov rörande detta.

 

(3) Ta alltid din nyckel eller elektroniska fjärrnyckel med dig när du lämnar fordonet. Fjärrupplåsning fungerar eventuellt inte vid avbrott under service eller om batterinivån blir för låg.

 

(4) I en del fall kan du behöva installera den senaste versionen av FordPass-appen innan du kan använda den igen. Se till att du alltid kan komma in i fordonet även om du inte kan komma åt FordPass (t.ex. i det fall upplåsningsfunktionen i appen inte fungerar).

 

(5) Vissa FordPass-funktioner kan kräva att fordonet har ett kompatibelt inbyggt SYNC-system eller ett inbäddat modem (”programvaran”). Om fordonet är försett med programvara samtycker du till att vi eller våra samarbetspartner eller tjänsteleverantörer kan fjärrkontrollera och automatiskt uppdatera programvaran enligt fordonsprogramvarans licensavtal för slutanvändare (”användaravtalet”); användaravtalet återfinns i fordonets förarhandbok eller tillhandahålls på annat sätt av oss. Du kan eventuellt uppdatera programvaran via FordPass om du föredrar. Vidare samtycker du till att Ford, dess närstående bolag, tjänsteleverantörer och/eller utsedda företrädare från tid till annan kan kontrollera versionen av programvaran och via fjärranslutning leverera programvaruuppdateringar, uppgraderingar, tillägg eller förändringar av programvaran utan ytterligare meddelande eller samtycke. Avgifter och kostnader för dataanvändning som tas ut av din leverantör av telekommunikationstjänster kan tillkomma.

 

(6) Inte alla funktioner eller tjänster kommer att vara tillgängliga på alla marknader och täckningen kan vara begränsad, bland annat på grund av fordonets kapacitet och dataplanens omfattning. Funktionernas tillgänglighet kan ändras och är även beroende av din mobila enhet och fordonets kapacitet och den internetåtkomst som du har tillgång till. FordPass kan bli otillgänglig eller avbrytas från tid till annan av en rad olika skäl, exempelvis miljörelaterade eller topografiska förhållanden (t.ex. tunnlar, garage, schemalagt underhåll av Fords interna server osv.) samt internet- eller dataplanstäckningen.

 

(7) Om ditt fordon har inbäddade anslutningsmöjligheter och du ansluter till fordonet via FordPass, kommer fordonet att fortsätta att överföra data till Ford även om du avinstallerar FordPass. Om du vill inaktivera dataöverföringar från fordonet ska du titta i fordonets förarhandbok för information om inaktivering av dataöverföringar, vilket kan kräva en övergripande återställning av SYNC-inställningarna.

 

(8) Om fordonet är försett med en statusfunktion kan du ha möjlighet att visa en del aviseringar om FordPass som rör fordonsrapporten (Vehicle Health Alerts). Dessa aviseringar inbegriper batteritillstånd, bränslenivå, bränsleförbrukning, vägmätare, däcktryck, chassinummer och annan diagnostikinformation. Sådana aviseringar ska inte användas eller fungera som en ersättning för ordinarie fordonsunderhåll. Om du vid något tillfälle uppfattar att det kan ha uppstått ett problem eller fel på ditt fordon bör du vända dig till en person med lämplig teknisk kompetens för diagnos och nödvändigt underhåll.

 

(9) Om ditt fordon har en funktion för trådlös surfzon och du har aktiverat en dataplan kan du visa information om dataplanen via FordPass. Du måste skapa ett konto för trådlösa tjänster direkt hos fordonets leverantör av sådana tjänster. Du är då ensamt ansvarig för den trådlösa tjänsten, med förbehåll för fristående villkor som du samtycker till när du aktiverar tjänsten och för uppgifter om din plan som är tillgängliga via FordPass. Håll alltid noggrann uppsikt över vägen och undvik att bli distraherad när du kör. Trådlösa surfzoner är enbart avsedda att användas av passagerare.

 

(10) Månadsrapporten för bränsleeffektivitet påverkas av körbeteende och andra icke-tekniska faktorer som inverkar på bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alla kör olika beroende på trafik- och väderförhållanden (t.ex. sommar, vinter). Du kanske kör mest på motorvägar, eller övervägande på landsvägar. Vissa kör fortare och andra långsammare.

Fords bränslerapport som tillhandahålls via FordPass-appen är inte direkt jämförbar med officiella bränsleförbrukningssiffror. För att kunna jämföra bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya personbilar baserat på ett harmoniserat EU-testprotokoll, bör man använda de officiella data som återfinns i ägarhandboken.

Fords bränslerapport via appen skiljer sig från de rapporter som eventuellt publiceras av andra OEM, och av denna anledning görs ingen direkt jämförelse.

 

3. FordPass Guider

Med funktionen Guider kan du ansluta till en guide via telefon, live chat eller e-post om du behöver support kring hur du använder de olika förmånerna och mobilitetslösningarna i FordPass. Tänk på att FordPass inte påtar sig något ansvar för samtalskvaliteten eller den internetanslutning som tillhandahålls av din nätverkstjänsteleverantör. Tänk på att kontakten med FordPass Guider kan ge upphov till tredjepartsavgifter som tas ut av din nätverksleverantör i enlighet med ditt avtal. Användning av FordPass eller FordPass Guider-tjänsten utomlands kan göra att ytterligare roamingavgifter tillkommer.

Via FordPass kan du tillhandahålla kontaktuppgifter så att en guide kan kontakta dig via telefon eller e-post. När du registrerar ett konto och godkänner villkoren för FordPass kan du ombes av FordPass Guider att verifiera ditt telefonnummer eller din e-postadress. Om du tillhandahåller personliga kontaktuppgifter samtycker du uttryckligen till att en FordPass Guide kontaktar dig. Alla personuppgifter och all information som tillhandahålls inom ramen för FordPass eller till FordPass Guider behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. FordPass Guider kommer aldrig att be dig ange ditt lösenord eller din PIN-kod vid något tillfälle.

 

4. Vägassistans

Vid ett fordonshaveri kan du ringa ett röstsamtal till en larmcentral via funktionen Vägassistans. Alla eventuella kommunikationskostnader, som kan variera beroende på land och leverantör, i samband med detta bekostas av dig.

Funktionen kan enbart användas om du på begäran har gett ditt medgivande i appen till att överföra aktuell position. Larmcentralen använder uppgifterna för att kontrollera din position. Ford varken mottar eller behandlar sådana uppgifter. En internetanslutning krävs för att kunna använda appen med funktionen för positionsöverföring; eventuella kostnader som uppstår i samband med detta bärs av dig.

Positionen kan enbart överföras om en giltig position kan identifieras av din mobila enhet. Den position som du sänder kan inte användas för att ta reda på din exakta position i en byggnad (t.ex. lägenhet, våning m.m.).

Ford har som mål att tillhandahålla tjänsten för samtal till larmcentralen mot en så låg kostnad som möjligt. Du kan behöva betala för eventuell bärgningstjänst som tillhandahålls till följd av att den här funktionen används.

Ford påtar sig inget ansvar för utlämning av dina data på grund av fel i dataöverföringen och/eller tredje parts obehöriga åtkomst.

 

5. Giltighet

Avtalet fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp avtalet när som helst av vilket skäl som helst genom att meddela oss skriftligen (e-post inbegripet) om att du vill avsluta ditt FordPass-konto. Vi kommer därefter att behandla din begäran och säkerställa att ditt konto avslutas och att alla dataanslutningar till FordPass-plattformen stängs.

Vi kan avsluta avtalet, eller tillfälligt inaktivera en del eller hela din åtkomst till appfunktionerna när som helst (på ett skäligt sätt) efter ett skriftligt meddelande (inklusive via e-post till din aktuella registrerade e-postadress) av skäl som inkluderar (men inte är begränsade till) följande:

1.   om du på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger bryter mot ett villkor och inte åtgärdar detta (om möjligheten finns) inom 5 dagar efter mottagande av ett skriftligt meddelande som uppmanar dig till det;

2.   om omständigheter uppstår då (efter vårt gottfinnande) sådan åtgärd kommer att avvärja en identifierad risk eller förhindra att FordPass missbrukas, manipuleras eller på annat sätt saboteras av dig eller

3.   om vi väljer att inte längre erbjuda några tjänster via FordPass.

Vid avtalets upphörande stänger vi ditt FordPass-konto och har rätt att återställa ett användar-ID som du har skapat så att det kan nyttjas av andra användare.

 

6. Fordonssäkerhet

Varning: Vi avråder bestämt från användning av handhållna enheter under körning. Använd inte FordPass under körning. Tänk på att användning av en handhållen enhet under körning kan vara förbjudet enligt gällande trafiklagstiftning. Om du loggar in till eller använder FordPass på en handhållen enhet under körning kan du distraheras från körningen, vilket kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet, kolliderar och skadar dig själv eller andra. FordPass kan skicka meddelanden eller push-aviseringar till din mobiltelefon. Läs inte meddelanden på handhållna enheter medan du kör.

 

7. Dataskydd och datasäkerhet

Ford samlar i egenskap av registeransvarig in, sparar, behandlar och använder dina personuppgifter, däribland förarrelaterade data som rör användningen samt fordonsdata, under förutsättning att detta krävs för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds via FordPass i enlighet med villkoren.

 

8. Särskilda villkor och material från tredje part

1.    Särskilda villkor

Användningen av en del tjänster kan kräva att du ingår ett fristående avtal med oss eller någon av våra Ford-partner. Särskilda villkor kan gälla för fristående avtal. Sådana avtal ingås mellan dig och berörd Ford-partner och inbegriper inte oss.

Om särskilda villkor gäller för en tjänst kommer du att kunna läsa de tillämpliga särskilda villkoren före det första användningstillfället av tjänsten och du får möjlighet att spara en kopia. Du kommer att ombes att godkänna de särskilda villkoren om du vill använda tjänsten. Om du avböjer att godkänna de särskilda villkoren kan du inte använda den tjänst som respektive särskilda villkor gäller för. Enbart de särskilda villkor som du har godkänt är bindande och gäller i fråga om din användning.

 

2.    Material från tredje part

FordPass kan även innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster (som inte regleras av särskilda villkor) som inte ägs eller kontrolleras av oss, inklusive, men inte begränsat till, länkar till webbplatser som tillhör våra Ford-samarbetspartner (”tredjepartstjänst”). Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis gällande någon tredjepartstjänst. Vidare kan och kommer vi inte att censurera eller redigera innehållet i tredjepartstjänster. När du använder en tredjepartstjänst kommer du att lämna FordPass-plattformen. Du bör alltid läsa igenom villkoren och integritetspolicyn för varje tredjepartstjänst som du besöker när du lämnar FordPass. Vi kommer att ange när du använder en tredjepartstjänst. Du kommer alltid att veta om du använder våra tjänster eller tjänster från tredje part.

FordPass kan använda data från tredjepartskällor, exempelvis kartor och vägbeskrivningar, för att tillhandahålla tjänsterna. Dessa uppgifter och annan information är eventuellt inte alltid korrekt. De villkor som är tillämpliga på positionsbaserade tjänster och som du omfattas av när du använder FordPass inbegriper följande:

https://legal.here.com/se-sv/terms/serviceterms

https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy

https://legal.here.com/se-sv/terms/general-content-supplier-terms-and-notices


Villkor som gäller för realtidstrafiktjänster som du omfattas av när du använder FordPass inbegriper följande:

https://legal.here.com/se-sv/terms/serviceterms

https://legal.here.com/se-sv/privacy/policy

I händelse av avvikelser ska villkoren gälla före de villkor som är tillämpliga för positionsbaserade tjänster.

FordPass kan innehålla eller delvis vara beroende av viss fri, delad eller offentligt tillgänglig programvara (”programvara med öppen källkod”). Se de anslagna erkännandena avseende programvara med öppen källkod som finns på http://corporate.ford.com/ford-open-source.html för mer information om eventuella skyldigheter eller begränsningar som kan gälla för användning av programvara med öppen källkod.

 

9. Begränsade licenser

FordPass (inklusive all programvara, allt innehåll och alla data) ägs av oss eller används på licens. FordPass skyddas av världsomspännande upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, rättigheter avseende affärshemligheter eller andra ägarrättigheter, oavsett om detta anges med ett upphovsrättsmeddelande eller annan äganderättsmärkning. Du samtycker till att följa alla upphovsrättslagar vid din användning av FordPass; häri ingår att förhindra all obehörig kopiering. Förutom enligt vad som uttryckligen anges häri beviljar vi inte några uttryckliga eller underförstådda ägarrättigheter till FordPass.

Under förutsättning att du uppfyller villkoren beviljar vi dig en icke-exklusiv och icke överförbar begränsad rätt till åtkomst, att se och att lyssna till FordPass för ditt personliga, icke-kommersiella och bruk enbart.

En rättighet eller behörighet som vi beviljar dig omfattas även av följande begränsningar:

1.   du får inte, eller tillåta tredje part att, skapa härledda verk, använda dataextrahering, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och -utvinning på FordPass, skapa en databas, systematiskt hämta, lagra delar av eller allt material från FordPass eller webbplatserna, länka eller rama in någon del av FordPass, extrahera, härleda eller försöka extrahera eller härleda någon källkod eller struktur i hela eller någon del av FordPass genom omvänd kompilering, isärtagning, dekompilering eller genom någon annan metod;

2.   du får inte använda FordPass på ett sätt som är olagligt, kränkande, ärekränkande, bedrägligt eller gör intrång i någon annans privatliv; du får inte heller kränka någon annan på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionsnedsättning;

3.   du får inte använda FordPass med annat innehåll eller på ett sätt där du utger dig för att vara en annan fysisk eller juridisk person, inbegripet oss;

4.   du får inte störa, försöka störa, avbryta eller försöka avbryta våra servrar eller nätverk, eller ignorera något av våra nätverksåtkomst- eller säkerhetskrav;

 

10.           Varumärkesmeddelande

Namnet Ford och alla varumärken och logotyper som visas i FordPass ägs eller används med licens från oss. Obehörigt bruk av varumärken som visas i FordPass är förbjudet.

 

11.           Ansvar

Ford kommer att med vederbörlig omsorg säkerställa att FordPass är en trygg och säker tjänst att använda, samt förhindra att den skadar din enhet och eventuellt annat digitalt innehåll som finns sparat på din enhet. Ford kan emellertid inte garantera att FordPass kommer att vara säker, trygg eller fri från fel eller virus eller annan skadlig programvara.

Ford kommer att iaktta vederbörlig omsorg vid tillhandahållande av tjänster direkt till dig.

Ford tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer villkoren.

Ford ansvarar inte för några tjänster som tillhandahålls till dig av en tredje part inom ramen för ett fristående avtal.

Förutom enligt vad som i övrigt anges i dessa villkor eller de villkor som reglerar en tjänst som tillhandahålls direkt av oss (”Ford-villkoren”), kommer Ford enbart att vara ansvarigt gentemot dig i den utsträckning en förlust eller skada som du åsamkas uppstår som ett resultat av vår underlåtelse att fullgöra våra skyldigheter enligt Ford-villkoren i anslutning till användningen av appen eller några tjänster och vi undantar i övrigt alla villkor, garantier, intyganden och andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, som kan gälla för användningen av FordPass och/eller tjänsterna.

Ford kan inte garantera att FordPass och/eller tjänsterna kommer att vara tillgängliga utan avbrott och vara kontinuerligt i fullt funktionsdugligt skick och kommer inte att ansvara för fel eller fördröjning i fullgörandet av våra skyldigheter enligt villkoren i det fall sådant fel eller sådan fördröjning har sitt upphov i någon händelse, omständighet eller orsak som är bortom vår rimliga kontroll. Under dessa omständigheter äger vi rätt till en skälig förlängning av den tidsperiod som krävs för att fullgöra våra skyldigheter. Ford förbehåller sig även rätten att göra ändringar i appen efter eget gottfinnande. Förutom enligt vad som anges på andra ställen i villkoren är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig i det fall någon del av appen eller någon av de tjänster som tillhandahålls av oss är otillgänglig eller förändras på något sätt.

Du samtycker till att använda appen och tjänsterna för ditt personliga bruk och kommer inte att använda vare sig appen eller tjänsterna för kommersiella eller affärsrelaterade ändamål, eller för vidareförsäljning. Vi ansvarar inte gentemot dig för några förluster som du kan komma att åsamkas vid användning av FordPass eller tjänsterna i annan egenskap än konsument.

För tydlighetens skull: Vi är enbart ansvariga för sådana förluster som rimligen kunde förutses som en följd av överträdelsen.

Ingenting i det här avtalet ska begränsa Fords ansvar för:

1.   dödsfall eller personskada som uppstår på grund av försumlighet från Fords sida;

2.   bedrägeri eller vilseledande framställning, samt

3.   annan ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

 

12.           Gällande lag

Avtalet regleras av den lokala lagstiftning som gäller i det land där du är bosatt vid tidpunkten för avtalets upprättande.

 

13.  Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller påståenden angående FordPass, vänligen kontakta:  

e-postadress: FPSWE@ford.com

Telefonnummer: +46 317071175

Postadress:

Ford Smart Mobility U.K. Limited

Business Unit 2,

Broadcast Centre,

Here East,

Queen Elizabeth,

Olympic Park,

Stratford,

London,

E20 3BS,

UK